načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Pokusy pre mladých výskumníkov -- Fyzika a chémia v kuchyni - Milan Sikirica

Pokusy pre mladých výskumníkov -- Fyzika a chémia v kuchyni
-17%
sleva

Kniha: Pokusy pre mladých výskumníkov
Autor: Milan Sikirica
Podtitul: Fyzika a chémia v kuchyni

Prečo je obloha modrá? Ako sa vyrába domáca zmrzlina? Na akom princípe funguje hasiaci prístroj? Čo spôsobuje kyslé dažde? Ako vzniká dúha? Prečo sa smrad šíri tak rýchlo? - Pomocou 70 ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  373 Kč 310
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » PERFEKT
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 176
Rozměr: 218,0x218,0x14,0 mm
Hmotnost: 0,5kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201906
ISBN: 978-80-8046-921-4
EAN: 9788080469214
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Prečo je obloha modrá? Ako sa vyrába domáca zmrzlina? Na akom princípe funguje hasiaci prístroj? Čo spôsobuje kyslé dažde? Ako vzniká dúha? Prečo sa smrad šíri tak rýchlo?

Pomocou 70 jednoduchých pokusov si vysvetlíme chemické a fyzikálne javy okolo nás. Vyrobíme si sopku, lízanku, atrament, lepidlo, ozdoby, kameru aj domácu batériu. Preskúmame zloženie červenej kapusty, mydla aj slimačej ulity. Zázračnými experimentmi zmeníme farbu kvetu, pretiahneme vajce cez hrdlo fľaše a zhasneme sviečku bez sfúknutia.

Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

666666666666666666666666

1.

POTREBUJEME

 plastový vešiak na šaty

 balón

 šál, vestu alebo iné

oblečenie z vlny alebo

zo syntetického materiálu

Koľkokrát sa ti stalo, že si pri vystupovaní z auta počas

suchého počasia zacítil elektrický výboj? Príčinou je

statická elektrina. Ako vzniká statická elektrina a ako

pôsobí na niektoré látky a predmety, preskúmame

práve v tomto pokuse.

1.

Pusti vodovodný kohútik, aby voda

tiekla tenkým prúdom. Čím je prúd

vody tenší, tým bude pokus úspešnejší.

Ako čarovnú paličku použi suchý plastový

vešiak. Drž vešiak na jednom konci

a pošúchaj ho kúskom odevu. Priblíž ko

niec vešiaka k tenkému prúdu vody. Prúd

vody sa ohne. Približuj a vzďaľuj čarovnú

paličku od prúdu vody. Ako vplýva na

vybočenie prúdu vody vzdialenosť medzi

prúdom vody a vešiakom? Zosilni prúd

vody. Ako hrúbka prúdu vody vplýva na

jeho vybočenie pod vplyvom vešiaka?

Sprav rovnaký pokus s nafúknutým

balónom, ktorý si predtým pošúchal

o oblečenie na sebe.

Látky sa skladajú z atómov. Atómy

sa môžu vzájomne spájať mnohými

spôsobmi a vytvárať látky s najrozličnej

šími vlastnosťami. Atómy majú kladne

nabité jadro, ktoré obsahuje dva druhy

častíc, protóny s kladným elementárnym

elektrickým nábojom a neutróny, ktoré

nemajú elektrický náboj. Okolo jadra je

oblak záporného elektrického náboja,

ktorý sa skladá z elektrónov, častíc zá

porného elementárneho elektrického

náboja. Počet elektrónov v elektrónovom

obale sa rovná počtu protónov v jadre,

takže atómy sú elektricky neutrálne.

Protóny

Jadro Oblak elektrónov

Neutróny

ZÁZRAČNÁ

PALIČKA


777777777777777777777777777

Šúchaním plastového vešiaka vyrobeného z polyvinylchloridu (PVC) o odev z vlny alebo zo syntetického materiálu vzniká statická elektrina. Pritom elektróny, súčasti atómu, prechádzajú z vlny na vešiak z PVC. Predmet, ktorý elektróny prijal, nadobúda záporný elektrický náboj a ten, ktorý elektróny odovzdal, kladný elektrický náboj. Elektrický náboj získaný šúchaním jedného predmetu o druhý sa nazýva triboelektrický jav. Vybočenie prúdu vody má na svedomí stavba molekúl vody. Každá molekula vody vznikla vzájomným spojením jedného atómu kyslíka s dvoma atómami vodíka, čo sa chemickým vzorcom označuje ako H

2

O. Znak H označuje

atóm vodíka a číslo 2 označuje, že molekula obsahu- je dva atómy vodíka. Znak O označuje kyslík. Molekula vody má tvar písmena V. Tá strana molekuly, na ktorej sa nachádzajú atómy vodíka, má malý kladný náboj, kým na atóme kyslíka je malý záporný náboj. Keď sa k prúdu vody priblíži vešiak nabitý záporným elektrostatickým nábojom, molekuly vody sa otočia tak, že atómy vodíka budú nasmerované k záporne nabitému vešiaku. Kladné a záporné náboje sa navzájom priťahujú, a preto prúd vody vybočí.

Statická elektrina sa tvorí, aj keď kráčaš po koberci zo

syntetického materiálu či počas jazdy v aute v dôsled

ku trenia vzduchu s podložkou. Pri vystupovaní z auta

často pocítiš elektrický výboj. V prírode sa elektrina

zhromažďuje v búrkových oblakoch v dôsledku vzá

jomného trenia kvapiek vody alebo kryštálikov ľadu

unášaných vzostupnými a zostupnými vzdušnými

prúdmi. Keď sa na časticiach v oblakoch nahromadí

dostatok elektriny (medzi oblakmi rôzneho elektrické

ho náboja alebo oblakmi a zemou), preskočí blesk.

Čo sa stane,

ak priblížime

k prúdu vody kladne

nabitú paličku

(vešiak)?


888888888888888888888888888888

2.

Elektricky nabité častice môžu mať kladný alebo záporný elektrický

náboj. Častice opačného elektrického náboja sa navzájom priťahujú

a tie s rovnakým nábojom sa odpudzujú. Vedci a inžinieri využili

túto vlastnosť elektricky nabitých častíc a skonštruovali akceleráto

ry (urýchľovače) nabitých častíc, ktoré majú rôzne použitie.

1.

Na rovný stôl

s hladkým povr

chom polož prázdnu

plechovku od nápoja tak, aby sa

mohla kotúľať. Balón nafúkni

a pošúchaj o oblečenie. Balón pri

blíž k plechovke – tá sa začne pri

bližovať k balónu. Ak balón súčas

ne budeš odťahovať, plechovka sa

bude čoraz rýchlejšie kotúľať od

jedného okraja stola k druhému.

Pokus zopakuj s plastovým vešia

kom. Vešiak drž za jeden koniec

a pošúchaj

ho o kúsok

oblečenia.

Keď sa zá

porne nabitý

vešiak priblíži

k plechovke,

dochádza

pod vplyvom

elektrického poľa k premiestneniu

elektrónov v hmote plechovky. Tá

strana plechovky, ktorá je bližšie

k záporne nabitému vešiaku, na

dobúda kladný a opačná strana

záporný elektrický náboj. Opačné

náboje sa priťahujú, a preto sa ple

chovka kotúľa k záporne nabitému

vešiaku. Ak je stôl rovný a hladký,

kotúľanie plechovky sa zrýchľuje.

Elektrické pole môže zrýchliť elek

tróny aj ióny (elektricky nabité ató

my). Obrázok znázorňuje princíp

lineárneho urýchľovača elek

tricky nabitých častíc. Lineárny

urýchľovač je skonštruovaný tak,

aby sa elektricky nabité častice

pohybovali po priamej čiare v dlhej

samostatnej trubici cez celý rad

oddelených cylindrických elektród.

Polarita elektród sa striedavo mení

AKCELERÁTOR

(URÝCHĽOVAČ)

POTREBUJEME

 plechovku od nápoja

 plastový vešiak na šaty

 balón

 oblečenie z vlny alebo

zo syntetického materiálu

Záporne

nabitý

vešiak

Kladný elektrický

náboj

Záporný

elektrický

náboj


101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

3.

POTREBUJEME

 balón

 oblečenie z vlny alebo

zo syntetického materiálu

 kúsok tenkého

plastového vrecúška

 orezávací nôž

 niť

 polystyrén

Kopírky a laserové tlačiarne sú najrozšírenejšie príklady

využitia statickej elektriny. Ich činnosť je založená

na princípe, že častice rovnakého elektrického náboja sa

odpudzujú a častice opačného elektrického náboja

sa zas priťahujú.

1.

Nafúkni balón. Z tenkého vrecúška

vystrihni štvorec s rozmermi asi

10 x 10 cm. Pošúchaj balón a kúsok

vrecúška o vlnené alebo syntetické

oblečenie. V jednej ruke drž balón

a druhou rukou vyhoď nad balón kúsok

vrecúška. Šikovným pohybovaním

balóna môžeš dosiahnuť, že kúsok

vrecúška bude pole

tovať nad balónom

vo vzduchu. Balón

a kúsok vrecúška

majú rovnaký elekt

rický náboj. Rovnaké

náboje sa odpudzu

jú, a preto sa kúsok

vrecúška vznáša nad

balónom. Vyrež noží

kom z polystyrénu

kocku s hrúbkou hra

ny asi 1,5 cm. Kocku priviaž na nitku

a pripevni ju na hocijaký stojan.

Nafúknutý balón priblíž ku kocke na

stojane – kocka sa priblíži k balónu

alebo sa dokonca naň nalepí. Balón

a kocka polystyrénu sa navzájom

priťahujú, lebo majú opačné elektrické

náboje. Pohár s vodou dokazuje, že

nejde o fotomontáž.

Kopírky a laserové tlačiarne sú najrozšírenejšie príklady

STATICKÁ

ELEKTRINA


161616161616161616161616161616161616161616161616161616

6.

POTREBUJEME

 porcelánovú misku

 mincu

 krčah s vodou

 ceruzku (alebo špajdľu)

Učili sme sa, že rýchlosť svetla je 300 000 km/s. To však

platí iba pre vákuum. Vo vode je rýchlosť svetla nižšia

a v diamante ešte nižšia. V dôsledku odlišnej rýchlosti vo

vzduchu a v inom hustejšom prostredí dochádza k lomu

svetla. Lom svetla v šošovke nášho oka alebo okuliaroch

umožňuje vytvorenie jasného obrazu predmetu. Lom svetla

preskúmame vo vode, keďže diamanty nemáme poruke.

1.

Priprav si bielu porcelánovú misku a krčah

s vodou. Do misky vlož mincu. Postav sa k mis

ke tak, aby si mincu nevidel, nanajvýš len jej okraj.

Z tejto polohy postupne nalievaj do misky vodu.

Minca sa stane viditeľná a bude sa zdať, že prilieva

ním vody do misky sa stále viac dvíha. Vezmi ce

LOM SVETLA


171717171717171717171717171717171717171717171717171717

Pozorovaný jav sa nazýva lom svetla. Lom svetla

vzniká v dôsledku odlišnej rýchlosti šírenia svetla

vo vzduchu a vo vode alebo inom opticky hustej

šom prostredí. Pomer rýchlosti šírenia svetla

vo vákuu a v inom prostredí sa nazýva index lomu.

Voda má index lomu n = 1,33; diamant n = 2,42;

zirkón n = 1,9; rubín n = 1,77. Vo vode sa svetlo šíri

rýchlosťou 225 000 km/s, v skle 200 000 km/s

a v diamante 124 000 km/s.

α α

β

Dopadajúci lúč

svetla

v = rýchlosť svetla

v

1

>

v

2

n = index lomu

n

2

>

n

1

Opticky hustejšie prostredie, n

2

Odraz svetla

Hraničná plocha Opticky redšie prostredie, n

1

v

2

v

1

ruzku alebo špajdľu a ponor ju do misky

s vodou. „Zlomí“ sa ceruzka, keď ju ponoríš

do vody?

Keď svetlo prechádza z opticky redšieho

do opticky hustejšieho prostredia, napr. zo

vzduchu do vody alebo skla, láme sa smerom

ku kolmici. Naopak, ak svetlo prechádza

z opticky hustejšieho prostredia do opticky

redšieho prostredia, láme sa od kolmice.

Keď som videl

tohto tuleňa

v mori, bol obrovský...

Ako to, že nad hladinou

je oveľa menší?
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist