načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Princezna Diana - kolektiv

Princezna Diana

Elektronická kniha: Princezna Diana
Autor:

Lady Spencerovou, pozdější princeznu z Walesu, znají všichni především jako princeznu Dianu, i když je vlastně tento titul nesprávný. Napsáno toho o ní bylo mnoho, a nejspíš už se ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EDIKA
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Počet stran: 113
Rozměr: 21 cm + 1 CD (MP3)
Úprava: ilustrace , portréty
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: EN
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-266-0411-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Knížka sleduje Dianino dětství, vzdělání, setkání s princem Charlesem, zasnoubení i průběh nešťastného manželství Charlese a Diany. Další kapitoly věnují pozornost Dianině charitativní činnosti, jejímu vztahu s Dodim Al-Fayedem, tragické smrti, pohřbu i nejrůznějším konspiračním teoriím souvisejícím s jejím úmrtím. Na konci každé kapitoly najdeme jazykové poznámky (nejčastěji přehled slovní zásoby) a cvičení s klíčem. Kniha obsahuje rovněž stručný přehled anglické mluvnice. Dianin životní příběh si můžeme poslechnout také na přiloženém CD v anglickém znění. Česky a anglicky psaný text zachycuje životní osudy princezny Diany. Komplet s CD ve formátu MP3.

Popis nakladatele

Lady Spencerovou, pozdější princeznu z Walesu, znají všichni především jako princeznu Dianu, i když je vlastně tento titul nesprávný. Napsáno toho o ní bylo mnoho, a nejspíš už se nikdy nedozvíme, jak se některé události v jejím krátkém životě skutečně odehrály.

My jsme se pokusili o zachycení nejdůležitějších milníků jejího života, přičemž nám jako zdroj posloužily několikrát ověřované informace dostupné na internetu. Věříme proto, že se nám podařilo sestavit objektivní obrázek této charizmatické ženy.

Naším hlavním cílem však bylo napsat zajímavý příběh v angličtině tak, abyste si jej mohli jako studenti anglického jazyka přečíst, i když jste zatím jen mírně pokročilí. Může vám při tom pomoct zrcadlový český překlad textu. Za každou kapitolou naleznete jazykové poznámky a cvičení a na konci knihy je uveden stručný přehled anglické gramatiky. Celý příběh v angličtině si také můžete poslechnout. k dispozici je nahrávka ke stažení.

Doufáme, že se z této publikace dozvíte něco nového jak o princezně Dianě, tak o jejím mateřském jazyce.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Princezna Diana Princezna Diana
com Anglictina.
Cena: 229 Kč
FIAMMA DEL BEL CANTO FIAMMA DEL BEL CANTO
DAMRAU DIANA,ORCHESTRA TEATRO REGIO,GIANANDREA NOSEDA
Cena: 413 Kč
Pyšná princezná Pyšná princezná
Brindza Dušan
Cena: 163 Kč
Diana Túžba po láske Diana Túžba po láske
Morton Andrew
Cena: 103 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Anglictina.com

Princezna Diana

Princess Diana

Edika

Brno

2014


Princezna Diana

Princess Diana

Anglictina.com

Pro výuku připravila a přeložila: Lucie Poslušná

Jazykové komentáře: Lucie Poslušná

Sazba: Cyril Kozák

Obálka: Martin Sodomka

Odpovědný redaktor: Ondřej Jirásek

Technický redaktor: Jiří Matoušek

Objednávky knih:

www.albatrosmedia.cz

eshop@albatrosmedia.cz

bezplatná linka 800 555 513

ISBN 978-80-266-0411-2

Vydalo nakladatelství Edika v Brně roku 2014 ve společnosti Albatros Media a. s. se sídlem

Na Pankráci 30, Praha 4. Číslo publikace 18 407.

© Albatros Media a.s. /Angličtina.com s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či

jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.

1. vydání


Diana

Anglictina.com

Princess

Princezna Diana


Předmluva

Lady Spencerovou, později princeznu z Walesu znají

všichni především jako princeznu Dianu, i když je vlastně

tento titul nesprávný. Napsáno toho o ní bylo spousta

a nejspíš už se nikdy nedozvíme, jak se některé události

v jejím krátkém životě skutečně odehrály.

My jsme se pokusili o zachycení nejdůležitějších

milníků jejího života, zdrojem nám byly několikrát

ověřované informace dostupné na internetu a věříme, že

se nám podařilo sestavit objektivní obrázek tétocharizmatické ženy.

Naším hlavním cílem ale bylo napsat zajímavý příběh

v angličtině tak, aby si jej mohli přečíst studenti

anglického jazyka, i když jsou v tomto jazyce jen mírně

pokročilí. Pomoci jim v tom může zrcadlový český

překlad textu.

Za každou kapitolou naleznete jazykové poznámky

a cvičení a na konci knihy je uvedený stručný přehled

anglické gramatiky. Celý příběh v angličtině si také

můžete poslechnout na CD.

Doufáme, že se dozvíte z této publikace něco nového

jak o princezně Dianě, tak i o jejím mateřském jazyce.

Tým Angličtina.com

/2


/3


Chapter 1

Childhood

“It will be a boy this time,” said Jonnie Althorp and

squeezed his wife’s hand reassuringly. She wanted to

smile at him but labour pains came again and she could do

nothing but breathe heavily. She was looking forward to

the birth of her child, especially after her third child (and

first son, John) died 10 hours after he was born.

Everybody was expecting the future heir of the family title

Earl of Spencer. It was a very respected title. Spencers are

one of the oldest aristocratic families in Britain, related to

the House of Stuart.

Little Sarah and Jane could not wait to see their little

brother and they refused to go to sleep. Then they heard

the scream of the baby. “It’s a girl again!” they were told. It

was the 1st of July 1961, the day when Diana was born.

The family lived in a big, ten-bedroom house in

Sandringham. Nearby was the Sandringham House which

belongs to the Royal Family and Diana often played with

Prince Andrew and Prince Edward. When Diana was

three, her long awaited brother was born and he was

named after the British heir to the throne, Charles.

/4

audio 1


Kapitola 1

Dětství

„Tentokrát to bude kluk,“ řekl Jonnie Althorp apovzbudivě stiskl ruku své ženy. Chtěla se na něj usmát, ale

zase přišly porodní bolesti a nemohla dělat nic než těžce

oddechovat. Těšila se na narození svého dítěte, obzvlášť

poté, co její třetí dítě (a zároveň první syn, John) zemřelo

10 hodin po porodu. Všichni očekávali budoucího dědice

rodinného titulu hrabě Spencer. Šlo o velmi vážený titul.

Spencerovi jsou jedním z nejstarších britských aristokratických rodů, spřízněných i se Stuartovci.

Malá Sarah a Jane se nemohly dočkat, až uvidí svého

bratra, a odmítly jít spát. Pak uslyšely dětský pláč. „Je to

zase děvče!“ řekli jim. Bylo 1. července 1961, den, kdy se

narodila Diana.

Rodina žila ve velkém domě s deseti ložnicemi

v Sandringhamu. Poblíž byl Sandringham House, který

patří královské rodině, a Diana si často hrála s princi

Andrewem a Edwardem. Když byly Dianě tři roky,

narodil se její dlouho očekávaný bratr. Byl pojmenovaný

po britském následníku trůnu, Charles.

/5


All four children were happy in the countryside and so

was their father. But their mother Frances preferred the

city life. Arguments between the parents were more and

more frequent. Little Diana was worried by this. She

thought that perhaps it was her fault father and mother

shouted at each other. When Diana was seven years old,

her mother moved to London to live with her lover, Peter

Shand Kydd.

Jonnie won the custody of all four children. That was a

big change in Diana’s life. She tried to comfort little

Charles who missed his mother very much. The care for

the others helped Diana chase the feeling of loneliness

away.

Two years later, another disaster came. Diana was sent

to a boarding school in Norfolk. She was not interested in

studying very much. She’d rather stay in her room and

read romantic novels by Barbara Cartland. She did not

know that a member of the Cartland family was going to

influence her life a few years later.

At school she often resolved arguments of her

classmates and tried to comfort her unhappy friends in the

same way as she comforted her brother at home. She also

found out that when she was upset sport helped her. She

took up swimming, tennis and she dreamt of becoming a

ballet dancer, but she was too tall for that.

/6


Všechny čtyři děti byly na venkově šťastné, stejně jako

jejich otec. Ale jejich matka Frances dávala přednost

městskému životu. Mezi rodiči byly stále častější hádky.

Malou Dianu to trápilo. Myslela si, že je to třeba její

chyba, když na sebe otec s matkou křičí. Když bylo Dianě

sedm let, matka se odstěhovala do Londýna, kde začala žít

se svým milencem Peterem Shandem Kyddem.

Jonnie získal všechny čtyři děti do péče. Byla to velká

změna v Dianině životě. Pokoušela se utěšit malého

Charlese, kterému se po matce moc stýskalo. Péče oostatní pomáhala Dianě zahnat pocit osamění.

O dva roky později přišla další pohroma. Dianu poslali

do internátní školy v Norfolku. Studium ji moc nezajímalo. Raději zůstávala ve svém pokoji a četla sizamilované romány od Barbary Cartlandové. Netušila, že člen

Cartlandovy rodiny jí o pár let později ovlivní život.

Ve škole často rozhodovala spory svých spolužáků

a snažila se utěšit nešťastné kamarádky stejně, jako doma

utěšovala svého bratra. Také zjistila, že když je smutná,

pomáhá jí sport. Začala plavat, hrát tenis a snila o tom, že

se stane baletkou. Ale na to byla příliš vysoká.

/7


Because her father wanted to get the idea of becoming a

ballerina out of Diana’s head, he sent her to another

school, the West Heath Girls School. Diana stayed there

for five years but she did not manage to pass her exams

and she finished her studies at the age of 16.

The family did not worry about it. Diana was pretty and

came from a respected dynasty. The only goal was to find an appropriate husband.

It sounded like a typical fairy tale but the happy ending

was nowhere in sight. When Diana’s grandfather died and

her father became Earl of Spencer, he married Barbara

Cartland’s daughter. The stepmother Raine had her

husband under the control and never forgot to mention that

Diana was so stupid she could not even finish her studies.

Barbara Hamilton

Cartlandová


Protože jí chtěl otec nápad stát se primabalerínou

vyhnat z hlavy, poslal ji do jiné internátní školy, do dívčí

školy West Heath. Diana tam pobyla pět let, ale nepodařilo

se jí složit závěrečné zkoušky a ve věku 16 let ukončila své

studium.

Rodina si s tím nedělala starosti. Diana byla hezká

a pocházela z respektované dynastie. Jediným cílem bylo

najít vhodného manžela.

Znělo to jako typická pohádka, ale šťastný konec nebyl

na dohled. Když zemřel Dianin dědeček a její otec se stal

hrabětem Spencerem, oženil se s dcerou Barbary

Cartlandové. Macecha Raine měla svého muže pod

kontrolou a nikdy nezapomněla zmínit, že je Diana tak

hloupá, že ani nedostudovala.

Kostel Sv. Máří

Magdaleny

v Sandringhamu,

vesnici, kde se

narodila Diana

Spencerová.

Diana zde byla křtěná.

/9


V 1. kapitole jsme se setkali se spoustou rodinných příslušníků.

Podívejme se na slovíčka s rodinou spojená.

father otec brother bratr

mother matka sister sestra

grandfather dědeček niece neteř

grandmother babička nephew synovec

husband manžel son syn

wife manželka daughter dcera

mother-in-law tchýně aunt teta

father-in-law tchán uncle strýc

brother-in-law švagr cousin bratranec,

sestřenice

sister-in-law švagrová

Jazykové komentáře

Charles

Mountbatten-Windsor

Anne

Mountbatten-Windsor

Andrew

Mountbatten-Windsor

Edward

Mountbatten-Windsor

Camilla

Parker

Frances

Roche

Philip

Mountbatten

Edward

Spencer

Queen

Elizabeth II

Sarah

Spencer

Jane

Spencer

Charles

Spencer

John

Spencer

Diana

Spencer

Henry

Mountbatten-Windsor

William

Mountbatten-Windsor

Catherine

Middleton

/10


Cvičení

I. Doplňte rodinné příslušníky podle Dianina rodokmenu.

Všimněte si přivlastňovacího ’s u vlastních jmen –

Diana’s = Dianin.

1. Charles Windsor was Diana’s _________ .

2. Edward John Spencer was Diana’s _________ .

3. Prince William is Diana’s _________ .

4. Elizabeth II was Diana’s _________ .

5. Charles Spencer was Diana’s _________ . Celý příběh se odehrál v minulosti, je tedy třeba znát minulý čas prostý. I v předchozím cvičení se objevil minulý časnepravidelného slovesa být – was. Tvorbu minulého času si můžete nastudovat vzadu v gramatickém přehledu (bod 6). Zde si můžete minulý čas procvičit. II. Utvořte otázky na podtržená slova či fráze.

Nezapomeňte na pomocné sloveso did a změnu

plnovýznamového slovesa z minulého času na infinitiv.

Př.: I went home. – Where did you go?

1. Jonnie won the custody of all four children.

2. All four children were happy in the countryside.

3. Diana tried to comfort her little brother.

4. Two years later, another disaster came.

/11


Chapter 2

Adolescence

“I can’t live in the same house as that woman!” Diana

suffered at home with her stepmother around. Her father

decided to send her to the Institut Alpin Videmanette in

Switzerland where Diana was supposed to learn

housework and etiquette, all she needed for her future life

of a wife. She stayed there till December 1977 and that

was the end of her studies for the rest of her life.

She moved to London where she lived with her mother.

At that time, her older sister Sarah was very good friends

with Prince Charles. He met Diana on a hunting trip and

was enchanted by her. She was the girl who was lively and

witty and unlike other girls she wasn’t interested in

marrying him.

Diana spent time by chatting and shopping with her

friends. But she realised she could not do it forever. She

didn’t want to be alone and she thought aristocrats she would like to marry were only interested in perfect women. She wasn’t satisfied with her body which was a bit plump and tried various kinds of diet. But when she was bored or unhappy, she ate a lot.

/12


Kapitola 2

Dospívání

„Nemůžu žít ve stejném domě s tou ženskou!“ Diana

doma přítomností nevlastní matky trpěla. Její otec se

rozhodl poslat ji do Institutu Alpin Videmanette veŠvýcarsku, kde se měla Diana naučit domácí práce a etiketu,

vše, co ve svém budoucím životě manželky mělapotřebovat. Zůstala tam do prosince 1977 a tím po zbytek svého

života zakončila vzdělávání.

Odstěhovala se do Londýna, kde žila u své matky. V té

době byla její starší sestra Sarah blízkou přítelkyní prince

Charlese. Potkal se s Dianou na honu a byl jí okouzlen. Byla energickou a vtipnou dívkou a na rozdíl od jiných si ho nechtěla brát.

Diana trávila čas klábosením a nakupováním

s kamarádkami. Ale uvědomovala si, že to nemůže dělat

do nekonečna. Nechtěla být sama a myslela si, že

aristokraté, které by si chtěla vzít, se zajímají jen odokonalé ženy. Nebyla spokojená se svým tělem, které bylo

trochu baculaté, a zkoušela různé druhy diet. Ale když se

nudila nebo byla nešťastná, hodně jedla.

/13


At the age of 18, she got a flat in London and started

working as a baby-sitter in one American family and a part

time kindergarten helper.

She had some admirers but she waited for her dream

prince and meanwhile she partied in London clubs and

bars with her friends. She was invited to the royal palace

several times but didn’t meet anybody who she would love

and like to marry.

Švýcarské město

Rougemont, kde

byl Institut Alpin

Videmanette

/14


V 18 letech získala byt v Londýně a začala pracovat jako chůva v jedné americké rodině a na částečný úvazek jako asistentka k mateřské školce.

Měla pár obdivovatelů, ale čekala na svého vysněného prince a mezitím chodila se svými přáteli na večírky v londýnských klubech a barech. Několikrát byla pozvaná do královského paláce, ale nepotkala nikoho, koho by milovala a chtěla si vzít.

Obchodní dům Harrods v Londýně,

který do roku 2010 patřil otci Dodiho Al Fayeda.

/15


Diana se bavila jako každý jiný teenager.

Ráda sportovala i chodila s kamarádkami po nákupech.

Pojďme se podívat, jak se řeknou další koníčky v angličtině.

Hobbies

do sports (play football, play

volleyball, play tennis, do

karate...), do crosswords

go swimming, skiing, skating,

to the cinema/theatre/gallery

like reading, cooking, taking

photographs, listening to

music, collecting stamps,

singing, dancing, hiking

play chess, the piano

Koníčky

dělat sporty (hrát fotbal, hrát

volejbal, hrát tenis, dělat

karate), luštit křížovky

chodit plavat, lyžovat, bruslit,

do kina/divadla/galerie

mít rád čtení, vaření,

fotografování, poslouchání

hudby, sbírání známek,

zpívání, tančení, pěší túry

hrát šachy, na klavír Jazykové komentáře

/16


1. čtení

2. bruslení

3. zpívání

4. kino

5. klavír

6. tenis

7. vaření I. Doplňte do křížovky koníčky.

Pak ke koníčkům doplňte slovesa, která se k nim pojí.

V tajence by vám měla vyjít Dianina oblíbená činnost.

V této kapitole se objevily vztažné věty.

Např.: She was the girl who was lively and witty... .

Nastudujte si v gramatickém přehledu vztažné věty (bod 17)

a pak vypracujte následující cvičení.

II. Doplňte do vět vztažná zájmena.

1. Charles was dating Sarah, __________ was Diana’s sister.

2. Diana went to the Institut Alpin Videmanette __________

she finished her studies.

3. Diana worked as a kindergarten helper __________ was

a part-time job.

Cvičení

/17


Chapter 3

Engagement

In summer 1980 Diana’s friend Philip invited her to a

barbecue at his parents’. Philip’s mother was the Queen’s

Lady in Waiting and she invited Prince Charles as well.

Diana was given a seat next to Prince Charles and soon the

two of them started chatting.

A series of invitations from Prince Charles then

followed. He took Diana to the concert in the Royal Albert

Hall and also invited her for a weekend in the countryside

several times. Diana tried to hide from curious journalists but the anonymity didn’t last long.

One paparazzi took a photo of Diana and children in the

kindergarten where she worked. She was standing with

the sun behind her and later on all tabloid readers could see

her legs in an almost transparent skirt.

/18


Kapitola 3

Zasnoubení

V létě 1980 kamarád Philip pozval Dianu na grilování

u jeho rodičů. Philipova matka byla královninou dvorní

dámou a pozvala také prince Charlese. Dianu posadili

vedle něj a brzy si ti dva začali povídat.

Poté následovala řada pozvání od prince Charlese.

Vzal Dianu na koncert do královské Albert Hall a také ji

několikrát pozval na víkend na venkov. Diana sepokoušela skrýt před zvědavými novináři, ale anonymitanetrvala dlouho.

Jeden paparazzi vyfotil Dianu a děti ze školky, kde

Diana pracovala. Stála se sluncem v zádech a později si

mohli všichni čtenáři bulvárního plátku prohlédnout její

nohy v téměř průhledné sukni.

/19


However, the public still didn’t know if Diana was the

one – the future wife of Prince Charles, maybe the next

Queen of England. Prince Charles was in his mid-thirties

and had to marry someone. A woman with aristocratic

background, of Anglican religion, not married before and

preferably a virgin. Diana had all these qualities. It is said that Prince Charles told one of his friends he “did not love her, but she had the best qualities.”

In February 1981 Prince Charles asked Diana to marry

him. She agreed.

In less than three weeks she moved to Buckingham

Palace and started to learn about the courtly life. It was the

end of privacy. Before their first public appearance at a

charity event, Charles criticised Diana’s dress. She was

shaken and nervous. Princess Grace of Monaco told her:

“Don’t worry, it will all get a lot worse!”

monacká princezna


Nicméně veřejnost stále nevěděla, jestli je Diana tou

vyvolenou – budoucí manželkou prince Charlese, možná

příští anglickou královnou. Princovi Charlesovi bylo přes

třicet a musel se s někým oženit. S ženou aristokratického

původu, anglikánské víry, nerozvedenou a nejlépe

pannou. Diana měla všechny tyto vlastnosti. Říká se, že

princ Charles řekl jednomu ze svých přátel, že „jinemiluje, ale má ty nejlepší vlastnosti“.

V únoru 1981 princ Charles požádal Dianu o ruku.

Souhlasila.

Během tří týdnů se přestěhovala do Buckinghamského

paláce a začala se učit o životě na dvoře. Byl to konec

soukromí. Před jejím prvním veřejným vystoupením na

charitativní akci Charles zkritizoval Dianiny šaty. Byla

otřesená a nervózní. Monacká princezna Grace jí řekla:

„Neboj se, bude to mnohem horší!“

Princ Charles

na letecké základně

Andrews v USA, 1981

/21


Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné

verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist