načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Právo v podnikání – 2. vydání – Bohumila Salachová

Právo v podnikání - 2. vydání
-7%
sleva

Kniha: Právo v podnikání
Autor: Bohumila Salachová
Podtitul: 2. vydání

Kniha je věnována základním právním předpisům, upravujícím právní vztahy v podnikání. Je sestavena tak, aby pro pochopení obsahu nebyly nutné předchozí vstupní znalosti v ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  201 Kč 187
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 125
Rozměr: 24 cm
Vydání: 2., aktualiz. vyd.
Jazyk: česky
Datum vydání: 15.10.2012
Nakladatelské údaje: Ostrava, Key Publishing, 2012
ISBN: 978-80-7418-148-1
EAN: 9788074181481
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha je věnována základním právním předpisům, upravujícím právní vztahy v podnikání. Je sestavena tak, aby pro pochopení obsahu nebyly nutné předchozí vstupní znalosti v probíraných oblastech a mohla tudíž sloužit jak pro širokou veřejnost, tak pro studenty, kteří se chtějí s danou problematikou seznámit. Poskytuje náhled na stěžejní ustanovení živnostenského práva,obchodního práva, a další související oblasti, zejména problematiku práva hospodářské soutěže a práva insolvenčního. Oblasti právní úpravy byly vybrány s ohledem na praktickou potřebu podnikatele, přičemž není zařazena, vzhledem k možnému rozsahu, účetní ani daňová problematika.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Bohumila Salachová - další tituly autora:
Právo v podnikání Právo v podnikání
Podnikání a jeho přeměny Podnikání a jeho přeměny
Právní prostředí podnikatele Právní prostředí podnikatele
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1

KEY Publishing s.r.o.

Ostrava

2012

Bohumila Salachová

PRÁVO V PODNIKÁNÍ

2. aktualizované vydání


© Bohumila Salachová 2012

ISBN 978-80-7418-148-1

Recenzoval: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.


Obsah

1. Podnikání a podnikatelé ...........................................................................................................7

1.1 Definice pojmu podnikání ...................................................................................................7

1.1.1 Charakteristika pojmu podnikání .............................................................................7

1.1.2 Podnikatelé a jejich členění ......................................................................................9

1.1.3 Povinnosti v oblasti registrace podnikatelské činnosti ..........................................10

1.2 Obchodní společnosti a družstva .......................................................................................11

1.2.1 Formy obchodních společností ...............................................................................11

1.2.2 Základní kapitál a vklady společníků ....................................................................12

1.2.3 Vztahy společnosti a společníků ............................................................................13

1.3 Založení a vznik společnosti ..............................................................................................15

1.3.1 Založení společnosti ...............................................................................................15

1.3.2 Zrušení a zánik společnosti ....................................................................................16

1.3.3 Likvidace společnosti .............................................................................................17

1.3.4 Další možné formy podnikatelských aktivit ..........................................................17

1.3.4.1 Podnikání formou sdružení podle občanského zákoníku .......................17

1.3.4.2 Tiché společenství ....................................................................................18

1.3.4.3 Osoba spolupracující ................................................................................18

1.3.4.4 Evropské korporace ...................................................................................18

2. Živnostenské právo .................................................................................................................21

2.1 Identifikace živností a jejich právní úprava ......................................................................21

2.1.1 Charakteristika živností – pozitivní vymezení živnosti ........................................21

2.1.2 Provozování živnosti – podmínky ..........................................................................24

2.2 Členění živností ..................................................................................................................26

2.2.1 Ohlašovací živnosti .................................................................................................26

2.2.2 Živnosti řemeslné ...................................................................................................27

2.2.3 Živnosti vázané .......................................................................................................27

2.2.4 Živnost volná ..........................................................................................................27

2.2.5 Živnosti koncesované .............................................................................................27

2.3 Vznik a zánik živnostenského oprávnění ..........................................................................28

2.3.1 Vznik živnostenského oprávnění ...........................................................................28

2.3.2 Povinnosti ve vztahu k provozovně .......................................................................31

2.3.3 Další povinnosti při provozování živnosti .............................................................31

3. Obchodní firma .......................................................................................................................34

3.1 Obchodní firma ..................................................................................................................34

3.1.1 Právní úprava obchodní firmy................................................................................34

3.1.1.1 Přechod a převod obchodní firmy v případech právního nástupnictví.. 35

3.1.1.2 Právní ochrana obchodní firmy - žalobní nároky ....................................36

4. Obchodní rejstřík ...................................................................................................................37

4.1 Právní úprava obchodního rejstříku ..................................................................................37

4.1.1 Princip formální a materiální publicity .................................................................38

4.1.2 Konstitutivní a deklaratorní účinky zápisů ............................................................39

4.1.3 Zapisované subjekty ...............................................................................................39

4.1.4 Zápis do OR - procesní postup ...............................................................................40

4.1.5 Předmět zápisů do OR ............................................................................................41

4.1.6 Sbírka listin .............................................................................................................42

5. Obchodní společnosti .............................................................................................................44

5.1 Osobní společnosti .............................................................................................................44

5.1.1 Veřejná obchodní společnost ..................................................................................45

5.1.2 Komanditní společnost ...........................................................................................46

6. Kapitálové společnosti, společnost s ručením omezeným .....................................................49

6.1 Obecná charakteristika kapitálových společností .............................................................49

6.1.1 Společnost s ručením omezeným ...........................................................................50

6.1.2 Zánik účasti společníka ..........................................................................................54

7. Akciová společnost .................................................................................................................56

7.1 Právní úprava akciové společnosti ....................................................................................56

7.1.1 O akciích - základní náležitosti ..............................................................................57

7.1.2 Založení společnosti ...............................................................................................58

7.1.3 Orgány akciové společnosti ....................................................................................61

7.1.4 Zánik společnosti ....................................................................................................63

8. Družstvo .................................................................................................................................65

8.1 Základní právní úprava družstev .......................................................................................65

8.1.1 Členství ve družstvu, orgány družstva ...................................................................66

8.1.2 Stanovy ....................................................................................................................67

8.1.3 Malé družstvo a zánik družstva ..............................................................................68

9. Obchodní závazkové vztahy ....................................................................................................69

9.1 Identifikace pojmu obchodní smlouvy a jejich právní úprava .........................................69

9.1.1 Členění obchodních vztahů ...................................................................................70

9.1.2 Vznik obchodněprávních závazků .........................................................................71

9.1.3 Veřejný návrh a veřejná soutěž, uzavření smlouvy

na základě veřejného návrhu ................................................................................72

10. Zajištění obchodních závazků a jejich zánik ...........................................................................76

10.1 Zajišťovací instituty ............................................................................................................76

10.1.1 Smluvní pokuta ......................................................................................................77

10.1.2 Ručení ....................................................................................................................78

10.1.3 Bankovní záruka ....................................................................................................78

10.1.4 Uznání závazku ......................................................................................................78

10.1.5 Zánik obchodních závazků ...................................................................................79

10.1.6 Postup při vymáhání pohledávek ..........................................................................80

11. Kupní smlouva, smlouva o prodeji podniku, koupě najaté věci a nájem podniku .................82

11.1 Základní právní úprava kupní smlouvy ............................................................................82

11.1.1 Právní postavení stran smlouvy ............................................................................83Smlouva o prodeji podniku ................................................................................................84

11.2.1 Právní postavení stran smlouvy .............................................................................85

11.3 Smlouva o koupi najaté věci ..............................................................................................85

11.4 Smlouva o nájmu podniku .................................................................................................86

12. Smlouva o dílo, smlouvy se zástupci (mandátní, komisionářská,

o kontrolní činnosti, obchodní zastoupení, zprostředkovatelská).........................................88

12.1 Smlouva o dílo ....................................................................................................................88

12.2 Smlouva mandátní .............................................................................................................90

12.3 Smlouva komisionářská .....................................................................................................91

12.4 Smlouva o kontrolní činnosti.............................................................................................92

12.5 Smlouva o zprostředkování................................................................................................92

12.6 Smlouva o obchodním zastoupení ....................................................................................93

13. Smlouvy se vztahem ke skladování ........................................................................................94

13.1 Smlouva o uložení věci ......................................................................................................94

13.2 Smlouva o skladování ........................................................................................................95

14. Smlouvy bankovních služeb....................................................................................................98

14.1 Smlouva o úvěru ................................................................................................................98

14.2 Smlouva o otevření akreditivu .........................................................................................100

15. Smlouva o tichém společenství .............................................................................................102

15.1 Smlouva o tichém společenství .......................................................................................102

16. Právo hospodářské soutěže ..................................................................................................104

16.1 Právo hospodářské soutěže ..............................................................................................104

16.1.1 Ochrana hospodářské soutěže před omezováním ...............................................105

16.1.2 Významná tržní síla ..............................................................................................107

16.2 Nekalá soutěž ....................................................................................................................108

17. Insolvenční právo ...................................................................................................................112

17.1 Insolvenční právo .............................................................................................................112

17.1.1 Druhy úpadku .......................................................................................................113

17.1.2 Insolvenční řízení .................................................................................................113

17.1.3 Pohledávky ............................................................................................................115

17.1.4 Majetková podstata ...............................................................................................115

17.2 Konkurs .............................................................................................................................117

17.3 Reorganizace .....................................................................................................................117

17.4 Oddlužení .........................................................................................................................119

Věcný rejstřík ...............................................................................................................................122

Literatura ....................................................................................................................................124

Publikace .....................................................................................................................................124


7

kapitola

Podnikání a podnikatelé

1

Předmětem 1. kapitoly je výklad základních pojmů užívaných v podni­

kání, vysvětlení pojmu podnikání, pojmu „závislá práce“, členění a regis­ trace podnikatelských subjektů. Blíže jsou vysvětleny jednotlivé instituty, které jsou užívány v právní úpravě obchodních společností, podán popis vzniku a zániku obchodní společ nosti. 1.1 Definice pojmu podnikání

Pojem podnikání můžeme obecně definovat jako činnost, která v sobě

zahrnuje určité znaky. Tyto znaky, které musí být naplněny současně

(kumulativně), umož ní identifikovat, zda určitá činnost je činností podni

katelskou, či nikoliv. Hovoříme-li o pouze o živnostenském podnikání, pak

toto živnostenské podnikání je pojem poněkud užší, nežli pojem podnikání

v obecné rovině, protože se vztahuje pouze k podnikání konanému v rámci

živností.

Srovnáme-li pak pojem „závislá práce“ můžeme konstatovat, že znaky

podnikání a znaky závislé práce jsou ve většině svých aspektů právě opač

né, jak uvedeno viz níže. 1.1.1 Charakteristika pojmu podnikání

Podnikáním rozumí obchodní zákoník (dále jen ObchZ) samostatnou,

soustavnou činnost, prováděnou podnikatelem vlastním jménem, na vlast­ ní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Všechny uvedené znaky musí být naplněny současně. Při bližším zkoumání této definice můžeme rozlišit jednotlivé atributy, jejichž komplex tvoří podnikání:

a) Samostatnost v podnikání znamená samostatné rozhodování podnika

tele, jeho nezávislost v rozhodování, jak bude podnikat, jaká pracov

ní místa bude provozovat, jaké podnikatelské kroky provede, kdy je

pro vede, aniž by byl nucen komukoliv toto zdůvodňovat.

b) Soustavnost pak představuje požadavek opakování podnikatelské

čin nosti v čase - aniž však je nutná denní osmihodinová či jiná

pevně sta novená doba. O tomto si rozhoduje sám podnikatel. K na

plnění požadavku soustavnosti postačí i sezónnost podnikatelských

aktivit. Nemůže však jít např. jen o jednorázovou činnost.

c) Podnikatel koná pod vlastním jménem nebo pod svou obchodní

fir mou. Právní úkony provádí svým jménem nebo pod svou firmou.

d) Podnikatel koná na svou vlastní odpovědnost, za svoje závazky odpoví

dá, ať již je osobou fyzickou nebo právnickou, celým svým majet

kem. V této souvislosti je však třeba rozlišit majetek podnikatele (jak

osoby fyzické, tak osoby právnické) a majetek společníků v obchodních

společnostech, neboť postavení společníků a jejich ručení za závazky

společnosti je v závislosti na formách obchodních společností různé.

e) Podnikání se realizuje za účelem dosažení zisku. Cílem podnikatel

ských aktivit je tedy dosahování zisku (narozdíl např. od činnosti

nadací či dobročinných spolků).

Závislá práce je upravena zákoníkem práce

1

, tuto lze vykonávat pouze

v pracovněprávním vztahu. Zakázaný je tzv. „švarcsystém“, což je situace, kdy jde v podstatě o výkon závislé práce, tento je však formálně řešen - překryt - obchodněprávním vztahem mezi dvěma podnikateli, kdy zpravidla „zaměstnanec má živnostenské oprávnění“. Kontrolní orgány proto v takových případech zjišťují, zda činnost, která je předmětem jejich zkoumání, obsahuje ve svých aspektech znaky závislé práce, či zda jde o podnikání. Závislá práce má tyto znaky :

- je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti

zaměstnance

- je vykonávána jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů, osobně

zaměstnancem

- je konána na náklady a na odpovědnost zaměstnavatele, za mzdu

(plat)

- je konána v pracovní době, na pracovišti, případně na jiném dohod

nutém místě.

2

Protože závislá práce může být konána jen v základním

pracovněprávním vztahu - tj. v pracovním poměru nebo na základě

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – nelze na vztahy, 1

Ust. § 2 a ust. § 3 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) v platném znění

2

Zákoník práce zná z tohoto pravidla výjimky, např. připadá v úvahu domácká práce, nebo

rozhodování zaměstnance o pracovní době samostatně, pokud jde např. o výkon činnosti na základě smlouvy o provedení práce.

vykazující znaky závislé práce, aplikovat obchodní či občanskopráv

ní smlouvy. Projevy výše uvedených znaků závislé práce vysledujeme

např. tak, že zjišťujeme, zda kontrolovaná osoba:

- má nadřízeného, který jí ukládá pokyny, řídí ji a kontroluje (znak

závislé práce – jde o vztah nadřízenosti a podřízenosti. Podnikání je

naopak činnost samostatná).

- Koná jménem zaměstnavatele např. tak, že jeho jménem jedná a vystu

puje ve vztazích ke třetím osobám, píše dopisy jeho jménem, mailové

zprávy atp...(znak závislé práce, jde o jednání jménem zaměstnavatele.

Podnikatel naopak jedná jménem svým).

- Používá nástroje a pomůcky zaměstnavatele (jde o závislou práci.

Podnikatel koná na svoje náklady).

- Smlouva uzavřená mezi příslušnými stranami nese další znaky závislé

práce – je v ní sjednána pravidelná měsíční mzda, dovolená, pojiště

ní ...ačkoliv taková smlouva není nazvána jako pracovní smlouva, ale

např. smlouva o dílo, nemá znaky obchodní spolupráce, ale znaky zá

vislé práce, tedy obsahuje ujednání, která se běžně provádí v pracovní

smlouvě. 1.1.2 Podnikatelé a jejich členění

Obchodní zákoník vymezuje osoby, jimž poskytuje statut podnikatele ve

čty řech skupinách v závislosti na způsobu (druhu) jejich registrace jako pod nikajících subjektů:

a) Osoby zapsané do obchodního rejstříku.

b) Osoby zapsané do živnostenského rejstříku (podnikající s živnosten

ským oprávněním).

c) Osoby zapsané ve speciálních rejstřících či seznamech (podnikající

podle zvláštních předpisů).

d) Osoby, které provozují zemědělskou výrobu, podle zvláštních předpi­

sů evidovaní obecními úřady.

ad. a) Jako podnikatelé jsou v této skupině zákonem uznány osoby, které

jsou zapsány do obchodního rejstříku. Typicky jde do obchodní společnosti, družstva, ale také např. státní podniky. Dále sem náleží osoby fyzické, které podnikají podle živnostenského práva a nechají se zapsat také do obchodního rejstříku, ať již dobrovolně, nebo v případech povinného zápisu, který jim ukládá zákon.

3

ad. b) Další skupinou podnikatelů jsou osoby, které jsou registrovány

a vedeny v živnostenském rejstříku. Náleží sem především osoby fyzické, které podnikají podle živnostenského zákona, ale i osoby právnické, které mají právo živnostensky podnikat, nicméně nemají povinnost se zapisovat do obchodního rejstříku (např. sdružení). 3

Jde o situace zcela výjimečné, např. fyzické osobě – podnikateli - je uložena povinnost se

zapsat do obchodního rejstříku jen tehdy, kdy výše jejích výnosů nebo příjmů dosáhla za dvě

účetní období po sobě 120 mil. Kč – ust. § 34 odst. 2 ObchZ.


10

ad. c) Osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů - jejich podnika

telská činnost je řízena speciálními zákony - např. veterináři, znalci,

advo káti, notáři a další. Jde o tzv. svobodná povolání.

ad. d) Osoby provozující zemědělskou výrobu - jsou to osoby, které pod

nikají v zemědělství a tedy provozují zemědělskou výrobu, jsou evidová

ni příslušnými obecními úřady. Tuto činnost mohou provozovat jak osoby

fyzické, tak osoby právnické.

1.1.3 Povinnosti v oblasti registrace podnikatelské činnosti

Podnikatelským subjektům je uložena povinnost registrovat se u přísluš

ného orgánu státní správy, soudu či jiné instituce. Tuto agendu zajišťují

živnostenské úřady, obchodní rejstříky vedené Krajskými soudy, ale i další

instituce, např. speciální stavovské komory, sdružující osoby, provádějící

činnost dle zvláštních předpisů, jak uvedeno níže.

a) Pro vznik obchodních společností je ze zákona povinná registrace

obchodními rejstříky (bez této registrace nemůže obchodní společnost

vzniknout. Proto je nutno rozeznávat proces založení a proces vzniku

společnosti, jak bude vysvětleno v následném výkladu).

b) Osoby, které hodlají živnostensky podnikat, musí být registrovány živ

nostenským úřadem. O udělení koncese živnostenský úřad rozhodu

je ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy, avšak v případě

ohlašovací živnosti o této nerozhoduje, pouze ji zare gistruje, protože

podnikat v ohlašovací živnosti je právem každého, kdo splní podmínky

stanovené zákonem.

c) Osoby, které hodlají zemědělsky podnikat, musí zemědělskou čin

nost evidovat u příslušné obce, v jejímž obvodu toto podnikání budou

realizovat.

d) Evidenčním místem pro osoby, které podnikají podle zvláštních předpi

sů, jsou zpravidla příslušné stavovské komory (advokátní komora,

sto matologická, komora daňových poradců aj). Členství v těchto

profesních organizacích je většinou povinné, bez něho nelze dané

činnosti vykoná vat. Zápisu osob předchází splnění požadovaných

podmínek, daných zvláštními zákony, obvykle je k dané činnosti

vyžadována praxe, vykonání příslušné zkoušky a v některých přípa

dech i složení slibu, pak následuje zápis do seznamu těchto profesí

a následně je umožněn výkon povolání.

e) Další registrační místa jsou dány speciálními zákony, jsou jimi např.

ministerstva, krajské úřady.

Příklad 1.1: Fyzická osoba podnikající např. v ohlašovací živnosti po­

dle živnosten ského zákona, je podnikatelem již dnem, kdy řádně živnost

ohlásila. Její pří padný zápis do obchodního rejstříku nic nemění na jejím

podnikatelském oprávnění. Avšak obchodní společnost ­ právnická osoba

­ která v obchodním rejstříku zapsána není, neexistuje. Její subjektivita


11

a existence jako podnikatele vzniká až zápisem do obchodního rejstříku.

V dalším bude pojednáno, že zápis vzni ku právnické osoby do obchodního

rejstříku má tzv. „konstitutivní“ účinek.

Pokud se fyzická osoba – podnikatel - nechá zapsat do obchodního rejstří

ku, pak zápisem do obchodního rejstříku se podnikateli - fyzické osobě - určitým způsobem mění práva a povinnosti. Například fyzická osoba, která je zapsaná do obchodního rejstříku, může zřídit odštěpný závod, může ustanovit prokuristu, má ochranu obchodní firmy, protože její jméno a příjmení pod nímž podnikala, se stalo obchodní firmou. Nic z toho nemůže realizovat nezapsaná fyzická osoba. Tento její zápis je však, až na výjimky, dobrovolný. 1.2 Obchodní společnosti a družstva

Obchodní společnosti jsou právnické osoby, založené za účelem podniká

ní. Jedná se v podstatě o zvláštní právní formou sdružování osob (fyzických

i právnických) ke společnému výkonu podnikání či ke zvláštnímu způsobu shromáždění volného kapitálu širšího okruhu osob pro podnikatelské účely (především u akciových společností).

Kromě toho mohou být obchodní společnosti zakládány v některých

přípa dech i jen jedinou osobou (fyzickou i právnickou, a to v případě kapitálových společností). 1.2.1 Formy obchodních společností

Obchodní právo tradičně rozlišuje mezi osobními a kapitálovými

obchodními společnostmi.

Osobní společnosti jsou založené na osobní účasti společníků - fyzic

kých, případně právnických osob a pro společníky je ze zákona předepsá

no osobní, tj. neomezené ručení (podpůrně, tj. v případě nezpůsobilosti společnosti dostát svým závazkům, ručí za tyto závazky veškerým svým

majetkem). Tyto formy společnosti nevytváří žádnou zvláštní sou stavu

orgánů, neboť sami společníci vykonávají funkci statutárních orgánů

a postavení společníka a tohoto orgánu zde prakticky splývá. Společnosti

nevytváří povinně základní kapitál. Dohodou zakladatelů ve společenské

smlouvě však mohou tento základní kapitál vytvořit. Nejsou tedy povinné ani počáteční vklady do společnosti.

Kapitálové společnosti jsou založené na vkladech společníků do majet ku

společnosti při jejím založení (vklad do základního kapitálu), nepředpokládají nutnou osobní účast společníků na podnikání a omezují rozsah jejich

ručení na dosud nesplacené části vkladu (určeného zakladatelským doku

mentem společnosti), nebo jej zcela vylučují. Akcionáři, společníci akciové

společnosti, neručí za závazky společnosti zásadně vůbec, a to ani, když

nemají doplacenou akcii. Ručení akcionářů tak připouští zákon jen velmi

výjimečně.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist