načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Přerozdělování nebo uznání? - Nancy Fraser

Přerozdělování nebo uznání?
-7%
sleva

Kniha: Přerozdělování nebo uznání?
Autor: Nancy Fraser

Autoři knihy se vyjadřují k aktuálním otázkám současné doby, kterou lze označit pomocí pojmů postkomunismus, postfordismus a globalizace. Zabývají se jednak tradičními požadavky na ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: italsky
Vaše cena s DPH:  250 Kč 233
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: FILOSOFIA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 338
Rozměr: 130x200
Vydání: V českém jazyce vyd. 1.
Název originálu: Redistribution or recognition? Umverteilung oder Anerkennung?
Spolupracovali: z anglického originálu ... a z německého originálu ... přeložila Alena Bakešová a Marek Hrubec
Jazyk: italsky
Datum vydání: 10.01.2004
Nakladatelské údaje: Praha, Filosofia, 2004
ISBN: 978-80-7007-200-4
EAN: 9788070072004
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Autoři knihy se vyjadřují k aktuálním otázkám současné doby, kterou lze označit pomocí pojmů postkomunismus, postfordismus a globalizace. Zabývají se jednak tradičními požadavky na ekonomické přerozdělování a jednak novými multikulturními požadavky na kulturní a sociální uznání. Ve čtyřech krocích diskuze však každý z autorů postupuje jinak. Zatímco se Fraserová domnívá, že je nutné tyto požadavky pojímat samostatně, Honneth se snaží najít spojitosti mezi nimi a uchopit je souhrnně ve svém pojednání o uznání. Kniha vzbudila v Německu a USA, kde byla minulý rok poprvé publikována, pozornost nejen filosofů, sociologů a politologů, ale také čtenářů z občanské společnosti a politické veřejnosti.

Další popis

Kniha dvou významných současných teoretiků se vyznačuje interdisciplinární povahou a pohybuje se především na rozmezí filozofie, sociologie, politologie a psychologie.


Předmětná hesla
Sociální spravedlnost
Kapitalismus -- Etické a morální aspekty
Sociální filozofie
Politická filozofie
social justice
capitalism -- ethical and moral aspects
social philosophy
political philosophy
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O b s a h

P ř e d m lu v a k č e s k é m u v y d á n í................................ 11

(Nancy Fraserová a Axel Honneth)

P ř e d m lu v a : p ř e r o z d ě lo v á n í n e b o u z n á n í? 13

(Nancy Fraserová a Axel Honneth)

Sociální spravedlnost ve věku politiky

identity. Přerozdělování, uznání

a participace.............................................................. 19

(N ancy F ra se ro v á )

I. P ře ro z d ě lo v á n í n e b o u z n án í?

K ritik a o m e z e n é s p ra v e d ln o s ti..................... 25

1. A natom ie falešného protikladu....................... 28

2. Vykořisťované třídy, opovrhované formy

sexuality a dvoudimenzionální kategorie 34

3. Dvoudimenzionalita: výjimka

nebo pravidlo?.................................................... 43

II. In te g ra c e p ře ro z d ě lo v á n í a u zn án í:

p ro b lé m y m o rá ln í filo s o f ie............................. 50

1. Spravedlnost nebo sebeuskutečnění?................ 50

2. Statusové podřízení nebo narušená

subjektivita?......................................................... 54

3. Proti redukcionismu: dvoudimenzionální

koncepce spravedlnosti...................................... 59

4. Ospravedlnění nároků na u zn á n í................... 65

5. Teorie rozhodování nebo demokratická

diskusní fóra?..................................................... 71

6. Uznávat zvláštnost? Pragmatický přístup 75

III. O tá z k y so c iá ln í te o rie : o tříd ě a s ta tu s u

v k a p ita lis tic k é s p o le č n o s ti............................ 79

1. M im o kulturalismus a ekonom ism us............. 81

2. Kulturní modernita a statusová nerovnost:

hybridizace, diferencování, napadání............. 86


3. Argument ve prospěch „perspektivního

dualismu“............................................................ 94

4. Čelit nezamýšleným důsledkům....................... 100

5. Závěrečné pojmové důsledky........................... 104

IV. P o litic k o -te o re tic k é otázky:

in stitu c io n a liz a c e d e m o k ra tic k é

sp ra v e d ln o s ti........................................................ 108

1. Afirmace nebo transformace?........................... 111

2. Via media nereformistické reformy................. 119

3. Způsoby integrace: diagonální prostředek

a vědomí hranic................................................ 126

4. Směrnice pro diskusní fórum........................... 131

V. Z áv ěrečn é re fle x e so u č a sn é situace:

p o stfo rd ism u s, p o stk o m u n ism u s

a g lo b a liz a c e........................................................ 135

Přerozdělování jakožto uznání.

Odpověď adresovaná Nancy Fraserové 143

(Axel H o n n eth )

I. O feno m en o lo g ii so ciáln íh o z a k o u še n í

b e z p r á v í................................................................. 151

1. O demystifikaci „bojů za identitu“.................. 154

2. Bezpráví jakožto ponížení a zneuznání. 163

II. K ap italistick ý řá d u z n á n í a boje v o b lasti

ro z d ě lo v á n í........................................................... 176

1. O historickém vyznačení tří sfér uznání:

láska, právo, výkon........................................... 179

2. Konflikty spjaté s rozdělováním jakožto

boje za uznání.................................................... 195

III. U zn án í a so ciáln í s p ra v e d ln o s t..................... 209

1. Kulturní identita a konflikty spjaté

s uznáním........................................................... 210

2. Perspektivy koncepce spravedlnosti z hlediska

teorie u zn á n í...................................................... 221


Uznání zkreslené až k nepoznání.

Replika Axelu Honnethovi................................. 245

(N ancy F ra se ro v á )

I. O m ís tu z k u š e n o s ti v k ritic k é teo rii:

p ro ti re d u k c i p o litick é sociologie

n a m o rá ln í p s y c h o lo g ii.................................... 252

II. O k u ltu rn ím o b ra tu v so ciáln í teo rii:

p ro ti re d u k c i k a p ita lis tic k é sp o le č n o sti

n a je jí ř á d u z n á n í.............................................. 264

III. O lib e rá ln í ro v n o sti: p ro ti re d u k c i

sp ra v e d ln o s ti n a e tik u n e p o ru še n é

id e n tity................................................................... 278

Pointa uznání. Replika na repliku 293

(Axel H o n n e th )

I. K ritic k á so ciáln í te o rie a im a n e n tn í

tra n s c e n d e n c e...................................................... 297

II. K a p ita lism u s a k u ltu ra : so ciáln í in te g ra c e ,

sy sté m o v á in te g ra c e a p e rsp e k tiv n í

d u a lis m u s............................................................... 309

III. D ějiny a n o rm a tiv ita : o m ezích

d e o n to lo g ie........................................................... 320

P o z n á m k a p ře k la d a te lů............................................ 331
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist