načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Pozemkové právo - Milan Pekárek; kolektív

Pozemkové právo
-6%
sleva

Kniha: Pozemkové právo
Autor: ;

Předkládaná publikace je určena především studentům práv, jimž má poskytnout co možná nejširší ucelený přehled o právní regulaci pozemkových vztahů v České republice. Vztahů, ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 336
Rozměr: 206x149
Úprava: 334 stran
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788073802530
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Předkládaná publikace je určena především studentům práv, jimž má poskytnout co možná nejširší ucelený přehled o právní regulaci pozemkových vztahů v České republice. Vztahů, které v každé společnosti patří k těm základním stejně, jako bez pozemků není možná realizace žádné lidské aktivity. Autoři věří, že se stane prospěšnou i právní praxi a poučení v ní jistě najde i laická veřejnost.

Další popis

Publikace poskytuje ucelený přehled o právní regulaci pozemkových vztahů v České republice. Soustředěním podstatné části problematiky právní úpravy této oblasti se snaží odstranit handicap způsobený roztříštěností regulace do množství různých právních pramenů. Pozornost je věnována obecné části pozemkového práva, tzn. institutům jako pozemkové vlastnictví, územní plánování, evidence nemovitostí či pozemkové úpravy, ale také otázkám sousedských práv, stavby na cizím pozemku či vyvlastňování pozemků a staveb. Kniha je určena zejména studentům právnických fakult a odborné právnické veřejnosti. Autoři však věří, že poučení v ní najde i laická veřejnost, neboť pozemkové vztahy patří mezi základní vztahy v každé společnosti a dotýkají se bezprostředně každého z nás – bez pozemků není možná realizace žádné lidské aktivity.



Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1. kapitola - Pozemkové právo - obecné otázky

1.1 Pojem a objekt pozemkových vztahů

1.2 Subjekty pozemkověprávních vztahů

1.3 Obsah pozemkověprávních vztahů

1.4 Metoda právní regulace

1.5 Principy pozemkového práva

1.6 Systém českého pozemkového práva

2. kapitola - Pozemkové vlastnictví

2.1 Pozemkové vlastnictví - obecné otázky

2.1.1 Pojem vlastnictví obecně

2.1.2 Pozemkové vlastnictví - objekt

2.1.3 Pozemkové vlastnictví - subjekty

2.1.4 Pozemkové vlastnictví - obsah

2.1.5 Pozemkové vlastnictví - způsoby jeho nabývání

2.2 Pozemkové vlastnictví některých subjektů

2.2.1 Pozemkové vlastnictví státu - úvodem

2.2.2 Pozemkové vlastnictví v zákoně č. 219/2000 Sb.,

o majetku České republiky

2.2.3 Pozemkové vlastnictví v zákoně č. 77/1997 Sb.,

o státním podniku

2.2.4 Pozemkové vlastnictví v zákoně č. 569/1991 Sb.,

o Pozemkovém fondu České republiky

2.2.5 Pozemkové vlastnictví v zákoně č. 95/1999 Sb., o podmínkách

převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu

na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém

fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

2.2.6 Pozemkové vlastnictví obcí a krajů

2.2.6.1 Úvodní poznámky

2.2.6.2 Vznik pozemkového vlastnictví obcí

2.2.6.3 Pozemkové vlastnictví krajů

3. kapitola - Držba, vydržení

3.1 Pojem „držba" a její znaky

3.2 Vydržení


4. kapitola - Věcná břemena, právo zástavní a podzástavní

4.1 Úvodní poznámky

4.2 Současná právní úprava věcných břemen

4.3 Právo zástavní a podzástavní

4.3.1 Právo zástavní - pojem a funkce

4.3.2 Vznik zástavního práva - předpoklady

4.3.3 Vznik zástavního práva - právní skutečnosti

4.3.4 Obsah zástavního práva

4.3.5 Zánik zástavního práva

4.3.6 Právo podzástavní

5. kapitola - Sousedská práva, stavba na cizím pozemku

5.1 Sousedská práva

5.2 Stavba na cizím pozemku

6. kapitola - Vyvlastňování pozemků a staveb

6.1 Úvodní poznámky

6.2 Platná právní úprava

6.3 Pojem a cíl vyvlastnění

6.4 Podmínky vyvlastnění

6.5 Práva třetích osob

6.6 Náhrada za vyvlastnění

6.7 Vyvlastňovací řízení

6.8 Soudní kontrola rozhodnutí o vyvlastnění

6.9 Zrušení vyvlastňovacího rozhodnutí

6.10 Vyvlastnění podle zák. č. 222/1999 Sb.,

o zajišťování obrany České republiky

7. kapitola - Užívací vztahy k pozemku

7.1 Nájem pozemku

7.1.1 Základní charakteristika nájemního vztahu k pozemku

7.1.2 Vznik nájemního vztahu k pozemku

7.1.3 Obsah nájemního vztahu

7.1.3.1 Práva a povinnosti pronajímatele

7.1.3.2 Práva a povinnosti nájemce

7.1.4 Skončení nájmu

7.2 Výpůjčka

7.2.1 Vznik

7.2.2 Obsah

7.2.3 Zánik výpůjčky


7.3 Právo hospodaření

8. kapitola - Účelová kategorizace půdy

8.1 Vznik a funkce

8.2 Zařazení pozemku do účelové kategorie a jeho změna

9. kapitola - Územní plánování

9.1 Úvodní poznámky

9.2 Prameny právní úpravy

9.3 Územní plánování

9.3.1 Cíle a úkoly územního plánování

9.3.2 Subjekty územního plánování

9.3.3 Územně plánovací informace

9.3.4 Nástroje územního plánování

9.3.4.1 Územně plánovací podklady

9.3.4.2 Politika územního rozvoje

9.3.4.3 Územně plánovací dokumentace

9.3.4.4 Vymezení zastavěného území

9.3.4.5 Územní opatření

9.3.4.6 Přezkoumávání aktů územního plánování.

9.3.4.7 Úprava vztahů v území

9.4 Územní rozhodování

9.4.1 Základní charakteristika

9.4.2 Prameny právní úpravy

9.4.3 Územní rozhodnutí a územní řízení

9.4.3.1 Druhy územních rozhodnutí

a jejich charakteristika

9.4.3.2 Charakteristika jednotlivých druhů

územního rozhodnutí

9.4.3.3 Územní řízení

9.4.3.4 Územní souhlas

10. kapitola - Pozemkové úpravy

10.1 Úvod a prameny právní úpravy

10.2 Pojem a cíl pozemkových úprav

10.3 Předmět pozemkových úprav

10.4 Obvod pozemkových úprav

10.5 Formy pozemkových úprav

10.6 Rozhodování o pozemkových úpravách

10.7 Návrh pozemkových úprav


10.7.1 Základní principy

10.7.2 Společná zařízení

10.7.3 Majetkoprávní otázky

10.7.4 Součinnost s vlastníky pozemků

10.7.5 Souhlasy vlastníků

10.7.6 Přiměřenost původních a navrhovaných pozemků

10.7.7 „Duplicitní zápis vlastnictví" v rámci pozemkových úprav .

10.7.8 Projednání zpracovaného návrhu pozemkových úprav

10.8 Rozhodnutí o pozemkových úpravách

10.8.1 Schvalování návrhu pozemkových úprav

10.8.2 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv,

o zřízení nebo zrušení věcných břemen

10.8.3 Důsledky rozhodnutí o schválení

návrhu pozemkových úprav

10.9 Pozemkové úpravy v územích s nedokončeným scelováním

10.10 Provádění pozemkových úprav

10.11 Hospodaření na vytyčených pozemcích

10.12 Vazba na územní řízení

10.13 Užívání pozemků v průběhu pozemkových úprav

10.14 Náklady na pozemkové úpravy

11. kapitola - Katastr nemovitostí

11.1 Stručný přehled vývoje evidence nemovitostí v českých zemích....

11.1.1 Stabilní katastr

11.1.2 Pozemkové knihy

11.1.2.1 Zásady knihovního práva

11.1.2.2 Knihovní zápisy

11.1.3 Pozemkový katastr

11.1.4 Jednotná evidence půdy

11.1.5 Evidence nemovitostí

11.1.6 Registrace smluv státním notářstvím

11.2 Prameny současné právní úpravy

11.2.1 Zákon č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, v platném znění..

11.2.2 Zákon č. 344/1992 Sb, o katastru nemovitostí

České republiky (katastrální zákon),

ve znění pozdějších předpisů

11.2.3 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických

a jiných věcných práv k nemovitostem,

ve znění pozdějších předpisů


11.2.4 Vyhláška ČÚZK č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška),

ve znění pozdějších předpisů

11.2.5 Vyhláška o poskytování údajů

z katastru nemovitostí České republiky

11.2.6 Zákon č. 359/1992 Sb, o zeměměřických a katastrálních

orgánech, ve znění pozdějších předpisů

11.2.7 Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů

11.3 Katastr nemovitostí - pojem, jeho funkce, vnitřní členění

11.3.1 Pojem a funkce katastru nemovitostí

11.3.2 Katastrální operát

11.3.3 Závaznost údajů katastru nemovitostí

11.4 Obsah katastru nemovitostí

11.4.1 Předmět evidence v katastru nemovitostí

11.4.2 Označování nemovitostí v listinách

11.4.3 Předmět zápisů v katastru nemovitostí

11.5 Druhy zápisů v katastru nemovitostí

11.5.1 Vklad

11.5.1.1 Povaha vkladu

11.5.1.2 Vkladové řízení

11.5.2 Záznam

11.5.2.1 Povaha záznamu

11.5.2.2 Postup katastrálního úřadu

při provádění záznamu

11.5.2.3 Zápis jiných než věcných práv

11.5.2.4 Duplicitní zápis vlastnictví

11.5.3 Poznámka

11.5.3.1 Povaha poznámky

11.5.3.2 Postup katastrálního úřadu

při provádění poznámky

11.6 Zásady vedení právních vztahů v katastru nemovitostí

11.6.1 Zásada intabulační

11.6.2 Zásada dispoziční a zásada oficiality

11.6.3 Zásada legality

11.6.4 Zásada priority

11.6.5 Zásada materiální publicity

11.6.6 Zásada formální publicity - poskytování

údajů z katastru


11.6.6.1 Formy poskytování údajů z katastru

11.6.6.2 Úplata za poskytování údajů

11.7 Další zásahy do katastrálního operátu

11.7.1 Revize údajů katastru

11.7.2 Oprava chyb v katastrálním operátu

11.7.2.1 Pojem chyba v katastrálním operátu

11.7.2.2 Řízení o opravě chyby

11.7.3 Obnova katastrálního operátu

11.7.3.1 Obnova katastrálního operátu

novým mapováním

11.7.3.2 Obnova katastrálního operátu přepracováním

souboru geodetických informací

11.7.3.3 Obnova katastrálního operátu na podkladě

výsledků pozemkových úprav

11.7.3.4 Řízení o námitkách

a vyhlášení platnosti operátu

12. kapitola - Zemědělský půdní fond a jeho ochrana

12.1 Pojem zemědělský půdní fond

12.2 Principy právního režimu ochrany zemědělského půdního fondu.

12.3 Právní prostředky ochrany zemědělského půdního fondu

12.3.1 Ochrana kvality zemědělské půdy

12.3.2 Změny druhu (kultury) pozemku

12.3.3 Ochrana zemědělského půdního fondu

při některých zvláštních činnostech

12.3.4 Ochrana kvantity (rozlohy) pozemků

náležejících do zemědělského půdního fondu

12.3.5 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu .

12.3.6 Sankce

12.4 Působnost orgánů ochrany zemědělského půdního fondu

13. kapitola - Právní režim pozemků plnících funkce lesa

13.1 Vymezení pojmu „pozemky určené k plnění funkcí lesa"

13.2 Základní principy ochrany pozemků

učených k plnění funkcí lesa

13.3 Zvláštnosti vlastnického práva a užívacích vztahů

k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa

13.4 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

před jejich odnímáním pro jiné účely


13.4.1 Odnětí pozemků a omezení jejich využívání

13.4.2 Ekonomický nástroj ochrany pozemků

určených k plnění funkcí lesa

13.5 Sankce

13.6 Působnost orgánů státní správy lesů

14. kapitola - Právní režim pozemků sloužících vodnímu

hospodářství

14.1 Vymezení pojmů

14.2 Majetkoprávní vztahy k vodám a pozemkům

14.3 Právní režim koryt vodních toků

14.3.1 Změny koryta vodního toku

14.3.2 Povinnosti vlastníků koryt vodních toků

14.3.3 Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s vodními toky..

14.4 Povinnosti vlastníků ostatních pozemků

14.5 Vodní díla a právní režim pozemků

14.6 Zvláštnosti právního režimu pozemků ohrožených

v souvislosti s povodněmi

15. kapitola - Právní režim pozemků v přírodě v rámci ochrany

přírody

15.1 Úvodní poznámky a prameny právní úpravy

15.2 Ústavní základy omezení vlastnického práva k pozemkům

z důvodu ochrany přírody a krajiny

15.3 Základní prostředky územní ochrany přírody a krajiny

a pozemkové vztahy

15.3.1 Obecná územní ochrana přírody a krajiny

a pozemkové vztahy

15.3.1.1 Územní systémy ekologické stability

15.3.1.2 Krajinný ráz

15.3.1.3 Přechodně chráněná plocha

15.3.1.4 Jeskyně

15.3.2 Zvláštní územní ochrana přírody a pozemkové vztahy

15.3.2.1 Kategorizace zvláště chráněných území

15.3.2.2 Základní ochranné podmínky (zákazy ex lege) .

15.3.2.3 Bližší ochranné podmínky

15.3.2.4 Závazné stanovisko k některým činnostem

ve zvláště chráněných územích

15.3.2.5 Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích.


15.3.2.6 Ochranná pásma zvláště chráněných území

15.3.2.7 Postavení vlastníka při vyhlašování zvláště

chráněných území

15.3.2.8 Omezení dispozic

s pozemkovým vlastnictvím státu

15.3.2.9 Nabídková povinnost v souvislosti

se záměrem prodat v zákoně vymezené pozemky

na území zvláště chráněných

15.4 Nátura 2000 a pozemkové vztahy

15.4.1 Úvodní poznámka

15.4.2 Evropsky významné lokality

15.4.3 Ptačí oblasti

15.5 Opatření ke zlepšování přírodního prostředí

15.6 Přístup do krajiny

15.6.1 Veřejně přístupná čestní síť

15.6.2 Právo volného průchodu

15.7 Vstup na pozemky

15.8 Vyvlastnění

15.9 Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodářství

15.10 Vztah zákona o ochraně přírody

k předpisům upravujícím majetkoprávní vztahy

16. kapitola - Právní režim pozemků v rámci hornických činností..

16.1 Základní pojmy

16.2 Vyhledávání a průzkum ložisek

16.2.1 Průzkumné území

16.2.2 Provádění geologických prací

16.2.3 Náhrada škody

16.3 Chráněné ložiskové území

16.4 Dobývací prostor

16.5 Výstavba dolů a lomů

16.6 Dobývání ložisek

16.7 Náhrada důlních škod




       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist