načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Poznáváme elektroniku VII. -- Osciloskopy - Václav Malina

  > > > > Poznáváme elektroniku VII.  
Poznáváme elektroniku VII. -- Osciloskopy
-13%
sleva

Kniha: Poznáváme elektroniku VII. -- Osciloskopy
Autor:

Tato kniha by měla zájemcům pomoci zorientovat se v problematice měření s osciloskopem. V šesti kapitolách získají cenné rady a informace především méně zkušení zájemci. Dozvědí ...
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  249 Kč 216
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Rok vydání: 2004
Počet stran: 288
Rozměr: 0,0x0,0x0,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Hmotnost: 0,357kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 80-7232-175-7
EAN: 9788072321759
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato kniha by měla zájemcům pomoci zorientovat se v problematice měření s osciloskopem. V šesti kapitolách získají cenné rady a informace především méně zkušení zájemci. Dozvědí se jak pracuje osciloskop, jak s ním bezpečně zacházet a co lze od něho očekávat. Čtenáři jistě také ohodnotí podrobný popis řady jednoduchých měření. K tomu účelu slouží rovněž několik snadno zhotovitelných přípravků, realizovaných formou stavebních návodů. Zkušenější zájemci ocení informace o činnosti digitálního osciloskopu a jeho srovnání s analogovým. Kromě toho různé koncepce obrazovek, časových základen, vertikálních i horizontálních zesilovačů a dalšího technického vybavení, inspirujícího k inovaci starších přístrojů.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Václav Malina - další tituly autora:
Poznáváme elektroniku VIII. - Digitální technika Poznáváme elektroniku VIII.
Malina, Václav
Cena: 266 Kč
Poznáváme elektroniku V. Poznáváme elektroniku V.
Malina, Václav
Cena: 214 Kč
Poznáváme elektroniku IV. Poznáváme elektroniku IV.
Malina, Václav
Cena: 150 Kč
Poznáváme elektroniku VI -- od A do Z Poznáváme elektroniku VI
Malina, Václav
Cena: 216 Kč
Poznáváme elektroniku II. Poznáváme elektroniku II.
Malina, Václav
Cena: 152 Kč
Poznáváme elektroniku I. Poznáváme elektroniku I.
Malina, Václav
Cena: 187 Kč
 
Zákazníci kupující knihu "Poznáváme elektroniku VII. -- Osciloskopy" mají také často zájem o tyto tituly:
Poznáváme elektroniku III. Poznáváme elektroniku III.
Malina, Václav
Cena: 152 Kč
Elektronika v domácnosti -- Poznáváme elektroniku Elektronika v domácnosti
Malina, Václav
Cena: 43 Kč
Automobily VIII -- Diagnostika motorových vozidel II. Automobily VIII

Cena: 305 Kč
Programování mikroprocesorů Programování mikroprocesorů
Bumba, Jiří
Cena: 169 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
1 O sciloskop se p řed sta v u je ................................................. 13
1.1 Co je oscilo sk o p ? ..................................................................................13
1.2 A nalogový o sc ilo sk o p ....................................................................... 14
1.2.1 Druhy analogových osciloskopů......................................14
1.3 P rincip čin n osti an alogovéh o o scilo sk o p u...........................16
1.4 Z ákladní části an alogovéh o o scilo sk o p u............................... 18
1.5 M oderní an alogové o sc ilo sk o p y .................................................20
1.6.0 Analogové osciloskopy se specifickým zaměřením........... 21
1.6.1 Paměťové osciloskopy.........................................................22
1.6.2 Vzorkovací osciloskopy.......................................................22
1.6.3 Dvoupaprskové osciloskopy................................................32
1.7 D igitáln í pam ěťové o sc ilo sk o p y .................................................32
1.7.1 Činnost digitálního pamětového osciloskopu................... 34
1.7.2 Analogově digitální převodník...........................................35
1.8 P orovnání vlastn ostí analogovéh o oscilosk opu
s d igitáln ím o scilo sk o p em .............................................................40
2 O sciloskopická ob razovk a................................................. 42
2.1 E lektronová tr y s k a........................................................................... 42
2.2 V ychylovací d e s tič k y ........................................................................48
2.3 R ozložení napětí na elek trodách o b ra zo v k y....................... 52
2.4 V ychylovací citliv o st o b ra zo v k y .................................................54
2.5 S tín ítk o o b razovk y.............................................................................56
2.6 V ýbava m oderních o b razovek..................................................... 59
2.6.1 Segmentované vychylovací destičky..................................60
2.6.2 Urychlování paprsku..........................................................64
2.6.3 Stínění vychylovacích destiček...........................................65
2.6.4 Zvětšení vychylování...........................................................65
2.6.5 Zatemňovací elektroda .......................................................66
2.6.6 Vnitřní uspořádání obrazovky...........................................67
2.7 O brazovky s elek trom agn etick ým v y ch y lo v á n ím.............68
2.8 Zdroj vysokého n a p ě tí......................................................................69
3 Č asová zá k la d n a .....................................................................72
3.1 Volně b ěžící časová zá k la d n a ......................................................75

3.1.1 Činnost generátoru trojúhelníkového průběhu ............... 78
3.1.2 Synchronizace volně běžící časové základny................... 79
3.2 S p ou štěn á časová zá k la d n a ..........................................................81
3.2.1 Vliv různě dlouhého časového úseku tl
na zobrazení signálu...........................................................82
3.2.2 Schéma zapojení spouštěné časové základny................... 85
3.2.3 Rozdíl mezi volně běžící
a spouštěnou časovou základnou.......................................88
3.3 O bvody lin earizace p ilovéh o p rů b ěh u....................................88
3.3.1 Linearizace průběhu napětí
pomocí kladné zpětné vazby (bootstrap) ......................... 89
3.3.2 Linearizace pomocí záporné zpětné vazby
(Millerův integrátor)...........................................................92
3.4. G enerátory ob délník ových p rů b ě h ů...................................... 93
3.4.1 Astabilní klopný obvod (multivibrátor) ............................ 94
3.4.2 Monostabilní klopný obvod...............................................100
3.4.3 Bistabilní klopný obvod....................................................103
3.4.5 Schmittův klopný obvod (trigger) ...................................107
3.5 T varovací o b v o d y............................................................................. I l l
3.5.1 Omezovači obvody..............................................................111
3.5.2 Derivační obvody............................................................... 113
3.5.3 Integrační obvody.............................................................. 115
3.5.4 Výstupní tvarovací obvody.................................... 116
3.5.5 Synchronizační obvody..................................................... 117
3.6 Jed n od u ch á časová základna - úplné z a p o je n í.............. 118
3.6.1 Popis činnosti časové základny........................................121
3.7 Č asová základna sou časn ých o scilo sk o p ů ........................ 124
3.7.1 Hlavní části dvoukanálové časové základny. ................ 125
3.7.2 Charakteristické vlastnosti časové základny................. 127
4 V ertikální z e silo v a č.......................................................... 131
4.1 Základní požadavky na vertik áln í zesilo v a č................... 131
4.2 H lavní části vertik áln íh o z e silo v a č e................................... 134
4.3 A ktivní sou částk y v širokopásm ovém z e silo v a č i......... 135
4.4 P asivn í sou částk y v širokopásm ovém z e silo v a č i......... 141
4.5 Z kreslení a jeho p říčin y .............................................................. 142
4.6 V stupní d ěliče .................................................................................. 145
4.7 N apěťový zesilovač (p ře d z esilo v a č ).................................... 148
4.7.1 Diferenciální zesilovač......................................................149
4.7.2 Zapojení do kaskody.......................................................... 156
4.7.3. Kompenzace v oblasti vysokých kmitočtů..................... 158

4.7.4 Stejnosměrná vazba mezi stupni zesilovače ................. 162
4.8 Zpožď ovací v e d e n í........................................................................ 166
4.9 K oncový stupeň z e s ilo v a č e ....................................................... 168
4.9.1 Koncový stupeň v kaskodě ...............................................170
4.10 O sciloskopické so n d y................................................................ 176
4.10.1 Pasivní sondy................................................................. 177
4.10.2 Aktivní sondy..................................................................182
4.10.3 Proudové sondy................................................................186
5 Zobrazování na oscilosk opu ...................................... 190
5.1 P řední panel o scilo sk o p u.......................................................... 190
5.2 Jak správně rozum ět zobrazeným p rů b ěh ů m............... 193
5.3 Z ačínám e pracovat s o sc ilo sk o p e m..................................... 197
5.3.1 Zobrazení střídavého napětí.............................................198
5.3.2 Zobrazování usměrněného napětí................................... 201
5.3.3 Napěťové omezení diodovým omezovačem..................... 205
5.4 M ěření n a p ě tí................................................................................... 207
5.4.1 Kontrola zesílení zesilovače pomocí sinusového signálu..208
5.4.1 Kontrola (cejchování) stejnosměrným napětím ............. 210
5.4.3 Kontrola (cejchování) kalibračním napětím osciloskopu211
5.5 K ontrola časové zá k la d n y ...........................................................213
5.6 Z obrazování pravoúhlým p rů b ěh em.....................................215
5.8 Zjišťování fázovéh o p o su v u ........................................................220
5.9 P růběhy n apětí na ty risto ru...................................................... 223
5.10 M ěření na zesilovači sinu sovým sig n á lem.......................225
5.10.1 Měření tvarového — nelineárního zkreslení................. 226
5.10.2 Měření fázové charakteristiky.......................................230
5.10.3 Kontrola tvarového zkreslení korekčního zesilovače -
ekvalizéru........................................................................ 234
5.10.4 Kontrola tvarového zkreslení koncového stupně........235
5.10.5 Měření výkonu zesilovače...............................................238
5.10.6 Měření intermodulačního zkreslení.............................. 240
5.11 K ontrola zesilovačů obdélníkovým s ig n á le m................243
5.11.1 Vliv regulace hlasitosti na lineární zkreslení .............. 244
5.11.2 Ověření funkce korekčního zesilovače.......................... 245
5.12 K ontrola zesilovačů signálem pilového průběhu ......251
5.13 M ěření času, periody, šíře im pulsu a fr ek v en ce......... 253
5.14 M ěření k m itočtu L issajousovým i o b ra zci........................ 257
5.15 M ěření k m itočtu s pravoúhlým p rů b ěh em.................... 260
5.16 M ěření k m itočtu kruhovou sto p o u.................................... 262

5.17 Zobrazování vysokofrekvenčních obvodů
rozm ítačem (w oblerem )......................................................... 265
6 Přípravky pro m ěření na oscilosk op u ...................269
6.1 Sinusový generátor s dvojitým T- člá n k em.................... 269
6.2 Tvarovací obvod s výstupním pravoúhlým průběhem 273
6.3 G enerátor pilového prů b ěh u ....................................................277
6.4 Napěťový z e silo v a č ..................................................................... 281
6.5 K orekční zesilo v a č........................................................................284


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist