načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací – sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2018 – Voltnerová Karla Maderová

Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS či aktualizovanou Zásilkovnou. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Nařízením vlády jsou z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky, bližší informace naleznete zde
Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací - sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2018
-7%
sleva

Kniha: Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací
Autor: Voltnerová Karla Maderová
Podtitul: sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2018

Přehled jednotlivých účetních souvztažností s příklady. Příručka. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  319 Kč 297
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ANAG
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 192
Rozměr: 148x210
Vydání: 2. vydání
Skupina třídění: Účetnictví
Jazyk: česky
Datum vydání: 05.04.2018
ISBN: 978-80-7554-133-8
EAN: 9788075541338
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy.
Sbírka souvztažností a účtování souvislých vzorových příkladů

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací obsahuje sbírku souvztažností, která je členěna podle jednotlivých syntetických a podrozvahových účtů, a dále účtování souvislých vzorových příkladů, které zahrnují např. pořízení, odpisování, vyřazení a prodej dlouhodobého majetku, účtování o zásobách a nedokončené výrobě, závazcích a pohledávkách, včetně časového rozlišení, účtování o nákladech a výnosech.
Tvorba a použití fondů

Mezi příklady nechybí ani specifická oblast příspěvkových organizací, kterou je tvorba a použití fondů. Doplněny jsou odkazy na související právní předpisy, popř. jejich stručný výklad.
Praktický pomocník pro každého

Publikace je praktickou pomůckou pro všechny, kteří se zabývají účetnictvím příspěvkových organizací, tj. účetním, hospodářům, ekonomům a ředitelům příspěvkových organizací, a dále zástupcům zřizovatelů územních samosprávných celků, kteří se podílejí na zajištění vztahů s jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi. Pro svou názornost a praktické příklady je vhodná i pro studenty středních a vysokých škol.
Aktuálnost publikace pro rok 2019

Tato kniha je svým výkladem aktuální i pro rok 2019. Případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na webových stránkách Anagu.

Popis / resumé

Přehled jednotlivých účetních souvztažností s příklady. Příručka.

Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

EDICE ÚČETNICTVÍ 2018

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová

2018

• sbírka souvztažností

a praktické souvislé

příklady

2. aktualizované vydání


© Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová, 2018 © Nakladatelství ANAG, 2018 ISBN 978-80-7554-133-8

Případné zásadní legislativní změny, k nimž dojde v období mezi jednotlivými vydáními,

budou ošetřeny formou vkládané aktualizace, která bude po dobu prodejnosti publikace

volně ke stažení na www.anag.cz. Nutnost aktualizace posuzuje na základě legislativních

změn výhradně autor ve spolupráci s nakladatelstvím.

Aktualizace však v žádném případě nemohou nahradit nová vydání knihy.

Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání

anag@anag.cz, tel.: 585 757 411


3

OBSAH

Úvod ............................................................................................................................5

Seznam základních právních předpisů ......................................................................6

Seznam použitých zkratek .........................................................................................7

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH

1. Dlouhodobý nehmotný majetek .........................................................................8

2. Stavby ................................................................................................................ 27

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ............................................45

4. Drobný dlouhodobý hmotný majetek ...............................................................64

5. Pozemky ............................................................................................................69

6. Kulturní předměty ............................................................................................73

7. Zásoby ...............................................................................................................78

8. Bankovní účty, pokladny, peněžní styk ............................................................93

9. Ceniny ................................................................................................................99

10. Faktury přijaté (dodavatelé) ........................................................................... 101

11. Faktury vydané (odběratelé) .......................................................................... 108

12. Zaměstnanci a mzdy ....................................................................................... 116

13. Transfery ......................................................................................................... 120

14. Fondy ............................................................................................................... 162

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Směrná účtová osnova (příloha č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

pro některé vybrané účetní jednotky) ....................................................................... 176

Základní použitá literatura..................................................................................... 190

Obsah


5

Úvod

ÚVOD Příspěvkové organizace patří podle § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mezi vybrané účetní jednotky. Vybrané účetní jednotky jsou při vedení účetnictví povinny dodržovat České účetní standardy č. 701 až č. 710, kterými Ministerstvo financí ČR upravuje a sjednocuje účetní postupy.

Kromě postupů účtování se příspěvkové organizace musejí při sestavování účetní závěrky řídit vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v níž najdeme obsahová vymezení jednotlivých položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce. Vzhledem k tomu, že každá položka rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy je spjata s konkrétním syntetickým účtem, je definice jednotlivých položek výkazů účetní závěrky také obsahovým vymezením jednotlivých účtů v účtové osnově. Účtová osnova je pro příspěvkové organizace závazná a dodržení obsahové náplně účtů je povinné.

Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, však nezahrnuje obsahová vymezení všech položek výkazů účetní závěrky. Pro takové položky a s nimi související účty platí základní pravidla obsažená v § 10 této vyhlášky: Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky (a tedy i příslušných účtů) vychází:

– z názvu dané položky,

– jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky, popř.

– z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Z toho vyplývá, že v některých případech je třeba k výběru účtu, na který se má správně konkrétní případ zaúčtovat, i určitá zkušenost a cit pro souvislosti. Ty však lze získat jen praxí v kombinaci s teoretickou znalostí zákona, prováděcích vyhlášek a českých účetních standardů.

Teprve volbou správného syntetického účtu spolu s náležitě zvoleným účetním postupem v souladu s příslušným českým účetním standardem lze docílit korektního zaúčtování.

K tomu, aby se Vám to dařilo, by Vám měla pomoci i tato publikace.

V příkladech bez konkrétních číselných hodnot jsou číselné údaje v tabulkách pouze demonstrativní. Autorka ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je vymezen v § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

„Dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Dále tato položka obsahuje povolenky na emise a preferenční limity. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo je pro další činnost uchovatelný, případně může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných či jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje a software jsou takové výsledky a software, které jsou buď vytvářeny vlastní činností k obchodování s nimi, nebo nabyty od jiných osob.

Ocenitelnými právy jsou zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle jiných právních předpisů za podmínek stanovených v písmenu a).

Povolenkami na emise jsou povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného množství bez ohledu na výši ocenění.

Preferenčními limity jsou zejména individuální produkční kvóty, individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění, u prvního držitele

pouze

v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.

Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny např. v důsledku prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technic kého zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku.

'


9

„Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje zejména po ři

zovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení

do stavu způsobilého k užívání,

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky,

průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, cer

tifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo zařízení, která

bez tohoto software nemohou fungovat. Účetní jednotka se může rozhodnout,

že o technických auditech a energetických auditech, lesních hospodářských

plánech, plánech povodí a povodňových plánech neúčtuje jako o dlouhodobém

nehmotném majetku.

1.1 Pořízení DNM koupí

Â3ĜtNODG

Organizace se rozhodla nakoupit software. Cena za poskytnutí licence byla

sjednána ve výši 300 000 Kþ, související náklady – provize za zprostĜedkování

ve výši 20 000 Kþ a náklady na instalaci softwaru ve výši 30 000 Kþ. Další sou

visející náklady, napĜ. náklady na dopravu, poštovné, balné, þinily 15 000 Kþ.

PoĜízení softwaru je ¿ nancováno z fondu investic. V souvislosti s tím vznikly

organizaci dále náklady na zaškolení pracovníkĤ ve výši 10 000 Kþ.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 6RIWZDUH±SRĜL]RYDFtFHQD±QiNXS

QD]iNODGČVPORXYRSRVNWQXWtOLFHQFH

 

 3URYL]H]D]SURVWĜHGNRYiQt  

 ÒKUDGDFHQ]DQiNXSVRIWZDUX

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

 ÒKUDGDFHQ]DQiNXSVRIWZDUX

±SRXåLWt),

 

 ÒKUDGDIDNWXU]D]SURVWĜHGNRYDWHOVNp

VOXåE

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

 ÒKUDGDIDNWXU]D]SURVWĜHGNRYDWHOVNp

VOXåE±SRXåLWt),

 

 6RXYLVHMtFtQiNODGQDLQVWDODFLVRIWZDUX  

 ÒKUDGDIDNWXU]DLQVWDODFLVRIWZDUX

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek


12

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH 1.3 Pořízení DNM bezúplatným převodem od zřizovatele nebo

jiné vybrané účetní jednotky

 3ĜtNODG ZĜizovatel pĜevedl organizaci bezúplatným pĜevodem dlouhodobý nehmotný majetek, který evidoval ve svém úþetnictví v poĜizovací cenČ 100 000 Kþ. Oprávky k tomuto majetku u zĜizovatele þinily ke dni pĜevodu 20 000 Kþ. K majetku se v evidenci zĜizovatele dále váže investiþní transfer, který k datu pĜevodu þiní 56 000 Kþ

*)

.

*)

Jedná se o zbývající þást investiþního transferu, která k datu pĜevodu dlouhodobého nehmotného

majetku nebyla dosud þasovČ rozlišena.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 '10±SRĜL]RYDFt HYLGHQþQt FHQD

PDMHWNXX]ĜL]RYDWHOH

 [

 '10±RSUiYN]DGREXXåtYiQt

GRRNDPåLNXSĜHGiQt

 [

 '10±]ĤVWDWNRYiFHQD

SRSĜXSUDYHQiRĜ

 

 '10±SRPČUQiþiVW]ĤVWDWNRYpFHQ

SĜLSDGDMtFtQDWUDQVIHURYêSRGtOYSĜtSDGČ

¿QDQFRYiQtPDMHWNXIRUPRXLQYHVWLþQtKR

WUDQVIHUX

 

1.4 Pořízení DNM darem od subjektu, který není vybranou

účetní jednotkou

Jedná se o soukromoprávní subjekty, např. obchodní společnosti, fyzické osoby, občanská sdružení, nadace a nadační fondy aj. Tento bezúplatně nabytý majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Â 3ĜtNODG Softwarová ¿ rma XY s. r. o. poskytla pĜíspČvkové organizaci bezplatnČ licenci k užívání svého softwaru na dobu 5 let. BČžná (obvyklá) cena takové licence þiní 100 000 Kþ.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 '10±UHSURGXNþQtSRĜL]RYDFtFHQD

PDMHWNX

 


13

1.5 Technické zhodnocení DNM

Podle § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se technickým zhodnocením rozumí zá

sahy do dlouhodobého nehmotného majetku uvedeného do užívání, které mají

za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření

vybavenosti či použitelnosti majetku, pokud vynaložené náklady dosáhnou

ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku

podle § 11 odst. 2, tj. převyšují 60 000 Kč. Náklady vynaloženými na technické

zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého

dlouhodobého majetku.Vzhledem k tomu, že se pro překročení hranice 60 000 Kč u nákladů

na technické zhodnocení se posuzuje každý dokončený zásah do jed

noho dlouhodobého majetku, platí, že pokud se na dlouhodobém ma

jetku během jednoho kalendářního roku provede několik technických

zhodnocení, která spolu vzájemně nesouvisejí, jejich pořizovací cena

se během roku nesčítá a každé technické zhodnocení se posuzuje zvlášť.

$ 7HFKQLFNp]KRGQRFHQtRGSUYRSRþiWNXVSOĖXMHSRGPtQNXSRĜL]RYDFtFHQ

YããtQHå.þJde o technické zhodnocení podle § 55 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

kdy jednotlivá plnění převyšují 60 000 Kč.

 3ĜtNODG

Organizace rozšíĜila svĤj stávající software o nový modul, který si nechala

zhotovit „na míru“. Nový modul modernizuje funkce stávajícího systému. Jeho

poĜizovací cena þiní 80 000 Kþ. Organizace tento investiþní výdaj ¿ nancovala

z fondu investic.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 7=VRIWZDUX±SRĜL]RYDFtFHQDQDSĜQD

]iNODGČVPORXYRGtOR IDNWXUDSĜLMDWi

 

 ÒKUDGDIDNWXUSĜLMDWp]D7=VRIWZDUX

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

 ÒKUDGDFHQ7=VRIWZDUX±SRXåLWt),  

 8YHGHQt7=GRXåtYiQt

±QDYêãHQtSRĜL]RYDFtFHQVRIWZDUX

 

''

1. Dlouhodobý nehmotný majetek


22

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH

1.10 Vyřazení DNM v důsledku škody

– software je v důsledku škody vyřazen

Â3ĜtNODG

Organizace nakoupila software v poĜizovací cenČ 80 000 Kþ. Bylo již ode

psáno 60 000 Kþ, zĤstatková cena þiní 20 000 Kþ.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 6RIWZDUH±]DFKFHQtYUR]YD]H

±SRĜL]RYDFtFHQD

±RSUiYN

±]ĤVWDWNRYiFHQD

 âNRGDQDVRIWZDUX±]ĤVWDWNRYiFHQD

SURYR]QtQiNODG

 

 9ĜD]HQtVRIWZDUX]HYLGHQFH  

PĜi vyĜazování majetku se zĤstatkovou cenou bylo zvykem úþtovat také o tvorbČ fondu

investic (fondu reprodukce majetku), a to právČ ve výši zĤstatkové ceny. V souþasné

dobČ z legislativy neplyne, že by zdrojem fondu investic (fondu reprodukce majetku)

byla zĤstatková cena vyĜazovaného majetku. VyĜazení dlouhodobého majetku v dĤ

sledku škody není spojeno ani s pohybem penČžních prostĜedkĤ. Mám tedy za to,

že se fond investic (fond reprodukce majetku) pĜi vyĜazení majetku v dĤsledku škody

netvoĜí.

1.11 Prodej DNM bez přecenění reálnou hodnotou

(u příspěvkových organizací, které vedou účetnictví

ve zjednodušeném rozsahu)

 3ĜtNODG

Organizace nakoupila software v poĜizovací cenČ 80 000 Kþ. Odepsáno již

bylo 60 000 Kþ, zĤstatková cena þiní 20 000 Kþ. Software byl prodán za smluvní

cenu 30 000 Kþ.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 6RIWZDUH±]DFKFHQtYUR]YD]H

±SRĜL]RYDFtFHQD

±RSUiYN

±]ĤVWDWNRYiFHQD

 =ĤVWDWNRYiFHQDSURGDQpKRVRIWZDUX

SURYR]QtQiNODG

 


27

2. Stavby Obsahová náplň položky „Stavby“ je vymezena v § 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Položka „Stavby“ obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti: – stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další

stavební díla podle jiných právních předpisů,

– otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, – technické rekultivace, – byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, – nemovité kulturní památky, – technické zhodnocení staveb uvedených v § 28 odst. 5 zákona o účetnictví,

jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč,

– technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné

podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona,

– právo stavby, pokud není zásobou. 2.1 Pořízení stavby koupí Â 3ĜtNODG Organizace poĜizuje stavbu na základČ kupní smlouvy. Sjednaná cena ve smlouvČþiní 1 300 000 Kþ. V souvislosti s poĜízením stavby má organizace ještČ další náklady, a to odmČnu notáĜe za sepsání kupní smlouvy 20 000 Kþ a poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí 1 000 Kþ. Sjednaná kupní cena byla složena do notáĜské úschovy s tím, že bude prodávajícímu notáĜem uvolnČna až ke dni zápisu vkladu do katastru nemovitostí.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 %XGRY±SRĜL]RYDFtFHQD±QiNXS

QD]iNODGČNXSQtVPORXY

 

 6HSViQtNXSQtVPORXY±VOXåEQRWiĜH  

 6ORåHQtFHQQHPRYLWRVWLGRQRWiĜVNp

~VFKRY

 

 6ORåHQtFHQQHPRYLWRVWLGRQRWiĜVNp

~VFKRY±SRXåLWt),

 

 ÒKUDGDIDNWXU]DVOXåEQRWiĜH

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

''

2. Stavby


34

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 ÒKUDGDIDNWXUSĜLMDWp]DSĜHPtVWČQtSĜtþN

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

*)

Náklady budou rozúþtovány na syntetické nákladové úþty podle charakteru jednotlivých nákladĤ,

napĜ. spotĜeba materiálu 501, nakoupené služby 518, poplatky 538 atd.

) 1ČNROLNWHFKQLFNêFK]KRGQRFHQtNDåGpYRFHQČQtQHSĜHYãXMtFtP.þ

NWHUpVSROXY]iMHPQČQHVRXYLVHMtV kalendářním roce je na majetku provedeno více technických zhod

nocení, která od prvopočátku nesplňují podmínku ceny, tj. plánovaná

pořizovací cena každého z nich nepřevyšuje 40 000 Kč, přičemž jednot

livá TZ spolu věcně ani časově nesouvisejí. Jde o samostatná TZ podle

§ 55 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., přičemž jednotlivá plnění nepřevy

šují 40 000 Kč, a proto tuto cenovou podmínku nemohou splnit.

 3ĜtNODG

V bĜeznu organizace provedla zmČnu dispozic stavby – pĜemístČní pĜíþky

(ocenČní þiní 30 000 Kþ). V listopadu následnČ provedla v jiné þásti budovy

rekonstrukci podlahy, pĜi níž bude použit jiný materiál (ocenČní þiní 35 000 Kþ).

Rekonstrukce podlahy a pĜemístČní pĜíþky spolu vzájemnČ nesouvisejí.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 6WDYED±SĜHPtVWČQtSĜtþN IDNWXUDSĜLMDWi [[ ÒKUDGDIDNWXUSĜLMDWp]DSĜHPtVWČQtSĜtþN

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

 6WDYED±UHNRQVWUXNFHSRGODK IDNWXUDSĜLMDWi [[ ÒKUDGDIDNWXUSĜLMDWp]DUHNRQVWUXNFL

SRGODK

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

*)

Náklady budou rozúþtovány na syntetické nákladové úþty podle charakteru jednotlivých nákladĤ,

napĜ. spotĜeba materiálu 501, nakoupené služby 518, poplatky 538 atd.


45

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 =DĜD]HQtSDUNRYLãWČGRHYLGHQFH±NHGQL

GRUXþHQtQiYUKXQDYNODGGRNDWDVWUX

QHPRYLWRVWt SRSĜNHGQL]DĜD]HQt

GRXåtYiQt

 

V pĜípadČ, že se do poĜizovací ceny promítne snížení v dĤsledku získání dále použitelného materiálu (hodnota získaného použitelného materiálu je z poĜizovací ceny odeþtena), neodpovídá o tento rozdíl zĤstatek úþtu 401 zĤstatkové cenČ poĜízeného majetku. Pokud by však byl materiál použit pĜi poĜízení nové stavby (došlo by k aktivaci dlouhodobého majetku), pak by se tento rozdíl vyrovnal, neboĢ k získání tohoto materiálu by nebylo tĜeba žádných ¿ nanþních prostĜedkĤ, takže by nebylo úþtováno o použití fondu investic. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Obsahová náplň položky „Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ je vymezena v § 14 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Tato položka obsahuje samostatné hmotné movité věci a soubory majetku,

které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením a u nichž je doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci nebo souboru majetku podle § 71 převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky. 3.1 Pořízení DHM koupí Â 3ĜtNODG Organizace poĜizuje tiskaĜský stroj na základČ kupní smlouvy. Sjednaná cena ve smlouvČþiní 300 000 Kþ. V souvislosti s poĜízením stroje má organizace ještČ další náklady, jako jsou provize za zprostĜedkování 20 000 Kþ, náklady na instalaci stroje 30 000 Kþ, náklady na dopravu 15 000 Kþ a náklady na zaškolení pracovníkĤ 10 000 Kþ.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 '+0±SRĜL]RYDFtFHQD±QiNXS

QD]iNODGČNXSQtVPORXY

 

 3URYL]H]D]SURVWĜHGNRYiQt  

''

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí


54

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH

' 7HFKQLFNp]KRGQRFHQtRGSRþiWNXQHVSOĖXMHSRGPtQNXFHQWMSOiQRYDQi

SRĜL]RYDFtFHQDMHQLåãtQHå.þ9SUĤEČKXNDOHQGiĜQtKRURNXWXWR

KUDQLFLQHSĜHNURþtDYãDNMH]GHSĜHGSRNODGåHMLSĜHNURþtYQiVOHGXMtFtFK

OHWHFKJde o technické zhodnocení, kdy úhrn plnění podle § 55 odst. 4 vyhlášky

č. 410/2009 Sb. v průběhu běžného účetního období nepře vyšuje 40 000 Kč,

avšak je zde předpoklad splnění této cenové podmínky v některém z ná

sledujících účetních období.

Â3ĜtNODG

Organizace provedla technickou úpravu stroje, jejímž výsledkem bylo zvýšení

kapacity. Na tuto technickou úpravu vynaložila þástku 30 000 Kþ. V souvislosti

s plánovaným zvýšením kapacity zamýšlí organizace v pĜíštím roce (následu

jícím úþetním období) dokoupit ke stejnému stroji podavaþ, který rozšíĜí jeho

funkci. PoĜizovací cena podavaþe þiní 25 000 Kþ.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 6WURM±WHFKQLFNi~SUDYD

IDNWXUDSĜLMDWi

 

 ÒKUDGDIDNWXUSĜLMDWp]DWHFKQLFNRX

~SUDYXVWURMH

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

 ÒKUDGDIDNWXUSĜLMDWp]DWHFKQLFNRX~SUDYX

VWURMH±SRXåLWt),

 

 7=VWURMH±GRGiYND

SRGDYDþH SĜLMDWiIDNWXUD

 

 ÒKUDGDSĜLMDWpIDNWXU]DGRGiYNXSRGDYDþH

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

 ÒKUDGDSĜLMDWpIDNWXU]DGRGiYNXSRGDYDþH

±SRXåLWt),

 

 8YHGHQt7=VWURMHGRXåtYiQt

±QDYêãHQtSRĜL]RYDFtFHQVWURMH

 


55

( 7HFKQLFNp]KRGQRFHQtRGSUYRSRþiWNXQHVSOĖXMHSRGPtQNXFHQWMSOi

QRYDQiSRĜL]RYDFtFHQDMHQLåãtQHå.þYSUĤEČKXNDOHQGiĜQtKR

URNXWXWRKUDQLFLQHSĜHNURþtDQHQtSĜHGSRNODGåHMLSĜHNURþtDQLYQiVOH

GXMtFtFKOHWHFK

 3ĜtNODG

Organizace provedla technickou úpravu stroje, jejímž výsledkem bylo zvýšení

kapacity. Na tuto technickou úpravu vynaložila þástku 30 000 Kþ. Úprava stroje

je koneþná, není pĜedpoklad, že bude stroj rozšiĜován þi zdokonalován v násle

dujících úþetních obdobích. Náklad nesplĖuje cenovou podmínku pro technické

zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se tedy o provozní výdaj.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 6WURM±WHFKQLFNi~SUDYD IDNWXUDSĜLMDWi [[ ÒKUDGDIDNWXUSĜLMDWp]DWHFKQLFNRX

~SUDYXVWURMH

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

*)

Náklady budou rozúþtovány na syntetické nákladové úþty podle charakteru jednotlivých nákladĤ,

napĜ. spotĜeba materiálu 501, nakoupené služby 518, poplatky 538 atd.

) 1ČNROLNWHFKQLFNêFK]KRGQRFHQtNDåGpYRFHQČQtQHSĜHYãXMtFtP.þ

NWHUpVSROXY]iMHPQČQHVRXYLVHMtV kalendářním roce je na majetku provedeno více TZ, která od prvopo

čátku nesplňují podmínku ceny, tj. plánovaná pořizovací cena každého

z nich nepřevyšuje 40 000 Kč, přičemž jednotlivá technická zhodnocení

spolu věcně ani časově nesouvisejí. Jde o samostatná technická zhodno

cení podle § 55 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kdy jednotlivá plnění

nepřevyšují 40 000 Kč a tuto cenovou podmínku nemohou splnit.

 3ĜtNODG

Organizace provedla v bĜeznu technickou úpravu stroje, jejímž výsledkem bylo

zvýšení kapacity. Na tuto technickou úpravu vynaložila þástku 30 000 Kþ. V lis

topadu organizace zakoupila ke stroji nástavec na zpracování nových tvarĤ

za 35 000 Kþ. Zakoupený nástavec a úprava stroje spolu vzájemnČ nesouvisejí.

Jedná se tedy o 2 na sobČ vzájemnČ nezávislá technická zhodnocení, pĜiþemž

druhé z nich zapoþalo až po uvedení prvního do užívání.

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí


60

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 '+0±]ĤVWDWNRYiFHQD UHVSSRPČUQi

þiVW]ĤVWDWNRYpFHQ XSUDYHQiRKRGQRWX

]ERGX

 

 ,7±þDVRYČQHUR]OLãHQiþiVW,7 SRPČUQi

þiVW]ĤVWDWNRYpFHQYQiYD]QRVWLQD73

 

3.11 Vyřazení DHM v důsledku škody

– majetek je v důsledku škody vyřazen

 3ĜtNODG Organizace má ve svém užívání stroj, jehož poĜizovací cena þiní 80 000 Kþ, v pĜedchozích letech bylo již odepsáno 60 000 Kþ a zĤstatková cena stroje þiní 20 000 Kþ. Stroj byl vyĜazen v dĤsledku škody. Stroj nebyl poĜízen z investiþního transferu.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 6WURM±]DFKFHQtYUR]YD]H

±SRĜL]RYDFtFHQD

±RSUiYN

±]ĤVWDWNRYiFHQD

 âNRGD±]ĤVWDWNRYiFHQDVWURMH

SURYR]QtQiNODG

 

 9ĜD]HQtVWURMH]HYLGHQFH  PĜi vyĜazování majetku se zĤstatkovou cenou bylo zvykem úþtovat také o tvorbČ fondu investic (fondu reprodukce majetku), a to právČ ve výši zĤstatkové ceny. V souþasné dobČ z legislativy neplyne, že by zdrojem fondu investic (fondu reprodukce majetku) byla zĤstatková cena vyĜazovaného majetku. VyĜazení dlouhodobého majetku v dĤsledku škody není spojeno ani s pohybem penČžních prostĜedkĤ. Mám tedy za to, že se fond investic (fond reprodukce majetku) pĜi vyĜazení majetku v dĤsledku škody netvoĜí. 3.12 Vyřazení části souboru movitých věcí Â3ĜtNODG Organizace zakoupila soubor výpoþetní techniky: 12 kusĤ poþítaþĤ v ocenČní 12 × 10 000 Kþ, 12 LCD monitorĤ v ocenČní 12 × 5 000 Kþ, 12 operaþních systémĤ v ocenČní 12 × 2 000 Kþ, další materiál, jako klávesnice, myši, kabely atd., vše v ocenČní celkem 12 000 Kþ (vše poĜízeno od jednoho dodavatele). Náklady na dopravu þinily 12 000 Kþ (externí dopravce), na instalaci 24 000 Kþ. PoĜizovací cena souboru tedy þiní 252 000 Kþ. Dosavadní odpisy (oprávky) jsou vyþísleny na þástku 50 400 Kþ. VyĜazení 1 poþítaþe a 2 LCD monitorĤ. Dopoþet: 1 ks poþítaþe PoĜizovací cena: .............................................................................. 14 500 Kþ

z toho:

poþítaþ ............................................................................................. 10 000 Kþ

operaþní systém ................................................................................ 2 000 Kþ

další materiál ..................................................................................... 1 000 Kþ

instalace ............................................................................................ 1 000 Kþ

doprava ................................................................................................. 500 Kþ

Oprávky: 20 % ................................................................................... 2 900 Kþ

ZĤstatková cena: ............................................................................. 11 600 Kþ

1 ks LCD monitor ............................................................................... 6 500 Kþ

PoĜizovací cena: LCD monitor....................................................................................... 5 000 Kþ

instalace ............................................................................................ 1 000 Kþ

doprava ................................................................................................. 500 Kþ

Oprávky: 20 % ................................................................................... 1 300 Kþ

ZĤstatková cena: ............................................................................... 5 200 Kþ

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 6RXERU±]DFKFHQtYUR]YD]H

±SRĜL]RYDFtFHQD

±RSUiYN

±]ĤVWDWNRYiFHQD

 'RRSUiYNRYiQtþiVWLVRXERUX

±]ĤVWDWNRYiFHQDî/&'îSRþtWDþ

îî

 

 9ĜD]HQtþiVWLVRXERUX]HYLGHQFH

SRĜL]RYDFtFHQDî/&'îSRþtWDþ

îî 

 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí


66

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH 4.4 Technické zhodnocení DDHM Â 3ĜtNODG Organizace zakoupila DDHM (poþítaþ) v poĜizovací cenČ 20 000 Kþ a v následujícím úþetním období provedla technické rozšíĜení dokoupením zabudovaného zálohovacího systému (hardwaru) v ocenČní 80 000 Kþ. Technické zhodnocení majetku je ¿ nancováno z FI.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 =DFKFHQt''+0YUR]YD]H  

 7=SRþtWDþH

±SRĜL]RYDFtFHQD]iORKRYDFtKR

VVWpPX KDUGZDUX ±IDNWXUDSĜLMDWi

 

 ÒKUDGDIDNWXUSĜLMDWp]D7=SRþtWDþH

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

 ÒKUDGDFHQ7=SRþtWDþH±SRXåLWt),  

 8YHGHQt7=GRXåtYiQt

±SRĜL]RYDFtFHQD]iORKRYDFtKRVVWpPX

 

4.5 Odpisování technického zhodnocení DDHM Â3ĜtNODG Organizace zakoupila poþítaþ v poĜizovací cenČ 20 000 Kþ a následnČ (napĜ. v následujícím úþetním období) provedla technické rozšíĜení dokoupením zabudovaného zálohovacího systému (hardwaru) v ocenČní 80 000 Kþ. Roþní odpis þiní 10 000 Kþ. Technické zhodnocení majetku je ¿ nancováno z fondu investic.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 ''+0±]DFKFHQtYUR]YD]H  

 7=SRþtWDþH

±]DFKFHQtYUR]YD]H

 

 5RþQtRGSLV7=SRþtWDþH  

 7YRUED),SHQČåQtPLSURVWĜHGNYHYêãL

RGSLVĤ

 


69

5. Pozemky Obsahová náplň položky „Pozemky“ je vymezena v § 14 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Tato položka obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou

zásobami. Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“, „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ podle odst. 7 písm. d). 5.1 Pořízení pozemku koupí Â 3ĜtNODG Organizace poĜizuje pozemek na základČ kupní smlouvy. Sjednaná cena ve smlouvČþiní 100 000 Kþ. V souvislosti s poĜízením pozemku uhradí organizace poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí 1 000 Kþ. Nákup pozemku je ¿ nancován z fondu investic.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 3R]HPHN±SRĜL]RYDFtFHQD

±QiNXSQD]iNODGČNXSQtVPORXY

 

 ÒKUDGDSRĜL]RYDFtFHQ]DQiNXSSR]HPNX

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

 ÒKUDGDSRĜL]RYDFtFHQSR]HPNX

±SRXåLWt),

 

 3RSODWHN]D]iSLVYNODGXGRNDWDVWUX

QHPRYLWRVWt±KUD]HQRYKRWRYRVWL

 

 3RSODWHN]D]iSLVYNODGXGRNDWDVWUX

QHPRYLWRVWt±SRXåLWt),

 

 'RUXþHQtQiYUKXQDYNODGGR.1  

 =iSLVYNODGXGR.1  

''

5. Pozemky


90

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH

7.14 Účtování o výrobcích, polotovarech a nedokončené výrobě

způsobem B

 3ĜtNODG

Organizace vyrábí výrobky. K výrobČ používá nakoupený materiál, z nČj vyrábí

polotovary, které následnČ využívá pro výrobu koneþných výrobkĤ a ty jsou pro

dávány. Organizace úþtuje i o nedokonþené výrobČ. O materiálu, polotovarech,

výrobcích i nedokonþené výrobČ úþtuje zpĤsobem B. Polotovary a výrobky

se vždy oceĖují kalkulaþnČ v úrovni vlastních nákladĤ v souladu se zákonem

o úþetnictví a vyhláškou þ. 410/2009 Sb.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 3RĜt]HQtPDWHULiOX

±SĜLMDWiIDNWXUD

±YKRWRYRVWL

 

 'RSUDYDPDWHULiOX

±SĜLMDWiIDNWXUD

±YKRWRYRVWL

 

 'RGiQtPDWHULiOX GRGDFtOLVWSĜtMHPND 

±QH~þWXMHVH

 ± ±

 6SRWĜHEDPDWHULiOX±YGiQtPDWHULiOX

]HVNODGX YêGHMND ±QH~þWXMHVH

 ± ±

 1DNRXSHQpHQHUJLHSRWĜHEQp

SURYêUREX SĜLMDWiIDNWXUD

 

 ÒKUDGDSĜLMDWpIDNWXU]DQiNXSHQHUJLt

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

 1DNRXSHQpVOXåESRWĜHEQpSURYêUREX

SĜLMDWiIDNWXUD

 

 ÒKUDGDSĜLMDWpIDNWXU]DQiNXSVOXåHE

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 

 0]GSUDFRYQtNĤYHYêUREČ  

 ÒKUDGDPH]GSUDFRYQtNĤP

±SĜHYRGHP

±YKRWRYRVWL

 


99

9. Ceniny

Obsahová náplň položky „Ceniny“ je vymezena v § 25 odst. 3 písm. e) vy

hlášky č. 410/2009 Sb., a to takto:

Položka „Ceniny“ obsahuje druhy platebních prostředků nahrazujících pe

níze, které slouží k úhradě nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo služeb,

přičemž se zejména jedná o poštovní známky, kolky, dálniční známky, předpla

cené jízdenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování

a dárkové poukázky, a to do okamžiku jejich spotřeby; ceninami nejsou zejmé

na peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování

účetní jednotky, příkazové bloky a bankovní platební karty.

9.1 Pořízení a spotřeba cenin

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 3RĜt]HQtFHQLQ

±SĜLMDWiIDNWXUD

±YKRWRYRVWL

 

 6SRWĜHEDFHQLQSRGOHHYLGHQFHFHQLQ

±VOXåED

±SRSODWHN

9.2 Poštovní známky (pořizované „do zásoby“)

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 1iNXSSRãWRYQtFK]QiPHNYKRWRYRVWL  

 6SRWĜHEDSRãWRYQtFK]QiPHNSRGOH

HYLGHQFHFHQLQ9.3 Poštovní známky (pořizované k přímé spotřebě)

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 1iNXSSRãWRYQtFK]QiPHNYKRWRYRVWL

MVRXVSRWĜHERYiQLKQHGWMQDKUD]XMt

SRãWRYQp

 

''

9. Ceniny


104

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH Promlčením závazek nezaniká, proto lze vyřazené závazky vykazovat na podrozvahovém účtu 906, pokud se jedná o významnou položku a je dodržena obsahová náplň této položky podle § 49 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., která je vymezena takto:

Položka „Vyřazené závazky“ obsahuje povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost zcela anebo zčásti splní; dále obsahuje závazky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování. 10.6 Časové rozlišení nákladů při účtování o závazcích Metoda časového rozlišení je upravena v § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotky náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují podle těchto zásad:

Náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí.

Opravy nákladů nebo výnosů předcházejících účetních období, které nejsou významné v souladu s § 26 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají.

Náhrady vynaložených nákladů předcházejících účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období. Náklady a výdaje, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě: 1. nákladů příštích období, 2. výdajů příštích období. Výnosy a příjmy, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě: 1. výnosů příštích období, 2. příjmů příštích období.

U účetních případů, které se časově rozlišují, musí být známo jejich věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají.

Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.

'

'


111

11.5 Vyřazení pohledávky z důvodu nevymahatelnosti plnění

– jedná se o vyřazení pohledávky v případech, u nichž již

nelze uplatnit nárok na vymáhání plnění, např. z důvodu

jejich promlčení, pohledávka samotná však nezaniká

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 =DFKFHQtSRKOHGiYNYUR]YD]HDWR]H

±VRXNURPRSUiYQtFKY]WDKĤ

±SRVNWQXWêFK]iORK

±MLQêFKSRKOHGiYHN]KODYQtþLQQRVWL

±SRKOHGiYN]D]DPČVWQDQFL

±RVWDWQtFKNUiWNRGREêFKSRKOHGiYHN

[[[[

 9ĜD]HQtSRKOHGiYNDWR]H

±VRXNURPRSUiYQtFKY]WDKĤ

±SRVNWQXWêFK]iORK

±MLQêFKSRKOHGiYHN]KODYQtþLQQRVWL

±SRKOHGiYN]D]DPČVWQDQFL

±RVWDWQtFKNUiWNRGREêFKSRKOHGiYHN

  =DFKFHQtSRKOHGiYNYSRGUR]YDKRYp

HYLGHQFLSRGOH†StVPF YKOiãN

þ6E

 

Promlčením pohledávka nezaniká, proto lze vyřazené pohledávky vykazovat

na podrozvahovém účtu 905, pokud se jedná o významnou položku a je dodr

žena obsahová náplň této položky podle § 49 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

která je vymezena takto:

Položka „Vyřazené pohledávky“ obsahuje práva na peněžité plnění

v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde

předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je

zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou; dále obsahuje pohledávky, které

účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo

z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování.

11.6 Časové rozlišení výnosů při účtování o pohledávkách

(výnosy příštích období)

Metoda časového rozlišení je upravena v § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Účetní jednotky náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují podle těchto

zásad:

Náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně

souvisejí.

''

'

11. Faktury vydané (odběratelé)


116

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH

12. Zaměstnanci a mzdy

Závazky vůči zaměstnancům, závazky ze sociálního pojištění, zdravotního

pojištění a odvodů daní v souvislosti s vyplácením mezd patří mezi krátkodobé

závazky, které jsou v § 32 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. vymezeny takto:

Položka „Zaměstnanci“ obsahuje částky dluhů z pracovněprávních vztahů

vůči zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám.

Položka „Jiné závazky vůči zaměstnancům“ obsahuje částky ostatních

dluhů vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnance na úhradu cestov ného.

Položka „Sociální zabezpečení“ obsahuje částky závazků z titulu sociálního

pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspě

vek na státní politiku zaměstnanosti.

Položka „Zdravotní pojištění“ obsahuje částky závazků z titulu zdravotního

pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění.

12.1 Zúčtování mezd – základní schéma

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 3ĜHGSLVP]GRYêFKQiNODGĤ  

 3ĜHGSLVGDQČ]SĜtMPX]H]iYLVOp

þLQQRVWL

 

 3ĜHGSLVRGYRGXVRFLiOQtKRSRMLãWČQt

±þiVWNWHURXKUDGt]DPČVWQDQHF

 

 3ĜHGSLVRGYRGX]GUDYRWQtKRSRMLãWČQt

±þiVWNWHURXKUDGt]DPČVWQDQHF

 

 3ĜHGSLVRGYRGXVRFLiOQtKRSRMLãWČQt±þiVW

NWHURXKUDGt]DPČVWQDYDWHO

 

 3ĜHGSLVRGYRGX]GUDYRWQtKRSRMLãWČQt

±þiVWNWHURXKUDGt]DPČVWQDYDWHO

 

 3ĜHYRGPH]GNWHUpPDMtEêWYSODFHQ

EDQNRYQtPSĜHYRGHP

 

 ÒKUDGDP]G SODWX YKRWRYRVWL  

 ÒKUDGDPH]G SODWĤ EDQNRYQtP

SĜHYRGHP

 

 ÒKUDGDRGYRGXQDVRFLiOQtSRMLãWČQt

EDQNRYQtPSĜHYRGHP

 

 ÒKUDGDRGYRGXQD]GUDYRWQtSRMLãWČQt

EDQNRYQtPSĜHYRGHP

 

''


159

13.14 Investiční transfer poskytnutý příspěvkové organizaci zřízené

ÚSC (např. obcí, krajem) s povinným vlastním podílem

$,QYHVWLþQtWUDQVIHUSRGOpKiYSRĜiGiQtEODSRVNWQXWDNUiWNRGREi

]iORKDSĜHGRNDPåLNHPYSRĜiGiQtRUJDQL]DFHVHQDLQYHVWLFLSRGtOt

YODVWQtPL]GURML

 3ĜtNODG

Organizace obdržela investiþní dotaci ze SFŽP na zateplení budovy. Zateplení

budovy je technickým zhodnocením stavby. Investiþní dotace je poskytnuta

na základČ uzavĜené písemné dohody se SFŽP, podle které þiní celková výše

dotace 1 100 000 Kþ. Organizaci bude poskytnuta zálohovČ ve 2 splátkách,

a to k 1. 4. a 1. 10., tj. 2 × 500 000 Kþ. Na základČ vypoĜádání bude pĜípadnČ

proveden doplatek dotace do výše 100 000 Kþ. Zateplení budovy bylo zkolau

dováno dne 30.11. (technické zhodnocení uvedeno do užívání). K 31. 12. musí

organizace investiþní dotaci vypoĜádat. Zateplení budovy stálo 1 500 000 Kþ

s tím, že 400 000 Kþ organizace hradila z vlastních zdrojĤ, tj. fondu investic.

þ 7H[W YWLV.þ 0' '

 =DFKFHQtSRGPtQČQpSRKOHGiYNYNQL]H

SRGUR]YDKRYêFK~þWĤNHGQLSRGiQt

åiGRVWLRWUDQVIHU

±NUiWNRGREiSRGPtQČQiSRKOHGiYND 3RVNWQXWi]iORKDQDLQYHVWLþQtGRWDFL]H

VWiWQtKRIRQGX SODWEDSĜHGRNDPåLNHP

YSRĜiGiQt ±

 

 7YRUED),]SĜtVSČYNX]HVWiWQtKRIRQGX

NRNDPåLNXSĜLMHWt]iORK

 

 =UXãHQtþiVWLSRGPtQČQpSRKOHGiYN

NRNDPåLNXSĜLMHWt]iORKQDWUDQVIHU N 

±NUiWNRGREiSRGPtQČQiSRKOHGiYND

  3RĜL]RYDFtFHQD7= ]DWHSOHQtVWDYE  

 ýiVWHþQi~KUDGDGRGDYDWHOLVWDYHEQtFK

SUDFt

 

 ýHUSiQt),QD~KUDGXVWDYHEQtFKSUDFt  

 3RVNWQXWi]iORKDQDLQYHVWLþQtGRWDFL]H

VWiWQtKRIRQGX SODWEDSĜHGRNDPåLNHP

YSRĜiGiQt ±

 

 7YRUED),]LQYHVWLþQtGRWDFH]HVWiWQtKR

IRQGX NRNDPåLNXSĜLMHWt]iORK

 

13. Transfery


176

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

Směrná účtová osnova

(příloha č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

pro některé vybrané účetní jednotky)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Směrná účtová osnova

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

013 – Software

014 – Ocenitelná práva

015 – Povolenky na emise a preferenční limity

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 – Stavby

022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

025 – Pěstitelské celky trvalých porostů

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Účtová skupina 03 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisovaný

031 – Pozemky

032 – Kulturní předměty

035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Účtová skupina 04 – Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Směrná účtová osnova

572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

575 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování

transferů

Účtová skupina 58 – Náklady ze sdílených daní a poplatků

581 – Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

582 – Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob

584 – Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty

585 – Náklady ze sdílených spotřebních daní

586 – Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků Účtová skupina 59 – Daň z příjmů

591 – Daň z příjmů

595 – Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 6 – Výnosy

Účtová skupina 60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží

601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků

602 – Výnosy z prodeje služeb

603 – Výnosy z pronájmu

604 – Výnosy z prodaného zboží

605 – Výnosy ze správních poplatků

606 – Výnosy z místních poplatků

607 – Výnosy ze soudních poplatků

609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů Účtová skupina 63 – Výnosy z daní a poplatků

631 – Výnosy z daně z příjmů fyzických osob

632 – Výnosy z daně z příjmů právnických osob

633 – Výnosy ze sociálního pojištění

634 – Výnosy z daně z přidané hodnoty

635 – Výnosy ze spotřebních daní

636 – Výnosy z majetkových daní

637 – Výnosy z energetických daní

638 – Výnosy z daně silniční

639 – Výnosy z ostatních daní a poplatků Účtová skupina 64 – Ostatní výnosy

641 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

642 – Jiné pokuty a penále

643 – Výnosy z vyřazených pohledávek

Praktický prčvodce

úétováním pąísp÷vkových organizací

2018

Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová

Vydalo Nakladatelství ANAG

Odpov÷dná redaktorka Mgr. Lenka Friéerová

Sazba Ondąej Forman

Autorská uzáv÷rka 20. bąezna 2018

Tisk a vazba Tiskárna Grafico, s. r. o.,

U Panského mlýna 1438/33, 747 06 Opava – Kylešovice

ISBN 978-80-7554-133-8

ANAG, spol. s r.o.

Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc

tel.: 585 757 411, fax: 585 418 867,

e-mail: obchod#anag.cz

www.anag.cz

MĚSÍČNÍK MZDOVÁ ÚČETNÍ EDICE ÚČETNICTVÍ

EDICE ÚČETNICTVÍ

EDICE ÚČETNICTVÍ

DVOUMĚSÍČNÍK PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

MĚSÍČNÍK ÚČETNÍ A DANĚ ANAG, spol. s r. o. | Kollárovo nám. 698/7 | 779 00 Olomouc tel.: 585 757 411 | fax: 585 418 867 | e-mail: obchod@anag.cz | www.anag.cz

Doporučená cena 319 Kč
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist