načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba – Taťána Šrámková

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

Elektronická kniha: Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba
Autor: Taťána Šrámková

Přehled sexuálních dysfunkcí somaticky nemocných s možnostmi léčby. Určeno lékařům a zájemcům o komplexní pohled na nemocného. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  297
+
-
9,9
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2013
Počet stran: 216
Rozměr: 24 cm
Úprava: viii stran obrazové přílohy: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Patologie. Klinická medicína
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2013
ISBN: 978-80-247-4453-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Přehled sexuálních dysfunkcí somaticky nemocných s možnostmi léčby. Určeno lékařům a zájemcům o komplexní pohled na nemocného.

Popis nakladatele

Sexualita a spokojený sexuální život v páru naplňují lidský život. Lidská existence je ovšem spojena s řadou závažných, chronicky probíhajících onemocnění s negativním vlivem na sexualitu. Mladší věk provázejí úrazy, jejichž důsledkem mohou být poruchy sexuálních funkcí a fertility. Díky úspěchům medicíny se prodlužuje lidský věk a aktivním sexuálním životem chtějí žít muži a ženy bez ohledu na choroby i ve stáří. Cílem monografie je podat přehled chorob a sexuálních dysfunkcí s nimi spojených v kontextu základního onemocnění. Nejvýznamněji ovlivňují sexuální funkce onkologické nemoci, onemocnění kardiovaskulárního aparátu, diabetes mellitus, neurologická onemocnění, poranění míchy a pánve. Počet onkologicky nemocných narůstá nejen s prodlužujícím se věkem, narůstá onkologická duplicita a triplicita. Při dobrých výsledcích léčby, kterých v současné medicíně dosahujeme, se tito nemocní vracejí do aktivního života, ke kterému patří i sexualita. Onkologická onemocnění mění sexuální funkce, potěšení ze sexu, ovlivňují i partnerské vztahy. Karcinomu prostaty a kolorektálnímu karcinomu patří přední místa ve výskytu zhoubných onemocnění českých mužů a zásadně narušují sexuální funkce postiženého. Snad žádný jiný nádor není tak spojený s emocemi, ale i vznikem sexuálních poruch jako karcinom prsu. Ženský prs představuje symbol ženské sexuální identity. Plní funkci mateřskou, kosmetickou a sexuální. Erekce je symbol mužského zdraví, erektilní dysfunkce se objevuje jako první známka závažných chorob, zejména kardiovaskulárních. Nejčastěji se vyskytující sexuální dysfunkce českých mužů je porucha erekce. Z hlediska predikce hraje erektilní dysfunkce důležitou roli – objevuje se až 3 roky před závažnou kardiovaskulární příhodou, zejména srdečním infarktem. Erektilní dysfunkce může být iniciálním projevem endoteliální dysfunkce, která představuje první, ještě zvratné stadium aterosklerózy. Proto je nezbytné muže trpící poruchou erekce aktivně vyhledávat s ohledem na kardiovaskulární morbiditu. Počet nemocných trpících diabetes mellitus 2. typu dramaticky roste. Jeho důsledky na sexualitu jsou závažné: poruchy sexuálních funkcí i plodnosti. Epidemie tohoto století – obezita – startuje řadu patofyziologických dějů v organizmu s důsledkem vzniku diabetu, kardiovaskulárních, ale i onkologických nemocí a závažných sexuálních dysfunkcí. Roztroušená skleróza má negativní vliv na sexualitu nejen neurologickým postižením, ale somatickými a psychickými změnami, které onemocnění provázejí. Poranění míchy postihuje především mladé muže, úraz během několika nešťastných vteřin navždy mění život postiženého – ze zdravého muže se stává vozíčkář. Paraplegici vyhledávají sexuology ze dvou důvodů: Chtějí-li zlepšit funkci erekce a mít biologicky vlastní děti. Problémem napříč obory je komunikace na téma sexuální funkce v ordinacích praktických lékařů, ale i specialistů. Pacient často neví, kam se s problémem sexuality obrátit, a zahájit komunikaci na intimní téma mu brání stud. Lékaři sexualitě svých nemocných nepřikládají důležitost, nedoceňují vliv spokojeného a naplněného sexuálního života pacienta na kvalitu života a partnerský vztah, potažmo na průběh základního onemocnění. Monografie je určená všem lékařům se zájmem o komplexní pohled na nemocného. Informace o sexuálních poruchách a jejich léčbě v ní mohou čerpat nejen sexuologové a urologové, ale i kardiologové, diabetologové, internisté, neurologové, onkologové, gynekologové, traumatologové a chirurgové, praktičtí lékaři, psychiatři. Monografie rozšíří obzor psychologům i studentům medicíny.

Další popis

Nejvýznamněji ovlivňují sexuální funkce onkologické nemoci, onemocnění kardiovaskulárního aparátu, diabetes mellitus, neurologická onemocnění, poranění míchy a pánve. Poškození sexuálních funkcí (a může být často i jedním z prvních příznaků), a tím narušení sexuálního života má negativní vliv na kvalitu života. Sexuální funkce mohou být narušeny v celé šíři. Autorka ve své publikaci kromě příčin těchto dysfunkcí uvádí i způsoby jejich řešení.Komplexně pojatá publikace postgraduálního charakteru je určená všem lékařům se zájmem o komplexní pohled na nemocného. Informace o sexuálních poruchách a jejich léčbě v ní mohou čerpat nejen sexuologové a urologové, ale i kardiologové, diabetologové, internisté, neurologové, onkologové, gynekologové, traumatologové a chirurgové, praktičtí lékaři, psychiatři. Monografie rozšíří obzor psychologům i studentům medicíny.Kniha je dobře obrazově dokumentována — 7 tabulek, 35 obrázků, barevná příloha.


Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Taťána Šrámková - další tituly autora:
Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba
Sexuologie pro zdravotníky Sexuologie pro zdravotníky
 (e-book)
Sexuologie pro zdravotníky Sexuologie pro zdravotníky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Taťána Šrámková

Poruchy sexuality

u somaticky nemocných

a jejich léčba

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

Taťána Šrámková

Nemá váš pacient s ED

CZCLS00238

2 problémy 1 pacient

Cialis 5 mg denně je jediný lék schválený k léčbě ED a LUTS-BPH.

1

NOVÁ INDIKACE

První kombinovaná léÃba ED a LUTS-BPH v jednom

1,2,3

• PProvÇÓÓená úúÃÃinnostt • BBezpeÃnostt • MMinimáální neeežádoucí úÃinkky • Jistota, že ppaacienti mohouu mít sexx

kkdykoli pÓijddee ta spprávná cchvíle

2v1

9

2v1

9

Zkrácená informace o přípravku Cialis. Název přípravku: CIALIS 5 mg, potahované tablety k perorálnímu podání.

Léčivá látka: Tadalafi l 5 mg v tabletě Indikace: Léčba erektilní dysfunkce. K dosažení účinku tadalafi lu pro léčbu erektilní

dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění. Léčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů. CIALIS

není indikován k užití u žen. Dávkování a způsob podání: Erektilní dysfunkce u dospělých mužů - Obvyklá doporučená

dávka je 10 mg nejpozději 30 minut před předpokládanou sexuální aktivitou nezávisle na příjmu potravy. Pokud dávka 10 mg

tadalafi lu nevede k přiměřenému účinku, je možno použít dávku 20 mg. Maximální četnost užití dávky je jedenkrát denně.

U pacientů, kteří předpokládají častější užívání přípravku CIALIS (tj. alespoň dvakrát týdně), může být vhodné zvážit dávkování

s nejnižšími dávkami přípravku CIALIS jednou denně. U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v přibližně

stejnou dobu. Dávku je možné snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta. Vhodnost kontinuálního podávání

jednou denně se má pravidelně přehodnocovat. Benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů - Doporučená dávka je 5 mg

užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu nezávisle na jídle. U dospělých mužů léčených jak pro benigní hyperplazii prostaty,

tak i pro erektilní dysfunkci je doporučená dávka také 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu. U pacientů neto

lerujících při léčbě benigní hyperplazie prostaty dávku tadalafi lu 5 mg by se měla zvážit jiná léčba, protože účinnost tadalafi lu

2,5 mg v léčbě benigní hyperplazie prostaty nebyla prokázána. U starších pacientů a u pacientů s lehkou až středně závažnou

poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky přípravku. Podávání tadalafi lu 2,5 mg nebo 5 mg jednou denně jak pro

léčbu erektilní dysfunkce, tak i benigní hyperplazie prostaty, není doporučeno u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin.

Podávání přípravku CIALIS jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i pro léčbu benigní hyperplazie prostaty nebylo

hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě předepsání přípravku individuálně a důsledně zvá

žit poměr prospěchu a rizika. U pacientů s diabetem není nutná úprava dávky přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na

tadalafi l nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné použití s organickými nitráty v jakékoli formě. U pacientů s one

mocněním srdce, pro které není sexuální aktivita vhodná. Lékaři by měli pečlivě zvážit riziko srdečních příhod u pacientů s pre

existujícím kardiovaskulárním onemocněním. Infarkt myokardu v uplynulých 90ti dnech nebo nestabilní angina pectoris, an

ginózní bolesti v průběhu pohlavního styku, srdeční selhání (NYHA 2 a závažnější) běhemposledních 6ti měsíců, neléčené po

ruchy rytmu, hypotenze (<90/50 mm Hg) nebo neléčená hypertenze, cévní mozková příhoda v uplynulých 6ti měsících, ztráta

zraku na jednom oku z důvodu NAION. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Diagnóza erektilní dysfunkce nebo

benigní hyperplazie prostaty se stanoví na základě anamnézy a lékařského vyšetření, a určí se možné skryté příčiny dysfunkce

před zahájením farmakologické léčby. Před zahájením léčby erektilní dysfunkce by měl být posouzen kardiovaskulární stav pa

cienta. Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafi lem by měl být vyšetřením vyloučen karcinom prostaty a po

drobně zhodnocen kardiovaskulární stav. Interakce: U pacientů užívajících současně antihypertenziva může tadalafi l vyvolat

snížení krevního tlaku. Na začátku léčby tadalafi lem jednou denně je zapotřebí zvážit případnou úpravu dávky antihypertenzívní

terapie. U pacientů užívajících alfa1blokátory může současné podání přípravku CIALIS vést u některých pacientů k symptoma

tické hypotenzi. Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny by měli neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li léčba

priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence. Přípravek CIALIS je třeba užívat s opatr

ností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu nebo u pacientů trpících onemocněními, která mohou predisponovat ke

vzniku pripapismu. Opatrnosti je třeba při předepisování přípravku CIALIS pacientům užívajícím ritonavir, saquinavir, ketocona

zol, itraconazol, erytromycin, klaritromycin a grapefruitovou šťávu, neboť v kombinaci s těmito léky a látkami byla pozorována

zvýšená systémová expozice tadalafi lu. Bezpečnost a účinnost kombinace přípravku CIALIS s jinými inhibitory PDE5 nebo

s jinými formami léčby erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti by měli být informováni, aby přípravek CIALIS v těchto

kombinacích neužívali. Přípravek CIALIS obsahuje laktózu. Pacienti s dědičnými poruchami jako je nesnášenlivost galaktózy,

Lappův nedostatek laktázy nebo porucha vstřebávání glukózygalaktózy by neměli tento přípravek užívat. Současné podání do

xazosinu a tadalafi lu se nedoporučuje. Při použití tadalafi lu u pacientů léčených jakýmkoli alfa blokátorem je zapotřebí zvýšené

opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba by měla být zahájena nejmenší dávkou a upravována postupně. Pacienti by měli

znát svoji reakci na přípravek CIALIS dříve, než budou řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. Těhotenství a kojení:

CIALIS není indikován k použití u žen. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípra

vek CIALIS byly bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obvykle mírné

nebo středně závažné. Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafi lem hlášený mírně zvýšený výskyt

abnormalit EKG, především sinusové bradykardie. Většina těchto abnormalit EKG nebyla spojena s výskytem nežádoucích

účinků. Doba použitelnosti, skladování: 3 roky. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Balení: Blistr v papírové skládačce obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet. Držitel

rozhodnutí o registraci: Eli Lilly Nederland B.V.,Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nizozemsko. Registrační číslo:

EU/1/02/237/007-008 Datum revize textu: 24.10.2012. Před předepsáním přípravku si pečlivě prostuduj

te úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete na webových stránkách VPOIS spol. Lilly:

https://www.lilly.cz/info/default-page/vpois nebo se obraťte na zastoupení ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní

12/394, 18600 Praha 8, tel. 234 664 111, fax: 234 664 891. Lék je vázán na lékařský předpis a není hrazen

z prostředků zdravotního pojištění. Tato zkrácená verze SPC je platná ke dni 26.11.2012.

Literatura: 1. SPC Cialis 5mg 2012. 2. Donatucci CF, et al. Effi cacy and safety of tadalafi l

once daily: considerations for the practical application of a daily dosing option. CMRO

2008; 24(12): 3383-3392. 3. Wrishko R et al. Safety, effi cacy and pharmacokinetic

overview of low-dose daily administration of tadalafi l. J Sex Med 2009; 6:2039–2048.

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

Lékařskou fakultu, obor všeobecné lékařství absolvovala

v  Brně, atestaci a specializovanou způsobilost získala z  obo

ru sexuologie a psychiatrie. Pracuje v Sexuologickém oddělení

FN Brno, od roku 2012 v Sexuologickém ústavu 1. LF a VFN

v Praze. Od roku 2003 působí jako odborná asistentka na Lé

kařské fakultě Masarykovy univerzity v  Brně a od roku 2011

na Urologické klinice 1. LF Univerzity Karlovy v Praze.

Současně se vznikem první Spinální jednotky v České re

publice v Úrazové nemocnici v Brně se jako první ze sexuologů začala zabývat sexualitou ochrnutých po úrazech páteře a míchy. V současné době s paraplegiky pracuje na Spinální jednotce Kliniky úrazové chirurgie FN Brno. Vede Ambulanci onkologické sexuologie, která vznikla jako první v republice při Sexuologickém oddělení FN Brno, zaměřuje se na léčbu erektilní dysfunkce mužů po léčbě zhoubného nádoru prostaty. Vědecko-výzkumnou práci věnuje endoteliální dysfunkci a kardiovaskulárním parametrům erektilní dysfunkce. V letech 2000–2012 pracovala ve Vědecké radě Úrazové nemocnice, v letech 2007–2011 byla její předsedkyní. Kandidátskou dizertační práci věnovala tématu Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí. Byla hlavní řešitelkou dvou grantů IGA MZ (1992–1996) věnovaných erektilní dysfunkci a infertilitě po poranění míchy a spoluřešitelkou Výzkumného záměru IGA MZ Polytraumata v letech 1999–2004.

V roce 1997 v Edici Paraple vyšla její monografi e Poranění míchy pohledem se

xuologa. Sepsala 27 publikací pro recenzované časopisy, z toho jsou čtyři zahraniční (autor nebo spoluautor), je autorkou 14 kapitol v odborných monografi ích, z toho jedné v zahraniční monografi i. Prezentovala 89 přednášek na domácích a zahraničních kongresech a 176 přednášek v rámci postgraduálního vzdělávání. Vytvořila tři edukační příspěvky pro vzdělávací e-learningový portál Slovenské lékařské komory. Je autorkou odborných podkladů pro scénář dvou edukačních DVD pro ochrnuté „Rodina – sen nebo skutečnost“ a jednoho pro onkologicky nemocné „Jistoty“ a podílela se na jejich natáčení. Ty to edukační programy byly realizovány v rámci grantů MZ ČR (2005, 2006, 2009).

Přednáší laické veřejnosti, vystupuje v televizních i rozhlasových pořadech. Je

členkou odborných lékařských společností J. E. Purkyně – sexuologické, urologické, psychiatrické, Společnosti pro míšní léze, České společnosti pro sexuální medicínu a European Society for Sexual Medicine. Od roku 2011 je členkou Výboru Sexuologické společnosti ČLS JEP.

Relaxuje při běhu, letos absolvovala pražský Hervis 1/2 Marathon.


GRADA Publishing

Taťána Šrámková

Poruchy sexuality

u somaticky nemocných

a jejich léčba


MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

Recenzenti: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE © Grada Publishing, a.s., 2013 Cover Photo © allphoto, 2013 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 5207. publikaci Odpovědná redaktorka Mgr. Helena Vorlová Sazba, zlom a překreslení obrázků 1.1, 1.2, 1.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6. 6.7, 6.9, 9.1, 9.2, 12.1, 12.4, 12.5 a 12.11 dle podkladů autorky Jana Řeháková, DiS. Autor obrázků 1.2, IX a vstupní strany barevné přílohy Antonín Klučka. Počet stran 224 + 8 stran barevné přílohy Vydání první, Praha 2013 Vytiskla Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice Autoři a nakladatelství děkují společnostem Pfizer, spol. s.r.o., Eli Lilly ČR, s.r.o. a B. Braun Medical s.r.o. za podporu, která umožnila vydání publikace. Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství nevyplývají žádné právní důsledky. ISBN 978-80-247-4453-7 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE ISBN 978-80-247-6905-9 pro formát PDF ISBN 978-80-247-7831-0 pro formát EPUB

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodu

kována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhla

su nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

5

obsah

Seznam použitých zkratek ................................................................................... 13

Předmluva ............................................................................................................. 17

OBECNÁ ČÁST .................................................................................................... 19

1 Sexuální dysfunkce .......................................................................................... 21

1.1 Sexuální dysfunkce u mužů .............................................................................. 21

1.1.1 Erekce, erektilní dysfunkce ................................................................... 21

1.1.1.1 Definice erekce, anatomie, fyziologie ................................. 21

1.1.1.2 Erektilní dysfunkce, definice, patofyziologie ....................22

1.1.1.3 Etiologie erektilní dysfunkce ...............................................23

1.1.1.4 Diagnostika erektilní dysfunkce .........................................25

1.1.1.5 Léčba erektilní dysfunkce ....................................................26

1.1.1.6 Primární a sekundární prevence vzniku

erektilní dysfunkce ................................................................34

1.1.2 Psychogenní erektilní dysfunkce .........................................................34

1.1.2.1 Epidemiologie .........................................................................34

1.1.2.2 Etiologie ...................................................................................34

1.1.2.3 Patogeneze ............................................................................... 35

1.1.2.4 Klasifikace ............................................................................... 35

1.1.2.5 Diagnostika ............................................................................ 35

1.1.2.6 Léčba psychogenní erektilní dysfunkce .............................36

1.1.2.7 Komplikace diagnostiky a léčby psychogenní

erektilní dysfunkce ................................................................ 37

1.1.3 Ejakulace, ejakulatorní dysfunkce .......................................................38

1.1.3.1 Předčasná ejakulace ...............................................................38

1.1.3.2 Retardovaná ejakulace a retrográdní ejakulace ................40

1.1.3.3 Anejakulace ............................................................................. 41

1.1.3.4 Ostatní sexuální dysfunkce u mužů – dyspareunie,

algopareunie, chronická pánevní bolest ............................42

1.1.4 Mužská reprodukce ................................................................................42

1.1.4.1 Mužská spermatogeneze .......................................................43

1.1.4.2 Infertilita, definice, epidemiologie ......................................44

1.1.4.3 Diagnostika .............................................................................44

1.1.4.4 Léčba mužské infertility ........................................................46

1.2 Sexuální dysfunkce u žen ..................................................................................46

1.2.1 Definice, epidemiologie, etiologie ........................................................46

1.2.2 Porucha sexuální apetence ....................................................................46

1.2.3 Porucha vzrušivosti ................................................................................ 47

1.2.4 Anorgasmie (dysfunkce orgasmu)........................................................ 47

1.2.5 Ztráta sexuální satisfakce ...................................................................... 47

1.2.6 Dyspareunie, algopareunie ...................................................................48

1.2.7 Vaginizmus ..............................................................................................48

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

6

1.2.8 Diagnostika ženské sexuální dysfunkce .............................................48

1.2.9 Léčba ženské sexuální dysfunkce ........................................................48

2 Partnerský sexuální nesoulad ......................................................................... 52

2.1 Výsledky průzkumu sexuálního chování českých mužů a žen .................. 52

2.2 Nesoulad v síle sexuálního pudu ..................................................................... 53

2.3 Porucha vzrušivosti (erekce a lubrikace) jako příčina

partnerského sexuálního nesouladu ............................................................... 53

2.4 Porucha orgasmu jako příčina partnerského sexuálního nesouladu ......... 53

2.5 Ztráta sexuální satisfakce .................................................................................54

3 Přehled nemocí a úrazů vedoucích k sexuálním dysfunkcím a infertilitě ... 56

4 Komunikace lékař-pacient na téma sexuální dysfunkce

v somatických oborech .................................................................................... 59

4.1 Osobnost lékaře .................................................................................................. 59

4.2 Základní pravidla komunikace (dle Honzák R. 1999; Šrámková T. 2012) ....59 4.3 Důvody váznoucí komunikace ze strany nemocného ..................................60

4.4 Důvody váznoucí komunikace ze strany lékaře ............................................ 61

4.5 Skupiny nemocných, u kterých je indikace zahájit komunikace

na téma sexuální život ....................................................................................... 61

4.6 Úvodní otázky kladené praktickým lékařem nebo specialistou ................. 62

4.7 Nejčastěji pokládané dotazy pacientů přicházejících

pro erektilní dysfunkci ...................................................................................... 62

4.8 Spolupráce partnerky/partnera nemocného, ano, či ne? .............................. 63

4.9 Komunikace s infertilním párem .................................................................... 63

5 Rehabilitace penisu ......................................................................................... 65

5.1 Definice, cíl a výsledky rehabilitace penisu ...................................................65

5.2 Důvody rehabilitace penisu ..............................................................................66

5.3 Algoritmus rehabilitace penisu ........................................................................66

SPECIÁLNÍ ČÁST ................................................................................................ 69

6 Kardiovaskuární onemocnění a sexuální dysfunkce ..................................... 71

6.1 Hemodynamické důsledky sexuální aktivity ................................................ 71

6.2 Endotel a endoteliální dysfunkce ..................................................................... 71

6.2.1 Úloha endotelu ........................................................................................ 71

6.2.2 Úloha cévního endotelu a oxidu dusnatého v mechanizmu erekce ... 72

6.2.3 Endoteliální dysfunkce .......................................................................... 72

6.2.4 Vaskulární rizikové faktory poškozující penilní endotel

a erektilní funkci .................................................................................... 74

6.2.5 Vyšetření funkce cévního endotelu ..................................................... 75

6.3 Erektilní dysfunkce a kardiovaskulární onemocnění,

erektilní dysfunkce jako první příznak kardiovaskulárních

onemocnění a ischemické choroby srdeční ...................................................77

6.3.1 Epidemiologie .........................................................................................77

Obsah

6.3.2 Rizikové faktory kardiovaskulárních chorob v České republice

u českých mužů – studie MONICA a POST-MONICA

(Cífková 2004) .........................................................................................77

6.3.3 Patogeneze, společný patomorfologický podklad

erektilní dysfunkce a ischemické choroby srdeční ........................... 78

6.3.4 Diagnostika zaměřena na rizikové faktory kardiovaskulárního

onemocnění včetně ischemické choroby srdeční u muže

s erektilní dysfunkcí ..............................................................................80

6.4 Přístup k nemocným s erektilní dysfunkcí a závažným

kardiovaskulárním onemocněním včetně ischemické choroby srdeční ... 81

6.4.1 Princetonský konsenzus ........................................................................ 81

6.4.2 Princeton II Consensus Conference 2005 ..........................................82

6.4.3 Sexuální aktivita nemocných po prodělání infarku myokardu ......82

6.5 Léčba ED u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

a ischemickou chorobou srdeční ...................................................................... 82

6.6 Další sexuální poruchy u mužů s kardiovaskulárními onemocněními ....84 6.7 Sexuální poruchy u žen s kardiovaskulárním onemocněním ..................... 85

6.8 Prevence vzniku endoteliální dysfunkce,

kardiovaskulárních onemocnění a erektilní dysfunkce ..............................86

7 Sexuální dysfunkce u diabetes mellitus ......................................................... 91

7.1 Epidemiologie a klasifikace ............................................................................... 91

7.2 Erektilní dysfunkce u nemocných s diabetes mellitus .................................92

7.2.1 Epidemiologie erektilní dysfunkce u diabetiků ................................92

7.2.2 Patogeneze erektilní dysfunkce u diabetika .......................................92

7.2.3 Diagnostika erektilní dysfunkce ..........................................................92

7.2.4 Léčba erektilní dysfunkce ..................................................................... 93

7.3 Ostatní sexuální poruchy u diabetiků ............................................................ 93

7.3.1 Snížení nebo ztráta sexuální apetence ................................................ 93

7.3.2 Poruchy ejakulace u diabetika ..............................................................94

7.4 Sexuální dysfunkce u diabetiček ..................................................................... 95

8 Sexuální dysfunkce u neurologických onemocnění ....................................... 98

8.1 Roztroušená skleróza .........................................................................................98

8.1.1 Epidemiologie .........................................................................................98

8.1.2 Patogeneze sexuálních funkcí u roztroušené sklerózy .....................98

8.1.3 Symptomy s negativním vlivem na sexualitu nemocných

s roztroušenou sklerózou ......................................................................99

8.1.4 Sexuální poruchy u mužů s roztroušenou sklerózou .....................100

8.1.5 Poruchy fertility u mužů s roztroušenou sklerózou ........................ 101

8.1.6 Sexuální dysfunkce u žen s roztroušenou sklerózou ...................... 101

8.1.7 Fertilita u žen s roztroušenou sklerózou .......................................... 102

8.2 Ostatní choroby s neurologickým postižením s vlivem

na sexuální funkce ........................................................................................... 102

9 Onkologická onemocnění a jejich vliv na sexuální funkce .......................... 105

9.1 Vliv onkologického onemocnění na sexualitu ............................................ 105

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

8

9.1.1 Fáze onkologické nemoci a jejich vliv na sexualitu nemocného ... 105

9.1.2 Protinádorová léčba a její vliv na sexuální funkce ..........................106

9.1.3 Psychické faktory negativně ovlivňující sexualitu

onkologicky nemocného .....................................................................106

9.1.4 Role partnera onkologicky nemocných ............................................ 107

9.1.5 Nádory s úzkým vztahem k sexuálním funkcím ............................ 107

9.1.6 Komunikace o sexu s onkologicky nemocnými .............................. 107

9.2 Kolorektální karcinom a sexuální dysfunkce ..............................................108

9.2.1 Epidemiologie kolorektálního karcinomu a patogeneze

sexuálních dysfunkcí u mužů ............................................................108

9.2.1.1 Erektilní dysfunkce u mužů

s kolorektálním karcinomem ............................................109

9.2.1.2 Infertilita mužů s kolorektálním karcinomem ............... 112

9.2.1.3 Další sexuální dysfunkce u mužů

s kolorektálním karcinomem ............................................. 112

9.2.2 Kolorektální karcinom a poruchy sexuálních funkcí

a fertility u žen ...................................................................................... 112

9.2.3 Psychologické problémy s přijetím stomie, deprese a její léčba ..... 114 9.3 Nádory prostaty a poruchy sexuálních funkcí – patogeneze,

diagnostika a léčba ........................................................................................... 114

9.3.1 Epidemiologie, etiologie, diagnostika a léčba karcinomu prostaty ...114

9.3.2 Erektilní dysfunkce u mužů po radikální prostatektomii ............. 116

9.3.2.1 Epidemiologie erektilní dysfunkce u nemocných

po radikální prostatektomii ............................................... 116

9.3.2.2 Patogeneze erektilní dysfunkce po radikální PE ............ 117

9.3.2.3 Léčba erektilní dysfunkce u pacientů po radikální PE ...... 118

9.3.2.4 Erektilní dysfunkce a radikální cystoprostatektomie .... 119

9.3.3 Orgasmus/ejakulace u mužů po radikální PE ................................. 119

9.3.4 Důsledky protinádorové léčby na sexuální život u mužů

s metastatickým hormonálně independentním karcinomem

prostaty ................................................................................................... 119

9.4 Nádory varlat ....................................................................................................120

9.4.1 Epidemiologie, etiologie, diagnostika ...............................................120

9.4.2 Léčba nádorů varlete a její důsledky na sexuální život a fertilitu ...121 9.5 Karcinom penisu .............................................................................................. 121

9.5.1 Epidemiologie, diagnostika, léčba ..................................................... 121

9.5.2 Vliv operačního řešení nádorů penisu na sexualitu .......................122

9.5.3 Prevence vzniku nádorů penisu .........................................................123

9.6 Karcinom prsu a jeho vliv na sexuální funkce .............................................123

9.6.1 Epidemiologie, diagnostika a léčba nádorů prsu .............................123

9.6.2 Vliv nádoru prsu a jeho léčby na sexualitu .......................................124

9.6.3 Důsledky nádoru prsu na partnerský život, role partnera .............124

9.6.4 Léčebné ovlivnění sexuálních dysfunkcí u žen s nádorem prsu ...125

9.6.5 Karcinom prsu u mužů ........................................................................125

9.7 Nádory děložního čípku, dělohy a vaječníků ...............................................125

9.7.1 Karcinom endometria a nezhoubné nádory dělohy ........................125

9.7.2 Nádory děložního čípku a hrdla ........................................................126

9

Obsah

9.7.3 Nádory vaječníků a ovarektomie .......................................................126

9.8 Nádory vulvy a vaginy ....................................................................................127

9.9 Vliv ostatních solidních a hematoonkologických nádorů na sexualitu ....127

10 Poruchy sexuálních funkcí u jedinců s idiopatickými střevními záněty ... 132

10.1 Idiopatické střevní záněty, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida ......... 132

10.2 Léčba idiopatických střevních zánětů a její vliv na sexualitu ................... 132

10.3 Stomie, péče o stomii, stomie a sexuální život ............................................ 133

10.4 Sexuální dysfunkce u mužů s idiopatickými střevními záněty ................134

10.5 Infertilita mužů s idiopatickými střevními záněty .....................................134

10.6 Sexuální dysfunkce u žen se stomií ...............................................................134

10.7 Fertilita žen s idiopatickými střevními záněty ............................................134

11 Sexuální poruchy u nemocných s dysfunkcí dolních močových cest .......... 136

11.1 Epidemiologie, diagnostika a léčba LUTS ....................................................136

11.2 Důsledky LUTS a její léčby na sexuální funkce u mužů ............................ 137

11.2.1 Erektilní dysfunkce, patogeneze erektilní dysfunkce

u dysfunkcí dolních močových cest .................................................. 137

11.2.2 Další sexuální dysfunkce u mužů s LUTS ........................................138

11.3 Dysfunkce dolních močových cest u žen .....................................................138

12 Sexualita jedinců po úrazech s trvalými následky ....................................... 14 0

12.1 Poranění míchy a jeho vliv na sexualitu a fertilitu ..................................... 14 0

12.1.1 Epidemiologie, diagnostika, léčba míšních poranění ..................... 14 0

12.1.2 Partnerské vztahy po poranění míchy .............................................. 143

12.1.3 Sexuální dysfunkce po poranění míchy u mužů .............................14 4

12.1.3.1 Sexuální apetence po úrazu míchy, erotogenní zóny

a orgasmus po úrazu míchy ................................................ 145

12.1.3.2 Erektilní dysfunkce a její léčba .......................................... 145

12.1.3.3 Diagnostika .......................................................................... 14 6

12.1.3.4 Léčba erektilní dysfunkce po poranění míchy ................ 147

12.1.3.5 Anejakulace po poranění míchy a infertilita

po poranění míchy ............................................................... 14 8

12.1.3.6 Patogeneze ............................................................................ 14 8

12.1.3.7 Diagnostika .......................................................................... 149

12.1.3.8 Metody získání spermií, arteficiální ejakulace

(elektroejakulace, vibrostimulace), operační odběr ....... 149

12.1.3.9 Patospermie po úrazu míchy ............................................. 151

12.1.3.10 Metody asistované reprodukce v řešení infertility

mužů po úrazu míchy ......................................................... 152

12.1.3.11 Preimplantační genetická diagnostika ............................. 153

12.1.3.12 Urologická problematika u mužů po poranění míchy

v programu asistované reprodukce .................................. 155

12.1.4 Odškodňování úrazů a nemocí, problematika odškodňování

ochrnutých mužů .................................................................................156

12.1.5 Sexuologická problematika žen po poranění míchy ....................... 157

12.2 Poranění pánve ................................................................................................. 161

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

10

12.2.1 Funkce pánve, léčba poranění pánve ................................................ 161

12.2.2 Patogeneze sexuálních dysfunkcí po poranění pánve .................... 162

12.2.3 Diagnostika sexuálních dysfunkcí po poranění pánve u mužů ...16 4

12.2.4 Léčba erektilní dysfunkce po poranění pánve .................................16 4

12.2.5 Fertilita mužů po poranění pánve ..................................................... 165

12.2.6 Poranění pánve u žen .......................................................................... 165

12.3 Fraktury penisu a další úrazy vzniklé při sexuální aktivitě ...................... 166

12.3.1 Definice, epidemiologie a patofyziologie .......................................... 166

12.3.1.1 Diagnostika .......................................................................... 167

12.3.1.2 Léčba a prognóza ................................................................. 167

12.3.2 Další úrazy zevního genitálu muže způsobující

sexuální dysfunkce ............................................................................. 167

12.3.3 Úrazy genitálu u žen ............................................................................ 168

13 Poruchy sexuálních funkcí provázející revmatická onemocnění,

kožní onemocnění a nemoci ledvin .............................................................. 170

13.1 Revmatická onemocnění ................................................................................ 170

13.2 Poruchy sexuálních funkcí u nemocných s postižením kůže ................... 170

13.3 Poruchy sexuálních funkcí u nemocných s renálním selháváním ........... 171

14 Sexualita jedinců se smyslovým postižením ................................................ 173

14.1 Sexualita jedinců se zrakovým postižením .................................................. 173

14.1.1 Sexualita jedinců s vrozenými poruchami zraku a slepotou ......... 173

14.1.2 Sexualita jedinců se získanými vadami zraku ................................. 174

14.2 Sexualita jedinců se sluchovým postižením ................................................ 174

14.2.1 Specifika sexuality jedinců se sluchovým postižením ................... 175

15 Poruchy sexuálních funkcí u obézních ..........................................................177

15.1 Epidemiologie obezity ..................................................................................... 177

15.2 Obezita u mužů ................................................................................................ 177

15.2.1 Sexuální dysfunkce u obézních mužů,

vztah erektilní dysfunkce, spánkové apnoe,

endoteliální dysfunkce a ischemické choroby srdeční ................... 178

15.2.2 Infertilita obézních mužů ................................................................... 178

15.3 Obezita u žen a sexuální dysfunkce .............................................................. 179

15.3.1 Infertilita obézních žen ....................................................................... 179

16 Sexualita ve stáří ........................................................................................... 181

16.1 Stáří .................................................................................................................... 181

16.2 Stáří a důsledky na sexualitu u mužů ........................................................... 182

16.3 Stáří a důsledky na sexualitu u žen ............................................................... 183

16.4 Faktory s negativním vlivem na sexualitu u obou pohlaví ........................184

16.5 Poruchy sexuálního chování ve stáří ............................................................ 185

16.6 Senioři jako objekt domácího násilí a sexuálního násilí ............................ 185

16.7 Sexuální život seniorů v zařízeních společné péče ..................................... 185

16.8 Psychické funkce a sexuální život ................................................................. 186

16.9 Koitální a nekoitální sex ve stáří .................................................................... 187

Obsah

17 Sexuální dysfunkce u AIDS a ostatních sexuálně přenosných chorob ........190

17.1 Sexualita HIV pozitivních ..............................................................................190

17.2 Další sexuálně přenosné choroby (STD) s důsledkem

poškození sexuálních funkcí ..........................................................................190

17.2.1 Klasifikace .............................................................................................190

17.2.2 Sexuální aspekty sexuálně přenosných chorob u mužů .................191

17.2.3 Sexuální aspekty sexuálně přenosných chorob u žen ......................191

17.2.4 Prevence sexuálně přenosných chorob .............................................192

18 Kazuistiky ...................................................................................................... 193

I Erektilní dysfunkce jako první příznak ICHS ......................................... 193

II Erektilní dysfunkce se objevila 3 roky před akutní

koronární příhodou ..................................................................................... 193

III ED jako první klinický projev kardiovaskulárního onemocnění ........194

IV Erektilní dysfunkce jako první klinická manifestace

endoteliální dysfunkce ................................................................................ 195

V Endoteliální dysfunkce a další rizikové faktory KVO

u mladého muže léčeného pro ED po poranění pánve ........................... 195

VI Diabetes mellitus, erektilní dysfunkce, endoteliální dysfunkce ........... 195

VII Diabetes mellitus 2. typu a ztráta sexuální apetence,

nekonzumované matrimonium .................................................................196

VIII Nemocný po hemoragické mozkové příhodě ..........................................196

IX Erektilní dysfunkce a fertilita muže s roztroušenou sklerózou ............197

X Erektilní dysfunkce u muže s roztroušenou sklerózou a obezitou .......198

XI Erektilní dysfunkce u muže s karcinomem prostaty ..............................198

XII Sexuální život muže s pokročilým, hormonálně independentním

nádorem prostaty .........................................................................................198

XIII Erektilní dysfunkce u muže s kolorektálním karcinomem ..................199

XIV Mladý muž s tumorem varlete, erektilní dysfunkcí a váznoucí

socio se xuál ní adaptací ................................................................................200

XV Biologické otcovství muže po léčbě pro seminom varlete ...................... 201

XVI Žena s karcinomem mammy a sexuální život .........................................201

XVII Partnerský sexuální život při onkologickém onemocnění ženy

s karcino mem ovaria ....................................................................................201

XVIII Poranění míchy a sexuální dysfunkce: erektilní dysfunkce,

anejakulace ...................................................................................................202

XIX Poranění míchy a infertilita .......................................................................202

XX Muž – sportovec po poranění míchy, fertilita .........................................203

XXI Muž s neúplnou míšní lézí – poúrazová tetraparéza,

erektilní dysfunkce ......................................................................................203

XXII Žena po poranění míchy a fertilita ............................................................204

XXIII Polytrauma včetně poranění pánve u nemocné trpící psoriázou,

vliv psoriázy na sexuální život ....................................................................204

XXIV Psychogenní erektilní dysfunkce mladého muže ...................................205

XXV Sexualita ve stáří ..........................................................................................205

XXVI Sexualita ve stáří, injekční léčba PGE1 .....................................................206


Rejstřík ................................................................................................................ 207

Souhrn ................................................................................................................. 213

Summary ............................................................................................................. 215


13

Seznam použitých zkratek

seznam použitých zkratek AD autonomní dysreflexie AID heterologní inseminace (Artificial Insemination by Donor) AIDS syndrom získané imunodeficience

(Acquired Immunodeficiency Syndrom) AIH umělé oplodnění spermiemi manžela

(Artificial Insemination by Husband) AMP adenozinmonofosfát AO k lasifi kace Algemeine Osteosyntesis AR asistovaná reprodukce ASIA American Spinal Injury Association ATP adenozintrifosfát BCR bulbokavernózní reflex BHP benigní hyperplazie prostaty BMI tělesný index (Body Mass Index) BPO benigní prostatická obstrukce cAMP cyklický adenozinmonofosfát CaP karcinom prostaty cEPCs Endothelial Progenitor Cells cGMP cyklický guanozinmonofosfát CMP cévní mozková příhoda CNS centrální nervová soustava CRP C-reaktivní protein DFI DNA Fragmentation Index (fragmentation – rozpadnutí, roztříštění) DHEA dehydroepiandrosteron, DHEAS dehydroepiandrosteron sulfát DM diabetes mellitus DNA deoxyribonukleová kyselina DRE digitální rektální vyšetření prostaty (Digital Rectal Examination) EAU Evropská urologická asociace ED erektilní dysfunkce EDV End Diastolic Flow Velocity EEJ elektroejakulace EFSA Evropský úřad pro bezpečnost potravin eNO endoteliální oxid dusnatý eNOS endoteliální syntáza oxidu dusnatého

(Endothelial Nitric Oxide Synthase) ET 1 endotelin 1 FISH fluorescenční hybridizace in situ (Fluorescent In Situ Hybridisation) FMD Flow-Mediated Dilation fPSA volná frakce PSA free TST volný testosteron FSD ženské sexuální dysfunkce (Female Sexual Dysfunction) FSH folikuly stimulující hormon f T4 volná frakce tyroxinu FW měření rychlosti sedimentace erytrocytů (Fahreus Westergren)

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

14 GIT gastrointestinální trakt GnRH gonadotropiny uvolňující hormon (Gonadotropin-Releasing Hormone) GS Gleasonovo skóre GTP guanosin triphosphate, guanozintrifosfát HCG lidský choriogonadotropin HDL lipoprotein s vysokou hustotou (High Density Lipoprotein) HIV virus lidské imunodeficience HMG Human Menopausal Gonadotropin HPV lidský papilomavirus HR srdeční frekvence (Heart Rate) hs-CRP vysoce senzitivní C-reaktivní protein (High Sensitivity CRP) IBD idiopatické střevní záněty (Inflammatory Bowel Disease) ICHS ischemická choroba srdeční ICI intrakavernózní injekční léčba (Intracavernous Injection) ICSI intracytoplazmatická injekce spermie

(Intracytoplasmic Sperm Injection) IELT intravaginální ejakulační latenční čas

doba do dosažení ejakulace (Intravaginal Ejaculatory Latency Time) IIEF International Index Erectile Function IM infarkt myokardu I-PDE 5 inhibitory fosfodiesterázy 5. typu IPSS International Prostate Symptom Score IS informovaný souhlas ISDN isosorbid 2,4-dinitrát ISMN isosorbid 5-mononitrát ISSM International Society for Sexual Medicine IUD nitroděložní tělísko (Intrauterine Device) IUI intrauterinní inseminace IVF in vitro fertilizace, mimotělní oplození KRK kolorektální karcinom KVO kardiovaskulární onemocnění LDL lipoprotein s nízkou hustotou (Low Density Lipoprotein) LH luteinizační hormon LHRH hormon uvolňující LH (LH-Releasing Hormone) LUTS symptomy dolních močových cest (Lower Urinary Tract Symptoms) MESA mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlat

(Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) MONICA MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease NAION nearteritická přední ischemická neuropatie optického nervu NO oxid dusnatý NOR Národní onkologický registr NOS syntáza oxidu dusnatého NS nervy šetřící OAB hyperaktivní močový měchýř PAT periferní arteriální tonometrie PCOS syndrom polycystických ovarií PCR polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction)

Seznam použitých zkratek

PE předčasná ejakulace PESA perkutánní aspirace spermií z nadvarlat PGD preimplantační genetická diagnostika PGE1 prostaglandin E1 PGS preimplantační genetický screening PICSI intracytoplazmatická injekce preselektované spermie

(Preselect Intracytoplasmic Sperm Injection), mikromanipulační

technika výběru oplození schopných spermií PKA proteinkináza A PNORT měření penilní endoteliální funkce (Penile Nitric Oxide Release Test) PRL prolaktin PSA specifický prostatický antigen PSV Peak Systolic Velocity PVS penilní vibrostimulace radikální PE radikální prostatektomie RHI reaktivní hyperemický index RS roztroušená skleróza SA sexuální aktivita SFŽ sexuální funkce ženy SHBG globulin vázající pohlavní hormony (Sex Hormone Binding Globuline) SIK sterilní intermitentní katetrizace (močového měchýře) SmPC souhrn informací o přípravku (Summary of Product Characteristics) SSRI blokátory zpětného vychytávání serotoninu

(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) STD sexuálně přenosné choroby (Sexually Transmitted Diseases) SUI stresová inkontinence SZO Světová zdravotnická organizace (WHO – World Health Organisation) TEN trombembolická nemoc TESA aspirace spermií z varlat (Testicular Sperm Aspiration) TESE extrakce spermií z varlat (Testicular Sperm Extraction) TGF-beta 1 růstový faktor beta 1 (Transforming Growth Factor) TK krevní tlak TLM transverzální léze míšní, úplné přerušení míchy TME totální mezorektální excize TRUS transrektální ultrasonografie TSH tyreotropin, tyreostimulační hormon TST testosteron celkový TUIP transuretrální incize prostaty TUMT transuretrální terapie pomocí mikrovln TUNA transuretrální ablace prostaty pomocí jehly TURP transuretrální resekce prostaty VAS vizuální analogová škála bolesti (Visual Analog Scale) VCD podtlakový erekční přístroj (Vacuum Constriction Device) VIP vazoaktivní intestinální polypeptid WCAM 1 vaskulární adhezivní molekula 1 WHO World Health Organisation (SZO – Světová zdravotnická organizace) Předmluva Sexualita je nedílnou součástí lidského života od dětství až do stáří. Jiné vyjádření má v období nemoci, po prodělání závažného onemocnění nebo po úrazech. Sexuální dysfunkce jsou častým důsledkem nemocí i úrazů. Lidský věk se prodlužuje, a tím se prodlužuje i období aktivního sexuálního života. Nemoci, nejčastěji kardiovaskulární a onkologické, provázejí střední věk, stárnutí a stáří. Rostoucí problém představuje obezita, únava, špatná životospráva a fyzická inaktivita. K mladému věku se pojí úrazy – poranění míchy a pánve.

Včasná diagnostika nádorových či kardiovaskulárních onemocnění a jejich úspěšná terapie, komplexní léčba a rehabilitace nemocných s úrazy vrací postižené zpět do běžného života, ke kterému sexuální život neodmyslitelně patří. Dobrá psychická kondice nemocného a podporující partner/partnerka jsou důležitým vkladem pro obnovení sexuálního života.

Muže nejčastěji trápí erektilní dysfunkce provázející kardiovaskulární, neurologické i onkologické nemoci a úrazy. Rehabilitace penisu, termín, který se v posledních letech objevuje v odborné literatuře, znamená včasné obnovení erekce jako prevence deoxygenace penisu mající za následek apoptózu buněk a jejich fibrotickou přeměnu s důsledkem vzniku erektilní dysfunkce. Úspěšná farmakologická léčba používaná k léčbě erektilní dysfunkce pozitivně ovlivní kvalitu života nemocného. Poruchy ejakulace a orgasmu jsou v  případě některých onemocnění a zejména úrazů nezvratné. Současná medicína dokáže řešit infertilitu postižených mladých mužů a dát jim možnost realizace biologického otcovství. Ztráta sexuální apetence kopíruje průběh onemocnění. S  úspěšnou léčbou, rekonvalescencí a podporující partnerkou/partnerem se vrací i sexuální touha. Nemocný by měl před započetím onkologické léčby, po úrazu, infarktu, diagnostikování diabetu dostat od svého lékaře informaci o možném vzniku sexuálních dysfunkcí současně s kontaktem na lékaře – specialistu – sexuologa, androloga, urologa. V českých ordinacích komunikace na téma sexuality vázne, důsledkem je nespokojený pacient.

Naplněný sexuální život zvyšuje kvalitu života nemocného a usnadňuje návrat do běžného života po prodělané závažné nemoci či po úrazu. Proto vznikla tato monografie. Je určena nejen sexuologům, urologům, ale především kardiologům, diabetologům, neurologům, onkologům, gynekologům, internistům, psychiatrům, traumatologům, chirurgům, ale i gerontologům a v neposlední řadě praktickým lékařům. Podnětná může být pro psychology, psychoterapeuty a studenty medicíny. Je věnována těm, kteří si v dnešní době atomizace medicíny dokázali zachovat komplexní pohled na nemocného.

Předmluva

       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.