načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Praktické účetní případy 2013 -- příklady účtování na všech účtech - Věra Rubáková

Praktické účetní případy 2013 -- příklady účtování na všech účtech

Elektronická kniha: Praktické účetní případy 2013
Autor: Věra Rubáková
Podnázev: příklady účtování na všech účtech

Šesté, aktualizované vydání zahrnuje novely účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2013. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol při řešení ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  254
+
-
8,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2013
Počet stran: 168
Rozměr: 24 cm
Úprava: sv.
Skupina třídění: Účetnictví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2008-
ISBN: 978-80-247-4635-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Šesté, aktualizované vydání zahrnuje novely účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2013. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol při řešení různých účetních operací. Hlavní předností knihy je zpracování jak jednoduchých, tak složitých účetních případů, které jsou seřazeny podle účtových tříd a jsou znázorněny v obchodních společnostech (např. v akciové společnosti a ve společnosti s r. o.). Zaúčtování jednotlivých účetních případů je znázorněno v podobě přehledných tabulek i "téčekk". Vhodná je i jako doplňující cvičebnice pro studenty. (příklady účtování na všech účtech)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Věra Rubáková - další tituly autora:
Praktické účetnictví pro střední školy 2 Praktické účetnictví pro střední školy 2
 (e-book)
Praktické účetní případy 2014 -- příklady účtování na všech účtech Praktické účetní případy 2014
 (e-book)
Účetnictví pro úplné začátečníky 2013 Účetnictví pro úplné začátečníky 2013
 (e-book)
Praktické účetní případy 2012 -- příklady účtování na všech účtech Praktické účetní případy 2012
 (e-book)
Praktické účetní případy 2015 -- příklady účtování na všech účtech Praktické účetní případy 2015
 (e-book)
Účetnictví pro úplné začátečníky 2015 Účetnictví pro úplné začátečníky 2015
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PRAKTICKÉ

ÚČETNÍ

PŘÍPADY 2013

PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ

NA VŠECH ÚČTECH

Věra Rubáková

PRAKTICKÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY 2013

Věra Rubáková

 zahrnuje všechny novely zákonů k 1. 1. 2013

 účetní případy jsou seřazeny podle

jednotlivých účtových tříd

 znázornění účetních případů v obchodních

společnostech (např. v a. s. nebo v s. r. o.)

 souhrnné příklady

 výborná jako cvičebnice pro studenty,

podnikatele a účetní

Grada Publishing, a.s.,

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz

Jedná se o již šesté vydání knihy, která je zaměřena na praktické příklady,

se kterými se účetní jednotky setkávají v praxi. Zároveň může sloužit jako

doplňující pomůcka při hledání a účtování jednoduchých i složitých účet

ních případů, se kterými si nevíte rady a nemůžete je nalézt v jiných publi

kacích. Přednosti této knihy spočívají v jejím zpracování: jednotlivé účetní

případy jsou seřazeny podle jednotlivých účtových tříd a některé budou

znázorněny v obchodních společnostech (jako například v akciové spo

lečnosti a ve společnosti s ručením omezeným) a v družstvu. Zaúčtová

ní jednotlivých účetních případů bude znázorněno v podobě přehledných

tabulek. Tato kniha by měla pomoci především podnikatelům, účetním

a studentům při hledání odpovědí na různé hospodářské operace, z toho

vyvodit účetní případy, které se vyskytují v praxi, a umět je správně za

účtovat. Studentům středních a vysokých škol by měla pomoci jako cvi

čebnice třeba při maturitách nebo státních zkouškách.

O autorce:

Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková

Ve svém profesním životě se zabývá fi nančním poradenstvím a problema

tikou účetnictví. Řadu let působila v podnikové praxi, kde získala praktic

ké zkušenosti z oboru účetnictví a fi nancování. Své teoretické a praktické

zkušenosti dnes uplatňuje jak v lektorské, tak v publikační činnosti, kte

rou zahájila v roce 2007. Od roku 1995 působí ve školství. V současné

době vyučuje odborné předměty na Hotelové škole v Mariánských Lázních,

a to konkrétně účetnictví, ekonomii, marketing, management, zbožíznalství

a obchodní provoz.GRADA Publishing

Věra Rubáková

PRAKTICKÉ

ÚČETNÍ

PŘÍPADY 2013


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro

dukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Edice Účetnictví a daně Ing. et Ing. Věra Rubáková Praktické účetní případy 2013 příklady účtování na všech účtech Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství GRADA Publishing, a.s. TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 5 105. publikaci Realizace obálky Jan Dvořák Sazba Jan Šístek Odpovědná redaktorka Ing. Michaela Průšová Počet stran 168 Šesté vydání, Praha 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Vytiskla Tiskárna Tisk Centrum, s.r.o., Moravany ______________________________________________________ © GRADA Publishing, a.s., 2013 ISBN 978-80-247-4635-7 GRADA Publishing: tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400, www.grada.cz ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-8428-1 (ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-8429-8 (ve formátu EPUB) Obsah Předmluva ............................................................. 9

1. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek ................................... 11

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek .................................... 11

1.2 Dlouhodobý hmotný majetek ...................................... 13

1.3 Dlouhodobý finanční majetek ...................................... 17

1.4 Oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku ............ 18

1.5 Účetní operace s odpisy .......................................... 24

1.6 Opravné položky ................................................ 26

1.7 Oceňovací rozdíl a goodwill ....................................... 26

1.8 Opakovací příklady .............................................. 27

2. Účtová třída 1 – Zásoby ............................................... 29

2.1 Účtování zásob ................................................. 29

2.2 Účtování materiálu .............................................. 29

2.3 Reklamace materiálu ............................................. 31

2.4 Inventarizační rozdíly ............................................ 31

2.5 Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky ......................... 32

2.6 Materiál vlastní výroby ........................................... 34

2.7 Pořízení materiálu ze zahraničí ..................................... 35

2.8 Prodej materiálu ................................................ 36

2.9 Opravné položky k materiálu ...................................... 36

2.10 Poskytnuté zálohy na zásoby ..................................... 38

2.11 Opravné položky k zásobám ...................................... 42

2.12 Zásoby vlastní výroby ........................................... 43

2.13 Aktivace zboží ................................................. 49

2.14 Zboží na cestě ................................................. 50

2.15 Nevyfakturované dodávky zboží .................................. 50

2.16 Pořízení zboží ze zahraničí ....................................... 50

3. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry ... 52

3.1 Účtování pokladny .............................................. 52

3.2 Ceniny ........................................................ 54

3.3 Krátkodobý bankovní úvěr ........................................ 55

3.4 Valutová pokladna ............................................... 56

3.5 Eskontní úvěry ................................................. 57

3.6 Krátkodobé cenné papíry a podíly .................................. 58

3.7 Opakovací příklady .............................................. 62

4. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy ...................................... 64

4.1 Účtování o pohledávkách ......................................... 64

4.2 Pohledávky z titulu poskytnutých záloh dodavatelům ................... 65

4.3 Pohledávky spojené s použitím směnek .............................. 65

4.4 Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky ............. 69

4.5 Účtování o závazcích ............................................ 70

4.6 Zúčtovací vztahy z obchodního styku se zahraničím .................... 71

4.7 Účtování k zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního zabezpečení .. 72 Účtování o DPH ................................................ 76

4.9 Neregistrovaný plátce DPH ....................................... 78

4.10 Ostatní daně .................................................. 78

5. Účtová třída 4 – Kapitálové účty ....................................... 83

5.1 Rezervy ....................................................... 84

5.2 Rezervy na opravu majetku ....................................... 84

5.3 Dlouhodobé bankovní úvěry ....................................... 85

5.4 Dlouhodobé závazky ............................................. 86

5.5 Individuální podnikatel ........................................... 86

5.6 Výsledek hospodaření (zisk, ztráta) ................................. 86

5.7 Zvýšení základního kapitálu – úpis nových akcií ....................... 88

5.8 Snížení základního kapitálu nákupem vlastních akcií za nominální hodnotu ... 91

5.9 Souhrnné opakování účtové třídy ................................... 94

6. Účtová třída 5 – Náklady .............................................. 95

6.1 Přehled účetních případů ......................................... 95

6.2 Spotřebované nákupy ............................................ 96

6.3 Spotřeba energie ................................................ 98

6.4 Prodané zboží .................................................. 98

6.5 Opravy a udržování ............................................. 100

6.6 Cestovné ..................................................... 101

6.7 Náklady na reprezentaci ......................................... 102

6.8 Ostatní služby ................................................. 104

6.9 Mzdové náklady ............................................... 105

6.10 Zákonné sociální náklady ....................................... 106

6.11 Daň silniční .................................................. 106

6.12 Daň z nemovitostí ............................................. 106

6.13 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného

majetku ..................................................... 107

6.14 Prodaný materiál .............................................. 107

6.15 Dary ....................................................... 108

6.16 Manka a škody ............................................... 108

6.17 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ............... 109

6.18 Zúčtování komplexních nákladů příštích období ..................... 109

6.19 Finanční náklady .............................................. 110

6.20 Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná ............................ 110

6.21 Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená .......................... 111

6.22 Dodatečné odvody daně z příjmů ................................. 112

6.23 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům ................. 112

6.24 Souhrnné příklady ............................................. 112

7. Účtová třída 6 – Výnosy .............................................. 116

7.1 Tržby za vlastní výkony a zboží ................................... 116

7.2 Tržby z prodeje služeb .......................................... 117

7.3 Tržby z prodeje zboží ........................................... 117

7.4 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku .......................... 118

7.5 Tržby z prodeje materiálu ........................................ 118

7.6 Ostatní provozní výnosy ......................................... 118

7.7 Finanční výnosy ............................................... 120 Úroky ....................................................... 121

7.9 Kurzové zisky ................................................. 122

7.10 Ostatní finanční výnosy ........................................ 123

7.11 Ostatní mimořádné výnosy ...................................... 124

7.12 Převodové účty ............................................... 124

7.13 Souhrnné opakovací příklady .................................... 125

8. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty ......................... 126

8.1 Účetní uzávěrka a uzavírání účetních knih ........................... 126

9. Řešené příklady ve společnosti s ručením omezeným ..................... 138

10. Řešené příklady v akciové společnosti ................................. 141

Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele .................................. 144

Přílohy .............................................................. 153

Literatura ............................................................ 165Předmluva 9

Předmluva

Kniha je určena pro podnikatele, účetní, studenty středních a vysokých škol. Je zaměřena pouze

na praktické příklady, se kterými se účetní jednotky mohou setkávat v reálné praxi. Zároveň

tato publikace může sloužit jako doplňující pomůcka při hledání a účtování jednoduchých

a složitých účetních případů.

Šesté vydání této knihy pomůže podnikatelům, účetním a studentům při řešení různých hos

podářských operací, dobře vyvodit účetní případy, které se vyskytují v praxi, a umět je dobře

zaúčtovat. Studentům středních a vysokých škol by měla pomoci především při maturitách

a státních zkouškách. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je znázorněno v přehledných

tabulkách i pomocí „téček“. Pokud by čtenář potřeboval k některým účetním případům detail

nější výklad, může využít i publikace vydané nakladatelstvím GRADA Publishing.

autorkaÚčtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 11

1. Ú čtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

1.1 D louhodobý nehmotný majetek

Příklad č. 1

Společnost s.r.o. ,,ZANAX“ byla založena dne 17. 12. 2012. Do obchodního rejstříku (OR)

byla zapsaná 19. 1. 2013. Základní kapitál ke dni zápisu činil 800 000 Kč. Tato částka

odpovídala i vkladu na běžném účtu. Zároveň tato společnost měla zřizovací výdaje,

které souvisely se založením účetní jednotky před jejím vznikem.

Zahajovací rozvaha

Bankovní účty – 221 800 000 Kč

Aktiva celkem 800 000 Kč

Základní kapitál – 411 800 000 Kč

Pasiva celkem 800 000 Kč

Před založením společnosti vznikly výdaje, které označujeme jako

zřizovací výdaje:

Přijatá faktura od advokátní kanceláře za právní služby 50 000 Kč

Hrazené cestovné v hotovosti 15 000 Kč

Hrazené poštovné v hotovosti 1 000 Kč

Hrazené správní poplatky v hotovosti 12 000 Kč

Zřizovací výdaje celkem 78 000 Kč

Proveďte všechny účetní zápisy související se vznikem společnosti s ručením omezeným.

• Sestavit zahajovací rozvahu (platby v hotovosti uhradil jeden ze společníků, závazek bude

vyrovnán po vzniku společnosti a otevření účtů).

• Otevření účtů hlavní knihy.

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Zaúčtování počátečních stavů z počáteční rozvahy

800 000 701 411

800 000 221 701

2. Zaúčtování zřizovacích výdajů 78 000 011 365

3. Odpis zřizovacích výdajů v 1. roce 78 000/60 1 300 551 071

4.

Podle výpisu z běžného účtu uhrazeny závazky vůči

společníku za zřizovací výdaje

78 000 365 221

Další možné účtování:

Zároveň může nastat situace, že zřizovací výdaje činí méně než 60 000 Kč, takže společnost

je může zaúčtovat přímo do nákladů. V tomto případě by účtování vypadalo takto:

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Faktura od advokátní kanceláře za právní služby 30 000 518 365

2. Hrazené cestovné v hotovosti 10 000 512 365

3. Hrazené poštovné v hotovosti 1 000 518 365

4. Hrazené správní poplatky v hotovosti 3 000 538 365

Poznámka:


Praktické účetní případy12

Zřizovacími výdaji se rozumějí výdaje vynaložené od založení nové účetní jednotky do jejího vzniku

(zápisu do OR). Jsou to např. soudní a správní poplatky a jiné úřední výlohy, výdaje na pracovní cesty,

mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné a poradenské služby. Zřizovací výdaje musí být v souladu

s § 65a obchodního zákoníku odepsány nejpozději do 5 let od vzniku společnosti. Zřizovací výdaje se

odpisují 60 měsíců a vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, ale záleží

na rozhodnutí účetní jednotky (§ 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném

k 1. lednu 2013).

Příklad č. 2

TINA, a.s., Praha měla ke dni svého založení v návrhu na zápis do obchodního rejstříku

uveden základní kapitál ve výši 5 000 000 Kč. Této částce odpovídal i vklad na běžném

účtu. Se založením společnosti byly před jejím vznikem spojeny určité výdaje uvedené

v tabulce:

Společnost byla založena dne 2. 12. 2012 a do OR byla zapsána dne 5. 1. 2013.

Náklady spojené se zřízením akciové společnosti Kč

Správní poplatky hrazené v hotovosti 10 000

Přijatá faktura od advokátní kanceláře za právnické služby 30 000

Přijatá faktura za výtisk akcií 60 000

Přijatá faktura za pronájem sálu pro valnou hromadu 30 000

Poštovné hrazené v hotovosti 2 000

Zřizovací náklady celkem 132 000

Úkol:

Zaúčtovat všechny účetní zápisy související se vznikem společnosti TINA, a.s.

• Sestavit zahajovací rozvahu (platby v hotovosti uhradili akcionáři, závazek bude vyrovnán

po vzniku společnosti a otevření účtů).

• Otevřít účty hlavní knihy.

Zahajovací rozvaha

Bankovní účty – 221 5 000 000 Kč

Aktiva celkem 5 000 000 Kč

Základní kapitál – 411 5 000 000 Kč

Pasiva celkem 5 000 000 Kč

Valná hromada akcionářů TINA, a.s. uznala veškeré finanční prostředky vynaložené před

jejím vznikem za důležité.

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Zaúčtování počátečních stavů z počáteční rozvahy 5 000 000 701 411

5 000 000 221 701

2. Zaúčtování zřizovacích výdajů – akcionář

– dodavatelé

12 000

120 000

011

011

365

321

3. Odpis zřizovacích výdajů v 1. roce 132 000/60 2 200 551 071

4. Podle výpisu z běžného účtu byly uhrazeny všechny

závazky

a) akcionáři uhrazeny výdaje v hotovosti

b) dodavatelům

12 000

120 000

365

321

221

221


Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 13

Příklad č. 3

Společnost SENA, s.r.o. nakoupila na dodavatelskou fakturu software za 130 000 Kč +

21 % DPH. Společnost provedla instalaci softwaru ve vlastní režii ve výši 12 000 Kč.

Zároveň Společnost vyslala své zaměstnance na školení na obsluhu softwaru, cena za

školení 26 000 Kč + 21 % DPH. Poté byl software zařazen do užívání.

Účtování ve firmě SENA, s.r.o.:

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Přijatá faktura za software

Cena bez DPH

DPH 21 %

157 300

130 000

27 300

041

343

321

2. Instalace software ve vlastní režii 12 000 041 622

3. Školení zaměstnanců

Cena bez DPH

DPH 21 %

30 560

26 000

5 440

518

343

321

4. Software zařazen do užívání 142 000 013 041

1.2 D louhodobý hmotný majetek

Příklad č. 4

Společnost SEN, a.s., Písek měla během roku 2013 následující účetní případy:

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Přijatá faktura za nákup kopírky 363 000 – 321

Cena bez DPH 300 000 022 –

DPH 21 % 63 000 343 –

2. Nákup počítače v hotovosti 52 030 – 211

Cena bez DPH 43 000 042 –

DPH 21 % 9 030 343 –

3. Nákup tiskárny v hotovosti 59 290 – 211

Cena bez DPH 49 000 042 –

DPH 21 % 10 290 343 –

4. Vlastní přeprava počítače a tiskárny 2 000 042 622

5. Na základě protokolu byl počítač a tiskárna uvedeny

do užívání

Počítač 44 000 022 042

Tiskárna 50 000 022 042

6. Nákup software Účetní poradce samostatně a není

součástí dodávky hardware a jeho ocenění

9 600 – 211

Cena bez DPH 9 680 517 –

DPH 21 % 1 680 343 –

7. Společnost uhradila kopírku z bankovního účtu

363 000 Kč 321 221

Poznámka:

K položce č. 6 – jestliže se jedná o software koupený samostatně a jeho cena bude odpovídat limitu,

který si stanovila účetní jednotka ve vnitřní směrnici pro dlouhodobý nehmotný majetek, bude patřit

do účtové skupiny 01 a na účet 013 – Software. Pokud se účetní jednotka rozhodne, že cena software


Praktické účetní případy14

Účetní poradce není tak podstatná, zaúčtuje jeho pořízení do nákladů na účet 517 – Drobný nehmotný

majetek. Viz řešení položky č. 6.

Příklad č. 5

Společnost TANO, s.r.o. měla během roku 2013 následující účetní případy:

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Přijatá faktura za strojní zařízení 3 630 000 – 321

Cena bez DPH 3 000 000 042 –

DPH 21 % 630 000 343 –

2. Montáž strojního zařízení byla provedena vlastní akti

vací, vlastní náklady včetně nepřímých nákladů

30 000 042 622

3. Vlastní doprava strojního zařízení 15 000 042 622

4. Společnost získala dotaci od ministerstva 600 000 346 042

5. Společnost vyslala zaměstnance na kurz na obsluhu strojů 24 200 – 321

Cena bez DPH 20 000 518 –

DPH 21 % 4 200 343 –

6. Společnost obdržela fakturu za nákup pozemku pro

výstavbu výrobní haly

98 000 042 321

7. Společnost zařadila stroj do užívání v pořizovací ceně 2 445 000 022 042

8. Byla podána žádost o zápis pozemku na katastrální úřad 98 000 031 042

9. Společnost obdržela fakturu za vyprojektování výrobní

haly

121 000 – 321

Cena bez DPH 100 000 042 –

DPH 21 % 21 000 343 –

10. V hotovosti zaplacen poplatek za vynětí půdy ze země

dělského půdního fondu

7 000 042 211

11. Dále společnost obdržela fakturu za provedené stavební

práce na výrobní hale

9 680 000 – 321

Cena bez DPH 8 000 000 042 –

DPH 21 % 1 680 000 343 –

12. Výrobní hala byla uvedena do užívání po nabytí právní

moci kolaudačního rozhodnutí

8 107 000 021 042

13. Úhrada faktury z běžného účtu stavební firmě 9 680 000 321 221

Příklad č. 6

Společnost SANO, a.s. sestavuje počítač pro vlastní potřebu.

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Spotřebované součástky (výdej ze skladu) 50 000 501 112

2. Přijatá faktura za monitor

DPH 21 %

14 000

2 940

501

343

321

321

3. Hrubá mzda připadající na sestavení počítače 15 000 521 331

4. Zákonné pojištění placené společností za zaměstnance 5 250 524 336

5. Aktivace počítače na úrovni vlastních nákladů

(zvýšených o nepřímé náklady 5 750 Kč)

90 000 042 624

6. Vlastní doprava počítače na místo určení 1 800 042 622

7. Zařazení počítače do užívání 91 800 022 042


Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 15

Příklad č. 7

Firma LOSER, a.s. zakoupila dodavatelským způsobem automat v ceně 1 000 000 Kč

+ 21 % DPH.

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Faktura od dodavatele za DHM (automat)

DPH 21 %

1 000 000

210 000

042

343

321

321

2. Faktura za montáž automatu 8 000 042 321

3. Faktura za dopravu automatu 12 000 042 321

4. Faktura za zaškolení obsluhy automatu 6 500 518 321

5. Automat byl zařazen do užívání v pořizovací ceně (cena

obsahuje výrobní režii 8 000 Kč + 12 000 Kč).

1 020 000 022 042

Příklad č. 8

Společnost ZETRO, a.s. měla následující účetní případy:

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Faktura za nákup stroje, cena bez DPH 250 000 042 321

DPH 21 % 52 500 343 321

2. Vnitropodniková doprava stroje (vlastní náklady) 3 000 042 622

3. Faktura za montáž stroje ve firmě (dodavatel není plátce

DPH)

6 000 042 321

4. Přeřazení do užívání v pořizovací ceně 259 000 022 042

5. Úhrada přijatých faktur z BÚ 308 500 321 221

6. Odpisy stroje za 1. rok 51 800 551 082

7. Vyřazení stroje z majetku z důvodu odprodeje 2. rok 259 000 082 022

8. Doúčtování zůstatkové ceny stroje do nákladů 207 200 541 082

9. Faktura za odprodaný stroj, cena bez DPH 210 000 311 641

DPH 21 % 44 100 311 343

Příklad č. 9

Společnost GRA, s.r.o. přijala zahraniční fakturu na stroj v ceně 2 000 EUR. Kurz ČNB

v den uskutečnění účetního případu činil 25 Kč za 1 EUR. Kurz v den zaplacení činil

24,80 Kč za 1 EUR.

Číslo Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Přijatá faktura 2 000 EUR 50 000 042 321

2a. Zaplacená faktura 2 000 EUR 49 600 321 221

3a. Zaúčtování rozdílu – kurzového zisku 400 321 663

+


Praktické účetní případy16

Příklad č. 10

Poskytnuté provozní zálohy na pořízení dlouhodobého majetku

Společnost DOTRA, a.s. v měsíci listopadu nakoupila strojní zařízení na zálohu a poté

jeho cenu doplatila.

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Z bankovního účtu zaplacená záloha na strojní zařízení 180 000 052 221

2. Dodavatel zařízení tentýž měsíc dodal a vystavil fakturu

200 000 + 21 % DPH

Cena bez DPH

DPH 21 %

242 000

200 000

42 000

042

343

321

3. Zaúčtování zálohy 180 000 321 052

4. Doplatek faktury 62 000 321 221

Příklad č. 11

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní činnosti

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Spotřeba materiálu na vlastní investiční stavbu – pořízení

strojního zařízení

1 000 000 501 112

2. Hrubé mzdy zaměstnanců pracujících na vlastní stavbě 200 000 521 331

3. Spotřeba energie při vlastní investiční stavbě

DPH 21 %

90 000

18 900

502

343

321

321

4. Aktivace vlastních nákladů 1 290 000 042 624

5. Podíl nepřímých nákladů dle kalkulace 50 % mezd 100 000 042 624

6. Zařazení strojního zařízení do užívání 1 290 000 022 042

Příklad č. 12

Bezúplatné nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (darováním)

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Bezúplatné pořízení stroje 600 000 042 413

2. Převedení stroje do užívání 600 000 022 042

3. Přijaté dary peněžní na běžný účet

V hotovosti

80 000

80 000

221

211

413

413

4. Bezúplatné pořízení software 65 000 041 413

5. Převedení software do užívání 65 000 013 041


Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 17

Příklad č. 13 Pořízení hmotného majetku převedením z osobního užívání do podnikání (účtování podnikatele, fyzické osoby)

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Vklad osobního automobilu do podnikání (doloženo

posudkem znalce)

600 000 022 491

2. Podnikatel vložil do firmy budovu (doloženo posudkem

znalce)

2 900 000 021 491

3. Podnikatel vložil do firmy halu (doloženo posudkem

znalce)

1 000 000 021 491

4. Podnikatel do firmy vložil 4 koně (doloženo posudkem

znalce)

220 000 026 491

1.3 D louhodobý finanční majetek Příklad č. 14 Společnost DRA, a.s. má tyto zůstatky na účtech v roce 2013. Počáteční zůstatky: 061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách 78 000 Kč 211 – Pokladna 600 000 Kč 221 – Bankovní účty 39 000 Kč

Číslo Účetní případy Kč MD D

Účetní případy: prodej finančního majetku

1. Pokladna – prodej 30 % cenných papírů 35 200 211 661

2. Pořizovací cena prodaných cenných papírů 23 400 561 061

3. Prodej dalších 10 % cenných papírů 10 200 221 661

4. Pořizovací cena prodaných cenných papírů 7 800 561 061

5. Výsledek z prodeje cenných papírů 35 200 + 10 200 – 23 400 – 7 800 = 14 200 Kč

Zisk

Příklad č. 15 KALENA, a.s., Plzeň koupila akcie firmy PENA, a.s., a tím má zajištěný 14% vliv v této společnosti.

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Cena pořízení akcií 400 000 043 379

2. Přijatá faktura od makléře, vyplacená provize za koupi 20 000 043 379

3. Převedení akcií v pořizovací ceně 420 000 063 043

4. Dle výpisu z bankovního účtu – úhrada

a) akcií 400 000 379 221

b) provize 20 000 379 221

5. Dle výpisu z bankovního účtu – příjem dividend 14 000 221 665

(Počáteční zůstatek na účtu 221 – 2 000 000 Kč)

6. K rozvahovému dni přecenění na reálnou hodnotu, která

činí dle posudku znalce

470 000 063 414


Praktické účetní případy18

Číslo Účetní případy Kč MD D

7. V následujícím účetním období změna záměru – společ

nost prodává akcie

a) prodejní cena 500 000 378 661

b) předání akcií, zúčtování oceňovacího rozdílu 50 000 414 063

420 000 561 063

8. Dle výpisu z bankovního účtu odběratel uhradil akcie 500 000 221 378

Příklad č. 16 MARA, a.s., Plzeň drží podílové cenné papíry s podstatným vlivem, které vede na účtu 062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, stav na účtu 062 na straně MD je 64 000 000 Kč.

Číslo Účetní případy Kč MD D

1. Cena za nakoupené akcie 6 000 000 043 379

a) provize makléře činila 100 000 043 379

2. Přijatá faktura za služby související s nákupem akcií 50 000 043 321

3. Společnost si chce dlouhodobě držet nakoupené akcie

(z důvodu posílení vlivu)

6 150 000 062 043

4. K rozvahovému dni společnost zjišťuje tyto skutečnosti:

a) je v pozici ovládající osoby, drží balík akcií 55 %

a uplatňuje rozhodující vliv a převede akcie na jiný

účet,

70 150 000 061 062

b) vlastní kapitál z rozvahy činí;

bylo rozhodnuto oceňovat podílové cenné papíry

k rozvahovému dni ekvivalencí

200 000 000

39 850 000

414 061

4b. Pokud není použito ocenění ekvivalencí, zúčtování

opravné položky

579 096

1.4 O právky k dlouhodobému hmotnému

a nehmotnému majetku

Úkolem účetnictví je podat věrný obraz o jeho předmětu, tedy mimo jiné i o nákladech a výnosech. Při používání dlouhodobého majetku dochází k jeho opotřebení, které je v účetnictví vyjádřeno nákladem na účetní odpisy a tvorbou oprávek ve stejné výši. Daňový zákon sleduje stanovením výše odpisů fiskální účely, tj. snížení základu daně o přesně stanovenou část pořizovací ceny, čímž se snižuje vypočtená daň. Daňové odpisy tedy nemají za cíl vyjádřit opotřebení majetku. Proto jsou v účetnictví používány účetní odpisy, pro daňové účely pak daňové odpisy. Mimořádné odpisy Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – zavádí nový druh odpisování majetku. Mimo rovnoměrných a zrychlených odpisů jsou nyní i mimořádné odpisy. Tyto mimořádné odpisy upravuje § 30a. Poplatník se nyní může rozhodnout, jestli bude odpisovat rovnoměrně, zrychleně nebo si zvolí nové mimořádné odpisy. Podle tohoto zákona se odpisuje:       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist