načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací -- druhé – přepracované vydání - Ing. Karel Dvořáček

Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací -- druhé – přepracované vydání

Elektronická kniha: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací -- druhé – přepracované vydání
Autor:

Publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“ a „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: IN-EL
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 114
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-862-3074-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“ a „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecné požadavky“, aby s nimi vytvořila základ pro vzdělávání odborníků  profese elektro. Příručka vychází ze základního poznání, že projektování elektrických instalací je profese velice náročná na důkladné znalosti nejen vlastní elektrotechniky, ale i dalších oborů, a to jak ostatních technických zařízení budov (TZB), tak i stavebních oborů, především hlavní stavební výroby. Při srovnání s ostatními TZB je nutno mít stále na paměti, že elektrickými rozvody jsou stavby v převážné většině stále hustěji protkány, zvláště pokud je požadována alespoň základní inteligence budovy. Současně musí mít projektant na paměti, že elektrická instalace, při jeho zdánlivě malém odchýlení od hlavních zásad bezpečnosti v elektrotechnice, může být zdrojem úrazu osob, ať již přímo (úrazem elektrickým proudem), nebo zprostředkovaně (například ohněm iniciovaným elektrickým zařízením), o hmotných škodách nemluvě. V první kapitole se příručka zabývá možnostmi a podmínkami zařazení projektanta do procesu výstavby v souladu se stavebním zákonem a jeho možnostmi k přispění hladkého průběhu akce. V druhé, třetí a čtvrté kapitole je základ vztahů mezi dodavatelem a odběratelem elektřiny a provozovatelem telekomunikační sítě, který musí projektant elektro znát, zvláště chce-li mít možnost zastupovat investora při projednávání akce s provozovateli těchto zařízení. Pátá kapitola se zabývá základním předpokladem vhodného návrhu (ale i posouzení) elektrických rozvodů a zařízení – určováním vnějších vlivů, zásadami pro vypracovávání protokolů a prezentací v dokumentaci. Šestá kapitola se věnuje nejzákladnějším podmínkám bezpečnosti, zvláště pak bezpečnosti elektrických zařízení určených pro všeobecné využití včetně ochrany před účinky zkratových proudů. Sedmá kapitola popisuje vybrané způsoby provádění elektrických rozvodů včetně jejich kladů a záporů. V osmé kapitole jsou uvedeny základy problematiky osvětlování prostorů a budov. Devátá kapitola se zabývá základními požadavky na projektovou dokumentaci. Na závěr každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky včetně stručných odpovědí. Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost projektantů elektrických instalací. Naznačuje, které oblasti musí projektant průběžně sledovat, a to jak po stránce technologické, tak, a to zejména, po stránce legislativní a normotvorné. Pro projektování elektrických zařízení jednotlivých druhů a napětí však bude projektant potřebovat i další studijní materiály. Kniha je nejen základní pomůckou pro přípravu projektantů elektrických zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti a pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi. Užitečná však je i pro elektrotechniky, kteří elektrická zařízení neprojektují.       Firma IN-EL, spol. s r. o. vydává odborné příručky pro elektrotechniky již od roku 1992. Od září 2011 vydáváme odborné příručky i v elektronické podobě a postupně všechny aktuální odborné příručky převedeme do klasického formátu pdf. Jako první v České republice nejenže vydáváme e-knihy v oboru elektro, ale nyní mají naše e-knihy řadu standardních, ale i úplně novou funkci. Ke standardním funkcím ve všech e-knihách patří: - interaktivní obsah, a to jak v levém rámci (úplný obsah), tak v obsahu v textu (pouze kapitoly a podkapitoly prvního řádu), - přímé odkazy v celém textu na zmiňované kapitoly, obrázky, tabulky, literaturu apod., - přímé odkazy v celém textu na zmiňované webové stránky.

Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ing. Karel Dvořáček

Příručka pro zkouky projektantů

elektrických instalací

(druhé přepracované vydání)

IN-EL, Praha, 2011

Text k inzerátu na první straně obálky:

Finder CZ, s. r. o.

Dceřiná společnost tradičního stejnojmenného výrobce relé pro řízení technologických

procesů:

elektromechanická a polovodičová relé, vazební členy pro vstupy a výstupy řídicích systémů,

časová relé, měřicí a kontrolní relé, elektronické elektroměry pro podruné a fakturační měření

a tradiční výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové instalace:

soumrakové spínače, spínací hodiny, schodit

ové automaty, elektronické stmívače, čidlapo

hybu, instalační stykače, impulsně ovládané spínače.

Kontakt:

Finder CZ, s. r. o., Hostivařská 92/6, 102 00 Praha 10

tel.: 286 889 504, fax: 286 889 505

finder.cz@findernet.com

www.findernet.com

Příručka pro zkouky projektantů el. instalací - 2011.qxd 30.5.2011 10:43 Page 1

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


ISBN 978-80-86230-53-5

www.in-el.cz

Tel.: 283 092 312 E-mail: info@in-el.cz

IN-EL partner vech elektrotechniků

Internetový informační systém pro elektrotechniky iiSEL

Ž

:

Legislativa informace o nových legislativních předpisech,

Technická normalizace informace o nových technických normách,

Bezpečnost a spolehlivost elektrických zařízení,

Elektroenergetika,

Bezpečnost práce,

Veličiny, jednotky a jmenovité hodnoty,

Názvosloví, zkratky, značky a jejich význam,

Výrobky a materiály pro elektrotechniku,

Vnitřní elektrické rozvody,

Praktické pomůcky,

Elektrická zařízení vn a vvn.

Diskusní fórum komerční informační servis odpovědi na odborné dotazy

Odborná způsobilost

Testy TIČR odpovědi na aktuální otázky pro zkouky a přezkouení revizních

techniků

Odborné články a referáty

Záruka odbornosti, průběná aktualizace ve na

www.in-el.cz.

Pro uivatele, kteří si zakoupí přístupové heslo.

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111

190 17 Praha 9 Vinoř

Příručka pro zkouky projektantů el. instalací - 2011.qxd 30.5.2011 10:43 Page 2

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


Příručka pro zkouky projektantů

elektrických instalací

(druhé přepracované vydání)

3

Příručka pro zkouky projektantů el. instalací - 2011.qxd 30.5.2011 10:43 Page 3

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


Tato publikace navazuje na příručky Příručka pro zkouky elektrotechniků poadavky na

základní odbornou způsobilost a Příručka pro zkouky vedoucích elektrotechniků veobecné poadavky, aby s nimi vytvořila základ pro vzdělávání odborníků profese elektro.

Příručka vychází ze základního poznání, e projektování elektrických instalací je profese

velice náročná na důkladné znalosti nejen samotné elektrotechniky, ale i dalích oborů, a to

jak ostatních technických zařízení budov (TZB), technologických zařízení (TZS), tak istavebních oborů, předevím hlavní stavební výroby.

Při srovnání s ostatními TZB i TZS je nutno mít stále na paměti, e elektrickými rozvody jsou

stavby v převáné větině stále hustěji protkány, zvlátě pokud je poadována alespoň základní inteligence budovy. Současně musí mít projektant na paměti, e elektrická instalace, při

jeho zdánlivě malém odchýlení od hlavních zásad bezpečnosti v elektrotechnice, můe být

zdrojem úrazu osob, at

ji přímo (úrazem elektrickým proudem), nebo zprostředkovaně(například ohněm iniciovaným elektrickým zařízením), o hmotných kodách nemluvě.

Obsah příručky je členěn na kapitoly obsahující veobecné i odborné poadavky kladené na projektanty elektro.

V první části se zabývá monostmi a podmínkami zařazení projektanta do procesu výstavby v souladu se stavebním zákonem a jeho monostmi k přispění hladkého průběhu akce.

Ve druhé části je věnována pozornost základním legislativním poadavkům na elektrické rozvody, vyplývajícím ze stavebního zákona a navazujících vyhláek.

V třetí a čtvrté části je základ vztahů mezi dodavatelem a odběratelem elektrické energie azákladními poadavky na elektrické rozvody vyplývající z energetického zákona.

Pátá část je věnována základním poadavkům na elektronické komunikace, které musíprojektant elektro znát, zvlátě chce-li mít monost zastupovat investora při projednávání akce s provozovateli těchto zařízení.

está část se zabývá základním předpokladem vhodného návrhu (ale i posouzení)elektrických rozvodů a zařízení určováním vnějích vlivů, zásadami pro vypracovávání protokolů a prezentací v dokumentaci.

Sedmá část se věnuje nejzákladnějím podmínkám bezpečnosti, zvlátě pak bezpečnostielektrických zařízení určených pro veobecné vyuití včetně ochrany před účinky zkratových proudů. Podrobněji se věnuje nejčastěji vyuívanému typu ochrany před úrazem elektrickým proudem ochraně samočinným odpojením od zdroje.

Osmá část popisuje vybrané způsoby provádění elektrických rozvodů včetně jejich kladů a záporů.

V publikaci, vzhledem k jejímu rozsahu, nebylo mono popsat vechny, take ty, které sedodávají od výrobce jako stavebnice (například kanály s nosníky svítidel), nejsou podrobněrozebírány.

V deváté části jsou uvedeny alespoň základy problematiky osvětlování prostorů a budov. Tato kapitola vychází z dosud běné praxe, kdy návrh převáně umělého osvětlení je poadován od projektanta elektro, bez ohledu na náročnost tohoto úkonu.

Desátá část se zabývá základními poadavky na projektovou dokumentaci.

Na závěr kadé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky včetně stručných odpovědí.

4

Příručka pro zkouky projektantů el. instalací - 2011.qxd 30.5.2011 10:43 Page 4

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


Příručka obsahuje standard veobecných poadavků na odbornou způsobilost projektantů elektrických instalací. Naznačuje, které oblasti musí projektant průběně sledovat, a to jak po stránce technologické, tak, a to zejména, po stránce legislativní a normotvorné. Proprojektování elektrických zařízení jednotlivých druhů a napětí vak bude projektant potřebovat i dalí studijní materiály příručky ji vydané nebo k vydání připravované.

Tato kniha by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu projektantů elektrických zařízení ke zkoukám odborné způsobilosti a pro jejich celoivotní vzdělávání, ale i uitečným dílem pro jejich kadodenní praxi. Zcela určitě vak bude uitečná i pro elektrotechniky, kteří elektrická zařízení neprojektují.

5

Š IN-EL, Praha, 2011

Příručka pro zkouky projektantů el. instalací - 2011.qxd 30.5.2011 10:43 Page 5

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


6

Příručka pro zkouky projektantů el. instalací - 2011.qxd 30.5.2011 10:43 Page 6

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


7

OBSAH

Slovo vydavatele 13

1. PROJEKT, PROJEKTOVÁNÍ 15

1.1 Obecné poadavky na projektanta 15

1.2 Projekt elektrických rozvodů 15

1.3 Projektant elektrických rozvodů jako autorizovaná osoba 17

1.3.1 Autorizovaný inenýr 17

1.3.2 Autorizovaný technik 17

1.3.3 Autorizační zkouky 18

1.4 Projekt elektroinstalace podle záměru obecné podmínky 18

1.4.1 Projekt pro novostavbu 18

1.4.2 Projekt pro celkovou rekonstrukci 18

1.4.3 Projekt pro částečnou rekonstrukci budovy 19

1.4.4 Projekt opravy elektrických rozvodů 19

1.4.5 Nejčastějími omyly v souvislosti s určením, o jakou činnost jde 20

1.4.6 Doplňující podmínky, které je nutno zohlednit při rekonstrukcích 20

1.4.7 Dalí okrajové funkce projektanta nápomocné pro bezkolizní průběh

rekonstrukce 21

Kontrolní otázky ke kapitole 1 21 2. ZÁKLADNÍ POADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STAVEBNÍHO

ZÁKONA A NAVAZUJÍCÍCH VYHLÁEK NA ELEKTRICKÉ

ROZVODY 23 2.1 Obecně 23 2.1.1 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udrovací práce nevyadující stavební

povolení ani ohláení dle § 103 stavebního zákona 23 2.1.2 Stavby a činnosti, které podléhají ohlaovací povinnosti dle § 104

stavebního zákona 26 2.1.3 § 125 stavebního zákona dokumentace skutečného provedení stavby 27 2.1.4 Údrba stavby dle § 139 stavebního zákona 27 2.1.5 Projektová činnost ve výstavbě dle § 159 stavebního zákona 28 2.1.6 Povinnosti pro vlastníky technické infrastruktury dle § 161 stavebního

zákona 28 2.1.7 Obecné poadavky na výstavbu dle § 169 stavebního zákona 28 2.2 Vyhláka č. 268/2009 Sb., o technických poadavcích na stavby její

dopad na elektrické rozvody 29

Příručka pro zkouky projektantů el. instalací - 2011.qxd 30.5.2011 10:43 Page 7

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


2.3 Vyhledávání v legislativních předpisech 32

Kontrolní otázky ke kapitole 2 33

3. MONOSTI A PODMÍNKY ZAJITĚNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 35

3.1 Obecně 35

3.2 Distribuční soustava a její provozovatel 35

3.2.1 Vybraná práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy

(z hlediska projektu odběrného zařízení) 35

3.3 Připojování elektrického zařízení (objektu) k distribuční síti 37

3.3.1 Elektrické přípojky 37

3.3.2 Vztah elektrické přípojky a hlavního domovního vedení 37

3.4 Monosti překládání vedení a dalích zařízení přenosové a distribuční

soustavy 38

Kontrolní otázky ke kapitole 3 38

4. OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY 41

Kontrolní otázky ke kapitole 4 43

5. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ

TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 45

5.1 Obecně 45

5.2 Základní podmínky podnikání v elektronických komunikacích 45

5.3 Ochrana elektronických komunikací 46

5.3.1 Veobecná ochrana 46

5.3.2 Ochranná pásma a činnost v nich 47

5.3.3 Práva podnikatele zajit

ující veřejnou komunikační sít

47

Kontrolní otázky ke kapitole 5 48

6. VNĚJÍ VLIVY A ZÁSADY PŘI JEJICH URČOVÁNÍ 51

6.1 Podstata vnějích vlivů, vztah k elektrickým zařízením 51

6.2 Rozdělení a označování vnějích vlivů 51

6.3 Postup při posuzování vnějích vlivů v jednotlivých prostorách 52

6.3.1 Co by měl projektant obdret od investora 52

6.3.2 Forma předání klasifikačních údajů pro dalí pouití 52

6.3.3 Návaznost klasifikačních tříd klimatických podmínek dle ČSN EN

60721-3-3 a ČSN EN 60721-3-4 na třídy vnějích vlivů dle ČSN

33 2000-5-51 ed. 3 kapitoly 512.2 53

8

Příručka pro zkouky projektantů el. instalací - 2011.qxd 30.5.2011 10:43 Page 8

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


6.3.4 Třídy vnějích vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 kapitoly 512.2

kategorie A (prostředí), které nejsou pomocí klimatologických norem

určeny vůbec nebo jen částečně 53 6.4 Určování vnějích vlivů 55 6.4.1 Protokolární určování vnějích vlivů 55 6.4.2 Skládání více tříd tée povahy vnějího vlivu 56 6.4.3 Konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějích vlivů 56 6.4.4 Vnějí vlivy, které jsou mimo rámec popsaný v kapitole 512.2

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 57 6.4.5 Příklad protokolu o určení vnějích vlivů 57 6.5 Označování vnějích vlivů ve výkresové dokumentaci 60 6.5.1 Označování vnějích vlivů u jednoduích výkresů s dostatkem místa pro

kreslení uvnitř popisovaného prostoru 60 6.5.2 Označování vnějích vlivů u výkresů s nedostatkem místa pro kreslení

uvnitř popisovaného prostoru 60 6.5.3 Vnějí vlivy uváděné ve výkresové dokumentaci 60 6.6 Prostředí, která uváděla ČSN 33 0300 nemající ekvivalent v ČSN

33 2000-5-51 ed. 3 kapitole 512.2 61 6.6.1 Prostředí základní, normální, venkovní, pod přístřekem, důlní 61 6.6.2 Rozdělení prostředí dle ČSN 33 0300 na jednoduchá a sloitá 61 6.7 Návrh elektrického zařízení v souladu s určenými vnějími vlivy 61

Kontrolní otázky ke kapitole 6 63 7. ZÁKLADNÍ POADAVKY NA BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH

ROZVODŮ 65 7.1 Základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem 65 7.1.1 Podmínky jedné poruchy 65 7.1.2 Ochrana dvěma nezávislými ochrannými prostředky 66 7.1.3 Ochrana prostředkem zvýené ochrany 66 7.1.4 Zvlátní případy 66 7.1.5 Ochranné prostředky (prvky ochranných opatření) 66 7.1.6 Koordinace elektrického zařízení a ochranných prostředků

v elektrické instalaci 67 7.1.6.1 Třídy ochrany zařízení 67 7.1.7 Proudy protékající ochranným vodičem 68 7.1.8 Praktické vyuití ochrany samočinným odpojením v elektrických

instalacích 68 7.1.8.1 Maximální délky vedení z hlediska dodrení poadavků na maximální

impedanci smyčky 68

9

Příručka pro zkouky projektantů el. instalací - 2011.qxd 30.5.2011 10:43 Page 9

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


7.1.8.2 Povolený úbytek napětí a délka vedení 70

7.1.8.3 Informativní délky vedení v objektech pro bydlení a občanské výstavby 70

7.1.8.4 Sít

TN-C-S 72

7.2 Ochrana před účinky zkratových proudů 73

7.2.1 Vznik zkratu 73

7.2.2 Typy zkratů 73

7.2.3 Vznik a účinky zkratů 73

7.2.4 Následky zkratů 75

7.2.5 Volba přístrojů z hlediska ochrany před účinky zkratových proudů 77

7.2.5.1 Vypínače 78 7.2.5.2 Pojistky nn 78 7.2.5.3 Stykače a relé 78 7.2.5.4 Svorky přístrojů a strojů 79 7.2.5.5 Transformátory 79 7.2.5.6 Kabely a vodiče 79 7.2.5.7 Přípojnicový rozvod a holá tyčová vedení 79 7.2.6 Závěr 80

Kontrolní otázky ke kapitole 7 80

8. PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ V OBJEKTECH

PRO BYDLENÍ, ADMINISTRATIVNÍCH A OBDOBNÝCH

BUDOVÁCH 83

8.1 Zaputěné elektrické rozvody 83

8.1.1 Vhodnost uití zaputěných rozvodů 83

8.1.2 Způsoby ukládání zaputěných rozvodů 83

8.1.2.1 Instalace v omítce 84

8.1.2.2 Instalace pod omítkou 84

8.1.2.3 Instalace v dutých stěnách 88

8.1.2.4 Instalace pro zalití do betonu 90

8.1.2.5 Montá elektrických rozvodů do betonu litého na stavbě 90

8.1.2.6 Instalace ve stropních dutinách a v podlahách 91

8.1.2.7 Montá vedení v dutinách stropních konstrukcí 91

8.2 Povrchové elektrické rozvody 92

8.2.1 Instalace v trubkách 92

8.2.2 Instalace v nástěnných a stropních litách a kanálech 92

8.2.3 Instalace v podlahových litách a kanálech 93

8.2.4 Instalace kabely uloenými na povrchu 93

8.2.4.1 Uloení vedení přímo na podklad 93

8.2.4.2 Uloení vedení visutě na podkladu 94

Kontrolní otázky ke kapitole 8 94

10

Příručka pro zkouky projektantů el. instalací - 2011.qxd 30.5.2011 10:43 Page 10

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist