načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce – Vladimír Kurka

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce
-7%
sleva

Kniha: Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce
Autor: Vladimír Kurka

Spracovanie judikatúry z oblasti výkonu rozhodnutí a exekúcie.
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  419 Kč 390
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
13
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer ČR
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 316
Rozměr: 24 cm
Skupina třídění: Občanské soudní řízení. Soudnictví
Jazyk: česky
Datum vydání: 26.09.2006
Nakladatelské údaje: Praha, ASPI, 2005
ISBN: 978-80-7357-054-5
EAN: 9788073570545
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Spracovanie judikatúry z oblasti výkonu rozhodnutí a exekúcie.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

E PŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCE

P Ř E H L E D JU D IK A T U R Y

ve v ěcech v ý k o n u ro zh o d n u tí a exekuce

I. TITUL VÝKONU ROZHODNUTI

1. Tituly obecně. Tituly soudní

rh Základní náležitosti.

Kvalifikovaná listina

Základní náležitosti. Hledisko obsahu;

materiální vykonatelnost.....................

3. [ Tituly podle § 274 o. s. ř.

Obecné podmínky...............................

4. | Správní tituly. Určení lhůty

к plnění.................................................

5. | Vykonatelnost. Doručování.............

6. | Vykonatelnost titulu; šetření

o jeho doručení....................................

7. | Materiální vykonatelnost. Ochrana

vlastnického práva podle ustanovení

§ 127 odst. 1 obč. zák..........................

8. [ Materiální vykonatelnost. Ochrana

vlastnického práva podle ustanovení

§ 127 odst. 1 obč. zák..........................

9.1 Materiální vykonatelnost. Neurčitě

vymezená povinnost (1 )......................

Ж ] Materiální vykonatelnost. Neurčitě

vymezená povinnost (2 )......................

11.1 Materiální vykonatelnost.

Dělitelé plnění.....................................

ÌT ] Materiální vykonatelnost.

Uložení povinnosti к peněžitému

plnění ve splátkách..............................

13.1 Podmínka orgánu oprávněného

к vydání titulu.....................................

14.! Podmínka orgánu oprávněného

к vydání titulu.....................................

T5ľ Materiální vykonatelnost a usnesení

o dědictví..............................................

16.1 Materiální vykonatelnost.

Uspokojení ze zástavy (1)...................

TŤj Materiální vykonatelnost.

Uspokojení ze zástavy (2)...................

S. Materiální vykonatelnost.

Uspokojení ze zástavy (3)...................

19.1 Materiální vykonatelnost.

Uspokojení ze zástavy (4)...................

20.| Materiální vykonatelnost.

Titul vycházející z institutu

odporovatelnosti...................................

ľl.| Titul pro prodej zástavy.

Řízení, v němž je vydán......................

Ш

Ш

m

ш

iTil

2. Tituly ostatní

[22.1 Adhézní řízení trestní. Vykonatelnost

výroku o náhradě škody; lhůta

к plnění................................................

[23.1 Adhézní řízení trestní. Vykonatelnost

výroku o náhradě škody......................

|24.1 Notářský zápis. Podmínky

vykonatelnosti.....................................

|25.1 Notářský zápis se svolením

к vykonatelnosti a o úkonu................

|26.| Notářský zápis se svolením

к vykonatelnosti a o úkonu;

dosah svolení к vykonatelnosti..........

[27.1 Notářský zápis. Doba plnění...............

|28.1 Notářský zápis před a po 1. 1.2001....

[29ľ] Notářský zápis. Materiální

vykonatelnost a uložení povinnosti

к peněžitému plnění ve splátkách;

příslušenství pohledávky, úroky

z prodlení..............................................

[3Ö71 Notářský zápis. Ručitelský závazek....

|31.| Notářský zápis. Existence závazku....

|32.| Exekútorský zápis jako titul výkonu

rozhodnutí............................................

133. | Rozhodnutí správního orgánu.

Způsobilost být titulem, uplynutí doby..

134. | Rozhodnutí obce ve věci místních

poplatků; uplynutí doby......................

135.1 Platební výměr celního úřadu;

uplynutí doby.......................................

136.| Rozhodnutí orgánu obce o pokutě

podle zákona č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích. Uplynutí doby..............

|37.1 Daňový nedoplatek.

Titul proti ručiteli ze zákona...............

|38.1 Správní tituly.

Určení oprávněného (1).......................

139.1 Správní tituly.

Určení oprávněného (2).......................

[4(K] Správní tituly.

Určení oprávněného (3).......................

|41.1 Správní tituly.

Určení oprávněného (4).......................

|42.| Správní tituly.

Určení oprávněného (5).......................

[43.1 Titul podle § 274 písm. h) o. s. ř.

Určení oprávněného (6).......................

Knihovna

El

ш

ЮД

m

m

Právnické fakulty UP

v Olomouci


PŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCE -ŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH VÝKONU ROZHODNI1

[44ľ] Správní titul. ___

Blokové řízení...................................... d

|45.1 Výměry zdravotních pojišťoven.

Tituly ve věcech všeobecného

zdravotního pojištění............................ E U

II. NAŘÍZENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ

1. Návrh na nařízení výkonu

rozhodnutí

[49ľ| Vada návrhu (na nařízení výkonu

rozhodnutí) a nedostatek podmínek

řízení..................................................

|50.[ Podpis návrhu na nařízení

výkonu rozhodnutí..................

[5П Označení účastníků v návrhu

na nařízení výkonu rozhodnutí

|52.| Označení manžela povinného

v návrhu na nařízení výkonu...

[53^1 Označení titulu v návrhu na

nařízení výkonu...................

m Povinnost připojit к návrhu

na nařízení výkonu titul......

m

m

ЕЯ

m

ш

[5511 Vada návrhu. Nedostatek způsobilosti

(být účastníkem řízení) osoby ___

zúčastněné na výkonu........................ Е Э

2. Podmínky řízení, účastenství v řízení

o výkon rozhodnutí

156.1 Podmínky řízení o výkon a řízení

nalézacího (vady titulu)....................... Е Э

[57l[ Pravomoc soudu. Srážky ze mzdy;

sídlo plátce mzdy na území ČR.......... Е Э

[58.1 Způsobilost být účastníkem řízení

o výkon rozhodnutí správního titulu ...

[59l[ Způsobilost být účastníkem řízení

o výkon titulu ve věcech sociálního

zabezpečení.......................................... E U

|60.[ Procesní způsobilost nezletilého dítěte.

Zastoupení dítěte у řízení o výkon

rozhodnutí k vymožení výživného..... E 3

|61.| Procesní způsobilost nezletilého dítěte.

Zastoupení dítěte v řízení o výkon

rozhodnutí к vymožení výživného.

Zastavení výkonu podle § 268 odst. 1

písm. c) o. s. ř. ..................................... m

[62.1 Překážka litispendence ___

163.1 Překážka rozsouzené věci................... |i£ |

[64l[ Účastenství manžela povinného......... | £ |

[6511 Účastenství plátce ve výkonu ___

srážkami ze mzdy................................. L U

|46.| Tituly vzešlé z řízení podle zákona

o konkursu a vyrovnání.

Seznam přihlášek............................

[47.1 Cizí rozhodnutí................................

|48.[ Rozhodčí nálezy - cizí...................

83l[ Povinnost připojit к návrhu na nařízení

výkonu podkladový titul - blok

[ Д na pokutu..............................................

S4.| Podmínka orgánu oprávněného

к vydání titulu...........................

85.1 Podmínka orgánu oprávněného

к vydání titulu...........................

Ш

Kil

ťEl

[66T| Účastenství. Dlužník povinného

ve výkonu rozhodnutí přikázáním

pohledávky..........................................

|67.| Správce konkursní podstaty

povinného............................................

|68.| Účinky prohlášení konkursu

na exekuční řízení. Postavení správce

konkursní podstaty povinného

v exekuci.............................................

|69.| Vedlejší účastenství.............................

3. Rozhodování o nařízení výkonu

rozhodnutí

|70.1 Zásada ústnosti a přímosti v řízení

o výkon rozhodnutí............................

[71.1 Nařízení výkonu rozhodnutí.

Rozhodné okolnosti............................

|72.| Nařízení výkonu rozhodnutí.

Okolnost, že bylo plněno.....................

[73.| Vada nalézacího řízení; význam

pro nařízení výkonu rozhodnutí.........

[74l[ Vada nalézacího řízení;

opatrovník pro řízení.

Vykonatelnost rozhodnutí...................

|75.| Neexistence vykonatelného

rozhodnutí (výroku).............................

[7611 Vykonatelnost titulu; к jakému

okamžiku. Nařízení výkonu rozhodnutí

srážkami ze mzdy.................................

[771] Vykonatelnost titulu; к jakému

okamžiku. Nařízení výkonu rozhodnutí

zřízením soudcovského zástavního

práva......................................................

|78.| Vykonatelnost titulu. Vada v označení

účastníků nalézacího řízení; označení

účastníků v návrhu na nařízení

výkonu rozhodnutí...............................

[7911 Vykonatelnost titulu; vada v označení

účastníků nalézacího řízení.................

|80.| Vykonatelnost titulu.

Dodatečné doručení..

[81.| Povinnost připojit к návrhu

na nařízení výkonu podkladový titul...

|82.[ Povinnost připojit к návrhu

na nařízení výkonu podkladový titul.

Poučovací povinnost............................

S6.[ Nařízení výkonu titulů ve věcech

všeobecného zdravotního pojištění.

n g Oprávněný orgán к jejich vydání....... fc£[l]

87] Vada titulu. Věcně nepříslušný

nalézací soud........................................ |l£jj

Š5. Nařízení výkonu;

titul - alternativa facultas.................... L jJ

89- Tituly ukládající plnit ve splátkách.

U | Podmínka vykonatelnosti.................... |Щ

E l 90.! Blok na pokutu; podmínky materiální

vykonatelnosti...................................... >.'Я

91. Notářský zápis. Námitka, že závazek

neexistuje. Nařízení výkonu................ UCI

ffljj -2. Exekútorský zápis. Námitka, že

závazek neexistuje. Nařízení výkonu.. E l

f ^ | "NT Nařízení výkonu rozhodnutí správního

orgánu; uplynutí prekluzívní lhůty..... Hifi

K il nL Nařízení výkonu rozhodnutí obce ve věci

mismích poplatků; uplynutí doby....... Ih ll

^ Nařízení výkonu platebního výměru

K l celního úřadu; uplynutí doby............

EQ

ШБ

Nařízení výkonu výměrů zdravotních

rajišťoven ve věcech přirážek

к pojistnému, pokut, pravděpodobné

výše pojistného, placení pojistného,

penále, vracení přeplatku na pojistném.

Uplynutí doby.......................................

E l

Ш

*8- Nařízení výkonu rozhodnutí o uložení

rokuty podle § 37 zákona o správě daní

c poplatků. Uplynutí doby................... L>4

9- Nařízení výkonu titulů ve věcech

sociálního zabezpečení.

Uplynutí doby....................................... ťJ tl

В Д 1». Rozhodnutí orgánu obce o pokutě

podle zákona č. 200/1990 Sb.,

|Q o přestupcích. Uplynutí doby............. Q ]

111 Pasivní legitimace z titulu

gQ ukládajícího povinnost veřejné

obchodní společnosti......................... ÉJll

i Správní tituly.

Aktivní věcná legitimace ( 1 ) ............. Щ

343. Správní tituly.

КЯ AJctivní věcná legitimace (2)............. Ь>Л

[TÖ4] S|

A

|l05. S|

A

[ Ш ] S|

A

[iOTllTi

A

[T08li i

ne

[Í09l[ A

§:

[ТЖ[ v<

v<

nc

[ГЩ с

ne

ro.

____P«

ЦП ví

pf

02

že

[ШЦ Pr

a I

ra;

[ľl4J e

re:

pr

___vý

[ШГ г

116. è

po

Na

[ПТсРг

PO

118. Pa

Ot

[ШГ Pa

So

Т Ж Ú l

na

zt

ze

9 I

TXDÚc

Vj

pal

Т22Г Na

koi

po*


-ŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCE

83.1 Povinnost připojit к návrhu na nařízení

výkonu podkladový titul - blok

na pokutu..............................................

Щ Podmínka orgánu oprávněného

к vydání titulu.....................................

85.1 Podmínka orgánu oprávněného

к vydání titulu.....................................

86] Nařízení výkonu titulů ve věcech

všeobecného zdravotního pojištění.

Oprávněný orgán к jejich vydání....... Е Я

S". Vada titulu. Věcně nepříslušný

nalézací soud....................................... 1,41 j

88. Nařízení výkonu;

titul - alternativa facultas.................... IflÉ

89.1 Tituly ukládající plnit ve splátkách.

Podmínka vykonatelnosti.................... Ц Э

9Ôľ| Blok na pokutu; podmínky materiální

vykonatelnosti..................................... Ц Э

91. Notářský zápis. Námitka, že závazek

neexistuje. Nařízení výkonu................ Ц Д

92J Exekútorský zápis. Námitka, že

závazek neexistuje. Nařízení výkonu.. I:k i

93. ! Nařízení výkonu rozhodnutí správního

orgánu; uplynutí prekluzívní lhůty.....

94. j Uplynutí prekluzívní lhůty

v odvolacím řízení............................... lilrJ

95.| Nařízení výkonu rozhodnutí obce ve věci

místních poplatků; uplynutí doby....... fc.'i.'l

96] Nařízení výkonu platebního výměru

celního úřadu; uplynutí doby............... i& l

9Ť] Nařízení výkonu výměrů zdravotních

pojišťoven ve věcech přirážek

к pojistnému, pokut, pravděpodobné

výše pojistného, placení pojistného,

penále, vracení přeplatku na pojistném.

Uplynutí doby...................................... i?JÍ

98] Nařízení výkonu rozhodnutí o uložení

pokuty podle § 37 zákona o správě daní

a poplatků. Uplynutí doby................... | j 3

99] Nařízení výkonu titulů ve věcech

sociálního zabezpečení.

Uplynutí doby...................................... ilX l

ЮР] Rozhodnutí orgánu obce o pokutě

podle zákona č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích. Uplynutí doby.......

101-1 Pasivní legitimace z titulu

ukládajícího povinnost veřejné

obchodní společnosti.....................

102] Správní tituly.

Aktivní věcná legitimace (1)........

Е2Э

103] Správní tituly.

Aktivní věcná legitimace (2)............ E Q

1104] Správní tituly.

Aktivní věcná legitimace (3)............ ť i: i

1105] Správní tituly.

Aktivní věcná legitimace (4)............ H 1!

1106] Správní tituly.

Aktivní věcná legitimace (5)............ H i

1107] Titul podle § 274 písm. h) o. s. ř.

Aktivní legitimace............................. ititi]

1108] Věcná legitimace. Přechod práva

nebo povinnosti podle § 256 o. s. ř. .. ititi

|109.| Aktivní a pasivní legitimace podle

§ 256 o. s. ř.; přechod ze zákona....... IÍIM

1110] Věcná legitimace podle § 256 o. s. ř.

Veřejná listina; legalizace podpisu

notářem.............................................. i UM

[ l i l ] Věcná legitimace. Přechod práva

nebo povinnosti při nařízení výkonu

rozhodnutí; smlouva o postoupení

pohledávky........................................ Itlfcl

1112] Věcná legitimace. Přechod práva

při nařízení výkonu rozhodnutí;

oznámení povinnému,

že pohledávka byla postoupena........ 111И

|113] Průkaz přechodu práva

a povinnosti při nařízení výkonu

rozhodnutí......................................... n jjjj

1114] Věcná legitimace. Přechod práva

resp. povinnosti z právního předpisu;

průkaz přechodu při nařízení

výkonu rozhodnutí............................

|115] Věcná legitimace (§ 256 o. s. ř.).

Převzetí dluhu povinného.................. ЦЩ

1116] Věcná legitimace (§ 256 o. s. ř.);

postoupení pohledávky.

Nařízení výkonu................................

1117] Průkaz přechodu práva nebo

povinnosti podle § 256 o. s. ř............ ЦЩ

1118] Pasivně legitimovaný povinný.

Odporovatelnost................................ ÍM*!

1119] Pasivně legitimovaný povinný.

Soudcovské zástavní právo............... f i i i

|120] Účinky prohlášení konkursu

na exekuční řízení. Přechod práva

z titulu na správce konkursní podstaty

ze zákona (§256 odst. 1,2,

§ 107 o. s. ř.)...................................... ÍFF1

1121] Účinky prohlášení konkursu.

Výkon rozhodnutí postihující majetek

patřící do konkursní podstaty........... П И

[122] Nařízení výkonu rozhodnutí;

konkurs prohlášený na majetek

povinného.......................................... [Ц ]


PŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCE

|123.[ Nařízení výkonu rozhodnutí

na základě seznamu přihlášek.

Pohledávky za podstatou................... И И

[124.1 Nařízení výkonu rozhodnutí; konkurs.

Pohledávka za podstatou a osoba

povinného........................................... litá

|125.| Vhodnost výkonu. Nařízení výkonu... tftd

|126.[ Vhodnost výkonu.

Jiné uspokojení pohledávky............. tifri

1127.1 Vhodnost výkonu. Povinnost tvrdit,

že navržený způsob výkonu

je nevhodný....................................... U lfi

|128.| Vhodnost způsobu výkonu

rozhodnutí. Podmínky posouzení..... ííili

[129.I Výkon rozhodnutí postižením

členských práv a povinností

v družstvu. Vhodnost způsobu

výkonu rozhodnutí............................ ИЫ

|130.| Prohlášení o majetku. Vhodnost

způsobu výkonu rozhodnutí.............. i Hi

[131.1 Nařízení výkonu cizího rozhodnutí... 11^

[132.1 Nařízení výkonu a pomoc soudu

podle § 260 odst. 2 o. s. ř ..................

|133.[ Manžel povinného;

pasivní legitimace.............................. E l

1134.1 Nařízení výkonu rozhodnutí;

postižitelný majetek.

Manžel povinného a postižení

jeho účtu u peněžního ústavu........... IHd

1135.1 Manžel povinného a postižení

jeho účtu u peněžního ústavu........... E l

1136.1 Rozhodnutí o nařízení výkonu; ___

odůvodnění usnesení......................... E l

1137.1 Nařízení výkonu rozhodnutí a dobré

mravy podle § 3 odst. 1 obč. zák...... ÍKIŮ

1138.1 Nařízení výkonu a rozhodnutí

o jeho nákladech............................... EBD

|139.| Nařízení výkonu rozhodnutí

vyklizením bytu a rozhodnutí ___

o jeho nákladech............................... ES]

III. PROVEDENÍ VÝKONU

1. Odklad (provedení)

výkonu rozhodnutí

1140.1 Odklad výkonu - obecně................... lEJfcj

1141.1 Odklad výkonu; důvody.................... E J

|142.| Odklad provedení výkonu;

legitimace........................................... i EH

1143.1 Odklad vykonatelnosti rozhodnutí

a odklad výkonu rozhodnutí.............. ifcH

|144.| Odklad výkonu rozhodnutí

vyklizením bytu................................. EEQ

[145.1 Odklad provedení výkonu rozhodnutí

vyklizením bytu................................. Qj£]

1146.1 Odklad výkonu

podle § 266 odst. 2 o. s. ř...................

|147.1 Odklad výkonu a nižší srážky

ze mzdy.............................................. EES

1148.| Odklad výkonu a náklady řízení...... 1КИ

2. Zastavení výkonu

|149.1 Návrh na zastavení výkonu

a odvolání proti usnesení o jeho

nařízení............................................... IÍČM

1150.| Zastavení výkonu a jednání............... i ť í l

1151.1 Zrušení titulu [§268 odst. 1

písm. b) o. s. ř.].................................. ЕШ

|152.1 Zastavení výkonu rozhodnutí

podle ustanovení § 268 odst. 1

písm. c) o. s. ř.......................... tťM

[153.1 Věci tvořící „obvyklé vybavení

domácnosti“ podle § 322 odst. 2

písm. a) o. s. ř. a zastavení výkonu ___

[§ 268 odst. 1 písm. d) o. s. ř.].......... ítV

1154.1 Věci, které povinný nezbytně potřebuje

к podnikání (§ 322 odst. 3 o. s. ř.)

a zastavení výkonu podle § 268 ___

odst. 1 písm. d) o. s. ř......................... DEE

1155-1 Věci, které povinný nezbytně

potřebuje к podnikání (§ 322 odst. 3

o. s. ř.) a zastavení výkonu podle ___

§ 268 odst. 1 písm. d) o. s. ř............. iť k

1156.1 Věci vyloučené z výkonu rozhodnutí

[§ 268 odst. 1 písm. d) o. s. ř.]; dům ___

ve vlastnictví bytového družstva...... BBS

1157.1 Odhad výtěžku a věci z výkonu

vyloučené (§ 322 o. s. ř.). Zastavení

výkonu podle § 268 odst. 1 ___

písm. e) o. s. ř..................................... OSE

1158.1 Zastavení výkonu podle § 268

odst. 1 písm. f) o. s. ř. Ustanovení § 267

odst. 1 o. s. ř. a vklad

do katastru nemovitostí..................... ÍEĚ

1159.1 Právo к věci nepřipouštějící výkon

rozhodnutí; zastavení výkonu podle

§ 268 odst. 1 písm. f) o. s. ř............... [ 0

1160.| Zánik práva; zastavení výkonu

podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř.... ES!

1161.1 Zastavení výkonu a započtení (1)..... [ 0

1162.1 Zastavení výkonu a započtení (2)..... E


PŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCE

Í163.1 Zastavení výkonu a započtení (3)..... 1ИН

164.1 Započtení a pohledávky

z pracovněprávních vztahü; § 268

odst. 1 písm. g), h) o. s. ř..................

165.1 Započtení a zastavení výkonu podle

§ 268 odst. 1 písm. g), h) o. s. ř.;

jednání................................................ ľlb&j

166.| Zastavení výkonu;

plnění podle alternativního výroku ... ЦВД

167.1 Zastavení výkonu a promlčení;

ustanovení § 268 odst.l

písm. h) o. s. ř. (1)............................ ИЬЙ

168.1 Zastavení výkonu a promlčení;

ustanovení § 268 odst.l

písm. h) o. s. ř. (2)............................ tŕfel

169.1 Výkon rozhodnutí prodejen

nemovitostí. Zastavení výkonu

rozhodnutí podle § 268 odst. 1

písm. h) o. s. ř.; relativně neurčitá

hypotéza............................................. 1Ш

1"0.1 Notářský zápis. Námitka, že závazek

neexistuje; zastavení výkonu podle

§ 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř............. [ 0 ]

171.1 Notářský zápis. Námitka, že závazek

neexistuje; zastavení výkonu podle

§ 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř............. [££]

172.1 Exekútorský zápis. Námitka,

že závazek neexistuje; zastavení

výkonu podle § 268 odst. 1

písm. h) o. s. ř.................................... tfiíď

. |173.1 Správní tituly a uplynutí prekluzívní

lhůty; zastavení výkonu podle § 268

odst. 1 písm. h) o. s. ř. (1)................ Щ ]

1174.1 Správní tituly a uplynutí prekluzívní

lhůty; zastavení výkonu podle § 268

odst. 1 písm. h) o. s. ř. (2).................. Щ |

|175.1 Výkon rozhodnutí nařízený postižením

jiného účtu u peněžního ústavu, než

účtu povinného. Zastavení výkonu

podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.... ít9A

|176.| Postoupení pohledávky oprávněným.

Zastavení výkonu [§ 268 odst. 1

písm. h) o. s. ř.].................................. Ifftj

1177.1 Nedostatek součinnosti oprávněného

při provádění výkonu rozhodnutí

odebráním věci. Zastavení výkonu

podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.... iťft]

1178.1 Výkon rozhodnutí vyklizením bytu

a osoby, jež neodvozují důvod bydlení

od povinného. Zastavení výkonu

podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř....

[179.1 Zastavení výkonu rozhodnutí ve

zvláštních případech;

srážky ze mzdy ( 1 ) ............................ ICŽ1

1180.| Neúčinně nařízený výkon rozhodnutí

srážkami ze mzdy

a zastavení výkonu (2)....................... 1ГД1

1181.1 Usnesení podle § 294 odst. 3 o. s. ř.

a zastavení výkonu rozhodnutí;

srážky ze mzdy (3) ........................... tKfci

IV. К JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM

VÝKONU ROZHODNUTÍ

1. Peněžitá plnění

182.1 Nařízení výkonu rozhodnutí

pro peněžité plnění a pomoc soudu

podle § 260 odst. 2 o. s. ř.................. [0 3

183. | Srážky ze mzdy. Vada návrhu.

Nedostatek způsobilosti

(být účastníkem řízení)

plátce mzdy....................................... [E0

184. | Srážky ze mzdy. Existence plátce

ze mzdy v době nařízení výkonu...... U M

185.1 Výkon rozhodnutí a povinnost

к opětujícímu plnění.

Srážky ze mzdy a přikázání z účtu.... (Xj£j

186.| Srážky ze mzdy a přikázání

pohledávky z účtu. Mzda

a účet manžela povinného................. ifriU

187.1 Výkon rozhodnutí přikázáním

pohledávky z účtu u peněžního ústavu.

Zástavní právo к pohledávce.

Poddlužnická žaloba.......................... Щ ]

1188.1 Výkon rozhodnutí přikázáním

pohledávky podle § 312 a násl. o. s. ř.

Opětující se plnění - výživné........... [Щ

1189.1 Přikázání jiných peněžitých

pohledávek podle § 312 a násl. o. s. ř.;

vklad na vkladní knížce..................... ИЩ

[1901 Přikázání jiných peněžitých

pohledávek podle § 312

a násl. o. s. ř........................................ [£0

|191.| Výkon rozhodnutí přikázáním

jiné peněžité pohledávky.

Daňový přeplatek.............................. Ц£1

1192.1 Výkon rozhodnutí přikázáním

jiné peněžité pohledávky.

Organizační jednotky státu................ Ц£|

[193.1 Přikázání jiné peněžité pohledávky

podle § 312 a násl. o. s. ř.

a konkurs prohlášený na majetek

povinného..........................................


PŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUC

|194.| Výkon rozhodnutí prodejem

movitých věcí. Věci nepodléhají

výkonu, které který povinný

nezbytně potřebuje к podnikání....... UriJ

|195.[ Výkon rozhodnutí prodejem

movitých věcí; vyloučení věcí

z výkonu............................................. ЩЦ

|196.| Výkon rozhodnutí prodejem

movitých věcí z nevypořádaného

jmění manželů; prodej

spoluvlastnického podílu................... QJJ

|197.1 Výkon rozhodnutí prodejem movitých

věcí Převod věci s úmyslem zmařit

provedení výkonu rozhodnutí;

neplatnost a odporovatelnost úkonu.. i KM

|198.[ Výkon rozhodnutí prodejem

spoluvlastnického podílu.

Spoluvlastník..................................... IKfrj

|199.1 Prodej nemovitostí.

Průkaz vlastnictví povinného........... tbfc]

|200.| Výkon rozhodnutí prodejem

nemovitostí. Odporovatelnost

a pasivní legitimace........................... Ш !!

|201.| Prodej nemovitostí. Konkurs

a udělení příklepu.............................. 1I>H

[202.1 Prodej nemovitostí.

Dražební vyhláška............................. 1КЙ

|203.| Výkon rozhodnutí prodejem

nemovitostí. Oprávněný

a zástavní věřitel................................ ЦЩ

|204.| Uspokojení ze zástavy (1 )................. I1Ž1

|205.[ Uspokojení ze zástavy (2 )................

|206.[ Uspokojení ze zástavy (3)................. Щ 2

[207.1 Uspokojení ze zástavy (4)................. [ß jj

|208.| Soudcovské zástavní právo.

Společné jmění manželů................... Щ Д

|209.[ Soudcovské zástavní právo.

Pasivní legitimace při prodeji

zastavené nemovitosti........................

|210.[ Soudcovské zástavní právo. Průkaz

vlastnictví; rozhodný okamžik......... Itfld

[211,1 Soudcovské zástavní právo

a daňová exekuce...............................

2. Nepeněžitá plnění

[212.1 Vyklizení a vydání; materiálně

vykonatelný titul................................ Ititi

[213.1 Vyklizení a odstranění stavby;

materiálně vykonatelný titul............ Itüri

[214.1 Vyklizení bytu; materiální

vykonatelnost. Společný nájem bytu

manžely (1)........................................ |££j

[215.1 Vyklizení bytu; materiální

vykonatelnost. Společný nájem

bytu manžely (2)................................ [Щ

[216.1 Vyklizení. Podmínka vykonatelnosti;

zajištění přiměřeného náhradního

bytu..................................................... [Q

|217.| Vyklizení. Podmínka vykonatelnosti;

zajištění náhradního bytu

a podnájem........................................

[218.1 Vyklizení. Podmínka vykonatelnosti;

zajištění náhradního bytu v jiné obci 2 |I

[219.1 Vyklizení. Podmínka vykonatelnosti;

zajištění náhradního bytu

a náhradního ubytování..................... S J

[220.1 Vyklizení. Podmínka vykonatelnosti;

zajištění přístřeší............................... 0 2

[221.1 Vyklizení. Podmínky vykonatelnosti;

způsoby zaj ištění bytové náhrady ( 1 )

[222.1 Vyklizení. Podmínky vykonatelnosti;

způsoby zajištění bytové náhrady (2) SjJ

[223.1 Vyklizení. Podmínky vykonatelnosti;

posouzení, že byla zajištěna řádná

bytová náhrada................................... EjJ

[224.1 Změna poměrů po vydání titulu

na vyklizení bytu po zajištění bytové

náhrady............................................... 0 2

[225.1 Vyklizení bytu. Přechod práva

z rozhodnutí o vyklizení bytu.

Překážka věci rozsouzené................. 221

[226.1 Vyklizení. Přechod práva nebo

povinnosti. § 256 o. s. ř..................... 0 2

[227.1 Vyklizení nemovitosti. Podnájemce.. 0Д

|228.| Výkon rozhodnutí odebráním věci.

Součást a příslušenství věci............... ЕД!

[229.1 Výkon rozhodnutí odebráním věci.

Skončení výkonu............................... Щ

|230.| Odebrání věci. Střídavé užívání věci

ze společného jm ění.......................... Щ

[231.1 Odebrání věci.

Náhradní uspokojení oprávněného.... Щ

[232.1 Rozdělení společné věci. Prodej

a rozdělení výtěžku........................... [JE

|233.1 Provedení prací a výkonů; materiální

vykonatelnost titulu. Neurčitě

vymezená povinnost

„umožnit příjezd (na pozemek)“ ...... 0Ц;

[234.1 Provedení prací a výkonů.

Plnění povinného............................... 0Ц

[235.1 Provedení prací a výkonů.

Zastupitelné plnění; uložení

povinnosti zaplatit potřebný

náklad předem...................................


PŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCE

236.1 Provedení prací a výkonů.

Nezastupitelné plnění........................ MfcJ

237.1 Provedení prací a výkonů.

Nezastupitelné plnění; § 127 obč. zák.

Opatření povinného a jeho procesní

důsledky............................................ М И

238.1 Provedení prací a výkonů.

Nezastupitelná povinnost zdržet se

určitého jednání; způsobilost

být titulem......................................... EMď

[239.1 Provedení prací a výkonů.

Nezastupitelná povinnost zdržet se

určitého jednání................................

|240.| Provedení prací a výkonů.

Povinnost к plnění

a prohlášení vůle...............................

V. ŽALOBY VYCHÁZEJÍCÍ Z ŘÍZENÍ

r _ _ __ _ ___f

O VÝKON ROZHODNUTÍ

1. Jiné spory než o žalobách podle

§ 267 o. s. ř.

241.1 Výkon rozhodnutí přikázáním

jiné peněžité pohledávky;

obrana poddlužníka ( 1 ) .....................

242.1 Výkon rozhodnutí přikázáním

jiné peněžité pohledávky;

obrana poddlužníka (2 )..................... EfrEl

243.1 Obrana povinného z notářského

zápisu se svolením к vykonatelnosti. W d

244.1 Poddlužnická žaloba podle § 311

o. s. ř. a bezdůvodné obohacení........ W íl

245.1 Poddlužnická žaloba podle § 311

o. s. ř. a věcná příslušnost soudu...... W ri

246.1 Poddlužnická žaloba. Složení peněz

do notářské úschovy; notář

při výkonu rozhodnutí....................... W»1

247.1 Žaloba z lepšího práva, vycházející

z daňové exekuce; subjektivita

finančního úřadu............................... frWJ

248.1 Žaloba o vydání věci, nabyté

příklepem v dražbě ve výkonu

rozhodnutí prodejem movitých věcí., tólfl

249.1 Žaloba o vydání bezdůvodného

obohacení (z lepšího práva)

a žaloba excindační...........................

250.1 Dodatek. Vylučovací žaloba

v konkursním řízení. Nároky třetí

osoby, jestliže majetek již byl

zpeněžen. Žaloba z lepšího práva.....

VI. E X E K U Č N Í Ř ÍZ E N Í P O D LE ZÁ K O N A

Č. 120/2001 Sb. (E X E K U Č N ÍH O ŘÁDU)

261.1 Povaha rozhodnutí podle § 44

odst. 10 věty druhé

zákona č. 120/2001 Sb....................... E g]

262.1 Nařízení exekuce

a vhodnost způsobu výkonu............. í4dl

2. Excindační žaloby podle § 267 o. s. ř.

1251.1 Uplatnění práva к věci nepřipouštějící

výkon rozhodnutí; soupis ve výkonu

rozhodnutí prodejem movitých věcí.. Efcld

1252.1 Excindační žaloba a zřízení

soudcovského zástavního práva;

vklad do katastru nemovitostí.......... M&l

[253.1 Excindační žaloba. Soudcovské

zástavní právo a převod vlastnictví.

Subjektivita v řízení o excindační

žalobě................................................ ЕНЭ

1254.1 Majetek, jehož se nemůže týkat výkon

rozhodnutí. Dům ve vlastnictví

bytového družstva, v němž se nacházejí

družstevní byty, uplatnil-li člen

družstva právo na bezplatný

převod bytové

jednotky v tomto domě...................... EHI

1255.1 Excindační žaloba; argument,

že vymáhaná pohledávka vznikla

po zániku manželství......................... frŽH

[256.1 Žaloba na vyloučení majetku

z výkonu rozhodnutí; smlouva

o zúžení společného jmění manželů..

[257.I Excindační žaloba. Smlouva o zúžení

společného jmění manželů; kdy je

její obsah znám věřiteli..................... E S

1258.1 Excindační žaloba; nevypořádané

společné jmění manželů.................... E B

[259.1 Excindační žaloba. Podmínky.......... E S

1260.| Žaloba excindační a žaloba

z lepšího práva................................... E S

[263.1 Více exekučních příkazů;

nepřiměřený rozsah exekuce............ fcfcH

1264.1 Exekuční řízení; překážka zahájeného

řízení a věci rozsouzené (1).............. M&]

|265.1 Exekuční řízení; překážka zahájeného

řízení a věci rozsouzené (2).............. ЕИ1

|266.1 Exekuce. Výkon cizích rozhodnutí....


PŘEHLED JUDIKATURY VE VĚCECH VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCE

[267.1 Exekuce vyklizením bytu

se zajištěním bytové náhrady...........

[268.1 Exekuční řízení a prohlášení

o majetku............................................ ВЗЯ

1269.1 Příkaz к úhradě nákladů exekuce;

povaha lhůty к námitkám..................

|270.| Odměna soudního exekútora.

Zastavení exekuce.............................

|271.1 Soudní exekútor.

Pověření к provedení exekuce..........

[272.1 Exekuce a soudní výkon rozhodnutí. ___

Zákoně. 119/2000 Sb........................ EEfl

Výběr z ustanovení právních předpisů

citovaných v textu................................................ Ííil

Přehled uveřejněných judikátů

podle právních předpisů.................................... Е&Э

Věcný rejstřík...................................................... fclili]
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.