načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Práva k průmyslovému vlastnictví - 3., doplněné a přepracované vydání - Milana; Králíčková Zdeňka; Westphalová Lenka Hrušáková

Práva k průmyslovému vlastnictví - 3., doplněné a přepracované vydání
-7%
sleva

Kniha: Práva k průmyslovému vlastnictví - 3., doplněné a přepracované vydání
Autor: ; ;

Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  890 Kč 828
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
27,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 22.09.2017
Počet stran: 384
Rozměr: 24 cm
Úprava: xxiii, 358 stran
Vydání: 3., doplněné a přepracované vydání
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7400-655-5
EAN: 9788074006555
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv, licencí, obchodního tajemství a know-how.
Učebnice zahrnuje teoretický výklad práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné a průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků) a k právům na označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) včetně rozboru uvedené problematiky z pohledu práva Evropské unie (Evropský patent, průmyslový vzor Společenství, ochranná známka Evropské unie) i z pohledu mezinárodních smluv (Evropská patentová úmluva, Mezinárodní dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek). Obsahuje rovněž problematiku práva Evropské unie a mezinárodních smluv a změn, které nastaly až po prvním vydání této publikace, řeší problematiku obchodního tajemství, licenčních smluv a objasnění vztahu soutěžního práva a práv průmyslového vlastnictví. Výklad je doplněn podstatnou částí dostupné judikatury jak Úřadu průmyslového vlastnictví, tak soudů, a to včetně Soudního dvora Evropské unie.
Publikace zpracovaná špičkovými odborníky v oblasti průmyslového vlastnictví a práva soutěžního je určena především studentům, kteří se s průmyslovými právy setkávají při svém studiu. Lze ji doporučit i profesionálům z řad soudců, advokátů a patentových zástupců, zajímavá může být i pro veřejnost, která se problematikou průmyslového vlastnictví zabývá při vlastní podnikatelské činnosti.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

IX

Obsah

Předmluva .................................................................................................................................... V

O autorech .................................................................................................................................VII

Obsah .......................................................................................................................................... IX

Seznam použitých zkratek ..................................................................................................... XXI

Část I. Práva na označení .............................................................................................................1

Úvod ...............................................................................................................................................1

Kapitola 1. Ochranné známky .....................................................................................................1

Oddíl 1. Tvorba ochranných známek ........................................................................................1

Oddíl 2. Druhy ochranných známek .........................................................................................2

2.1 Slovní ochranné známky .......................................................................................2

2.2 Obrazové známky ..................................................................................................3

2.3 Kombinované ochranné známky ...........................................................................4

2.4 Prostorové ochranné známky ................................................................................5

2.5 Holografi cké ochranné známky, známky tvořené jen (výlučně) barvou ...............5

2.6 Čichové ochranné známky ....................................................................................5

2.7 Zvukové ochranné známky ...................................................................................6

Oddíl 3. Pojem ochranné známky .............................................................................................6

3.1 Značka vs. ochranná známka ................................................................................6

Oddíl 4. Typy ochranných známek ...........................................................................................7

4.1 Certifi kační známky ..............................................................................................7

Oddíl 5. Defi nice ochranné známky ..........................................................................................8

Oddíl 6. Označení nezpůsobilá zápisu do rejstříku ochranných známek ..................................9

6.1 Označení, které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1 OchrZn .......10

6.2 Označení, které nemá rozlišovací způsobilost ....................................................10

6.2.1 Barva a zvuk ..................................................................................................... 11

6.2.2 Popisná označení ..............................................................................................12

6.2.3 Druhová označení .............................................................................................13

6.2.4 Internetové adresy (domény) ............................................................................14

6.2.5 Reklamní slogan ...............................................................................................14

6.2.6 Získání rozlišovací způsobilosti .......................................................................15

6.3 Označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží

v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného

původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení

jiných jejich vlastností.........................................................................................16

6.4 Označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech ......................................................................................16

6.5 Označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy

samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického

výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu ......................16

6.6 Označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy ........16

6.7 Označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu,

jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby ...........................................17

6.8 Označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné

označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ ..................17


X

Obsah

6.9 Označení, které obsahuje označení požívající ochrany podle článku

6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány ....18

6.10 Označení, které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku

6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného

zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu .............................18

6.11 Označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty ............................18

6.12 Přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře ..................................19

Oddíl 7. Úřad průmyslového vlastnictví .................................................................................20

Oddíl 8. Přihlašovatel a vlastník ochranné známky ................................................................21

Oddíl 9. Přihláška ochranné známky ......................................................................................21

9.1 Národní přihláška ochranné známky ...................................................................21

9.2 Přihláška ochranné známky Evropské unie .........................................................22

9.3 Mezinárodní přihláška ochranné známky ...........................................................22

9.4 Podstatné náležitosti přihlášky ............................................................................23

9.4.1 Další formální náležitosti přihlášky .................................................................23

9.4.2 Třídění ..............................................................................................................24

9.5 Právo přednosti....................................................................................................24

9.6 Formální průzkum přihlášky ...............................................................................25

9.7 Věcný průzkum přihlášky ...................................................................................25

9.7.1 Průzkum na starší práva ...................................................................................26

9.7.2 Souhlas se zápisem ...........................................................................................27

9.8 Úprava přihlášky ochranné známky ....................................................................27

9.9 Rozdělení přihlášky .............................................................................................27

9.10 Disclaimer .........................................................................................................28

9.11 Omezení rozsahu ochrany (zúžení přihlášky) ...................................................28

Oddíl 10. Řízení o zápisu ........................................................................................................28

10.1 Zveřejnění přihlášky ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví ................28

10.2 Zveřejnění přihlášky ve Věstníku EUIPO .........................................................28

Oddíl 11. Připomínky ..............................................................................................................29

Oddíl 12. Námitky...................................................................................................................29

12.1 Důvody podání námitek ....................................................................................29

12.1.1 Vlastník starší ochranné známky....................................................................30

12.1.1.1 Hlediska posuzování shody a záměny .........................................................31

12.1.1.2 Podobnost přihlášeného označení ...............................................................32

12.1.1.3 Známkový motiv .........................................................................................33

12.1.1.4 Pravděpodobnost asociace ..........................................................................33

12.1.2 Vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem ......................................34

12.1.3 Vlastník starší všeobecně známé známky ......................................................34

12.1.4 Vlastník starší všeobecně známé známky s dobrým jménem ........................35

12.1.5 Vlastník starší ochranné známky EU s dobrým jménem ...............................35

12.1.6 Vlastník ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy ......36

12.1.7 Uživatel nezapsaného označení .....................................................................36

12.1.8 Ochrana projevů osobní povahy ....................................................................37

12.1.9 Osoba, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo

může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno ...................................37

12.1.10 Vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví .........................38

12.1.11 Ten, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána

v dobré víře ...................................................................................................39

Oddíl 13. Všeobecně známá známka ......................................................................................39

13.1 Proslulá ochranná známka .................................................................................40


XI

Obsah

Oddíl 14. Známka s dobrým jménem ......................................................................................40

Oddíl 15. Zápis ochranné známky do rejstříku .......................................................................41

Oddíl 16. Doba platnosti ochranné známky ............................................................................41

16.1 Obnova zápisu ...................................................................................................41

16.2 Karenční lhůta ...................................................................................................42

Oddíl 17. Práva vlastníka ochranné známky ...........................................................................42

17.1 Právo užívat .......................................................................................................42

17.2 Nároky vyplývající z práva vlastníka ................................................................43

17.2.1 Právo zakázat .................................................................................................43

17.2.2 Právo na informace ........................................................................................44

17.3 Právo stáhnout z trhu a zničit výrobky .............................................................44

17.4 Právo zakázat užívání obstaravatelem .............................................................45

17.5 Výše nároků ......................................................................................................45

Oddíl 18. Omezení práv vlastníka ochranné známky .............................................................45

Oddíl 19. Vyčerpání práv vlastníka ochranné známky............................................................46

Oddíl 20. Neužívání a dobrá víra ............................................................................................46

Oddíl 21. Povinné užívání .......................................................................................................47

Oddíl 22. Změna vlastníka – převod .......................................................................................47

Oddíl 23. Přepis vlastníka .......................................................................................................48

Oddíl 24. Jiná práva k ochranné známce ................................................................................48

Oddíl 25. Licence k ochranné známce ....................................................................................49

Oddíl 26. Vzdání se práv k ochranné známce .........................................................................49

Oddíl 27. Zrušení ochranné známky .......................................................................................49

Oddíl 28. Neplatnost ...............................................................................................................51

Oddíl 29. Kolektivní ochranná známka ..................................................................................52

Oddíl 30. Rejstřík ochranných známek ...................................................................................53

Oddíl 31. Věstník ochranných známek ...................................................................................54

Oddíl 32. Povinné zastoupení .................................................................................................54

Oddíl 33. Zápis ochranné známky v zahraničí ........................................................................54

33.1 Mezinárodní ochranná známka .........................................................................54

33.1.1 Mezinárodní zápis ..........................................................................................55

33.1.2 Řízení o mezinárodním zápisu .......................................................................55

33.1.3 Doby ochrany mezinárodního zápisu .............................................................55

33.2 Ochranná známka EU .......................................................................................56

33.2.1 Řízení o zápisu ochranné známky EU ...........................................................56

33.2.2 Doba ochrany ochranné známky EU ..............................................................56

Oddíl 34. Příklady tvorby názvů ochranných známek ............................................................57

Kapitola 2 Označení původu a zeměpisná označení ...............................................................58

Oddíl 1. Historie označování zboží .........................................................................................58

Oddíl 2. Předchozí právní úprava ...........................................................................................58

Oddíl 3. Současnost.................................................................................................................59

3.1 Prameny právní úpravy .......................................................................................59

3.2 Základní pojmy ...................................................................................................59

3.3 Výluky ze zápisu .................................................................................................60

3.4 Žádost o zápis do rejstříku ..................................................................................60

3.5 Uživatelé .............................................................................................................60

3.6 Další uživatelé .....................................................................................................60

3.7 Dozor nad dodržováním kvality ..........................................................................61

3.8 Ochrana v zemích Evropské unie ........................................................................61

Oddíl 4. Údaj o původu zboží .................................................................................................62


XII

Obsah

Část II. Patenty, vzory a know-how ..........................................................................................63

Úvod .............................................................................................................................................64

Průmyslověprávní informace ..................................................................................................65

Licence ...................................................................................................................................67

Patentová ochrana a ekonomika výzkumu ..............................................................................68

Evropské souvislosti ...............................................................................................................69

Odborná pomoc .......................................................................................................................70

Kapitola 1. Patenty ......................................................................................................................71

Oddíl 1. Historické aspekty a pojem patentového práva ........................................................71

1.1 Historické aspekty ...............................................................................................71

1.2 Pojem a strategické úkoly patentového práva .....................................................75

1.3 Patentové právo v systému právních vztahů .......................................................76

1.4 Ekonomická povaha patentové ochrany ..............................................................78

Oddíl 2. Předmět ochrany .......................................................................................................80

2.1 Objevy, vědecké teorie a matematické metody ...................................................81

2.2 Estetické výtvory .................................................................................................82

2.3 Plány, pravidla a hraní her ...................................................................................82

2.4 Vykonávání obchodní činnosti ............................................................................82

2.5 Patentovatelnost počítačových programů ...........................................................83

2.5.1 Autorskoprávní ochrana ...................................................................................84

2.5.2 Patentová ochrana vynálezů uskutečněných počítačem ...................................85

2.5.3 Směrnice o patentovatelnosti počítačových vynálezů ......................................86

2.5.4 Stávající praxe v patentování vynálezů souvisejících s počítačem .................87

2.6 Podávání informací .............................................................................................88

2.7 Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování .....................................89

2.8 Diagnostické metody ...........................................................................................91

Oddíl 3. Novost ......................................................................................................................91

3.1 Starší právo..........................................................................................................95

3.2 Právo přednosti....................................................................................................96

3.3 Stav techniky .......................................................................................................97

3.4 Zpřístupnění veřejnosti........................................................................................98

3.5 Ochranná lhůta ..................................................................................................100

Oddíl 4. Vynálezecká činnost ................................................................................................101

4.1 Odborník ...........................................................................................................105

4.2 Aplikace známých opatření ...............................................................................107

4.3 Kombinace znaků ..............................................................................................107

4.4 Selekce .............................................................................................................108

4.5 Ekvivalence .......................................................................................................108

4.6 Použití známého opatření ..................................................................................108

4.7 Ostatní zvláštní případy.....................................................................................109

Oddíl 5. Průmyslová využitelnost .........................................................................................109

Oddíl 6. Výluky z patentovatelnosti...................................................................................... 110

6.1 Patentovatelnost živočichů a plemen zvířat ...................................................... 112

6.2 Biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat ....................................... 112

Oddíl 7. Právo na patent ........................................................................................................ 113

7.1 Podnikový vynález ............................................................................................ 114

7.2 Účinek patentu a doba platnosti ........................................................................ 118

Oddíl 8. Omezení účinků patentu .........................................................................................120

8.1 Právo předchozího uživatele .............................................................................120

8.2 Podle mezinárodní smlouvy ..............................................................................121


XIII

8.3 Při individuální výrobě léků ..............................................................................121

8.4 Při činnosti prováděné pro neobchodní účely ...................................................122

8.5 Pro experimentální účely ...................................................................................122

Oddíl 9. Využívání vynálezu .................................................................................................123

9.1 Přímé využívání vynálezu .................................................................................124

9.2 Nepřímé využívání vynálezu .............................................................................124

9.3 Vyčerpání práv...................................................................................................125

9.3.1 Případ Merck v. Stephar .................................................................................126

9.3.2 Pharmon v. Hoechst AG .................................................................................126

9.4 Nabídka licence .................................................................................................126

9.5 Nakládání s průmyslovými právy ....................................................................127

9.6 Nucená licence ..................................................................................................128

Oddíl 10. Patentová přihláška ...............................................................................................129

10.1 Žádost o udělení patentu .................................................................................130

10.2 Doklady přiložené k žádosti ............................................................................130

10.2.1 Plná moc .......................................................................................................130

10.2.2 Doklad o nabytí práva na patent ..................................................................131

10.2.3 Doklad o postoupení práva přednosti ...........................................................131

10.2.4 Doklad o uložení vzorku biologického materiálu ........................................131

10.3 Podlohy patentové přihlášky ...........................................................................132

10.3.1 Popis ............................................................................................................132

10.3.1.1 Obsah popisu .............................................................................................132

10.3.1.2 Jasnost a úplnost popisu vynálezu ............................................................135

10.3.1.3 Nejasné a neurčité výrazy .........................................................................136

10.3.1.4 Používání zkratek, fi remních názvů a obchodních označení ...................136

10.3.2 Výkresy ........................................................................................................136

10.3.3 Anotace .........................................................................................................138

10.3.4 Zatřídění patentové přihlášky .......................................................................138

10.3.5 Změny v patentové přihlášce .......................................................................140

10.3.6 Tajná patentová přihláška .............................................................................141

10.3.7 Přeměna evropské patentové přihlášky na národní patentovou přihlášku ...141

Oddíl 11. Kategorie vynálezů a patentové nároky ...............................................................141

11.1 Kategorie vynálezu ..........................................................................................141

11.1.1 Věci .............................................................................................................142

11.1.1.1 Výrobky a zařízení ....................................................................................142

11.1.1.2 Zapojení .....................................................................................................142

11.1.1.3 Mechanické směsi a látky jim podobné ....................................................143

11.1.1.4 Látky získané chemicko-fyzikálními přeměnami .....................................143

11.1.1.5 Chemicky vyrobené látky ..........................................................................144

11.1.1.6 Látky vzniklé přeměnou atomového jádra ................................................144

11.1.1.7 Předměty biotechnologické povahy ..........................................................144

11.1.1.8 Nároky typu„product-byrocess“ ...........................................................146

11.1.2 Postupy .........................................................................................................146

11.1.2.1 Způsob výroby ...........................................................................................146

11.1.2.2 Pracovní postup .........................................................................................146

11.1.2.3 Použití ........................................................................................................146

11.1.2.4 Použití k lékařskému účelu .......................................................................147

11.2 Stavba patentových nároků .............................................................................148

11.2.1 Logika a patentové nároky ...........................................................................148

11.2.2 Skladba patentových nároků ........................................................................150

Obsah


XIV

Obsah

11.2.2.1 Obecné požadavky na patentové nároky ...................................................150

11.2.2.2 Znaky patentových nároků ........................................................................151

11.2.2.3 Úvodní a význaková část patentových nároků ..........................................152

11.2.2.4 Nezávislé a závislé patentové nároky ........................................................153

11.2.3 Jasnost a výklad nároků ................................................................................154

11.2.4 Podloženost popisem ....................................................................................155

11.3 Zvláštní druhy patentových nároků ................................................................155

11.4 Jednotnost vynálezu ........................................................................................157

11.4.1 Jeden vynález v patentové přihlášce ............................................................157

11.4.2 Skupina vynálezů v jedné přihlášce .............................................................157

11.4.3 Skupina spolupracujících předmětů .............................................................158

11.4.4 Meziprodukty a konečné produkty ...............................................................158

11.4.5 Skupina vynálezů vzestupné řady ................................................................159

11.4.5.1 Různé kombinace kategorií vynálezů .......................................................159

11.4.5.2 Nároky se znaky s účinky vzájemného působení ......................................159

11.4.6 Význam známého stavu techniky na posuzování jednotnosti ......................159

11.4.7 Vyloučené patentové přihlášky .....................................................................160

Oddíl 12. Řízení o patentové přihlášce .................................................................................160

12.1 Obecné zásady správního řízení ......................................................................161

12.1.1 Účastníci řízení a jejich zastupování ............................................................161

12.1.2 Lhůty ............................................................................................................163

12.1.3 Počítání času.................................................................................................163

12.1.4 Prominutí zmeškání lhůty ............................................................................164

12.1.5 Doručování ...................................................................................................164

12.1.6 Důkazní prostředky ......................................................................................165

12.1.7 Jazyk řízení...................................................................................................167

12.1.8 Nahlížení do spisu ........................................................................................168

12.1.9 Vliv insolvenčního řízení na správní řízení před Úřadem............................169

12.2 Podání patentové přihlášky .............................................................................170

12.2.1 Národní patentová přihláška ........................................................................170

12.2.2 Patentová přihláška PCT ..............................................................................171

12.2.2.1 Mezinárodní patentová přihláška ..............................................................171

12.2.2.2 Patentová přihláška PCT vstupující do národní fáze řízení ......................172

12.2.3 Evropská patentová přihláška ......................................................................172

12.3 Právo přednosti................................................................................................173

12.3.1 Uplatnění práva přednosti podle mezinárodní smlouvy ...............................174

12.3.2 Výstavní priorita ...........................................................................................175

12.4 Předběžný průzkum .........................................................................................175

12.4.1 Vyloučení předmětů zjevně nepatentovatelných ..........................................176

12.4.2 Odstranění zjevných formálních vad ...........................................................176

12.5 Zveřejnění patentové přihlášky .......................................................................177

12.6 Připomínky k patentovatelnosti.......................................................................177

12.7 Úplný průzkum patentové přihlášky ...............................................................178

12.8 Patentový rejstřík ............................................................................................180

Oddíl 13. Rozsah patentové ochrany ....................................................................................182

13.1 Patentové nároky a rozsah ochrany .................................................................183

13.2 Způsoby výkladu rozsahu patentové ochrany .................................................185

13.2.1 Doslovný výklad nároků ..............................................................................185

13.2.2 Extenzivní výklad nároků ............................................................................185

13.2.3 Rozsah patentové ochrany a teorie ekvivalentů ...........................................186


XV

Obsah

13.2.4 Restriktivní výklad .......................................................................................189

Oddíl 14. Zánik a zrušení patentu .........................................................................................189

14.1 Zánik patentu ...................................................................................................190

14.1.1 Uplynutím doby ochrany..............................................................................190

14.1.2 Nezaplacením udržovacího poplatku ...........................................................190

14.2 Vzdání se patentu ............................................................................................192

14.3 Zrušení patentu ................................................................................................192

14.3.1 Důvody zrušení patentu................................................................................193

14.3.2 Náležitosti návrhu na zrušení patentu ..........................................................194

14.3.3 Řízení o návrhu na zrušení patentu ..............................................................195

14.4 Zrušení evropského patentu ............................................................................197

14.5 Odporové řízení o evropském patentu ............................................................198

Oddíl 15. Opravná řízení .......................................................................................................198

15.1 Rozklad a řízení o rozkladu .............................................................................198

15.1.1 Náležitosti rozkladu .....................................................................................199

15.1.2 Účinky podání rozkladu ...............................................................................199

15.1.3 Průběh řízení o rozkladu ..............................................................................199

15.1.4 Rozhodování o rozkladu formou autoremedury ..........................................201

15.2 Obnova řízení ..................................................................................................202

15.3 Nové rozhodnutí podle § 101 SpŘ ..................................................................203

15.4 Žaloba proti rozhodnutí Úřadu ........................................................................203

Oddíl 16. Porušování průmyslových práv.............................................................................204

16.1 Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví ......................................205

16.2 Právní vady......................................................................................................207

16.2.1 Kupní smlouva .............................................................................................208

16.2.2 Smlouva o koupi závodu ..............................................................................208

16.2.3 Právní vady ve smlouvě o dílo .....................................................................208

16.3 Určovací řízení ................................................................................................210

16.3.1 Žádost o určení ............................................................................................. 211

16.3.2 Řízení o žádosti o určení ..............................................................................212

16.4 Průmyslověprávní nezávadnost .......................................................................212

16.4.1 Pojem průmyslověprávní nezávadnosti ........................................................212

16.4.2 Povaha průmyslověprávní nezávadnosti ......................................................213

16.4.3 Vliv právního prostředí na průmyslověprávní nezávadnost .........................214

16.4.4 Provádění prověrky na průmyslověprávní nezávadnost ..............................214

16.5 Průmyslově právní kolize a jejich řešení ........................................................216

Oddíl 17. Přihlašování vynálezů do zahraničí ......................................................................217

17.1 Důvody zahraniční ochrany ............................................................................218

17.1.1 Zajištění exportu...........................................................................................218

17.1.2 Licenční důvody ...........................................................................................219

17.1.3 Jiné důvody ..................................................................................................219

17.2 Kdy přihlašovat do zahraničí ..........................................................................219

17.3 Jak přihlašovat do zahraničí ............................................................................220

17.3.1 Národní cesta ................................................................................................220

17.3.2 Přihlašování vynálezů do zahraničí cestou PCT ..........................................221

17.3.2.1 Smlouva o patentové spolupráci ...............................................................221

17.3.2.2 Systém PCT ...............................................................................................222

17.3.2.3 PCT a evropský patent ..............................................................................224

17.3.3 Cestou evropského patentu ..........................................................................225

17.3.3.1 Řízení před Evropským patentovým úřadem ............................................226


XVI

Obsah

17.3.3.2 Odporové řízení o evropském patentu ......................................................226

17.3.3.3 Visegrádský patentový institut ..................................................................228

17.3.3.4 Londýnská dohoda ....................................................................................229

17.3.4 Patentová ochrana v rámci Evropské unie ...................................................230

17.3.5 Náklady zahraniční ochrany .........................................................................233

Kapitola 2. Dodatková ochranná osvědčení ...........................................................................234

Oddíl 1. Předmět a účinky dodatkového ochranného osvědčení ..........................................235

Oddíl 2. Řízení o žádosti o udělení dodatkového osvědčení ................................................236

Oddíl 3. Zánik a zrušení dodatkového ochranného osvědčení ..............................................238

Oddíl 4. Dodatková ochranná osvědčení po přístupu ČR k EU ............................................239

Oddíl 5. Dodatková ochranná osvědčení a rozhodovací praxe .............................................239

Kapitola 3. Užitné vzory ...........................................................................................................242

Oddíl 1. Předmět ochrany .....................................................................................................243

Oddíl 2. Podmínky ochrany ..................................................................................................243

Oddíl 3. Přihláška užitného vzoru .........................................................................................246

Oddíl 4. Právo přednosti .......................................................................................................246

Oddíl 5. Odbočení .................................................................................................................247

Oddíl 6. Řízení o přihlášce užitného vzoru ...........................................................................248

Oddíl 7. Doba a účinky ochrany ...........................................................................................250

Oddíl 8. Výmaz užitného vzoru ............................................................................................250

8.1 Důvody výmazu ................................................................................................251

8.2 Řízení o výmazu užitného vzoru .......................................................................252

Oddíl 9. Souběžná ochrana patentem a užitným vzorem ......................................................254

Oddíl 10. Ochrana užitných vzorů v zahraničí .....................................................................254

Kapitola 4. Topografi e polovodičových výrobků ....................................................................255

Kapitola 5. Průmyslové vzory ..................................................................................................257

Oddíl 1. Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobku ..............................................................259

1.1 Povaha vnějšího vzhledu výrobku ....................................................................259

1.2 Autorskoprávní ochrana průmyslových vzorů ..................................................260

1.3 Vztah autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany..........................................261

1.4 Průmyslové vzory a ochranné známky .............................................................262

1.5 Trade dress ........................................................................................................264

Oddíl 2. Pojem průmyslového vzoru ....................................................................................264

Oddíl 3. Novost průmyslového vzoru ...................................................................................268

Oddíl 4. Právo přednosti .......................................................................................................269

Oddíl 5. Individuální povaha průmyslového vzoru ..............................................................270

Oddíl 6. Průmyslový vzor a technická funkce ......................................................................271

Oddíl 7. Zápisná nezpůsobilost průmyslového vzoru ...........................................................273

Oddíl 8. Rozsah ochrany .......................................................................................................273

Oddíl 9. Informovaný uživatel ..............................................................................................275

Oddíl 10. Doba ochrany .......................................................................................................275

Oddíl 11. Právo k průmyslovému vzoru ...............................................................................276

Oddíl 12. Práva plynoucí ze zápisu .......................................................................................277

Oddíl 13. Zánik a výmaz průmyslového vzoru .....................................................................278

Oddíl 14. Řízení o přihlášce průmyslového vzoru ................................................................279

14.1 Přihláška průmyslového vzoru ........................................................................279

14.2 Vyobrazení průmyslového vzoru .....................................................................280

14.3 Název průmyslového vzoru .............................................................................282

14.4 Určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn ..................................282

14.5 Zatřídění průmyslových vzorů ........................................................................283


XVII

Obsah

14.6 Hromadná přihláška průmyslového vzoru ......................................................283

14.7 Seznam průmyslových vzorů v hromadné přihlášce .......................................284

14.8 Popis průmyslového vzoru ..............................................................................284

14.9 Ostatní přílohy přihlášky .................................................................................285

14.10 Průzkum přihlášky průmyslového vzoru ......................................................285

14.11 Rejstřík ..........................................................................................................286

14.12 Zastupování ...................................................................................................287

14.13 Opravná řízení ...............................................................................................287

Oddíl 15. Přihlašování průmyslových vzorů do zahraničí ....................................................287

15.1 Haagská dohoda ..............................................................................................288

15.2 Vzor unijní ......................................................................................................290

15.2.1 Nezapsaný (průmyslový) vzor .....................................................................291

15.2.2 Zapsaný (průmyslový) vzor .........................................................................292

15.2.2.1 Podmínky ochrany ....................................................................................293

15.2.2.2 Rozsah a doba ochrany ..............................................................................294

15.2.2.3 Zápisné řízení ............................................................................................294

15.2.2.4 Neplatnost .................................................................................................295

15.2.2.5 Odvolací řízení ..........................................................................................296

15.2.2.6 Spory z porušení unijních vzorů ...............................................................297

Kapitola 6. Obchodní tajemství a know-how .........................................................................298

Oddíl 1. Obchodní tajemství .................................................................................................298

1.1 Skutečnosti konkurenčně významné .................................................................299

1.2 Skutečnosti určitelné .........................................................................................300

1.3 Skutečnosti ocenitelné .......................................................................................300

1.4 Skutečnosti v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné ..................300

1.5 Skutečnosti, které souvisejí se závodem ...........................................................301

1.5.1 Vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení ...301

1.5.2 Důvěrné informace, důvěrné údaje a sdělení .................................................302

1.6 Mezinárodní ochrana obchodního tajemství .....................................................302

1.7 Právní ochrana obchodního tajemství v EU ......................................................303

1.8 Doba trvání obchodního tajemství ....................................................................304

Oddíl 2. Know-how...............................................................................................................305

Oddíl 3. Porušování obchodního tajemství a know-how ......................................................306

Kapitola 7. Licence a převody ..................................................................................................307

Oddíl 1. Zásady licenční strategie .........................................................................................307

1.1 Důvody pro uzavírání licenčních smluv ...........................................................307

1.2 Důvody proti uzavírání licenčních smluv .........................................................308

1.3 Druhy licenčních smluv ....................................................................................308

1.4 Vyjednávání o licenční smlouvě ........................................................................309

1.4.1 Smlouva o utajení ...........................................................................................310

1.4.2 Letter of intent ................................................................................................ 311

1.4.3 Memorandum of understanding ..................................................................... 311

1.4.4 Opční smlouva ...............................................................................................312

Oddíl 2. Licenční smlouvy podle občanského zákoníku ......................................................313

2.1 Úplatnost licenční smlouvy ...............................................................................313

2.2 Písemná forma licenční smlouvy ......................................................................314

2.3 Povinnost užívání licence ..................................................................................314

2.4 Výhradní a nevýhradní licence ..........................................................................314

2.5 Podlicence a postoupení licence třetí osobě ......................................................314

2.6 Odměna za licenci .............................................................................................315


XVIII

Obsah

2.7 Poskytnutí informací k výkonu licence .............................................................316

2.8 Utajení před třetími osobami .............................................................................316

2.9 Zápis licenční smlouvy do rejstříku ..................................................................316

Oddíl 3. Obsah hlavních ustanovení licenčních smluv .........................................................318

3.1 Smluvní strany a úvod licenční smlouvy ..........................................................318

3.2 Předmět smlouvy ...............................................................................................319

3.3 Práva a povinnosti poskytovatele licence .........................................................319

3.4 Práva a povinnosti nabyvatele licence ..............................................................320

3.5 Zlepšení a zdokonalení ......................................................................................320

3.6 Utajení předmětu licence ...................................................................................321

3.7 Odměna za licenci a její splatnost .....................................................................321

3.8 Prodlení .............................................................................................................325

3.9 Volba měny ........................................................................................................325

3.10 Daně a zamezení dvojího zdanění ...................................................................325

3.11 Kontrola účetních knih ....................................................................................325

3.12 Bonita smluvního partnera a zajištění licenčních odměn ................................326

3.13 Doba platnosti smlouvy...................................................................................326

3.14 Záruky .............................................................................................................327

3.15 Vyšší moc ........................................................................................................328

3.16 Arbitrážní doložka a volba práva ....................................................................329

3.17 Všeobecná ustanovení .....................................................................................330

Oddíl 4. Smlouva o převodu práv k nehmotným statkům ....................................................330

Část III. Práva průmyslová a právo proti nekalé soutěži .....................................................333

Kapitola 1. O vztazích mezi právy průmyslovými a právem proti nekalé soutěži..............333

Oddíl 1. Výchozí poznámky .................................................................................................333

1.1 O souběhu průmyslových práv a práva proti nekalé soutěži .............................333

1.2 Zástupné (subsidiární) působení práva proti nekalé soutěži .............................334

1.3 Odlišná řešení podle práva proti nekalé soutěži a podle průmyslových práv ...334

Oddíl 2. Koordinace právních řešení ....................................................................................335

Oddíl 3. Způsob dalšího výkladu ..........................................................................................335

Kapitola 2. Právo proti nekalé soutěži a jeho východiska .....................................................336

Oddíl 1. Účastníci hospodářské soutěže ...............................................................................336

Oddíl 2. Povinnosti a práva soutěžitelů z hlediska občanskoprávní úpravy ........................336

Oddíl 3. K dalším úpravám soutěžních vztahů ....................................................................337

Oddíl 4. Ke vztahu povinností a práv soutěžitelů ................................................................338

Kapitola 3. Zákonná úprava nekalé soutěže...........................................................................338

Oddíl 1. K systematice úpravy ..............................................................................................338

Oddíl 2. Generální klauzule proti nekalé soutěži .................................................................339

2.1 Funkce generální klauzule .................................................................................340

2.2 Podrobněji ke znakům generální klauzule ........................................................340

2.2.1. Jednání v hospodářském styku .....................................................................340

2.2.2. Rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže .............................................341

2.2.3. Způsobilost přivodit újmu .............................................................................342

Kapitola 4. K soudcovským skutkovým podstatám nekalé soutěže .....................................343

Oddíl 1. Pojetí soudcovských skutkových podstat nekalé soutěže .......................................343

Oddíl 2. Třídění soudcovských skutkových podstat nekalé soutěže .....................................344

Kapitola 5. Pojmenované (speciální) skutkové podstaty nekalé soutěže .............................345

Oddíl 1. Přehled speciálních skutkových podstat nekalé soutěže .........................................345

Oddíl 2. K povaze speciálních skutkových podstat nekalé soutěže ......................................345


XIX

Obsah

Oddíl 3. Klamavé označení zboží a služeb ...........................................................................346

Oddíl 4. Vyvolání nebezpečí záměny ....................................................................................347

4.1. Zaměnitelnost a její hlediska ............................................................................348

4.2. Zaměnitelnost podle § 2981 odst. 1 ObčZ .......................................................348

4.3. Zaměnitelnost podle § 2981 odst. 2 Občz ........................................................348

4.4. Zaměnitelnost podle § 2981 odst. 3 ObčZ .....................................................       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist