načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů - Oldřich Řeháček

Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů
-7%
sleva

Kniha: Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů
Autor:

Problematika představenstva akciové společnosti a postavení jeho členů je komplexní soubor, jenž zahrnuje řadu dílčích otázek, dotýká se mnoha právních institutů, je regulován řadou právních i ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 21.10.2010
Počet stran: 208
Rozměr: 160x240
Úprava: xv, 184 stran
Vydání: Vyd. 1.
ISBN: 978-80-7400-346-2
EAN: 9788074003462
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Problematika představenstva akciové společnosti a postavení jeho členů je komplexní soubor, jenž zahrnuje řadu dílčích otázek, dotýká se mnoha právních institutů, je regulován řadou právních i mimoprávních norem. Předkládaná publikace se po praktické i teoretické stránce podrobně a celistvě zabývá otázkami spojenými s představenstvem akciové společnosti jakožto statutárním, řídícím a výkonným orgánem této společnosti, stejná pozornost je však věnována i právům a zejména pak povinnostem jednotlivých členů tohoto orgánu. Kniha se výrazným způsobem opírá o soudní judikaturu, vychází však i z tuzemské a zahraniční doktrinální literatury.
Publikace bude užitečná nejen členům představenstev akciových společností, ale všech kapitálových obchodních společností, stejně tak však i posluchačům a pedagogům na právnických fakultách a jiných vysokých školách, advokátům, soudcům a podnikovým (firemním) právníkům. Ocení ji však též každý, kdo vstupuje do styku s kapitálovými obchodními společnostmi, resp. s jejich vedoucími představiteli.

Předmětná hesla
Akciové společnosti
organizační složky podniku
představenstva akciových společností
Související tituly dle názvu:
Akciové investice Akciové investice
Gladiš Daniel
Cena: 115 Kč
Akciové investice Akciové investice
Gladiš Daniel
Cena: 195 Kč
Odměňování exekutivy akciových společností Odměňování exekutivy akciových společností
Hurychová Klára, Trubač O., Vrajík Michal
Cena: 441 Kč
Do politiky prý žena nesmí - proč? Do politiky prý žena nesmí - proč?
Malínská Jana
Cena: 210 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Část I. Obecné otázky a organizační struktura

akciové společnosti

Kapitola 1. Obecné otázky (stručné pojednání)

1.1 Obchodní společnost a akciová společnost

1.2 Orgán obchodní společnosti

Kapitola 2. Orgány akciové společnosti. Organizační

struktura akciové společnosti

2.1 Monistická koncepce

2.1.1 Monistická koncepce v angloamerickém právním

prostředí. Rada ředitelů (Board of directors).

Sarbanes-Oxleyův zákon

2.1.1.1 Vliv Sarbanes-Oxleyova zákona na evropské

právo

2.1.1.2 Vliv angloamerické právní úpravy

v České republice

2.2 Dualistická koncepce

2.3 Francouzská právní úprava

2.3.1 Starý a nový typ organizační struktury akciových

společností ve francouzské právní úpravě. Srovnání

monistická a dualistické koncepce

2.3.2 Francouzský typ akciové společnosti. Správní rada

(Conseil ďadministration)

2.3.2.1 Blíže ke vztahu správní rady a jejího předsedy . . .

2.3.2.1.1 První subsystém. Předseda správní rady

a generální ředitel jako jedna osoba

2.3.2.1.2 Druhý subsystém. Předseda správní rady

a generální ředitel jako dvě osoby

2.3.3 Německý typ akciové společnosti

2.4 Závěrem ke srovnání monistického a dualistického

modelu


2.5 Monistická a dualistická koncepce v právu Evropských

společenství (Evropské unie)

2.6 Monistická a dualistická koncepce v českém právu ....

Část II. Představenstvo akciové společnosti

jako kolektivní orgán

Kapitola 3. Představenstvo akciové společnosti

a jeho úloha

3.1 Povaha a postavení představenstva v rámci

akciové společnosti

3.2 Obsazení představenstva

3.3 Zasedání a usnášení představenstva

3.4 Představenstvo a princip profesionality

3.5 Iniciativa v záležitostech společnosti

3.6 Vztah mezi členem představenstva a společností.

Zásady a pokyny valné hromady

Kapitola 4. Působnost představenstva

akciové společnosti

4.1 Obchodní vedení akciové společnosti

4.1.1 Obchodní vedení v monistickém systému

v zákoně o evropské společnosti a v návrhu zákona

o obchodních korporacích

4.1.2 Obchodní vedení společnosti a jednání

jménem společnosti

4.1.3 Meze obchodního vedení společnosti

4.1.4 K možnosti zásahů do obchodního

vedení společnosti

4.1.5 První a poslední věta § 194 odst. 4 ObchZ

4.2 Jednání jménem společnosti

4.2.1 Pojetí právnických osob a jejich jednání

4.2.2 Jednání statutárního orgánu. Jednání jménem

akciové společnosti

4.2.2.1 Zákonná omezení jednatelského oprávnění

4.2.2.2 Vnitřní omezení jednatelského oprávnění

4.2.2.2.1 Jednání člena představenstva a prokuristy

4.2.2.3 Hranice mezi zákonným určením jednatelského

oprávnění a jeho vnitřním omezením


4.2.2 A Oprávnění k jednání jménem společnosti.

Způsob jednání jménem společnosti.

Vyloučení j ednatelského oprávnění

4.2.2.4.1 Jednání odporující způsobu jednání jménem

společnosti

4.2.2.4.2 Jednání člena představenstva a § 15 ObchZ.

Člen představenstva a plná moc

4.2.2.4.3 Povaha zápisu způsobu jednání jménem

společnosti do obchodního rejstříku.

Dobrá víra

4.2.3 Jednání jménem společnosti v soudním řízení

4.3 Působnost představenstva v dalších otázkách

4.3.1 Svolávání valné hromady

4.3.1.1 Pozvánka na valnou hromadu (oznámení

o jejím konání)

4.3.1.2 Oprávnění svolat valnou hromadu

4.3.1.3 Svolání valné hromady členem představenstva . .

4.3.1.4 Svolání valné hromady bývalým členem

představenstva

Kapitola 5. Vztah představenstva k ostatním orgánům

akciové společnosti. Představenstvo a akcionáři,

představenstvo a vedoucí zaměstnanci ...

5.1 Představenstvo a valná hromada

5.1.1 Dělba působnosti v akciové společnosti.

Možnost soudní ingerence do vnitřních poměrů

akciové společnosti

5.1.2 Ustanovení § 67a ObchZ. Působnost

představenstva a valné hromady

5.1.3 K významu souhlasu (rozhodnutí) valné hromady

pro právní úkony společnosti

5.1.4 Představenstvo a jediný společník

5.2 Představenstvo a dozorčí rada

5.2.1 Vnější činnost

5.2.2 Vnitřní činnost

5.3 Představenstvo a jiné orgány společnosti

5.4 Představenstvo a akcionáři

5.5 Představenstvo a vedoucí zaměstnanci


Část III. Členové představenstva akciové společnosti

a jejich postavení

Kapitola 6. Ustavení představenstva

6.1 Ustavení představenstva v případě sukcesivního

založení akciové společnosti

6.2 Ustavení představenstva v případě simultánního

založení akciové společnosti

Kapitola 7. Vznik funkce v představenstvu

akciové společnosti

7.1 Volba členů představenstva valnou hromadou

a dozorčí radou

7.1.1 Volba členů představenstva valnou hromadou

7.1.2 Volba členů představenstva dozorčí radou

7.1.3 Společné otázky

7.1.3.1 Neplatnost volby člena představenstva

7.1.3.2 Podmínečná volba

7.1.4 Volba náhradních členů představenstva

7.2 Kooptace

7.3 Jmenování člena představenstva soudem

7.3.1 Jmenování akcionáře společnosti členem

představenstva

7.3.2 Clen představenstva ze seznamu

insolvenčních správců

7.3.3 Soudní řízení

7.3.4 Jmenování právnické osoby členem představenstva .

Kapitola 8. Podmínky pro výkon funkce člena

představenstva akciové společnosti

8.1 Podmínka první - fyzická osoba starší 18 let

8.2 Podmínka druhá - plná způsobilost k právním úkonům .

8.3 Podmínka třetí - bezúhonnost

8.4 Podmínka čtvrtá - neexistence překážky provozování

živnosti

8.5 Podmínka pátá - neslučitelnost s funkcí člena

dozorčí rady v téže společnosti

8.6 Podmínka šestá - splnění předpokladů pro výkon

funkce podle ustanovení § 381 ObchZ

8.7 Podmínka sedmá - neslučitelnost s funkcí prokuristy

téže společnosti


Kapitola 9. Postavení členů představenstva

akciové společnosti

9.1 Povinnosti členů představenstva

9.1.1 Povinnost loajality a péče řádného hospodáře

9.1.2 Rozvedení povinnosti loajality a péče řádného

hospodáře. Porušení povinnosti člena

představenstva

9.1.3 Standard péče

9.1.4 Péče řádného hospodáře a podnikatelské riziko ...

9.1.5 Povinnosti členů představenstva a kodexy

Corporate Governance

9.2. Práva členů představenstva akciové společnosti

9.2.1 Odměňování členů představenstva v tuzemské

právní úpravě, v evropském pohledu

a v judikatuře českých soudů

9.2.1.1 Obvyklá odměna

9.2.1.2 Smlouva o výkonu funkce

9.2.1.3 Bezplatný výkon funkce

9.2.1.4 Podoba odměny za výkon funkce.

Náklady vynaložené při výkonu funkce

9.2.1.5 Nenároková plnění

9.2.1.6 Zákaz poskytnutí plnění

9.2.1.7 Plnění přiznané vnitřním předpisem

společnosti

9.2.1.8 Schválení smlouvy o výkonu funkce

a její vypovězení

9.2.1.9 Plnění z obchodněprávního a z pracovněprávního

vztahu

9.3 Členství v představenstvu a pracovněprávní vztah ....

9.4 Odpovědnost členů představenstva

akciové společnosti

9.4.1 Obchodněprávní odpovědnost vůči

akciové společnosti

9.4.1.1 Odpovědnost za řádný výkon činnosti

9.4.1.2 Liberační důvod a liberace.

Omezení a vyloučení odpovědnosti.

Solidární odpovědnost

9.4.1.3 Podmínky vzniku odpovědnosti

9.4.1.4 Porušení povinnosti členem představenstva.

Posuzování péče řádného hospodáře

9.4.1.4.1 Důkazní břemeno. Příčinná souvislost


9.4.1.5 Solidární a kolektivní odpovědnost.

Zápis ze zasedání představenstva a jeho význam

pro odpovědnost členů představenstva

9.4.1.6 Uplatnění nároku na náhradu škody

9.4.1.7 Odpovědnost členů představenstva

a zásahy valné hromady (dozorčí rady)

9.4.2 Odpovědnost vůči třetím osobám

9.4.3 Trestněprávní odpovědnost členů představenstva ..

9.4.3.1 Členění trestných činů

9.4.3.2 Selftrading

9.4.3.3. Závěrečné poznámky k trestněprávnímu postihu

členů představenstva

9.5 Ručení

9.6 „Stínoví vedoucí

66

. Odpovědnost a ručení v koncernu ..

Kapitola 10. Předseda představenstva akciové společnosti

a jeho postavení

10.1 Volba a odvolání předsedy představenstva

10.2 Postavení předsedy představenstva

Kapitola 11. Zánik funkce člena představenstva

akciové společnosti

11.1 Smrt

11.2 Odstoupení z funkce

11.2.1 Oznámení rezignace předem

11.2.2 Rezignace na zasedání orgánu

11.3 Odvolání z funkce

11.3.1 Účinnost odvolání z funkce

11.3.2 „Pozastavení

66

výkonu funkce

11.4 Skončení funkčního období

11.5 Volba nového člena

11.6 Ztráta podmínek či předpokladů pro výkon

funkce člena představenstva stanovených

právním předpisem

11.7 Zánik funkce kooptovaného člena představenstva ...

11.8 Srovnání různých okamžiků zániku funkce
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist