načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Přehled judikatury ve věcech práva na informace - František Korbel

  > > > > Přehled judikatury ve věcech práva na informace  

Elektronická kniha: Přehled judikatury ve věcech práva na informace
Autor:

Přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  479
+
-
Doporučená cena:  510 Kč
6%
naše sleva
16
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Počet stran: 639
Rozměr: 24 cm
Vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-747-8022-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, kteří jsou povinni informace poskytnout. Člení se na šest částí, které se zabývají především základy práva na informace, povinnými subjekty, vztahem k jiným právním předpisům, ochranou informací a jejich poskytováním. Publikace je určena zejména pro pracovníky státní správy, samosprávy a všech dalších institucí s povinností k poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. Bude též dobře využitelná pro žadatele o informace, advokáty, správní soudy, ale i studenty pro rozšíření podkladů v předmětech správního a ústavního práva.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
František Korbel - další tituly autora:
Nový občanský zákoník úplně pro všechny Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Ryšávková, Veronika; Benátčanová, Pavla; Prudíková, Dana; Korbel, František
Cena: 254 Kč
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
Ištvánek, František; Simon, Pavel; Korbel, František
Cena: 639 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

P ŘEHLED JUDIKATURY
ve věcech
práva na informace
Sestavil
FRANTIŠEK KORBEL
VYBRANÉ ŘADY PŘEHLEDŮ JUDIKATURY
ŘADA CIVILNÍ
ve věcech nájmu bytu
ve věcech ochrany osobnosti
ve věcech obchodních společností
ve věcech obchodního rejstříku
a rejstříku společenství vlastníků jednotek
ve věcech družstev
ve věcech pracovněprávních – I.
vznik, změny a skončení prac. poměru
ve věcech pracovněprávních – II.
Náhrada škody
ve věcech katastru nemovitostí
ve věcech odpovědnosti státu
za nesprávný výkon veřejné moci
ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce
ve věcech konkursu a vyrovnání
ve věcech obchodních závazkových vztahů
z oblasti věcných práv
ve věcech rozsudků pro uznání,
rozsudků pro zmeškání
a podmínek odvolání
ve věcech civilního řízení
s mezinárodním prvkem
ve věcech dědických
ve věcech promlčení a prekluze
v soukromém právu
ve věcech náhrady škody
ve věcech bezdůvodného obohacení
ve věcech majetkových vztahů
mezi manžely
ve věcech mimořádných opravných
prostředků v občanskoprávním řízení
ve věcech zajištění závazků
ve věcech vyúčtování služeb advokátem
ve věcech ochrany osobnosti
přeměny obchodních společností
převod podniku a jeho částí
poučovací povinnost soudu
a koncentrace řízení
směnečná
ve věcech dokazování
ve věcech občanskoprávních závazkových
vztahů
ve věcech majetkových vztahů
mezi manžely
ve věcech podílového spoluvlastnictví
ve věcech nákladů řízení
Žaloba, její náležitosti a vady
Zadávání veřejných zakázek.
Judikatura s komentářem
ve věcech rozhodčího řízení
ŘADA ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ
Judikatura Ústavního soudu 1993–2003
Přehledy judikatury
ve věcech daně dědické, daně darovací
a daně z převodu nemovitostí
ve věcech daní z příjmů
ve věcech daňového řízení
ve věcech ochrany hospodářské soutěže
ve věcech správního trestání
ve věcech veřejných zakázek
z oblasti životního prostředí
ve věcech voleb, referend a politických stran
z oblasti stavebního práva
ve věcech daně z přidané hodnoty
z oblasti sociálního zabezpečení
ve věcech silničního provozu,
silniční dopravy a pozemních komunikací
z oblasti školství
z oblasti živnostenského podnikání
JUDIKATURA ESD
Přehled ustanovení týkajících se
činnosti Soudního dvora ES
JUDIKATURA ESLP
Právo na spravedlivé řízení
a další procesní práva
Řízení před ESLP. Formální náležitosti podání
Rozsudky velkého senátu.
Sv. I (1999–2000)
P
Ř
E
H
L
E
D

J
U
D
I
K
A
T
U
R
Y

v
E

v
ě
c
E
c
H

P
R
Á
v
A

N
A

I
N
F
O
R
M
A
c
E
ISBN 978-80-7478-022-6
Kniha dostupná také
velektronické podobě
Obal1-4_h19_Obal1-4pro 22.3.13 12:18 Stránka 1

S LOVO O AUTOR OVI :
Mgr. František KORBEL, Ph. D. (nar. 1976 vTáboře), advokát, vysokoškolský učitel,
náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu ainformatiku amístopředseda
Legislativní rady vlády. Studoval Právnickou aFilozofickou fakultu MU vBrně aFakultu
sociálních věd UK vPraze. Absolvoval řadu stáží na právnických fakultách vNěmecku
aRakousku. Již jako student působil na Ústavním soudu aposléze byl zaměstnán jako
právník městského úřadu atéž opakovaně zvolen zastupitelem aradním vdomovském
Táboře. Vletech 2001–2006 působil v advokacii se specializací na správní právo,
právo životního prostředí aprávo na informace. Od roku 2007 dodnes je činný ve
veřejné správě jako náměstek ministra spravedlnosti, spřestávkou vroce 2010, kdy byl
náměstkem ministra životního prostředí aředitelem sekce legislativy astátní správy.
Od roku 2010 vyučoval správní právo jako odborný asistent katedry správního práva
Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2011 působí na katedře
správního práva asprávní vědy Právnické fakulty UK vPraze, kde vede seminář Právo
na informace. Je členem redakční rady časopisu Správní právo aStátní zastupitelství,
dlouholetým členem poroty soutěže o poskytování informací „Otevřeno/zavřeno“,
vneposlední řadě také hlavním autorem komentáře kzákonu č.106/1999 Sb.,
osvobodném přístupu kinformacím. Publikuje apřednáší voblasti správního práva,
informačních technologií alegislativy.
Obal2-3_h19_Sestava 1 22.3.13 12:32 Stránka 1

PŘEHLED JUDIKATURY
ve věcech práva na informace
1
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 1

2
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 2

PŘEHLED JUDIKATURY
ve věcech práva na informace
Sestavil
František Korbel
3
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 3

Vzor citace: Korbel, F. Přehled judikatury ve věcech práva na informace. Praha : Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 424.
Právní stav citované judikatury byl uzavřen k31. 12. 2012.
© Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013
ISBN: 978-80-7478-022-6 (brož.)
ISBN: 978-80-7478-023-3 (e-pub)
eBook kdostání na http://obchod.wkcr.cz
Všechny naše publikace si můžete objednat na adrese:
Wolters Kluwer ČR, a.s., UNákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401, e-mail: obchod@wkcr.cz, www.wkcr.cz
4
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 4

Slovo úvodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADY PRÁVA NA INFORMACE . . . 17
I. Základní principy . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. Střet práva na informace správem
na ochranu informací, veřejný zájem
vjudikatuře ESLP . . . . . . . . . . . . . . . .17
2. Podmínky omezení práva na informace
vjudikatuře ESLP . . . . . . . . . . . . . . . .20
3. Vztah veřejné sféry aochrany soukromí,
teorie vážení zájmů. Členství soudců
vKSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
4. Politický charakter apodmínky
omezení práva na informace.
Nahlížení do projektové dokumentace
stavby Jaderné elektrárny Temelín . . . 29
5. Smysl aúčel práva na informace . . . . . 30
6. Princip publicity veřejné správy.
Poskytnutí informací vztahujících se
ke stavbě rychlostní komunikace
R43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
7. Zásada rovnosti. Poskytnutí informací
ovýkonu trestu nevládní organizaci
zabývající se justicí . . . . . . . . . . . . . . .33
8. Zásada proporcionality arestriktivního
výkladu omezení ústavně zaručených práv.
Poskytnutí informací ovýkonu trestu
nevládní organizaci zabývající
se justicí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
9. Zákaz zužujícího výkladu práva
na informace. Povolení nezajišťovat
celní dluh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
10. Smluvní volnost apovinnost
poskytovat informace. Poskytnutí smlouvy
opostoupení pohledávky České republiky
vůči Ruské federaci . . . . . . . . . . . . . . .36
II. Základní pojmy asituace . . . . . . . . . 38
11. Žadatel oinformace . . . . . . . . . . . . . . .38
12. Pojem informace, kopie celé smlouvy . . . 40
13. Forma aobsah informací.
Poskytnutí kopie cestovní zprávy
náměstka ministra . . . . . . . . . . . . . . . .43
14. Důvody apohnutky jednání
povinného subjektu . . . . . . . . . . . . . . . 44
15. Právní hodnocení otázek povinným
subjektem. Změna stanoviska.
Informace odůkazu . . . . . . . . . . . . . . . 44
16. Povinnost mlčenlivosti. Hodnocení
nabídek vsouvislosti se zadáváním
veřejné zakázky . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
17. Označení dokumentu spožadovanými
informacemi. Kopie zápisů ze schůze
rady města . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
18. Informace ocelém správním spisu.
Protiprávní chování policisty . . . . . . . 47
19. Přílohy požadovaných informací . . . . 48
20. Zápis zporady . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
21. Zpráva oposouzení ahodnocení
nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
22. Názory aprohlášení politických
představitelů, které povinný subjekt
má kdispozici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
23. Názory aprohlášení politických
představitelů, které povinný subjekt
nemá kdispozici . . . . . . . . . . . . . . . . .56
ČÁST DRUHÁ
POVINNÉ SUBJEKTY . . . . . . . . . . . . . . . 59
I. Státní orgány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
24. Kancelář prezidenta republiky.
Informace zúřední korespondence . . . 59
25. Veřejný ochránce práv. Nahlédnutí
do spisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
26. Státní zastupitelství. Dozorový spis . . . 63
27. Ministr při interpelaci . . . . . . . . . . . . .64
28. Územní pracoviště státního orgánu
(Hasičský záchranný sbor) . . . . . . . . . 66
II. Územní samosprávné celky . . . . . . . 67
29. Nedělitelnost obecního úřadu.
Výsledky oznámení přestupku . . . . . . 67
30. Vztah mezi orgány územního
samosprávného celku . . . . . . . . . . . . .68
31. Poskytování informací úřadem místo
jiných orgánů samosprávy . . . . . . . . . .68
Obsah
5
PŘEHLED JUDIKATURY
ve věcech práva na informace
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 5

3 2. Samostatná apřenesená působnost
územních samosprávných celků . . . . . 71
33. Povinnost určení působnosti
územního samosprávného celku . . . . . 74
34. Poskytování informací v samostatné
působnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
35. Zveřejňování zápisů
ze zastupitelstva obce . . . . . . . . . . . . .75
III. Veřejné instituce . . . . . . . . . . . . . . . . 77
36. Interpretace pojmu veřejná instituce.
Odepření informací od Všeobecné
zdravotní pojišťovny . . . . . . . . . . . . . .77
37. Definiční znaky atypologie veřejných
institucí. Odepření informací od Fondu
národního majetku . . . . . . . . . . . . . . . .80
38. Pozemkový fond. Povinnost poskytovat
informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
39. Fond národního majetku. Převzetí záruk
za staré ekologické zátěže ve společnosti
Spolana a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
40. Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Poskytnutí seznamu smluvních
partnerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
41. Národní památkový ústav . . . . . . . . . .86
42. Ředitelství silnic adálnic ČR . . . . . . . 88
43. Státní podnik Letiště Praha.
Kopie smlouvy uzavřené mezi státním
podnikem Letiště Praha aEvropskou
investiční bankou . . . . . . . . . . . . . . . . .89
44. FC Hradec Králové, a.s.Převod
členských práv apovinností
vČMFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
45. Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Smlouva na realizaci zakázky
úklid stanic metra . . . . . . . . . . . . . . . .108
46. ČEZ, a.s.Poskytnutí analýzy
vhodnosti paliva pro reaktor na JET
adokumentace vsázek paliva
používaného od začátku provozu
obou bloků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
IV. Působnost povinného subjektu . . . . . 118
47. Informace, které má povinný subjekt
kdispozici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
48. Informace, které nemá povinný subjekt
kdispozici. Členství soudců vKSČ . . . 119
49. Právní rady avýklad
právních norem . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
5 0. Informace odoprovodných agendách.
Obsah kontrolního spisu ostížnosti
na protiprávní chování policisty . . . . . 122
51. Informace opodkladech pro rozhodnutí.
Poskytnutí příručky procedur akritérií
pro přiznání postavení uprchlíka . . . . . 123
52. Informace vgesci ústředního orgánu.
Poskytnutí odborného posudku . . . . . . 124
53. Vytváření nových informací.
Informace onevybrání pokut, cel adaní
pro uplynutí prekluzivní lhůty . . . . . . . 125
54. Informace, které vzniknou
vbudoucnu po podání žádosti. „Veškerá“
korespondence povinného subjektu . . . 130
V. Nadřízený orgán . . . . . . . . . . . . . . . . 133
55. Kritéria pro určení nadřízeného
správního orgánu veřejné instituce . . . 133
56. Nadřízený orgán vrozhodování
ostížnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
57. Nadřízený orgán kraje . . . . . . . . . . . . .137
58. Nadřízený orgán soudu.
Žaloba na ochranu před nečinností soudu
při poskytování informací . . . . . . . . . . 137
59. Nadřízený orgán státního
zastupitelství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
60. Neexistence nadřízeného
správního orgánu . . . . . . . . . . . . . . . . .143
ČÁST TŘETÍ
VZTAH KJINÝM PRÁVNÍM
PŘEDPISŮM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
61. Obecně ovztahu zákona
osvobodném přístupu kinformacím
kjiným zákonům . . . . . . . . . . . . . . . . .145
62. Teorie komplexní právní úpravy . . . . . 146
63. Vztah ke správnímu řádu, specialita,
potřeba určení procesního režimu.
Postup Ministerstva kultury ve správním
řízení oudělení oprávnění ke kolektivní
správě práv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
64. Vztah ke správnímu řádu, poskytování
informací nahlížením do spisu.
Sdělení informací ovýsledcích
oznámení přestupku . . . . . . . . . . . . . . .148
65. Vztah ktrestnímu řádu, poskytování
informací nahlížením do spisu . . . . . . 150
Obsah
6
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 6

6 6. Možnost volby procesního režimu žádosti
oinformace účastníkem řízení . . . . . . 152
67. Vztah kzákonům oobcích, okrajích
aohlavním městě Praze. Kopie zápisu
ze schůze rady města . . . . . . . . . . . . . . 153
68. Poskytování informací občanům obce
podle zákona oobcích. Kopie zápisu
ze schůze zastupitelstva města . . . . . . 156
69. Neveřejnost jednání rady obce podle
zákona oobcích amožnost poskytování
informací podle zákona osvobodném
přístupu kinformacím. Poskytnutí
kopií zápisů ze schůze rady města . . . . 157
70. Vztah ke stavebnímu zákonu,
názory oomezení práva
na informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
71. Vztah ke stavebnímu zákonu, názory
onezávislosti práva na informace . . . . 158
72. Zveřejnění podle zákona oveřejných
zakázkách amožnost poskytování
informací podle zákona osvobodném
přístupu kinformacím . . . . . . . . . . . . .161
73. Zpráva oposouzení ahodnocení podle
zákona oveřejných zakázkách . . . . . . 162
74. Neveřejnost jednání hodnotící komise
veřejné zakázky amožnost poskytování
informací podle zákona osvobodném
přístupu kinformacím . . . . . . . . . . . . .164
75. Vztah kjiným zákonům, které ukládají
zvláštní informační povinnosti . . . . . . 165
76. Vztah zákona osvobodném přístupu
kinformacím kzákonu oprávu
na informace oživotním prostředí . . . 170
ČÁST ČTVRTÁ
OCHRANA INFORMACÍ . . . . . . . . . . . . . 171
I. Ochrana utajovaných informací . . . 171
77. Utajení přípravy dokumentu.
Smlouva opostoupení pohledávky
kruskému dluhu . . . . . . . . . . . . . . . . .171
78. Podmínky apřezkoumatelnost utajení.
Návrh řešení systému mýtného . . . . . . 172
II. Ochrana soukromí
aosobních údajů . . . . . . . . . . . . . . . . 174
79. Ochrana soukromí
vjudikatuře ESLP . . . . . . . . . . . . . . . .174
8 0. Způsob arozsah ochrany
osobních údajů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
81. Správní rozhodnutí ve věci
právnických osob . . . . . . . . . . . . . . . . .178
82. Identita právnických osob . . . . . . . . . . 178
83. Identita advokátů, notářů, soudních
exekutorů, insolvenčních správců,
znalců, tlumočníků, daňových poradců,
patentových zástupců ajiných osob
zapsaných pro výkon profese ve veřejně
přístupných seznamech . . . . . . . . . . . .179
84. Informace omanželovi veřejně
známé osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
85. Osobnostní způsobilost zaměstnanců
ve veřejné správě . . . . . . . . . . . . . . . . .183
86. Služební hodnocení . . . . . . . . . . . . . . .186
87. Jméno, příjmení,
číslo občanského průkazu . . . . . . . . . . 188
88. Členství vpolitické straně . . . . . . . . . . 189
89. Příjemci veřejných prostředků, informace
oprominutí daně (OSMPB I) . . . . . . . 193
90. Informace oplatu zveřejných rozpočtů.
Odměna vedoucího úředníka . . . . . . . . 197
III. Ochrana obchodního tajemství . . . . 201
91. Potřeba označení obchodního tajemství
Poskytnutí informací ofakturách
zaplacených soukromé společnosti OÚ
ve Zlíně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
92. Okamžik označení obchodního tajemství.
Poskytnutí smlouvy odílo na stavbu
dálnice D 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
93. Nedostatečnost označení obchodního
tajemství. Bezpečnost jaderné elektrárny
Temelín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
94. Smlouva jako předmět obchodního
tajemství. Poskytnutí smlouvy
opostoupení pohledávky České republiky
vůči Rusku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
95. Nemožnost smluvní ochrany
obchodního tajemství. Poskytnutí
seznamu smluvních partnerů VZP . . . 206
96. Omezení ochrany obchodního tajemství
uvýdajů zveřejných rozpočtů.
Poskytnutí smlouvy odílo odostavbě
dálnice D47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
97. Ujednání oochraně informací voblasti
mezinárodního práva. Poskytnutí
smlouvy opostoupení pohledávky
České republiky vůči Rusku . . . . . . . . 208
Obsah
7
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 7

IV. Ochrana důvěrnosti majetkových
poměrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
98. Informace oprominutí daně
(OSMPB I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
99. Informace oplatbách zpojistného
zdravotnickým zařízením . . . . . . . . . . 212
V. Výlučně vnitřní informace . . . . . . . . 215
100. Podmínky omezení práva na vnitřní
informace. Poskytnutí veškeré
korespondence státního zastupitelství
sPolicií ČR týkající se prověřování
dvou trestních oznámení . . . . . . . . . . .215
101. Působnost organizačních složek
apracovníků povinného subjektu . . . . 219
102. Metodické ařídicí pokyny . . . . . . . . . 220
103. Vnitřní předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . .224
104. Personální hodnocení . . . . . . . . . . . . .225
105. Kniha návštěv . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
106. Cestovní zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
107. Pokyny dozorujícího státního zástupce
policejnímu orgánu . . . . . . . . . . . . . . .229
VI. Nové informace vznikající
při přípravě rozhodnutí . . . . . . . . . . 231
108. Koncepty písemností. Poskytnutí návrhu
kontrolního protokolu zveřejnosprávní
kontroly, která nebyla dokončena . . . . 231
109. Vztah názorů avytváření nových
informací podle §2 odst. 4 anových
informací vznikajících při přípravě
rozhodnutí podle §11 odst. 1 písm. b)
zákona osvobodném přístupu
kinformacím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
VII. Informace vzniklé bez použití
veřejných prostředků . . . . . . . . . . . . 235
110. Informace poskytnuté třetí osobou
pro uzavření smlouvy spovinným
subjektem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
111. Informace poskytnuté povinnému
subjektu třetí osobou. Poskytnutí kopií
projektů pokusů na zvířatech . . . . . . . . 235
VIII.Informace otrestním řízení . . . . . . . 237
112. Informace oprobíhajícím trestním řízení.
Poskytnutí informací oúkonech soudu
ve vykonávacím řízení . . . . . . . . . . . .237
113. Informace oprobíhajícím trestním stíhání.
Poskytnutí usnesení ozahájení
trestního stíhání policisty . . . . . . . . . . 239
114. Informace související
strestním řízením . . . . . . . . . . . . . . . . 248
115. Informace zdozorového spisu
státního zastupitelství . . . . . . . . . . . . .251
IX. Informace orozhodovací
činnosti soudů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
116. Poskytování informací zrozhodovací
činnosti soudů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
117. Poskytování nepravomocných
rozsudků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
118. Poskytování písemností podaných
soudu stranami . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
ČÁST PÁTÁ
PROCES POSKYTOVÁNÍ
INFORMACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
I. Žádost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
119. Motivy žádosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
120. Opakování žádosti . . . . . . . . . . . . . . . .267
121. Opakování žádosti vpřípadě
poskytnutí informací . . . . . . . . . . . . . .268
122. Podání žádosti e-mailem . . . . . . . . . . .269
123. Formulace žádosti, odkazy na zákon . . . 269
124. Určitost asrozumitelnost žádosti
o„všechny“ informace . . . . . . . . . . . .270
II. Rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
125. Postup subjektu, který není
povinným subjektem . . . . . . . . . . . . . .272
126. Rozhodnutí otom, že požadovaná
informace nespadá pod režim zákona
osvobodném přístupu kinformacím . . . 272
127. Odložení žádosti pro nedostatek
působnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
128. Přezkoumatelnost odložení žádosti
pro nedostatek působnosti . . . . . . . . . . 276
129. Lhůta pro včasné odeslání informací . . . 277
130. Právní moc fiktivního rozhodnutí . . . . 281
131. Nepřezkoumatelnost
fiktivního rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . .285
132. Absence důvodů anutnost zrušení
fiktivního rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . .285
Obsah
8
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 8

1 33. Žaloba proti nečinnosti, nebo napadení
fiktivního rozhodnutí? . . . . . . . . . . . . . 286
134. Označení fiktivního rozhodnutí . . . . . . 286
135. Vztah fiktivního askutečného rozhodnutí,
zásada ne bis in idem . . . . . . . . . . . . . . 286
136. Možnost vzniku fiktivního rozhodnutí
po předchozím zrušení rozhodnutí
soudem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
137. Požadavky na formu rozhodnutí . . . . . 288
138. Požadavky na obsah rozhodnutí . . . . . 288
139. Požadavky na přezkoumatelnost
rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
140. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí . . . . . 290
141. Materiální charakter rozhodnutí . . . . . 290
142. Neexistence rozhodnutí ve formálním
amateriálním smyslu vdůsledku
neexistence formální žádosti
oinformace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
143. Povinnost vydat rozhodnutí
očástečném odmítnutí informací . . . . 293
144. Rozhodování ve sporech
opovinném subjektu . . . . . . . . . . . . . .294
III. Zpoplatnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
145. Charakter úhrady za poskytnutí
informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
146. Sdělení požadavku na úhradu
za poskytnutí informace, rozhodnutí
ostížnosti proti výši úhrady arozhodnutí
oodložení žádosti oposkytnutí
informace pro nezaplacení . . . . . . . . . 299
147. Možnost arozsah zpoplatnění . . . . . . . 302
148. Zpoplatnění zpracování informací . . . 306
149. Zpoplatnění práce směřující
kmožnému odepření informací . . . . . . 306
150. Sazebník úhrad za poskytování
informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
IV. Opravné prostředky . . . . . . . . . . . . . 313
151. Určení nadřízeného orgánu . . . . . . . . . 313
152. Obsah fiktivního rozhodnutí
ve druhém stupni . . . . . . . . . . . . . . . . .314
153. E-mailová adresa pro elektronické
podání odvolání . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
154. Elektronický podpis na elektronickém
podání odvolání . . . . . . . . . . . . . . . . . .319
155. Podpůrné použití správního řádu
pro možnosti rozhodnutí
nadřízeného orgánu . . . . . . . . . . . . . . .323
1 56. Lhůta pro rozhodnutí orozkladu . . . . . 324
157. Rozhodnutí ostížnosti proti výši úhrady
za poskytnutí informací . . . . . . . . . . . . 324
V. Řízení před soudem . . . . . . . . . . . . . . 326
158. Povinnost vyčerpání řádného
opravného prostředku . . . . . . . . . . . . .326
159. Osvobození od soudního poplatku . . . 326
160. Určení pasivní legitimace soudem . . . 328
161. Označení žalovaného vžalobě proti
rozhodnutí ministra orozkladu . . . . . . 329
162. Vztah funkční příslušnosti
apasivní legitimace . . . . . . . . . . . . . . .329
163. Možnosti apodmínky žaloby
na ochranu proti nečinnosti . . . . . . . . . 330
164. Formulace petitu vžalobě
na ochranu proti nečinnosti . . . . . . . . . 332
165. Žaloba proti rozhodnutí ostížnosti
na postup při vyřizování žádosti
oinformace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332
166. Novoty vřízení před soudem . . . . . . . 337
167. Vrácení věci povinnému subjektu
pro nepřezkoumatelnost . . . . . . . . . . .338
168. Nařízení poskytnutí informací
soudem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
169. Apelační princip rozhodnutí
kasačního soudu . . . . . . . . . . . . . . . . .341
170. Kasační stížnost proti rozsudku
krajského soudu, který nenařídil
poskytnutí informací . . . . . . . . . . . . . .342
VI. Výkon rozhodnutí (exekuce) . . . . . . 344
171. Vykonatelnost příkazu
kposkytnutí informací . . . . . . . . . . . .344
VII. Přechodné azávěrečné otázky . . . . . 347
172. Charakter amožnosti ochrany práva
na informace před účinností zákona
osvobodném přístupu kinformacím . . . 347
173. Možnosti civilní žaloby na vydání
informací před účinností zákona
osvobodném přístupu kinformacím . . . 347
174. Přechodné prodloužení lhůty
pro poskytnutí informací . . . . . . . . . . .350
175. Nabytí účinnosti novely
č.61/2006 Sb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
176. Časová působnost novely č.61/2006 Sb.
pro správní řízení . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Obsah
9
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 9

1 77. Časová působnost novely č.61/2006 Sb.
pro soudní řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
178. Časová působnost novely §178
správního řádu ve věci definice
nadřízeného správního orgánu . . . . . . . 360
ČÁST ŠESTÁ
DALŠÍ AKTUÁLNÍ JUDIKÁTY . . . . . . . 363
179. Záruka zákonnosti akontroly
veřejné správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363
180. Základní amateřská škola,
příspěvková organizace zřízená obcí . . . 364
181. Doprovodné informace . . . . . . . . . . . .364
182. Vztah kdaňovému řádu . . . . . . . . . . . .365
183. Příjemci veřejných prostředků.
Dopady evropského práva,
spojené případy (C-92/09) Volker
und Markus Schecke GbR a(C-93/09)
Hartmut Eifert proti Land Hessen.
Test proporcionality (OSMPB II) . . . . 367
184. Informace omzdě zveřejných rozpočtů.
Management České televize . . . . . . . . 370
1 85. Informace ovymáhání daňových
exekučních titulů, informace
opohledávkách povinného subjektu,
vztah kpovinnosti mlčenlivosti
aneveřejnosti daňového řízení . . . . . . 373
186. Obrana proti zpoplatnění při nečinnosti
nadřízeného orgánu při rozhodování
ostížnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Výběr z ustanovení právních předpisů
citovaných v textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Úmluva oochraně lidských práv
azákladních svobod (č. 209/1992 Sb.) . . . . . 381
Listina základních práv asvobod
(č. 2/1993 Sb.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382
Zákon č.106/1999 Sb., osvobodném
přístupu kinformacím . . . . . . . . . . . . . . . . .383
Přehled uveřejněných judikátů
podle právních předpisů . . . . . . . . . . . . . . 396
Věcný rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Obsah
10
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 10

PŘEHLED JUDIKATURY
ve věcech práva na informace
Sestavil
Mgr. František Korbel, Ph.D.
Slovo úvodem
Po dvanácti letech od účinnosti zákona č.106/1999 Sb., osvobodném přístupu
kinformacím, nastal čas, aby komentářovou literaturu ktomuto zákonu doplnilo souborné vydání
tematické judikatury. Je totiž faktem, že značnou část, ba dokonce většinu problémů, jejichž
identifikaci anávrhy možných řešení nabízela komentářová literatura, zodpověděla během
let judikatura. Vzhledem katraktivnímu aspornému charakteru práva na informace ktomu
měla dostatek příležitostí, kterých využily zejména Nejvyšší správní soud aÚstavní soud.
Ipřes různé výhrady anekonečné neúspěšné novelizační záměry zůstává zákon osvobod -
ném přístupu kinformacím relativně stručným aobecným – adíky tomu ikultivovaným –
právním předpisem, ato ipo jediné větší novele provedené zákonem č.61/2006 Sb. Snahy
upravit toto právní odvětví kazuisticky, po čemž se mnohdy volá, jsou podle mého názoru
nesprávné. Nesprávné proto, že nemohou problémy tohoto odvětví uspokojivě vyřešit.
Žádným právním předpisem nelze vystihnout jemné situační nuance, provést vážení vzájemně
si konkurujících práv, ani poměřit veřejný zájem aochranu individuálních práv in concreto .
Výsledkem takové kazuistiky by byl jen méně přehledný zákon, méně jednotící judikatura
ave výsledku větší právní nejistota, včetně rizika rušení kazuistických ustanovení Ústavním
soudem nebo jejich překlenování ústavně konformním výkladem.
Uvedu-li to na příkladech, pak správná je cesta zobecnění principů, které judikatura
dovodila (srov. ESLP, Fressoz aRoire proti Francii , 1999), jak ktomu směřuje Úmluva
Rady Evropy opřístupu kúředním dokumentům zTromsø (18. června 2009). Ta
relativizuje všechny obligatorní důvody pro odepření informací pravidlem, že přístup
kinformacím může být odmítnut, pokud by zpřístupnění takové informace poškodilo nebo by
mohlo pravděpodobně poškodit některý zchráněných zájmů, pokud ovšem votázce zpří -
stupnění nepřevažuje veřejný zájem. Tímto směrem se vydala ijudikatura Ústavního soudu
aNejvyššího správního soudu.
Nesprávná je naopak cesta, která se snaží zákonem definovat obecné pojmy, jež sice
mohly být vminulosti sporné, ale dnes nám nabízí otevřené řešení za judikaturou jasně
vykládaných podmínek. Na mysli mám třeba §2 odst. 1 zákona osvobodném přístupu
kinformacím atam uvedený pojem „veřejné instituce“, které jsou subjektem povinným
poSlovo úvodem
11
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 11

skytovat informace. Ačkoli původní úmysl zákonodárce vdobě tzv. televizní krize apřijetí
příslušného zákona č.39/2001 Sb. byl úplně jiný, neboť chtěl zavedením pojmu „veřejná
instituce“ podřídit informační povinnosti pouze Českou televizi aČeský rozhlas, judikatura
se obecného pojmu chopila avyložila jej šířeji. Ústavní soud vnálezech sp. zn.III. ÚS 671/02
aIII. ÚS 686/02 uvedl, že veřejnou institucí je každý subjekt, který naplňuje definiční znaky
tohoto pojmu, jimiž jsou veřejný účel, zřizování státem, vytváření jejich orgánů státem astátní
dohled nad jejich činností. Proto byly vuvedených věcech uznány za veřejné instituce
Všeobecná zdravotní pojišťovna aFond národního majetku. Apodle názoru Ústavního soudu
podpořeného stanovisky doktríny jimi jsou idalší; přinejmenším veřejný ústav, veřejný
podnik, veřejné fondy aveřejné nadace. Jak trefně připomněl Ústavní soud, interpret může
rozumět zákonu lépe, než mu rozuměl jeho tvůrce, zákon může být moudřejší než jeho
autor – on právě musí být moudřejší než jeho autor(G. Radbruch, Rechtsphilosophie.
Studienausgabe. Hrsg. R.Dreier, S.Paulson, Heidelberg 1999, s.107).
Příkladný je idalší judikatorní vývoj tohoto pojmu směrem kinstitucím
soukromoprávním. Již vprvním vydání komentáře autoři uváděli, že naplnění smyslu práva na
informace by více vyhovovalo, kdyby povinným subjektem byly itakové entity, které – ač
formálně soukromoprávní povahy jako obchodní společnosti – byly zřízeny orgánem
veřejné moci kplnění veřejných účelů, jsou jím ovládány afinancovány (Korbel, F. akol.
Právo na informace. Zákon osvobodném přístupu kinformacím. Zákon oprávu na
informace oživotním prostředí. Komentář.1. vyd. Praha : LINDE Praha, a.s., 2004, s.27).
Abyl to opět Ústavní soud, který vpřelomovém nálezu sp. zn.I.ÚS 260/06 dovodil, že
veřejnou institucí je ipodnikatelský subjekt, konkrétně státní podnik. Jeho judikaturu
převzaly správní soudy adnes již nikdo nepochybuje otom, že veřejnou institucí je jakýkoli
subjekt bez ohledu na právní formu, pokud vněm veřejný prvek převažuje, při hodnocení
vpěti kritériích – způsobu vzniku, osobě zřizovatele, ovládání, dohledu aúčelu.
Návrh nahrazení pojmu veřejné instituce pojmem „právnické osoby zřízené zákonem
aprávnické osoby, které stát nebo územní samosprávný celek sám nebo sjinými územními
samosprávnými celky ovládá, ato iprostřednictvím jiné právnické osoby“, jak byl
prezentován při posledním neúspěšném návrhu novely zákona osvobodném přístupu kinformacím
vroce 2012, nepřináší žádné vyjasnění problému, bezdůvodně redukuje kritéria posuzování
pouze na ovládání aomezuje další judikatorní vývoj svou uzavřeností. Proč by neměla být
povinným subjektem také veřejná instituce, která je ovládána jinou veřejnou institucí? Jako
třeba fakulta univerzity. Nebo veřejná instituce, která nebyla zřízena zákonem anikdo ji
neovládá? Jako třeba zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, odbory aodborové
svazy, politické strany ahnutí, církve, veřejně prospěšné nadace či ústavy?
Je nutno uzavřít, že judikatura je pro výklad zákona osvobodném přístupu
kinformacím zcela klíčová. Judikatura vmnoha případech zprincipů dovodila to, co vzákoně
uvedeno není abýt ani nemůže. Převážně se tak dělo ve prospěch žadatelů oinformace,
ale ivjejich neprospěch, bylo-li to nutné. Byla to judikatura, která popsala charakter
apodmínky omezení základního práva na informace, určila okruh povinných subjektů,
stabilizovala vztah mezi nahlížením do spisu podle procesních předpisů aposkytování
informací podle zákona osvobodném přístupu kinformacím, vyloučila zneužívání
ustanovení oneveřejnosti některých jednání kbránění přístupu kinformacím, vyložila
požadavky na ochranu obchodního tajemství či osobních údajů nebo vysvětlila fakultativní
ochranu přípravných avnitřních informací povinných subjektů. Amnoho dalšího.
Slovo úvodem
12
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 12

Zákon osvobodném přístupu kinformacím, jako každý předpis, není samozřejmě bez
vad. Ale dokud se nepodaří dílčí nepřesnosti avady odstranit legislativní cestou, je to opět
judikatura, která je dokáže překlenout výkladem. Bez její znalosti by nebylo možné
některá ustanovení zákona správně aplikovat. Uvedu to na třech příkladech: první ve
prospěch žadatelů, druhý ve prospěch povinných subjektů atřetí procesní povahy.
Podle výslovného ustanovení zákona osvobodném přístupu kinformacím povinné
subjekty neposkytnou (tj. nesmí poskytnout) informace oprobíhajícím trestním řízení. Nejvyšší
správní soud však dovodil závěr jiný, ato dokonce takový, který by se mohl jevit na první
pohled contra legem . Rozhodl totiž opakovaně – azcela správně – tak, že informace
oprobíhajícím trestním řízení se poskytnou žadatelům vrežimu zákona osvobodném přístupu
kinformacím za podmínek stanovených vtrestním řádu. To mimo jiné znamená, že
ijednotlivé chráněné informace lze poskytnout, je-li na tom dán převažující veřejný zájem.
Druhý příklad jde naopak ktíži žadatelů. Zákon osvobodném přístupu kinformacím
stanoví, že povinné subjekty mohou žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací. Nejvyšší správní soud dovodil, že do nákladů za vyhledání informace je třeba započítat
také náklady spojené se zpracováním informace, neboť pouhé vyhledání informace bez
jejího přenosu např. vpísemné podobě by pro žadatele nemělo žádný praktický význam.
Třetím příkladem je procesní vztah zákona osvobodném přístupu kinformacím ke
správnímu řádu. Zákon uvádí, že správní řád se použije kochraně před nečinností.
Znamená to, že žadatel brojící proti nečinnosti povinného subjektu musí před podáním žaloby
vyčerpat jak stížnost proti nečinnosti podle zákona osvobodném přístupu kinformacím,
tak iobdobnou stížnost podle správního řádu? Nejvyšší správní soud rozhodl, že nikoliv.
Ochrana před nečinností podle správního řádu se vzdor výslovnému ustanovení nepoužije,
resp. není jí podmíněna ochrana soudní.
Vněkterých jiných případech judikatura potvrdila „knemalému překvapení“
povinných subjektů ito, co sice bylo ze zákona jasné, ale nebylo tak aplikováno. Příkladem je
známá kauza se zveřejněním platů aodměn vyplácených zveřejných prostředků. Přestože
zákon již od novely zroku 2006 říká, že povinný subjekt poskytne základní osobní údaje
oosobě, které poskytl veřejné prostředky, apřestože běžný plat ani mimořádné odměny
nejsou ztéto povinnosti nijak vyloučeny, všichni se až do rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu zroku 2011 domnívali, že se tato povinnost na plat aodměny nevztahuje.
Hovoříme-li ojudikatuře ve věcech práva na informace, nelze nezmínit, že tuto judikaturu
vytvořil zdrtivé většiny jediný soud – Nejvyšší správní soud. Celková atmosféra tohoto soudu
právu na informace přeje. Nejenže je Nejvyšší správní soud sám osobě několikanásobným
laureátem ceny OTEVŘENO za otevřenost veřejné správy, ale především ve své rozhodovací
praxi vyložil množství problematických otázek tak, jak mu ukládá Listina základních práv
asvobod, tedy in favorem –ve prospěch uplatnění základního práva. Aneučinil-li tak
výjimečně on, učinil tak Ústavní soud. Ale tak tomu bylo, pokud vím, vpodstatných otázkách,
pouze dvakrát. Poprvé vuvedeném případě povinnosti poskytovat informace státním
podnikem (I.ÚS 260/06) apodruhé při povinnosti poskytovat inepravomocné rozsudky soudů
(I.ÚS 1885/09), což si ovšem vyžádalo změnu zákona (Pl. ÚS 2/10).
Pochopitelně že nelze judikaturu pouze adorovat, ale iona musí být předmětem
dalšího, zejména doktrinálního výkladu akritiky. Aoto se tato publikace snaží. Tam, kde je
Slovo úvodem
13
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 13

to vhodné, doplňuji judikaturu poznámkami, vnichž vysvětluji její souvislosti
azdůrazňuji, co považuji za správné či mylné asčím se neztotožňuji. Prvek subjektivních představ
ahodnocení se samozřejmě promítá ivautorském výběru judikátů zařazených vtéto
publikaci, zpracování jejich názvů aprávních vět, svýjimkou těch právních vět, které vybral
apublikoval samotný soud. Do nich nezasahuji, maximálně jsem některé příliš dlouhé
zkrátil, ale to jen výjimečně. Právní věty, které jsem vybral sám, označuji vždy poznámkou.
Výběr judikatury ve věcech práva na informace jsem uzavřel kdatu 31. prosince 2012.
Publikace obsahuje tři rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, šest nálezů ašest
usnesení Ústavního soudu, deset rozhodnutí krajských soudů acelý zbytek tvoří judikatura
Nejvyššího správního soudu. Celkem je vpublikaci uvedeno 186 právních vět
svybranými částmi odůvodnění; počet rozhodnutí je oněco nižší, neboť některá rozhodnutí
vynikají ve více oblastech, ajsou proto využita opakovaně srůznými částmi odůvodnění
vrůzných částech knihy. Publikace obsahuje všechna rozhodnutí, která byla ve věcech
práva na informace zveřejněna voficiální Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,
atéměř všechna, která publikuje Nejvyšší správní soud správními větami na svých
internetových stránkách. Vynechal jsem pouze ta, která byla překonána pozdější judikaturou,
nebo která již nejsou aktuální sohledem na změnu právní úpravy. Vpublikaci je zařazeno
imnoho dalších rozhodnutí, která jsem vybral ze své dřívější advokátní asoučasné
akademické činnosti vtomto oboru aopatřil právními větami sám.
Po provedení sazby se objevilo ještě několik významných rozhodnutí zrůzných
oblastí, která jsem po dohodě snakladatelství zařadil do poslední, šesté části snázvem „Další
aktuální judikáty“. Jde opět rozsudků Nejvyššího správního soudu ajeden rozsudek
Městského soudu vPraze. Reagují na aktuální problematiku poskytování informací
opříjemcích veřejných prostředků, včetně reakce na rozsudek velkého senátu Soudního dvora EU
ze dne 9. listopadu 2010 Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) aHartmut Eifert
(C-93/09) proti Hesensku, definují požadavky na test proporcionality, vysvětlují pojem
doprovodných informací, zabývají se obranou proti zpoplatnění informací, vztahem
kdaňovému řádu ainformacím získaným vdaňovém řízení včetně exekuce apostavením
základní amateřské školy jako příspěvkové organizace zřízené obcí.
Celý sborník by samozřejmě bylo možné dále extendovat, zejména rozsáhlou
judikaturou Evropského soudu pro lidská práva aÚstavního soudu ve věcech ochrany soukromí
aochrany osobnosti na straně jedné asvobody projevu aochrany tisku na straně druhé.
Tato judikatura se úzce týká práva na informace (vevropském kontextu je právo na
informace dokonce pojímáno jako podmnožina svobody projevu), ale obvykle vní nejde oprávo
na informace vpodobě veřejného subjektivního práva uplatňovaného vůči orgánům veřejné
moci, aproto ani oaplikaci zákona osvobodném přístupu kinformacím. Jde zčásti oprávo
ústavní (vtomto rozsahu mne zajímalo anejvýznamnější rozhodnutí jsem do publikace
zařadil) azčásti oprávo občanské (ato jsem již ponechal jinému zpracování).
Publikace je členěna na pět základních částí, které obsahují judikaturu kzákladům
práva na informace, povinným subjektům ajejich působnosti, vztahu zákona osvobodném
přístupu kinformacím kjiným předpisům, hmotněprávní ochraně informací
ainformačnímu procesu včetně zpoplatnění, soudní ochrany avýkonu rozhodnutí. Každá část se
dělí na kapitoly avnich jsou jednotlivá rozhodnutí uvozena názvem, právní větou,
specifikací azdrojem avpřípadné vpoznámce pod čarou pak mým komentářem. Pokud se
Slovo úvodem
14
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 14

výjimečně stalo, že originál samotného rozhodnutí je opatřen poznámkami pod čarou,
pak tyto jsou zařazeny jako běžný text za text odůvodnění rozhodnutí; všechny poznámky
pod čarou tedy zůstávají vyhrazeny pouze autorským komentářům. Publikace je doplněna
věcným aparagrafovým rejstříkem, jakož itextem dotčených právních předpisů.
Budu rád, přispěje-li toto shrnutí azpracování judikatury voblasti práva na informace
krůstu poznání voboru azlepšení aplikační praxe. Tato publikace je využitelná zejména
pro povinné subjekty, ale hodí se ižadatelům oinformace, advokátům, správním soudům
astudentům pro rozšíření podkladů vpředmětech správního aústavního práva.
Autor
Slovo úvodem
15
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 15

Seznam použitých zkratek
Periodika adalší prameny:
Sb. n.u.ÚS Sbírka nálezů ausnesení Ústavního soudu České republiky,
vydává C. H. Beck Praha
Sb. NSSSbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
ASPIPrávní informační systém nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.
Právní předpisy:
ÚstavaÚstava České republiky, č.1/1993 Sb.
ÚmluvaÚmluva oochraně lidských práv azákladních svobod,
vyhlášená pod č.209/1992 Sb.
ListinaListina základních práv asvobod, vyhlášená pod č.2/1993 Sb.
obč. zák.zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník
obch. zák.zák. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník
inf. zák.zákon č.106/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacím
s.ř. s.zák. č.150/2002 Sb., soudní řád správní
o.s.ř.zák. č.99/1963 Sb., občanský soudní řád
správní řádzák. č.500/2004 Sb., správní řád
tr. zák.zák. č.140/1961 Sb., trestní zákon
tr. řádzák. č.141/1961 Sb., otrestním řízení soudním (trestní řád)
ZKVzák. č.328/1991 Sb., okonkursu avyrovnání
insolvenční zákonzák. č.182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)
exekuční řádzák. č.120/2001 Sb., osoudních exekutorech aexekuční činnosti
(exekuční řád)
notářský řádzák. č.358/1992 Sb., onotářích ajejich činnosti (notářský řád)
ZSDPzák. č.337/1992 Sb., osprávě daní a poplatků
Další zkratky:
VZPVšeobecná zdravotní pojišťovna
ESLPEvropský soud pro lidská práva
Rejstřík ustanovení
16
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 16

1. Střet práva na informace
správem na ochranu informací,
veřejný zájem vjudikatuře ESLP
čl. 10 Úmluvy oochraně lidských práv
azákladních svobod
Soud připomíná základní principy,
které vyplývají z jeho judikatury ve
vztahu kčl. 10:
a) Svoboda projevu představuje jeden
znejdůležitějších základů demokratické
společnosti. Svýhradou odst. 2 čl. 10 se
vztahuje nejen na „informace“ nebo
„myšlenky“ příznivě přijímané či
považované za neškodné či bezvýznamné, ale
ina ty, které zraňují, šokují nebo
znepokojují: tak tomu chtějí pluralita,
tolerance aduch otevřenosti, bez nichž není
„demokratické společnosti“ (viz
Handyside proti Spojenému království, 1976,
Jersild proti Dánsku, 1994).
b) Tisk má vdemokratické
společnosti významnou úlohu: ikdyž nemůže
překračovat určité hranice, zejména
sohledem na ochranu pověsti apráv
jiných ana nutnost zabránit úniku
důvěrných informací, přísluší mu nicméně –
při dodržování povinností
aodpovědnosti – sdělovat informace amyšlenky
o všech otázkách všeobecného zájmu
(viz De Haes aGijsels proti Belgii , 1997).
Novinářská svoboda také zahrnuje
možnost použití určité míry přehánění či
dokonce provokace (viz Prager a Ober -
schlick proti Rakousku, 1995).
c) Obecně platí, že „nezbytnost“
jakéhokoli omezení výkonu svobody
projevu musí být prokázána přesvědčivým
způsobem. Na prvním místě náleží
vnitrostátním orgánům, aby posoudily, zda
existuje „naléhavá společenská potřeba“
způsobilá omezení ospravedlnit, přičemž
ktomuto posouzení mají určitý prostor.
Pokud se jedná otisk, vnitrostátní
posuzovací pravomoc naráží na zájem
demokratické společnosti zajistit audržovat
svobodu tisku. Stejně tak je nutno dát
tomuto zájmu velkou váhu při
stanovení, které požaduje čl. 10 odst. 2, zda
omezení bylo přiměřené sledovanému
legitimnímu cíli (viz Goodwin proti
Spojenému království, 1996, Worm proti
Rakousku, 1997).
Rozsudek velkého senátu Evropského
soudu pro lidská práva ze dne 21. 1. 1999,
stížnost č.29183/95 ( Fressoz aRoire proti
Franciiomožnost šíření informací oplatu
ředitele podniku smajetkovou účastí státu)
1)
ASPI JUD25408CZ
Základní principy
17
1)
Judikatura Evropského soudu pro lidská práva vychází zponěkud jiné textace čl. 10 Úmluvy, než je včl. 17
Listiny základních práv asvobod. Úmluva oochraně lidských práv azákladních svobod neobsahuje samostatné
právo na informace jako veřejné subjektivní právo osob vůči orgánům veřejné moci jako česká Listina, ale
zahrnuje právo na informace jako nezbytnou součást do obecnějšího práva, resp. svobody projevu („Každý
má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory apřijímat arozšiřovat
informace...“).Evropský soud pro lidská práva je tradičně velmi informačně otevřený aliberální, počínaje známým
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADY PRÁVA NA INFORMACE
I. Základní principy
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 17

Zodůvodnění:
Pánové Fressoz aRoire zdůrazňují, že
inkriminovaný článek byl publikován
vrámci diskuse ozáležitostech
všeobecného zájmu: otázka růstu platu J. Calveta
mělavdané době zvláštní význam. Dis kuse
přesahovala osobu ředitele Peugeotu
ačlánek nezpochybňoval jeho pověst nebo
práva, ale správu podniku, který řídil. Trest,
kněmuž byli odsouzeni, byl podle jejich
názoru navíc neoprávněný vzhledem ktomu,
že podle judikatury Kasačního soudu
zveřejnění příjmů amajetku osob, zejména těch,
které zastávají veřejné funkce, nespadá pod
pojem soukromý život. Trest se také míjel se
snahou vynutit povinnost dodržování
úředního tajemství, neboť tou jsou vázáni pouze
daňoví úředníci. Jakákoli jiná osoba, jako
člen správní rady podniku nebo rodiny
ředitele, mohla vynést informaci o jeho
příjmech. Stěžovatelé podle svých slov nemohli
vědět, že fotokopie daňových přiznání, které
jim byly zaslány anonymně, byly získány
porušením služebního tajemství. To se ostat -
ně nepodařilo prokázat ani vnitrostátním
soudům. Otištění těchto fotokopií včlánku
stěžovatelům umožnilo nejen posílit
věrohodnost jejich informací, ale také splnit
povinnost novináře sdělit ověřené údaje
doprovázené důkazy. Konečně stěžovatelé
opakují, že jejich trestní obvinění bylo formální
povahy: trestní oznámení J. Calveta bylo
motivováno pouze odhalením jeho příjmů
aobvinění ztrestného činu přechovávání
informací získaných trestným činem ve
skutečnosti pouze zakrývalo snahu potrestat
publikování informace, na němž samotném
nebylo nic odsouzeníhodného.
Vláda tvrdí, že důvodem odsouzení bylo
porušení daňového tajemství; účelem bylo
efektivně zajistit jeho dodržování. Bylo by
iluzorní doufat vdodržování této
povinnosti, kdyby každá informace, včetně té,
jež je označena jako tajná, mohla být
vyzrazena zcela beztrestně. Omezení svobody
projevu by se mělo posuzovat sohledem na
povinnosti azodpovědnost dotyčných.
Stěžovatelé nemohli nevědět
onezákonnémpůvodu jim zaslaných dokumentů. Vláda dále
uvádí, že zveřejnění platu jedné osoby,
ikdyž se jednalo oředitele velkého
soukromého podniku, nemohlo přispět kdiskusi
ootázce, jež tehdy zajímala veřejnost.
Publikovaná informace se týkala pouze jedné
konkrétní situace, příliš izolované na to, aby
představovala otázku veřejného zájmu; jejím
Základy práva na informace
18
1)
rozhodnutím Handyside proti Spojenému království zroku 1976. Právo na informace jako součást svobody projevu
považuje nejen za základní lidské právo asvobodu, ale též za esenciální podmínku demokracie ačiní proto vše
kjeho ochraně. Omezení práva na informace připouští ve výjimečných případech, vnichž není dán na šíření
informací veřejný zájem, apokud je zároveň omezení práva věcně nezbytné kochraně jiných hodnot (viz např.
úspěch monacké princezny Caroline Von Hannover ve sporu na ochranu soukromí před bulvárním tiskem proti
Německu, rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004, stížnost č.59320/00, nebo MGN Limited proti Spojenému království ,
rozsudek ESLP ze dne 18. 1. 2011, stížnost č.39401/04 aj.). Celkově je judikatura ESLP kčl. 10 zaměřena mnohem
více na problematiku soukromoprávního šíření informací hromadnými sdělovacími prostředky, než na poskytování
informací od orgánů veřejné moci jako jednoho zveřejných subjektivních práv občanů vůči státu. Soud dokonce
dovodil, že zÚmluvy nelze dovodit obecné právo na přístup ke správním informacím adokumentům vůči orgánům
veřejné moci (Loiseau proti Francii , rozhodnutí opřijatelnosti ze dne 28. 9. 2004, stížnost č.46809/99). Existují
však iopačná rozhodnutí, vnichž Soud toto právo dovodil (např. Maďarská unie občanských svobod proti
Maďarsku, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 4. 2009, stížnost č.37374/05). Vtomto rozhodnutí
Soud konstatoval, že veřejnost má právo obdržet od orgánů státu, včetně soudů, informace týkající se veřejného
zájmu. Zpohledu zájmů chráněných čl. 10 Úmluvy nemůže zákon dovolovat arbitrární omezení, která by se mohla
stát formou nepřímé cenzury. Případná omezení tohoto práva musí splňovat požadavky kladené včl. 10 odst. 2
Úmluvy, tj. musí být prokázáno, že omezení je stanoveno zákonem, sleduje legitimní cíl aje nezbytné vdemokratické
společnosti. Vkaždém případě lze nosné závěry štrasburské judikatury využít pro vyřizování žádostí oinformace
povinnými subjekty vČR vrámci realizace základního veřejného subjektivního práva na informace podle čl. 17
Listiny základních práv asvobod, neboť zejména uvedené podmínky omezení základního práva definované
Soudem lze aplikovat univerzálně ahlásí se knim ijudikatura českého Ústavního soudu aNejvyššího správního soudu.
informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 18

cílem bylo jednoduše destabilizovat J.
Calveta apostavit ho vrámci vyjednávání
oplatech do obtížné pozice. Francouzské právo
přitom umožňuje informování opříjmech
adaních daňových poplatníků: čl.L. 111
zákona odaňových řízeních umožňuje
daňovým poplatníkům dané obce nahlédnout do
seznamu osob podléhajících vobci daňové
povinnosti aseznámit se sjejich zdanitelným
příjmem avýší daně. Vprojednávaném
případě proto podle vlády nedošlo
knepřiměřenému zásahu do svobody projevu, jelikož
existovalo alternativní řešení, jak zajistit
právo veřejnosti na informace, aniž by byl
porušen trestní zákon. Trestný čin
přechovávání fotokopií by nebyl naplněn, kdyby se
stěžovatelé spokojili se zveřejněním
informace opříjmech J. Calveta aneotiskli části
daňových přiznání.
Soud nesouhlasí stezí vlády, podle níž
inkriminovaná informace nevyvolávala
otázku veřejného zájmu. Kjejímu zveřejnění
došlo vrámci sociálního konfliktu vjedné
znejvýznamnějších francouzských
automobilek, okterém se vtisku široce psalo.
Článek dokazoval, že řediteli podniku vdané
době výrazně rostl plat, zatímco
zaměstnancům byl jeho růst odmítán. Cílem článku
vtomto kontextu nebylo poškodit pověst
J.Calveta, ale přispět kširší dis kusi oaktuál -
ní otázce, která zajímala veřejnost (viz např.
Thorgeir Thorgeirson proti Islandu , 1992).
Kúloze tisku, která spočívá všíření
informací amyšlenek ootázkách veřejného
zájmu, se pojí právo veřejnosti tyto
informace amyšlenky přijímat (viz mj.
Observer aGuardian proti Spojenému království,
191, a výše cit. rozs. Jersil a De Haes
aGijsels). Tak tomu bylo obzvláště
vprojednávaném případě, vzhledem ke
skutečnosti, že problémy zaměstnání
aodměňování obvykle vyvolávají velkou pozornost.
Zasahování do výkonu svobody tisku proto
může být slučitelné sčl. 10 Úmluvy pouze
vpřípadě, kdy je ospravedlněno převažu -
jícím imperativem veřejného zájmu (viz
Goodwin). Zajisté, každý, kdo vykonává
svou svobodu projevu, včetně novináře, na
sebe bere „povinnost aodpovědnost“,
jejichž rozsah závisí na jeho situaci
apoužitém technickém postupu (viz Handyside).
Ačkoli Soud uznává významnou roli, která
vdemokratické společnosti tisku náleží,
zdůrazňuje, že novináři vprincipu
nemohou být zbaveni – prostřednictvím ochrany,
kterou jim nabízí čl. 10 – povinnosti
respektovat trestní zákony. Ostatně odst. 2
čl. 10 stanoví meze výkonu svobody
projevu. Je nutno rozhodnout, zda sohledem
na konkrétní okolnosti projednávaného
případu zájem informovat veřejnost převažoval
nad „povinnostmi aodpovědností“, které
pro stěžovatele vyplývaly zdůvodu
pochybného původu jim zaslaných dokumentů.
Soud musí především rozhodnout, zda
cíl zachování daňového tajemství, sám
osobě legitimní, byl relevantním
adostatečným ospravedlněním inkriminovaného
zasahování. Vtomto ohledu je nutno
poznamenat, že ikdyž odsouzení stěžovatelů bylo
založeno výlučně na otištění dokumentů
držených daňovým úřadem apovažovaných
za získané porušením úředního tajemství,
dotýkalo


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist