načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Praktická komunikace pro každý den - Laura Janáčková

Praktická komunikace pro každý den

Elektronická kniha: Praktická komunikace pro každý den
Autor: Laura Janáčková

Autorka vychází z obecných základů mezilidské komunikace a jejího rozdělení na komunikaci verbální a neverbální. Vysvětluje teorii transakční analýzy a zásady komunikační strategie ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  144
+
-
4,8
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2009
Počet stran: 111
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Sociální interakce. Sociální komunikace
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-2479-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Autorka vychází z obecných základů mezilidské komunikace a jejího rozdělení na komunikaci verbální a neverbální. Vysvětluje teorii transakční analýzy a zásady komunikační strategie (asertivity). Poměrně značná pozornost je v knize věnována neverbální komunikaci (gesta, mimika atd.), která je výrazem lidských emocí. V závěrečné části jsou popsány zvláštnosti komunikace mezi mužem a ženou, komunikace s dětmi a strategie úspěšně uplatňované při jednání s komplikovanými typy osobností (úzkostný, pedantický, histriónský či agresivní typ). Přehledná, logicky uspořádaná příručka. Obsahuje základy teorie komunikace a doporučení, jak tyto obecně platné principy a konkrétní metody uplatnit v každodenní praxi.

Popis nakladatele

"Každý den se setkáváme s lidmi. Jednáme s nimi. Hovoříme s nimi. Nasloucháme jim. Domlouváme se s nimi. Přicházíme s nimi do přátelského kontaktu, ale též do sporů a konfliktů. Každý den se snažíme o porozumění. ... Porozumění znamená chápat, postihovat smysl a význam toho, co se sděluje. Abychom toho skutečně dosáhli, je potřeba vnímat, cítit, naslouchat, rozmlouvat a vyjadřovat se tak, aby nám naše okolí rozumělo.." O tom všem a mnohém dalším je tato kniha. PhDr. Laura Janáčková, CSc., vám jako odborník na slovo vzatý pomůže překonat komunikační problémy a naučí vás lépe porozumět nejen sobě, ale i lidem kolem vás.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Laura Janáčková - další tituly autora:
Život je boj - Praktický průvodce rakovinou pro nemocné a jejich blízké Život je boj
Poznej muže beze slov Poznej muže beze slov
Maličké miminko Maličké miminko
Laura Janáčková -- Od bezvědomí k sebevědomí Laura Janáčková
Ač máš eReSku, nepropadej stesku Ač máš eReSku, nepropadej stesku
Jak rozdojit kozla -- Návod od Laury Janáčkové, jak získat vše! Jak rozdojit kozla
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PhDr. Laura Janáčková, CSc.

PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KADÝ DEN

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3654. publikaci

Odpovědná redaktorka Ivana Závozdová

Sazba a zlom Milan Vokál

Počet stran 112

Vydání 1., 2009

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Š Grada Publishing, a.s., 2009

Cover Photo Š profimedia.cz

Recenzoval prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

ISBN 978-80-247-2479-9

Praktická komunikace na kadý den osvit 1; 9 April 2009, oříznout!


OBSAH

7

O AUTORCE 9

ÚVOD 11

KOMUNIKOVAT NEZNAMENÁ JEN

MLUVIT 15

E MÁ SVOU HISTORII 17

SDLOVÁNÍ POMOCÍ SLOV 21

CO SI SDLUJEME BEZE SLOV

23 Sdělování blízkostí

29 Sdělování dotekem

31 Sdělování výrazem obličeje

37 Sdělování gesty

53

CO PROZRAZUJE PRVNÍ DOJEM

54 Osobní image

63

TEORIE KOMUNIKACE 67

ASERTIVITA JAKO STRATEGIE JEDNÁNÍ

Obsah

5


77

KOMUNIKACE MEZI MUEM A ENOU 81 Od teorie k praxi aneb Mu vypovídá 86 Nejčastějí příčiny neshod mezi manely 87 Strategie komunikace mezi partnery

91

ZVLÁTNOSTI KOMUNIKACE S DTMI 95 Co moná nevíte o teenagerech aneb Teenager

vypovídá

99

ZVLÁTNOSTI KOMUNIKACE

S OSTATNÍMI LIDMI 99 Komunikace s úzkostným typem osob 100 Komunikace s úzkostně agresivním typem osob 101 Komunikace s narcisticky agresivním typem osob 102 Komunikace s bezohledně agresivním typem osob 103 Komunikace s pedantickým typem osob 104 Komunikace s nepřístupným typem osob 105 Komunikace s histriónským typem osob

107

KOMUNIKACE U LÉKAE

111

LITERATURA

Obsah

6


O AUTORCE

PhDr. Laura Janáčková, CSc., je doktorkou

psychologie a odbornou asistentkou na vy

soké kole. Pracuje jako vedoucí oddělení

somatopsychiky Veobecné fakultní nemoc

nice v Praze. Její dlouholetá praxe zasahuje

do různých oborů aplikované medicíny, kde

se zajímá o vliv psychosociálních faktorů na

změnu zdravotního stavu člověka. Předná

ela na univerzitách v Praze, Brně a od roku

2000 působí také ve Vídni. Publikovala de

sítky odborných i populárních článků, učeb

ních textů a kapitol ve vědeckých monogra

fiích. Účastní se rovně přípravy a realizace

osvětových filmů pro ČT.

7ÚVOD Kadý den se setkáváme s lidmi. Jednáme s nimi. Hovoříme s nimi. Nasloucháme jim. Domlouváme se s nimi. Přicházíme s nimi do přátelského kontaktu, ale té do sporů a konfliktů.

Kadý den se snaíme o porozumění. Nejde o to porozumět člověku,

který mluví cizí řečí, i kdy někdy můeme mít i při běné konverzaci pocit, e mluvíme s cizincem. Porozumění znamená chápat, postihovat smysl a význam toho, co se sděluje. Abychom toho skutečně dosáhli, je potřeba vnímat, cítit, naslouchat, rozmlouvat a vyjadřovat se tak, aby nám nae okolí dobře rozumělo. Vá úspěch závisí na tom, jak vyuíváte umění komunikace. Přála bych si, aby vám v tom následující stránky byly nápomocny.

Laura Janáčková

9

Deset věcí, ke kterým vám tato kniha pomůe:

1. Lépe porozumět sobě i lidem, se kterými přicházíte do styku.

2. Naučit se vnímat neverbální komunikaci a řeč těla.

3. Rozpoznat skutečné pocity a proitky lidí, se kterými se denně setká

váte.

4. Zjistit, co je důleité při vytváření vlastní image.

5. Přijít na to, proč se hádáte a přicházíte do konfliktů.

6. Být úspěnými a dosahovat svých cílů pomocí asertivní strategie

jednání.

7. Dorozumět se s partnerem.

8. Lépe pochopit své děti.

9. Zvládat sloité situace při jednání s problémovými typy osob.

10. Poradit si při často stresující komunikaci u lékaře.KOMUNIKOVAT NEZNAMENÁ

JEN MLUVIT

Komunikovat znamená sdělovat

Komunikace je v obecné rovině definována jako sdělování informace pro

střednictvím signálů a prostředků: ústně, písemně, mimikou, gesty a dal

ím neverbálním chováním. Probíhá větinou mezi dvěma a více lidmi,

dále pomocí tisku, rozhlasu a jiných médií.

Komunikovat znamená vysílat, přijímat a deifrovat signály

z vnějího světa

ijeme ve světě, který na nás ze vech stran chrlí informace. Televize,

rozhlas, reklamy, častá setkání s neznámými lidmi i naimi blízkými.

Vichni komunikují. Vnímáme slova, pohyby, výrazy a často si ani ne

uvědomujeme, jak rychle je vyhodnocujeme a deifrujeme. Na ulici se

setkáme s bezdomovcem a automaticky se mu vyhneme větím oblou

kem, ne je obvyklé. Mu vidí hezkou enu a jeho tvář se rozjasní. Při bě

né komunikaci přijímáme signály nejen aktivně, ale i pasivně. Záleí jen

na nás, zda vyleme odpověď.

Pasivní způsob komunikace ve vzájemných vztazích vede

často ke konfliktu

Vichni známe pasivní příjem informací nejen z hromadných sdělovacích

prostředků, ale často také právě z běného přátelského, partnerského či

pracovního ivota. Tato pasivní forma komunikace je v mezilidských vzta

zích pravděpodobně nejzásadnějím zdrojem nedorozumění. Příčinou

je to, e komunikující nedostává od svého partnera adekvátní zpětnou

vazbu. Připomeňme si scénku z kadodenního ivota: unavený manel

přijde po celodenní práci domů, kde na něj netrpělivě čeká manelka.

Celý den byla doma s dítětem a těí se, a se mu vrátí, aby si konečně

popovídala. Má velkou potřebu slovně komunikovat: jaké úasné pokroky

jejich dítě dělá, co koupila, uvařila a vůbec, co je nového. Manel si sedne

k připravené večeři a jeho mozek nepřijímá. Jakoby z dálky slyí slova,

11

1.KAPITOLA


která nedeifruje. Najednou hovor zmlkne. ena se asi na něco ptala, ale otázka zůstala nezodpovězena. Následují manelčiny výčitky, e se o ni ani vývoj dítěte nezajímá, případně e ji u nemá rád. Přitom stačilo málo. Mu potřeboval pouze chvilku času bez sdělování, a protoe to ena nevěděla a její potřeba sdílení byla bez odezvy, vznikl konflikt. Výsledkem je nedorozumění a přinejmením zkaený večer. Pasivní nebo také tzv. rozhlasová forma mezilidské komunikace ve vzájemném vztahu tedy představuje vysílání informací bez náleité odezvy (viz obr. 1). Častým příkladem této formy konverzace jsou také běné otázky, které zůstanou bez odpovědi. Například otázky typu: Co chce k večeři? Co budeme dnes večer dělat? Kdy se vrátí? Jak vyřeí tu či onu situaci? Nezodpovězení poloené otázky vyvolává větinou agresivní nebo pasivní, negativní, ublíenou, zkrátka neuspokojivou zpětnou reakci. Ta obvykle vyvolá konfliktní situaci. Proto je ve verbálním kontaktu vhodnějí zvolit aktivní formu komunikace. Při aktivní formě komunikace následuje po informaci vysílajícího adekvátní forma odpovědi příjemce. Jde tedy o obousměrný rozhovor (viz obr. 2). Například manelka líčí záitky z proitého dne a mu aktivně a se zájmem komunikuje o tématu. Nebo mu ona pokládá otázky a on na ně odpovídá.

12

KOMUNIKOVAT NEZNAMENÁ JEN MLUVIT1.KAPITOLA

PŘÍJEMCE

PŘÍJEMCEVYSÍLAJÍCÍ

VYSÍLAJÍCÍ

Agresivní zpětná reakce

Pasivní, negativní zpětná reakce

Konflikt

čas

Obr. 1 Pasivní forma komunikace ve vzájemném vztahu Čím jsou nám lidé blií, tím větí mají potřebu s námi rozmlouvat To, zda budeme prospění a úspění ve svých vztazích, práci a ivotě, závisí nejen na naich znalostech, ale i na tom, zda jsme schopni navazovat kontakty a s lidmi spolupracovat. Komunikovat znamená také předávat informace Při správně vedené komunikaci směřující k určitému cíli bychom se měli vdy dret základních pravidel: n Vdy bychom měli vědět, CO chceme říci. n Měli bychom se umět rozhodnout, KDY informaci nejlépe podat. n Měli bychom zvolit vhodné místo, KDE informaci sdělit. n Měli bychom zváit, JAK nejlépe informaci předloit. n Nae zpráva by měla být jasná a srozumitelná. n Informaci bychom měli sdělovat odpovídajícím tónem a přiměřeným

tempem. n Měli bychom brát v úvahu pocity komunikačního partnera a reagovat

i na jeho mimoslovní projev. n Měli bychom partnerovi umonit, aby se v dostatečné míře vyjádřil. n Měli bychom vhodně kontrolovat, zda byla informace přijata a správně

pochopena.

13

1.KAPITOLAKOMUNIKOVAT NEZNAMENÁ JEN MLUVIT

PŘÍJEMCEVYSÍLAJÍCÍ

Obr. 2 Aktivní forma komunikace ve vzájemném vztahu

E MÁ SVOU HISTORII

Hlasové projevy pračlověka se uchovaly v broukání

nemluvňat

Z historického pohledu byly prvními formami sdělování skřeky a jiné nearti

kulované zvuky provázené rozmanitými gesty a mimickými pohyby. Ji

u pračlověka se vak počaly rozvíjet specifické hlasové výrazy vlastní

existence. Mnoha nahodilými zvuky podobnými souhláskovým elestům

i samohláskovým tónům vyjadřovaly jakýsi samoúčelný proslov provázený

libostí z hlasové činnosti. Tento hlasový materiál se stal v dalích tisícile

tích základem lidské řeči. Zachoval se dodneka v broukání nemluvňat.

Lidská řeč se vyvíjí po celý ivot

V současné lidské řeči jsou zachovány vechny základní vlastnosti vý

vojového pochodu. Tento vývoj je plynulý a má zřetelná stadia s charak

teristickými znaky, které se dlouho utvářely. Ontogeneze lidské řeči je

nauka, která se zabývá popisem, rozborem, tříděním a srovnáváním

změn verbálních komunikačních dovedností organismu od početí do smrti.

Čtyřleté dítě je schopno se dostatečně přesně vyjádřit

Dítě na přelomu třetího a čtvrtého roku věku ji vyjadřuje své mylenky

obsahově i formálně s dostatečnou přesností. V tomto období je moné

povaovat pochod učení za zhruba skončený. Dalí vývoj jazyka se týká

převáně kvantitativní stránky, osvojování nových slov, prohlubování

a zpřesňování jejich pojmového obsahu, zlepování výrazové obratnosti,

schopnosti delích projevů a přizpůsobování mluvě dospělých.

Od čtyř let se neustále roziřuje slovní zásoba

Slovní zásoba se s věkem stále roziřuje. Její rozvoj v závislosti na věku

orientačně znázorňuje tabulka 1. Současný jazyk kulturních národů je

velice bohatý. Například nae mateřtina čítá přiblině 54 486 různých

slov.

15

2.KAPITOLA

+

Tab. 1 Přibliný růst slovní zásoby

Věk Počet slov

13

2 272

3 896

4 1 540

7 2 072

9 2 562 11 18 633 15 26 468 17 30 236 19 33 540

16

ŘEČ MÁ SVOU HISTORII2.KAPITOLA


SDLOVÁNÍ POMOCÍ SLOV

Verbální komunikace aneb sdělování informací pomocí slov

Řeč je moné definovat jako vyjadřování mylenek artikulovanou mluvou

v konkrétním jazyce. Řeč je jednou z nejdůleitějích forem sociální ko

munikace.

Pouívat slova jetě neznamená rozumět jeden druhému

Nae řeč se skládá ze slov. Ta odpovídají konkrétním významům. Logické

by bylo, kdybychom se pomocí slov vdy jednoznačně dorozuměli. Ale

není tomu tak. Různá slova mohou skrývat mnoho významů. Nae mysl

vnímá vnějí svět jako celou řadu obrazů sloených z velkého mnoství

částí. Jednotlivé části pojmenováváme slovy. Ta mají konkrétní podobu,

ale kromě obecného významu mohou v mysli kadého člověka evokovat

i jeho osobní představu. A tak různí lidé mohou přikládat jednotlivým slo

vům různý smysl.

Slova se dají vykládat různě, co bývá zdrojem

nedorozumění

Mladý pár si řekne, e stráví krásné líbánky. Oba se moc těí. Na co? Na

krásné líbánky. Ona si ale představuje týden u moře, opalování na plái,

večeře v luxusních restauracích, dlouhé procházky a romantické večery

plné vyznání a vzájemné blízkosti. A co si pod pojmem krásné líbánky

můe představovat její partner? Třeba dovolenou na kolech, vysokohor

ské túry, noci pod stanem, opékání buřtů a sex ve spacáku zaměřený na

výkon. Oba se dorozumívají pomocí slova líbánky. Různý výklad ale můe

vést k neshodám.

Nejpřesnějí forma vyjadřování vyuívá jazyk logiky

Jazyk logiky pouíváme tam, kde popisujeme skutečnost co nejpřesnějím

způsobem a vystihujeme její zákonitosti. Jde o formu slovního vyjadřování,

která pouívá přesně definované pojmy. Jazyk logiky je jazyk vědy, tech

niky, matematiky nebo fyziky. Je neosobní, objektivní a věcný. Sděluje

17

3.KAPITOLA


data, fakta a údaje. Jde o ryze racionální, rozumem řízené sdělení, nejvý

stinějí popis a vyjádření příčinných vztahů.

Osobní postoje, emoce a nálady vyjadřuje jazyk poezie

Jazyk logiky má pouze omezenou platnost. Je určen jen pro oblast ne

osobních sdělení, nepouívá se tam, kde jde o sdělování subjektivně za

barvených údajů, postojů, domněnek, dojmů, záitků, představ, tuení

a podobně. Kdy řeknu, e jsem otrávený, logicky by to znamenalo, e

jsem snědl něco jedovatého. Přesto tím myslím, e nemám dobrou náladu.

Kdy říkám, e u letím, myslím tím, e jdu co nejrychleji. Navzdory této

nelogičnosti se vak dobře dorozumím, a jsem i pochopen. Jde o jazyk

poezie. Stejně jako jazyk logiky je legitimní řečí a vnáí do světa abstrakt

ních definic a značek osobní postoje, emoce a nálady.

Jedno sdělení můe obsahovat mnoho poselství

Krátká informace obsahuje mnoho významů (viz obr. 3). Například ozná

mení manela při sledování večerní televize, e dolo pivo, si můe

manelka vyloit jako pouhé konstatování, e se ji pivo vypilo, nebo jako

výzvu k tomu, aby přinesla dalí láhev, či jako sdělení manela, e má í

zeň, ba dokonce e se k ní chová nevybíravě, bez úcty.

Sdělení vyjadřuje věcný obsah

Zpráva obsahuje předevím věcnou informaci. Věcná informace spočívá

v prostém konstatování věci jako faktu.

Sdělení vyjadřuje sebeprojev, tedy to, co sděluji o sobě

V kadé zprávě jsou obsaeny také informace o zdroji. Můeme se z ní

dozvědět, jakým jazykem daná osoba mluví, jakým tónem, v jakém je roz

poloení, jakou má náladu a podobně. Tato stránka vnímání sdělení je

často zdrojem problémů v mezilidské komunikaci. Nejčastějí příčinou

bývá snadno čitelné sebevyvyování, autoritářství či sobectví.

18

SDĚLOVÁNÍ POMOCÍ SLOV3.KAPITOLA
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist