načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Pracovné právo Európskej únie - Helena Barancová

  > > > > > Pracovné právo Európskej únie  
Pracovné právo Európskej únie
-6%
sleva

Kniha: Pracovné právo Európskej únie
Autor:

Predkladaná kniha predstavuje Pracovné právo EÚ v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky na oblasť pracovného práva, bol vedecký a odborný rozbor všetkých ...
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  748 Kč 703
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
23,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Sprint 2
Rok vydání: 23.11.2016
Počet stran: 656
Rozměr: 155x215
Úprava: 656 stran
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-89710-25-6
EAN: 9788089710256
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Predkladaná kniha predstavuje Pracovné právo EÚ v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky na oblasť pracovného práva, bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ a z časti aj práva Rady Európy, aby tak širokej odbornej verejnosti bližšie priblížila podstatu pracovného práva EÚ, jeho súvislosti s pracovnoprávnymi inštitútmi slovenského pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti sudcom, advokátom, legislatívnym pracovníkom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt ako aj študentom iných fakúlt zameraných na medzinárodné a európske právo.
Už od roku 2004 je právo Európskej únie aj našim právom, ktoré Slovenská republika spoluvytvára s ďalšími štátmi Európskej únie. Aj keď od začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie uplynulo už viac rokov, nie málo tých, ktorí si myslia, že právo Európskej únie sa ich nedotýka. Až pri vzniku súdnych sporov sa najčastejšie ukáže, že sudca rozhodujúci v spore musí dodržať eurokomforný postup a nesmie rozhodnúť v rozpore s právom Európskej únie.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Helena Barancová - další tituly autora:
Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku
Barancová, Helena; kolektív, autorov
Cena: 329 Kč
Šikana a mobing na pracovisku -- Právné problémy Šikana a mobing na pracovisku
Barancová, Helena
Cena: 347 Kč
Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru
Barancová, Helena; Olšovská, Andrea
Cena: 260 Kč
Slovenské a európske pracovné právo Slovenské a európske pracovné právo
Barancová, Helena
Cena: 454 Kč
Pracovné právo, 3. prepracované vydanie Pracovné právo, 3. prepracované vydanie
Barancová, Helena; Schronk, Robert
Cena: 703 Kč
Zákonník práce Zákonník práce
Barancová, Helena; kolektív
Cena: 3 451 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
Úvod ...............
Použité skratky
1. KAPITOLA
ZÁKLADY EURÓPSKEHO PRACOVNÉHO PRÁVA....
§ 1 Pojem a predmet európskeho pracovného práva ..........
§ 2 Vývoj pracovného práva Európskej únie......................
I. Vývoj primárneho práva EÚ...................................
1 Jednotný európsky akt.........................................
2 Maastrichtská zmluva..........................................
3 Amsterdamská zmluva........................................
4 Zmluva z Nice.....................................................
5 Lisabonská zmluva..............................................
II. Vývoj sekundárneho práva EÚ...............................
HL Vývoj pracovného práva EÚ v ostatných rokoch....
1 Zelená kniha Európskej komisie z roku 2003....
2 Zelená kniha Európskej komisie z roku 2006....
IV. Vývoj pracovného práva EÚ v ostatnom desaťročí
§ 3 Systematizácia práva Európskej únie...........................
L Právo na voľný pohyb zamestnancov....................
II. Rovnoprávnosť mužov a žien................................
III. Sociálna ochrana zamestnancov............................
IV. Technická a zdravotná ochrana zamestnancov......
V. Kolektívne pracovné právo....................................
§ 4 Právne pramene pracovného práva Európskej únie.....
L Primárne právo EÚ................................................
II. Sekundárne právo..................................................
1 Nariadenia............................................................
2 Smernice.............................................................
III. Ďalšie právne akty EÚ...........................................
1 Rozhodnutia.........................................................
2 Odporúčania a stanoviská...................................
3 Judikatúra Súdneho dvora EÚ............................
4 Charta sociálnych práv zamestnancov ES..........
5 Charta základných práv EÚ................................
21
21
22
23
24
25
27
28
29
29
31
31
31
32
34
35
35
36
36
36
38
38
39
40
40
40
41
41
,42

6
2. KAPITOLA ., ,
ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY V PRACOVNOM PRAVE
EURÓPSKEJ ÚNIE.......................................................................
§ 1 Základné ľudské práva v práve EU........................................
I. Povaha základných práv Európskej únie v judikatuře
Súdneho dvora ................................;................................
II. Priama účinnosť základných práv EU...............................
1 Právo na ochranu ľudskej dôstojnosti............................
2 Právo na život.................................................................
3 Právo na slobodu a bezpečnosť......................................
4 Právo na súkromný a rodinný život..............•■■■•............
4.1 Nové formy zásahov do práva na súkromný život
zamestnancov..............................................................
5 Právo na ochranu osobných údajov...............................
5.1 Výnimky podľa článku 7 Charty a článku 8 ED........
5.1.1 Zásada legality.........................................................
5.1.2 Zásada legitimity.....................................................
5.1.3 Zásada proporcionality............................................
6 Koaličná sloboda...................................... .....................
7 Právo na slobodný výber a výkon povolania................
§ 2 Základné ekonomické slobody...............................................
E Voľný pohyb zamestnancov.............................................
II. Sloboda poskytovať služby..............................................
§ 3 Sociálne práva................................................ ................;......
I. Odlišná právno-dogmatická štruktúra sociálnych prav....
II. Uplatniteľnosť sociálnych práv pomocou práva
na ochranu ľudskej dôstojnosti.......................................
III. Ústavnoprávne limity uplatniteľnosti sociálnych práv.....
IV. Sociálne práva v novšej judikatúre Súdneho dvora EÚ ...
1 Právo na kolektívne vyjednávanie................................
2 Právo na ochranu pred bezdôvodným prepúšťaním.....
3 Právo na primerané pracovné podmienky....................
4 Právo na informovanie a konzultácie zamestnancov....
45
46
48
49
50
53
.53
.54
.57
.58
.59
.59
.60
.61
.62
,.62
.63
..63
..64
..64
..67
..68
..70
..73
..75
...75
...76
...76
3. KAPITOLA ,
PRÁVO NA VOĽNÝ POHYB ZAMESTNANCOV EU .....
§ 1 Právne základy.................................................................
§ 2 Obsah práva na voľný pohyb zamestnancov..................
I. Právno-dogmatická štruktúra článku 45 ZFEU.......
H Osobný rozsah práva na voľný pohyb zamestnancov
III. Pojem zamestnanec..................................................

7
IV. Voľný pohyb zamestnancov a zákaz diskriminácie...............
V. Obmedzenie práva na voľný pohyb zamestnancov a výhrada
ordre public .....................................................................;......
§ 3 Príslušnosť k systému sociálneho zabezpečenia-uplatniteľná
legislatíva......................................................................................
4. KAPITOLA . ,
DOČASNÉ VYSLANIE ZAMESTNANCOV V RÁMCI EU .................
§ 1 Všeobecná charakteristika...................................................................
I. Všeobecný právny rámec...............................................................
II. Voľný pohyb zamestnancov a dočasné vyslanie zamestnancov...,
§ 2 Osobná a vecná pôsobnosť smernice 1996/71/ES..............................
I. Pojem dočasného vyslania zamestnancov....................................
II. Účel a obsah smernice 1996/71/ES..............................................
III. Modely dočasného vysielania zamestnancov...............................
IV. Dočasné vyslanie a agentúrna práca.............................................
V. Pojem vyslaný zamestnanec........................................................
VI. Príslušníci tretích krajín................................................................
VII. Vysielajúci podnik........................................................................
VIII. Doba vyslania...............................................................................
IX. Minimálne pracovné podmienky pri dočasnom vyslaní..............
X. Všeobecne uplatniteľné kolektívne zmluvy.................................
XI. Princíp výhodnosti pre zamestnanca............................................
XII. Obsah tvrdého jadra......................................................................
1 Pracovný čas..............................................................................
2 Nadčasová práca........................................................................
3 Dovolenka..................................................................................
4 Doba odpočinku........................................................................
5 Minimálne mzdové tarifý.............................................. ...........
6 Predpisy z oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci.....
7 Sporné otázky „tvrdého jadrau smernice..................................
7.1 Uplatniteľnosť kolektívnych zmlúv......................................
7.2 Kontrolné oprávnenia hostiteľského členského štátu............
7.3 Požiadavka mať zástupcu na území hostiteľského štátu.......
7.4 Požiadavka získať registráciu (povolenie)............................
7.5 Požiadavka vopred uskutočniť vyhlásenie voči orgánom
hostiteľského štátu.................................................................
7.6 Individuálne a spoločné ručenie....................................
8 Rozšírenie okruhu tvrdého jadra zo strany hostitelského štátu
a výhrada verejného poriadku..................................................
8.1 Naliehavé dôvody všeobecného záujmu.............................
.95
.95
.97
.98
101
101
103
103
104
106
107
109
110
110
112
113
113
114
114
114
116
116
120
.120
.121
.122
.123
.123
.124
.124
.126
.127

8
9 Primeranosť obmedzenia voľného pohybu služieb... ...............
10 Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v prípade
dočasného vyslania....................................................................
5. KAPITOLA ,
PROTIDISKRIMľNAČNÉ PRÁVO .........................................................
§ 1 Právne základy zákazu diskriminácie.................................................
L Vymedzenie pojmu priamej a nepriamej diskriminácie...............
II Pojem priama diskriminácia a pojem nepriama diskriminácia...
III. Obťažovanie....................................................................................
IV. Sexuálne obťažovanie....................................................................
V. Pokyn na diskrimináciu............................................................. .
§ 2 Diskriminácia podľa pohlavia............. ...... • .............................
I. Priama diskriminácia a nepriama diskriminácia
z dôvodu pohlavia..........................................................................
1 Prístup k zamestnaniu.................................................................
2 Pracovné podmienky a skončenie pracovného pomeru...........
3 Pojem rovnakej odmeny............................................................
II. Výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania
z dôvodu pohlavia................................................. ........................
1 Odlišné zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu
ako nevyhnutný predpoklad pracovnej činnosti......................
2 Pozitívne opatrenia....................................................................
2.1 Odlišné zaobchádzanie z dôvodu tehotenstva a materstva
2.2 Odlišné zaobchádzanie z dôvodu podpory rovnosti šancí
§ 3 Diskriminácia podľa rasy a etnickej príslušnosti...............................
L Pojem priama diskriminácia........................................................
II. Pojem nepriama diskriminácia...................................................
§ 4 Diskriminácia z dovodu veku............................................................
I. Pojem vek....................................................................................
II. Výnimky zo zákazu diskriminácie podľa veku...........................
1 Rozhodujúce a podstatné profesijné predpoklady
podľa čl. 4 smernice.................................••••............................
2 Oprávnené výnimky zo zákazu diskriminácie podi a veku
v zmysle článku 6 ods. 1 Rámcovej smernice.........................
III. Všeobecné a osobitné zákonné maximálne a minimálne
vekové hranice pre výkon povolania..........................................
IV. Výberové konanie........................................................................
V. Odmeňovanie zamestnancov podľa veku..................................
VI. Výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu veku........................
§ 5 Diskriminácia z dovodu sexuálnej orientácie...................................
139
139
144
144
153
155
156
157
.158
.160
.161
.162
.162
.163
.165
.165
.166
.169
.171
..172
..172
..173
..175
..175
..175
..179
..181
...182
...183
...185

9
I. Pojem sexuálna orientácia .............................................................. 185
II. Výnimky zo zákazu diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie ..186
§ 6 Diskriminácia z dovodu zdravotného postihnutia................................. 190
I. Pojem zdravotné postihnutie.......................................................... 191
II. Zákaz diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia................. 194
III. Výnimky zo zákazu diskriminácie z dôvodu
zdravotného postihnutia.....................................................................196
§ 7 Diskriminácia z dovodu viery a náboženstva........................................ 197
I. Pojem náboženstva, viery a svetonázoru..........................................197
1 Náboženstvo alebo viera v pracovnoprávnych vzťahoch...........199
II. Výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu viery,
náboženstva a svetonázoru............................................................... 202
1 Posudzovanie oprávnenosti výnimky zo zákazu diskriminácie
z dôvodu viery, náboženstva a svetonázoru................................. 206
§ 8 Zákaz diskriminácie v judikatúre Súdneho dvora EU
v oblasti predzmluvných vzťahov..........................................................207
I. Diskriminácia v dôvodov rasy alebo etnickej príslušnosti...............208
H. Diskriminácia z dôvodu veku..........................................................209
III. Diskriminácia z dôvodu náboženstva...............................................212
IV. Diskriminácia podľa pohlavia.......................................................... 212
1 Pozitívne akcie pri prijímaní žien do pracovného pomeru..........213
2 Zákaz diskriminácie aj v rodinných firmách.................................214
V. Voľný pohyb zamestnancov a znalosť úradného jazyka..................215
1 Pracovná zmluva len v úradnom štátnom jazyku alebo
obmedzenie voľného pohybu zamestnancov?...............................215
VI. Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia............................216
6. KAPITOLA
ATYPICKÉ PRACOVNÉ VZŤAHY...........................................................219
§ 1 Povaha atypických pracovnch vzťahov................................................. 219
1 Atypické formy zamestnávania.....................................................219
§ 2 Pracovný pomer na určitú dobu..............................................................222
L Povaha a účel pracovných zmlúv na určitú dobu............................ 223
II. Pojem zamestnanec na určitú dobu..................................................224
III. Zamestnanec na určitú dobu a porovnateľný zamestnanec.............224
IV. Zásada rovnakého zaobchádzania....................................................225
V. Výnimky zo zásady zákazu diskriminácie......................................227
VI. Opätovne uzatvorené pracovné zmluvy na určitú dobu..................231
VII. Preventívne opatrenia členského štátu..............................................231
VIII. Zákaz zníženia existujúcej ochrany zamestnancov pracujúcich
v pracovnom pomere na určitú dobu................................................234

10
IX. Povinnosti vnútroštátnych súdov pri uplatňovaní smernice............235
X. Sankcie za nedodržanie účelu smernice.........................................
XI. Priama účinnosť smernice...............................................................2 j 7
XII. Transpozícia....................................... y........................................... ^
XIII. Z novšej judikatúry Súdneho dvora EU.........................................
§ 3 Pracovný pomer na čiastočný pracovný úväzok....................................2 j
I. Pôsobnosť smernice......................................................................... ^
III. Zásada rovnakého zaobchádzania............... ...................................24
IV. Výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania..............•••■............ 242
V. Odstránenie prekážok v rozvoji práce na kratší pracovný čas........244
VI. Z novšej judikatúry Súdneh dvora EÚ............................................245
§ 4 Dočasná agentúrna práca.......................................................................
I. Súčasná situácia...............................................................................
II. Právna charakteristika a existujúci právny stav................................2
III. Štruktúra smernice o dočasnej agentúrnej práci...............................248
1 Vysielajúci podnik - požičiavate!’.................................................248
2 Zákaz dlhotrvajúcej práce..............................................................^48
3 Osobný rozsah smernice..................................... ........ ................ 248
4 Zásada rovnakého zaobchádzania pri výkone dočasnej
agentúrnej práce.................................... .......................- ..... ;.......249
5 Podstatné pracovné podmienky a podmienky zamestnavama.....^:>u
6 Pojem spoločné sociálne zariadenia a služby...............................251
7 Sociálne zastúpenie dočasných agentúrnych zamestnancov.........251
IV. Agentúra dočasného zamestnávania - exklutívny zamestnávatel ?..252
V. Výnimky z pôsobnosti smernice o výkone dočasnej agentúrnej ^
prací..............................................................................
1 Výnimka podľa článku 5 ods. 2...................................................
2 Výnimka podľa článku 5 ods. 3 ....................................................254
3 Výnimka podľa článku 5 ods. 4......................................y...........
4 Dočasná agentúrna práca a judikatúra Súdneho dvora EU.........256
§ 5 Domácka práca a telepráca................................. ;.................................259
§ 6 Flexibilé formy zamestnania a dôstojnosť ľudskej osoby.....................26x.
7. KAPITOLA
VŠEOBECNÁ SOCIÁLNA OCHRANA ZAMESTNANCOV................. 265
§ 1 Smernica č. 91/533/EHS o povinnosti zamestnávateľa informovať
zamestnancov o podmienkach vyplývajúcich z pracovnej zmluvy
alebo pracovného pomeru.......................................................................266
I. Všeobecná charakteristika..............................................................266
II. Osobná pôsobnosť smernice..............................-.............................266

III. Informačná povinnosť zamestnávateľa .....................................
IV. Zamestnanci pracujúci v zahraničí............................................
V. Zmena údajov o pracovnej zmluve alebo o pracovnom pomere
11
267
269
270
8. KAPITOLA
PREVOD PODNIKU................................................................ ;....;......
§ 1 Zachovanie nárokov zamestnancov pri prevode podnikov, časti
Podnikov, závodov a časti závodov v judikatúre SD EU..................
I. K doterajšiemu vývoju.................................................................
II. Všeobecná charakteristika smernice č. 2001/23/ES....................
III. Pôsobnosť smernice.....................................................................
1 Územná pôsobnosť smernice...................................................
2 Osobná pôsobnosť.................................................. .................
IV. K vymedzeniu niektorých základných pojmov smernice...........
1 Prevodca..................................................................................
2 Nadobúdateľ............................................................................
3 Zástupcovia zamestnancov......................................................
4 Pojem „zamestnanec“..............................................................
V. Pojem prevodu podniku v smernici č. 2001/23/ES....................
1 Poskytovanie služieb ako predmet prevodu
v zmysle smernice č. 2001/23/ES..........................................
2 Iné spôsoby prevodu podniku alebo jeho časti - právne tituly
2.1 Prevod na základe zmluvy....................................................
2.2 Outsourcing a insourcing............................. ........................
2.3 Prevod podniku podľa Obchodného zákonníka..................
2.4 Prevod v rámci konkurzného konania.................................
3 Čiastkové závery pri posudzovaní pojmu prevod podniku
alebo časti podniku podľa judikatúry SD EÚ........................
4 Judikatúra SD EÚ a poznámky autora k právnym formám
prevodu podniku alebo časti podniku.....................................
5 Zachovanie hospodárskej identity..........................................
6 Prevod zložiek podnikania.....................................................
VI. Povinnosť konzultácií a informácií...........................................
Vil. Dôsledky prevodu podniku alebo časti podniku.......................
1 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov......
2 Zachovanie pracovných podmienok......................................
3 Súhrnné zhrnutie prevodu podniku
a zmeny pracovných podmienok...........................................
VIII. Ochrana pred prepustením zamestnanca z práce......................
1 Postoj zamestnanca k prevodu podniku
alebo časti podniku................................................................
271
272
,274
.277
.278
.278
.279
.282
.283
.283
.286
.286
.293
.298
.300
„301
„306
„313
„314
„316
„317
„320
„325
„327
„330
„.330
...332
...349
...350
...353

12
IX. Ochrana funkcií zástupcov zamestnancov
po uskutočnení prevodu podniku ........ .........................
X Problematika cezhraničných prevodov.............. ........
XI Zodpovednosť štátu za nenaplnenie ciel a smernice.......... ..............
fpostoi zamestnanca k prevodu podniku alebo jeho cast,............. o58
Z novšej judikatúry Súdneho dvora EU................................
PRÁVNA ÚPRAVA HROMADNÉHO PREPÚŠŤANIA..........................361
§ 1 Všeobecná charakteristika a doterajší vývoj právnej upravy
8 2 Osobná a územná pôsobnosť smernice................................... ........... 366
I. Poiem zamestnávateľ - pojem pôdni ......................
II Poiem podnik alebo prevádzka?....................................
§ 3 ^^Prepusľenieje^poj^néVvýpôveďou alebo so skončením ............... ^
„ 3S2
8 4 Zástupcovia zamestnancov.......................................................... ^
1. Konzultačné procedúry so sociálnym partnerom............................^
1 Kedy začať s konzultáciami?............. ..........''"'.j'" ono
2 Konzultačné procedúry pri nadnárodných podnikoch.................
8 5 Informačná povinnosť zamestnávatel a vo vzt a u
§ k príslušnému úradu práce, sociálnych veci a r0^ y — ..................^
1 Písomná forma informačnej povinnosti zaměstnavatel a.................
§ 6 Sankcie za nedodržanie povinností zaměstnavatel a ^
I. Sankcie za nedodržanie povinnosti zaměstnavatel a ^
pri hromadnom prepúšt ani..................................
§ 7 Odstupné pri skončení pracovného pomeru...........................................
PLATcS n Á NESCHOPNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA............................ 409
* ' ............»
8 2 Všeobecná charakteristika smernice c. 2008/94/bb...................... ^
I. Osobný a vecný rozsah smernice................................... ...417
1 Poiem zamestnávateľ.................................................'V............
H. Vecný rozsah smernice a pojem platobnej neschopnosti ........ ^
zamestnávateľa....................................................

13
1 Rozsah neuspokojených nárokov zamestnancov ................
2 Pozícia členských štátov vo vzťahu k neuspokojeným
nárokom zamestnancov........................................................
§ 3 Garančné fondy..................................................... ...............;.......
I Príslušnosť garančných fondov pri nadnárodných podnikoch
§ 4 Zodpovednosť štátu za nenáležitú implementáciu smernice........
I. Dávky garančného poistenia..................................................
423
425
426
.429
.430
.433
11. KAPITOLA ,
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACÍ ...........................
(Technická ochrana práce)
§ 1 Zdravotná ochrana.............................................. ..................................
I. Smernica č. 89/391/EHS o vykonaní opatrení
na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.....................
1 Osobný rozsah smernice..............................................................
2 Vecný rozsah smernice................................................................
3 Podstatný obsah smernice...........................................................
3.1 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa.....................................
3.2 Informovanie a vypočutie zamestnancov.................................
3.3 Preventívne lekárske prehliadky..............................................
3.4 Práva zamestnancov................................................................
3.5 Zástupcovia zamestnancov pre oblasť bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci......................................................
3.6 Garancie realizácie Rámcovej smernice..................................
II. Smernica č. 89/654/EHS o minimálnych požiadavkách
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách.........
III. Smernica č. 89/655/EHS o minimálnych požiadavkách
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri používaní
pracovných prostriedkov zamestnancami......................................
IV. Smernica č. 89/656/EHS o minimálnych požiadavkách na
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri používaní osobných
ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov....................
V. Smernica č. 90/269/EHS o minimálnych požiadavkách
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri ručnej manipulácii
s bremenami, ktoré vytvárajú možnosť poškodenia chrbtice
zamestnancov........................................................... .....................
VI. Smernica č. 90/270/EHS o minimálnych požiadavkách na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s obrazovými displejmi..
VII. Smernica č. 90/679/EHS o ochrane zamestnancov pred
nebezpečenstvami spojenými s ich vystavením biologickým
faktorom pri práci.........................................................................
437
439
439
440
440
441
441
,442
.442
.443
.443
.443
.444
444
445
445
446
447

14
Vili. Smernica č. 92/57/EHS o minimálnych zdravotných
požiadavkách v stavebníctve ...........................................................447
IX. Smernica č. 92/58/EHS o minimálnych požiadavkách
na bezpečnostné a zdravotné značky pri práci................................447
§ 2 Nebezpečné pracovné materiály............................................................448
I. Smernica č. 59/221/ESAE ktorou sa stanovujú základné normy
pre ochranu zdravia zamestnancov a verejnosti
pred ionizujúcim žiarením .............................................................. 448
II. Rámcová smernica č. 80/1107/EHS o ochrane
zamestnancov pred ohrozením chemickými, fyzikálnymi
a biologickými látkami pri práci, novelizovaná
smernicou č. 88/642/EHS.................................................................449
III. Smernica č. 90/394/EHS o ochrane zamestnancov pred
nebezpečenstvami spojenými s ich vystavením karcinogénnym
látkam pri práci.................................................................................449
IV. Smernica č. 82/605/EHS o ochrane zamestnancov pred
nebezpečenstvom pôsobenia olova a jeho iónových zlúčenín
na pracovisku....................................................................................450
V. Smernica č. 83/477/EHS o ochrane zamestnancov pred ohrozením
azbestom na pracovisku...................................................................451
VI. Smernica č. 86/188/EHS o ochrane zamestnancov pred
nebezpečenstvom spôsobeným hlukom na pracovisku...................451
VII. Smernica č. 88/364/EHS o ochrane zamestnancov zákazom
niektorých špecifických pracovných látok......................................451
VIII. Smernica č. 91/322/EHS o stanovení indikatívnych limitných
hodnôt pri aplikácii smernice č. 80/1107/EHS o ochrane
zamestnancov pred nebezpečenstvami vznikajúcimi
expozíciou chemických, fyzikálnych a biologických činiteľov
pri prací............................................................................................
12. KAPITOLA
PRACOVNÝ ČAS..................................................................................... 453
§ 1 Všeobecné právne základy......................................................v............. 453
I. Právna úprava pracovného času v sekundárnom práve EU.............454
II. Pojem pracovný čas podľa práva EU............................................ 456
1 Maximálny týždenný pracovný čas............................................457
1.1 Rozvrhové (referenčné) obdobie..............................................459
1.2 Maximálny týždenný pracovný čas podľa Zákonníka práce
a rozvrhové obdobie.................................................................459
1.3 Odchýlky z týždenného pracovného času................................460
1.4 Odchýlky podľa článku 17 ods. 2 smernice.............................. 462

15
III.
Maximálny denný pracovný čas podľa smernice ...........
1 Odchýlky ž denného pracovného času........................
1.1 Odchýlky podľa článku 17 ods. 1 smernice.............
1.2 Odchýlky podľa článku 17 ods. 2 smernice.............
1.3 Odchýlky podľa článku 17 ods. 3 smernice.............
1.4 Odchýlky podľa článku 17 ods. 4 a ods. 5. smernice
1.5 Odchýlky podľa článku 20 a článku 21 smernice....
464
465
465
465
465
467
467
13. KAPITOLA ,
PRÁVO NA ODPOČINOK PO VYKONANEJ PRACÍ
§ 1 Právna povaha času odpočinku................................
§ 2 Pojem času odpočinku.............................................
§ 3 Prestávky v práci......................................................
I. Nepretržitý týždenný odpočinok.......................
II. Denný odpočinok po vykonanej práci...............
§ 4 Sankcie za porušenie smernice.................................
469
469
471
472
472
473
475
14. KAPITOLA
PRÁVO ZAMESTNANCA NA DOVOLENKU................................
§ 1 Právne základy................................................................................
I. Oprávnený subjekt...................................................................
H. Právo na dovolenku ako právo case law..................................
III. Osobný rozsah práva na minimálnu ročnú dovolenku............
1 Čakacia doba pre účely dovolenky a iné podmienky vzniku
nároku na dovolenku............................................................
2 Trvanie minimálnej ročnej platenej dovolenky....................
3 Minimálny rozsah ročnej platenej dovolenky......................
4 Právo na dovolenku a zásada rovnakého zaobchádzania.....
4.1 Výmera dovolenky v závislosti od veku zamestnanca.....
5 Určenie čerpania dovolenky.................................................
6 Finančné zabezpečenie zamestnanca počas dovolenky.......
7 Časové ohraničenie uplatnenia dovolenky...........................
8 Preplatenie nevyčerpanej dovolenky ....................................
Z novšej judikatúry Súdneho dvora EU..................................
477
477
478
479
480
481
486
588
589
,489
,490
.490
.491
.492
.493
15. KAPITOLA
OCHRANA OSOBITNÝCH KATEGÓRII ZAMESTNANCOV
§ 1 Ochrana matiek.......................................................................
I. Pôsobnosť smernice č. 92/85/EHS....................................
II. Ochrana žien a matiek krátko po pôrode
pri výkone rizikových prác...............................................
497
497
498
499

16
III. Materská dovolenka............................................ ............................ 500
IV. Zákaz výpovede počas tehotenstva a počas materskej
alebo rodičovskej dovolenky........................................................... 500
V. Ochrana pracovných príjmov počas tehotenstva
a počas materskej alebo rodičovskej dovolenky.............................501
VI. Výkon nočnej práce.........................................................................502
VII. Prestávky v práci na dojčenie.........................................................502
VIII. Zachovanie doterajších práv............................................................502
§ 2 Smernica č. 2010/18/EÚ o rodičovskej dovolenke...............................502
I. Osobná a vecná pôsobnosť smernice...............................................503
II. Nárok na rodičovskú dovolenku.....................................................503
1 Pravidlá uplatňovania rodičovskej dovolenky............................. 504
III. Práva zamestnanca a zákaz diskriminácie....................................... 504
IV. Zachovanie doterajších práv............................................................ 505
V. Nárok na pracovné voľno z rodinných dôvodov............................. 506
VI. Materstvo a rodičovstvo a vplyv nových technológií.................... 511
1 Právo na materskú dovolenku aj v prípade, ak matka dieťa
neporadila.....................................................................................511
2 Právo na materskú dovolenku pri porodení dieťaťa
náhradnou matkou........................................................................512
§ 3 Pracovnoprávna ochrana mladistvých zamestnancov........................... 513
I. Podstatný obsah smernice................................................................513
II. Vecná a osobná pôsobnosť smernice............................................... 514
III. Osobný rozsah.................................................................................514
IV. Vymedzenie niektorých pojmov...................................................... 515
V. Zákaz detskej práce a výnimky z tohto zákazu...............................515
VI. Pracovný čas a čas odpočinku.........................................................516
VII. Výnimky zo zákazu nočnej práce................................................... 517
VIII. Denný odpočinok po práci...............................................................518
IX. Týždenný odpočinok po práci.........................................................518
X. Ročný čas odpočinku...................................................................... 519
XI. Prestávky v práci..............................................................................519
XII. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - povinnosti
zamestnávateľa................................................................................519
XIII. Informačná povinnosť zamestnávateľa........................................... 520
XIV. Zákaz zamestnávania.......................................................................520
XV. Práca mládeže v prípadoch vyššej moci.......................................... 521
XVI. Klauzula zachovania doterajšej úrovne...........................................522
16. KAPITOLA
MEDZINÁRODNÉ PRACOVNÉ PRÁVO SÚKROMNÉ.........................523

17
§ 1 Rímsky dohovor, nariadenie „Rím I“ a slovenské medzinárodné
právo súkromné .......................................................... ............................523
I. Individuálne pracovné zmluvy.........................................................524
II. Voľba rozhodného práva..................................................................525
III. Obmedzenie voľby rozhodného práva a uplatnenie princípu
výhodnosti pre zamestnanca............................................................. 528
IV. Imperatívne normy podľa článku 7 Rímskeho dohovoru
a článku 9 nariadenia „Rím I“.......................................................... 532
V. Rozhodné právo pri absencii voľby rozhodného práva....................534
1 Miesto, kde zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu...........534
1.1 Dočasný výkon zamestnania..................................................... 536
2 Právo štátu, v ktorom sa nachádza miesto podnikania.................536
3 Právo štátu, s ktorým má zmluva užšiu väzbu.............................537
17. KAPITOLA
KOLEKTÍVNE PRACOVNÉ PRÁVO....................................................... 539
§ 1 Európska zamestnanecká rada................................................................542
I. Cieľ a základná charakteristika........................................................ 543
II. Vymedzenie pojmov......................................................................... 544
1 Vymedzenie pojmu „monopolný (majoritný) podnik“ ................545
III. Pojem informovania a konzultácií.................................................... 545
IV. Osobná pôsobnosť smernice............................................................. 546
V. Vecná pôsobnosť smernice............................................................... 546
VI. Konanie, vedúce k zriadeniu európskej zamestnaneckej rady
alebo inej formy vypočutia a informácií zamestnancov..................547
VII. Subsidiárny právny model európskej zamestnaneckej rady............549
VIII. Európska zamestnanecká rada ex lege............................................549
1 Kompetencia európskej zamestnaneckej rady...............................552
2 Spôsob práce európskej zamestnaneckej rady a spôsob
fungovania postupu na oboznámenie a vypočutie zamestnancov.552
3 Ochrana zástupcov zamestnancov...............................................
4 Dôverné informácie.....................................................................
5 Dodržanie smernice.....................................................................
6 Súvislosť medzi smernicou a inými ustanoveniami....................
§ 2 Smernica č. 2002/14/ES k ustanoveniu všeobecného rámca
pre informovanie a konzultovanie zamestnancov................................
I. Osobná pôsobnosť smernice............................................................
II. Pojem zástupca zamestnancov.........................................................
III. Obsah informačnej a konzultačnej povinnosti...............................
IV. Práva zamestnancov vyplývajúce zo smernice...............................
§ 3 Smernica o európskej spoločnosti.....y.................................................
' ' Ústrední knshovnc
552
553
554
554
554
555
556
557
557
559
právnické fakulty MU
Brno

18
I. Spôsoby založenia európskej spoločnosti........................................560
II. Osobitný vyjednávači výbor.............................. 560
III. Vyjednávanie o spôsoboch a formách spolurozhodovania
a informovania zamestnancov v európskej spoločnosti...................562
IV. Kompetencia zástupcov zamestnancov............................................564
V. Použitie štandardných pravidiel....................................................... 565
1 Osobitný vyjednávači orgán..........................................................566
2 Vyjednávanie o spôsoboch a formách spolurozhodovania
a informovania zamestnancov v európskej spoločnosti................568
3 Spôsoby participácie zamestnancov na rozhodovaní európskej
spoločnosti podľa štandardných pravidiel.....................................568
§ 4 Európske družstvo...................................................................................568
§ 5 Smernica EP a Rady č. 2005/56/ES o cezhraničných zlúčeniach
alebo splynutiach kapitálových spoločností...........................................569
VI. Z judikatúry..................................................................................... 570
Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii.........................................572
Znenie najdôležitejších smerníc z pracovného práva...................................587
Register.........................................................................................................643
Zoznam literatúry..........................................................................................649


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist