načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Příprava na státní přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání - Český jazyk a literatura - Gabriela Zelená Sittová

Příprava na státní přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání - Český jazyk a literatura

Elektronická kniha: Příprava na státní přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání - Český jazyk a literatura
Autor:

Připravuješ se ke státním přijímacím zkouškám na čtyřleté gymnázium nebo na jinou střední školu s maturitou, a chceš u nich uspět? Vyzkoušej naše „přijímačky nanečisto“, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  169
+
-
5,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » FRAGMENT
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 215
Rozměr: 24 cm + záznamové archy (11 nečíslovaných listů)
Úprava: tran
Vydání: 1. vydání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-253-3549-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Připravuješ se ke státním přijímacím zkouškám na čtyřleté gymnázium nebo na jinou střední školu s maturitou, a chceš u nich uspět? Vyzkoušej naše „přijímačky nanečisto“, které ti pomohou zkoušku s přehledem zvládnout. Publikace obsahuje 11 cvičných testů z českého jazyka a literatury. Díky nim získáš ucelenou představu o tom, jak jsou otázky formálně koncipovány a budeš se v nich proto dobře orientovat. Naučíš se pracovat s jednotlivými typy úloh a budeš si moci vyzkoušet i ukázkový test. Vyhodnocení odpovědí nalezneš v klíči správných řešení. Důležitou součástí titulu je záznamový arch a pokyny pro jeho správné vyplnění. Pokud si jej nastuduješ dopředu, získáš cenné minuty navíc, které se ti při řešení testu jistě budou hodit. Výhodou u zkoušek může být i znalost správné strategie. Prozradíme ti tipy na to, jak v testu nejlépe postupovat, zda je lepší řešit jednu otázku po druhé, nebo se věnovat nejprve těm, za které je nejvíc bodů. Štěstí přeje připraveným, tak se do toho pusť! Testové úlohy vycházejí ze standardů daných Rámcovými vzdělávacími programy ZŠ.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Gabriela Zelená Sittová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Příprava na státní

přijímací zkoušky na

čtyřleté obory

vzdělávání – Český

jazyk a literatura

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.fragment.cz

www.albatrosmedia.cz

Gabriela Zelená Sittová

Příprava na státní přijímací zkoušky na čtyřleté obory

vzdělávání – Český jazyk a literatura – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2017

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


Příprava na státní

přijímací zkoušky

na čtyřleté obory vzdělávání

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Gabriela Zelená Sittová

 cvičné testy

 pokyny k vyplnění záznamových archů

 tipy jak pracovat s testem

 klíč správných řešení5

NĚKOLIKSLOVÚVODEM

OÚSPĚCHUUPŘIJÍMAČEKROZHODUJÍNEJENZNALOSTI,

ALEIZKUŠENOSTSTESTYAINFORMACE

Pokud nemáte češtinu bez výjimek v malíčku, je pro úspěch u jednotných přijímaček

důležité mít co nejvíce podstatných informací o testu. V této publikaci naleznete 11

(A až L) cvičných testů, velmi podobných svou konstrukcí ostrým „přijímačkovým“

testům, které připravuje CERMAT.

Testy řešte postupně po jednom od A do L v režimu, který odpovídápodmínkám ostrých přijímaček, tj. dodržte čas, pracujte s plným soustředěním, v klidu,nerušeni okolím, řešení nepřerušujte, používejte jen povolené pomůcky a pokudmůžete, vyčleňte si na toto řešení čas v dopoledních hodinách.

Od žádných cvičných či jiných ilustračních testů neočekávejte, že se díky nim

naučíte příslušnou látku. Slouží k tomu, aby odhalily vaše aktuální slabiny a abyste

jejich řešením získali znalost „testového prostředí“. Díky tomu byste si měli být upřijímaček jistí a neměli byste trávit čas tápáním v neznámém testu. Jednoznačně platí,

že čím méně jste si jisti svými dovednostmi na poli čtení s porozuměním a znalostmi

látky českého jazyka a literatury, tím větší význam pro úspěch u jednotných testů má

to, že „víte, do čeho jdete“.

PŘIHLÁŠKANA2ŠKOLY=2POKUSY,

ZNICHŽSEPROOBĚŠKOLYPOČÍTÁTENLEPŠÍ

Podstatné je, že ve skutečnosti máte v rámci jednotných přijímaček 2 pokusy, z nichž

se vám pro účely přijímacího řízení započte lepší z dosažených výsledků v každém

zkušebním předmětu. Podmínkou je podat přihlášku na dvě školy a vykonatpřijímačky skutečně dvakrát. Lepší výsledek z obou pokusů se vám započte na obou

školách! Proto vám zásadně doporučujeme podat přihlášku na dvě školy, a to i vpříadě, že víte, že na té druhé byste studovat nechtěli či nemohli. Budete mít dvapokusy. A jsou-li „přijímačkové“ testy řádně zkalibrovány jako srovnatelné, druhýtermín bývá většinou úspěšnější, protože v něm zúročíte zkušenost z prvního termínu.

A navíc – už nebudete mít takovou trému jako poprvé.

Několikslovúvodem


6

OTESTECHAÚLOHÁCH

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. V testu se setkáte s 30 úlohami.

Budeme-li počítat i dílčí úlohy, je takových úloh v testu okolo pětapadesáti.

Řešení musíte zapsat do tzv. záznamovéhoarchu. Co není v záznamovémar

chu, nebude hodnoceno.

Test se skládá ze tří základních typů úloh:

• Uzavřenéúlohy mají jako součást zadání i nabídku možných řešení. Vaším

úkolem je vybrat z této nabídky jedno správné (nejvhodnější/nejpřesnější)

řešení a zakřížkovat jej v záznamovém archu. Uzavřené úlohy nabízejínejčas

těji 4 možné odpovědi (A, B, C a D) nebo 2 možné odpovědi (ANO, nebo

NE). Dvě úlohy v testu jsou přiřazovací a při jejich řešení je potřeba k jedné

sadě položek přiřazovat možná řešení z jiné sady položek. Jedna úloha v testu

požaduje uspořádání položek podle zadaného pravidla (jde o text rozdělený

do 5 částí, které je potřeba seřadit do původního celku). V záznamovémar

chu u těchto úloh „křížkujete“ správné řešení.

• Úzceotevřenéúlohy neobsahují nabídku možných řešení, ale odpovědí je

většinou jedno slovo / spojení slov / maximálně několik slov, které je potřeba

napsat. Hodnotí se to, na co se úloha zaměřuje, přesto se snažte psátpravo

pisně správně, i když se úloha ptá například na určení mluvnických kategorií

u podstatného jména. (Nejenže hrubky nevypadají dobře, ale pravopisná

chyba někdy může změnit význam slova, což by hodnotitel měl hodnotit jako

chybnou odpověď.)

• Široceotevřenéúlohy vyžadují zápis vaší odpovědi, která je delší než slovo či

slovní spojení. Obvykle se tak uvažuje například o diktátu, slohové práci nebo

větném rozboru, který má žák rozkreslit se všemi náležitostmi. Tento testne

obsahuje široce otevřené úlohy v pravém slova smyslu. V každém testu se ale

objeví například úloha, která vyžaduje, abyste vypsali čtyři slova obsahující

pravopisnou chybu a opravili je. To už je poměrně dost psaní a v takovémpří

padě platí: Při zápisu do záznamového archu buďte pečliví – zápis musí být

jednoznačný a čitelný, jinak budete u těchto úloh ztrácet body. Úlohu si raději

vyřešte nejprve nanečisto, třeba na pomocný papír nebo přímo do testu a poté

Otestechaúlohách


7

finální verzi přepište. Bude-li vaše odpověď nečitelná nebo nepřehledná zdůvodu spousty škrtání a oprav, nemusí ji hodnotitel rozluštit a vy obdržíte 0

bodů (i když jste mohli odpověď mínit správně).

OBODECH

Správným řešením všech úloh v testu můžete získat celkem50bodů. Bodovéocenění jednotlivých úloh a dílčích úloh je uvedeno u každé úlohy. Platí, že čím více

bodů můžete za správné řešení úlohy získat, tím je tato úloha v průměru pracnější

nebo obtížnější, případně obojí.

V případě uzavřených úloh, u nichž vybíráte jednu ze čtyř nabízených odpovědí,

získáte buď 1 bod za správné řešení, nebo 0 bodů za nesprávné či chybějící řešení.

V případě úlohy uspořádací, kde záleží na uspořádání částí textu ve správnémpořadí, získáte buď 3 body za úplně správné řešení, nebo 0 bodů za částečně správné,

nesprávné či chybějící řešení. U této úlohy se nepočítá s dílčím přidělováním bodů.

Dílčí body se přidělují u svazků úloh (je-li např. u úlohy uvedeno max. 2 body),

které slučují např. 4 úlohy, u nichž se vybírá odpověď ANO, nebo NE, nebo slučují

několik otevřených úloh, případně jde o přiřazování jednoho sloupce položek kdruhému sloupci položek. V těchto případech můžete získat body také za dílčí správné

řešení (v uvedeném případě tedy 2 body za všechny správné odpovědi, 1 bod za

téměř všechny správné a jednu chybnou odpověď, 0 bodů za dvě a více chybných

odpovědí nebo za odpověď chybějící).

Zde jenom krátká, ale důležitá připomínka – chybějící odpověď nebo inerozluštitelný zápis odpovědi u otevřené úlohy znamená vždy 0 bodů.

Zachybnéřešeníseutěchtotestůbodyneodečítají. Platí proto, že je vždy lepší

uvést alespoň nějaké řešení a v případě absolutní nouze výsledek tipovat. Nicneztratíte, můžete jen získat.


8

UJEDNOTNÉPŘIJÍMACÍZKOUŠKY

ČEHOSEUJEDNOTNÉZKOUŠKYVYVAROVAT

V průběhu konání testu jsou jako pomůcky povoleny pouze psací potřeby.Zapomeňte na telefon či tablet. Použití pomůcek, které nejsou výslovně povoleny, může

mít v průběhu konání testu za následek vaše vyloučení od zkoušky. Nebyli byste

první, koho to postihlo či postihne.

Stejné je to s opisováním. Kromě toho, že můžete být od zkoušky vyhozeni, hrozí samozřejmě i to, že od souseda opíšete chybu. A pokud by se ukázalo, že „spolupráce při řešení“ nebyla náhodná, ale systematická, mohou být výsledky „všech spolupracujících“ při centrálním hodnocení anulovány (prohlášeny za neplatné).

Před tím, než výsledek zapíšete do záznamového archu, ujistěte se, že je správný. Jedna oprava v záznamovém archu je sice možná, druhá chyba v jedné úloze se však opravuje špatně. Proto doporučujeme otevřené úlohy řešit nejprve na pomocný papír a do záznamového archu přepisovat pouze to, čím jste si již jisti. Zápis v záznamovém archu musí být pro vyhodnocovací automat i prohodnotitele srozumitelný a čitelný. Pokud není, přijdete o body za nesrozumitelný či nečitelný zápis odpovědi. Proto křížkujte pozorně, nepřetahujte a nepište mimo bílé záznamové pole. Snad jen v případě absolutní nouze, a to jen uotevřených úloh.

Při záznamu řešení do záznamového archu pište propiskou nebo perem (ne obyčejnou tužkou), a to pečlivě a zřetelně, rozhodně nečmárejte. Záznamovéarchy se před hodnocením skenují a sotva zřetelný zápis nemusí skenovací automat

„vidět“. A když nic nevidí, pak udělí 0 bodů. A nakonec – raději si na samotnou

zkoušku vezměte i náhradní psací potřeby. Zákon schválnosti totiž platí ze všech

zákonů nejspolehlivěji.

JAKOPRAVITCHYBNÝZÁPISVZÁZNAMOVÉMARCHU

Když zjistíte, že jste udělali chybu, nezmatkujte. Najděte správné řešení, pro jistotu

si důkladně ověřte, že je skutečně správné, a pak postupujte podle následujících

obrázků, tj. v případě „křížkování“ chybné řešení začerněte a vyznačte novýmkřížkem řešení správné. V případě opravy chybného zápisu u otevřené úlohy je potřeba

Ujednotnépřijímacízkoušky


9

chybný výsledek zřetelně přeškrtnout a dorá

mečku zapsat řešení správné (pro jistotu si

vždy nechte v příslušném rámečku místo pro

možnou opravu).

U otevřených úloh je škrtání v záznamo

vém archu vždy problém. Rozhodně tímnepři

spějete k přehlednosti a čitelnosti. Proto si své

odpovědi raději vždy nejprve sesumírujte napo

mocný papír a pak je v závěrečných minutách

testu přepište čitelně do záznamového archu.

V každém případě dávejte pozor, když vám bude něco říkat učitel, který zadává test.

A jeho pokynů následně dbejte. A pokud vám nebude něco jasné, neváhejte se zeptat.

COAJAKVPRVNÍCHMINUTÁCHTESTU

Platí tři základní pravdy:

• Cílem je získat co možná nejvyšší počet bodů, nikoli vyřešit co nejvíce úloh.

• Váš nepřítel je čas, a proto je třeba ho mít na očích (rozhodně si ke zkoušce

vezměte hodinky).

• Klid je podmínkou úspěchu, a proto co nejrychleji řešte úlohy, u nichžpřed

pokládáte „snadný bodový zisk“.

Většinou (pokud nejste geniálním češtinářem) se vyplatí zvolitsprávnoustrategii

řešenítestuanezačíttestřešitbezhlavěodprvnídoposledníúlohy. Může se vám

nakrásně stát, že vám na konci testování již nezbyde čas vyřešit pro vás relativně

jednoduché úlohy za 3 body, zatímco jste vyplýtvali spoustu času řešením pro vás

těžké úlohy za 2 body.

Bodová bonifikace jednotlivých úloh (počet bodů, které můžete získat

správným řešením úlohy) se odvíjí od jejich obtížnosti a pracnosti (čímobtížněj

ší nebo pracnější úloha, tím více bodů). Jde ale o průměrnou obtížnost aprac

nost. A protože jsme každý trochu jiný, je dobře si na základě výsledků cvičných

či ilustračních testů postupně odpovědět na to, vjakélátcečitypechúlohjsem

„pevnývkramflecích“avjakýchnikoli. Někdo nemá rád pravopisné úlohy, jiný

ABCD

3

ABCD

ABCD

3

ABCD

6 6

osum osum osm

6 6

osum osum osm

ABCD

3

ABCD


10

je slabší v práci s básničkami, někdo exceluje v řešení úloh, kde je potřebauspo

řádat ve správném pořadí části textu, ať už literárního či neliterárního. Řešením

cvičných testů získáte dobrý přehled o sobě samých. Znát podobu testu, abyste

si mohli dobře naplánovat, co dřív a co potom, je klíčem a východiskem k dalším

krokům.

Tím následujícím krokem je volbavhodnéstrategie, jak v co nejkratším čase

získat co nejvíce bodů. Proto věnujte několik prvních minut po zahájení testu tomu,

abyste si test rámcově prohlédli a vytipovali pro vás „dobré“ úlohy. Zároveň se ale

podívejte, kolik za jejich správné řešení získáte bodů. Na základě toho si udělejte

pořadí úloh, podle něhož budete postupovat.

JAKJETESTSESTAVEN

Podíváte-li se na naše cvičné testy či použité ostré testy z minulých let, poznáteně

která obecná pravidla jejich sestavení:

• První, někdy i druhá a poslední úloha v testu bývají většinou jednoduché

a nevážou se na výchozí text. Správně je vyřeší většina žáků. Bývají siceob

vykle za 1 bod, ale jejich řešením získáte bodový základ a určitou jistotu a klid

pro řešení dalších úloh.

• V testu jsou vždycky dvě úlohy přiřazovací, v nichž přiřazujete např. k typům

vedlejších vět věty z široké nabídky. Úlohu si vždycky nejprve celou přečtěte

a začněte přiřazovat ty položky, kterými jste si jisti. Něco vám zbyde a s tím se

dá pracovat dál. Nepřiřazujte ale hned to první, co uvidíte. Přiřadit můžete

položku vždy pouze jednou, takže i kdyby se vám hodila dvakrát, nemůžete ji

víckrát uplatnit. Proto čtěte pozorně a přiřazujte, až si vše promyslíte. Tyto

úlohy bývají za „příjemný“ bodový zisk.

• Jedna úloha v testu bývá tzv. uspořádací. Obvykle je někde uprostřed testu,

je za 3 body, ale to pouze tehdy, když ji celou vyřešíte správně. Jde o správné

uspořádání textu rozděleného do 5 částí. Ty části jsou pochopitelněpomícha

né a vy musíte hledat slova, věty nebo skutečnosti v textu, které vám poradí,

co po čem asi následuje. Než napíšete řešení, ještě jednou si uspořádanýce

lek přečtěte, jestli si v něm něco neodporuje.

• Většina úloh v testu jsou úlohy, které se vážou k výchozímu textu.Doporuču

jeme text číst pečlivě a při řešení úloh se k němu hodně vracet (můžete si do

textu psát, dělat si poznámky). Někdy se totiž věci vytržené z kontextu mohou


11

jevit jinak, takže by se u některých úloh mohlo nabízet i jiné řešení než to,

které je v kontextu výchozího textu jediné správné.

• Úlohy, které nepracují s výchozím textem, nemusejí být vždycky jednoduché.

Zde doporučujeme řídit se bodovou hodnotou úlohy, ta mnohdy napoví.

• A pokud si s některou úlohou nevíte rady, neplýtvejte časem a postupte dál.

K řešení takových úloh se případně můžete vrátit, až si budete jisti správným

řešením jiných úloh.

Ostrý „přijímačkový“ test nemusí mít přesně stejnou skladbu úloh jako cvičné testy.

Bude ale podobná. Ostatně ilustrační test zveřejněný CERMATem pro aktuálnípři

jímačky hodně napoví.

PÁRDALŠÍCHDOPORUČENÍKŘEŠENÍTESTU

• Pokud se vám stane, že delší dobu nebudete s to „hnout“ s nějakou úlohou,pře

jděte k řešení úlohy další a následně se můžete vrátit. Na druhou stranu to zasene

smíte s rozpracovaností přehnat, protože návraty k mnoha „rozřešeným“ úlohám

znamenají spoustu času, který spotřebujete k opětovnému vnoření se do úlohy.

• U uzavřených úloh je dobré účelně kombinovat řešení vlastní úlohy spostup

ným vylučováním nepravděpodobných variant nabízených řešení. Vzávěreč

né fázi řešení takové úlohy to může ušetřit čas a v neposlední řadě to umožní

i kontrolu vašeho postupu.

• Pokud se vám nepodaří vyřešit v průběhu testu nějakou z uzavřených úloh,

nenechávejte ji v žádném případě bez řešení, a to i za cenu, že budete řešení

částečně nebo úplně hádat. Toto „krizové“ hádání výsledku rozhodněnepou

žívejte jako základní metodu – pravděpodobnost uhádnutí správnéhovýsled

ku je malá (většinou poloviční až čtvrtinová), u otevřených úloh je potom

„krizové“ hádání prakticky zbytečné.

• U otevřených úloh si řešení nejprve napište na pomocný papír. Až si budete

jisti, že máte všechno správně, teprve potom řešení přepište dozáznamové

ho archu. A pozor – hodnotitel musí váš zápis bez problémů přečíst.

• Při zápisu odpovědí tedy pište čitelně, zřetelně rozlišujte velká a malápísme

na, y a měkké i, hlásky s a z atd. Pokud hodnotitel zřetelně nepřečte vašiod

pověď nebo nerozliší hlásky, které jsou pro zápis odpovědi v češtině zcela

zásadní, přidělí vám 0 bodů.


12

• Zadání úloh čtěte velmi pečlivě a vícekrát, až si budete jisti, že jste mu plně

porozuměli a nic vám neuniklo. Pozor na otázky formulované záporně (zápor

bývá v otázce podtržen), abyste skutečně odpovídali na to, na co se úloha ptá.

• Zadání úloh neobsahuje „chytáky“, které by ověřovaly hlavně vaši pozornost

při čtení zadání. Pokud je v zadání málo patrná či neočekávaná důležitáinfor

mace, bývá většinou zvýrazněna podtržením, abyste ji nepřehlédli.

• Při čtení výchozích textů si podtrhujte důležitá místa, zvýrazňujte si klíčovéin

formace, pracujte s textem tak, abyste sami sobě zjednodušili orientaci v textu

při opakovaném a podrobném čtení potřebném pro řešení konkrétních úloh.

• Pokud je u úlohy navíc instrukce, která vás navádí, abyste prohledali okolí

některých slov přímo ve výchozím textu, skutečně se do textu vraťte(posuzo

vaná slova nebo části textu bývají zvýrazněny). Může se stát, že by vám bez

kontextu výchozího textu mohlo vyjít i jiné řešení.

• Obecně platí – používejte selský rozum. U úloh ověřujících porozumění textu

se nebojte zapojit svou představivost a aktivovat vaše životní zkušenosti či

znalosti z jiných oblastí a vyučovacích předmětů. Úlohy řešte prostou logikou.

COSPOSLEDNÍMIZBÝVAJÍCÍMIPĚTIMINUTAMI

Pro vlastní řešení testu nepočítejte s 60, ale raději s 55 minutami. Posledních pět

minut věnujte zejména:

• Přepisu odpovědí otevřených úloh do záznamového archu (pokud jstevyuži

li možnosti zapsat si je nanečisto).

• Kontrole, zda jste i řešení všech ostatních úloh napsali do záznamovéhoar

chu; platí, že co není v záznamovém archu, není hodnoceno!

• Pokud jste v průběhu řešení „nehnuli“ s některou z „křížkovacích“uzavře

ných úloh, vytipujte nejpravděpodobnější řešení u každé takové úlohy aza

křížkujte je v záznamovém archu.

• A pokud vám i přesto zbyde trochu času, překontrolujte si řešení úloh, ukte

rých jste byli na pochybách.

V žádném případě nedoporučujeme odevzdávat test a záznamový arch předukon

čením testovacího času. Body vám to nepřinese a jistotu, že máte všechno dobře,

také ne. Navíc budete rušit ostatní. Vyčkejte v každém případě na pokynzadávající

ho učitele.


13

JAKDOPADNUUPŘIJÍMAČEK?

SLOŽTESIMINULÉPŘIJÍMAČKY

ASVÉVÝSLEDKYPOROVNEJTESNÁSLEDUJÍCÍMIGRAFY!

Vyzkoušejte si loňské přijímačky a porovnejte, jak byste dopadli ve srovnání sloňskými uchazeči o stejný či příbuzný obor!

Zásadně doporučujeme si vyzkoušet, jak byste dopadli u ostrých přijímaček,

pokud byste je konali na jaře 2017. Testy ke stažení najdete na webové adrese

http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017–1404035435.html. A svůj dosažený

bodový výsledek porovnejte s loňskými výsledky. Z následujících grafů potom

odhadnete, kolik % „konkurence“ byste předběhli a jaké procento konkurence

by se na daném typu školy či oboru umístilo před vámi. Třeba zjistíte, že „máte

na víc“ nebo naopak, že volíte zbytečně riskantně.

Aby však byl tento odhad co nejblíž realitě, je dobré dodržet několik základních

pravidel:

• seznamte se nejprve s pravidly konání přijímačkových testů; pravidla najdete

mj. na první straně testových sešitů, které si stáhnete z výše uvedenýchwebových stránek;

• při skládání loňských testů postupujte co možná nejpodobněji tomu,jako kdybyste skládali ostré přijímačky (čas, soustředění, nerušená práce,

použití papírové podoby testů, zápis výsledků do záznamového archu

atp.; a hlavně – s vlastním testem se seznamte teprve bezprostředně před

jeho složením);

• vyřešte si oba testy z českého jazyka a literatury, tedy test pro první i druhý

termín; neřešte je však ve stejný den, nechte si mezi nimi pár dnů odstup; oba

testy pak vyhodnoťte podle klíče správných řešení, a to až po zvládnutídruhého z testů;

• až budete mít bodové výsledky z obou testů, nadále již pracujte s tím lepším;

• v každém z grafů je pak pro příslušnou skupinu středních škol (SŠ) čistudijních oborů uvedeno, kolik % uchazečů o danou skupinu SŠ či oborů dosáhlo

stejného a lepšího výsledku u přijímaček než vy;

Jakdopadnuupřijímaček?


14

• lepší z vašich výsledků z českého jazyka a literatury si najděte dole navodorovné ose příslušného grafu a odpovídající hodnota na svislé ose vám dáodověď na otázku, kolik uchazečů dosáhlo stejného či lepší bodového výsledku

(dopočet do 100 % pak logicky, kolik % bylo horších). Grafy byly zpracovány na základě výsledků „státních“ přijímacích zkoušek ročníku 2017 publikovaných CERMATem, chybějící data byla doplněna odhadem na základě dlouhodobých zkušeností s tvorbou „přijímačkových“ testů a vyhodnocováním a analýzou jejich výsledků. Grafy jsou zpracovány na základě dat za celou republiku, případy konkrétních škol se od sebe mohou významně lišit. Odhad svých šancí u přijímaček tak výrazně zpřesníte, pokud od škol, na které se hlásíte, získáte údaje o loňských přijímačkách, a to zejména:

• o převisu poptávky po studiu příslušného oboru na dané škole (početpřihlášek ku počtu volných míst v prvním ročníku, resp. ku počtu zapsanýchuchazečů z 1. kola přijímaček); pro nepřijaté je rozdíl mezi počtem přijatých azasaných z 1. kola přijímaček důležitou informací o jejich šancích při případném

odvolání se proti rozhodnutí o přijetí (podává se řediteli školy nejpozději do

3 dnů od zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení);

• o počtu bodů, které získal nejhorší uchazeč z 1. kola přijímaček zapsaný ke

studiu příslušného oboru na dané škole, a to celkový počet bodů i počet bodů

z jednotlivých předmětů.

ATEĎTONEJDŮLEŽITĚJŠÍ!

Kolik procent uchazečů dosáhlo v roce 2017 z českého jazyka a literatury stejného

nebo vyššího počtu bodů než já?


15

KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ... KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ... KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100% 100% 100% 100%

95% 95% 95% 95%

90% 90% 90% OBCHODNÍ AKADEMIE 90%

TECHNICKÉOBORYSOŠ

85% 85% 85% 85%

TECHNICKÉ OBORY SOŠ

80%

Ě

...

80%

85%

Ě

...

LYCEUM

80%

Ě

...

80%

Ě

...

(elektro,IT, strojírenské, stavební,

75%

T

IN

Ě

75%

80%

T

IN

Ě

LYCEUM

75%

80%

T

IN

Ě

HOTELOVÉA

75%

80%

T

IN

Ě

(,,j ,,

chemicképrůmyslovky)

70%

75%

Č

T

70%

75%

Č

T

70%

75%

Č

T HOTELOVÉ A

PODNIKATELSKÉOBORYSOŠ

70%

75%

Č

T chemické průmyslovky)

65%

70%

V

Č

65%

70%

V

Č

65%

70%

V

Č

PODNIKATELSKÉ OBORY SOŠ

65%

70%

V

Č

60%

65%

Á

HLI

60%

65%

HLI

60%

65%

Á

HLI

60%

65%

Á

HLI

55%

60%

O

S

Á

55%

60%

O

55%

60%

O

S

Á

55%

60%

O

S

Á

50%

55%

Í

D

O

50%

55%

Í

D

O

50%

55%

Ř

Í

D

O

obchodní akademie

50%

55%

Ř

Í

D

O

45%

50%

T

POLOVINA 45%

50%

T

Í

45%

50%

T

obchodní akademie

hlédik lkéb SOŠ 45%

50%

T

E

Ř

40%

45%

Ů

,

K

T

POLOVINA 45%

Ů

,

K

T

40%

45%

Ů

,

K

T

hotelové a podnikatelské obory SOŠ

40%

45%

Ů

,

K

T

40%

Ů

40%

E

Č

Ů

35%

40%

Ů

35%

40%

Z

Ů

technické obory SOŠ

35%

H

AZ

35%

H

AZ

E

35%

H

AZ

30%

35%

H

A

Z

y

thliké bSOŠ

30%

U

C

H

30%

U

C

H

30%

U

C

H

30%

UC

H

technologické obory SOŠ

TECHNOLOGICKÉZEMĚDĚLSKÉA

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

TECHNOLOGICKÉ, ZEMĚDĚLSKÉA

ÉŠ20%

P

O

D

20%

P

O

D

20%

PO

D

20%

PO

D

LESNICKÉ OBORY SOŠ

15%

GYMNÁZIUM

15%

P

technické lyceum

15% 15%

(ostatníprůmyslovky,SZemŠapod

10%

GYMNÁZIUM

10%

ostatnílycea

10% 10%

(ostatní průmyslovky, SZemŠ apod )

5% 5%

ostatní lycea

5% 5%

)

0% 0% 0%

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ... ... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ... ... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ... KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

95%

100%

95%

100%

95%

PEDAGOGICKÉSOCIÁLNÍA

95%

90%

PEDAGOGICKÉ, SOCIÁLNÍ A

90%

UČEBNÍ OBORY SOU S MATURITOU

85%

...

HUMANITNÍ OBORY SOŠ

85%

...

80%

N

Ě

...

80%

N

Ě

...

75%

Š

TI

N

75%

Š

TI

N

70%

V

Č

E

Š

STŘEDNÍZDRAVOTNICKÉ

70%

V

Č

E

Š

65%

L

I

V

STŘEDNÍZDRAVOTNICKÉ

ŠKOLY

65%

LI

V

60%

S

ÁH

L

ŠKOLY

60%

S

ÁH

55%

D

O

S

55%

D

O

S

50%ŘÍ

D

pedagogickésociálníahumanitníoborySOŠ

50%

E

ŘÍ

D

45%K

T

E pedagogické, sociální a humanitní obory SOŠ

45%KT

E

40%

Č

Ů,

K

střední zdravotnické školy 40%

Č

Ů,

35%

A

ZE

Č

35%

A

ZE

Č

30%

35%

C

H

A

30%C

H

A

25%

30%

L

U

C

25%

30%

L

U

C

20%

25%

O

L

20%

25%

O

L

technické oobory SOU

15%

20%

P

O

15%

20%

P

O

netechnické obory SOU

10%

15%

10%

15%

y

5%

10%

5%

10%

0%

5%

0%

5%

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

HORŠÍ

POLOVINA

UCHAZEČŮ

LEPŠÍ

POLOVINA

UCHAZEČŮ

KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ... KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ... KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100% 100% 100% 100%

95% 95% 95% 95%

90% 90% 90% OBCHODNÍ AKADEMIE 90%

TECHNICKÉOBORYSOŠ

85% 85% 85% 85%

TECHNICKÉ OBORY SOŠ

80%

Ě

...

80%

85%

Ě

...

LYCEUM

80%

Ě

...

80%

Ě

...

(elektro,IT, strojírenské, stavební,

75%

T

IN

Ě

75%

80%

T

IN

Ě

LYCEUM

75%

80%

T

IN

Ě

HOTELOVÉA

75%

80%

T

IN

Ě

(,,j ,,

chemicképrůmyslovky)

70%

75%

Č

T

70%

75%

Č

T

70%

75%

Č

T HOTELOVÉ A

PODNIKATELSKÉOBORYSOŠ

70%

75%

Č

T chemické průmyslovky)

65%

70%

V

Č

65%

70%

V

Č

65%

70%

V

Č

PODNIKATELSKÉ OBORY SOŠ

65%

70%

V

Č

60%

65%

Á

HLI

60%

65%

HLI

60%

65%

Á

HLI

60%

65%

Á

HLI

55%

60%

O

S

Á

55%

60%

O

55%

60%

O

S

Á

55%

60%

O

S

Á

50%

55%

Í

D

O

50%

55%

Í

D

O

50%

55%

Ř

Í

D

O

obchodní akademie

50%

55%

Ř

Í

D

O

45%

50%

T

POLOVINA 45%

50%

T

Í

45%

50%

T

obchodní akademie

hlédik lkéb SOŠ 45%

50%

T

E

Ř

40%

45%

Ů

,

K

T

POLOVINA 45%

Ů

,

K

T

40%

45%

Ů

,

K

T

hotelové a podnikatelské obory SOŠ

40%

45%

Ů

,

K

T

40%

Ů

40%

E

Č

Ů

35%

40%

Ů

35%

40%

Z

Ů

technické obory SOŠ

35%

H

AZ

35%

H

AZ

E

35%

H

AZ

30%

35%

H

A

Z

y

thliké bSOŠ

30%

U

C

H

30%

U

C

H

30%

U

C

H

30%

UC

H

technologické obory SOŠ

TECHNOLOGICKÉZEMĚDĚLSKÉA

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

TECHNOLOGICKÉ, ZEMĚDĚLSKÉA

ÉŠ20%

P

O

D

20%

P

O

D

20%

PO

D

20%

PO

D

LESNICKÉ OBORY SOŠ

15%

GYMNÁZIUM

15%

P

technické lyceum

15% 15%

(ostatníprůmyslovky,SZemŠapod

10%

GYMNÁZIUM

10%

ostatnílycea

10% 10%

(ostatní průmyslovky, SZemŠ apod )

5% 5%

ostatní lycea

5% 5%

)

0% 0% 0%

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ... ... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ... ... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ... KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

95%

100%

95%

100%

95%

PEDAGOGICKÉSOCIÁLNÍA

95%

90%

PEDAGOGICKÉ, SOCIÁLNÍ A

90%

UČEBNÍ OBORY SOU S MATURITOU

85%

...

HUMANITNÍ OBORY SOŠ

85%

...

80%

N

Ě

...

80%

N

Ě

...

75%

Š

TI

N

75%

Š

TI

N

70%

V

Č

E

Š

STŘEDNÍZDRAVOTNICKÉ

70%

V

Č

E

Š

65%

L

I

V

STŘEDNÍZDRAVOTNICKÉ

ŠKOLY

65%

LI

V

60%

S

ÁH

L

ŠKOLY

60%

S

ÁH

55%

D

O

S

55%

D

O

S

50%ŘÍ

D

pedagogickésociálníahumanitníoborySOŠ

50%

E

ŘÍ

D

45%K

T

E pedagogické, sociální a humanitní obory SOŠ

45%KT

E

40%

Č

Ů,

K

střední zdravotnické školy 40%

Č

Ů,

35%

A

ZE

Č

35%

A

ZE

Č

30%

35%

C

H

A

30%C

H

A

25%

30%

L

U

C

25%

30%

L

U

C

20%

25%

O

L

20%

25%

O

L

technické oobory SOU

15%

20%

P

O

15%

20%

P

O

netechnické obory SOU

10%

15%

10%

15%

y

5%

10%

5%

10%

0%

5%

0%

5%

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

HORŠÍ

POLOVINA

UCHAZEČŮ

LEPŠÍ

POLOVINA

UCHAZEČŮ

KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ... KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ... KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100% 100% 100% 100%

95% 95% 95% 95%

90% 90% 90% OBCHODNÍ AKADEMIE 90%

TECHNICKÉOBORYSOŠ

85% 85% 85% 85%

TECHNICKÉ OBORY SOŠ

80%

Ě

...

80%

85%

Ě

...

LYCEUM

80%

Ě

...

80%

Ě

...

(elektro,IT, strojírenské, stavební,

75%

T

IN

Ě

75%

80%

T

IN

Ě

LYCEUM

75%

80%

T

IN

Ě

HOTELOVÉA

75%

80%

T

IN

Ě

(,,j ,,

chemicképrůmyslovky)

70%

75%

Č

T

70%

75%

Č

T

70%

75%

Č

T HOTELOVÉ A

PODNIKATELSKÉOBORYSOŠ

70%

75%

Č

T chemické průmyslovky)

65%

70%

V

Č

65%

70%

V

Č

65%

70%

V

Č

PODNIKATELSKÉ OBORY SOŠ

65%

70%

V

Č

60%

65%

Á

HLI

60%

65%

HLI

60%

65%

Á

HLI

60%

65%

Á

HLI

55%

60%

O

S

Á

55%

60%

O

55%

60%

O

S

Á

55%

60%

O

S

Á

50%

55%

Í

D

O

50%

55%

Í

D

O

50%

55%

Ř

Í

D

O

obchodní akademie

50%

55%

Ř

Í

D

O

45%

50%

T

POLOVINA 45%

50%

T

Í

45%

50%

T

obchodní akademie

hlédik lkéb SOŠ 45%

50%

T

E

Ř

40%

45%

Ů

,

K

T

POLOVINA 45%

Ů

,

K

T

40%

45%

Ů

,

K

T

hotelové a podnikatelské obory SOŠ

40%

45%

Ů

,

K

T

40%

Ů

40%

E

Č

Ů

35%

40%

Ů

35%

40%

Z

Ů

technické obory SOŠ

35%

H

AZ

35%

H

AZ

E

35%

H

AZ

30%

35%

H

A

Z

y

thliké bSOŠ

30%

U

C

H

30%

U

C

H

30%

U

C

H

30%

UC

H

technologické obory SOŠ

TECHNOLOGICKÉZEMĚDĚLSKÉA

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

TECHNOLOGICKÉ, ZEMĚDĚLSKÉA

ÉŠ20%

P

O

D

20%

P

O

D

20%

PO

D

20%

PO

D

LESNICKÉ OBORY SOŠ

15%

GYMNÁZIUM

15%

P

technické lyceum

15% 15%

(ostatníprůmyslovky,SZemŠapod

10%

GYMNÁZIUM

10%

ostatnílycea

10% 10%

(ostatní průmyslovky, SZemŠ apod )

5% 5%

ostatní lycea

5% 5%

)

0% 0% 0%

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ... ... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ... ... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ... KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

95%

100%

95%

100%

95%

PEDAGOGICKÉSOCIÁLNÍA

95%

90%

PEDAGOGICKÉ, SOCIÁLNÍ A

90%

UČEBNÍ OBORY SOU S MATURITOU

85%

...

HUMANITNÍ OBORY SOŠ

85%

...

80%

N

Ě

...

80%

N

Ě

...

75%

Š

TI

N

75%

Š

TI

N

70%

V

Č

E

Š

STŘEDNÍZDRAVOTNICKÉ

70%

V

Č

E

Š

65%

L

I

V

STŘEDNÍZDRAVOTNICKÉ

ŠKOLY

65%

LI

V

60%

S

ÁH

L

ŠKOLY

60%

S

ÁH

55%

D

O

S

55%

D

O

S

50%ŘÍ

D

pedagogickésociálníahumanitníoborySOŠ

50%

E

ŘÍ

D

45%K

T

E pedagogické, sociální a humanitní obory SOŠ

45%KT

E

40%

Č

Ů,

K

střední zdravotnické školy 40%

Č

Ů,

35%

A

ZE

Č

35%

A

ZE

Č

30%

35%

C

H

A

30%C

H

A

25%

30%

L

U

C

25%

30%

L

U

C

20%

25%

O

L

20%

25%

O

L

technické oobory SOU

15%

20%

P

O

15%

20%

P

O

netechnické obory SOU

10%

15%

10%

15%

y

5%

10%

5%

10%

0%

5%

0%

5%

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

HORŠÍ

POLOVINA

UCHAZEČŮ

LEPŠÍ

POLOVINA

UCHAZEČŮ


16

KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ... KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ... KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100% 100% 100% 100%

95% 95% 95% 95%

90% 90% 90% OBCHODNÍ AKADEMIE 90%

TECHNICKÉOBORYSOŠ

85% 85% 85% 85%

TECHNICKÉ OBORY SOŠ

80%

Ě

...

80%

85%

Ě

...

LYCEUM

80%

Ě

...

80%

Ě

...

(elektro,IT, strojírenské, stavební,

75%

T

IN

Ě

75%

80%

T

IN

Ě

LYCEUM

75%

80%

T

IN

Ě

HOTELOVÉA

75%

80%

T

IN

Ě

(,,j ,,

chemicképrůmyslovky)

70%

75%

Č

T

70%

75%

Č

T

70%

75%

Č

T HOTELOVÉ A

PODNIKATELSKÉOBORYSOŠ

70%

75%

Č

T chemické průmyslovky)

65%

70%

V

Č

65%

70%

V

Č

65%

70%

V

Č

PODNIKATELSKÉ OBORY SOŠ

65%

70%

V

Č

60%

65%

Á

HLI

60%

65%

HLI

60%

65%

Á

HLI

60%

65%

Á

HLI

55%

60%

O

S

Á

55%

60%

O

55%

60%

O

S

Á

55%

60%

O

S

Á

50%

55%

Í

D

O

50%

55%

Í

D

O

50%

55%

Ř

Í

D

O

obchodní akademie

50%

55%

Ř

Í

D

O

45%

50%

T

POLOVINA 45%

50%

T

Í

45%

50%

T

obchodní akademie

hlédik lkéb SOŠ 45%

50%

T

E

Ř

40%

45%

Ů

,

K

T

POLOVINA 45%

Ů

,

K

T

40%

45%

Ů

,

K

T

hotelové a podnikatelské obory SOŠ

40%

45%

Ů

,

K

T

40%

Ů

40%

E

Č

Ů

35%

40%

Ů

35%

40%

Z

Ů

technické obory SOŠ

35%

H

AZ

35%

H

AZ

E

35%

H

AZ

30%

35%

H

A

Z

y

thliké bSOŠ

30%

U

C

H

30%

U

C

H

30%

U

C

H

30%

UC

H

technologické obory SOŠ

TECHNOLOGICKÉZEMĚDĚLSKÉA

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

U

25%

D

ÍL

TECHNOLOGICKÉ, ZEMĚDĚLSKÉA

ÉŠ20%

P

O

D

20%

P

O

D

20%

PO

D

20%

PO

D

LESNICKÉ OBORY SOŠ

15%

GYMNÁZIUM

15%

P

technické lyceum

15% 15%

(ostatníprůmyslovky,SZemŠapod

10%

GYMNÁZIUM

10%

ostatnílycea

10% 10%

(ostatní průmyslovky, SZemŠ apod )

5% 5%

ostatní lycea

5% 5%

)

0% 0% 0%

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ... ... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ... ... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ... KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

95%

100%

95%

100%

95%

PEDAGOGICKÉSOCIÁLNÍA

95%

90%

PEDAGOGICKÉ, SOCIÁLNÍ A

90%

UČEBNÍ OBORY SOU S MATURITOU

85%

...

HUMANITNÍ OBORY SOŠ

85%

...

80%

N

Ě

...

80%

N

Ě

...

75%

Š

TI

N

75%

Š

TI

N

70%

V

Č

E

Š

STŘEDNÍZDRAVOTNICKÉ

70%

V

Č

E

Š

65%

L

I

V

STŘEDNÍZDRAVOTNICKÉ

ŠKOLY

65%

LI

V

60%

S

ÁH

L

ŠKOLY

60%

S

ÁH

55%

D

O

S

55%

D

O

S

50%ŘÍ

D

pedagogickésociálníahumanitníoborySOŠ

50%

E

ŘÍ

D

45%K

T

E pedagogické, sociální a humanitní obory SOŠ

45%KT

E

40%

Č

Ů,

K

střední zdravotnické školy 40%

Č

Ů,

35%

A

ZE

Č

35%

A

ZE

Č

30%

35%

C

H

A

30%C

H

A

25%

30%

L

U

C

25%

30%

L

U

C

20%

25%

O

L

20%

25%

O

L

technické oobory SOU

15%

20%

P

O

15%

20%

P

O

netechnické obory SOU

10%

15%

10%

15%

y

5%

10%

5%

10%

0%

5%

0%

5%

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

0%

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

... STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮ NEŽ ...

HORŠÍ

POLOVINA

UCHAZEČŮ

LEPŠÍ

POLOVINA

UCHAZEČŮ

KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ... KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ KOLIK%UCHAZEČŮDOSÁHLOZČEŠTINYSTEJNĚNEBOVÍCEBODŮNEŽ

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ... KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100%

KOLIK % UCHAZEČŮ DOSÁHLO Z ČEŠTINY STEJNĚ NEBO VÍCE BODŮNEŽ ...

100% 100% 100% 100%

95% 95% 95% 95%

90% 90% 90% OBCHODNÍ AKADEMIE 90%

TECHNICKÉOBORYSOŠ

85% 85% 85% 85%

TECHNICKÉ OBORY SOŠ

80%

Ě

...

80%

85%

Ě

...

LYCEUM

80%

Ě

...

80%

Ě

...

(elektro,IT, strojírenské, stavební,

75%

T

IN

Ě

75%

80%

T

IN

Ě

LYCEUM

75%

80%

T

IN

Ě

HOTELOVÉA

75%

80%

T

IN

Ě

(,,j ,,

chemicképrůmyslovky)

70%

75%

Č

T

70%

75%

Č

T

70%

75%

Č

T HOTELOVÉ A

PODNIKATELSKÉOBORYSOŠ

70%

75%

Č

T chemické průmyslovky)

65%

70%

V

Č

65%

70%

V       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist