načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Právo EU po Lisabonské smlouvě - Martin Janků; Linda Janků

Právo EU po Lisabonské smlouvě
-7%
sleva

Kniha: Právo EU po Lisabonské smlouvě
Autor: ;

Publikace vychází z knihy „Vybrané kapitoly z práva EU“, avšak text je přepracován a doplněn tak, aby odrážel změny, které proběhly na základě této zásadní revize práva EU ... (celý popis)

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 15.10.2012
Počet stran: 275
Rozměr: 24 cm
Úprava: 274 stran
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7418-152-8
EAN: 9788074181528
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace vychází z knihy „Vybrané kapitoly z práva EU“, avšak text je přepracován a doplněn tak, aby odrážel změny, které proběhly na základě této zásadní revize práva EU Lisabonskou smlouvou, platnou od 1.12.2009, ale též dalšího rozvoje sekundárního práva EU, probíhajícího průběžně v jednotlivých oblastech materiálního práva EU .
Prvotním cílem této publikace je tedy promítnout výše uvedené změny do výkladu o právu EU, zaměřeném na prvky a principy fungování tohoto právního systému. Téměř tříletý odstup od data nabytí platnosti Lisabonské smlouvy umožňuje též kritickou reflexi rozvoje práva EU v období uplynulých deseti let. Toto období se vyznačovalo kvalitativní proměnou EU, plynoucí zejména z jejího rozšíření o dvanáct nových členských států včetně ČR. Z tohoto pohledu se předkládaný text snaží poukázat na řešené či vnímané nedostatky a naznačit možný další vývoj v těchto oblastech.
Publikace je členěna na dvě části. V první se věnuje obecným otázkám práva EU, jeho pramenům, vztahu k národnímu právu a aplikací členskými státy v národním právním prostředí. Dále pojednává blíže o institucionální struktuře EU, pravomocích orgánů i jejich vzájemných vztazích. Druhá část se potom věnuje vybraným otázkám z materiálního práva EU počínaje ochranou lidských práv v EU, jež získala Lisabonskou smlouvou významný impuls k dalšímu rozvoji, přes základy právní regulace „prostoru svobody, bezpečnosti a práva“, až k oblasti právní úpravy vnitřního trhu EU, která v minulosti tvořila stěžejní oblast regulace práva EU a dodnes je prostorem spolupráce členských států, jehož kvalitativní rozvoj a úspěchy jsou klíčové pro další existenci eurozóny nebo (alespoň v očích tzv. euroskeptiků) i samotné EU.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Právo EU po Lisabonské smlouvě - 2. vydání Právo EU po Lisabonské smlouvě - 2. vydání
Janků Martin, Janků Linda
Cena: 400 Kč
Danka a Janka Danka a Janka
Ďuríčková Mária
Cena: 175 Kč
Lisabonská smlouva Lisabonská smlouva
Šišková Naděžda
Cena: 329 Kč
Rozprávočky kvapky Janky Rozprávočky kvapky Janky
Varadinová Anna
Cena: 206 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1

Právo EU

Po Lisabonské smLoUvě

KEY Publishing s.r.o.

Ostrava

2012

Martin Janků

Linda Janků


© Martin Janků, Linda Janků 2012

Foto na obálce © benqook/Fotky&Foto

isbn 978-80-7418-152-8


Obsah

Předmluva ..................................................................................................................................... 11

Seznam použitých zkratek .............................................................................................................13

1. část: Základy práva a institucí EU ..............................................................................................15

1. Evropské právo jako systém propojených právních řádů .......................................................17

1.1 Evropské právo v užším smyslu ........................................................................................18

1.2 Evropské právo v širším slova smyslu ...............................................................................19

2. Vývoj Evropských společenství a Evropské unie ......................................................................21

2.1 Evropské společenství uhlí a oceli .....................................................................................21

2.2 Římské smlouvy o založení Evropského (hospodářského) společenství

a Evropského společenství pro atomovou energii .............................................................22

2.3 Další rozvoj Společenství ..................................................................................................23

2.4 Maastrichtská smlouva o Evropské Unii ..........................................................................24

2.4.1 Právní základy Evropské unie ...............................................................................24

2.4.2 Změny zakládacích smluv ....................................................................................25

2.4.3 Dohoda o sociální politice .....................................................................................25

2.5 Evropský hospodářský prostor a vztahy k Švýcarsku .......................................................25

2.6 Rozšíření Evropské unie v roce 1995 .................................................................................26

2.7 Speciální úpravy (Schengen a Dublin) ..............................................................................27

2.8 Amsterodamská smlouva ...................................................................................................27

2.9 Smlouva z Nice ...................................................................................................................27

2.10 Rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007 ..................................................................28

2.11 Ústavní smlouva pro Evropu a Lisabonská smlouva ........................................................28

2.12 Rozšíření Evropské unie .....................................................................................................31

2.13 Územní působnost práva Evropské unie ...........................................................................32

3. Právní povaha Evropské unie .................................................................................................34

3.1 Evropská unie jako mezinárodní organizace ....................................................................34

3.1.1 Právní subjektivita podle mezinárodního práva ..................................................34

3.1.2 Působnost obecného mezinárodního práva .........................................................35

a) Vázanost Evropské unie ....................................................................................35

b) Právní předpisy Evropské unie a mezinárodně právní vztahy

mezi členskými státy ........................................................................................38

3.1.3 Způsobilost k právním úkonům ve vnitrostátních právních vztazích ................38

3.1.4 Výsady a imunity ...................................................................................................39

3.2 Nadnárodnost Evropské unie .............................................................................................39

3.2.1 Právo EU jako autonomní právní řád ....................................................................39

3.2.2 Přímý účinek sekundárního práva EU ..................................................................40

3.3 Právní řád Evropské unie jako „svazku států“ ...................................................................40

4. Vztahy mezi EU a členskými státy ..........................................................................................42

4.1 Členské státy jako „vládci nad Smlouvami“ ......................................................................42

4.2 Přístup a vystoupení jednotlivých států ............................................................................43

4.2.1 Přístup nových členských států ............................................................................43

4.2.2 Vystoupení členského státu ...................................................................................44


4.3 Základní hodnoty a obecné zásady ve vztazích mezi EU a členskými státy ....................45

4.3.1 Základní hodnoty Evropské unie ..........................................................................45

4.3.2 Závazek loajality a dodržování Smluv (čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU) ...................45

4.3.3 Koordinace hospodářských politik .......................................................................46

4.3.4 Zákaz diskriminace................................................................................................47

4.3.5 Princip subsidiarity ...............................................................................................50

4.3.6 Ochranné a nouzové klauzule ...............................................................................50

4.3.7 Vztahy k národním parlamentům .........................................................................51

5. Orgány Evropské unie ............................................................................................................52

5.1 Přehled. ...............................................................................................................................52

5.1.1 Základní znaky institucionálního systému ..........................................................52

5.1.2 Orgány Evropské unie a ESAE ..............................................................................52

5.1.3 Rozdělení funkcí v systému Unie .........................................................................53

5.1.4 Sídlo orgánů ...........................................................................................................53

5.1.5 Administrativní pracovníci ...................................................................................54

5.1.6 Vztahy mezi orgány ...............................................................................................54

5.2 Evropská rada .....................................................................................................................55

5.2.1 Obecně ...................................................................................................................55

5.2.2 Složení a další organizační aspekty ......................................................................55

a) Složení ...............................................................................................................55

b) Předseda Evropské rady ....................................................................................55

c) Způsob svolávání ER .........................................................................................55

5.2.3 Rozhodování ..........................................................................................................55

5.2.4 Úkoly ......................................................................................................................55

5.3 Rada EU ..............................................................................................................................56

5.3.1 Obecně ...................................................................................................................56

5.3.2 Složení a další organizační aspekty ......................................................................56

a) Složení ...............................................................................................................56

b) Předsednictví a podpora Výborem stálých zástupců

a generálním sekretariátem ...............................................................................57

c) Jednací řád .........................................................................................................58

5.3.3 Rozhodování ..........................................................................................................58

a) Kvalifikovaná většina ........................................................................................58

b) Prostá většina .....................................................................................................60

c) Jednomyslnost ...................................................................................................60

d) Zohlednění nesouhlasného postoje jednotlivých členů ..................................60

5.3.4 Funkce Rady ...........................................................................................................61

a) Funkce v oblasti legislativy ...............................................................................61

b) Funkce při schvalování rozpočtu ......................................................................62

c) Funkce v oblasti vnějších vztahů ......................................................................62

d) Výkonné funkce.................................................................................................62

e) Funkce při jmenování jiných orgánů ................................................................62

5.3.5 Organizace činnosti Rady EU ................................................................................62

a) COREPER – struktura a úkoly ...........................................................................63

5.3.6 Vazby členů Rady na jejich vnitrostátní postavení .............................................63

5.3.7 Závěr ......................................................................................................................64


5.4 Evropská komise ................................................................................................................65

5.4.1 Obecně ..................................................................................................................65

5.4.2 Složení ...................................................................................................................65

5.4.3 Rozhodování a jednací řád ....................................................................................66

5.4.4 Funkce ....................................................................................................................66

a) Organizace činnosti Komise ..............................................................................67

b) Právo legislativní iniciativy a jeho prvky .........................................................67

c) Kontrola a prosazování unijního práva Komisí ................................................68

d) Úloha Komise ve vnějších vztazích EU ............................................................68

e) Systém komitologie a institucionální rovnováha v EU ....................................69

5.4.5 Kabinety komisařů a jejich role .............................................................................70

5.4.6 Závěr ......................................................................................................................71

5.5 Evropský parlament ...........................................................................................................71

5.5.1 Obecně ...................................................................................................................71

5.5.2 Struktura Evropského parlamentu ........................................................................72

5.5.3 Organizace poslanců EP ........................................................................................72

5.5.4 Pravomoci parlamentu ..........................................................................................74

a) Legislativní pravomoci EP .................................................................................75

b) Schvalovací postup EP .....................................................................................75

5.5.5 Závěr ......................................................................................................................75

5.6 Soudní dvůr Evropské unie ..............................................................................................76

5.6.1 Obecně ...................................................................................................................76

5.6.2 Organizace a jednací řád Evropského soudního dvora ........................................76

5.6.3 Tribunál ..................................................................................................................77

5.6.4 Specializované soudy ...........................................................................................78

5.6.5 Judikatura ESD jako integrační faktor ..................................................................78

5.7 Evropský účetní dvůr .........................................................................................................78

5.8 Evropská centrální banka ..................................................................................................79

5.9 Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů ................................................79

5.10 Ostatní orgány EU ..............................................................................................................80

5.10.1 Evropská investiční banka ....................................................................................80

5.10.2 Evropský investiční fond ......................................................................................81

5.10.3 Agentury ..............................................................................................................81

a) Agentury Unie ...................................................................................................82

6. Prameny práva EU ..................................................................................................................84

6.1 Přehled. ...............................................................................................................................84

6.2 Primární právo EU ..............................................................................................................85

6.2.1 Smlouvy a jejich přidružené součásti jako základního systému Unie ................85

a) Nosné principy struktury ..................................................................................85

b) Změny Smluv ....................................................................................................85

c) Bezprostřední použitelnost ustanovení Smlouvy ............................................87

6.2.2 Obecné zásady práva EU ......................................................................................88

6.3 Mezinárodní úmluvy jako součást právního řádu Unie ...................................................91

6.4 Sekundární právo EU .........................................................................................................91

6.4.1 Nařízení .................................................................................................................92

a) Platnost nařízení ...............................................................................................92


6.4.2 Směrnice ................................................................................................................92

a) Příkaz k efektivní transpozici ............................................................................93

b) Výklad konformní s obsahem směrnice ...........................................................94

c) Přímý účinek směrnic .......................................................................................95

6.4.3 Delegované sekundární akty .................................................................................98

6.4.4 Rozhodnutí ............................................................................................................99

6.4.5 Doporučení a stanoviska .......................................................................................99

6.4.6 Ostatní právní akty ..............................................................................................100

6.5 Pravomoci Unie a zásada omezeného svěření ................................................................100

6.5.1 Požadavek smluvního základu pravomoci orgánů EU .......................................100

6.5.2 Implicitní pravomocí EU ....................................................................................100

6.5.3 „Generální zmocnění“ podle článku 352 SFEU .................................................101

6.5.4 Typologie kompetencí .........................................................................................102

6.6 Legislativní postupy .........................................................................................................103

6.6.1 Obecně ................................................................................................................103

6.6.2 Řádný legislativní postup ...................................................................................103

a) První čtení ........................................................................................................103

b) Druhé čtení ......................................................................................................103

c) Dohodovací postup ..........................................................................................104

d) Třetí čtení ........................................................................................................104

6.6.3 Zvláštní legislativní postupy ...............................................................................104

6.6.4 Postup u právních aktů nelegislativní povahy ...................................................105

6.6.5 Povinnost odůvodnění, podpis, publikace

a vstup legislativních aktů v platnost .................................................................105

6.7 Interpretace práva EU ......................................................................................................105

6.8 Presumpce platnosti právních aktů orgány EU ...............................................................106

7. Systém právní ochrany v EU ..................................................................................................107

7.1 ESD jako garant právní ochrany .....................................................................................107

7.1.1 Hlavní druhy řízení před ESD ............................................................................108

7.2 Žaloba na porušení povinnosti ........................................................................................108

7.2.1 Žaloba Komise .....................................................................................................108

7.2.2 Žaloba členského státu ........................................................................................110

7.2.3 Projednání žaloby na porušení smlouvy u ESD .................................................110

7.2.4 Výlučná pravomoc ESD dvora rozhodovat spory mezi členskými státy

při uplatňování smluv .........................................................................................111

7.3 Žaloba na neplatnost .......................................................................................................111

7.3.1 Soukromé osoby jako subjekty vznášející žalobu na neplatnost k ESD ...........112

7.3.2 Zbavení platnosti legislativního aktu ESD ........................................................114

7.3.3 Zrušení aktu následkem porušení podstatné procesní náležitosti ...................114

7.3.4 Retroaktivní účinky rozsudků a stanovisek ESD o zrušení právních aktů ...........115

7.4 Žaloba na nečinnost ........................................................................................................116

7.4.1 Podmínky řízení a účastníci ................................................................................116

7.5 Řízení o náhradu škody ...................................................................................................117

7.5.1 Podmínky řízení ..................................................................................................117

7.5.2 Odpovědnost členského státu za porušení unijního práva ................................118

7.6 Žaloba na neaplikovatelnost nařízení (žaloba incidenční) .............................................118


7

7.7 Řízení o předběžné otázce ..............................................................................................119

7.7.1 Zjednodušené řízení o předběžné otázce ..........................................................120

7.7.2 Předmět řízení ....................................................................................................120

7.7.3 Přípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce ......................................122

7.7.4 Povinnost vnitrostátního soudu požádat ESD

o rozhodnutí o předběžné otázce .......................................................................122

7.7.5 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce a řízení o ní ......................................123

2. část: Vybrané otázky materiálního práva EU...........................................................................125

8. Ochrana základních lidských práv v EU ................................................................................127

8.1 Počátek ochrany lidských práv v ES ...............................................................................128

8.1.1 Začlenění základních lidských práv do práva ES .............................................128

8.2 Základní lidská práva a judikatura ESD .........................................................................130

8.2.1 Příklady základních práv, uznaných judikaturou ESD ......................................130

8.2.2 Obecné zásady právní identifikované ESD .........................................................131

8.3 Vývoj úpravy základních práv v primárním právu ES /ES .............................................132

8.3.1 Procedurální aspekty ochrany základních lidských práv .................................132

8.4 Vztah ESLP k právu EU ....................................................................................................133

8.4.1 Národní soudy a uznávání primátu práva ES a EU ............................................133

8.4.2 Vztah mezi právem EU a opatřeními členských států .......................................134

8.4.3 Sankce vůči členským státům dle práva EU za porušení lidských práv ...........135

8.5 Listina základních práv EU .............................................................................................136

8.5.1 Obsah Listiny .......................................................................................................136

8.5.2 Rozsah uplatnění základních práv ......................................................................139

9. Prostor svobody, bezpečnosti a práva ..................................................................................140

9.1 Obsah spolupráce v oblasti justice a vnitra .....................................................................141

9.1.1 Stockholmský program ........................................................................................141

9.2 Rozhodovací mechanismy a nástroje spolupráce ..........................................................142

9.3 Volný pohyb osob, azyl a přistěhovalectví ......................................................................144

9.3.1 Schengenská spolupráce .....................................................................................144

9.3.2 Azylová politika ...................................................................................................146

9.3.3 Společná politika v oblasti přistěhovalectví .......................................................148

9.4 Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech ..........................................................149

9.4.1 Policejní spolupráce ............................................................................................150

9.4.2 Justiční spolupráce v trestních věcech ..............................................................151

9.5 Justiční spolupráce v civilních věcech ............................................................................153

9.6 Zhodnocení vybraných aspektů právní úpravy ..............................................................155

10. Právní rámec Společné zahraniční a bezpečnostní politiky ...................................................158

10.1 Obecný charakter SZBP ...................................................................................................159

10.1.1 Zásady a cíle vnější činnosti EU .........................................................................159

10.2 Rozhodovací mechanismus a nástroje SZBP ...................................................................161

10.2.1 Rozhodovací pravomoci v oblasti SZBP .............................................................161

10.2.2 Nástroje SZBP .....................................................................................................163

10.3 Institucionální zajištění realizace SZBP ..........................................................................164

10.3.1 Stálý předseda Evropské rady .............................................................................165

10.3.2 Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ..............165


10.3.3 Evropská služba pro vnější činnost ....................................................................166

10.3.4 Zvláštní zástupce pro jednotlivé politické otázky .............................................168

10.4 Společná bezpečnostní a obranná politika ......................................................................168

10.4.1 Obsah SBOP .........................................................................................................169

10.4.2 Institucionální zajištění SBOP ..........................................................................171

10.4.3 Vojenské a civilní mise realizované v rámci SBOP ...........................................172

10.5 Zhodnocení právního rámce SZBP po Lisabonské smlouvě ..........................................174

11. Právní úprava vnitřního trhu ................................................................................................176

11.1 Počátky vnitřního trhu .....................................................................................................177

11.2 Rozvoj a dokončení jednotného vnitřního trhu ..............................................................179

11.2.1 SEU a rozvoj koncepce deregulace ....................................................................180

12. Volný pohyb zboží .................................................................................................................. 181

12.1 Cla a dávky rovnocenné clům ..........................................................................................182

12.2 Kvantitativní omezení a opatření s rovnocenným účinkem ...........................................183

12.2.1 Charakter opatření s rovnocenným účinkem .....................................................184

12.2.2 Národní předpisy při chybějících komunitárních ustanoveních

a judikát Cassis de Dijon .....................................................................................185

12.3 Přípustná omezení volného obchodu .............................................................................186

12.4 Technické normy a osvědčení .........................................................................................187

12.4.1 Odpovědnost výrobce za škodu ..........................................................................188

12.5 Zákaz daňové diskriminace dle článku 110 SFEU .........................................................188

12.6 Harmonizace nepřímých daní .........................................................................................189

12.6.1 Aktuální vývoj daňové harmonizace ..................................................................190

13. Volný pohyb osob ..................................................................................................................192

13.1 Volný pohyb pracovníků a obecná svoboda pohybu občanů EU ...................................193

13.1.1 Pojem pracovníka požívajícího výhod volného pohybu

v primárním a sekundárním právu ....................................................................195

13.1.2 Rozsah zákazu diskriminace ...............................................................................196

13.1.3 Přípustnost stanovení jazykových požadavků pro určitá pracovní místa .........196

13.1.4 Povinnost zaměstnavatelů – soukromých osob

respektovat zákaz diskriminace ..........................................................................197

13.1.5 Práva pracovníků v rámci volného pohybu .......................................................198

13.1.6 Ochrana práv rodinných příslušníků .................................................................200

13.1.7 Právo na vzdělání přiznané právem ES ..............................................................201

13.1.8 Výjimky ze zásady volného pohybu pracovníků ...............................................202

13.1.9 Veřejná správa jako neaplikovatelná oblast svobody

volného pohybu pracovníků ..............................................................................202

13.2 Svoboda usazování ...........................................................................................................203

13.2.1 Použití svobody usazování u společností ...........................................................204

13.2.2 Činnosti spojené s výkonem veřejné moci

jako profese vyloučené ze svobody usazování .................................................205

13.3 Požadavek odborné kvalifikace a volný pohyb osob .......................................................205

14. Volný pohyb služeb ...............................................................................................................207

14.1 Formy volného poskytování služeb .................................................................................208

14.2 Omezení volného poskytování služeb .............................................................................209

14.2.1 Monopoly na poskytování služeb – telekomunikace ..........................................210

14.3 Liberalizace volného poskytování služeb ........................................................................211


9

15. Volný pohyb kapitálu a plateb ...............................................................................................213

15.1 Vývoj úpravy volného pohybu a judikatura ESD ............................................................213

15.1.1 Účinky daňového práva na pohyb kapitálu ........................................................215

15.1.2 Finanční služby ...................................................................................................215

15.2 Legislativní opatření .........................................................................................................215

15.3 Omezení ve vztahu k třetím zemím aplikovaná EU ........................................................216

15.4 Volný pohyb kapitálu a jednotná oblast

pro platby v eurech (Single Euro Payment Area) ............................................................218

16. Ochrana hospodářské soutěže ..............................................................................................219

16.1 Ekonomický základ ochrany soutěže v EU .....................................................................219

16.2 Pravidla pro podniky .......................................................................................................220

16.2.1 Zákaz kartelových dohod ...................................................................................220

a) Výjimky ze zákazu dohod................................................................................222

b) Tzv. kritérium „de minimis“ ...........................................................................222

c) Blokové výjimky ze zákazu dohod ..................................................................223

d) Procesní pravidla k uplatňování zákazu podle čl. 101 ..................................224

16.2.2 Zákaz zneužívání dominantního postavení........................................................224

a) Dominantní postavení na trhu .......................................................................224

b) Zneužití dominantního postavení .................................................................226

16.2.3 Modernizace pravidel o kartelových dohodách

a zneužití dominantního postavení ....................................................................227

16.2.4 Kontrola spojování podniků (fúzí) v rámci EU ...................................................229

a) Řízení o povolení spojení podniků .................................................................230

b) Nové nařízení o kontrole spojování podniků .................................................231

16.3 Pravidla pro státy ..............................................................................................................232

16.3.1 Veřejné podpory jako součást pravidel hospodářské soutěže ............................232

a) Ekonomické souvislosti veřejných podpor .....................................................233

b) formálně právní požadavky – zakotvení pravidel veřejných podpor

v primárním právu EU ....................................................................................234

c) definiční znaky veřejné podpory ....................................................................235

d) Zakotvení veřejných podpor v sekundárním právu EU .................................236

e) Procesní pravidla týkající se poskytování podpor ..........................................237

16.3.2 Státní monopoly a veřejné podniky ...................................................................238

17. Právo EU a ochrana spotřebitele .........................................................................................240

17.1 Počátky ochrany spotřebitele v ES ...................................................................................240

17.2 Rozvoj spotřebitelského práva v EU ................................................................................241

17.3 Ochrana bezpečnosti a zdraví spotřebitele......................................................................242

17.3.1 Odpovědnost za výrobek .....................................................................................242

17.3.2 Všeobecná bezpečnost výrobků ..........................................................................243

17.3.3 Směrnice v oblasti bezpečnosti potravin ............................................................244

17.3.4 Směrnice o bezpečnosti hraček ..........................................................................245

17.3.5 Směrnice o značení textilií .................................................................................246

17.3.6 Směrnice o značení kosmetických výrobků ......................................................247

17.4 Ochrana hospodářských zájmů spotřebitelů ..................................................................247

17.4.1 Nekalé obchodní praktiky ...................................................................................247

17.4.2 Klamavá a srovnávací reklama ...........................................................................248

17.4.3 Spotřebitelský úvěr .............................................................................................248


17.4.4 Smlouvy sjednávané mimo stálé prodejní prostory ..........................................249

17.4.5 Nekorektní podmínky ve smlouvách se spotřebiteli .........................................250

17.4.6 Vyznačování cen na výrobcích ...........................................................................250

17.4.7 Ochrana spotřebitele při výběru turistických zájezdů ......................................251

17.4.8 Smlouvy a finanční služby uzavírané na dálku .................................................251

18. Vybrané otázky práva obchodních společností ....................................................................253

18.1 Společnosti evropského práva ........................................................................................253

18.1.1 Evropská akciová společnost ..............................................................................253

a) Nařízení Rady o právním statutu S. E. ...........................................................254

b) Účast zaměstnanců na řízení S. E. ..................................................................256

18.1.2 Právní status Evropského sdružení .....................................................................256

a) Právní status Evropského sdružení .................................................................256

b) Směrnice o účasti zaměstnanců na řízení Evropského sdružení ..................257

18.1.3 Evropské družstvo ...............................................................................................258

a) Nařízení Rady o statutu Evropského družstva ...............................................258

b) Účast zaměstnanců na řízení Evropského družstva .......................................260

18.2 Dílčí harmonizace národních právních úprav obchodních společností

v členských zemích ..........................................................................................................261

18.2.1 Platnost závazků převzatých společností ...........................................................261

18.2.2 Založení akciové společnosti, zachování základního jmění

akciové společnosti ..............................................................................................262

18.2.3 Fúze vnitrostátních akciových společností ........................................................263

18.2.4 Rozdělení akciové společnosti ............................................................................264

18.2.5 Úprava společnosti s ručením omezeným o jediném společníku ......................265

18.2.6 Mezinárodní fúze akciových společností ...........................................................265

18.2.7 Pobočky společností zřizované v jiných členských státech ...............................266

18.2.8 Nabídky na převzetí akcií ....................................................................................267

Doporučená literatura ................................................................................................................269


11

kapitola

Předmluva

Za dobu osmi let svého členství v Evropské unii a aplikace práva EU

v rámci fungování vnitrostátního právního řádu prošla Česká republika

spolu s ostatními členskými státy základní přestavbou organizační i právní

struktury tohoto integračního seskupení. Na základech neúspěšné Smlouvy

o Ústavě pro Evropu byla vytvořena Lisabonská (reformní) smlouva, která

po svém podpisu roku 2007 vstoupila k 1. prosinci 2009 v platnost.

Změny, které proběhly na základě této zásadní revize primárního práva

EU, ale i další rozvoj sekundárního práva EU, realizovaný kontinuálně (tj.

bez ohledu na vstup Lisabonské smlouvy v platnost) vyvolaly potřebupře

pracování I. vydání naší knihy „Vybrané kapitoly z práva EU“.

Prvotním cílem tohoto pozměněného vydání tedy je promítnout výše uve

dené změny do výkladu o právu EU, zaměřeném na prvky a principyfungo

vání tohoto právního systému. První vydání textu spadalo svým datem do

období vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a nemohlo tudíž zohlednit

v celé šíři dopad provedených změn na interpretaci aplikaci unijního práva

orgány EU i členskými státy. Téměř tříletý odstup od data nabytí platnosti

smlouvy tento systémovější přístup k dopadům Lisabnoské smlouvyumož

ňuje.

Současně však předkládaná kniha předkládá namnoze kritickou reflexi

rozvoje práva EU v období uplynulých deseti let. Toto období se vyzna

čovalo kvalitativní proměnou EU, plynoucí zejména z bezprecedentního

rozšíření tohoto evropského seskupení o dvanáct nových členských států

včetně samotné ČR. Noví členové zdaleka nebyli pouze „dychtivýminobr />

12

váčky“ nadšeně se zapojujícími do rozvoje unijních aktivit a benefitujících

ze zapojení do vnitřního trhu EU s volným pohybem zboží, osob, služeb

a kapitálu. Naopak se postavili nejednou do role kritiků tohoto seskupení,

resp. právních norem, na jejichž základě funguje, nebály se ani zpochybnit

některé principy fungování práva EU. Na jedné straně za to sklidili kritiku,

na straně druhé přiměly orgány EU i evropské politiky zabývat se předlo

ženými výtkami a korigovat některé zaběhané mechanismy či ustálenéme

chanismy. Z tohoto pohledu se předkládaný text snaží poukázat na řešené

či vnímané nedostatky a naznačit možný další vývoj v těchto oblastech.

Tento částečně kritický pohled autorům umožnilo dlouholeté působení

vedoucího autorského kolektivu na akademické půdě i v rámci lektorských

týmů vzdělávajících v této oblasti práva pracovníky domácí státních i sou

kromých instituce a organizací. Tato činnost představovala – a dosud před

stavuje – cennou zpětnou vazbu k informacím o implementaci práva EU ve

veřejnoprávní i soukromoprávní sféře.

Autoři věří, že předkládaný text poslouží jeho čtenářům jako implus

k hlubšímu studium dalších početných zdrojů a prací věnujících se dílčím

oblastem unijního práva. Děkují rovněž předem za připomínky a podněty

k odstranění případných nedostatků této knihy.

Autoři jednotlivých částí textu jsou:

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.: kap. 1– 8, 11–18

Mgr. et Mgr. Linda Janků: kap. 9 a 10

Brno, říjen 2012


17

kapitola

Evropské právo jako systém

propojených právních řádů

1

„Evropské právo“ je koncepční zastřešení pro více právních řádů, které

se prolínají mnoha různými způsoby. Jedná se o různé formy regionální

spolupráce mezi evropskými státy v rozličných oblastech a pokaždé v rámci

jiné skupiny evropských členských států. Rozdílné jsou i mechanismyvzá

jemné součinnosti. Pohybují se od pouhé existence fóra pro vzájemnékon

zultace o společných smluvních závazcích, týkajících se společnýchstan

dardů spolupráce a organizačního rámce závazných rozhodnutí členských

států, až k vytvoření „supranacionální“ organizace s vlastní normotvornou

pravomocí prostřednictvím delegace státní suverenity. Rozmanitosttěch

to organizačních forem mezistátní spolupráce v Evropě a jejich propojení

dosáhly takové úrovně komplexnosti, která v některých případech značně

ztěžuje orientaci a přístup k matérii. Kromě toho právní pojmy často nebe

rou ohled na aktuální stav vývoje koexistence různých struktur. Stává se,

že v některých případech je jeden a ten samý termín naplněn různýmobsa

hem. Začíná to již v případě samotného pojmu evropského práva. Hlavním

úkolem evropského práva jako právní disciplíny je tedy v současnosti mj.

jasná systemizace. Nutno zde mít na zřeteli, že Lisabonská smlouva (viz

dále Kap. 2, subkap. IX) vnesla do systému Evropské unie značnézjedno

dušení struktur.


18

1.1 Evropské právo v užším smyslu

V centru institucionalizované spolupráce a integrace v ekonomické,poz

ději též v politické oblasti stojí Evropská unie. Evropské unii předcházely

dvě (dříve tři) Evropská společenství:

do roku 2002 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) -

Evropské společenství (ES), dříve Evropské hospodářské společenství -

(EHS) a

Evropské společenství pro atomovou energii (ESAE), též Euratom -

Platnost Smlouvy o založení nejstaršího z Evropských společenství,

Evrop ského společenství uhlí a oceli (ESUO) skončila v roce 2002. Od na

bytí účinnosti Lisabonské smlouvy dne 1. prosince 2009, přešla právnísub

jektivita Evropského společenství na Evropskou unii (čl. 1 odst. 3 Smlou

vy o EU, SEU). Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) představuje

obsa hově z převážné většiny Smlouvu o založení Evropského společenství.

Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) pokračuje nadále

spolu s Evropskou unii se společnými orgány (Protokol č. 2 pozměňující

Smlouvu o založení ESAE)

Maastrichtská smlouva z roku 1992 doplnila spojení v té době tří existu­

jících Společenství o rámec mezivládní spolupráce v oblasti dvou nových

společných politik. Současně tato smlouva vytvořila „Evropskou unii“ jako

společné zastřešení, které překrývalo toto nové společné uspořádání.Spole

čenství a nové oblasti spolupráce byly často označovány jako „pilíře“Evrop

ské unie. Společenství tvořila první (a nejdůležitější) pilíř Evropské unie.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) byl druhým pilířem,

a konečně policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (dříve spoluprá

ce v oblasti soudnictví a vnitřních věcí) byl nazývána jako třetí pilíř Evrop­

ské unie. Lisabonská smlouva tuto pilířovou konstrukci zrušila a spojila do

jediné struktury. Evropská unie nastoupila s vlastní právní subjektivitu jako

pokračovatelka Evropského společenství (zatímco ESAE existuje nadále).

Nicméně v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politikypřetrváva

jí i nadále – přes zastřešující rámec Evropské unie, rozdílné rozhodovací

mechanismy, které v zásadě nemají přímé účinky pro jednotlivce (viz dále

Kap. 10).

Dnes tvoří Smlouva o založení Evropské unie společně ses smlouvou

o fungování Evropské unie a Smlouvou o založení Evropského společenství

pro atomovou energii smluvní základ pro systém práva Evropské unie. Právo

Evropské unie, včetně práva Evropského společenství pro atomovou energii

a evropského práva, představují evropské právo v užším slova smyslu.

Právo EU tvoří zvláštní právní systém, který se vztahuje nejen na členské

státy, ale vytváří práva a povinnosti také přímo pro jednotlivce. To platí jak

pro smluvní základy samotného („primární“ právo) Unie, stejně tak jako

pro právo, které vytvářejí orgány Unie na základě smluv („sekundární“prábr />

19

vo EU). Rozhodující zde je to, že členské státy přenesly svrchovaná práva

na Evropskou unii a umožnily tak orgánům EU vykonávat místo nich nor

motvornou pravomoc i ve vztahu k jednotlivcům či soukromým osobám

obecně (například nařízení o kontrole spojování podniků, ukládání pokut

společnostem v oblasti práva hospodářské soutěže).

1.2 Evropské právo v širším slova smyslu

Koncentrace zájmu na problematiku Evropské unie určuje hlavní směr

právního vzdělávání a zkoumání. Přitom často není věnována patřičnápo

zornost ostatním formám institucionalizované spolupráce v Evropě. Tyto

patří do evropského práva v širším slova smyslu. Integrace právních forem

mezistátní spolupráce existujících vedle Evropské unie (zejména Rady Evro­

py s Evropskou úmluvou o lidských právech, Organizace pro bezpečnost

a spolupráci v Evropě, Evropského sdružení volného obchodu a donedávna

též Západoevropské unie) je nezbytná již v tom ohledu, že na ně často odka

zuje i smluvní systém Evropské unie samotný. Vývoj práva Evropské unie

nemůžeme pochopit bez přihlédnutí k vývoji a souvislostem za hranicemi

evropského práva v užším slova smyslu.

Rada Evropy, založená v roce 1949, tvořila zpočátku společenství hodnot

poplatné společnému duchovnímu dědictví „prozápadně“ orientovaných

evrop ských zemí. Pozdějším přijetím většiny zemí z bývalého„komunistic

kého bloku“ se Rada Evropy stala celoevropským fórem na základěspoleč

ného souboru zásad pro rozvoj právního státu a demokratických struktur.

Evropská unie podle ustanovení Smlouvy o fungování EU (čl. 220 odst. 1

SFEU) „naváže veškerou účelnou spolupráci“ s Radou Evropy. V rámci Rady

Evropy byla vytvořena jako významný „stavební prvek“ společnýchevrop

ských norem v oblasti základních lidských práv Evropská úmluva naochra

nu lidských práv a základních svobod (EÚLP) s řadou dalších protokolů. Pro

rozvoj práva EU formou nepsaných norem jako jeho součásti hrála EÚLP

rozhodující roli. Po celá desetiletí podněcovala EÚLP vytváření obecných

právních zásad na ochranu soukromých osob prostřednictvím judikatury

Evropského soudního dvora (ESD).

1

Smlouva o Evropské unii se explicitně

přihlásila k závazku dodržovat zásady stanovené v EÚLP (čl. 6 odst. 3 SEU).

Západoevropská unie (ZEU), tvořící ve své podstatě obrannou alianci

západoevropských států, převzala po skončení konfrontace mezi západní

a východní Evropou mírotvorné funkce ve službách celoevropskébezpeč

nosti a převzala roli regionální organizace ve smyslu VIII. kapitoly Charty

OSN. Její hlavní úkoly přešly na EU. Proto byla ZEU roku 2011 usnesením

svých členských států rozpuštěna.

1

Většina členských států včetně České republiky recipovala ustanovení EÚLP do svého

vnitro státního práva s právní silou ústavněprávních norem (v ČR byla článkem 10 Ústavy ČR,

tzv.euronovelou z roku 2001 Úmluva vtažena do vnitrostátní právní sféry a stala se součástí

našeho právního řádu).


20

Snahy o vytvoření evropské bezpečnostní struktury byly a jsou hlavním

cílem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), bývaléKonference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE). Pořádání konferencí

o evropské bezpečnosti a spolupráci, které bylo iniciováno Helsinskýmzávěrečným aktem (1975), dostalo nové impulzy politickou a ekonomickou

transformací ve střední a východní Evropě. Společné přihlášenísignatářských států k zásadám právního státu, demokracie, pluralismu a tržní ekonomiky bylo závazně stvrzeno podpisem Pařížské charty pro novou Evropu

roku 1990. Ustanovení Smlouvy o Evropské unii obsahují s ohledem na cíle

SZBP odkazy na Helsinský závěrečný akt a Pařížskou chartu (čl. 21 odst. 2

SEU).

Na poli ekonomické integrace vzniklo v roce 1960 jako alternativa k Evrop­

ským společenstvím, prosazovaná ostatními evropskými státy, Evropské sdružení volného obchodu (ESVO). Sdružení bylo v průběhu následujících dvou desetiletí zcela vtaženo do systému ES a EU. Zbývající čtyři členské

státy ESVO (s výjimkou Švýcarska) se zapojily do Evropskéhohospodářského prostoru (EHP), smluvního režimu, která do značné míry přebíráustanovení práva EU upravující fungování vnitřního trhu

2

.

Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) byla založena v roce 1948 jako reakce na Marshallův plán, vypracovaný USA roku

1947. V roce 1961 byla přeměněna na Organizaci pro hospodářskouspoluráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development

– OECD). OECD daleko přesáhla evropský rámec a stala se fórem pro hospo­ dářskou spolupráci 34 většinou průmyslově vyspělých zemí západního

světa. Členové jsou Austrálie, Belgie, Chile, Dánsko, Německo, Estonsko,

Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko,

Lucembursko, Mexiko, Nový Zéland, Nizozemsko, Rakousko, Polsko,

Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Jižní

Korea, Česká republika, Turecko, Maďarsko a USA. 2

U nově přijímaných předpisů práva EU je označení „text relevantní pro EHP“ v jejich záhlaví indikátorem toho, že tyto se nově stávají součástí právní úpravy fungování EHP.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist