načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Příběhy Staré dámy: Sto ročníků Tour de France -- 3., revidované vydání - Tomáš Macek

Příběhy Staré dámy: Sto ročníků Tour de France -- 3., revidované vydání

Elektronická kniha: Příběhy Staré dámy: Sto ročníků Tour de France -- 3., revidované vydání
Autor:

Výpravná kniha přibližuje 100 ročníků Tour de France a jako vůbec první česká publikace mapuje historii i současnost tohoto nejslavnějšího cyklistického závodu. Na základě ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  350
+
-
11,7
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » PROSTOR
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 637
Rozměr: 24 cm
Úprava: tran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile
Vydání: Třetí, revidované vydání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-0319-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

45 slavných příběhů z historie Tour, které mapují kompletní historii Tour od prvního ročníku do současnosti, doprovázených dobovými fotografiemi (u každé kapitoly je navíc Zrcadlo doby, které připomíná 7 zajímavých událostí, které dotyčné období ve světě přineslo): - Příběhem Tour se prolínají i příběhy dvou dalších nejvýznamnějších závodů Gira a Vuelty. - Československá a česká stopa na Tour - osobní vyprávění sedmi československých a českých cyklistů, kteří v minulosti Tour absolvovali - doprovázené fotografiemi z jejich archivu - Bohaté statistické přehledy: vítězové Tour, majitelé trikotů, rekordy, zajímavosti. Jedná se o třetí, revidované vydání knihy. Publikace mapuje stoletou historii i současnost nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France.

Popis nakladatele

Výpravná kniha přibližuje 100 ročníků Tour de France a jako vůbec první česká publikace mapuje historii i současnost tohoto nejslavnějšího cyklistického závodu. Na základě dobového tisku a literatury, jakož i osobních svědectví pamětníků přibližuje nejzajímavější příběhy z Tour, její hrdiny, záhady, tragické události i úsměvné historky. Jádro knihy tvoří 46 kapitol z historie Tour, doprovázených množstvím unikátních dobových fotografií. Další část zachycuje československou a českou stopu na Tour prostřednictvím osobních vzpomínek sedmi cyklistů, kteří ji v minulosti absolvovali. Knihu uzavírá bohatý statistický přehled. Tomáš Macek  (nar. 1968) vystudoval žurnalistiku na Karlově univerzitě v Praze a poté pracoval ve sportovních redakcích  Plzeňského deníku  a deníku  Sport , od roku 2003 je sportovním redaktorem deníku  MF DNES . Jako reportér se účastnil již deseti olympijských her, pěti letních a pěti zimních. Působil na cyklistických závodech Tour de France i Giro d’Italia či na tenisových grandslamových turnajích. Píše také o atletice, vodním slalomu, veslování, biatlonu a dalších zimních sportech. Historií Tour de France se zabýval již dříve na stránkách  MF DNES  a v časopise  Peloton .

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Tomáš Macek - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1


2


3


4

PARTENAIRE OFFICIEL


5

ŠKODA – hrdý partner bílého trikotu


6


7

Tomáš Macek

3ĜtEČK6WDUpGiP

6WRURþQtNĤ7RXUGH)UDQFH

PROSTOR


8


9

1iVOHGXMtFtVWUDQD

9tWČ]VWpKRURþQtNX

&KULV)URRPHãDPSLRQ

MXELOHMQtVWp7RXU

ãODSHYHåOXWpPGUHVX

QDOHJHQGiUQt0RQW

9HQWRX[

1HMVODYQČMãtYtWČ](GG

0HUFN[ YþHOH EOQD

SĜHORPXãHGHViWêFK

DVHGPGHViWêFKOHW

SČWNUiWGHNRURYiQ

ãDPSLRQHP7RXU

$VWUiYLOYHåOXWpPGUHVX

OtGUD]iYRGXYtFHGQĤ

QHåNGRNROLYMLQê

3ĜHGFKR]tGYRXVWUDQD

3UYQtYtWČ]0DXULFH

*DULQSĜH]GtYDQê

%tOêEXOGRNYKUiO

SUHPLpURYRX7RXUGH

)UDQFHYURFH

WDNĜNDRWĜLKRGLQ

11

3526725_35$+$_

Příběhy

Staré dámy

Tomáš Macek

Sto ročníků Tour de France


12

© Tomáš Macek

‹3526725

&RYHUSKRWRV‹LVLID*HWW,PDJHV5RJHU9LROOHW

,6%1


13

OBSAH

1DVWDUWXV5RPDQHP.UHX]LJHUHP

Ä7RXUMHYtFQHåFRNROLY³ 16

SURORJ

%RåHFRWRWDPVWRMt""2VHOSĜtPRXSURVWĜHGFHVW 

NDSLWROD

3RKOHćWHPČãĢDQp7RWRMHEČKDFtVWURM ± ±

NDSLWROD

&RåHWRQDYUKXMHã"7RXUGH)UDQFH"

3RMćPHUDGČMLQDREČG ± ±

NDSLWROD

'LYRNê]iSDGFNOLVWLFNê7RXUMHPUWYDYiåHQt ± ±

NDSLWROD

+OHGiVHQRYêKUGLQD=QDþND1DNROH ± ±

NDSLWROD

.DP"'R3UHQHMt"6HåHURXMHWDPPHGYČGL ± ±

NDSLWROD

'ČYþH]DYHćPČGRNRYiUQ0XVtPVSUDYLWNROR ± ±

NDSLWROD

/LGpVHPLVPČMt3RNĜLNXMtQDPČNDQiUNX ± ±

NDSLWROD

7RMHNRNDLQSURQDãHRþLDFKORURIRUPSURQDãHGiVQČ ± ±

NDSLWROD

%ORVHEHYUDåHGQpQiVOHGRYDW%RWWHFFKLXYKRUiFK ± ±

NDSLWROD

$GULHQQHPVOHOMVHPQDWHEH ± ±

NDSLWROD

9SURNOHWtYêUREFLNROYMVWHRGSRYČGQt

]DQHPRFL7RXU ±

NDSLWROD

1iURGQtWêP)UDQFLHYHONRYêURED

ãDPSLRQĤYãHKRGUXKX ± ±

NDSLWROD

9ODNQHMHGH$OH/DSpELHXåSURMHO6SXVWtPH]iYRU ± ±

NDSLWROD

1HGRWêNHMWHVHKR2QMH%ĤK ±

NDSLWROD

/H3DWURQ ± ±

NDSLWROD

0XVtãVWDUWRYDW-LQDNWČþHNiJHVWDSR ± ±

NDSLWROD

6SROXSUDFXMDGiPWLVWRWLVtFIUDQNĤ ± ±

NDSLWROD

*LQRSRWĜHEXMHPHWČ ± ±

NDSLWROD

.RYERMDHOHJiQ1HXWUiOQtâYêFDUVNR~WRþt ± ±


14

NDSLWROD

)DXVWRSRFKRSMiQHFKWČOWHQåOXWêGUHV ± ±

NDSLWROD

-iXPtPWUSČW-HãWČVHEXGHWHGLYLW ± ±

NDSLWROD

ěH]QtNDQGČOãDPSLRQ]RPELHLSRXVWHYQtN

3URVWČ&KDUO ± ±

NDSLWROD

5RJHUVSDGO5RJHUVSDGOětGtWNDRYOiGDODPIHWDPLQ ±

NDSLWROD

7DGMHPĤMQiYRGQDYHþHUSĜHG]iYRGHP

EDåDQWãDPSDĖVNpDVH[ ± ±

NDSLWROD

.UiWHU3XGH'{PHELWYDYãHFKELWHY ± ±

NDSLWROD

7RPHWRMHNRQHFVOH] ±

NDSLWROD

3ĜLSRXWHMWHVHSURVtP

3ĜLVWiYiPHQDSODQHWČ0HUFN[ ± ±

NDSLWROD

9.DQLEDORYČĜtãL ± ±

NDSLWROD

0HUFN[MHSRUDåHQ%DVWLODSDGOD ± ±

NDSLWROD

-H]HYHFSĜLFKi]t$E]tVNDO)UDQFLLþHVW ± ±

NDSLWROD

.XĜiWNDEH]NYRþQ$YtWČ]HPMH«)LJQRQ ± ±

NDSLWROD

&KWČOMVHPGRNi]DW

åH*UHJMHWtPSUDYêPãDPSLRQHP ± ±

NDSLWROD

-GXQDYHþHĜL$EVL'HOJDGRQHPVOHO

åHMH]HPČWURVND ± ±

NDSLWROD

«««/DXUHQWHWMVLSURKUiO ± ±

NDSLWROD

.GRYODVWQČ]QiWRKRWRURERWLFNpKRVSRUWRYFH" ± ±

NDSLWROD

3RUD]LW,QGXUDLQDMHMDNRVHVDGLWNUiOH ± ±

NDSLWROD

&NORPDQLHSRQČPHFNX8OOULFKNDPVHSRGtYiã ±

NDSLWROD

3DQGRĜLQDVNĜtĖND ±

NDSLWROD

.GEQHEORUDNRYLQ7RXUEFKQHYKUiO ± ±

NDSLWROD

&QLFLDVNHSWLFLMHPLYiVOtWR

åHQHYČĜtWHQD]i]UDN ± ±


15

NDSLWROD

=OiOpWD ± ±

NDSLWROD

0VOtPåH%UXQHHOFKWČOYKUiW7RXU

$QDNRQHFWRYãORWDNKOH ± ±

NDSLWROD

7HPQiVWUDQDVtO ± ±

NDSLWROD

*UDWXOXML&DGHOL$OHMHVWOL$XVWUiOLH]NUDFKXMH

PiWHMLQDVYČGRPt ±

NDSLWROD

2FLWOMVHPVHYWUDQVXMDNêMVHPSĜHGWtPQHSR]QDO ± ±

NDSLWROD

7RWRMHåOXWêWULNRWNWHUêREVWRMtYH]NRXãFHþDVHP ±

ý(6.26/29(16.È$ý(6.È6723$1$7285 ±

0LODQ-XUþR

)LJQRQPLYQDGDO6HEUDOMVHPPXMHKRSUpPLL 

-iQ6YRUDGD

=H&KDPSVeOVpHVVHQHVSČFKi7DPVLWULXPIYFKXWQiWH 558

3DYHO3DGUQRV

3HNOR"7tPEORNRQWURORYDWSUYQtKRGLQXNDåGpHWDS 566

7RPiã.RQHþQê

3RMHGX7RXUV5LFKDUGHP9LUHQTXHP 574

5HQp$QGUOH

&KWČOLMVPHV%HORNLPSRUD]LW$UPVWURQJD 582

-DQ+UXãND

7ČVQČSĜHGXVQXWtPPL+HUDVĜHNO=tWUDNRQþtP 588

5RPDQ.UHX]LJHU

3iWêQD7RXUWRMHYêERUQp

$OHSĜLMHOLMVPHSUR$OEHUWRYRYtWČ]VWYt 596

9FtOLV-LĜtP-HåNHP

Ä1H]DKD]XMWHVYpVQ³ 

9é6/('.29ÈýÈ67 ±

URþQtNĤJDOHULHYtWČ]Ĥ 616

5HNRUGDVWDWLVWLN7RXUGRURNX 

%LEOLRJUD¿H 636

&RSULJKWNIRWRJUD¿tPDSĤYRGUHSURGXNFt 637


16

Na startu

s Romanem Kreuzigerem

Ä7RXUMHYtF

QHåFRNROLY³


17

. DYiUQDY3O]QL]LPQtSRGYHþHU7HSUYHVHUR]MtåGtFNOLV

WLFNiVH]RQD65RPDQHP.UHX]LJHUHPVHXNiYEDYtPHR]iYR-

GČNWHUêMtEXGHGRPLQRYDW2MXELOHMQtVWp7RXUGH)UDQFH$OHWDNp

RWpSUYQt9SUiYtPQHMOHSãtPXþHVNpPXFNOLVWRYLMDNpWRYRQČFK

SĜHGYiOHþQêFKþDVHFKQDIUDQFRX]VNêFKVLOQLFtFKEOR

3UYQtHWDSD7RXUPČĜLODNLORPHWUĤ&NOLVWpãODSDOLFHORXQRF

$åWDNRYpPDUDWRQMH]GLOL"

1DYtFQDNROHFKNWHUiYiåLODMHGHQiFWLYtFHNLO

$EH]PHFKDQLþiNXäiGQpGRSURYRGQpYR]1HGRNiåXVLWRYĤEHF

SĜHGVWDYLW.GåQDVWDUêFKIRWNiFKYLGtPWãSLQDYpFNOLVWMDNPDMt

JDOXVNXSĜHVKUXGQtNDVKiQČMtFHVWRXYHVWDYHQtFKQČMDNêWHQVDOiP

PiWRVYpNRX]OR$OHWGiONMVRXSURQiVQHXYČĜLWHOQp

$QLWêPRYtNROHJRYpMLPQHVPČOLSRPRFLMLQDNþHNDOWUHVW

%ODWR~SOQČMLQiFNOLVWLND-H]GLOLPQRKHPQLåãtUFKORVWQtSUĤPČU

$OHVWHMQČNORERXNGROĤ=iYRGLOLVþHORYNRXDVQiKUDGQtPLJXPDPL

LVEHGQRXQiĜDGtQDNROH,NGåWRDVSRĖPČOLYãHFKQRSĜLVREČQH"

1DWUDVHHWDSSDNKOHGDOLNRQWUROQtVWDQRYLãWČNGHVHPXVHOLSRYLQQČ

SRGHSVDW

7REPČEDYLORRULHQWDþQtVPVOPiP

1HMGĜtYPČOLQDNROHFKMHQMHGHQSĜHYRG3DNGYDMHQåH«

«MiYtPPXVHOLQHMGĜtYYãURXERYDWNRORDRWRþLWKR6WiOLWDP]PU]Ot

SRGNRSFHPDVQDåLOLVHYPČQLWNROR

)DQRXãFLVRXSHĜĤSRMH]GFtFKKi]HOLNDPHQDWORXNOLMH

'QHVNDSRQiVGLYiFLQHKi]HMtNDPHQ]DWRVHWODþtGRVLOQLFHDREþDV

SRQtUR]Ki]HMtSĜLStQiþN-DNRORQL1HERQiVVUiåHMtPRWRUNDDXWD

]NRORQ7H[WUpPVHSRVRXYDMtMLQDP$OHXUþLWČXåQHQt7RXUWDN

EUXWiOQtMDNRGĜtY

.WČPSĜHGYiOHþQêPSDWĜLORWDNpRWUiYHQpSLWtDMLQpVDERWiåH

7HćXåVLWêPYãHFKQRKOtGDMt1LNGRXåVLQHYH]PHYRGX]HGåEiQX

DQLRGIDQRXãNĤ1LNGQHYtãFRWLWDPNGRKRGt$OHREþDVSLMHPH

]IRQWiQWRMR9WČFKMHQHMFKODGQČMãtNRQWURORYDQiYRGDFRSRPČUQČ

UFKOHVHåHQHã


18

.GåVH7RXUYURFHSRSUDãQêFKFHVWiFKSRSUYpYGUiSDODQD

7RXUPDOHWD$XELVTXHYtWČ]/DSL]HQDRUJDQL]iWRUĜYDO9MVWHYUD-

]L1HPiãQČNGFKXĢYNĜLNQRXWQDQČSRGREQiVORYD"

7RQH$OHWĜHEDQD6WHOYLRYHGHSĜL*LUX]MHGQpVWUDQWDNãWČUNRYi

FHVWD1HERQD)LQHVWUH-VPHQDQLFKKiNOLYČMãtQDGHIHNW7HKGPČOL

ãLUãtJXPRGROQČMãt$OHMLQDNYODVWQČGČODMtRUJDQL]iWRĜLWRVDPpWHK>GLWHć9PêãOHMt7RXUWDNRYRXDEEODGLYiFNFRQHMDWUDNWLYQČMãt

1DãWČVWtVLXåGQHVQHPXVtWHSRGHIHNWX]DãtYDWJXP

1RNGåMVHPMHãWČMH]GLOFNORNURV]QLþHQpJDOXVNMVPHVLVDPLSiUD-

OLDSDNMHGiYDOL]DãtW7HKGEOSURQiVGUDKp6QDåLOLMVPHVHãHWĜLW

%ONGVLLPQRKHPKRUãtRSUDY(XJHQH&KULVWRSKHVHãHOYURFH

VH]ORPHQRXYLGOLFt]7RXUPDOHWXDYNRYiUQČMLViPVSUDYLO

+PPYVRXþDVQRVWLEVLWRKRXåPRFQHVYDĜLONGåMHYãHFKQR]NDU>ERQX7REPXVHOPtWGtOQXNGHWRUR]WRStQDVWXSĖĤ'ĜtYMVL

GRNRODSUDãWLONODGLYHPVURYQDOMVLNRQFRYNXDIXQJRYDOMVLGiO7Hć

GRWRKRSUDãWtãNODGLYHPXSDGQHWLFHOiNRQFRYNDDPĤåHãREMHGQiYDW

QRYêUiP

-HãWČMHGQXY]SRPtQNXQD&KULVWRSKDWXPiP]SUHQHMVNpHWDS

3ĜHVWRåHEOMHGQtP]IDYRULWĤãODSDOFHOêFKNLORPHWUĤViP

Y~QLNX

'QHVNDEXåQLNGRQHQHFKDOOtGUDWDNSRRGVNRþLW$OHNDåGiWDpUD

EODMLQi.DåGêFKGHVHWPD[LPiOQČSDWQiFWOHWVHFNOLVWLNDKUR]QČ

PČQt.GåVHSRGtYiãQDMH]GFHNRODL]i]HPtSĜHGOHWDWHćMVRX

WRGYDQDSURVWRQHSRURYQDWHOQpVYČW

-HQ7RXUMHVWiOHWDNRYêPIHQRPpQHP3URþ"

3URWRåHYåGFNQDEt]HODVWUKXMtFtVRXERMHYHONpGXHO,WDORYpSURWL

VREČ/H0RQGSURWL)LJQRQRYL$UPVWURQJSURWL8OOULFKRYL&RQWDGRU

SURWL6FKOHFNRYLDVSRXVWXGDOãtFK2G]DþiWNXMHQHM]QiPČMãtDQHM-

YČWãt-HQDQtGDOHNRYČWãtVWUHVQHåNGHNROLYMLQGH9tFQRYLQiĜĤYtF

GLYiNĤYtFSiGĤ-DVQČ*LURD9XHOWDVHQD7RXUGRWDKXMtMHQDQLFK

SĜtMHPQČMãtDWPRVIpUD«

«DSĜHFHVHQLNGQD7RXUQHGRWiKQRX

1HPĤåRXVHGRWiKQRXW7RXUMH7RXUWDNWRSURVWČMHWRWLNDåGêĜHN-

QH-HYtFQHåFRNROLY.GåVHPLQČFRSRYHGHQD*LUXSDPDWXMtVLWR

IDQRXãFLWDNURNGYD$OHNGåVHWLQČFRSRYHGHQD7RXUSDPDWXMtVL

WRFHOêåLYRW

3URMHOMVHPWXG-HDQ

$ODYRLQHDMHKRSRYLQQê

DXWRJUDPQDNRQWUROQtP

VWDQRYLãWLSĜL7RXU

3ĜHGFKR]tGYRXVWUDQD

ýHVNiMHGQLþND

5RPDQ.UHX]LJHU

QDWUDWLDOSVNpþDVRYN

](PEUXQXGR&KRUJHV 19prolog

%RåHFRWRWDP

VWRMt""2VHOSĜtPR

XSURVWĜHGFHVW

,WDOVNêFNOLVWD1DSROHRQ3DROLVMtåGtSĜL7RXUGH)UDQFH

SR~]NpVWH]FHGR~GROtNGå«%RåHFRWRWDPVWRMt""2VHOSĜtPR

XSURVWĜHGFHVW

6UiåND MH QHYKQXWHOQi 3DROLKR L V NROHP YPUãWt GR Y]GXFKX DNGåGRSDGQHRFLWiVHQD]iGHFKRVOD9GČãHQp]YtĜH]SDQLNDĜt ]DSRPHQHQDVYRMLYUR]HQRXOHQRVWDåHQHVHSUþ3DROLVHGUåtQD MHKR]iGHFKQHVFKRSQêVHVNRþLW7HSUYHNGåRVHO]NRODEXMHYþHUSi- QtPXWtNiFNOLVWDVNRURNLORPHWUQD]SČWQDPtVWRNGHOHåtMHKRNROR 1DMGHKRQDVHGQHSRNUDþXMHGiO-HQåH«2FKYtOLSR]GČMLMH]DVDåHQ NDPHQHPNWHUêVHXYROQLO]SĜHYLVOpVNiO2PUiþHQêGRãODSHMHãWČQD YUFKRO7RXUPDOHWX7DPY]GiDXVQHYFKêãLXFHVW

$QHER]QiWHWXKOH")HUGLQDQGOH'URJRVLREOHþHåOXWêGUHVOtGUD 7RXUQDMHGHQMHGLQêGHQYåLYRWȱDOHGRNiåHWRSUiYČWHKGNG ]iYRGSURMtåGtYOpWČMHKRURGQêPPČVWHP6SRNRMHQåH]HVHEH XþLQLOPtVWQtKRKUGLQXQiVOHGXMtFtKRUiQDRGVWXSXMH

$FRSĜtEČK-XOHVH'HORIIUHKRNWHUêVHQHXVWiOHYUDFtQD7RXUFRE LQGLYLGXiOEH]SRGSRUWêPXDSRNDåGpHWDSČSĜHGYiGtQDNROHDNUR- EDWLFNpWULNDEVLYGČODOSHQt]HQDMtGORDQRFOHK3ĜHVWRVH]~þDVWQt SDWQiFWLURþQtNĤDVHGPMLFKGRNRQþt

7RXUGH)UDQFHWRMVRXVWRYNSRGREQêFKKLVWRUHNDSĜtEČKĤEDU-

YLWiPR]DLNDOLGt

$OH7RXUWRMVRXLSRKQXWpDþDVWRWUDJLFNpRVXG-HWRSRGLYXKRGQp

GLYDGORD]iURYHĖUHiOQêVYČWViPSURVHEHVHVYêPLGHFKEHURXFtPL

GUDPDWVHVYRMtNRPLNRXLWUDJLNRXKUGLQVNêPLHSRVLRVWXGQêPL

IUDãNDPLVKLVWRULFNêPLSDUDGR[þLUHYROXþQtPL]PČQDPL

8åMHWRPXKH]NêFKSiUGHVHWLOHWtFRVL7RXUYVORXåLODSĜH]GtYNX

6WDUiGiPD2YãHPVWiOHMHWRHOHJDQWQtVWDUiGiPDãDUPDQWQtDSĜL-

WDåOLYi$NDåGêURNSĜLQiãtQRYpDQRYpSĜtEČK

3RVYpPQDUR]HQtEODQDWROLNGUVQiDãtOHQiåHMHMtSUYQtDNWpUSĜL- URYQiYDOLNQHMVODYQČMãtPSLRQêUĤPVWROHWtEUDWUĤP:ULJKWRYêP

þL5RDOGX$PXQGVHQRYL

7HKGSDQ9ROWDLUHNRUHVSRQGHQWSRĜiGDMtFtKROLVWX/¶$XWRXQHVH-

QČSVDOÄ1HMOHSãtFNOLVWpSRWĜHERYDOLSRXKpþWĜLKRGLQQDVWRNLOR-

PHWURYRXSRXĢ]*UHQREOXGR*DSX-HQVLWRSĜHGVWDYWH9PLQXORVWL

NRþiUWDåHQêãHVWLNRĖPLDGRNRSFHþWĜPLGDOãtPLQDYUFK]YOiGOWXWpå

WUDVX]DGYDQiFWKRGLQ³

3RMćPHYUDĢPHVHGRRQČFKþDVĤ1DVHGQČPHQDSUDGiYQiWČåNi NRODVMHGLQêPSĜHYRGHPDYGHMPHVH]QRYXSRVLOQLFtFK7RXUQDWX SĜHGORXKRXSRXĢNWHUiXåWUYiOHW'RMHćPHRGSUYQtKRURþQtNX 7RXUNWRPXVSRĜDGRYêPþtVOHP

3RMćPHVLYSUiYČWSĜtEČK6WDUpGiP

2þLPDLOXVWUiWRUD

3ĜtMH]GFNOLVWĤ7RXU

GH)UDQFHGR3DĜtåH


22

kapitola 1

3RKOHćWHPČãĢDQp

7RWRMHEČKDFtVWURM

1817–1895


23


24


25

CRSDNWRVYRERGQêSiQ]'UDLVXYYiGt"

0DQQKHLPãWt PČãĢDQp XåDVOH VOHGXMt .DUOD )ULHGULFKD YRQ 'UDLV 9LGDQiãYQiOH]FH]DVHQČFRVHVWURMLO9LGtWHWRSDQH"2QQDWRP VWURMLMHGH

Ä'DVLVWPHLQH/DXIPDVFKLQH³R]QDPXMHMLP'UDLV$FKWDNWHG EČKDFtVWURM

9VNXWNXSRGLYQiYČF3iQ]'UDLVXVHGtMDNRQDNRQLDOHåiGQêNĤĖ SRGQtPQHQtQêEUåSUNQR6SRMXMHORXNRĢRYiNRODY]GiOHQiRGVHEH WDNĜND GYD PHWU 9LGČQR RþLPD NURQLNiĜH Ä1D WČåNpP GĜHYČQpPSRGVWDYFLRSDWĜHQpPGYČPDGĜHYČQêPLNROMHVWSĜLSHYQČQiSRGXã>NDPDMtFtSĜHGVWDYRYDWLVHGDGOR5XFHMH]GFRYVSRþtYDMtSĜLMt]GČQD

WþLMtåO]HĜtGLWLSĜHGQtNROR$EVHWHQWRVWURMXYHGOGRSRKEXQXWQRVHRGUiåHWLQRKDPDRG]HPČ/]HVLSĜHGVWDYLWLåHMt]GDQDWRPWR

WČåNpPVWURMLVLOQČVHRWĜiVDMtFtPSĜLNDåGpPQiUD]XQHQtåiGQêP

SRåLWNHP³

3tãHVHURN1ČPHFNRMHVWiOHUR]GUREHQpQDYtFHQHåVWiWĤ D VWiWHþNĤ DQL ,WiOLH GRVXG QHQt ,WiOLt D 3ROVNR SĜHVWDOR H[LVWRYDW ([FtVDĜ1DSROHRQMHLQWHUQRYiQQDRVWURYČ6YDWi+HOHQD)UDQWLãHN, YOiGQHY5DNRXVNX3R(YURSČVHãtĜtHPStUDOLWHUDWXĜHYOiGQHUR- PDQWLVPXV%U]VHUR]MHGHWDNpSUYQt]DRFHiQVNêSDUQtNLSUYQt6WH- SKHQVRQRYDORNRPRWLYD«DXåMVRXWRGYDURNFRYEXFKODLQGRQpVNi VRSND7DPERUD

9ČĜWHQHYČĜWHSUiYČWDWRXGiORVWPiQDVYČGRPt'UDLVĤYYQiOH]

2KURPQpPQRåVWYtVRSHþQpKRSRSHOD]7DPERUSURQLNORGRDWPR- VIpU=SĤVRELOR]PČQXNOLPDWXDYHONêKODGRPRU]DVDKXMtFt(YURSX L6HYHUQt$PHULNX$EOLGpSĜHåLOLPXVHOLSRUiåHWVYpNRQČKODYQt GRSUDYQtSURVWĜHGHN

Ä&RNGEFKYQDOH]OVWURMNWHUêNRQČQDKUDGt"7DNRYêQDQČPå VHþORYČNEXGHSRKERYDW]DSRPRFLYODVWQtFKVYDOĤ"³SĜHPtWDO'UDLV

6QHNQHMYããtKREiGHQVNpKRVRXGFHPi]YtGDYRXSRYDKX9VWX- GRYDODUFKLWHNWXUX]HPČGČOVWYtLI]LNXEOXþLWHOHPSDNOHVPLVWUHP RYãHPQHMUDGČML]HYãHKRYQDOp]i

'DOãtXNi]NRYRXMt]GXQDVYp/DXIPDVFKLQHSĜHGYiGt]PČVWD*HUQV EDFKXSĜHVYUFKGR%DGHQ%DGHQX'RVDKXMHSĜLQt]iYUDWQpUFKORVWL NLORPHWUĤ]DKRGLQX$DþNROLYMHVWURMQHPRWRUQêDMHKRXYHGHQt GRSRKEXYåDGXMH]QDþQRXVtOXSRFLW]Mt]GMHQDWROLNRSRMQêåHWD ]YOiãWQtYČFVHGYČPDNRO]DþQHEêWåiGiQDL]DKUDQLFHPL%iGHQVND -HQQi]HY/DXIPDVFKLQHVHQHXMPH6WURMYQDOH]O'UDLVĜtNDMtPX WHGGUDLVLQD

9HONRYpYRGD.DUHO%iGHQVNêXGČOXMHVYRERGQpPXSiQRYLSULYLOH- JLXPNMHMtYêUREČ9%iGHQVNXEXGHPtWQLFPpQČMHKRVOiYDMHSLþt

'UDLVLQDSDQD'UDLVH

8QČMWRYURFH

YãHFKQR]DþDOR

3ĜHGFKR]tGYRXVWUDQD

3UĤNRSQtFLFNOLVWLN

9URFHMH]Gt

3DĜtåDQpSR

/XFHPEXUVNêFK

]DKUDGiFK3HGiO

MVRX]DWtPKXGERX

EXGRXFQRVWL


26

åLYRW6WĜHWVMH]GFLQDGUDLVLQČQiVREWČåXMtVWČåXMtVLFKRGFLSURWRMH

QDPQRKDPtVWHFK]DNi]iQD3RSRWODþHQtEiGHQVNpKRSRYVWiQtQDYtF

3UXVRYp]DVWDYXMt'UDLVRYLYSOiFHQtSHQ]HÄ-HMLFKWĜHEDQDVSOiFHQt

QiNODGĤSRYVWiQt³GRVWiYiVHPXYVYČWOHQt=HPĜHYFKXGREČRSXãWČQD]DSRPHQXW

-HKRYQiOH]YãDNYHVYČWČ]DSRPHQXWQHEXGH'RNRQFHLEULWãWt

NRORQLiOQtYRMiFLYXåtYDMtGUDLVLQYERMtFKSURWL0DRUĤPQD1RYpP

=pODQGX

6NRWVNêNRYiĜ.LUNSDWULFN0DFPLOODQNRQVWUXNFLYOHSãtRWiKORYp

ãODSDFt]DĜt]HQtQD]DGQtNRORDIUDQFRX]VNêNRYiĜ3LHUUH0LFKDX[VH

VQHP(UQHVWHPVLURNXQHFKiYDMtSDWHQWRYDWVWURMVHãODSDGO

QHEROLSHGiOQDSĜHGQtPNROHNWHUpRWĜLURNSR]GČMLYEDYXMtLEU]GRX.YĤOLGRVDåHQtYããtUFKORVWLSĜHGQtNRORFRQHMYtF]YČWãXMt+QHG

WDNpSOiQXMt9H]PHPHQiãVWURMYURFHQDYêVWDYXGR3DĜtåH-DN

KRDOHQD]YDW"&RWDNKOH9e/2&,3Ê'("7RMHRQR9HOH[MHUFKOêSH-

GHVMVRXQRK1iãVWURMEXGRXUFKOpQRKEXGRXUFKOHMãtQHåQRK

REþHMQpUFKOHMãtQHåGUDLVLQDUFKOHMãtQHåNĤĖ

$EXGHVH]iYRGLW3R]RUGiPDSiQRYpSRVOHGQtNYČWQRYêGHQ

URNXSRĜiGDMtRWHFDVQ0LFKDX[RYpYSDĜtåVNpPSDUNX6DLQW

&ORXGFNOLVWLFNp]iSROHQtQDWUDWLPHWUĤ

-PpQRYtWČ]H"-HMtP-DPHV0RRUHDQJOLFNêVWXGHQWYHWHULQiĜVWYt

1RYpSRYUDåHQtVHXMPH'DOãtURNXåVHYH)UDQFLLNRQiYtFHQHåVWR

GUiKRYêFK]iYRGĤSUR]DWtPYSDUFtFKDQDGRVWLKRYêFKGUDKiFK$QJOLþDQpRUJDQL]XMt~QRUDQHYHĜHMQRXVRXWČåQDWUDVH/RQGêQ

±%ULJKWRQ2YãHP]DVNXWHþQpKRSUDRWFHYãHFKVLOQLþQtFKFNOLVWLF-

NêFK]iYRGĤMHSRYDåRYiQRDåNOiQt3DĜtå±5RXHQQDNLORPHWUĤ

SRĜiGDQpOLVWRSDGXWpKRåURNXSUYQtPFNOLVWLFNêPþDVRSLVHP/H

9pORFLSqGH,OOXVWUp3ĜLKOiãHQRMHRGYiåOLYFĤPH]LQLPLSČWåHQ7

YãDN]REDYSĜHGQHåiGRXFtUHDNFtVWDUWXMtMHQSRGSVHXGRQP0LVV

2OJDþL0LVV$PHULFD

Ä=iYRGQtNĤPVH]DND]XMHDEMHMLFKYHORFLSHGWDKDOLSVLQHERDE

YXåtYDOLSODFKHW³þWRXVLYSUDYLGOHFK

7LVtFHGLYiNĤVHVFKi]HMtNSURVWUDQVWYtX9tWČ]QpKRREORXNX.GRVL

QH]QiPêWĜLþWYUWČKRGLQSĜHGSOiQRYDQêPVWDUWHPYVWĜHOt&RåH

RQRXåVHVWDUWXMH"3DGHViWNDMH]GFĤYUiåtQDWUDĢGDOãtVHVORåLWČ

SUREtMHMtMiVDMtFtPGDYHP95RXHQXYtWČ]tQRDQRRSČWQiããODSDMtFt

YHWHULQiĜ-DPHV0RRUHYNDEiWFLDNORERXNXSRKRGLQiFKDPL

QXWiFK0H]LGRNRQþLYãtPLMHWpå$QJOLþDQND0LVV$PHULFDVH]WUi-

WRXYtFHQHåãHVWLKRGLQ

2KODVYãHFK]iYRGĤMHQHþHNDQê0LFKDX[RYêPVH]DNi]NMHQKU-

QRX-HMLFKSUYQtWRYiUQDQDMt]GQtNROD]DPČVWQiYiGČOQtNĤNWHĜt

GRNiåRXYURELWGHQQČDåVWRYHORFLSHGĤ'HMWH]ODWêFKIUDQNĤDMH

Yiã=)UDQFLHVHãtĜtGR%ULWiQLH]DRFHiQLMLQDPDĢXåMHQD]êYDMtEL>FNOERQHVKDNHUQHERWĜHEDNRVWLWĜDV7DNp1DSROHRQ,,,VLMHGHQRE-

MHGQiYiDMHKRVQ]YDQê/XOXQDQČPMH]GtY7XLOHULMVNêFK]DKUDGiFK

,åHQFKWČMt]iYRGLW7DN

MDNRY%RUGHDX[


27

'RNRQFHLEULWVNiNUiORYQD9LNWRULHSRGOHKQHNRX]OXSHGiORYiQtDQD

VYpWĜtNROFHNĜLåXMH]DKUDG%XFNLQJKDPVNpKRSDOiFH

/RXNRĢRYiNRODMVRXSRVOp]HQDKUD]HQDYêSOHWHP]GUiWĤ5RNX GiYi$PHU%UDGIRUGQDNRODSUåRYpREUXþHDSiQRYp6WDUOHD+LOO- PDQVLSDWHQWXMtSUYQtYVRNêFHORNRYRYêELFNO7RYOiGQRXWUKQD WpPČĜGYČGHVtWNOHW3ĜHGQtNRORQDGQtPåVHGtMH]GHFDNGHVHQDFKi-

]HMtLĜtGtWND]YČWãXMtNRQVWUXNWpĜLDåQDSUĤPČUFHQWLPHWUĤ=DGQt

MHSRGVWDWQČPHQãt

Ä9HORFLSHGXåQHQtKUDþNRXDOHPRWRUHPþORYČND³Y]GYLKXMHOLVW %RVWRQ6XQGD+HUDOG

Ä6WHMQČMVRXNRQČUFKOHMãt³QDPtWiURNXXKHUVNêSRUXþtN =XERZLW]2VHGOiVYpKRNRQČ&DUDGRFDYGiYiVH]9tGQČGR3DĜtåH 9]GiOHQRVWNLORPHWUĤ]GROi]DGQĤDQHFKiYiVHRVODYRYDW YSDĜtåVNêFKVDORQHFK-HQGRþDVX)UDQFRX]VNêGREURGUXK$OEHUW /DXPDLOOpSĜLMtPiYê]YXDYMtåGtQDNROHRSDþQêPVPČUHP9H9tG- QLMH]DGQtDKRGLQÄ.GåPČEROHVWDVSiQHN]DþtQDOFHVWRXSĜHPiKDWXGUåRYDOMVHPVHSĜLYČGRPtWRQLNHP]OtVWNĤNRN³VGČOXMH

9URFH3DĜtåDQ*LOPSĜLFKi]tVĜHWČ]RYêPSRKRQHPDURNX

VHVWURMXMH-RKQ.HPS6WDUOHSUYQtÄEH]SHþQêELFNO³SRMPHQRYDQê

5RYHUVĜtGtWNYHWYDUXYLGOLFHDVNRONWHUiXåMVRXVWHMQČYHONi7ODN

QRKRXQDQČSĜHYiGt]DSRPRFLSHGiOĤĜHWČ]XDR]XEHQêFKNRO1iVWXS

ELFNOĤWSX.DQJDURRMHMLFKåSĜHGQtNRORPiSUĤPČUMHQFHQWLPH-

WUĤSDNGH¿QLWLYQČXNRQþXMHpUXYVRNêFKYHORFLSHGĤ

-HãWČMHGQDRVREDQDSRPĤåHNGRNRQþHQtWpWRFNOLVWLFNpUHYROXFH

2SČW YHWHULQiĜ 7HQWRNUiW ] ,UVND 3DQ -RKQ %RG 'XQORS 6SRUW KR

QH]DMtPiDELFNOQHPiSRĜL]XMHVLKRWHSUYHSĜHGVYêPLSDGHViWLQDPL

0iYãDNVQD-RKQQKRDWHQVLVWČåXMHÄ7DPRMHWĜtNRONDVHPQRXWROLN

QDWĜiVi³'XQORSYH]PH]DKUDGQtKDGLFLFKYtOLVHVQtSRWêNiDSDNSUåRYpREUXþHQDUiIFtFKNROQDKUDGtSQHXPDWLNDPLSOQČQêPLY]GXFKHP

0iPHURNQDG3DĜtåtVHWþtQRYiGRPLQDQWD(LIIHORYDYČå

XPČOHFNRX VFpQX GREêYi VHFHVH D ELFNO SĜHVWiYi EêW NRVWLWĜDVHP

$QL-RKQQ'XQORSXåVLQHVWČåXMH-HKRWiWD]DNOiGi¿UPX'XQORS

3QHXPDWLF7UH&RDPRKOREMHMWČãLWåHFNOLVWpSRåDGXMtNRODREXWi

SQHXPDWLNDPL-HQåHSDQ'XQORSQHQtSRGQLNDWHO=¿UPRGFKi]t

DUDGãLVHYČQXMH]DVH]YtĜDWĤP7RSRGQLNDYtEUDWĜL0LFKHOLQRYpQD-

RSDNMHKRYQiOH]YOHSãXMt3ĜHGVWDYXMtSQHXPDWLNNWHUpMHPRåQp

SĜL]iYRGHFKVQtPDWLRSUDYRYDW

=iYRGĤMHWRXGRERXQHSRþtWDQČ9EXGRYDWYODVWQtYHORGURPSDWĜt

NGREUêPPUDYĤPNDåGpKRYČWãtKRHYURSVNpKRPČVWDRSĜHNRWYUĤV>WDMtLYH6SRMHQêFKVWiWHFK

1DVLOQLFLQDVWiYiREGREt]iYRGĤQDÄYUDåHGQêFK³GLVWDQFtFK9-

GDYDWHOpþDVRSLVX9pORFH6SRUWY%RUGHDX[SRĜiGDMtURNXNOiQt

%RUGHDX[±3DĜtåQDNLORPHWUĤ-H]GFLQHYFKi]HMt]~GLYX-DNåH"

7RQHQtGYRXGHQQt]iYRG"0iPHãODSDWEH]RGSRþLQNX"

1HMUFKOHMãt]QLFKMH$QJOLþDQ*30LOOVSURMHGHWUDĢ]DYtFHQHå

KRGLQSUĤPČUQRXUFKORVWtNLORPHWUX]DKRGLQX3RX]HY7RXUV VLQDNLORPHWUXQDSČWPLQXWRGSRþLQHVQtNXVPDVDDSRVLOQtVH VSHFLiOQČSĜLSUDYHQêPLVWLPXODQW

$EXGHPHVWDUWRYDW

SiQRYp=%DWKXGR

/RQGêQDYURFH


29

3LHUUH *LIIDUG ] SDĜtåVNpKR OLVWX /H3HWLW-RXUQDO FKFH QRYLQiĜH

]%RUGHDX[WUXPIQRXW-DN"=RUJDQL]XMHSRGQLNGYDNUiWWDNGORXKê

NLORPHWUĤ]3DĜtåHGR%UHVWXD]SČW&KDUOHV7HUURQWVLYH]PH

NLORJUDPĤYiåtFtSURWRWSELFNOXVHVQtPDWHOQêPLSQHXPDWLNDPL

EUDWĜt0LFKHOLQĤDSRSČWLGHIHNWHFKDKRGLQiFKGRVDKXMHFtOH-HKR

QHMYČWãtVRXSHĜ-LHO/DYDOXVtQiWĜHWtKRGQHXVLOQLFH

5RGtVHWpåGDOãt]iYRGGORXKpNHWĜHPVWRYNiPNLORPHWUĤMHMLFKå

YČKODVDåVOpWSRURVWH%HOJLþDQpSĜLFKi]HMtVSRGQLNHP/XWFK±%DV

WRJQH±/XWFK]DWtPFR)UDQFRX]LSĜLGiYDMtGRNDOHQGiĜH]iYRG3DĜtå±

±5RXEDL[

6WiOHWXYãDNFRVLFKEt&RVLYHOLNpKRMHGLQHþQpKRQHQDSRGRELWHO-

QpKR

5RNXR]QDPXMH&KDUOHV7HUURQWQHMYČWãtFNOLVWLFNiKYČ]GDWp

GREåHKRGOiREMHW)UDQFLL±DOHQDPRWRFNOX

1HåVYĤM]iPČUSURPČQtYHVNXWHNSĜHELMHKRMLVWê7KpRSKLO-RHX[

=DRFHiQHP(YURSD

SĜHFKi]tQDQt]NiNROD

DSQHXPDWLNY1HZ

<RUNXVHYãDNURNX

MHãWČ]iYRGtSRVWDUX

31

YNYČWQXVYêPYKOiãHQtP8VNXWHþQt*UDQG%RXFOHþLOL9HONê

RNUXKNROHP)UDQFLHQDNROH

2GHYDWHQiFWGQtSR]GČML]DYUãXMHVYRMLSRXĢEČKHPQtåXUD]LO

NLORPHWUĤ3UĤPČUQČGHQQČ

3RWUYiRVPOHWQHåVHGRþNiQiVOHGRYQtNĤ

9SUDYR

1HMGHOãt]iYRG6WiYi

VHMtPYURFHNOiQt

]%RUGHDX[GR3DĜtåH

$OHQHQDGORXKR

1830 Alexander Sergejevič Puškin píše Evžena Oněgina

1840 V Británii je vydána první poštovní známka

1859 Charles Darwin zveřejňuje svoji Teorii o vzniku druhů

1861–1865 Občanská válka Severu proti Jihu v Americe, zrušení otroctví

1870 Prusko-francouzská válka, Francie se stává republikou

1879 Thomas Alva Edison vynalézá žárovku

1886 Carl Benz sestrojuje první benzinový automobil

9OHYR

1HMYČWãtKYČ]GD

&KDUOHV7HUURQW

MHGH]3DĜtåHGR%UHVWX

D]SČWKRGLQ


32


33

kapitola 2

&RåHWRQDYUKXMHã"

7RXUGH)UDQFH"

3RMćPHUDGČML

QDREČG

1894–1903


34


35

UDQFLHQDNRQFLVWROHWtSiU6LOQLFHMVRXY]RXIDOpPVWDYXGUVQp

DKUERODWpDSRYČUþLYRVWOLGtWDNYHOLNiåHPQR]tVWiOHYČĜtåHYKRUiFK

åLMtGUDFL2EMHWFHORX]HPLQDNROH"7RMHþLUpãtOHQVWYtFKWDMtVH]D

KODYX3ĜHVWRXåEU]YUD]tRGYiåQtERUFLQDWČåNêFKELFNOHFKGRWP

GRXOLFEH]RVYČWOHQtLGR]DSRPHQXWêFKNUDMĤNGHYMtYOFLDSRWORXNDMt

VHPHGYČGLDEWXWRYê]YXSURPČQLOLYHVNXWHN

.DPDåVHYUiWLWSĜLYSUiYČQtR]UR]HQt]iYRGXMHQåSRQHVHMPpQR

7RXUGH)UDQFH".GHPiPH]DþtW"

=NXVPHWRYURFHD±MDNNROLYWR]QtSRGLYQȱXSROLWLN9þD-

VHNG'UHIXVRYDDIpUDUR]GČOXMH]HPL

$OIUHG'UHIXVåLGRYVNêGĤVWRMQtNIUDQFRX]VNpKRJHQHUiOQtKRãWi

EXMHQD]iNODGČ]IDOãRYDQêFKGĤND]ĤREYLQČQ]HãSLRQiåHSURQČ-

PHFNpFtVDĜVWYt1ČPFĤPPČOGRSRPRFLN]tVNiQt$OVDVND-HWROHå

QLFPpQČ'UHIXVMHYRMHQVNêPVRXGHPVKOHGiQYLQQêPD]DYHOH]UDGX

RGVRX]HQNGRåLYRWQtGHSRUWDFLQDĆiEHOVNêFKRVWURYHFK

)UDQFRX]VNiYOiGDLWLVNVWRMtYMHGQRPãLNXSURWLQČPXVYêMLPNRX

OLVWX/H3HWLW-RXUQDO1D'UHIXVRYXREUDQXQDRSDNYVWXSXMtPQRKp

RVREQRVWLYþHWQČEXGRXFtKRSUHPLpUD*HRUJHVH&OHPHQFHDXDþLVSLVR-

YDWHOH(PLOD=RO7HQSRGWLWXONHPÄäDOXML³]YHĜHMĖXMHRWHYĜHQêGRSLV

SUH]LGHQWRYL)DXUHPX

Ä+RURXFQČXVLOXMLMHQRMHGQRYQpVWGRYČFLMDVQRYHMPpQXOLGVWYt

MHåWROLNXWUSČOR³DSHOXMHQDSURSXãWČQt'UHIXVH

5RYQČå3LHUUH*LIIDUGãpIUHGDNWRUFNOLVWLFNpKRþDVRSLVX/H9pOR

SRGSRĜt=ROXDSRYHONpSURWLGUHIXVRYVNpGHPRQVWUDFLY3DĜtåLVHSLVX-

MHSUR/H3HWLW-RXUQDOþOiQHNMHQåMHREKDMRERX'UHIXVH

1DQHãWČVWtSUR*LIIDUGDYãDNEOMHGQtP]LQLFLiWRUĤGHPRQVWUDFH

PDMLWHO DXWRPRELORYp WRYiUQ -XOHV$OEHUW GH 'LRQ PHFHQiã OLVWX

/H9pOR6'LRQRYêPLSHQČ]LSUR/H9pORMHUi]HPXWUXP5R]þLOHQê

WRYiUQtNWRWLåVHVNXSLQRXERKDWêFKLQ]HUHQWĤYþHWQČSDQD0LFKHOLQD

RSRXãWČMt/H9pORD]DNOiGDMtNRQNXUHQþQtOLVW/¶$XWR9pOR7HQPi

SĜLQiãHWQRYLQN]FNOLVWLNDOHWpå]SUiYRPRWRULVPXOHWHFWYt

MDFKWLQJXMH]GHFWYtDOSLQLVPXDWOHWLFHER[XMDNRXVLVSRUWRYQtYãH

KRFKXĢ

.GREXGHãpIUHGDNWRUHP"

9ROEDSDGiQD+HQULKR'HVJUDQJH

%XGRXFtKODYQtKUGLQDYSĜtEČKX7RXUGH)UDQFHSUiYČYVWXSXMHQD

VFpQX

ýWĜLDWĜLFHWLOHWê'HVJUDQJHPXåUD]DQWQtFKQi]RUĤ]SDĜtåVNpVWĜHG

QtWĜtG0RKOEêWYiåHQêPSUiYQtNHPOHþNDULpUX]DKRGLOMHOLNRåYH

YROQpPþDVH]iYRGLOQDNROH.GåMHMMHGHQ]NOLHQWĤXYLGČODSRVWČåR-

YDOVLGDOLPXYNDQFHOiĜLYEUDWEXćSUiYDQHERNROR

3ĜHGFKR]tGYRXVWUDQD

3UYQtãDPSLRQ7RXU

.RPLQtN0DXULFH*DULQ

3DĜtå-VWH

]RVWX]HQSDQH$OIUHG

'UHIXVGHJUDGRYiQ

)


36

5R]KRGOVHSURNROR5RNXYWYRĜLOQDSDĜtåVNpPYHORGURPX

VYČWRYê UHNRUG Y KRGLQRYFH YêNRQHP NLORPHWUX D ĜHNO Ä7R

DEFKRVWDWQtPXUþLOPHWXQDNWHURXVHPRKRXGRWDKRYDW³

%U]YãDNMHKRNDULpUD]iYRGQtNDXVWRXSLODYČWãtPSOiQĤP6WDOVH

ĜHGLWHOHPYHORGURPXåXUQDOLVWRXVSLVRYDWHOHPWUHQpUVNêFKPDQXiOĤ

Ä$PELFLy]QtFNOLVWDYtFQHååHQXSRWĜHEXMHMHGHQSiUQHYSUDQêFK

SRQRåHN³WYUGtYQLFK9NQL]H/D7rWHHWOHV-DPEHV +ODYDDQRK 

StãHÄ6SRUWMHYtF]iOHåLWRVWtSVFKLNQHåI]LþQD1HYiåtPVLMH]GFĤ NWHĜtSĜHGþDVQČY]GiYDMt]iYRGYHVYpKODYČDþNROLYMHMLFKQRKE VWiOHMHãWČPRKOãODSDW³

6WROHWtVHQDFKêOLORNHVYpPXNRQFLD'HVJUDQJHVWiOHGČODOVSRXVWX

YČFtLNGååiGQRXQHSRĜiGQČ1DEtGNXYpVW/¶$XWR9pORSĜLMtPiDQLå

EWXãLOåHVLSUiYČXUþXMHVYĤMRVXGSR]EWHNåLYRWD

âHVWQiFWpKRĜtMQDYFKi]tSUYQtþtVOR1DåOXWpPSDStĜHDEVH

RGOLãLORRG]HOHQpKR/H9pOR

9iOND PH]L REČPD OLVW MH RNDPåLWi 3LHUUH *LIIDUG ãpI /H9pOR

åDOXMH/¶$XWR9pOR]SODJLiWRUVWYtQi]YX±D GRþDVQČYtWČ]t'HVJUDQJRYFĤPMHVRXGQČQDĜt]HQRRGVWUDQLW]Qi]YXVYpKROLVWXFNOLVWLFNRX

SRORYLQX1XFRåQHYDGtSĜHMPHQXMtMHMQDSRXKp/¶$XWR

-HQåHFRNGåWDWR]PČQDRGOiNiFNOLVWLFNpIDQRXãN"7DREDYDQH-

QtSODQi8åWDNVNURPQêQiNODGWLVtFYêWLVNĤ]DþtQiNOHVDW

3RWĜHEXMtQiSDG1ČFRYHONpKRFRVWUKQHOLGLÄ1ČFRFR]DFSH*LI

IDUGRYL KXEX³ ĜtNi 'HVJUDQJH 9 OLVWRSDGX VYROiYi Y UHGDNFL

VFKĤ]NXNUL]RYpKRãWiEX

6ORYRVLEHUHSČWDGYDFHWLOHWê*HRUJHV/HIqYUHYHGRXFtUHGDNWRUSUR


37

FNOLVWLNXDUDJEÄ&RNGEFKRPXVSRĜiGDOLQČNROLNDGHQQtFNOLVWLF-

Nê]iYRGQDVLOQLFLNWHUêVSRMtQDãHYê]QDPQiPČVWDDEXGHGHOãtQHå

YãHFKQVRXþDVQp]iYRG"-DNRXVLVLOQLþQtREGREXãHVWLGHQQtFKNOiQt

QDGUi]H"³

'HVJUDQJHQHMSUYHSRKOpGQHQDWĜHWtKRSĜtWRPQpKR*HRUJH3UDGD SDN]SČWQD/HIpYUD

Ä-HVWOLWRPXGREĜHUR]XPtPQiãPDOê*pRWWDGQDYUKXMHãFNOL- VWLFNRX7RXUGH)UDQFH³

Ä$SURþEQH"³

âpIUHGDNWRU VH ]DWYiĜt VNHSWLFN RGPtWDYČ Ä5DGČML SRMćPH QD REČG³QDYUKQH

97DYHUQH=LPPHUUHVWDXUDFLX0RQWPDUWUXVHVSROHþQČSURMHGtDå N]iYČUHþQpNiYČNGå/HIpYUHVYRMLLGHX]QRYXSĜLSRPHQHÄ$FRWHQ ]iYRGNROHP)UDQFLH"³

'HVJUDQJHMHQSURKRGtÄ=HSWiPVH9LFWRUD³.GåRGFKi]HMt]UH- VWDXUDFH/HIpYUHMHSĜHVYČGþHQQHSURMGHWR

-HQåHYĜHþHQpP9LFWRURYLUR]XPČMWH9LFWRUX*RGGHWRYL¿QDQþQtP PDQDåHURYL/¶$XWRQDMGHQHþHNDQpKRVSRMHQFH

Ä1H]UXLQXMHQiVWR+HQUL1DMGHPHQDWRSURVWĜHGN=NXVPHWHQ ]iYRG³QDEiGi*RGGHWãpIUHGDNWRUD

.GEWHKGĜHNOÄ1H³7RXUEQHY]QLNOD

$OH *RGGHW ĜHNO Ä$QR³ 'HYDWHQiFWpKR OHGQD WXGtå YFKi]t Y/¶$XWRR]QiPHQtRÄSRĜiGiQtQHMYČWãtKRFNOLVWLFNpKR]iYRGXNWHUêVHXVNXWHþQtQDNLORPHWUĤYHWDSiFKRGNYČWQDGRþHUYHQFHEH]YRGLþĤNRXþĤDPDVpUĤQDSUYQtFKSČWHWDSDEYãLFKQLMH]GFL ]iYRGLOL]DURYQêFKSRGPtQHN³

'HVJUDQJHVLSĜHGVWDYXMHåHXVSRĜiGiMHGQXHWDSXWêGQČ6WDQRYXMH VWDUWRYQpIUDQNĤ-HQåHWêGHQSĜHGSOiQRYDQêPVWDUWHPQDSRþtWi MHQSĜLKOiãHQêFK&RWHć"

5FKOHPČQtGDWXP]iYRGXQDDåþHUYHQFHVMHGQtPDåþWĜPL YROQêPLGQPH]LHWDSDPL6OLEXMHIUDQNĤGHQQtKRNDSHVQpKRSUR QHMOHSãtFKSDGHViWMH]GFĤD]YãXMHFHONRYpSUpPLHQDWLVtFIUDQNĤ

=iKPiSĜLKOiãHN)UDQFRX]Ĥ%HOJLþDQâYêFDU1ČP- FH,WDOD0iVYĤMSUYQtSHORWRQ

-HGHQDGYDFHW ] WČFKWR FNOLVWĤ MVRX SURIHVLRQiORYp L NGå MHMLFK YêGČONMVRXSRYČWãLQRXWDNPDOpåHQLNGR]QLFKQHQtFNOLVWRXQD SOQê~YD]HN=EOtVWDUWXMtFt"=YHONpþiVWLGREURGUX]L0QR]t]QLFKåLMt ]UXNGRKXEQČNWHĜtMVRXQH]DPČVWQDQt3RGLYQiVPČVLFH

%HOJLFNê MH]GHF -XOLHQ /RRWHQV VH SĜLKODãXMH SRG SVHXGRQPHP 6DPVRQ

)DYRULWĤP SDN GiYDMt SĜH]GtYN VDPL UHSRUWpĜL DE DNWpĜL ]iYR- GXSĜLSDGDOLþWHQiĜĤPEOLåãt(PLOH3DJLHMH3ULQFHP]GROĤ/XFLHQ 3RWKLHUVHVWiYi'LYRNêPĜH]QtNHPD0DXULFL*DULQRYLĜtNDMt0DOê NRPLQtN9ãDNVLWDNpWHQWRGYRMQiVREQêYtWČ]]iYRGX3DĜtå±5RXEDL[ GĜtYHNRPLQLFNRXåLYQRVWtSĜLYGČOiYDOSRNXGWHGSUiYČQHSRPiKDO

&NOLVWLNDQDSĜHORPX

VWROHWt3ĜL]iYRGČ]D

PRWRURYêPLYRGLþLMH

YDNFL1ČPHF

$OIUHG.RHVFKHU


38

YURGLQQpPREFKRGXVNROY5RXEDL[3ĜL7RXUMHMVSRQ]RUXMH¿UPD/D

)UDQoDLVHSURWRVHYWDVtVNROHPYEDUYiFKWULNRORU

7R-HDQ'DUJDVVLHVåiGQpKRVSRQ]RUDQHPiMHSURVWêPNRYiĜHP YMLKRIUDQFRX]VNpYHVQLFL*ULVROOHV2FNOLVWLFNêFK]iYRGHFKQHYČGČO ]KRODQLF-HQåHQDMDĜHPXPtVWQtSURGDYDþNROĜHNOÄ7RKOHEXGH QČFRSURWHEH3UYQtURþQtN7RXUGH)UDQFH³

9UD]LOWHGGR3DĜtåHDSĜHGVWDUWHPWXVKiQtSUDYLGODÄ2WLVNOLMVPH MHYþDVRSLVX/¶$XWR³ĜtNiPX*pR/HIqYUH

Ä7HQXQiVQLNGRQHþWH³

Ä$XåMVWHYĤEHFQČNGMHOFNOLVWLFNê]iYRG"³

Ä1H$OHMHOMVHP]*ULVVROOHVGR0RQWDXEDQXD]SČWSDGHViWNLORPH- WUĤÒQDYDPČQHGČVtMVHPSĜHFHNRYiĜ³

ýHUQpQDåOXWpP/¶$XWR

StãHRSUYQtPURþQtNX

7RXU


39

1DLYNDSRPVOtVLPRåQi/HIqYUHQLFPpQČQLNRKRQHPtQtRG~þDVWL QD7RXU]UD]RYDW

3UYQtKRþHUYHQFHVHXPDOpNDYiUQ5pYHLO0DWLQQDSDĜtåVNpP SĜHGPČVWt9LOOHQHXYH6W*HRUJHVYãLFKQLVFKi]HMt

9MHRGVWDUWRYiQR+LVWRULH7RXUGH)UDQFHVH]DþtQiSViWQDRV- WURâHVWSĜHGORXKêFKHWDSþHNi7DGMHLWLQHUiĜ

HWDSD3DĜtå±/RQNP

HWDSD/RQ±0DUVHLOOHNP

HWDSD0DUVHLOOH±7RXORXVHNP

HWDSD7RXORXVH±%RUGHDX[NP

HWDSD%RUGHDX[±1DQWHVNP

HWDSD1DQWHV±3DĜtåNP

Ä=3DĜtåHDåNPRGUêPYOQiP6WĜHGRPRĜt]0DUVHLOOHGR%RUGHDX[ SURMtåGČMtFHSRQDUĤåRYČOêFKVLOQLFtFKVStFtFKQDVOXQFLWLFKHPSROt YH9HQGpHSRGpOWLãHDNOLGQČWHNRXFt/RLUWDPYãXGHEXGRXQDãL PXåLQHVPORXYDYČ]iYRGLWDERMRYDWRþHVWDYtWČ]VWYt³StãHJHQHUiOQt ĜHGLWHO]iYRGX+HQUL'HVJUDQJH1DY]GRUVYêPURPDQWLFNêPVORYĤP MHSĜHVWRYGXãLVNHSWLNHP2EiYiVH%XGHWR¿DVNRDPRMHUHSXWDFH

XWUSt1DVWDUWUDGČMLDQLQHSĜLMGH]iYRGQHGRSURYi]t=ĤVWiYiVNUW

Y SDĜtåVNp NDQFHOiĜL DE QHEO SĜtOLã VSRMRYiQ V WtPWR ULVNDQWQtP

DNGRYtPRåQiLVHEHYUDåHGQêPSRGQLNHP

3UDYêPÄKUGLQRX³]UHGDNFH/¶$XWRVHVWiYi*pR/HIqYUH1iVOHGXMH

7RXUNGHPĤåHFKYtOLãODSHVFNOLVWQDNROHSDNSRVStFKiQDYODN

MLQGFHVWXMHYR]HPMHQDEVWLKOEêWQDQHMEOLåãtPNRQWUROQtPERGX

ěHGLWHO]iYRGXUR]KRGþtLUHSRUWpUYMHGQpRVREČ

8åSRNLORPHWUHFK~YRGQtHWDSGR/RQXSUYQtMH]GFLRGVWXSXMt

3RX]HFNOLVWĤWXWRHWDSXGRNRQþtâODSRXFHORXQRFWHSUYHYUiQR

GUXKpKRGQHSĜLMtåGtQHMUFKOHMãt*DULQGRFtOHY/RQXSRWpPČĜRVPQiFWLKRGLQiFKYVHGOH

$OHNGHMH+LSSROWH$XFRXWXULHUIDYRULW]QHMYČWãtFK"&RåH"7DNp

$XFRXWXULHUY]GDO%UDOVLMtGORRGGLYiNĤGRVWDOåDOXGHþQtNĜHþHQHGRMHO

3RGOHWHKGHMãtFKSUDYLGHOWRQH]QDPHQiMHKRORXþHQtV7RXU6Pt

SRNUDþRYDWLYGDOãtFKHWDSiFKRYãHPXåPLPRFHONRYRXNODVL¿NDFL

PĤåHERMRYDWMHQRHWDSRYpSUpPLH

=NODPDQt$XFRXWXULHURYLSĜt]QLYFLVLYEtMHMtY]WHNQDYHGRXFtP*DULQRYLãODSDMtFtPVH]HOHQêPSiVNHPQDUXNiYXNWHUêR]QDþXMHOtGUD

]iYRGX.GåQHVPtYKUiWQiã+LSSROWHDQL*DULQQHYKUDMH]OLNYL-

GXMHPHKR'RNRQFHKRWUHIXMtNDPHQHPDOHNRPSORWMLPQHYMGH/HIqYUHSUR]tUDYČQHFKiYi*DULQDSĜHYOpFLGRMLQpKRWULNRWXDERFKUiQLO

MHKR]GUDYt

'RYČWãLQHWDSYUiåHMtFNOLVWp]DWPD]DWPMHGRNRQþXMt.GRWR WiPKOHOHåt"2SČWMHGHQ]H]iYRGQtNĤGRVSiYiQD]HPLXVLOQLFH$NGR

VHWRWDPåHQHQDFNOLVWVYLGOHPL"$FKWDNWRMHWHQWRNUiWÄMHQ³VHGOiNUR]þLOHQêåHPXQDVLOQLFLUR]HKQDOLVWiGRNUDY

0tVWRVWDUWX3DĜtåVNi

NDYiUQD5pYHLO0DWLQ

/RQFtOHWDS

3RNLORPHWUHFK

]3DĜtåH
3ĜLPHFKDQLFNêFKSRWtåtFKMHFL]tSRPRF]DNi]iQDMH]GFLVVHERX

YOHþRX YHONp EUDãQ V QiKUDGQtPL GtO D QiĜDGtP MVRX RYČãHQLUH]HUYQtPLSOiãWL.GåMHWĜHEDSRXãWČMtVHGRSiUiQtOHSHQt]DãtYiQt

DPRQWRYiQtýDVWRVLKOHGDMtYODVWQtFHVWXNUDMHPQDKRGLQRGVHEH

Y]GiOHQL.QDSOQČQtSUDYLGHOMLP]DWtPVWDþtNGåSURMHGRXXUþHQêPL

NRQWURODPL 9 0RLVVDNX MH X KRWHOX /X[HPERXUJ XQDYHQt FNOLVWp

NURXåtNROHPPiORNGRMLQDMGHÄ.GHMHWDNRQWUROD"³NĜLþtLIUXVWURYD- Qê*DULQQHåPXSROLFLVWDSRUDGt

'DUJDVVLHVY0RLVVDNXOiPHSĜHGQtYLGOLFL7HćVHKRGtåHMHNRYiĜ

9PtVWQtNRYiUQČVLMLVSUDYXMH

$XFRXWXULHUYKUiYiMDNGUXKRXWDNWĜHWtHWDSX$OHWHQXå]KOHGLV>NDFHONRYpNODVL¿NDFHQHQtGĤOHåLWê8VLOXMHURYQČåRWULXPIYHHWDSČ

GR%RUGHDX[MHYãDNVSDWĜHQMDNVHQHFKiYiWiKQRXW]DDXWHP±DGLVNYDOL¿NRYiQ

*DULQWRXGRERXYpYRGtFHONRYpNODVL¿NDFLWDNĜNDRWĜLKRGLQ0DOê

NRPLQtN]$UYLHUXY,WiOLLNGHVHURNXQDURGLOQHåVHYGČWVWYtSĜH-

VWČKRYDOVURGLþLGR)UDQFLH3RSUYp]iYRGLOYURFHSUYQtYtWČ]VWYt


41

VODYLORGYDURNSR]GČMLSĜLKRGLQRYpPPDUDWRQXSRXOLFtFK/XW>FKX3RGQRVHPNQtU]NRXWNX~VWYLVtFLJDUHWD7DNMHM]DFtOHPYtGDMt

'R]iYRGĤVLREOpNiWpåEtOpVDNRWDNåHVHURGtMHKRGDOãtSĜH]GtYND

%tOêEXOGRN

7HćPiYSĜHGSRVOHGQtHWDSČ7RXUWUDEOHMHKRQHMEOLåãtNRQNXUHQW

3UĤEČåQČGUXKê(PLOH*HRUJHWGYDNUiWStFKQHDSRVOp]H]FHODYþHUSD-

Qê]DVWDYXMHDEVLRGSRþDO±DXVtQiXWUDWL'RFtOHQHGRMHGH6HEH- YČGRPê*DULQNWHUpKRSRGSRUXMHĜDGDNDPDUiGĤ]ĜDGMH]GFĤ]DWtP åiGiGDOãtFNOLVW]YHGRXFtVNXSLQÄ1HFKWHPČYKUiWHWDSX³-HQåH )HUQDQG$XJHUDXRGPtWi&RVHVWDQHSDNQDWRH[LVWXMtGYČUR]GtOQp YHU]H$XJHUDXNWHUêSRVOp]HGRUD]tGRFtOHVGHVHWLPLQXWRYRX]WUiWRX YNOiGiÄ*DULQĤYNXPSiQ3RWKLHUPČ~PVOQČVUD]LO]NRODD*DULQ SRQČPãODSDODåPL]QLþLOSDSUVNQDNROH1DYUFKGDOGLYiNĤP IUDQNĤDEPLQHSRPRKOL³9FtOLSRåDGXMHYORXþHQtRERXVSLNOHQFĤ

*DULQDD3RWKLHUDþtPåEVHViPGRVWDOQDSUYQtPtVWRFHONRYpKR

SRĜDGt*DULQNWHUêVSXUWY1DQWHVVQDGQRYKUiOYãDNUHDJXMHÄ9ãH

VLYPVOHO1DNROHVHSĜHGWtPUR]EUHþHODFKRYDOVHMDNãtOHQê.Gå

SRWRPXSDGOQHFKDOLMVPHKRVYpPXRVXGX³

3UDYGD"/Hå"9HGHQt]iYRGXNDåGRSiGQČQHPi]iMHPQDYORXþHQt

YHGRXFtKRPXåH9êVOHGNSODWt*DULQ]ĤVWiYiYþHOH7RXU

1HMOHSãtMHLY]iYČUHþQpHWDSČGR3DĜtåH1DGUi]HQRYČGRVWDYČ-

QpKRYHORGURPXY 3DUNX SULQFĤ SUYQt 7RXU YUFKROt 6WiYi VH MHMtP

=QLþLOKRNĜHþH

)DYRUL]RYDQê+LSSROWH

$XFRXWXULHUQHGRNRQþLO

HWDSX3ĜHVWRVPt

Y]iYRGČ]ĤVWDW

9KOtåHMWHEtOpVDNR

3RGOHQČMSR]QiWHOtGUD

]iYRGX*DULQD


42


43

ãDPSLRQHPRKRGLQSĜHGGUXKêP3RWKLHUHP8åQLNGRQLNG

QHYKUDMH7RXUVWDNRYRXSĜHYDKRX2GPČQRXPXMHSUpPLH

IUDQNĤSURWHKGHMãtFNOLVWWHUQR

2GYiåQêPPXåĤPNWHĜtSUiYČREMHOL)UDQFLLDSODXGXMHQDVWRWLVtF IDQRXãNĤYSDĜtåVNêFKXOLFtFKDGYDFHWWLVtFXFtOH9LGDNGRMHPH]L

QLPL0RQVLHXU'HVJUDQJH3DQãpIUHGDNWRUSUR]ĜHO7DKOH7RXUQH-

QtRPO7DKOH7RXUMHXþWHQiĜĤRSUDYGRYêKLW9åGĢQiNODGOLVWX

Y]URVWOEČKHP]iYRGX]WLVtFYêWLVNĤQDWLVtF=YOiãWQtKRYGiQt

GLVWULEXRYDQpKRNUiWFHSRGRMHWtSURGDMtGRNRQFHWLVtFYêWLVNĤ

-HGHQDGYDFHWFNOLVWĤSUHPLpURYRX7RXUGRNRQþXMHSRVOHGQtPNOD- VL¿NRYDQêPMH)UDQFRX]0LOORFKHDXVH]WUiWRXKRGLQ

1DFHQQpPPtVWČMHNRYiĜ'DUJDVVLHV'RVWiYiIUDQNĤDYUDFt VHGRPĤMDNRKUGLQD

'ĤVWRMQtN'UHIXVMHKRåVNDQGiOVWiOX]URGX]iYRGXMHWRXGRERX GiYQRRPLORVWQČQDSOQČRþLãWČQ

ýDVRSLV/H9pORXåYFKi]tSRX]HURNQHåMHMSRSXODULWDOLVWX/¶$XWR D7RXUGH)UDQFH]FHOD]QLþtDYKOiVt]iQLN

$3LHUUH*LIIDUGãpIUHGDNWRU/H9pOR"6WiYiVHQH]DPČVWQDQêP$OH MHQGRFKYtOHQHåPXÄYtWČ]³'HVJUDQJHQDEtGQHSUiFL3RVWFNOLVWLF- NpKRUHSRUWpUD

'RERMRYiQR0DXULFH

*DULQ]ERKDWOR

VWDUêFKIUDQNĤ

1895 První veřejné promítání filmů: bratři Lumièrové v Paříži

1896 V Aténách jsou obnoveny olympijské hry, na programu je také cyklistika

1898 Anarchistou Luchenim je probodnuta rakouská císařovna Alžběta,

řečená Sisi

1899 Válka mezi Búry a Brity o Jižní Afriku

1901 Umírají britská panovnice Viktorie, po 63 letech na trůnu, a skladatel

Giuseppe Verdi

1903 Ruská sociálně demokratická strana se rozděluje na bolševiky, vedené

Leninem, a menševiky

1903 První let motorovým letadlem: bratří Wrightové v Kitty Hawk


44

kapitola 3

'LYRNê]iSDG

FNOLVWLFNê7RXUMH

PUWYDYiåHQt

1904–1905


45


46


47

iQRYpSUYQtURþQtN7RXUGH)UDQFHEOJUDQGVXFFqV9HONê

RSUDYGXYHONê~VSČFKÄ'DOLMVPHFNOLVWLFHQHMYČWãt]iYRGYGREČNG

]QDOFLWYUGLOLåHMHQHPRåQpSĜLMtWVQČþtPQRYêP³YWDKXMHVH+HQUL

'HVJUDQJH

&REVLDVLQDVFKĤ]LYUHGDNFL/¶$XWRSRPVOHONGENQČPXYWX

FKYtOLSĜLOpWOD]ORPVOQiFNOLVWLFNiYtODDãSLWODPXGRXFKDÄ0RFVH

QHUDGXM+HQUL'UXKêURþQtN7RXUWREXGRXVDPpSRGYRGELWN

NUHY]ORPHQLQVDERWiåHVRXGWUHVWDRVWXGD'RNRQFHLQDSLVWROH

GRMGH+UĤ]DSRPVOHW$Då]iYRGVNRQþtEXGHãWRWNGRSURKOiVt

2EiYiPVHåHWREOLURþQtNSRVOHGQt³

9åGUi]Qê'HVJUDQJHESRWDNRYpYČãWEČGRVWPRåQiYtOX]DKQDO

VORY3OiFiãQHVPVO

-HQåHSĜHVQČWDNRYi7RXUVSRĜDGRYêPþtVOHPVNXWHþQČEXGH

'UXKpKRþHUYHQFHSĜLVWDUWXQDSDĜtåVNpSHULIHULLY0RQWJHUR-

QXWRMHãWČQLNGRQHWXãt6FKi]tVHFNOLVWĤPH]LQLPLLSDGHViWLOHWê

+HQUL3DUHW)RUPiW]iYRGXYČUQČNRStUXMHSĜHGFKR]tURNWHGHWDS

NROHP)UDQFLHGORXKêFKRGGRNLORPHWUĤFtORYiPČVWDVWHMQi

FHONHPNLORPHWUĤ)DYRULWp"9HONiWURMNDREKiMFHWLWXOX0DXULFH

*DULQ+LSSROWH$XFRXWXULHUD/XFLHQ3RWKLHU

-HMHãWČKOXERNiQRFNGåMHVWDUWpUYVtOiVPČU/RQ+RGQČãWČVWt

FKODSFL

$VKRZPĤåH]DþtW

3DUGRQMDNiVKRZ"6StãIUDãND2GHKUiYiVHXåYSUYQtHWDSČ

3LHUUH&KHYDOLHURGSDGi]KODYQtKRSROHFNOLVWĤ«D]QLþHKRQLFVH

SRVOp]H]MHYtSĜHGQLPL-DNVHWDPSUREĤKY]DO"6QDGQR=DWPVL

9OHYR

5HSUt]DURNX

7UDVD7RXU

NRStUXMHSUHPLpURYê

URþQtN

9SUDYR

.GRPiSĜHGQRVW"

=HPČGČOFLNRQWUD

]iYRGQtFL

3ĜHGFKR]tGYRXVWUDQD

3iWêDSĜHFHYtWČ]

0ODGtN+HQUL&RUQHWVH

VWDQHãDPSLRQHP

7RXUþWĜLPČVtFH

SRMHMtPVNRQþHQt

P


48

SRPRKOWtPåHWĜLþWYUWČKRGLQFHVWRYDODXWHP-HGLVNYDOL¿NRYiQ

=GDOHNDYãDNQHSRGYiGtSRX]HRQ

.RQWUROMVRXWHKGĜtGNpKUVWNDRUJDQL]iWRUĤQHGRNiåHVOHGRYDW

YãHFKQMH]GFH1HMREOtEHQČMãtPWULNHPMHQHFKDWVHWiKQRXW]DDXW

=D]UFiWNRYR]XSĜLYiåHWHGUiWNWHUêMHQDGUXKpPNRQFL]DSXãWČQê

GRNRUNRYp]iWN7XGUåtY]XEHFKWDåHQêFNOLVWD-DNPLOHVHSĜLEOtåt

NRQWUROQtERGQHERREHFSXVWtVHDãODSHViP3URVWpåH"7DNVLSR-

PiKiLIDYRULW3RWKLHU]DYČãHQê]DYĤ]VYpKRPDQDåHUD$XFRXWXULHU

NWHUpPXGČOiÄYRGLþH³MLQêFNOLVWDMHQåQHQtDNWpUHP7RXUSRHWDSČ


49

YIDVXMHSRNXWXIUDQNĤ2YãHPWRXGRERXMHXåRSČWSUDNWLFN

PLPRKUXRWLWXO9~YRGQtHWDSČWRWLåSĤVREtMDNRPDJQHWQDSUĤãYLK

RFLWiVHQDGQČNDåGpKRSiGXVSUDYXMHStFKOpJXP1DQHMOHSãt]WUiFt

GYČKRGLQDODPHQWXMHÄ3ĜLSDGiPVLMDNRWHUþ7RQHQtQiKRGDWRMH

~PVO³3RNUDþXMHFHOê]DNUYiFHQê

=DWR*DULQRYLD3RWKLHURYLMH]DWtPKHM2GRUJDQL]iWRUD]iYRGX*pD /HIqYUDGRNRQFHGRVWiYDMtSĜtGČOMtGODQDYtF-LVWČSUDYLGODWR]DND]XMt -HQåH*DULQPiSRGþHSLFt1D/HIqYUDYHYKRGQRXFKYtOL]DWODþLOÄ1H- FKFHWHSĜHFHDEYiPKYČ]G]iYRGXYKODGRYČO"³

/HIqYUH SĜHPtWi 6WDþLOR åH $XFRXWXULHU Pi YHONp WUDEOH 1RYLQ SRWĜHEXMt]QiPiMPpQD'REĜHSRPĤåXMLP

*DULQV3RWKLHUHPVSROHþQČXMtåGČMtKODYQtPXSROLDVPČĜXMtGRFtOH 9WRPQDQČDJUHVLYQČ]D~WRþtDXWRVHþWĜPLPDVNRYDQêPLPXåL

Ä0RKOLQiVSĜHMHW³NĜLþt*DULQ

3UR NRKR WDMHPQt PXåL SUDFRYDOL" 1LNGR QHYt 2ED FNOLVWp ~WRN XVWRMt*DULQXMtåGtL3RWKLHURYLVQiVNRNHPPHWUĤYHWDSČYtWČ]t DSURKODãXMHÄ3RNXGQHEXGX]DYUDåGČQWDNLWXKOH7RXUYKUDMX³

9ČFLYãDNEU]EXGRXMHãWČKRUãt

'UXKiHWDSD]/RQXGR0DUVHLOOH6WDUWXMtRSĤOQRFL-HãWČ]DWP SREOtå6W(WLHQQHXMtåGtSĜLVWRXSiQtQD&ROGX*UDQG%RLVPtVWQt URGiN$QWRLQH)DXUp9tSURþ3RGYUFKROHPPiNRPSOLFH'YČVWRYN MHKRIDQRXãNĤ]DWDUDVtVLOQLFL)DXUpKRQHFKDMtSURMHWQDRVWDWQtVH YUKQRX9þHOHYHONpVNXSLQSĜLMtåGt*DULQ]DQtPQHMOHSãtLWDOVNêMH]- GHF*LRYDQQL*HUELĜHþHQê5XGêćiEHO9HGYDQiFWL*HUELKRYKRGLOL ]HãNRONGHVHQHXVWiOHUYDOVHVSROXåiN-HQåHWHQWRNUiWWRMHRQ ViPNGRGRVWiYiQDNOiGDþNX$SRĜiGQRX

Ä=DELMWHMH³NĜLþtUR]YiãQČQêGDY/pWDMtNDPHQIDQRXãFLWOXþRX FNOLVWNODFN*HUELPXOiPRXSUVWSR]GČMLY]Gi*DULQMHVUDåHQ ãHUHGQČKREROtUDPHQRâODSHGiODOHĜtGtWNDMHVFKRSQêRYOiGDWMHQ MHGQRXUXNRX

.RQHþQČSĜLMtåGt/HIqYUHYDXWČRUJDQL]iWRUĤ%HUHSLVWROLDVWĜtOtGR

Y]GXFKXYDURYQpYêVWĜHO'DYXVWXSXMH

3RGRMH]GXGR0DUVHLOOHMHGLVNYDOL¿NRYiQ)HUGLQDQG3DDQNWHUêVH

RSDNRYDQČQHFKDOWDKDWDXWHP9]KOHGHPNSĜHGFKR]tPXGiORVWHPMH

WR]GiQOLYČSUNRWLQD3DDQYãDNFKFH]iYRGLWGiOĜYHQD/HIqYUD7HQ

]ĤVWiYiQHREORPQê%XGLåSRPVWDEXGHNUXWi7ĜHWtHWDSDSĜHFHYHGH

3DDQRYêPGRPRYVNêPUHJLRQHP.GåSHORWRQSURMtåGtSĜHV1vPHV

OHWtQDFNOLVWGDOãtVPUãĢNDPHQĤ3RWKLHUD]DVDKXMHREURYVNêNXVGR

UDPHQH*DULQDGRWYiĜHQDYtFPXSRãNRGtNROR'YDWLVtFHPtVWQtFKVH

SRXãWtGRMH]GFĤLIXQNFLRQiĜĤ$XFRXWXULHUVHYVYRER]XMHDåWHKG

NGåMHGQRKR]~WRþQtNĤVORåtN]HPLUDQRXGRþHOLVWL

/HIqYUĤYYĤ]VHRFLWiXSURVWĜHGPHOWpPČĜ]QLþHQSQHXPDWLNSUR>StFKQXWp7HQWRNUiWMHWRGDOãt]RUJDQL]iWRUĤ-HDQ0LUDONGRYWiKQH

UHYROYHUDEFKiVNX]DVWUDãLO9tWHMWHQD'LYRNpP]iSDGČFNOLVWLFNpP«

1ČNWHĜt FNOLVWp VL Y GDOãtFK HWDSiFK VDPL SĜLEDOXMt GR YêEDY

,WDOVNêUYiþ

*LRYDQQL*HUEL

7HQWRNUiWEXGH]ELWRQ
UHYROYHUDEVHFKUiQLOLSĜHG~WRN1HNDOpSUDNWLNQLFPpQČEXMt

LY]iNXOLVtÄ1ČNGRPLGDOGRMtGODWDEOHWNQDVSDQt³VWČåXMHVLEHQ-

MDPtQHN+HQUL&RUQHW-LQtMH]GFLVSRXVRXSHĜĤPGRNDOKRWVYČGtFt

SUiãHNVQDåtVHMLPSURGČUDYČWODKYHQDSLWtVDERWXMtUiPNRODREMHGQiYDMtVL]iãNRGQLFNpDNFH+ĜHEtNSĜLStQiþNDVWĜHSUR]VSDQp

QDVLOQLFLSĜHGSUĤMH]GHPVRXSHĜĤMVRX]YOiãĢYREOLEČ

*DULQVLVWiOHGUåtPDOêQiVNRNSĜHG3RWKLHUHP7HSUYHY]iYČUHþQp HWDSČMHMQDYãXMHQDPLQXW

$XåMHWX3DĜtå9LYDW3RGUXKpRVODYXMtNRPLQtND0DXULFH*DULQD FREãDPSLRQD7RXU

'HVJUDQJHPiUDGRVWYKUiOSĜHFHMHKRÄNĤĖ³-HQåHPH]LWtPVH Y]iNXOLVtUR]EtKiYãHWĜRYiQtþLVWRWWpWR7RXU.RPLVDĜL8QLRQ9pOR-

FLSHGLTXHGH)UDQFHYVOêFKDMtVYČGN±DGiYDMtVLQDþDV

0DUQČ'HVJUDQJHSURWHVWXMH2QUR]KRGQČRåiGQpãHWĜHQtQHVWRMt

7UYiWRGORXKpþWĜLPČVtFH7HSUYHOLVWRSDGXMHYQHVHQ

YHUGLNWâRNXMtFtYHUGLNW

3UYQtþWĜLFNOLVWp0DXULFH*DULQ/XFLHQ3RWKLHU&pVDU*DULQ EUDWU YtWČ]H D+LSSROWH$XFRXWXULHUMVRXYORXþHQLDYãNUWQXWL]YêVOHGNĤ

'DOãtFKGHYČWMH]GFĤMHWDNpYORXþHQR

0DXULFH*DULQMHGLVWDQFRYiQQDGYDURN3RWKLHU&KDSXWD&KH- YDOOLHUGRåLYRWQČ1DRSDN$XFRXWXULHUVPt]iYRGLWGiOEĢVGĤWNRX

1RYêP ãDPSLRQHP MH YKOiãHQ OHWê +HQUL &RUQHW SĤYRGQČ Då SiWêVH]WUiWRXWĜtKRGLQQD*DULQD3ĜLWRPLRQEOXVYČGþHQåHVH EČKHP7RXUSĜLGUåRYDODXWD/HþYYi]OMHQVYDURYiQtP

-DNpDVLPXVHOEêWVNXWHþQpSĜHþLQGLVNYDOL¿NRYDQêFKPXåĤ"=i- YDåQpWYUGtNRPLVDĜL3RGUREQRVWL]ĤVWiYDMtYHĜHMQRVWLXWDMHQ-HQSR KRVSRGiFKVHNOiERVt3UêVL*DULQD3RWKLHUN~QLNXYHWDSČGRSR-

PRKOLLSĜHVXQHPYHYODNX

*DULQVHEUiQtÄ-VRXWRYãHFKQROåL.RPSORWäiGQêPYODNHPMVHP QHMHO-iMVHPVNXWHþQêYtWČ]³

7ULRQHMOHSãtFK"

=OHYD/XFLHQ3RWKLHU

0DXULFH*DULQ&pVDU

*DULQ$OHMHQGRþDVQČ

8EČKODOpWD

0DXULFH*DULQY3DUNX

SULQFĤSĜLYêURþt

7RXUYURFH


51

6WRMt]DQtPViPYHONê'HVJUDQJHNWHUêVWUiYtWêGQUR]þLOHQêPGR- SLVRYiQtPVLVXQLtÄ=DEtMtWH7RXU³YþtWiIXQNFLRQiĜĤPDSĜHPtWi&R MHWR]DPyUHV"9OXþRYDWFNOLVW]0e+2]iYRGXÄ-HREWtåQpX]QDW åHWYUGpWUHVWEOVNXWHþQČPRWLYRYiQ]iYDåQêPLSURYLQČQtPLNGå QiP8QLHR]QiPLODSRX]HVYpYHUGLNWDQHXNi]DODGRNXPHQWNWHUp NQLPYHGO³StãHQDVWUiQNiFK/¶$XWR

*DULQVYRMLGLVNYDOL¿NDFLQLNGQHX]Qi3ĜLYêURþt7RXUVHYURFHVFKi]tV$XFRXWXULHUHP/HIpYUHPLVQRYêPãDPSLRQHP/RXLVRQHP%REHWHP*DULQWLVNQH%REHWRYLUXNXMVRXSĜLWRPYIRWRJUDIR- YiQL6QtPHNVHSR]GČMLGRVWiYi*DULQRYLGRUXNRX&KYtOLQDQČMKOHGt SDNQDStãHÄ3DGHViWOHW7RXU 0*DULQ³

9]ND]QHQtWĜHEDSĜHNOiGDW

7RXGRERXMHPDMLWHOHPJDUiåtDEHQ]LQRYpSXPSQDKODYQtXOLFL Y/HQV%XGHMHĜtGLWDåGRVYpVPUWLYURFH

3ĜHVWRVHYHVWiĜtSĜiWHOĤP~GDMQČVYČĜtMDNWREORGRRSUDYG/HV :RRGODQGDXWRUNQLK3UDYi7RXUGH)UDQFHStãHÄ3ĜiWHOĤPVHSĜL- ]QDOåHVLHWDSVNXWHþQČNUiWLOYODNHPDVPiOVHWRPX³

9 OHWHFK NUiWFH SĜHG VPUWt VH KR WHG UHSRUWpĜL ]QRYX SWDMt

Ä3RGYiGČOMVWH"³

3RNUþtUDPHQD]DPXPOiÄ%OLMVPHPODGt³

7RXU]ĤVWiYiGRGQHV]DKDOHQDWDMHPVWYtP3ĜtOLãMHQHRGNUêYi

DQLUR]ViKOêSUĤ]NXPMHQåYURFHSURYiGt-DVRQ-HOOLFN]DPHULFNp.ROXPELMVNpXQLYHU]LW

-HOOLFNMHQSĜLGiYiGDOãtRWi]N

3URþEO3RWKLHUGLVNYDOL¿NRYiQGRåLYRWQČD*DULQMHQQDGYDURN"

3URþVHYĤEHFQLNGHYGRERYpPWLVNXQHREMHYLOUR]VDKMHMLFKSURYL-

QČQt"

3URþVHSRWp*DULQGRVORYD]WUDWLO]GRKOHGXDYUiWLOVHGRSHORWRQXDå SRVHGPLOHWHFKYURFH"

$SURþMHMSRWRPWLVN]FHODLJQRURYDO"%OSĜHFHãDPSLRQHP7RXU EO YtWČ]HP ]iYRGĤ 3DĜtå±5RXEDL[ þL 3DĜtå±%UHVW±3DĜtå EO NGVLFHOHEULWRXD]ODWêPFKODSFHPVYpKRVSRUWX-HQåHQDMHGQRXDQL ORNiOQtWLVNYVHYHUQt)UDQFLLNGHåLORMHKRQiYUDWXQHSVDO&RVHVWD- OR"%OVQDGSURNOHWê"

1RYê]DþiWHN"'DY

GLYiNĤþHNiQDVWDUW

URþQtNXY3DĜtåL


53

2Wi]NDåiGQpRGSRYČGL

3URNOHWDMDNREEODYURFHWDNpFHOi7RXU

Ä7RXUMHPUWYD2EiYiPVHåHGUXKêURþQtNEOLURþQtNHPSRVOHG-

QtP'RMHOLMVPHGRFtOHDMVPH]KQXVHQL³$QRWDWRVORYD'HVJUDQJH

VNXWHþQČSURQiãt

3ĜHVWR Gi VYpPX ]iYRGX MHãWČ MHGQX ãDQFL Ä0XVtPH SRNUDþRYDW DEFKRPRþLVWLOLFHORXFNOLVWLNX-HQ7RXUGH)UDQFHWRKRPĤåHGR- ViKQRXW³'RURþQtNXFKVWiVpULL]PČQDEQDG]iYRGHP]tVNDO YČWãtNRQWUROX8åQHEXGHãHVWH[WUpPQČGORXKêFKHWDSDOHMHGHQiFW NUDWãtFK1RþQtMt]GXYHYČWãLQČHWDSHOLPLQXMt$]PČQtL]SĤVREFHO- NRYpNODVL¿NDFH1HEXGRXVHQDGiOHVþtWDWþDV]MHGQRWOLYêFKHWDSDOH SĜHMGRXQDVSHFLiOQtERGRYiQtYêVOHGNĤ

3RPĤåHWR"

+QHGYSUYQtHWDSČURþQtNXMHQDXOLFLY1DQFUR]Ki]HQRNLORKĜHEtNĤYãLFKQLFNOLVWpDåQD-HDQD%DSWLVWD'RUWLJQDTXDStFKQRX

Ä-iWX7RXUXåYiåQČ]UXãtP³NĜLþt'HVJUDQJHDOH]QRYXWRQHXGČOi

1DRSDN3RYROtSRNUDþRYDWY]iYRGČNDåGpPXMH]GFLNWHUêSRSUĤMH]GX

KĜHEtNRYêPPLQRYêPSROHPGRNRQþLOHWDSXDXWHPQHERYODNHP

1904 Umírá skladatel Antonín Dvořák

1904 Ivan Petrovič Pavlov objevuje podmíněné reflexy

1904 Začíná se stavět Panamský průplav a je dokončena Transsibiřská

magistrála

1905 Japonská armáda ničí ruskou tichomořskou flotilu

1905 Nepokoje v Rusku vrcholí vzpourou na křižníku Potěmkin

1905 Norsko vyhlašuje samostatnost na Švédsku

1905 Albert Einstein představuje speciální teorii relativity


54


55

kapitola 4

+OHGiVH

QRYêKUGLQD

=QDþND1DNROH

1905–1909


56


57

ČNGHMãtKYČ]G7RXUMVRXSRURþQtNXYORXþHQQHER

SĜLQHMPHQãtP]GLVNUHGLWRYiQ3RWĜHEXMLQDVHUYtURYDWOLGHPQRYpKR

NODGQpKRKUGLQXSĜHPêãOt'HVJUDQJH

1DFKi]tKRYOpWČQD%DOORQG¶$OVDFHQDQHMYããtPVWRXSiQt NDPVHGRVXG7RXUYãNUiEDOD

3UĤVPNYSRKRĜt9RJp]PXGRLWLQHUiĜH]iYRGXSURSDVtURYDOVSR- OXSUDFRYQtN$OSKRQVH6WHLQHV3UYQtGYDURþQtN7RXUEOSĜHYiåQČ URYLQDWpWĜHEDåHVHYãSOKDOLGRPHWUĤQD&ROGHOD5pSXEOLTXH 2YãHP%DOORQG¶$OVDFHSĜHVWRåHMHQRPHWUĤYããtMHVPtVWDåGH- VHWLSURFHQWQtPVWRXSiQtP~SOQČMLQpNDIH

Ä9UDåHGQêNRSHF7DPQLNGRQHYãODSH%XGHWRWYRMHYLQDNGå QLNGRWXKRUXQHSĜHMHGHMDVQê"³YDUXMH'HVJUDQJHNROHJX6WHLQHVH

=iYRGQtNROD7RXUWHKGYiåtRNRORNLORJUDPĤDPDMtMHGLQêSHYQê SĜHYRG1D~SDWt%DOORQG¶$OVDFHYãDN'HVJUDQJHYêMLPHþQČSRYROXMH FNOLVWĤPYPČQLWVLNROD]DVWURMHVPHQãtPSĜHYRGHP5DGČML$EWR QHEO~SOQêPDVDNU

6iPVHQHFKiYiDXWHPYYp]WQDYUFKRO7DGFKFHVOHGRYDWMDNVL WDPMH]GFL]RXIDMtDSODKRþtVH

7ČVQČSRGYUFKROHPYãDN«FRåH""SĜHGMtåGtKRXVLORYQČãODSDMtFt 5HQp3RWWLHUQDNROH

7REXGHPĤMKUGLQD

3ĜHGFKR]tGYRXVWUDQD

=EČKLVKRZPDQ/RXLV

7URXVVHOLHUãDPSLRQ

URþQtNX

9OHYR

7LWXOPXVSDGO]QHEH"

/XFLHQ3HWLW%UHWRQ

YtWČ]

9SUDYR

2KURPLOLĜHGLWHOH

3URGDYDþ5HQp3RWWLHU

QRYê'HVJUDQJĤY

KUGLQD

N


58


59

3RWWLHUSĤYRGQČSURGDYDþVHQDNROHQDXþLOMH]GLWDåNUiWFHSĜHG

QiVWXSHPYRMHQVNpVOXåE3RQtVHSRSUYpSĜLKOiVLON]iYRGXD]iK

YKUiOLVYpSUYQtNLORPHWURYpNOiQt1DGUi]HSĜHNRQDOYêNRQHP

NPVYČWRYêUHNRUGYKRGLQRYFH1DVLOQLFLQDþDOVH]RQX

GUXKêPPtVWHPY3DĜtå±5RXEDL[

3RWRPSĜLãOD7RXU$QDWUDVHHWDS]1DQFGR%HVDQoRQXþHNi

%DOORQG¶$OVDFH

.YDUWHWR3RWWLHUREKiMFHWLWXOX&RUQHWORQLYORXþHQê$XFRXWXULHU

DUHEHO7URXVVHOLHUVHGUiSHQDKRUXERNSRERNX1HMSUYHRGSDGDMt

$XFRXWXULHUD7URXVVHOLHUSR]GČMLL&RUQHWâHUHGQêNRSHF]DĜL]XMHåH

YãLFKQL]iYRGQtFLMVRXQDNRQFLVLOVHVHGDMt]NRONUiþHMtYHGOHQLFK$å

QDMHGQRKR5HQp3RWWLHUãODSHGiO5FKORVWtNLORPHWUĤ]DKRGLQX

MDNRMHGLQêVNXWHþQČ9<-Ëä'ËDåQDYUFKRO

Ä6WRXSiQtQD%DOORQG¶$OVDFHEORMHGQtP]QHMYtFHY]UXãXMtFtFKSR-

KOHGĤMDNêMVHPNG]DåLO³GLNWXMH'HVJUDQJHGRUHGDNFHÄ3RWYUGLOR

PpSĜHVYČGþHQtåHOLGVNiRGYDKDQH]QiPH]tDåHYVRFHWUpQRYDQê

VSRUWRYHFPĤåHDVSLURYDWQDSR]RUXKRGQpYêNRQ³

'UXKêGRUiåtQDYUFKRO&RUQHWGORXKêFKPLQXWWXYãDNþHNiQD

YĤ]NWHUêSĜLYH]HMHKRNRORVYČWãtPSĜHYRGHP3RWWLHUSUR]PČQXSĜL

VMH]GXGR~GROtQDMtåGtQDKĜHEtN3URSLFKXMtMHKRSRVOHGQtSRXåLWHO-

QpJXP$XFRXWXULHUKRGRVWLKQHVPLOXMHVHDGiPXMHGQ]HVYêFK

QiKUDGQtFK3RWWLHUHWDSXVLFHQHYKUiYiDOHGUåtFHONRYpYHGHQt%R-

KXåHOQHQDGORXKR+UGLQQêYêNRQVLYEtUiGDĖD]iQČWãODFKMHM

QiVOHGXMtFtKRGQHSĜLQXWtY]GiW&HVWXNWLWXOXXYROĖXMH/RXLVL7URXV

VHOLHURYL&KODStNRYLNWHUêWXYODVWQČGiYQRQHPČOEêW

ýWĜLDGYDFHWLOHWêYRMiN7URXVVHOLHUVHWRWLåGHQSĜHGVWDUWHP7RXU

VYpKRYHOLWHOH]HSWDOÄ'iWHPLQDSiUGQĤRSXãĢiN"&KFLVL]D]iYRGLW

QDNROH³

Ä0iWHKRQDKRGLQ³RGYČWLOQHNRPSURPLVQČYHOLWHO

3ĜHVWRVHYUiWtGRNDViUHQDå]DPČVtF3RGOH]iNRQĤMHGH]HUWpUHP

Ä$OHYVDGtPVHåHPLWRDUPiGDRGSXVWt³WYUGtNXPSiQĤP1HPêOt

VH-DNPLOHVHXMtPiYHGHQtY7RXUGH)UDQFHYHOLWHOPXSURGOXåXMH

RSXãĢiNQDGREXWUYiQtFHOpKR]iYRGX

3ĜH]GtYDMtPX7URX7URXQHERWDNp.YČWLQiĜ3RFKi]t]ERKDWpURGL-

QGRGDYDWHOĤNYČWLQGRSDĜtåVNêFKREFKRGĤDOLEXMHVLYNDQDGVNêFK åHUWtFtFK3RWUpQLQNXþDVWRVSĜiWHOL]DVWDYRYDOLXQHMGUDåãtUHVWDXUDFH YRNROt=GH]LQVFHQRYDOLKiGNXNĜLþHOLYtFDYtFDåMHPDMLWHOUHVWDXUDFH SRåiGDODĢVH]WLãt1DþHåPX7URXVVHOLHUVGČOLOÄ+iGiPHVHNGR]QiV MHQHMOHSãtFNOLVWD9tWHFR"8UþHWHQiPERGYRNROt0XVSRĜiGiPH ]iYRGWDPD]SČW.GRSĜLMHGHSRVOHGQt]DSODWt]DYãHFKQ~WUDWX³âpI SRGQLNXMLPXUþLOWUDVXPH]LWtPSĜLFKVWDOMtGOR±DOHQLNRKR]QLFK YtFNUiWQHYLGČO

7URXVVHOLHUMHSURVWČVKRZPDQ-HQQDQČMSRKOHćWHMDNVMtåGt]&RO

GHOD3RUWH±VQRKDPDQDĜtGtWNiFK-HQåH«2QMHWR]iURYHĖWDNSRG-

YRGQtNVWČåXMtVLFNOLVWp0XVHOWREêWRQNGRQDMHGQp]NRQWUROQtFK

,WiOLHUHIHUXMH

/D6WDPSD6SRUWLYD

StãHR7RXU
VWDQLF ]OiPDO YãHFKQ WXåN DE VH RVWDWQt QHPRKOL ]DSVDW $OH FR

VQtPNGåGĤND]QHH[LVWXMH"

6HGPiHWDSD]7RXORXVHGR%RUGHDX[MHSURQČMNOtþRYi'HIHNW 6SUDYXMH DOH QD SHORWRQ QDMHGQRX ]WUiFt PLQXW 9Uiåt ViP QD VWtKDFtMt]GXDSRNLORPHWUHFKQDGRKOHG%RUGHDX[KODYQtSROH GRVWLKXMH6SRNRMtVHVWtP".GHSDN6SXUWYKUiYiÄÒFKYDWQp³Stãt UHSRUWpĜL9KUiYiLFHORX7RXUSĜHG$XFRXWXULHUHP]DYtWČ]VWYtLQND-

VXMHSUpPLLIUDQNĤ5iQRSR]iYRGČXåMHQHPiYQRFLYãHSURSLO

DSURKUiOVSĜiWHOLYNRVWNiFKÄ1HYDGtEXGHGDOãt7RXUYKUDMXWR

]SČW³PiYQHUXNRX2PO8åQLNGVLQDQtWDNGREĜHQHSRYHGH3R]-

GČMLVHUDGČMLXMPHURGLQQpKRSRGQLNX±YQČPPiYêGČON]DUXþHQp

9URFHVHSHORWRQ7RXUSRSUYpYGiYiPLPR~]HPt)UDQFLH GUXKiHWDSDYUFKROtYDOVDVNêFK0pWiFKNWHUpWRKRþDVXSDWĜt1ČPHF- NX Y]SRPtQiWHQD'UHIXVRYXDIpUX" %DOORQG¶$OVDFHRSČWSDWĜtGR LWLQHUiĜH$RSČWSRX]HMHGHQMHGLQêPXåQHVOH]H]NROD

6SUiYQČ5HQp3RWWLHU

2VOQLOXåRGHQGĜtYHYHHWDSČGR1DQF1DNLORPHWUX]H PČOPHFKDQLFNRX]iYDGXDFKWLO]WUiWXPLQXW6RXSHĜLYSHORWRQX VSROXSUDFRYDOLDEPXFRQHMYtFXMHOL       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist