načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Požární bezpečnost staveb - kolektiv autorů

  > > > > Požární bezpečnost staveb  
Požární bezpečnost staveb
-6%
sleva

Kniha: Požární bezpečnost staveb
Autor:

Cílem předkládaného učebního textu je poskytnout základní přehled o požárně bezpečnostních požadavcích na stavby a o možnostech jejich splnění. Publikace je především zaměřena ...
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  278 Kč 261
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » CERM
Rok vydání: 13.10.2016
Počet stran: 202
Rozměr: 210x297
Úprava: 202 stran : ilustrace (převážně barevné), plány
Vydání: Vydání první
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7204-943-1
EAN: 9788072049431
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem předkládaného učebního textu je poskytnout základní přehled o požárně bezpečnostních požadavcích na stavby a o možnostech jejich splnění. Publikace je především zaměřena na řešení požární bezpečnost nevýrobních objektů, s důrazem na orientaci uživatele v základních principech, pojmech a požadavcích požární bezpečnosti staveb. (modul M01 : požární bezpečnost staveb)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
OBSAH
Úvod.....................................................................................................................7
1.1 Cíle............................................................................................................. 7
1.2 Požadované znalosti...................................................................................7
1.3 Doba potřebná ke studiu .......................................................................... 7
1.4 Klíčová slova............................................................................................. 7
Základní legislativní požadavky v oblasti požární bezpečnosti staveb....9
2.1 Základní požadavky na stavební objekty z hlediska požární
bezpečnosti................................................................................................ 9
2.2 Současné právní a normativní zakotvení požární bezpečnosti staveb 10
2.3 Právní předpisy v oblasti požární ochrany............................................ 11
2.3.1 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů - tzv. požární zákon...............................11
2.3.2 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci......................11
2.3.3 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb..........................................................................12
2.3.4 Vyhláška č. 268/2011 Sb..........................................................12
2.4 Právní předpisy v oblasti stavebnictví...................................................12
2.4.1 Zákon ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu - stavební zákon, v platném znění (novela č. 350/2012)12
2.4.2 Dokumentace z hlediska požární bezpečnosti pro ohlášení a
stavební povolení (stavební řízení) - požárně bezpečnostní
řešení......................................................................................... 14
2.4.3 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (novela č.
62/2013)....................................................................................16
2.4.4 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě..................................................16
2.4.5 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
v platném znění a související nařízení vlády......................... 16
2.5 Normativní zakotvení požární bezpečnosti staveb................................17
Základní pojmy v PBS..................................................................................19
3.1 Výškové uspořádání objektu, užitné podlaží........................................19
3.1.1 První nadzemní podlaží...........................................................19
3.1.2 Užitné podlaží.......................................................................... 21
3.1.3 Výšky v objektu.......................................................................22
3.2 Požární úseky..........................................................................................24
3.2.1 Celková plocha požárního úseku............................................24
3.2.2 Zásady dělení objektů na požární úseky................................ 24
3.2.3 Normami stanovené samostatné požární úseky.....................25
Teorie požáru.................................................................................................. 31
4.1 Rozbor požárů.......................................................................................... 31
4.1.1 Fáze požáru.............................................................................. 31
4.1.2 Třídy požárů............................................................................. 33
3 (202) -

Požární bezpečnost staveb • Modul MO 1
4.1.3 Teorie hašení ............................................................................ 33
5 Výrobky, konstrukce a konstrukční systémy z hlediska PBS................35
5.1 Stavební výrobky.....................................................................................35
5.1.1 Třída reakce na oheň stavebního výrobku............................. 36
5.1.2 Index šíření plamene po povrchu stavební hmoty..................37
5.1.3 Výhřevnost hořlavé látky........................................................ 37
5.2 Třídění konstrukčních částí...................................................................38
5.2.1 Konstrukční části druhu DPI ................................................. 38
5.2.2 Konstrukční části druhu DP2................................................. 39
5.2.3 Konstrukční části druhu DP3.................................................40
5.2.4 Povrchové úpravy....................................................................40
5.3 Konstrukční systémy stavebních objektů.............................................41
5.3.1 Výjimky při zatřiďování konstrukčních systémů..................41
6 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty (ČSN 73 0802)............43
6.1 Rozdělení na požární úseky....................................................................43
6.2 Stanovení požárního rizika....................................................................44
6.2.1 Výpočtové požární zatížení.....................................................44
6.2.2 Vyšší požární zatížení.............................................................44
6.2.3 Prostor bez požárního rizika................................................... 46
6.2.4 Požární zatížení....................................................................... 46
6.2.5 Součinitel a...............................................................................48
6.2.6 Součinitel b...............................................................................49
6.2.7 Součinitele...............................................................................51
6.3 Posuzování velikosti požárních úseků.................................................. 52
6.4 Stupeň požární bezpečnosti (SPB)........................................................56
6.5 Požární odolnost stavebních konstrukcí...............................................58
6.5.1 Požadovaná požární odolnost................................................. 60
6.5.2 Skutečná požární odolnost..................................................... 62
6.5.3 Chování nejdůležitějších materiálů v ohni............................ 63
6.5.4 Způsoby zlepšování vlastností konstrukcí a hmot.................67
6.6 Stavební konstrukce................................................................................70
6.6.1 Stavební konstrukce obecně....................................................71
6.6.2 Požárně dělící konstrukce......................................................7 1
6.6.3 Náhrada požárně dělících konstrukcí.....................................72
6.6.4 Posouzení nestandardních konstrukcí....................................72
6.6.5 Požární stěny........................................................................... 73
6.6.6 Požární stropy.......................................................................... 74
6.6.7 Obvodové stěny.......................................................................78
6.6.8 Požární uzávěry otvorů............................................................83
6.6.9 Nosné konstrukce....................................................................85
6.6.10 Nenosné konstrukce.................................................................89
6.6.1 1 Konstrukce schodišť.................................................................89
6.6.12 Konstrukce výtahových šachet................................................89
6.6.13 Strojovny výtahů..................................................................... 91
- 4 (202) -

Obsah
6.6.14 Instalační šachty a kanály ....................................................... 92
6.6.15 Povrchové úpravy stavebních konstrukcí..............................94
6.6.16 Střešní plášť..............................................................................95
6.6.17 Vyhlídkové věže...................................................................... 96
6.7 Únikové cesty.......................................................................................... 97
6.7.1 Rozdělení a použití únikových cest....................................... 98
6.7.2 Dimenzování únikových cest.................................................106
6.7.3 Zařízení a vybavení únikových cest......................................115
6.8 Odstupové vzdálenosti..........................................................................117
6.8.1 Požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost..........118
6.8.2 Požární otevřenost obvodových stěn....................................119
6.8.3 Odstupová vzdálenost sáláním tepla.....................................121
6.8.4 Dopad hořících částí.............................................................. 124
6.8.5 Požární otevřenost střešního pláště a požárně nebezpečný
prostor..................................................................................... 125
6.8.6 Vymezení požárně nebezpečného prostoru......................... 127
6.9 Technická zařízení................................................................................128
6.9.1 Vytápění.................................................................................. 128
6.9.2 Větrání - vzduchotechnická potrubí.....................................129
6.9.3 Prostupy rozvodů....................................................................131
6.9.4 Ochrana objektu před bleskem...............................................132
6.9.5 Volně vedené rozvody...........................................................133
6.10 Zařízení pro protipožární zásah............................................................134
6.10.1 Přístupové komunikace včetně nástupních ploch................134
6.10.2 Zásahové cesty (vnitřní a vnější).......................................... 135
6.10.3 Technická zařízení pro protipožární zásah..........................137
6.11 Požárně - bezpečnostní zařízení..........................................................142
6.1 1.1 Vyhrazená požárně -- bezpečnostní zařízení (PBZ)............143
6.1 1.2 Montáž a opravy požámě-bezpečnostních zařízení............143
6.11.3 Kontrola provozuschopnosti požárně - bezpečnostních
zařízení....................................................................................144
6.11.4 Příklady požárně - bezpečnostních zařízení........................144
6.11.5 Zařízení autonomní detekce a signalizace (ADaS)..............147
6.11.6 Samočinné odvětrávací zařízení ( SOZ)...............................147
6.1 1.7 Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ)..........................149
7 Budovy pro bydlení a ubytování...............................................................151
7.4 Budovy pro bydlení skupiny OB1 .......................................................152
7.5 Budovy pro bydlení skupiny OB2.......................................................153
7.6 Budovy pro ubytování skupiny O B3...................................................155
7.7 Budovy pro ubytování skupiny O B4...................................................157
8 Garáže............................................................................................................ 161
8.1 Rozdělení garáží.....................................................................................161
8.1.1 Garáže podle druhu vozidel...................................................161
8.1.2 Garáže podle seskupení odstavných stání.............................162
5 (202)-

Požární bezpečnost staveb • Modul M01
8.1.3 Vestavěné a volně stojící řadové a hromadné garáže ........... 163
8.1.4 Hromadné garáže podle odvětrání........................................163
8.2 Požární úseky garáží..............................................................................163
8.2.1 Jednotlivé garáže....................................................................163
8.2.2 Řadové garáže........................................................................164
8.2.3 Hromadné garáže................................................................... 164
8.3 Požadavky..............................................................................................166
8.4 Požární a ekonomické riziko garáží.....................................................167
8.4.1 Požární riziko...........................................................................167
8.4.2 Ekonomické riziko................................................................ 167
8.4.3 Elektrická požární signalizace............................................. 167
8.4.4 Samočinné stabilní sprinklerové hasicí zařízení SHZ,
doplňkové sprinklerové hasicí zařízení DHZ a polostabilní
sprinklerové hasicí zařízení PHZ........................................ 167
8.4.5 Samočinné požární odvětrání SOZ...................................... 168
8.5 Požadavky na stavební konstrukce.................................................... 168
8.6 Únikové cesty z garáží........................................................................ 169
8.7 Zařízení pro protipožární zásah......................................................... 169
8.7.1 Vnitřní zásahové cesty.......................................................... 169
8.7.2 Přenosné hasící přístroje........................................................170
8.7.3 Vnitřní odběrní místa............................................................170
9 Přílohy...........................................................................................................171
9.1 Příloha A................................................................................................171
9.2 Příloha В ................................................................................................183
9.3 Příloha C ................................................................................................184
9.4 Příloha D.............................................................................................. 185
9.5 Příloha E ................................................................................................186
9.6 Příloha F ................................................................................................188
9.7 Příloha G................................................................................................191
9.8 Příloha H............................................................................................... 200
10 Závěr.............................................................................................................. 201
11 Studijní prameny......................................................................................... 201
- 6 (202) -


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist