načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Přehledná německá gramatika 2.vydanie - Michaela Voltrová

Přehledná německá gramatika 2.vydanie
-7%
sleva

Kniha: Přehledná německá gramatika 2.vydanie
Autor:

Ucelený přehled nejdůležitějších oblastí německé gramatiky určený nejširšímu okruhu zájemců, zejména studentům středních škol, žákům druhého stupně základních škol, ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: FRAUS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 21.10.2010
Počet stran: 160
Rozměr: 133x198
Úprava: 160 stran : ilustrace
Vydání: 2. vyd.
Jazyk: německy
ISBN: 978-80-7238-873-8
EAN: 9788072388738
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Ucelený přehled nejdůležitějších oblastí německé gramatiky určený nejširšímu okruhu zájemců, zejména studentům středních škol, žákům druhého stupně základních škol, studentům v jazykových školách, podnikových kurzech atd. Nyní ve 2. aktualizovaném vydání.

Další popis

Ucelený přehled nejdůležitějších oblastí německé gramatiky pro začátečníky až středně pokročilé, určený nejširšímu okruhu zájemců.Ucelený přehled německé gramatiky určený nejširšímu okruhu zájemců •od žáků 2. stupně ZŠ až po studenty jazykových škol a návštěvníky podnikových kurzů • přehledné vysvětlení všech důležitých oblastí gramatiky s důrazem na jevy pro české studenty obtížné •desítky ilustrací pro vizualizaci gramatických jevů •podrobný výklad důležitých gramatických jevů •rozsáhlý přehled nepravidelných sloves •používá moderní slovní zásobu a zachycuje aktuální stav jazyka •pojednání o výslovnosti a regionálních rozdílech •podrobný, přehledně členěný rejstřík


Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Němčina Němčina
Navrátilová Jana, Lohr K.
Cena: 120 Kč
Franczouština Franczouština

Cena: 120 Kč
Španělština Španělština

Cena: 120 Kč
Angličtina Angličtina

Cena: 120 Kč
Čeština Čeština

Cena: 120 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

HLÁSKA (DER LAUT)

1. Abeceda (Das Alphabet)

2. Výslovnost (Die Aussprache)

2.1 Samohlásky f Die Vokale)

2.2 Souhlásky (Die Konsonanten)

2.3 Přízvuk v němčině (Die Betonung in der deutschen Sprache) . .

SLOVO (DAS WORT)

3. Slovotvorba (Die Wortbildung)

3.1 Skládání / Kompozice

(Die Zusammensetzung / Die Komposition)

3.2 Odvozování/Derivace (Die Ableitung /Die Derivation)

3.3 Konverze (Die Konversion)

3.4 Zkracování (Die Ausdruckskürzung)

3.5 Přejímání z cizích jazyků

(Die Entlehnung aus den Fremdsprachen)

Slovní druhy (Die Wortarten)

4. Podstatná jména (Die Substantive)

4.1 Rod (Das Genus)

4.2 Člen a skloňování (Der Artikel und die Deklination)

a) Člen určitý (Der bestimmte Artikel)

b) Člen neurčitý (Der unbestimmte Artikel)

4.3 Skloňování podstatných jmen (Deklination der Substantive) . . .

4.4 Množné číslo podstatných jmen

(Die Pluralbildung der Substantive)

4.5 Podstatná jména označující míru, váhu a množství;

podstatná jména látková

(Die Maßangabe; die Stoffnamen)

4.6 Ustálené předložkové vazby podstatných jmen

(Die gewöhnlichen Präpositionalfügungen der Substantive)

4.7 Přechylovací koncovka -in pñ tvorbě podstatných jmen

(Das Movierungssuffix -in bei der Substantivbildung)

4.8 Skloňování vlastních jmen (Deklination der Eigennamen) . . . .

4.9 Zeměpisné názvy (Die geographischen Namen)

Skloňování zeměpisných názvů

(Deklination der geographischen Namen)


Jména obyvatelská (Die Personennamen)

Názvy států, obyvatelská jména a odvozená přídavná jména . . .

(Die Länder- und Personennamen, die abgeleiteten Adjektive)

5. Přídavná jména (Die Adjektive)

5.1 Skloňování přídavných jmen (Deklination der Adjektive) . . . .

Skloňování v jednotném čísle (Deklination im Singular)

Skloňování v množném čísle (Deklination im Plural)

5.2 Stupňování přídavných jmen (Komparation der Adjektive) . . . .

Srovnávání (Der Vergleich)

5.3 Zpodstatnělá přídavná jména (Die substantivierten Adjektive) . .

5.4 Ustálené předložkové vazby přídavných jmen . .

(Die gewöhnlichen Präpositionalfügungen der Adjektive)

6. Zájmena (Die Pronomen)

6.1 Zájmena osobní (Die Personalpronomen)

6.2 Zájmena zvratná (Die Reflexivpronomen)

Reciproční zájmeno einander

(Das reziproke Pronomen einander)

6.3 Zájmena přivlastňovací (Die Possessivpronomen)

6.4 Zájmena ukazovací (Die Demonstrativpronomen)

Zájmeno sám (Das Pronomen selbst x allein)

6.5 Zájmena vztažná (Die Relativpronomen)

6.6 Zájmena tázací (Die Interrogativpronomen)

Zájmena welcher a was für ein

(Die Pronomina welcher und was für ein)

6.7 Zájmena neurčitá (Die Indefinitpronomen)

6.8 Skloňování zájmen a po nich stojících přídavných jmen

(Die Deklination der Pronomen und darauf folgender Adjektive)

7. Číslovky (Die Zahlwörter)

7.1 Číslovky základní (Die Kardinalzahlen)

7.2 Číslovky řadové (Die Ordinalzahlen)

7.3 Zlomky (Die Bruchzahlen)

Použití halb a die Hälfte

(Die Verwendung der Ausdrücke halb und die Hälfte)

1A Číslovky druhové (Die Gattungszahlwörter)

7.5 Číslovky násobné (Die Vervielfältigungszahlwörter)

7.6 Číslovky podílné (Die Verteilungszahlwörter)

7.7 Číslovky neurčité (Die unbestimmten Zahladjektive)

7.8 Die Einteilungszahlen

7.9 Časové údaje (Die Zeitangaben)

Určování času (Die Zeitbestimmung)

Roční období, měsíce (Die Jahreszeiten, die Monate)


Dny, části dne (Die Tage, die Tageszeiten)

Letopočty (Die Jahreszahlen)

7.10 Matematické symboly a početní úkony

(Die mathematischen Symbole und die Rechenoperationen)

8. Příslovce (Die Adverbien)

8.1 Stupňování příslovcí f Komparation der Adverbien)

8.2 Zájmenná příslovce (Die Pronominaladverbien)

9. Předložky (Die Präpositionen)

9.1 Předložky se 4. pádem

(Die Präpositionen mit dem Akkusativ)

9.2 Předložky se 3. pádem (Die Präpositionen mit dem Dativ) . . . .

9.3 Předložky se 3. a 4. pádem

(Die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ)

9.4 Předložky se 2. pádem (Die Präpositionen mit dem Genitiv) . . .

9.5 Předložky se všemi pády (Die Präpositionen mit allen Fällen)

9.6 Splynutí předložky se členem

(Die Verschmelzung der Präposition mit dem Artikel)

10. Spojky (Die Konjunktionen)

10.1 Spojky souřadicí (Die nebenordnenden Konjunktionen)

a) Věta hlavní s podmětem na prvním místě

(Der Hauptsatz mit dem Subjekt an erster Position)

b) Věta hlavní s přísudkem na prvním místě

(Der Hauptsatz mit dem Prädikat an erster Position)

10.2 Spojky podřadicí (Die unterordnenden Konjunktionen)

Spojky als a wenn (Die Konjunktionen als und wenn)

11. Částice (Die Partikeln)

12. Citoslovce (Die Interjektionen)

13. Slovesa (Die Verben)

13.1 Klasifikace sloves (Die Klassifikation der Verben)

13.2 Slovesné kategorie (Die verbalen Kategorien)

13.3 Infinitivní tvary sloves (Infinite Verbformen)

Infinitiv s zu (Der Infinitiv mit zu)

13.4 Časy (Die Tempora)

a) Čas přítomný (Das Präsens)

b) Préteritum (Das Präteritum)

c) Perfektum (Das Perfekt)

d) Plusquamperfektum (Das Plusquamperfekt)

e) Čas budoucí I (Das Futur I)

f) Čas budoucí II (Das Futur II)

13.5 Časová souslednost

(Die Zeitenfolge, Consecutio temporum)


Slovesné způsoby (Die Modi)

a) Oznamovací způsob (Der Indikativ)

b) Rozkazovací způsob (Der Imperativ)

c) Konjunktiv I (Der Konjunktiv I)

Nepřímá řeč (Die indirekte Rede)

d) Konjunktiv II (Der Konjunktiv II)

Slovesné rody (Die Genera Verbi)

a) Trpný rod průběhový (Das Vorgangspassiv)

b) Trpný rod stavový (Das Zustandspassiv)

Původce děje (Das Agens)

Příčestí (Die Partizipien)

Participium I (Das Partizip I)

Participium II (Das Partizip II)

Odlučitelné a neodlučitelné předpony

(Die trennbaren und untrennbaren Präfixe)

Předpony neodlučitelné (Die untrennbaren Präfixe)

Předpony odlučitelné (Die trennbaren Präfixe)

Předpony částečně odlučitelné a částečně neodlučitelné . . . .

(Die sowohl trennbaren wie untrennbaren Präfixe)

Přehled slovesných tvarů

(Die Tabelle der Verbformen)

Významy a použití způsobových / modálních sloves

(Die Bedeutungen und die Verwendung der Modalverben)

Použití modálního slovesa v perfektu /plusquamperfektu . . .

(Die Verwendung des Modalverbs im Perfekt/Plusquamperfekt)

Konjunktiv II modálních sloves

(Der Konjunktiv II der Modalverben)

Použití jednotlivých způsobových / modálních sloves

(Die Verwendung einzelner Modalverben)

Nepravidelná / silná slovesa

(Die unregelmäßigen/starken Verben)

Užití pomocných sloves sein a haben

(Die Verwendung von sein und haben)

Seznam nej užívanej sich nepravidelných, pomocných

a způsobových sloves

(Die Liste der häufigsten unregelmäßigen Verben,

Hilfs- und Modalverben)

Ustálené předložkové vazby sloves

(Die gewöhnlichen Präpositionalfügungen der Verben)


SYNTAX (DIE SYNTAX)

14. Věta jednoduchá (Der einfache Satz)

14.1 Věty oznamovací (Die Aussagesätze)

14.2 Věty tázací (Die Fragesätze)

14.3 Věty rozkazovací (Die Aufforderungssätze)

14.4 Věty prací (Die Wunschsätze)

14.5 Věty zvolací (Die Ausrufesätze)

15. Souvětí (Der zusammengesetzte Satz)

15.1 Souvětí souřadné (Die Satzverbindung)

15.1.1 Poměry v souvětích souřadných

(Die Verhältnisse in den Satzverbindungen)

Poměr slučovací (Die kopulative Satzverbindung)

Poměr odporovací (Die adversative Satzverbindung)

Poměr vylučovací (Die disjunktive Satzverbindung)

Poměr příčinný (Die kausale Satzverbindung)

15.2 Souvětí podřadné (Das Satzgefüge)

15.2.1 Typy vedlejších vět (Die Satztypen)

Věty obsahové (Die Inhaltssätze)

Věty vztažné (Die Relativsätze)

Věty příslovečné (Die Angabesätze)

15.2.2 Zkracování vedlejších vět infinitivem s zw

(Die Modifizierung der Nebensätze mit zu)

16. Větné členy (Die Satzglieder)

16.1 Přísudek (Das Prädikat)

16.2 Podmet (Das Subjekt)

16.3 Předmět (Das Objekt)

16.4 Doplněk (Das Prädikatsnomen)

16.5 Přívlastek (Das Attribut)

16.6 Příslovečné určení (Die adverbiale Bestimmung)

17. Pořádek slov ve větě (Die Wortstellung)

Postavení časovaného slovesa (Die Stellung des finiten Verbs)

17.1 Větný rámec (Die Satzklammer)

17.2 Vynětí z větného rámce (Die Ausklammerung)

17.3 Pořadí slov uvnitř větného rámce

(Die Wortstellung innerhalb der Satzklammer)

17.4 Vyjádření záporu v německé větě

(Die Negation im deutschen Satz)

18. Gramatická kongruence (Die grammatische Kongruenz)


NOVÝ NĚMECKÝ PRAVOPIS

(DIE NEUE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG)

19. Cizí slova (Die Fremdwörter)

20. Dlouhé samohlásky (Die langen Vokale)

21. Zdvojení souhlásky (Die Verdopplung des Konsonanten) . . .

22. Psaní tří stejných písmen po sobě

(Das Zusammentreffen dreier gleicher Buchstaben)

23. Psaní ss a ß (Die Schreibweise von ss undß)

24. Přehlásky (Die Umlaute)

25. Psaní velkých a malých písmen

(Die Groß- und Kleinschreibung)

26. Psaní dohromady a zvlášť

(Die Getrennt- und Zusammenschreibung)

27. Dělení slov na konci řádku (Die Worttrennung am Zeilenende)

28. Psaní čárky ve větě (Die Interpunktion)

29. Psaní spojovníku (Der Bindestrich)

30. Nej užívanější výrazy se změněným pravopisem

(Die häufigsten Wörter in der neuen Rechtschreibung)

REGIONÁLNÍ ROZDÍLY V NĚMECKÉM JAZYCE . . .

(DIE REGIONALEN UNTERSCHIEDE IM DEUTSCHEN)
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist