načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Přehled rozhodnutí

Přehled rozhodnutí
-11%
sleva

Kniha: Přehled rozhodnutí

rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (v období 1. 7. 2009 - 30. 6. 2015
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  798 Kč 710
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
23,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Počet stran: 880
Rozměr: 233,0x157,0x46,0 mm
Úprava: svazků
Skupina třídění: Ústavní právo. Správní právo
Hmotnost: 1,194kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-7552-238-2
EAN: 9788075522382
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
(v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2015)

Zvláštní číslo Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
Tento přehled navazuje na první svazek Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího právního soudu (v období 1. 1. 2003 – 30. 6. 2009), který vyšel tiskem v roce 2010.
Druhý svazek zahrnuje rozhodnutí rozšířeného senátu do poloviny roku 2015.
Jedná se celkem o 93 rozhodnutí.

((v období ...))
Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

77 Opatrení obecné povahy: změna

územního plánu

Řízení před soudem: aktivní

legitimace к podání návrhu

na zrušení opatření obecné

povahy; odpůrce v řízení

o návrhu na zrušení opatření

obecné povahy.....................................409

78. Nemocenské pojištění zaměstnanců:

aplikace mezinárodních smluv

o sociálním zabezpečení

Rozhodnutí spráyúho orgánu:

ustálená správní praxe; legitimní

očekávání.............................................421

79. Řízení před soudem: aplikace

právního předpisu, který na věc

nedopadá..............................................43 4

80. Řízení před soudem: pořádková

pokuta v řízení o kasační

stížnosti ................................................442

81. Řízení před soudem: účinky

nálezu Ústavního soudu; zánik

příslušnosti rozšířeného senátu

к rozhodování ....................................444

82. Řízení před soudem: posuzování

včasnosti žaloby..................................446

83. Řízení před soudem: rozhodnutí

předběžné povahy

Daňové řízení: zástavní právo .........456

84. Daň z příjmů: výdaje vynaložené

na dosažení, zajištění a udržení

příjmů; zaplacené úroky

z půjčky .................................................466

85. Řízení před soudem: návrh na

ustanovení konkrétního zástupce .. 472

86. Řízení před soudem: rozhodnutí

předběžné povahy...............................476

87. Řízení před soudem: zrušení

rozhodnutí správního orgánu

nižšího stupně .....................................483

88. Ochrana zemědělského půdního

fondu: rozhodnutí v pochybnostech

Řízení před soudem: rozhodnutí

předběžné povahy; kompetenční

výluka.....................................................4^0

89. Řízení před soudem: rozhodnutí

předběžné povahy

Daňové řízení: zajišťovací příkaz ... 500

90. Daňové řízení: běh lhůty pro vyměření

či doměření daně; úkon správce daně

v odvolacím řízení...............................505

91. Daňové řízení: lhůta pro vyměření

daně v řízení o mimořádných

opravných prostředcích

a o dodatečném daňovém

přiznání .................................................510

92. Daňové řízení: přezkoumávání

daňových rozhodnutí; lhůta

pro vyměření daně .............................518

93- Řízení před soudem: přezkoumání

rozhodnutí o námitce poddlužníka

proti exekučnímu příkazu

Daňové řízení: námitky

poddlužníka proti exekučnímu

příkazu...................................................523

94. Správní trestání: stanovení

výše pokuty; osobní a majetkové

poměry pachatele................................530

95. Řízení před soudem: osvobození

právnické osoby od soudních

poplatků.................................................541

96. Právo na informace: informace

o příjemcích veřejných prostředků .. 549

97. Účastníci národního boje

za osvobození a političtí vězni:

přechod nároku na děd ice................554

98. Řízení před soudem: kasační stížnost

podaná výlučně proti výroku

o nákladech řízení...............................567

99. Řízení před soudem: uspokojení

navrhovatele.........................................577

100. Daňové řízení: lhůta pro zahájení

vytýkacího řízení.................................586

101. Řízení před soudem: žalobní bod .. 597

102. Řízení před soudem: osvobození

fyzické osoby od soudních

poplatků.................................................604

103- Řízení před soudem: rozhodnutí

o odložení žádosti o poskytnutí

informace

Kompetenční výluka:

sdělení požadavku na úhradu za

poskytnutí informace; rozhodnutí

o stížnosti proti výši úhrady

Svobodný přístup к informacím:

úhrada za poskytnutí informace ... 609


104. Mezinárodní ochrana: vylučující

klauzule...................................................6l4

105. Řízení před soudem: ochrana proti

nečinnosti správního orgánu

Kompetenční výluka: sdělení správce

daně o neexistenci podmínek pro

ověření neplatnosti rozhodnutí

Daňové řízení: ověření neplatnosti

rozhodnutí ...........................................620

106. Daň z převodu nemovitostí:

osvobození od daně; vklad

nemovitosti do obchodní

společnosti ...........................................627

107. Pobyt cizinců: rozhodnutí o správním

vyhoštění; odkladný účinek odvolání

Řízení před soudem: přezkum výroku

o vyloučení odkladného účinku

odvolání.................................................638

108. Řízení před soudem: nezákonný zásah

Katastr nemovitostí: provedení

či neprovedení záznam u...................644

109. Opatření obecné povahy: aktivní

legitimace; uplatnění námitek

a připomínek .......................................654

110. Pojistné na sociální zabezpečení:

předmět dohody o provedení

práce.......................................................662

111. Daňové řízení: počátek běhu

prekluzivní lhůty.................................665

112. Řízení před soudem: závaznost

nálezů Ústavního soudu

Daňové řízení: počátek běhu

prekluzivní lh ů ty.................................672

113- Celní právo: právo vymáhat

nedoplatek cla; stavení a přerušení

promlčecí lh ů ty ...................................677

114. Řízení před soudem: přihlížení

к vadám řízení z úřední povinnosti

Mezinárodní ochrana: zjevně

nedůvodná žádost; neodůvodnění

neudělení doplňkové ochrany 686

115. Mezinárodní ochrana: zjevně

nedůvodná žádost; humanitární

azyl...........................................................691

116. Ceny: pojem „cena platná

v okamžiku nabídky" .........................698

117. Daň z příjmů: počátek běhu

promlčecí lhůty ke sdělení

předpisu penále...................................702

118. Daňové řízení: dodatečné daňové

přiznání; prekluzivní lhůta...............709

119. Řízení před soudem: nepřípustnost

opakované kasační stížnosti.............715

120. Pobyt cizinců: závažné narušení

veřejného pořádku .............................721

121. Řízení před soudem: kompetenční

výluka

Správní řízení: závazné

stanovisko .............................................734

122. Daňové řízení: přezkoumatelnost

rozhodnutí o uložení

záznamní povinnosti ve správním

soudnictví .............................................744

123. Řízení před soudem: osoba

zúčastněná na řízení...........................750

124. Daň z přidané hodnoty: úrok

z daňového přeplatku

Spotřební daně: úrok z daňového

přeplatku...............................................753

125v Pobyt cizinců: zajištění cizince;

překážky správního vyhoštění,

vycestování nebo předání.................759

126. Pobyt cizinců: stanovení doby zákazu

vstupu na území v rozhodnutí

o správním vyhoštění.........................766

127. Opatření obecné povahy:

účinnost.................................................771

128. Správní trestání: povinnost

podrobit se očkování.........................786

129. Rozhlasové a televizní vysílání:

upozornění na porušení zákona ... 801

130. Rozhlasové a televizní vysílání:

provedení důkazu ohledáním mimo

ústní jednání; povinnost vyhotovit

protokol .................................................814

131. Ochrana přírody a krajiny:

návštěvní řád národního parku .... 821

132. Mezinárodní ochrana: zkoumání

důvodů pro udělení azylu nebo

doplňkové ochrany; nové

skutečnosti nebo zjištění

v opakované žádosti ...........................824

133. Zemědělství: zařazení

do programu zakládání skupin

výrobců .................................................828

134. Řízení před soudem: ochrana

práv třetích osob proti souhlasu

stavebního úřadu.................................835

135. Ochrana osobních údajů:

charakter žádosti o uložení

opatření к nápravě; subjektivní

právo na výkon dozoru .....................843


136. Řízení před soudem: stavení běhu

prekluzivní lhůty po dobu řízení

o kasační stížnosti...............................855

137. Správní trestání: počátek běhů

lhůty pro uložení sankce dle zákona

o cenách.................................................860

138. Správní řízení: podjatost pracovníka

správního orgánu ...............................870

139. Správní řízení: podjatost úřední

osoby.......................................................888

140. Řízení před soudem:

přezkoumatelnost rozhodnutí

ve správním soudnictví.....................909

141. Správní řízení: nicotnost rozhodnutí

Řízení před soudem: žaloba proti

nicotnéniu rozhcWnutí.......................911

142. Řízení před soudem: přezkum

zamítnutí žádosti o obnovu

správního řízení

Přestupky: blokové řízení; obnova

řízení.......................................................928

143. Územní plánování: aktivní

legitimace městské části hlavního

města Prahy...........................................942

144. Řízení před soudem: rozhodnutí

o výjimce z obecných požadavků

na výstavbu...........................................960

145. Pobyt cizinců: stanovení doby

zákazu vstupu na území

v rozhodnutí o správním

vyhoštění...............................................966

146. Řízení před soudem: pasivní

procesní legitimace v řízení o zrušení

úpravy směrné části územního plánu

Územní plánování: závazné limity

využití územ í.........................................970

147. Daňové řízení: prominutí daně

Daně: odvod z elektřiny

ze slunečního záření...........................981

148. Řízení před soudem: ochrana

proti nečinnosti...................................989

149. Správní trestání: přestupky v silniční

dopravě; důkazní břemeno

Přestupky: přestupky proti

bezpečnosti a plynulosti provozu

na pozemních komunikacích — 1000

150. Pozemní komunikace: určení

kategorie pozemní komunikace;

vztah staré a nové právní úpravy

pozemních komunikací....................1005

151. Daňové řízení: výkon rozhodnutí

prodejem podniku; správce podniku

a jeho oprávnění zastupovat

povinného............................................1012

152. Zdravotnictví: získání

specializované způsobilosti к výkonu

povolání lékaře ..................................1026

153. Řízení před soudem: procesní

nástupnictví po zemřelé žalobkyni

Právo sociálního zabezpečení:

příspěvek na péči ..............................1039

154. Řízení před soudem: ochrana

proti nečinnosti ústředního

správního orgánu ..............................1062

155. Řízení před soudem: přípustnost

kasační stížnosti proti rozhodnutí

o neosvobození od soudních

poplatků...............................................1075

156. Řízení před soudem: posouzení

zaměnitelnosti ochranné

známky a dotčenosti na právech

přihláškou, která nebyla podána

v dobré víře..........................................1086

157. Místní poplatky: vyměření poplatku

za provozovaný výherní hrací

přístroj nebo jiné technické herní

zařízení.................................................IO9O

158. Řízení před soudem: přezkum

výsledku části maturitní

zkoušky konané formou

didaktického testu ............................1099

159. Rozhlasové a televizní vysílání:

upozornění vydané Radou pro

rozhlasové a televizní vysílání;

uložení sankce ....................................1114

160. Hospodářská soutěž: rozhodování

o pokutě; pojem „poslední ukončené

účetní období“ ....................................1119

161. Mezinárodní ochrana: žádost

o udělení mezinárodní ochrany .. 1139

162. Soudní poplatky: věcné

osvobození; důchody a jiné; typy

soudního řízení podle soudního

řádu správního....................................1145

163. Právo na informace: informace

o platech zaměstnanců placených

z veřejných prostředků ....................1149

164. Stavební řízení: účastenství

v řízení ..................................................1182

165. Správní řízení: lhůta pro

rozhodnutí ve zkráceném

přezkumném řízení ........................1188


166. Řízení přeci soudem: aktivní

procesní legitimace

Veřejné zdravotní pojištění:

úhrada léčivých přípravků ..............1193

167. Mezinárodní ochrana:

odmítnutí kasační stížnosti

pro nepřijatelnost.............................1203

168. Správní řízení: souhlas obce,

která má být ustanovena

opatrovníkem účastníka správního

řízení.....................................................1211

169. Řízení před soudem: ochrana před

nezákonným zásahem; určení

žalovaného subjektu..........................1217

170. Daň z příjmů: společné zdanění

manželů; spolupracující osoba

Daňové řízení: dokazování 1231

Přehled rozhodnutí rozšířeného

senátu..............................................................1239

Rejstřík............................................................1255

i *
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.