načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Poznáváme elektroniku VII. -- Osciloskopy – Václav Malina

Poznáváme elektroniku VII. -- Osciloskopy
-12%
sleva

Kniha: Poznáváme elektroniku VII.
Autor: Václav Malina
Podtitul: Osciloskopy

Tato kniha by měla zájemcům pomoci zorientovat se v problematice měření s osciloskopem. V šesti kapitolách získají cenné rady a informace především méně zkušení zájemci. Dozvědí se jak pracuje osciloskop, jak s ním bezpečně zacházet a co ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  249 Kč 219
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 288
Rozměr: 0,0x0,0x0,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Hmotnost: 0,357kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Nakladatelské údaje: České Budějovice, Kopp, 2002
ISBN: 80-7232-175-7
EAN: 9788072321759
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato kniha by měla zájemcům pomoci zorientovat se v problematice měření s osciloskopem. V šesti kapitolách získají cenné rady a informace především méně zkušení zájemci. Dozvědí se jak pracuje osciloskop, jak s ním bezpečně zacházet a co lze od něho očekávat. Čtenáři jistě také ohodnotí podrobný popis řady jednoduchých měření. K tomu účelu slouží rovněž několik snadno zhotovitelných přípravků, realizovaných formou stavebních návodů.

Zkušenější zájemci ocení informace o činnosti digitálního osciloskopu a jeho srovnání s analogovým. Kromě toho různé koncepce obrazovek, časových základen, vertikálních i horizontálních zesilovačů a dalšího technického vybavení, inspirujícího k inovaci starších přístrojů.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Václav Malina - další tituly autora:
Poznáváme elektroniku VI -- od A do Z Poznáváme elektroniku VI
Poznáváme elektroniku II. Poznáváme elektroniku II.
Poznáváme elektroniku III. Poznáváme elektroniku III.
Poznáváme elektroniku I. Poznáváme elektroniku I.
Václav Malina - Pastely Václav Malina
Alice Kopečková Alice Kopečková
 
Ke knize "Poznáváme elektroniku VII. -- Osciloskopy" doporučujeme také:
Poznáváme elektroniku VIII. -- Digitální technika Poznáváme elektroniku VIII.
Poznáváme elektroniku V. Poznáváme elektroniku V.
304 zajímavých zapojení 304 zajímavých zapojení
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1 O sciloskop se p řed sta v u je ................................................. 13

1.1 Co je oscilo sk o p ? ..................................................................................13

1.2 A nalogový o sc ilo sk o p ....................................................................... 14

1.2.1 Druhy analogových osciloskopů......................................14

1.3 P rincip čin n osti an alogovéh o o scilo sk o p u ...........................16

1.4 Z ákladní části an alogovéh o o scilo sk o p u ............................... 18

1.5 M oderní an alogové o sc ilo sk o p y .................................................20

1.6.0 Analogové osciloskopy se specifickým zaměřením........... 21

1.6.1 Paměťové osciloskopy.........................................................22

1.6.2 Vzorkovací osciloskopy.......................................................22

1.6.3 Dvoupaprskové osciloskopy................................................32

1.7 D igitáln í pam ěťové o sc ilo sk o p y .................................................32

1.7.1 Činnost digitálního pamětového osciloskopu................... 34

1.7.2 Analogově digitální převodník...........................................35

1.8 P orovnání vlastn ostí analogovéh o oscilosk opu

s d igitáln ím o scilo sk o p em .............................................................40

2 O sciloskopická ob razovk a ................................................. 42

2.1 E lektronová tr y s k a ........................................................................... 42

2.2 V ychylovací d e s tič k y ........................................................................48

2.3 R ozložení napětí na elek trodách o b ra zo v k y ....................... 52

2.4 V ychylovací citliv o st o b ra zo v k y .................................................54

2.5 S tín ítk o o b razovk y.............................................................................56

2.6 V ýbava m oderních o b razovek ..................................................... 59

2.6.1 Segmentované vychylovací destičky..................................60

2.6.2 Urychlování paprsku..........................................................64

2.6.3 Stínění vychylovacích destiček...........................................65

2.6.4 Zvětšení vychylování...........................................................65

2.6.5 Zatemňovací elektroda .......................................................66

2.6.6 Vnitřní uspořádání obrazovky...........................................67

2.7 O brazovky s elek trom agn etick ým v y ch y lo v á n ím .............68

2.8 Zdroj vysokého n a p ě tí......................................................................69

3 Č asová zá k la d n a .....................................................................72

3.1 Volně b ěžící časová zá k la d n a ......................................................75


3.1.1 Činnost generátoru trojúhelníkového průběhu............... 78

3.1.2 Synchronizace volně běžící časové základny................... 79

3.2 S p ou štěn á časová zá k la d n a ..........................................................81

3.2.1 Vliv různě dlouhého časového úseku tl

na zobrazení signálu...........................................................82

3.2.2 Schéma zapojení spouštěné časové základny................... 85

3.2.3 Rozdíl mezi volně běžící

a spouštěnou časovou základnou.......................................88

3.3 O bvody lin earizace p ilovéh o p rů b ěh u ....................................88

3.3.1 Linearizace průběhu napětí

pomocí kladné zpětné vazby (bootstrap) ......................... 89

3.3.2 Linearizace pomocí záporné zpětné vazby

(Millerův integrátor)...........................................................92

3.4. G enerátory ob délník ových p rů b ě h ů ...................................... 93

3.4.1 Astabilní klopný obvod (multivibrátor) ............................ 94

3.4.2 Monostabilní klopný obvod...............................................100

3.4.3 Bistabilní klopný obvod....................................................103

3.4.5 Schmittův klopný obvod (trigger) ...................................107

3.5 T varovací o b v o d y ............................................................................. I l l

3.5.1 Omezovači obvody..............................................................111

3.5.2 Derivační obvody............................................................... 113

3.5.3 Integrační obvody.............................................................. 115

3.5.4 Výstupní tvarovací obvody.................................... 116

3.5.5 Synchronizační obvody..................................................... 117

3.6 Jed n od u ch á časová základna - úplné z a p o je n í.............. 118

3.6.1 Popis činnosti časové základny........................................121

3.7 Č asová základna sou časn ých o scilo sk o p ů ........................ 124

3.7.1 Hlavní části dvoukanálové časové základny. ................ 125

3.7.2 Charakteristické vlastnosti časové základny................. 127

4 V ertikální z e silo v a č .......................................................... 131

4.1 Základní požadavky na vertik áln í zesilo v a č ................... 131

4.2 H lavní části vertik áln íh o z e silo v a č e ................................... 134

4.3 A ktivní sou částk y v širokopásm ovém z e silo v a č i......... 135

4.4 P asivn í sou částk y v širokopásm ovém z e silo v a č i......... 141

4.5 Z kreslení a jeho p říčin y .............................................................. 142

4.6 V stupní d ěliče .................................................................................. 145

4.7 N apěťový zesilovač (p ře d z esilo v a č ).................................... 148

4.7.1 Diferenciální zesilovač......................................................149

4.7.2 Zapojení do kaskody.......................................................... 156

4.7.3. Kompenzace v oblasti vysokých kmitočtů..................... 158


4.7.4 Stejnosměrná vazba mezi stupni zesilovače................. 162

4.8 Zpožď ovací v e d e n í........................................................................ 166

4.9 K oncový stupeň z e s ilo v a č e ....................................................... 168

4.9.1 Koncový stupeň v kaskodě ...............................................170

4.10 O sciloskopické so n d y ................................................................ 176

4.10.1 Pasivní sondy................................................................. 177

4.10.2 Aktivní sondy..................................................................182

4.10.3 Proudové sondy................................................................186

5 Zobrazování na oscilosk opu ...................................... 190

5.1 P řední panel o scilo sk o p u .......................................................... 190

5.2 Jak správně rozum ět zobrazeným p rů b ěh ů m ............... 193

5.3 Z ačínám e pracovat s o sc ilo sk o p e m ..................................... 197

5.3.1 Zobrazení střídavého napětí.............................................198

5.3.2 Zobrazování usměrněného napětí................................... 201

5.3.3 Napěťové omezení diodovým omezovačem..................... 205

5.4 M ěření n a p ě tí................................................................................... 207

5.4.1 Kontrola zesílení zesilovače pomocí sinusového signálu..208

5.4.1 Kontrola (cejchování) stejnosměrným napětím ............. 210

5.4.3 Kontrola (cejchování) kalibračním napětím osciloskopu211

5.5 K ontrola časové zá k la d n y ...........................................................213

5.6 Z obrazování pravoúhlým p rů b ěh em .....................................215

5.8 Zjišťování fázovéh o p o su v u ........................................................220

5.9 P růběhy n apětí na ty risto ru ...................................................... 223

5.10 M ěření na zesilovači sinu sovým sig n á lem .......................225

5.10.1 Měření tvarového — nelineárního zkreslení................. 226

5.10.2 Měření fázové charakteristiky.......................................230

5.10.3 Kontrola tvarového zkreslení korekčního zesilovače -

ekvalizéru........................................................................ 234

5.10.4 Kontrola tvarového zkreslení koncového stupně........235

5.10.5 Měření výkonu zesilovače...............................................238

5.10.6 Měření intermodulačního zkreslení.............................. 240

5.11 K ontrola zesilovačů obdélníkovým s ig n á le m ................243

5.11.1 Vliv regulace hlasitosti na lineární zkreslení .............. 244

5.11.2 Ověření funkce korekčního zesilovače.......................... 245

5.12 K ontrola zesilovačů signálem pilového průběhu ......251

5.13 M ěření času, periody, šíře im pulsu a fr ek v en ce ......... 253

5.14 M ěření k m itočtu L issajousovým i o b ra zci........................ 257

5.15 M ěření k m itočtu s pravoúhlým p rů b ěh em .................... 260

5.16 M ěření k m itočtu kruhovou sto p o u .................................... 262


5.17 Zobrazování vysokofrekvenčních obvodů

rozm ítačem (w oblerem )......................................................... 265

6 Přípravky pro m ěření na oscilosk op u ...................269

6.1 Sinusový generátor s dvojitým T- člá n k em .................... 269

6.2 Tvarovací obvod s výstupním pravoúhlým průběhem 273

6.3 G enerátor pilového prů b ěh u ....................................................277

6.4 Napěťový z e silo v a č ..................................................................... 281

6.5 K orekční zesilo v a č........................................................................284
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.