načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Pracovné právo v poznámkach s príkladmi - Jana Žulová; Milena Barinková; Marcel Dolobáč

Pracovné právo v poznámkach s príkladmi
-11%
sleva

Kniha: Pracovné právo v poznámkach s príkladmi
Autor: ; ;

Cieľom publikácie Pracovné právo v poznámkach s príkladmi je prispieť didakticko-praktickým prístupom k výučbe pracovného práva a k ucelenému výkladu jeho jednotlivých inštitútov v ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  601 Kč 535
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
17,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 338
Rozměr: 210,0x150,0x20,0 mm
Skupina třídění: Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí
Hmotnost: 0,439kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-8168-280-3
EAN: 9788081682803
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cieľom publikácie Pracovné právo v poznámkach s príkladmi je prispieť didakticko-praktickým prístupom k výučbe pracovného práva a k ucelenému výkladu jeho jednotlivých inštitútov v zmysle platných a účinných ustanovení Zákonníka práce a ďalších relevantných právnych predpisov. Tomu zodpovedá aj obsah učebnice prispôsobený tradičným sylabám pracovného práva doplnený o najnovšie poznatky z odboru.

Na pasáže teórie pracovného práva v každej kapitole nadväzujú príklady s riešeniami a zložitejšie príklady na zamyslenie bez odporúčaných riešení, ktoré v praxi vyvolávajú rozporuplné otázky a uvádzajú študenta do sporných aspektov pracovného práva. Pre lepšie pochopenie problematiky a lepšiu orientáciu sú texty simulovaných príkladov zostručnené. Niektoré z uvádzaných príkladov sú autorsky spracovanými novšími a menej známymi rozhodnutiami súdov, starostlivo vybranými tak, aby objasnili porozumenie rozoberanej problematiky a doplnili teoretickú časť poznámok. Príklady bez odporúčaných riešení sú vhodné pre klinickú výučbu študentov vysokých škôl. Súhrny kľúčových informácií predstavujú kontrolné otázky uvádzané pri jednotlivých kapitolách.

Pre pochopenie súvislostí je nevyhnutná práca so Zákonníkom práce a ďalšími právnymi predpismi, na ktoré je v texte predkladanej učebnice odkazované.

Publikácia je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt a je vhodnou výučbovou pomôckou pri štúdiu predmetu pracovné právo. Je však dostatočne univerzálna aj pre externé použitie. V tomto smere je využiteľná pre širokú odbornú verejnosť a všetkých tých, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s aplikačnými problémami pracovnoprávnych predpisov a majú záujem získať celistvejší prehľad o pracovnom práve.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jana Žulová; Milena Barinková; Marcel Dolobáč - další tituly autora:
Nové pravidlá ochrany osobných údajov Nové pravidlá ochrany osobných údajov
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

PREDHOVOR ........................................................................................................ 13

POUŽITÉ SKRATKY........................................................................................... 15

POUŽITÉ SKRATKY PREDPISOV ................................................................ 16

O A U TO R O C H...................................................................................................... 18

Prvá kapitola

ZÁVISLÁ PRÁCA A VECNÁ PÔSOBNOSŤ ZÁKONNÍKA PR Á C E 19

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČA SŤ....................................... 19

Základný pojem pracovného práva - závislá p r á c a ............................. 19

Pojm ové znaky závislej p r á c e ..................................................................... 20

Účel definície závislej práce a jej zm luvné pokrytie ........................... 22

N elegálna práca .............................................................................................. 23

Z astretý (sim ulovaný) výkon závislej p rá c e ........................................... 24

Pôsobnosť pracovného práva ..................................................................... 26

Vzťah Z ákonníka práce a O bčianskeho z á k o n n ík a................................27

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I........................................................................... 28

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných riešení) .............. 34

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ................................................................................ 38

E. LITERATÚRA ................................................................................................... 40

D ruhá kapitola

SUBJEKTY PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV...................................... 42

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ Č A SŤ........................................ 42

Subjekty práva v šeo b ecn e............................................................................ 42

Diferenciácia právnej su b jek tiv ity............................................................ 42

Subjekty pracovného práva ........................................................................ 43

Zložky pracovnoprávnej subjektivity ...................................................... 43

Z am estnanec ( § 1 1 ZP) ............................................................................... 44

Vybrané kategórie z am e stn a n c o v............................................................. 45

Z am estnávateľ................................................................................................. 48

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAMI ..............................................................................51

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných riešení) ............... 56

D. KONTROLNÉ OTÁZKY................................................................................. 59

5


E. LITERATÚRA ................................................................................................... 60

Tretia kapitola

PREDZMLUVNÉ VZŤAHY A VZNIK

PRACOVNÉHO POM ERU ................................................................................ 62

I. P red zm lu v n é v z ť a h y .................................................................................... 62

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČASŤ....................................... 62

Predzm luvné vzťahy - c h arak te ristik a.................................................... 62

Povinnosti zam estnávateľa pred uzatvorením

pracovnej z m lu v y........................................................................................... 62

Povinnosti uchádzača inform ovať zam estn áv ateľa............................. 64

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I........................................................................... 64

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných rie š e n í).................67

II. V znik p ra c o v n éh o p o m e r u ....................................................................... 69

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČA SŤ....................................... 69

Pracovný p om er - c h a ra k te ristik a............................................................ 69

Z ákladné povinnosti zam estnávateľa ...................................................... 70

Z ákladné povinnosti z a m e stn a n c a........................................................... 70

Z aloženie a vznik pracovného p o m e ru ................................................... 70

Pracovná z m lu v a...............................................................................................71

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I........................................................................... 73

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných riešení) .................77

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ................................................................................ 79

E. LITERATÚRA................................................................................................... 80

Štvrtá kapitola

DRUHY PRACOVNÝCH PO M E R O V................................................................81

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČA SŤ..........................................81

K ritériá členenia ...............................................................................................81

Časové trvanie pracovného pom eru a pracovného ú v ä z k u ..................81

M iesto výkonu práce a druhy pracovného p o m e ru ............................. 83

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I........................................................................... 85

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných rie š e n í).............. 88

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ................................................................................ 90

E. LITERATÚRA..................................................................................................... 91

6


Piata kapitola

ZMENA PRACOVNÉHO P O M E R U ................................................................ 92

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČASŤ....................................... 92

Zm ena subjektu pracovného p o m e ru ...................................................... 92

Zm ena obsahu pracovného p o m e r u ........................................................ 95

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I........................................................................ 103

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných riešení) ............. 107

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ............................................................................. 110

E. LITERATÚRA ...................................................................................................111

Šiesta kapitola

SKONČENIE PRACOVNÉHO POM ERU ................................................... 112

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČASŤ.................................... 112

Skončenie pracovného p o m e ru ............................................................... 112

Právne form y skončenia (resp. zániku) pracovného pom eru ....... 113

I. Skončenie pracovného pom eru právnym ú k o n o m .............. 113

II. Skončenie pracovného pom eru

v dôsledku právnej u d a lo s ti........................................................... 121

III. Skončenie pracovného pom eru úradným rozhodnutím ..... 122

ГѴ. Z ánik pracovného pom eru na základe z á k o n a..................... 123

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I........................................................................ 128

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných riešení) ............ 134

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ............................................................................... 137

E. LITERATÚRA ................................................................................................ 139

Siedma kapitola

NÁROKY SPO JEN É SO SKONČENÍM

PRACOVNÉHO POM ERU ................................................................................ 141

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČA SŤ.......................................141

O dstupné (§ 76 ZP) .......................................................................................141

O dchodné (§ 76a ZP) ................................................................................ 142

Pracovný posudok a potvrdenie o zam estnaní (§ 7 5 ZP) .............. 143

N ároky z neplatného skončenia

pracovného pom eru ( § 7 7 Z P )................................................................ 146

N eplatné skončenie pracovného pom eru

zo strany z a m e stn a n c a................................................................................ 147

7


N eplatné skončenie pracovného pom eru

zo strany zam estnávateľa .......................................................................... 148

K onkurenčná činnosť zam estnanca (§ 83 a 83a ZP) ....................... 149

A) K onkurenčná činnosť počas trvania

pracovného pom eru (§ 8 3 ZP) ................................................... 150

B) Zákaz konkurencie po skončení pracovného pom eru,

tzv. konkurenčná doložka (§ 83a ZP) .........................................151

Z ánik konkurenčnej doložky .................................................................. 153

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I........................................................................ 154

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných r ie š e n í)...............157

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ............................................................................. 158

E. LITERATÚRA ................................................................................................ 159

Ôsma kapitola

PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU .................................................. 160

I. P racovný č a s ................................................................................................. 160

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČA SŤ.................................... 160

Základné charakteristiky organizácie pracovného času ................ 160

Práva z a m e stn a n c a..................... 165

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I....................................................................... 166

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných r ie š e n í) 171

II. D oba o d p o č in k u ......................................................................................... 172

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČA SŤ.................................... 172

Pojm ové znaky a jednotlivé druhy doby odpočinku ........................ 172

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I....................................................................... 178

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčajúcich riešení) ..181

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ............................................................................. 184

E. LITERATÚRA ................................................................................................ 185

Deviata kapitola

ODMEŇOVANIE A PRIEM ERNÝ ZÁ RO BO K............................................ 187

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČA SŤ..................................... 187

Pojm y týkajúce sa odm eňovania zam estnancov ...................................187

M z d a ....................................................................................................................187

Plat ................................................................................................................... 188

8


O dm ena .......................................................................................................... 188

Priem erný zárobok na pracovnoprávne účely (§ 134 ZP) ............. 189

Klasifikácia plnení, ktoré poskytuje zam estnávateľ

p ri odm eňovaní zam estnancov ............................................................... 189

Pravidlá, ktorým i sa riadi právna úprava

odm eňovania z am e stn a n c o v .................................................................... 190

Práva z am e stn a n c a.........................................................................................191

Povinnosti zam estnanca ........................................................................... 192

Práva zam estnávateľa................................................................................. 192

Povinnosti zam estnávateľa....................................................................... 193

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I....................................................................... 195

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných rie š e n í) 202

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ............................................................................ 205

E. LITERATÚRA ............................................................................................... 206

Desiata kapitola

PREKÁŽKY V PRÁCI .......................................................................................... 207

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČASŤ......................................207

Pojem „prekážky v práci“ ................ 207

Klasifikácia skutočností, ktoré sú príčinou suspenzie

pracovného v ý k o n u........................................................................................207

Pravidlá, ktorým i sa riadi právna úprava prekážok v p r á c i.............. 207

Klasifikácia prekážok v p r á c i.................................................................... 208

Práva z a m e stn a n c a...................................................................................... 210

Povinnosti zam estnanca ..............................................................................211

Práva zam estnávateľa................................................................................. 212

Povinnosti zam estnávateľa....................................................................... 213

Prekážky v práci v súbehu s iným i pracovnoprávnym i

in š titú tm i........................................................................................................ 213

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I....................................................................... 214

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných riešení) .......... 223

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ............................................................................ 225

E. LITERATÚRA ............................................................................................... 226

Jedenásta kapitola

SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA ........................................... 228

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČA SŤ................................... 228

9


Pojem a charakteristika „sociálnej politiky zam estnávateľa“ 228

Sociálna politika a vzťah к Základným zásadám ZP ........................ 229

Právne zdroje plnen í zam estnávateľa v rám ci

podnikovej sociálnej politiky s ú ............................................................. 229

Súčasti (zložky) sociálnej politiky zam estnávateľa.......................... 230

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I........................................................................ 239

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných riešení) ............ 246

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ................................................................................ 247

E. LITERATÚRA................................................................................................ 249

D vanásta kapitola

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA ZA ŠK O D U................................... 252

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČA SŤ.................................... 252

Pojem „pracovnoprávna zodpovednosť za škodu“ v šeo b ec n e 252

Prvky pracovnoprávneho zodpovednostného v z ť a h u ..................... 253

D ruhy pracovnoprávnej zodpovednosti z a m e stn a n c a.................... 254

Predpoklady všeobecnej zodpovednosti

zam estnanca za škodu ............................................................................... 254

Pravidlá, ktorým i sa riadi právna úprava zodpovednosti

zam estnanca za škodu ............................................................................... 258

V šeobecná zodpovednosť zam estnanca za š k o d u ............................. 258

Zodpovednosť zam estnanca za nesplnenie

oznam ovacej a zakročovacej povinnosti ............................................. 259

Zodpovednosť zam estnanca za schodok na zverených

ho dno tách a za stratu p re d m e to v........................................................... 259

Lim itácia náhrady škody ........................................................................... 259

Práva z am e stn a n c a...................................................................................... 260

Povinnosti zam estnanca ........................................................................... 260

Práva zam estnávateľa................................................................................. 260

Povinnosti zam estnávateľa....................................................................... 262

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I........................................................................ 262

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných r ie š e n í).............. 267

D. KONTROLNÉ OTÁZKY .............................................................................. 270

E. LITERATÚRA................................................................................................ 272

T rinásta kapitola

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA ZA ŠKODU ............................ 273

10


A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČA SŤ.................................... 273

Pojem „pracovnoprávna zodpovednosť zam estnávateľa

za škodu“ ........................................................................................................ 273

Pravidlá, ktorým i sa riadi právna úprava zodpovednosti

zam estnávateľa za š k o d u ........................................................................... 273

D ruhy zodpovednosti zam estnávateľa za š k o d u ................................ 274

Povinnosti zam estnanca ....... 281

Práva zam estnávateľa................................................................................. 282

Povinnosti zam estnávateľa....................................................................... 282

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I........................................................................ 284

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných riešení) ........... 289

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ................................................................................ 291

E. LITERATÚRA ................................................................................................ 292

Štrnásta kapitola

DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH M IM O

PRACOVNÉHO POM ERU ............................................................................. 294

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČASŤ.................................... 294

P o je m ............................................................................................................... 294

Pravidlá, ktorým i sa riadi právna úprava dohôd o prácach

vykonávaných mimo pracovného p o m e ru ............................................. 294

Práva z am e stn a n c a...................................................................................... 296

Povinnosti zam estnanca ........................................................................... 296

Práva zam estn áv ateľa....................................................................................297

Povinnosti zam estnávateľa..........................................................................297

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I......................................................................... 300

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných riešení) .............. 307

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ............................................................................. 310

E. LITERATÚRA ................................................................................................ 312

Pätnásta kapitola

KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY ....................................... 313

A. TERMINOLOGICKÁ A POZNÁMKOVÁ ČASŤ.................................... 313

Pojem „kolektívne pracovné právo“ ...................................................... 313

K olektívna zm luva ...................................................................................... 315

D ruhy kolektívnych s p o ro v ...................................................................... 316

11


Pravidlá, ktorým i sa riadi právna úprava kolektívneho

pracovného p rá v a ............................................................................................317

Práva zástupcov z am e stn a n c o v.............................................................. 319

Povinnosti zástupcov z am estn an co v..................................................... 320

Povinnosti zam estnávateľa..........................................................................321

B. PRÍKLADY S RIEŠENIAM I...........................................................................321

C. PRÍKLADY NA ZAMYSLENIE (bez odporúčaných riešení) ........... 326

D. KONTROLNÉ OTÁZKY ............................................................................. 329

E. LITERATÚRA...................................................................................................331

POUŽITÉ SÚDNE R O ZH O D N U TIA........................................................... 333

VECNÝ REGISTER VYBRANÝCH P O JM O V ............................................ 334

12
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist