načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Praha neznámá III - Petr Ryska

Praha neznámá III

Elektronická kniha: Praha neznámá III
Autor:

Třetí díl Prahy neznámé nás zavede do neznámých a tajemných končin hlavního města. Objevíme Horní Nové Město s jeho sakrálními i univerzitními budovami. Poznáme kouzlo nouzových ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  339
+
-
11,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9% 85%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 232
Rozměr: 24 cm
Úprava: svazků : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile
Vydání: První vydání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0519-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Třetí díl Prahy neznámé nás zavede do neznámých a tajemných končin hlavního města. Objevíme Horní Nové Město s jeho sakrálními i univerzitními budovami. Poznáme kouzlo nouzových kolonií Na Kotlasce a Na Hájku a navštívíme statky v Ďáblicích. Projdeme staré Hlubočepy v údolí Dalejského potoka, zaříznutého do Prokopských skal, i prastarou ves Prosek. (procházky po netradičních místech a zákoutích)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Petr Ryska - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PRAHA NEZNÁMÁ III

P etr Ryska

P R O C H Á Z K Y

P O N E T R A D I Č N Í C H

M Í S T E C H

A Z Á K O U T Í C H
PRAHA NEZNÁMÁ III

Petr Ryska

P R O C H Á Z K Y

P O N E T R A D I Č N Í C H

M Í S T E C H

A Z Á K O U T Í C H

Grada Publishing


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné

či elektronické knihy nesmí být reprodukována

a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě

bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Petr Ryska

PRAHA NEZNÁMÁ III

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 6725. publikaci

Odpovědná redaktorka Eva Škrabalová

Sazba a grafická úprava Martin Dubský

Jazyková korektura Pavlína Zelníčková

Fotografie na obálce Martin Dubský

Fotografie v textu z archivu autora

a obyvatel hl. m. Prahy,

není-li uvedeno jinak

Počet stran 232

První vydání, Praha 2017

Vytiskla tiskárna FINIDR

© Grada Publishing, a.s., 2017

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2017

ISBN 978-80-271-9661-9 (pdf)

ISBN 978-80-271-0519-9 (print)


OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO 7

Mystické horní Nové Město pražské 8

Nevšední kouzlo nouzových kolonií Na Kotlasce a Na Hájku 64

Krása starých statků v Ďáblicích 104

Ze starých Hlubočep Prokopským údolím do Klukovic 134

STARÉ HLUBOČEPY 137

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ A KLUKOVICE 175

Neobjevený Prosek 194

JMENNÝ REJSTŘÍK 228

REJSTŘÍK MÍSTNÍCH NÁZVŮ 230

LITERATURA 232


Poděkování

Chtěl bych poděkovat celé řadě milých lidí,

kteří mi pomohli při psaní této knížky mnoha

cennými informacemi a historickými podklady.

Moje poděkování patří paní Miluši Maršíkové

ze starého rodinného statku v Hlubočepích,

která mě seznámila s mnohými zajímavými

momenty zdejších dějin a poskytla mi

nepřeberné množství historických fotografií,

kdy bylo opravdu velmi těžké rozhodovat,

co použít a na co už nezbude místo. Mé

díky náleží i panu Karlu Havelcovi za bohaté

zásobení dobovými fotografiemi taktéž

Hlubočep. Zvláštní poděkování bych chtěl

vyslovit panu Pavlu Padevětovi, který mi

zprostředkoval možnost získat velkou spoustu

historických snímků a přístup k Helmichově

vile. Velmi milé bylo posedět v malované

chaloupce s uměleckým manželským

párem – s grafičkou, paní Lenkou Střížovskou,

a s hudebníkem, panem Janem Střížovským,

kteří mi ukázali interiéry svého domku

a nevšední terasovité vinice přímo ve skále.

Zároveň mne seznámili se svými místními

aktivitami, jež pořádají pro sousedy, a poskytli

obrazové materiály. Děkuji i panu Drahomíru

Šachtovi a jeho choti Charlotě za umožnění

vstupu do nevšední moderní architektury

domu, jež získal Cenu klubu Za starou Prahu

za novostavbu v historickém prostředí za rok

2006. Mé díky patří rovněž filmovému studiu

Three Brothers za možnost pořídit fotografie

v areálu studia umístěného ve starobylém

Hansfalkovském dvoře. 1. Lékařské fakultě

Univerzity Karlovy děkuji za umožnění vstupu

do objektu Hlavova ústavu. Panu Michalu

Schwarzovi z Kotlasky děkuji za fotografie

a cenné informace z historie vzniku a života

nouzových kolonií Na Hájku a Na Kotlasce.

Za zajímavé historické fotografie ze Starého

Proseka děkuji paní Ludmile Troníčkové a panu

Petru Polzerovi za fotografie ze starých Ďáblic.


Milí čtenáři,

při vydání druhého dílu knižní řady Praha neznámá, zamě

řeného trochu speciálně na pražské čtvrtě s  letní atmosférou,

jsem Vám slíbil, že velmi brzy bude následovat díl třetí. Jsem

rád, že se mi podařilo svůj slib splnit a že Vám mohupředsta

vit Prahu neznámou III. V  tomto díle se vracím k  tradičnímu

pojetí knihy, jako tomu bylo u Prahy neznámé I, kdy vybírám

čtvrtě velmi různorodé, v  celé škále jejich pestrosti, kterou

nám Praha nabízí.

První kapitola nás vrací do staré historické Prahy v období za

římského císaře a českého krále Karla IV. Zabloudíme v  ní do

nejtajuplnější části Karlova Nového Města pražského, a sice

do jeho horní části, do míst mezi Karlovým náměstím azacho

vanou linií novoměstských hradeb. Tato část zůstávala kromě

solitérních klášterů se štíhlými špicemi svých kostelů, venkov

ských vil a zahrad od středověku dlouhodobě nezastavěná.

Není proto divu, že v  těchto odlehlých končinách se ztráceli

lidé, nebo naopak bydlely osobnosti upsané ďáblu a konající

prapodivné alchymistické pokusy. Moderní 19. století mystič

nost místa ještě umocnilo, neboť sem začalo umísťovat různé,

někdy i  velmi prapodivné instituce provázející člověka po celý

jeho život. V  poněkud ponurém anglickém zámku se ukrývá

porodnice, o kousek dále najdeme patologii, léčbu závis

lostí, psychiatrickou kliniku, vznikla zde i první protialkoholní

záchytka na světě.

V podobně nevšedním duchu pokračuje i druhá kapitola, která

nás zavede do dvou unikátně zachovaných prvorepublikových

nouzových kolonií na dvou úbočích jednoho kopce. Na sever

ním svahu libeňského vrchu Hájek se tulí kolonie stejného

jména a na jižním pak kolonie Kotlaska s  pravoúhlým systé

mem úzkých uliček, kde projde pouze pěší. Pojmenované uličky

běží po vrstevnicích kopce a ty bezejmenné jsou příkré: člověk

si ani neumí představit, jak se po nich zdejší obyvatelé v zimě

dostanou do svých domovů. Toto příkoří však místním bohatě

vynahrazují krásné panoramatické výhledy na město, které by

jim mohla závidět nejedna luxusní vilová čtvrť. Starousedlíci

hovoří o zelené oáze vysoko nad smogem velkoměsta.

Další kapitola nás dostane z velkoměstské mlhy na krásný čistý

vzduch nefalšovaného českého venkova ve vesnické památ

kové zóně Staré Ďáblice. Uvidíme tu jeden unikát – 145 metrů

dlouhou řadu stodol v barokně klasicistním gigantickém dvoře

a krásně upravený soubor okolních statků.

Následující kapitola nás zavede na Prosek, což může na první

pohled evokovat rozsáhlé panelákové sídliště. Ale nebojte

se, myslím, že uvidíme Prosek, který většina lidí nezná. Jako

vesničku s jedním z nejstarobylejších kostelů v Praze se zvonicí,

farou, historicky jednou z  nejstarších krčem v  Praze a celým

chumlem domečků a hospůdek, mačkajících se kolem svažité

návsi. To ale zdaleka není vše, zjistíme, že se tu zelená i jedna

z  pražských vinic, kde v  době vinobraní můžete sedět přímo

mezi keři révy vinné. Kromě všeobecně známé bobové dráhy

tu nalezneme jeden unikát a budoucí pražský hit, což je laby

rint proseckého jeskynního podzemí, který má být zpřístupněn

veřejnosti. Zatím na místě budoucího vstupu můžemez vyhlíd

kové plošiny obdivovat z  ptačí perspektivy celou Prahu kou

pající se v  mlžném hávu pod námi. Starému Proseku bohu

žel hrozí značné demolice, proto je lepší vycházku do těchto

končin dlouho neodkládat. Tato kapitola se velmi pravděpo

dobně v okolí starobylé prosecké návsi změní na dokumentární

a  umožní jen pouhou procházku virtuální. Proto jsem jako

ohroženou čtvrť Starý Prosek raději zařadil hned do třetího dílu

řady knih Praha neznámá.

Kapitola o Hlubočepích a Prokopském údolí je poněkud spe

cifická. Je natolik rozsáhlá, že je možno ji absolvovat v podo

bě dvou samostatných vycházek. První vycházka nás zavede

do tradiční pražské čtvrti Hlubočepy, které patří k  Praze stej

ně dlouho jako třeba Karlín či Žižkov nebo Vinohrady. Na roz

díl od těchto do šíře rozvinutých čtvrtí se však Hlubočepy choulí

v lůně pískovcových skal, sevřené dvěma viadukty. Zdejší uličky

složené z maloměstských domečků a venkovských statkůzabí

hají přímo do skalních útesů. Na samém konci Hlubočepnemů

žeme minout perlu v podobě lomového jezírka. Druhávycház

ka nás vede skalnatým Prokopským údolím, jedním tajuplným

tunelem a proti proudu šumícího vod Dalejského potoka až

k  bývalému klukovickému koupališti, kde kolem polozřícené

ho Horova mlýna vystoupáme do malebně zachované vesničky

Klukovice na skalním ostrohu vysoko nad Prokopským údolím.

Věřím a doufám, že i tato knížka Vám pomůže při toulkách

Prahou přímo v  terénu anebo i za dlouhých tmavých chlad

ných zimních večerů, kdy si pohodlně usazeni v lenošce a v teple

domova můžete virtuálně procházet popsané trasy s  letní

atmosférou, ozářené sluncem a zelení okolní přírody.

S přáním všeho dobrého

Petr Ryska

V Praze 31. 7. 2017

ÚVODNÍ SLOVO

7


Mystické horní

Nové Město

pražské01


01 Brána tajemství

02 J eště v roce 1899 většinu plochy u novoměstských hradeb

zabíraly zahrady (Zdroj: www.fotohistorie.cz)

03 V h orním Novém Městě je nebývalá koncentrace

kostelů a klášterů

02

03

Když král Karel IV. zakládal Nové Městopražské, pojal do jeho hradeb obrovskou plochu

– s tím, že za dokončenou se zástavbapokládala, jakmile dosáhla Dobytčího trhu (Karlova náměstí), jejž se sotva podařilo celýstavebně uzavřít. Zkrátka plochy bylo moc a ani

se nepočítalo s  tím, že se celá zastaví. Do

úvahy přicházela jen část Nového Městarozkládající se na rovině. V kopcích se spíšenavrhovaly dominantní solitéry ve formě kostelů

a klášterů mezi velkými areály zahrad, z nichž

některé vydržely až dodnes.

Kostely jako význačné body Karel IV. vytyčil

na určených místech záměrně – a  to nejen

jako pohledové dominanty, ale zároveň i jako

součást magického kostelního kříže. Jejich

vzájemná poloha byla dána křesťanskou

symbolikou a nebeskou mystikou.

Kříž tvoří pět kostelů, jež se všechny nacházejí v horním Novém Městě. Západovýchodní

břevno kříže tvoří spojnice mezi Emauzským

klášterem a kostelem Panny Marie a svatého

Karla Velikého na Karlově. Severojižní břevno

pak vytváří spojnice mezi kostelem svaté

Kateřiny Alexandrijské a kostelem Zvěstování

Panny Marie Na Slupi, zvaným též Na Trávníčku.

Obě břevna kříže se protínají v místě kostela

svatého Apolináře. Prodloužené severojižní

břevno má navíc svou základnu na Vyšehradě. Věže kostelů sv. Kateřiny Alexandrijské,

sv. Apolináře a  Zvěstování Panny Marie Na

Slupi nejen že jsou umístěny v jedné přímce,

ale mají i  stejnou architektonickou skladbu.

Čtvercový půdorys věže u  nich přechází ve

výšce do osmibokého hranolu a věž jeukončena strmou střechou ve tvaru jehlance. Kříž

měl pro středověké město obrovský význam,

protože symbolizoval zvláštní požehnání.

Možná že právě dílem Karla IV. byly položeny

základy k  hluboké mystičnosti zdejší oblasti.

Byla to vždy odstrčená, nejodlehlejší část

Nového Města a potažmo celé Prahy, kdevětšinou přebývaly nejen nuzné existence, ale

i  prapodivní obyvatelé, jako byl třeba anglický alchymista Edward Kelley ve Faustově

11

M Y S T I C K É H O R N Í N O V É M Ě S T O P R A Ž S K É


04 Věž kostela sv. Kateřiny Alexandrijské

05 Kostel sv. Karla Velikého dominuje hornímu Novému Městu

06 M agický kříž

07 J edová chýše (Zdroj: https://jardaserak1.wordpress.com)

08 U niverzitní Albertov pod ochranou Apolináře

09 V t éto části Nového Města se setkáme

s historickými lucernami

10 S oudní lékařství a toxikologie

11 Adiktologi

12 S exuologie a HIV/AIDS poradna

04

05

06

07

08

09

Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské

Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě

Kostel svatého Apolináře

Kostel Panny Marie, svatého Jeronýma,

Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa

Na Slovanech

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

a svatého Karla Velikého

Kostel Zvěstování Panny Marie Na slupi

12

P R A H A N E Z N Á M Á I I I


10

11

12

domě. S tímto místem je spojeno takéobrov

ské množství záhadných legend a  straši

del. A  moderní doba to vše korunovala tím,

že sem umístila různé prazvláštní instituce,

které provázejí člověka po celý život a z nichž

některé již pouhým vyslovením jejich názvu

nahánějí hrůzu a husí kůži.

Zdá se, že jediným světlým bodem je tu

pouze budova porodnice. Aby však nevy

zněla příliš optimisticky, působí pro vyvážení

dojmem hororového zámku odkudsi zeSkot

ska. Funkce dalších institucí už tak radostně

neznějí: bývalý zemský ústav choromysl

ných – nyní psychiatrická klinika, protialko

holní záchytka – nyní léčba závislostí,toxiko

logie, soudní lékařství, neurologická klinika,

venerologie, patologie... Najdeme tui sexuo

logický ústav a poradnu HIV/AIDS či muzeum

plné lidských kostí.

Neopakovatelnou tvář horního Nového

Města dokresluje historie úzké symbiózy

a mimořádné koncentrace nemocnica teore

tických lékařských ústavů.

Unikátní atmosféru čtvrtě pak zastřešujeroz

sáhlý soubor různých fakult Univerzity Kar

lovy, jež svými vědeckými pracovišti dotvá

řejí pestrý kolorit celé čtvrtě.

Nechyběla zde ani legendární Jedová chýše,

vyhlášená svou špatnou pověstí, v  níž se

scházívalo pražské podsvětí.

Vidíme, že se nacházíme skutečně v  jedné

z  nejmystičtějších částí Prahy. Pojďme se

proto ponořit do hlubin jejích tajemstvíi pří

běhů prozaičtějších. Při tom všem nám může

pomoci mapka na další dvoustraně.

13

M Y S T I C K É H O R N Í N O V É M Ě S T O P R A Ž S K É


27

27

28

29

30

31

32

33

1 Stanice metra C – I. P. Pavlova

2 Rodný dům Emy Destinové (foto 15)

3 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (foto 04, 18 a 19)

4 Kateřinská neboli Psychiatrická zahrada

5 Psychiatrická klinika (foto 20 a 21)

6 Vila ředitele ústavu choromyslných (foto 22)

7 Letohrádek Amerika (foto 01, 23–25)

8 Vila Voračických (foto 26 a 27)

9 Zemská porodnice (foto 28–34) 10 Kupecká nemocnice (foto 35) 11 U stříbrného melounu (foto 36) 12 Nalezinec (foto 37 a 39) 13 Fyzikální ústav (foto 38 a 39) 14 Meteorologická stanice (foto 40 a 41) 15 Karlov (foto 05, 42–54) 16 Hotel Díra (foto 55) 17 Bastion XXXI (foto 56–59) 18 Park Ztracenka (foto 60 a 61) 19 Univerzitní kampus Albertov (foto 08, 63, 64 a 70) 20 Hlavův ústav (foto 65–69) 21 Kostel svatého Apolináře (foto 08, 76 a 77) 22 Viniční sloup se svatým Vojtěchem (foto 71) 23 Bývalá Jedová chýše, nyní funkcionalistický činžáček (foto 07, 72–74) 24 U Charvátů (foto 75) 25 Malírna Národního divadla (foto 78 a 85) 26 Připomínka pobytu Alberta Einsteina (foto 83) 27 Botanická zahrada (foto 86–89) 28 Rodný dům Jaroslava Foglara (foto 90) 29 Bývalé parní lázně 30 Kostel Panny Marie Sedmibolestné (foto 91) 31 Nemocnice u svaté Alžběty (foto 92) 32 Kostel Zvěstování Panny Marie Na slupi (foto 93–95) 33 Zastávka MHD Albertov

( Zdroj: mapy.cz)

+


0 25 50 75

m

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

19

19

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

18

15

4

4

4

3

2


13


13 R ozsáhlá neorenesanční budova vídeňského stylu a rázu

v sobě ukrývá stomatologické muzeum

14 S tomatologické muzeum

(Zdroj: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15740.html)

15 D ům, kde se narodila Ema Destinnová

14

15

Na naši vycházku se dá pohodlně vyrazit

přímo od stanice metra I. P. Pavlova, od níž se

vydáme Kateřinskou ulicí. Po levé straně záhy

spatříme rozsáhlý neorenesanční komplex

č. 1660/32, v němž se ukrývá Stomatologické

muzeum prof. Dr. Jana Jesenského s největší

sbírkou svého druhu na světě. Pro veřejnost

je bohužel přístupné jen velmi výjimečně.

Pokračujeme stále Kateřinskou ulicí, po pravé

straně nás pamětní deska na domě č. 1526/7

upozorňuje, že se v  něm v  roce 1878 narodila česká pěvkyně světového jména Ema

Destinnová. Ema vystupovala na takových

světových scénách, jako jsou berlínská Krollova opera, londýnská Covent Garden, Metropolitní opera v New Yorku, a zpívalas největšími operními hvězdami své doby, jako

byl například Enrico Caruso. Za první světové války pomáhala českému odboji, načež

upadla do podezření rakouské policie. Byla

pod dohledem a  bylo jí zakázáno opustit

Rakousko. Tím její kariéra vzala zasvé, neboť

doba po válce se již změnila a  nepřála pěvkyním jejího typu. Jako jedna z  prvních žen

se nechala tetovat, na svém těle mělazobrazeny hady.

Protější straně ulice vévodí barokní budova

bývalého augustiniánského kláštera, dnes

sídlo neurologické kliniky. Lépe si ji ale prohlédneme až v Kateřinské zahradě zvané též

Psychiatrická zahrada, což naznačuje i proměny její funkce v průběhu času. Do zahrady

se dostaneme vchodem na nároží Kateřinské

a Viničné ulice.

Ocitáme se v  bývalém klášterním areálu.

Naši pozornost v prvé řadě upoutá nezvykle

štíhlá věž kostela sv. Kateřiny – však také pro

svůj vzhled bývá nazývána „pražský minaret“.

Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské byl založen na příkaz Karla IV. v roce 1355 jako součást

panenského kláštera augustiniánek. Zasvěcení svaté Kateřině mělo být poděkováním

za Karlovu záchranu v  bitvě u  italského San

Felice. V  době husitských válek byl klášter,

stejně jako mnoho jiných, samozřejmě zničen

17

M Y S T I C K É H O R N Í N O V É M Ě S T O P R A Ž S K É
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist