načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení – Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení
-11%
sleva

Kniha: Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení
Autor: Petra Polišenská

Ucelený souhrn judikatury z oblasti nákladů řízení. ... (celý popis)
274
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 253
Rozměr: 235,0x160,0x15,0 mm
Hmotnost: 0,346kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201106
Nakladatelské údaje: Praha, Wolters Kluwer ČR, 2011
ISBN: 978-80-7357-653-0
EAN: 9788073576530
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Ucelený souhrn judikatury z oblasti nákladů řízení.

Popis nakladatele

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této ucelené podobě přínosem. Autorem je Petra Polišenská. Do Přehledu jsou zařazeny jak judikáty vytvořené z rozhodnutí Nejvyššího soudu, tak i judikáty vytvořené z rozhodnutí ostatních soudů, které byly publikovány v právních periodikách a dalších právních pramenech. V Přehledu není opomenuto i několik starších judikátů, např. z Vážného sbírky, aby byl skutečně komplexní a oblast nákladů řízení v občanském procesu zmapoval opravdu celou. Navíc jsou v Přehledu zařazeny i judikáty, které jsou běžně začleněny do tzv. Centrální judikatury, a přestože nebyly publikovány v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, tak jsou součástí centrální evidence soudních rozhodnutí, která je vedena na Nejvyšším soudu a je využívána v rozhodovací praxi soudů. Tímto širokým záběrem do judikatury soudů je vytvořen celistvý souhrn judikatury z oblasti nákladů řízení, který se jistě stane pomocníkem pro rozhodovací činnost na všech stupních civilního řízení.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Moderní metody řízení nákladů Moderní metody řízení nákladů
Popesko Boris, Papadaki Šárka
Cena: 314 Kč
Moderní metody řízení nákladů Moderní metody řízení nákladů
Popesko Boris, Papadaki Šárka
Cena: 314 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

I. Druhy nákladů řízení

(k § 137 o. s. ř.)

1. Daň z přidané hodnoty u odměny

likvidátora jmenovaného

do funkce soudem

2. Náklady řízení. Odměna za zastupování.

Odměna advokáta.

Daň z přidané hodnoty

3. Náhrada soudního poplatku

4. Rozhodování o náhradě nákladů

odvolacího řízení při nezaplacení

soudního poplatku z odvolání

5. Náklady řízení

a poučovací povinnost soudu

6. Náklady řízení ve smyslu

§ 137o.s.ř.

7. Náklady řízení - odměna osobě

nepovolané k poskytování právní

pomoci

8. Odměna notáře v zastaveném řízení

o dědictví

9. Náklady řízení již zaplacené

10. Náklady řízení a jejich souvislost

s řízením

II. Náklady řízení. Odměna advokáta.

Paušální sazba odměny za řízení

v prvním stupni. Nekalá soutěž

12. Řízení o dědictví. Náklady řízení ....

13. Náklady řízení státu

14. Odměna advokáta. Advokátní tarif ...

15. Náklady řízení. Osvědčení

o provedené registraci plátce

(k § 138 o. s. ř.)

16. Poplatková moderace a riziko

z obchodu

17. Nemožnost moderace poplatkové

povinnosti po skončení řízení

18. Řízení před soudem. Individuální

osvobození od soudních poplatků ....

19. Ustanovení zástupce účastníku

řízení podle § 30 o. s. ř.

20. Předpoklady přiznání osvobození

od soudních poplatků

21. Nárok žalobce na osvobození

od soudních poplatků

22. Otázka přípustnosti „širšího"

osvobození účastníka řízení od soudních

poplatků podle § 138 o. s. ř., který je

již ex lege osvobozen od poplatkové

povinnosti

23. Osvobození od soudních poplatků

právnické osoby

24. Osvobození od soudních poplatků

fyzické osoby-podnikatele

25. Prominutí poplatkové povinnosti

v občanském soudním řízení

u podnikatelských subjektů

26. Přípustnost dovolání. Usnesení

o osvobození od soudních poplatků ..

27. Osvobození od soudních poplatků.

Dovolací řízení. Podmínky řízení.

Zánik způsobilosti být účastníkem

řízení

28. Osvobození od soudních poplatků

a dovolání

29. Osvobození od soudních poplatků.

Právní nástupnictví

30. Přípustnost dovolání. Osvobození

od soudních poplatků

31. Konkurs. Pravomoc soudu.

Započtení v konkursu. Nadměrný

odpočet daně z přidané hodnoty

32. Soudní poplatky. Osvobození

od soudního poplatku

(k § 139 o. s. ř.)

3 3. Přípustnost odvolání proti rozhodnutí

soudního exekutora

34. Otázka hodnocení znaleckého

posudku zpracovaného znalcem, který

nebyl soudem dle § 127 odst. 1 o. s. ř.

ustanoven. K povinnosti soudu

provést další důkazy při procesní

pasivitě účastníka řízení


II. Placení nákladů řízení

(k § 140 o. s. ř.)

35. Odměna ustanoveného zástupce

36. Vyčíslení odměny ustanoveného

zástupce z rad advokátů pro účely

náhrady nákladů řízení mezi

účastníky

37. Odměna advokáta ustanoveného

soudem

38. Odměna notáře

39. Odměna notáře jako soudního

komisaře za dodatečné projednání

dědictví

40. Odměna notáře, nabyl-li dědictví

dědic, který zemřel

41. Odměna soudního komisaře

42. Solidárnost při placení nákladů

řízení

43. Náklady řízení. Náhrada nákladů

řízení. Nárok na náhradu nákladů

řízení. Vznik nároku

44. Náklady řízení. Samostatné nároky

samostatných společníků

45. Účastníci řízení. Náklady řízení.

Advokátní tarif

46. Odměna ustanoveného zástupce

(k § 141 o. s. ř.)

47. Záloha na náklady důkazů uložená

České republice

48. Náklady řízení. Nezaplacení zálohy

na náklady důkazu

49. Usnesení o povinnosti zaplatit

zálohu na náklady znaleckého

posudku

50. Náklady řízení a záloha na ně

51. Záloha na náklady řízení spojené

s podáním znaleckého posudku

52. Záloha na náklady důkazu. Vymáhání

zálohy na náklady důkazu

III. Náhrada nákladů řízení

(k § 142 o. s. ř.)

53. Závaznost právního názoru odvolacího

soudu v usnesení, jímž bylo zrušeno

rozhodnutí soudu prvého stupně

pro nepřezkoumatelnost. Rozhodování

o náhradě nákladů v soudním

vkladovém řízení podle

části páté o. s. ř.

54. Náhrada nákladů řízení při zpětvzetí

žaloby o zrušení a vypořádání

podílového spoluvlastnictví z důvodu

převodu spoluvlastnického podílu

žalovanými v průběhu řízení na třetí

osobu. Způsob určení ceny věci

pro stanovení sazby odměny v řízení

o zrušení a vypořádání podílového

spoluvlastnictví

55. Rozhodování o nákladech řízení

podle části páté o. s. ř.

56. Výrok o solidární (společné

a nerozdílné) povinnosti k náhradě

nákladů řízení

57. Výpočet nákladů řízení, je-li

ve spojených věcech rozhodnuto zčásti

věcně a zčásti procesně

58. Účinky odvolání proti rozsudku

o zrušení a vypořádání podílového

spoluvlastnictví

59. Rozhodování o nákladech řízení

ve sporu o zrušení a vypořádání

podílového spoluvlastnictví

60. Vázanost soudu návrhem na způsob

vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Kdy soud přistoupí k vypořádání

podílového spoluvlastnictví

k bytovému domu rozdělením

na jednotky

61. Účelnost nákladů dovolacího řízení ..

62. Nepřiznání náhrady nákladů řízení

z důvodů hodných zvláštního

zřetele

63. Náhrada nákladů řízení

v kompetenčním sporu

64. Náhrada nákladů s vyjádřením

k námitkám proti směnečnému

platebnímu rozkazu

65. Vázanost odvolacího soudu mezemi

odvolání v případě, že byl napaden

pouze výrok o náhradě nákladů

řízení

66. Náhrada nákladů řízení

podle § 142 odst. 3 o. s. ř

67. Výklad ustanovení zákona č. 328/1991 SI

o konkursu a vyrovnání


68. Výklad ustanovení zákona

č. 328/1991 Sb., o konkursu

a vyrovnání

69. Náhrada nákladů řízení. Žádost

o předběžné projednání nároku podle

§9odst. Izák. č. 58/1969 Sb

70. Spojení věcí ke společnému řízení

a náklady právního zastoupení

71. Náklady řízení. Důvod hodný

zvláštního zřetele

72. Předmět řízení penězi neocenitelný .. .

73. Podílové spoluvlastnictví

74. Některé otázky občanského soudního

řízení o zbavení, omezení a navrácení

způsobilosti k právním úkonům

75. Plná a poměrná náhrada

nákladů řízení

76. Samostatné nároky a náklady řízení ..

77. Náklady řízení v řízení o rozdělení

užívání společné nemovitosti

78. Výměra bolestného a náklady řízení ...

79. Náklady řízení. Příslušenství

jako předmět řízení

(k § 143 o. s. ř.)

80. Náklady řízení. Zúžení společného

jmění manželů

81. Náhrada nákladů řízení o zrušení

bezpodílového spoluvlastnictví manželů

(zúžení společného jmění manželů) ..

82. Náhrada nákladů řízení.

Zúžení BSM

83. Otázka nákladů řízení při přivolení

výpovědi z nájmu bytu

84. Náklady soudního řízení. Směnky ..

(k§144o.s.ř.)

85. Náklady řízení při zrušení

bezpodílového spoluvlastnictví

manželů

86. Náklady řízení v řízení o rozvod ....

(k§145o.s.ř.)

87. Rozhodování o nákladech řízení

při nařízení předběžného opatření

podle § 76b o. s. ř.

(k§146o.s.ř.)

88. Formulace nákladového výroku

při aplikaci § 150 o. s. ř.

89. Náhrada nákladů řízení zastaveného

podle § 111 odst. 3 o. s. ř.

90. Náhrada nákladů řízení při zpětvzetí

žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu

bytu podle § 711 odst. 1 písm. d)

obě. zák. pro zaplacení dlužného

nájemného

91. Zastoupení advokáta jiným advokátem

v soudním řízení

92. Řízení před soudem. Nepřiznání

náhrady nákladů řízení z důvodů

hodných zvláštního zřetele

93. Nepřiznání náhrady nákladů řízení

z důvodu nepoctivého postupu

žalobců vůči žalovanému

94. Zastoupení ústředního správního

úřadu advokátem ve správním

soudnictví

95. Rozhodování o náhradě nákladů

řízení při zastavení řízení

96. Aplikace § 146 odst. 2 o. s. ř. při

zastavení řízení o přivolení k výpovědi

nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. d)

obč. zák. v důsledku zaplacení

dlužného nájemného

97. Náklady řízení při zastavení řízení

pro zrušení napadeného rozhodnutí

správním orgánem

98. Náhrada nákladů žalobce

při zastavení řízení

99. Náklady řízení při zpětvzetí

správní žaloby

100. Zastavení řízení pro nezaplacení

soudního poplatku

101. Náhrada nákladů řízení v případě

zpětvzetí dovolání

102. Náhrada nákladů řízení při

neuskutečněném jednání soudu

103. Náklady řízení při zpětvzetí žaloby ..

104. Náklady řízení při zastavení řízení ..

105. Náklady řízení při zpětvzetí

žaloby , —

106. Náklady řízení. Sazba odměny

advokáta za řízení v jednom stupni.

Spor o určení pravosti pohledávky ...

107. Náklady řízení. Odměna advokáta.

Mimosmluvní odměna. Úkony právní

služby. Převzetí zastoupení.

Změna zástupce


108. Náklady řízení. Sazba odměny

advokáta za řízení v jednom stupni.

Spor o určení pravosti pohledávky ..

109. Exekuce prodejem nemovitosti.

Dražební vyhláška. Doručení dražební

vyhlášky. Usnesení o příklepu. Osoby

oprávněné podat odvolání. Rozhodnutí

o odvolání proti usnesení o příklepu .

110. Náklady řízení při zastavení řízení ..

111. Náklady řízení.

Důvodné podání žaloby

112. Náklady řízení při zastavení řízení

z důvodů zpětvzetí žaloby

113. Zaplacení nákladů řízení před

konečným rozhodnutím soudu

(k § 147 o. s. ř.)

114. Náklady řízení při zastavení řízení ..

115. Odvolání proti usnesení

o náhradě nákladů řízení

116. Náklady řízení při zastavení řízení ..

117. Zastavení odvolacího řízení

a náklady řízení

118. Náklady řízení při zpětvzetí žaloby ..

119. Rozhodování o nákladech řízení.

Absence výroku o nákladech řízení.

Částečné zastavení řízení

120. Náklady řízení při odročení

jednání

(k § 148 o. s. ř.)

121. Právo státu na náhradu nákladů

řízení

122. Náklady řízení hrazené

Českou republikou

123. Náklady řízení. Tlumočník

124. Náklady řízení. Řízení o dědictví ...

(k§149o.s.ř.)

125. Materiální vykonatelnost rozhodnutí

soudu o náhradě nákladů řízení

přisouzené účastníku zastupovanému

advokátem

(k § 150 o. s. ř.)

126. Procesní úspěch v řízení o úpravu

užívání společné věci. Nepřiznání

náhrady nákladu v tomto řízení

procesně úspěšnému účastníku

IV. Rozhodnutí o nákladech řízení...

(k § 151 o. s. ř.)

127. Označení zastavené věci jako další

modus zástavního práva k movitým

věcem

128. Faktura j ako listina ve smyslu

§ 151b odst. 3 obč. zák. ve znění

před novelou č. 367/2000 Sb

129. Rozhodnutí o základu náhrady

nákladů řízení

130. Rozhodnutí o nákladech řízení. Určení

výše odměny advokáta. Paušální sazba

odměny za řízení v jednom stupni.

Mimosmluvní odměna. Okolnosti

případu

131. Hotové výdaje notáře v řízení

o dědictví

132. Daň z přidané hodnoty jako náklady

řízení

133. Vydání samostatného usnesení

o odměně notáře

134. Vzdání se nároku na náhradu

nákladů řízení

135. Náklady řízení a jejich závislost

na výsledku řízení ve věci samé

136. Náklady řízení podílové

spoluvlastnictví

137. Odměna advokáta

138. Směnka. Náklady řízení

139. Náklady řízení. Samostatné

usnesení

140. Povinnost soudu rozhodnout

o nákladech řízení podle procesní

situace

(k § 151a o. s. ř.)

141. Odměna notáře jako soudního

komisaře

142. Hrazení odměny notáře jako soudního

komisaře v případě, kdy dědictví, jehož

nenabyl žádný dědic, připadlo státu ..

143. Smrt dědice, který dědictví neodmítl,

v průběhu řízení o dědictví
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist