načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V -- druhé - aktualizované vydání - Václav Macháček

Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V -- druhé - aktualizované vydání

Elektronická kniha: Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V -- druhé - aktualizované vydání
Autor:

Publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“, „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků“ a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  200
+
-
6,7
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » IN-EL
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 190
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“, „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků“ a „Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací“, s nimiž vytváří základ pro vzdělávání elektrotechniků, v tomto případě elektrotechniků zabývajícími se elektrickými zařízeními nad 1 000 V. Její obsah vychází z platných legislativních předpisů a technických norem a obsahuje i řadu ustanovení a odkazů na podnikové normy energetiky, jejichž technické předpisy jsou řadě elektrotechniků již známé, neboť pro činnosti na zařízeních nad 1 000 V jsou nezbytné.

Zařazeno v kategoriích
Václav Macháček - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

§

§

KNIŽNICE

SVAZEK 100

www.iisel.com

Internetový Informační Systém pro Elektrotechniky

Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků

pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V

(druhé – aktualizované vydání)

Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků

pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V

(druhé – aktualizované vydání)

Václav MacháčekVáclav Macháček

QNWFDEOHVVUR_3UĤPVORYi_.ODGQR_QNWFDEOHVF]

Member of the NKT Group

Udáváme směr

inovativním

kabelovým

řešením

Železnice

Autovodiče

1kV silové kabely

Instalační vodiče

a kabely

Flexibilní

vodiče a kabely

Kabely pro velmi

vysoké napětí

Příslušenství pro

vvn kabely

Bezhalogenové

vodiče a kabely

Příslušenství pro

vn kabely

Kabely pro

vysoké napětí

NWQ  iRYVOĤP3U_RUVHVEODFW  WFNQ_QRGOD._ F]HVODE


ElEktromontážní prácE na Vn, nn

• Dodávka a montáž trafostanic (kioskové, stožárové)

• Rekonstrukce a provozování trafostanic

• Inženýrská a projekční činnost VN a NN

• Výstavba, rekonstrukce sítí VN a NN

(volné, kabelové vedení) • Revize vyhrazeného elektrického zařízení na VN/NN SpEcializacE na EnErgEtické řEšEní • Regulační a monitorovací systémy

- čtvrthodinového a technického výkonu • Regulace výkonu FVE • Monitorování a regulace plynu • Rádiové moduly RDM pro datové přenosy do 10 km • Frekvenční přenosy HDO, síťový přenos PWM 132 • České regulátory jalového výkonu NOVAR, QERP • Komplexní řešení řízené KOMPENZACE pro FVE

(NOVAR NRC 86) • Výroba a opravy kompenzačních rozvaděčů do 6 kV • Dodávky komponentů pro kompenzační rozvaděče,

kompenzační stykače, kondenzátory NN a VN,

hradicí tlumivky do 6kV, atd. Další činnoSti • Výroba rozvaděčů NN • Měření rozvodných soustav, energetické analýzy • Termovizní měření • Zeměměřičská činnost, inženýrská geodezie,

geometrické plány • Výkopové a zemní práce včetně odvozu zeminy

nákladním automobilem (12t) • Příprava stavenišť

záVoDnÝ ElEktro s.r.o.

Lhotka 180, 739 47 Kozlovice, okres Frýdek-Místek

Tel.: +420 558 686 488, +420 605 248 820

E-mail: zavodny@zavodny.cz, www.zavodny.cz

komplEXní EnErgEtickÝ SErViS


Václav Macháček

Příručka (nejen) pro zkoušky

elektrotechniků pracujících na

elektrických zařízeních nad 1 000 V

(druhé – aktualizované vydání)

IN-EL, Pardubice, 2016

Celosvětově aktivní firma FINDER s více než 60tiletou tradicí výroby

elektrotechnických a elektronických přístrojů:

pro spínání: pro instalace budov:

– relé do plošných spojů – impulzně ovládané spínače

– průmyslová relé – soumrakové spínače

– reléové vazební členy – pohybová čidla

– polovodičová relé – schodišt

,

ové automaty

– spínací hodiny

pro ovládání a kontrolu: – stmívače

– relé s nuceně vedenými kontakty – modulární stykače

– časová relé

– elektronické elektroměry pro drážní aplikace

– kontrolní a měřicí relé

– snímače hladiny pro fotovoltaické aplikace

– spínané napájecí zdroje

– přepět

,

ové ochrany

– termostaty a hydrostaty

Kontakt:

Finder CZ, s. r. o., Radiová 1567/2b, 102 00 Praha 10

tel. 286 889 504, fax: 286 889 505

findernet.cz@findernet.com www.findernet.com

Text k inzerátu na první straně obálky

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


ISBN 978-80-87942-21-5

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


Příručka (nejen) pro zkoušky

elektrotechniků pracujících na

elektrických zařízeních nad 1 000 V

(druhé – aktualizované vydání)

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


Publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky nazá

kladní odbornou způsobilost“, „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků“ a „Pří

ručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací“, s nimiž vytváří základ pro vzdělávání

elektrotechniků, v tomto případě elektrotechniků zabývajícími se elektrickými zařízeními nad

1 000 V.

Její obsah vychází z platných legislativních předpisů a technických norem a obsahuje i řadu

ustanovení a odkazů na podnikové normy energetiky, jejichž technické předpisy jsou řadě

elektrotechniků již známé, nebot

,

pro činnosti na zařízeních nad 1 000 V jsou nezbytné.Sou

časný volný přístup k těmto technickým normám možný na internetové adrese www.csres.cz je

velkým přínosem.

Příručka sestává ze sedmi kapitol, z nichž každá se dotýká vybrané, převážně bezpečnostní

problematiky elektrických instalací a elektrických zařízení nad 1 000 V. K tomu je nutnodo

dat, že autor příručky si nečiní nárok na jednoznačné stanovení priority některého z obou

používaných termínů, i když se po vydání ČSN 33 0010 ed. 2 začal termín elektrická instalace,

jako sestava vzájemně spojených elektrických zařízení, více uplatňovat místo zažitého termínu

elektrická zařízení.

V první kapitole se čtenář seznámí se základními legislativními podmínkami a požadavky

pro připojení elektrických zařízení k elektrizační soustavě. Informace o rozdělení elektrických

zařízení dle napětí a o hodnotách jmenovitých napětí používaných v trojfázových sítích České

republiky tuto úvodní část příručky doplňují.

Druhá kapitola se zcela zabývá ochrannými pásmy jednotlivých zařízení elektrizačnísous

tavy – jejich stavem platným k 1. 1. 2016. Jsou zde zdůrazněny zakázané činnosti, ale téžpod

mínky pro možné činnosti v ochranných pásmech.

Zásady bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních nad 1 000 V jsou před

mětem třetí kapitoly. Podkladem při zpracování této části byla vedle ČSN EN 50110-1 ed. 3zej

ména podniková norma energetiky PNE 33 0000-6 ed. 3 a v ní uvedené zásady bezpečnosti

ověřené dlouholetým praktickým využíváním a zkušenostmi. Tyto zásady jsou pak uplatněny

v podmínkách uvedených pro práce na zařízení bez napětí, pro práce v blízkosti zařízení pod

napětím a zejména pro práce na zařízení pod napětím.

Problematika ochrany před úrazem elektrickým proudem v zařízeních nad 1 000 V je

podrobně rozvedena ve čtvrté kapitole, a to jak z hlediska prostředků ochrany základní – před

dotykem živých částí, tak prostředků ochrany při poruše zařízení – ochrany před dotykem

neživých částí. Popis způsobů ochran neživých částí používaných v zařízeních nad 1 000 V,

hodnoty dotykových napětí a přístupy k jejich určení popsané v příručce, jsou přínosem pro

znalost problematiky ochrany před úrazem v těchto zařízeních. Nutno dodat, že uvedenáprob

lematika pro zařízení nad 1 000 V je dnes podrobně zmiňována zejména v podnikovýchnor

mách energetiky.

Pojednání o uzemňování silových elektrických instalací a zařízení nad 1 000 V je obsahem

páté kapitoly. Je zde poukázáno na hlediska, ze kterých musí vycházet návrh uzemňovací

soustavy, at

,

se jedná o elektrické stanice nebo venkovní vedení. Pozornost je věnována

opatřením pro dodržení dotykových napětí a opatřením pro zamezení zavlečení potenciálu ze

soustav nad 1 000 V do soustav nízkého napětí. V samostatné části této kapitoly jsoupop

sány požadavky na uzemnění v transformovnách vn/nn.

4

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


Zajištění silových elektrických zařízení nad 1 000 V před účinky atmosférických přepětí se

věnuje šestá kapitola příručky. Klade důraz na zásady pro umist

,

ování a připojováníomezo

vačů přepětí a na ochranu jednotlivých druhů zařízení jak v sítích vysokého napětí, tak v sítích

vvn. Pozornost je věnována uzemňování chráněných zařízení jako nezbytného opatřeníochra

ny zařízení před účinky blesků.

V sedmé kapitole jsou uvedena vybraná bezpečnostní ustanovení a související technické

požadavky dotýkající se provedení elektrických instalací a souvisejících zařízeníelektric

kých stanic, silových kabelových vedení vn a silnoproudých venkovních vedení nad 1 000 V.

Jedná se o ustanovení a zásady jednak chránící pracovníky obsluhující tato zařízení ajed

nak o zásady, při jejichž dodržení budou vytvořeny podmínky zajišt

,

ující bezpečný provoz

a ochranu okolí provozovaných zařízení.

Na závěr každé kapitoly jsou uvedeny použité platné technické normy, ze kterých zněníkapi

toly vychází a kontrolní otázky včetně stručných odpovědí.

Záměrem celé publikace, která může sloužit jako podklad pro přípravu na zkoušky elek

trotechniků, jsou zásady bezpečnosti a současné poznatky vztahující se na silová elektrická

zařízení nad 1 000 V, i když charakter řady ustanovení je společný též pro zařízení do 1 000 V.

Druhé vydání této příručky je aktualizováno s platnými ustanoveními technických norem

a legislativních předpisů, které nabyly účinnost v období od předchozího – prvního vydání

v roce 2011. Na neplatné technické normy, které byly podkladem pro první vydání příručky, je

poukázáno v textu kapitol.

Příručka je určena široké obci elektrotechniků od projektantů až po provozní elek

trikáře, a to nejen pro ty, kteří obhajují svoji odbornou způsobilost pro elektrické instalace

a zařízení nad 1 000 V, ale i pro ty, kteří se na své profesní rozšíření teprve připravují.

5

© IN-EL, Pardubice, 2016

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


Obsah

1. ÚVOD 17

1.1 Podmínky pro připojení elektrických zařízení k elektrizační soustavě 18

1.2 Rozdělení elektrických zařízení podle napětí 19

1.3 Hodnoty jmenovitých napětí používané v České republice 21

1.4 Ochrana jednotlivých zařízení elektrizační soustavy 22

2. OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY 25

2.1 Ochranná pásma nadzemních vedení 25

2.2 Ochranná pásma podzemních vedení 27

2.3 Ochranná pásma elektrických stanic 28

2.4 Ochranná pásma výroben elektřiny 28

2.5 Větrné elektrárny a zařízení elektrizační soustavy 29

2.6 Zakázané činnosti v ochranných pásmech 30

2.7 Možné činnosti v ochranných pásmech 30

2.8 Přeložky rozvodných zařízení 30

Podklady a kontrolní otázky ke kapitolám 1 a 2 31

Literatura 31

Právní předpisy 31

Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016) 31

Kontrolní otázky 31

3. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI OBSLUZE A PRÁCI NA

ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH NAD 1 000 V 33 3.1 Rizika při činnostech na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti 34 3.1.1 Elektrotechnická kvalifikace 34 3.2 Opatření k zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních

nebo v jejich blízkosti 36 3.2.1 Pracovní postupy 36 3.2.2 Příkaz „B“ a podmínky jeho používání 37 3.2.3 Příkaz „B-PPN“ a podmínky jeho používání 40 3.2.4 Dokumentování příkazu „B“ a „B-PPN“ 41 3.2.5 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky 41 3.3 Členění prací na elektrickém zařízení a činnost pracujících osob na

elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti z hlediska zajištění

bezpečnosti 42 3.3.1 Členění prací a činnost osob 42 3.3.2 Metody prací 44 3.4 Práce na elektrických zařízeních bez napětí 44 3.4.1 Zajištění pracoviště 45 3.4.1.1 Úplné odpojení (vypnutí) 45

7

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


8

3.4.1.2 Zabezpečení proti opětovnému zapnutí 45

3.4.1.3 Ověření beznapět

,

ového stavu zařízení 45

3.4.1.4 Uzemnění a zkratování 46

3.4.1.5 Ochranná opatření ve vztahu k živým částem, které se nacházejí

v blízkosti 47

3.4.2 Dorozumívání při prováděných činnostech 47

3.4.3 Povolení k zahájení práce 48

3.4.4 Přerušení práce 48

3.4.5 Ukončení práce 49

3.5 Práce v blízkosti elektrických zařízení pod napětím 49

3.5.1 Práce na stanovenou vzdálenost (ochrana stanovenou vzdáleností) 49

3.5.2 Vzdálenosti při použití zábran 52

3.5.3 Pracovní podmínky 53

3.5.4 Neelektrické práce 54

3.6 Práce na elektrických zařízeních pod napětím 54

3.6.1 Běžné práce pod napětím 55

3.6.2 Práce na zařízeních vypnutých, ale jinak nezajištěných 55

3.6.3 Vybrané práce pod napětím 55

3.6.3.1 Základní podmínky pro provádění vybraných prací pod napětím 56

3.7 Metody vybraných prací pod napětím 57

3.7.1 Práce na vzdálenost 57

3.7.2 Práce s izolačními rukavicemi (práce v dotyku) 57

3.7.3 Práce v přímém dotyku (práce na potenciálu) 57

3.7.4 Práce kombinací tří metod – metoda 3CM 58

3.7.5 Pracovní podmínky 58

3.7.6 Organizace prací metodou PPN 58

3.7.6.1 Činnost osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení běhen pracovní

činnosti 59

3.7.6.2 Činnost vedoucího práce 59

3.7.6.3 Nářadí, výstroj a přístroje 59

3.7.6.4 Okolní prostředí 59

3.7.7 Specifické požadavky pro zařízení vn, vvn a zvn 60

3.8 Dodatečné informace pro bezpečnou práci 60

3.8.1 Posuzování atmosférických podmínek, které jsou součástí

podmínek prostředí 61

3.8.2 Ochrana před požárem – hašení 61

3.8.3 Pracoviště s nebezpečím výbuchu 62

3.8.4 Nebezpečí způsobené elektrickým obloukem 62

3.8.5 Nouzová opatření 62

Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 3 63

Literatura 63

Právní předpisy 63

Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016) 63

Kontrolní otázky 64

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


9

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


10

4. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

V ZAŘÍZENÍCH NAD 1 000 V 69

4.1 Základní požadavky na bezpečnost 69

4.1.1 Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem 70

4.1.2 Podmínky pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem 73

4.1.3 Vymezení pojmů živých a neživých částí rozvodných elektrických zařízení 73

4.1.3.1 Neživé části rozvodného elektrického zařízení nad 1 000 V AC 74

4.2 Prostředky základní ochrany (ochrana před dotykem živých částí) 75

4.2.1 Ochrana polohou (umístění zařízení mimo dosah) 75

4.2.2 Ochrana zábranou 77

4.2.3 Ochrana přepážkami nebo kryty 78

4.2.4 Ochrana živých částí izolací 78

4.3 Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)

rozvodných elektrických zařízení nad 1 000 V AC 79

4.3.1 Dotyková napětí pro omezené trvání průtoku proudu v zařízeních

nad 1 000 V AC 79

4.3.1.1 Termíny a definice 80

4.3.1.2 Dotyková napětí a proud tělem 81

4.3.2 Dotyková napětí v sítích vn 83

4.3.2.1 Dotyková napětí bez uvažování přídavných odporů (rezistancí)

v sítích vn s dobou trvání poruchy t

F

>> 10 s 85

4.3.2.2 Dotyková napětí při uvažování přídavných odporů (rezistancí)

v sítích vn s dobou trvání poruchy t

F

>> 10 s 85

4.3.2.3 Výpočet předpokládaného dovoleného dotykového napětí U

vTp

v obvodu lidské tělo + přídavné odpory (rezistance) 85

4.3.2.4 Zjišt

,

ování přídavného odporu (rezistance) přechodu mezi podrážkou

bot a zemí R

F2

, výpočet rezistivity (měrného odporu) půdy

v povrchové vrstvě ρ

S

87

4.3.2.5 Dotyková napětí v různých místech z hlediska působení přídavných

odporů 88

4.3.3 Zařízení trojfázových distribučních kompenzovaných sítí vn

z hlediska dovolených dotykových napětí U

Tp

a U

vTp

89

4.3.3.1 Opatření pro dodržení mezních hodnot dovolených dotykových napětí 89

4.3.3.2 Měření dotykových napětí 90

4.4 Prostředky (způsoby) ochrany neživých částí elektrických

rozvodných zařízení nad 1 000 V AC 90

4.4.1 Případy, kdy lze od kontroly hodnot dotykových napětí

upustit – venkovní vedení vn, vvn, zvn 93

4.4.2 Ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed (uzel)

zdroje. Ochrana v sítích IT – kompenzovaná sít

,

94

4.4.2.1 Požadavky na odpor ochranného uzemnění 95

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


11

4.4.3 Ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích s přímo uzemněným

středem (uzlem) nebo krajním vodičem. Ochrana v sítích TT(r) – sít

,

s nízkoimpedančním uzemněním středu 96

4.4.3.1 Podmínky pro dosažení této ochrany zemněním 96

4.4.4 Ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, kde není střed

(uzel) přímo uzemněn. Ochrana v sítích IT(r) – sít

,

s nepřímo

uzemněným středem přes odpor 97

4.4.4.1 Podmínky pro dosažení této ochrany zemněním 97

4.4.5 Pospojování (k uvedení na stejný potenciál) 98

4.4.6 Ochrana izolací 98

4.4.6.1 Části, které se musí při obsluze uchopit rukou 99

4.4.6.2 Opatření pro zařízení nad 1 000 V AC 99

4.4.7 Ochrana zábranou 100

4.5 Uznávaná zvláštní opatření M pro elektrické stanice nad 1 kV 100

4.5.1 Popis uznávaných zvláštních opatření M 101

Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 4 103

Literatura 103

Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016) 103

Kontrolní otázky 104

5. UZEMŇOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NAD 1 000 V 107

5.1 Termíny a definice 107

5.2 Elektrické stanice – uzemnění a uzemňovací přívody 109

5.2.1 Návrh uzemňovací soustavy 109

5.2.1.1 Dimenzování s ohledem na korozní odolnost a mechanickou pevnost 110

5.2.1.2 Dimenzování s ohledem na tepelnou odolnost 112

5.2.1.3 Dimenzování s ohledem na dotyková a kroková napětí 112

5.2.2 Opatření pro zamezení zavlečeného potenciálu – zavlečený potenciál

ze soustavy nad 1 000 V do soustav nn 115

5.2.2.1 Uzemňovací soustavy vn a nn 115

5.2.2.2 Napájení elektrického zařízení nn umístěného uvnitř stanice nad 1 000 V 115

5.2.2.3 Napájení elektrického zařízení nn umístěného vně stanice nad 1 000 V 116

5.2.2.4 Elektrická zařízení nn v blízkosti stanice nad 1 000 V 116

5.2.2.5 Zavlečené potenciály do telekomunikačních a jiných soustav 116

5.2.3 Provádění uzemňovacích soustav 118

5.2.3.1 Instalace zemničů a uzemňovacích přívodů 118

5.2.3.2 Zřizování zemničů a uzemňovacích přívodů 119

5.2.4 Opatření při zemnění elektrických zařízení a instalací 120

5.2.4.1 Oplocení kolem zařízení elektrických stanic 120

5.2.4.2 Potrubí 120

5.2.4.3 Koleje 120

5.2.4.4 Stožárové transformovny a spínací zařízení 121

5.2.4.5 Sekundární obvody přístrojových transformátorů 121

5.2.5 Požadavky na uzemnění v transformovnách vn/nn 121

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


12

5.2.6 Spojování kovových plášt

,

ů kabelů v rozvodných elektrických zařízeních 122

5.3 Venkovní vedení vn, vvn a zvn – uzemnění a uzemňovací přívody 123

5.3.1 Dimenzování uzemňovacích soustav venkovních vedení 124

5.3.2 Dimenzování s ohledem na korozi a mechanickou pevnost 124

5.3.3 Dimenzování s ohledem na tepelnou odolnost 125

5.3.4 Dimenzování s ohledem na bezpečnost osob 125

5.3.4.1 Opatření pro dodržení dovolených dotykových napětí 126

5.3.4.2 Opatření v sítích s izolovaným středem (IT) nebo v kompenzovaných

sítích 126

5.3.4.3 Opatření v sítích s rychlým automatickým odpojením od zdroje 126

5.3.5 Uzemňování pro ochranu před účinky blesku 128

5.3.6 Kontrola uzemnění na místě a dokumentace uzemňovacích soustav 128

Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 5 128

Literatura 128

Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016) 128

Kontrolní otázky 129

6. OCHRANA ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ NAD 1 000 V

PŘED PŘEPĚTÍM 133

6.1 Druhy svodičů přepětí 134

6.2 Základní údaje o ochraně sítí vn proti přepětí 134

6.2.1 Přepětí od přímých úderů do vedení 135

6.2.2 Přepětí nepřímých úderů (indukovaná přepětí) 135

6.2.3 Koordinace izolace zařízení sítě vn 135

6.3 Základní zásady dimenzování omezovačů přepětí 136

6.3.1 Termíny a definice 136

6.3.2 Volba trvalého provozního napětí U

C

omezovačů přepětí 137

6.3.3 Volba energetické třídy a jmenovitého výbojového proudu

omezovačů přepětí 139

6.3.4 Povrchová dráha izolace omezovačů přepětí 140

6.4 Zásady pro umist

,

ování a připojování omezovačů přepětí 140

6.4.1 Schéma připojení omezovače přepětí k chráněnému objektu 140

6.4.2 Obecně platná pravidla pro připojování svodičů přepětí 141

6.5 Doplňková ochranná opatření 141 6.5.1 Uzemnění stožárů vedení před elektrickou stanicí 142 6.5.2 Výběhová (zemnicí) lana 142

6.5.3 Sdružené zaústění vedení do rozvodny 143

6.6 Ochrana jednotlivých zařízení sítí vn omezovači přepětí 143

6.6.1 Venkovní vedení provedené holými vodiči 143

6.6.2 Venkovní vedení provedené izolovanými vodiči 143

6.6.2.1 Ochrana před účinky indukovaných přepětí 144

6.6.2.2 Ochranné prvky pro vedení s izolovanými vodiči 144

6.6.2.3 Volba ochrany vedení s izolovanými vodiči 144

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


13

6.6.3 Ochrana přístrojů instalovaných na vedeních vn 145

6.6.4 Přechod venkovního vedení do kabelového vedení a kabelové

zaústění do elektrické stanice 145

6.6.4.1 Vložené kabelové úseky a závěsné kabely ve venkovním vedení 146

6.6.4.2 Kabelová zaústění do elektrické stanice 146

6.7 Ochrana distribučních transformačních stanic omezovači přepětí 146 6.7.1 DTS sloupové a na příhradových stožárech 146 6.7.2 DTS zděné věžové 147 6.7.3 DTS zděné kioskové a vestavěné s kabelovým zaústěním 148

6.8 Rozvodny vn 149

6.8.1 Ochrana strany vn transformátoru 110 kV/vn 150

6.9 Základní údaje o ochraně sítí vvn proti přepětí 150

6.9.1 Přepětí od přímých úderů do vedení 150

6.9.1.1 Zemnicí lana 151

6.9.1.2 Údery do stožárů a zemnících lan – zpětné přeskoky 151 6.9.2 Přepětí nepřímých úderů (indukovaná přepětí) 152 6.9.3 Uzemňování pro ochranu před účinky blesku 152 6.9.4 Koordinace izolace zařízení sítí vvn 153 6.9.5 Zásady dimenzování omezovačů přepětí 153 6.9.5.1 Volba trvalého provozního napětí U

C

omezovačů přepětí 153

6.9.5.2 Volba jmenovitého napětí U

r

omezovačů přepětí 154

6.9.5.3 Volba třídy vybití omezovačů přepětí 154

6.9.6 Zásady pro umíst

,

ování a připojování omezovačů přepětí – příklady

provedení 155

6.9.6.1 Ochrana transformátorů 155

6.9.6.2 Uzemnění omezovačů přepětí 156

6.9.6.3 Kabelová zaústění vedení do rozvodny 110 kV 156

6.9.6.4 Zapouzdřené rozvodny 157

6.9.6.5 Kabelové úseky vložené do vedení 157

6.9.7 Doplňková ochranná opatření 158

6.9.7.1 Uzemnění stožárů před stanicí 158

6.9.7.2 Dvě zemnicí lana na přechodu vedení do kabelu 158

Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 6 159

Literatura 159

Technické normy (v planém znění k 31. 3. 2016) 159

Kontrolní otázky 159

7. PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ZAŘÍZENÍ

NAD 1 000 V 161

7.1 Elektrické stanice 161

7.1.1 Požadavky na konstrukční uspořádání před nebezpečným

přiblížením k živým částem 161

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


14

7.1.1.1 Minimální vzdušné vzdálenosti živých částí rozvodných zařízení 161

7.1.1.2 Minimální výška nad přístupovým prostorem 164

7.1.1.3 Minimální vzdálenosti ochranných přepážek 164

7.1.1.4 Minimální vzdálenosti ochranných zábran 164

7.1.1.5 Stožárové, sloupové a věžové transformovny (instalace) 166

7.1.2 Vstupy a obslužné prostory elektrických stanic 166

7.1.2.1 Vstupy, dveře 166

7.1.2.2 Nouzové východy 167

7.1.2.3 Obslužné prostory 167

7.1.2.4 Únikové cesty 167

7.1.3 Stanoviště výkonových transformátorů 168

7.1.3.1 Uspořádání zařízení na stanovišti 169

7.1.3.2 Jímky 169

7.1.3.3 Venkovní stanoviště 170 7.1.3.4 Vnitřní stanoviště 170 7.1.3.5 Transformátory ve skříňových rozváděčích 171

7.2 Silnoproudá kabelová vedení 171

7.3 Silnoproudá venkovní vedení 178

7.3.1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 45 kV AC 178

7.3.2 Venkovní vedení vn 179

7.3.2.1 Zatížení vedení – zatěžovací stavy 179

7.3.2.2 Elektrické požadavky – klasifikace napětí 180

7.3.2.3 Nejkratší elektrické vzdálenosti pro zamezení přeskoku 180

7.3.2.4 Nejkratší vnější vzdálenosti vedení vn od objektů 181

7.4 Elektrické přípojky vn 183 7.4.1 Přípojky vn provedené venkovním vedením 184 7.4.2 Přípojky vn provedené kabelovým vedením 185 7.4.3 Kombinované přípojky vn 185

Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 7 186

Literatura 186

Právní předpisy 186

Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016) 186

Kontrolní otázky 188

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


16

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


17

1. ÚVOD

Elektřina je forma energie, která je výslovně mnohostranná a upravitelná. Je využívána

po přeměně v jiné formy energie jako teplo, světlo, mechanickou energii a v mnohoelek

tromagnetických, elektronických, akustických a vizuálních forem, které jsou základem

moderních telekomunikací, informační technologie i zábavy.

Elektřina přichází k uživateli přes vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos,

transformaci a distribuci elektřiny včetně elektrických přípojek, přímých vedení a systémů

měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Uvedený

vzájemně propojený soubor zařízení vytváří elektrizační soustavu České republiky. Každá

část nebo prvek této soustavy podléhá poškození a poruchám způsobeným elektrickým,

mechanickým a chemickým namáháním, jejichž původ je v různých příčinách zahrnujících

extrémy počasí, obyčejné opotřebení, stárnutí a působení lidských činností i činností zvířat

a jiných okolností. Takové poškození pak může narušit nebo i přerušit dodávku elektřinyjed

nomu nebo mnoha uživatelům.

Přenos elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačnímisoustava

mi sousedních států je zajišt

,

ováno přenosovou soustavou. Tu tvoří vzájemně propojený

soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, jejichž

provoz zajišt

,

uje provozovatel přenosové soustavy.

Distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky je zajišt

,

ována distribuční

soustavou (distribučními soustavami), což je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení

o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí

přenosové soustavy a dále vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23, 1,5, 3, 6, 10, 22, 25 a 35 kV.

Vymezeným územím se rozumí území, na kterém držitel licence na distribuci elektřiny –pro

vozovatel distribuční soustavy, vykonává licencovanou činnost

Přenosová soustava a distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Elektrické přípojky (všech napět

,

ových hladin) jsou určeny k připojení odběrnýchelek

trických zařízení.

Právní rámec činností v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika,plynáren

ství a teplárenství, založený na principech tržní ekonomiky, vymezuje zákon č. 458/2000 Sb.,

o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změněněk

terých zákonů (energetický zákon), který nabyl účinnost dnem 1. ledna 2001. Zákon prošel

postupně po nabytí platnosti řadou novelizací. Poslední úplné znění zákona, které vyplynulo

z předchozích provedených změn, bylo vydáno ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2009. Platný

energetický zákon je základní součástí systému legislativy v energetice, což je souborpráv

ních předpisů a technických norem, které na sebe navazují. Nejvýše jsou postaveny zákony,

na ně navazují prováděcí vyhlášky, případně nařízení vlády, technické normy ČSN a pod

nikové normy energetiky (PNE). Legislativní systém dále doplňují i Pravidla provozování

přenosové soustavy (PPPS) a Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS), zpracová

vaná a vydávaná příslušnými provozovateli.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


18

1.1 Podmínky pro připojení elektrických zařízení

k elektrizační soustavě

Legislativním předpisem stanovujícím podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních

soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě, dále pak způsob stanovení podílu

nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny

a pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení je s účinností od 1. února

2016 vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 16/2016 Sb., o podmínkáchpřipo

jení k elektrizační soustavě. Nová vyhláška zároveň zrušuje předchozí vyhlášku ERÚ

č. 51/2006 Sb. a její novelizované znění provedené vyhláškou č. 81/2010 Sb., kterévstoupi

lo v planost 1. dubna 2010.

Nutnými podmínkami připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo k distri

buční soustavě dle nové vyhlášky jsou:

– podání žádosti o připojení,

– předložení studie připojitelnosti (pokud bude požadována) za podmínek stanovenýchvy

hláškou,

– uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přenosové soustavy nebo

provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení (viz zákon

č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 50 odst. 3).

Poznámka:

Žadatelem se pro účely vyhlášky č. 16/2016 Sb. rozumí fyzická nebo právnická osoba, která

žádá o připojení zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě nebo o změnu rezervovaného

příkonu nebo výkonu stávajícího zařízení nebo o připojení mikrozdroje k distribuční soustavě

nebo o změnu charakteru odběru nebo o změnu druhu výrobny elektřiny nebo instalovaného

výkonu výrobny elektřiny, a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo

jiného práva; za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném

území zamýšlí provést výstavbu zařízení, a fyzická nebo právnická osoba, která žádá osmlou

vu o připojení nebo její změnu.

K jednotlivým podmínkám připojení k přenosové nebo distribuční soustavě vyhláška

upřesňuje následující.

Žádost o připojení se podává pro každé místo připojení zvlášt

,

. Žádost o připojení zařízení

žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě se podává:

– před výstavbou nebo připojením nového zařízení, s výjimkou mikrozdrojůpřipojova

ných k distribuční soustavě postupem podle § 16 vyhlášky č. 16/2016 Sb.,

– před změnou rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího připojeného zařízení svý

jimkou případů podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 16/2016 Sb.,

– před změnou charakteru odběru podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 16/2016 Sb.,

– v případě změny druhu výrobny elektřiny,

– v případě změny místa připojení výrobny elektřiny k přenosové nebo distribučnísous

tavě,

– v případě zvýšení instalovaného výkonu výrobny připojené k distribuční soustavě.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


19

V případě výrobny s instalovaným výkonem nad 0,5 MW je dále součástí žádosti opřipo

jení výrobny harmonogram přípravy výstavby výrobny. Harmonogram přípravy výstavbyvý

robny obsahuje seznam rozhodnutí, stanovisek a vyjádření orgánů veřejné správy apředpoklá

dané termíny jejich vydání, zejména pokud jde o závěry zjišt

,

ovacího řízení o posouzení vlivů

na životní prostředí, umístění stavby, integrované povolení, povolení stavby a kolaudačnísouh

las, která jsou nezbytná k realizaci výstavby výrobny elektřiny.

Náležitosti žádosti o připojení jednotlivých druhů zařízení jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 6

k vyhlášce č. 16/2016 Sb. Příloha č. 7 k vyhlášce obsahuje náležitosti žádosti o krátkodobé

připojení zařízení k distribuční soustavě. Náležitosti žádosti s připojením mikrozdroje k dis

tribuční soustavě jsou předmětem příloh č. 10 a 11 k vyhlášce.

Posuzování žádostí o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavěpro

vádějí příslušní provozovatelé soustav.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 16/2016 Sb. stanovuje měrný podíl žadatele o připojení naopráv

něných nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu a výkonu.

1.2 Rozdělení elektrických zařízení podle napětí

Základní rozdělení elektrických zařízení a základní jednotnou soustavu pojmů, názvů

a definic týkajících se elektrických zařízení stanovuje ČSN 33 0010 ed. 2 z roku 2014,

která s účinností od 31.1 2016 zcela nahrazuje ČSN 33 0010 z roku 1982.

Rozdělení elektrických zařízení a související informace jsou podrobně uvedeny vkapi

tole 2.2.1 publikace Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základníodbor

nou způsobilost.

Rozdělení elektrických zařízení podle napětí (napět

,

ových pásem) je uvedeno v tab. 1.

Označení napětí se pro zařízení přiřazují podle nejvyšší z hodnot jmenovitých napětí mezi

kterýmkoliv vodičem zařízení a zemí (sloupec 4) nebo podle nejvyšší z hodnot jmeno

vitých napětí mezi kterýmikoliv vodiči zařízení (sloupec 5 a 6). Pro označení zařízení

podle napětí (sloupce 2a, 2b) je rozhodující jmenovité napětí sítě.

Poznámka:

Podle stávajících struktur sítí mohou být hranice mezi vn a vvn v jednotlivých zemích různé,

což dokládá i vysvětlující poznámka k tab. 1.

Rozdělení elektrických zařízení podle napětí je podstatné a nezbytné nejen z hlediskacharak

teru prováděných prací a obsluhy na těchto zařízeních, ale též pro konkrétní stanovení kvalifikace

osob pověřovaných těmito činnostmi, nebot

,

jednotlivá elektrická zařízení mají svá specifika.

Proto pouze rozdělení elektrických zařízení na zařízení do 1 000 V a nad 1 000 V, nebo též na

zařízení bez omezení napětí, nemusí být pro stanovení odborné způsobilosti zejména z hlediska

zařízení nad 1 000 V postačující. V některých případech bývá rozdělení elektrického zařízení do

a nad 1 000 V zaměňováno za rozdělení na elektrická zařízení nízkého napětí a elektrická zařízení

vysokého napětí, což není z hlediska napětí nad 1 000 V zcela přesné, jak je patrno z tab. 1.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


20

Záměrem této publikace, jako možného podkladu pro zkoušky elektrotechniků, jsouzej

ména zásady bezpečnosti a poznatky vztahující se na silová elektrická zařízení nad 1 000 V,

i když charakter řady ustanovení je společný i pro zařízení do 1 000 V.

Tab. 1 Rozdělení elektrických zařízení podle napětí

Napět

,

ové Označení napětí Název Jmenovité napětí

pásmo

*)

mezinár. české zařízení v uzemněné soustavě v izolované

soustavě

mezi vodičem mezi vodiči mezi vodiči

a zemí

1. 2a 2b 3. 4. 5. 6.

I ELV mn zařízení malého do 50 V

**)

do 50 V

**)

do 50 V

**)

napětí včetně včetně včetně

II LV nn zařízení nízkého nad 50 V nad 50 V do nad 50 V do

napětí do 600 V včetně 1 000 V

**)

včetně1 000 V

**)

včetně

zařízení vysokého nad 0,6 kV nad 1 kV nad 1 kV

vn napětí a menší než a menší než a menší než

30 kV 52 kV 52 kV

zařízení velmi od 30 kV od 52 kV od 52 kV

vvn vysokého napětí a menší než a menší než a menší než

HV

***)

171 kV 300 kV 300 kV

zařízení zvlášt

,

od 300 kV

zvn vysokého napětí — do 800 kV —

včetně

uvn zařízení ultra nad 800 kV

vysokého napětí

Poznámky k tabulce:

*)

Napět

,

ová pásma I a II v oblasti napětí do 1 000 V jsou stanovena normou ČSN IEC 449. Vob

lasti zařízení vysokého napětí uvádějí technické normy IEC a EN (např. ČSN EN 61936-1 a ČSN

EN 50341-1) rozsah napětí, pro který se uvádějí nejvyšší napětí pro zařízení od 3,6 kV do 800 kV

včetně.

**)

Pro stejnosměrná zařízení se za malá napětí považují jmenovitá napětí do 120 V včetně, zaníz

ká napětí se považují jmenovitá napětí vyšší než 120 V do 1 500 V včetně, za vysoká napětí se

považují napětí vyšší než 1 500 V.

***)

Obecně se v mezinárodních a evropských normách napětí nad 1 kV mezi vodiči uvádí jakovy

soké napětí a označuje se HV. Jsou v něm zahrnuta napětí označovaná podle této normy vn, vvn,

zvn a uvn. V normách IEC, EN a v jiných dokumentech EU i v dokumentech některých států se

uvádí též tzv. střední napětí (medium voltage – MV), které svým rozsahem napětí odpovídápři

bližně v ČR používanému vn. Uvádí se o něm, že spadá pod termín vysoké napětí (HV). Mezní

hodnoty tohoto napětí nejsou celosvětové ani celoevropsky jednotně stanovené. Proto není toto

napětí v této normě uvedeno. HV také může označovat nejvyšší napětí ze dvou nebo více napětí

použitých v přístroji nebo v instalaci, přičemž LV pak označuje nejnižší ze dvou nebo více napětí

použitých v přístroji nebo v instalaci (viz např. ČSN IEC 60050-151). Takovéto označení se

uplatňuje například u transformátorů pro označení jeho vinutí.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


21

1.3 Hodnoty jmenovitých napětí používané v České

republice

Podkladem dále uvedených údajů je ČSN EN 60038:2012, obsahující jmenovitá napětí

CENELEC, platící kromě jiného pro střídavé přenosové a distribuční soustavy a v nich

používaná zařízení o kmitočtu 50 Hz se jmenovitým napětím nad 100 V. Norma plně

nahrazuje dříve platné ČSN 33 0120:2001 a ČSN 33 0121:2001.

Jmenovitá napětí střídavých soustav (včetně souvisících zařízení) v rozsahu od 100 V

do 1 000 V se mají volit podle hodnot uvedených v tab. 2.

Tab. 2 Střídavé soustavy sejmeno

vitým napětím mezi 100 V

a 1 000 V včetně

Trojfázové čtyřvodičové nebo třívodičové

soustavy AC

a)

Jmenovité napětí (při 50 Hz)

b)

[V]

230

230/400

400/690

1 000

a)

Trojfázové čtyřvodičové soustavy včetnějedno

fázových obvodů připojené na tyto soustavy

b)

Nižší hodnoty jsou fázová napětí a vyššíhodno

ty jsou sdružená napětí. Je-li uvedena pouze

jedna hodnota, znamená to, že jde otřívodičo

vé soustavy a jedná se o sdružené napětí.

Napětí vyšší jak 230/400 V jsou určena výhradně pro použití v těžkém průmyslu a pro

velké komerční budovy. Pokud jde o rozsah napájecího napětí, za normálních provozních

podmínek se nemá napětí v předávacím místě lišit od jmenovitého napětí soustavy o více

jak ±10 %.

Pokud jde o rozsah napětí u zákazníka, kromě kolísání napětí v předávacím místě, může

dojít v instalaci zákazníků k úbytkům napětí. Tento rozsah napětí u zákazníka musí vzít do

úvahy technické komise pro výrobkové normy.

Poznámka:

V existujících průmyslových sítích se v České republice mimo napětí uvedených v tabulce 2

připouští střídavé trojfázové napětí 500 V. V nově projektovaných sítích je doporučeno

používat napětí 690 V. Pro elektrizaci dolů jsou v České republice stanovena střídavá napětí

pro třívodičové neuzemněné sítě 230 V, 400 V, 500 V, 690 V a 1 000 V.

Česká elektrizační soustava v třífázových střídavých sítích se střídavým jmenovitým

napětím nad 1 000 V o kmitočtu 50 Hz používá jmenovitá napětí dle tab. 3. Tyto sítě jsou

všeobecně třívodičové, není-li stanoveno jinak. Uvedené hodnoty jsou sdružená napětí.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


22

Tab. 3 Trojfázové AC soustavy se jmenovitým napětím nad 1 000 V používané v ČR

Jmenovité napětí soustavy Nejvyšší napětí pro zařízení Označení napětí dle tabulky 1,

[kV] [kV] sloupce 2b

3

a)

3,6

a)

vn

6

a)

7,2

a)

vn

10 12 vn

22 25 vn

35 38,5 vn

110 123 vvn

220 245 vvn

400

b)

420 zvn

a) Tyto hodnoty se nemají používat v nových veřejných distribučních soustavách.

b) ČSN EN 60038 jmenovitou hodnotu soustavy k nejvyššímu napětí pro zařízení 420 kV

neuvádí.

Poznámka – upřesňující termíny a definice:

Jmenovité napětí soustavy– vhodná orientační hodnota používaná pro označení nebo identifikaci

soustavy.

Nejvyšší napětí soustavy (s výjimkou přechodných nebo mimořádných stavů) – nejvyšší hodnota

provozního napětí, která se vyskytuje za normálních provozních podmínek v jakékoliv době a místě

soustavy; nezahrnuje přechodná přepětí způsobená provozním spínáním a dočasné změny napětí.

Nejvyšší napětí pro zařízení– nejvyšší napětí, pro které je zařízení navrženo s ohledem:

– na izolaci,

– na možnost dalších charakteristik, které mohou být v příslušných doporučeních pro zařízenívzta

ženy k tomuto nejvyššímu napětí.

Zařízení se může používat pouze v soustavách majících nejvyšší napětí nižší nebo stejné, jako je

nejvyšší napětí pro zařízení.

Předávací místo – bod v přenosové nebo distribuční síti, který je určen a smluvně zakotven, ve

kterém je elektrická energie předávána mezi smluvními partnery.

1.4 Ochrana jednotlivých zařízení elektrizační

soustavy

Rozvodná zařízení se opatřují ochranami, jejichž účelem je omezit rozsah poruch a chránit

proti poškození (např. vnitřním zkratem, nadproudem, přepětím) rozvodná zařízení i dalšípři

pojená zařízení. Ochranný systém se zřizuje podle funkce a významu rozvodného zařízení

a podle nároků připojeného zařízení.

Základní požadavky na ochranu jednotlivých prvků elektrizační soustavy proti poruchám

a nenormálním provozním stavům stanovuje ČSN 33 3051 z listopadu 1992. Norma platí pro

navrhování ochran rozvodných zařízení vn, vvn, zvn a elektrických strojů.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


23

Ochrany uvedených zařízení musí plnit následující činnosti:

– rychle a spolehlivě určit poruchu nebo překročení meze normálního provozu chráněného

zařízení,

– vypnout chráněné zařízení v čase, který musí být stanoven tak, aby se zabránilo vzniku škod

nebo se omezil jejich rozsah na stroji nebo zařízení a zajistila se ochrana osob před účinky

elektrické energie,

– snížit riziko požáru v důsledku tepelných účinků zkratového proudu,

– zajistit, aby se porucha nerozšířila na další prvky elektrizační soustavy a neohrozila jak její

chod, tak napájení odběratelů.

Ochrany venkovních a kabelových vedení vn jsou přiřazovány jednak podle druhu soustavy

(tj. podle spojení uzlu soustavy se zemí) a jednak podle druhu a způsobu napájení vedení.

Vedení vvn a zvn se vybavují ochranami podle jmenovitých napětí (vedení 110, 220 a 400 kV),

druhu a důležitosti vedení. S ochranami vedení souvisí i ochrany přípojnic rozvoden zvn a vvn,

ochrany zapouzdřených rozvoden zvn a vvn a vybavení ochranami skříňových rozváděčů vn.

Přiřazení jednotlivých druhů ochran transformátorům je odvislé od velikosti jejich výkonů,

a zda se jedná o blokové transformátory, sít

,

ové transformátory nebo transformátory v odbočce

vlastní spotřeby alternátoru.

Spolehlivé chránění rozvodných zařízení a elektrických strojů v normě uvedených je za

bezpečováno (kromě dalšího) selektivním působením ochrany, jež zajišt

,

uje vypnutí pouze

úseku (zařízení) postiženého poruchou a umožňuje další provoz nepostižené části soustavy

a zálohováním ochran (chráněné zařízení je vybaveno hlavní ochranou a záložní ochranou).

Na ČSN 33 3051 navazuje PNE 38 4065 ed. 3, která podrobně řeší samotný provoz, na

vrhování a zkoušení ochran a automatik. Cílem normy je stanovit požadavky zajišt

,

ujícíspráv

né a spolehlivé činnosti systému ochran a automatik v energetických provozech pro zvýšení

bezpečnosti a spolehlivosti rozvodného a elektrárenského zařízení.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


25

2. OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ

ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

Ochranné pásmo (prostor v bezprostřední blízkosti rozvodného zařízení elektrizačnísousta

vy) má v podstatě dvojí význam. Jednak je určeno k zajištění spolehlivého provozu zařízení,

a zároveň vytváří podmínky pro ochranu života, zdraví a majetku osob.

Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní a podzemní vedení, elektrické stanice,vý

robny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační atelekomuni

kační techniky. Činnostmi ohrožujícími tato zařízení pro rozvod elektřiny, spolehlivost abez

pečnost jejich provozu nebo zdraví a majetek osob se rozumí zejména stavba budov,sto

žárů, jeřábů a lešení, odkopy zemin ohrožující stabilitu podpěrných bodů či stavebních

konstrukcí, navršování zeminy nebo předmětů do nebezpečné výše, střelba a práce svý

bušninami a pyrotechnickými prostředky všeho druhu, práce s chemickými prostředky,

stříkání a postřiky všemi druhy kapalin, provádění vrtných prací a průjezdy vozidelmimo

řádně vysokých nebo mimořádně těžkých.

Vymezení rozměrů ochranných pásem pro zařízení elektrizační soustavy stanovuje zákon

č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění v § 46. Ochranné pásmo vzniká dnem

nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nabytím účinnosti veřejnoprávní

smlouvy územní rozhodnutí nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním

stavby. V případech, kdy není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů,

potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy zaniká trvalým odstraněním stavby na

základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním zákonem.

Vzhledem k rozdílnému charakteru jednotlivých zařízení a jejich technickému uspo

řádání a tím i různé odolnosti proti působení vnějších vlivů, je vymezení ochrannýchpá

sem rozdílné pro venkovní vedení, pro podzemní vedení a pro stavby.

Tato vymezení doznala postupným vydáváním a změnami právních předpisů určitých

vývojových změn, což vyplývá pro konkrétní druh zařízení distribuční soustavy z tab. 4

(viz str. 26).

Poznámka:

Ochranná pásma stanovená předchozími právními předpisy se nemění nabytím účinnosti

nové právní úpravy. Výjimky z ustanovení o ochranných pásmech udělené podle předchozích

právních předpisů zůstávají zachovány i po nabytí účinnosti nového právního předpisu.

2.1 Ochranná pásma nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení,

která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí do 1 kV (vedení nízkého napětí) – ochranné pásmo zákon neurčuje,

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


26

Tab. 4 Vývojové změny velikostí ochranných pásem

Typ zařízení nadzemní vedení nadzemní vedení zděná stožárová podzemní

nad 35 kV do nad 1 kV do (kabelová) trafostanice kabelové

110kV včetně 35 kV včetně trafostanice s převodem vedení

s převodem napětí distribuční

napětí menším soustavy

menším než než 52 kV do

52 kV na na úroveň 110 kV

úroveň níz- nízkého včetně

kého napětí napětí

Ochran. pásmo uzaří

zení s rokem výstavby 15 m 10 m nemá 30 m 10 m 1 m

do 31. 12. 1994

Ochran. pásmo uzaří

zení s rokem výstavby 12 m 7 m nemá 20 m 7 m 1 m

od 1. 1. 1995

do 31. 12. 2000

Ochran. pásmo uzaří

zení s rokem výstavby 12 m 7 m 2 m 1 m nemá 2 m 7 m 1 m

od 1. 1. 2001

Ochran. pásmo uzaří

zení s rokem výstavby 12 m 5 m 2 m 7 m 2 m 1 m nemá 2 m 7 m 1 m

od 1. 1. 2005

nadzemní vedení do 1 kVholé vodi

č

e

se zákl. izolacízáv

ě

sná kabel.

vedeníholé vodi

č

e

se zákl. izolacízáv

ě

sná kabel.

vedení

b) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:

– pro vodiče bez izolace (holé vodiče) . . . . . . . . . . . . . . . . 7 m,

– pro vodiče s izolací základní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 m,

– pro závěsná kabelová vedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m,

c) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně:

– pro vodiče bez izolace (holé vodiče) . . . . . . . . . . . . . . . . 12 m,

– pro vodiče s izolací základní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 m,

d) u závěsného kabelového vedení 110 kV . . . . . . . . . . . . . . . . 2 m,

e) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně . . . . . . . . . . . . . . . . 15 m,

f) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 m,

g) u napětí nad 400 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 m,

h) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence . . . . 1 m.

Grafické znázornění ochranných pásem nadzemních vedení je na obr. 1.

K vytvoření podmínek pro zajištění potřebné údržby nadzemních vedení udržujeprovo

zovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy v lesních

průsecích na svůj náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů pod

pěrných bodů nadzemních vedení, potřebný pro průjezd jeřábů, montážních plošin, nák

ladních aut a dalších. Vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto

činnost umožnit. V případech, kdy je tento volný pruh potřeba, se provádí podél vedení

nad 1 kV do 35 kV s vodiči bez izolace (holá vedení) i podél vedení nad 35 kV do 110 kV

včetně s vodiči bez izolace i s izolací základní. Dále se dle potřeby provádí u vedení nad

110 kV do 400 kV včetně i nad 400 kV.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


27

Obr. 1 Grafické znázornění

ochranných pásemnadzem

ních vedení

2.2 Ochranná pásma podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení

řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení

o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu – viz obr. 2.

Je možné konstatovat, že ochranné pásmo se vztahuje na všechny druhy kabelových vedení

držitele licence pro distribuci elektřiny, tj. jak na kabely silové, tak i na kabely slaboproudépo

užívané pro řídicí a zabezpečovací systémy, systémy pro měření a automatizaci a systémy

k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist