načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Poezie, studenti a učitelé. Rcepce, interpretace, výuka – Jaroslav Vala

Poezie, studenti a učitelé. Rcepce, interpretace, výuka
-7%
sleva

Kniha: Poezie, studenti a učitelé. Rcepce, interpretace, výuka
Autor: Jaroslav Vala

Publikace shrnuje výsledky výzkumného projektu GAČR s názvem Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescentních čtenářů (2011 - 2013) realizovaného na PdF UP Olomouc. Metodami ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  334 Kč 311
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 272
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
Datum vydání: 12.02.2014
Nakladatelské údaje: Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
ISBN: 978-80-244-3922-8
EAN: 9788024439228
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace shrnuje výsledky výzkumného projektu GAČR s názvem Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescentních čtenářů (2011 - 2013) realizovaného na PdF UP Olomouc. Metodami sémantického diferenciálu a ohniskové skupiny jsme sledovali, jak studenti ve věku 12 - 20 let vnímají různé básně a nakolik jsou schopni je interpretovat bez výrazné asistence učitele. Zároveň jsme v longitudinální intervenční studii zkoumali, jak lze studentský vztah k poezii ovlivňovat volbou vhodných vyučovacích metod založených na zážitkové pedagogice, rozvíjení kreativity a na citlivém přístupu k individuálním studentským interpretacím. Celkově se do výzkumu zapojilo 1088 respondentů, kteří v několika dílčích etapách posuzovali vybrané básnické texty, či byli zapojeni do longitudinálního šetření. (recepce, interpretace, výuka)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Úvod 9

1 Teoretická východiska výzkumu 11

1 Analýza výsledků čtenářské recepce poezie (sémantický diferenciál) ve vztahu

к osobnostním charakteristikám a životním postojům respondentů (Q-me

todologie) 14

2 Výzkum recepce poezie u studentů ve věku 12-19 let metodou

sémantického diferenciálu 14

2 .1 Cíle v ý z k u m u , v ý z k u m n é o t á z k y a h y p o t é z y 14

2 .2 P o d m ín ky realizace v ý z k u m u a o v ě ře n í fu n k č n o s ti v ý z k u m n é h o n á s tro je 15

3 Výsledky recepce vybraných básní 19

3 .1 C e lk o v é v ý s le d k y re c e p c e v š e c h b á s n í 19

3 .2 B á s e ň B I (E. F r y n t a - L e l k y ) 23

3 .3 B á s e ň B2 (P. V e r la in e - S p l e e n ) 25

3 .4 Báseň B3 (J. Skácel - C h c i t o s ly š e t) 28

3 .5 Báseň B4 (B. R e y n e k - M r t v á k o č k a ) 3 0

3 .6 Báseň B5 (J. P r é v e r t - S n íd a n ě ) 32

3 .7 Báseň B6 (J. H. K r c h o v s k ý - V š ic h n i js o u ...) 34

3 .8 Báseň B7 (F u d ž iw a r a n o T o š iju k i - C h r y z a n té m a ) 36

3 .9 Báseň B8 (J. K a š p a r - A c h ) 38

4 Srovnání recepce posuzovaných básní z hlediska tří sledovaných faktorů 40

5 Q-metodologie - analýza postojů, hodnot a názorů studentů ve věku 12-19 let 44

5 .1 Cíle v ý z k u m u , v ý z k u m n é o tá z k y a h y p o t é z y 4 4

5 .2 V ý z k u m n é m e t o d y a r e a liz a c e v ý z k u m u 4 5

6 Komparace osobnostních charakteristik respondentů a výsledků

jejich recepce poezie 46

6.1 Analýza výsle dků Q - m e to d o lo g ie v z h le d e m к t y p u školy (ZŠ a g y m n á ziu m ) 50

6.1.1 Komparace výsledků recepce poezie mezi respondenty ze ZŠ

a gymnázia 53

6 .2 A n a lý z a v ý s le d k ů Q - m e t o d o lo g ie v z h le d e m к v ě k u r e s p o n d e n t ů ( 1 2 - 1 3

a 1 4 - 1 5 le t) 55

6.2.1 Komparace výsledků recepce poezie mezi respondenty

ve věku 12-13 a 14-15 let 58

6 .3 A n a lý z a v ý s le d k ů Q - m e t o d o lo g ie v z h le d e m к p o h la v í r e s p o n d e n t ů 59

6.3.1 Komparace výsledků recepce poezie mezi muži a ženami 61

6 .4 A n a lý z a v ý s le d k ů Q - m e t o d o lo g ie v z h le d e m k e v z ta h u r e s p o n d e n t ů

к č e t b ě ( č t e n á ř i x n e č t e n á ř i) 63

6.4.1 Komparace výsledků recepce poezie mezi čtenáři a nečtenáři 64


6 .5 A n a lý z a v ý s le d k ů Q - m e t o d o lo g ie v z h le d e m ke v z ta h u r e s p o n d e n tů

к č e t b ě p o e z ie ( č t e n á ř i p o e z ie x n e č t e n á ř i p o e z ie ) 66

6.5.1 Komparace výsledků recepce poezie mezi čtenáři poezie

a nečtenáři poezie 67

6 .6 A n a lý z a v ý s le d k ů Q - m e t o d o lo g ie v z h le d e m ke s t u d ijn ím u z a m ě ř e n í

r e s p o n d e n t ů ( z a m ě ř e n í h u m a n it n í x p ř í r o d o v ě d n é ) 69

6.6.1 Komparace výsledků recepce poezie vzhledem ke studijnímu

zaměření respondentů 70

7 Shrnutí 73

II Srovnání recepce poezie u studentů gymnázia a středního odborného učiliště 76

8 Srovnání recepce poezie u studentů gymnázia a středního odborného učiliště 76

8 .1 Cíle v ý z k u m u , v ý z k u m n é o t á z k y a h y p o t é z y 76

9 Výzkum recepce poezie na středním odborném učilišti 77

9 .1 V ý s le d k y r e c e p c e v š e c h b á s n í d o h r o m a d y - v e r ifik a c e h y p o té z 80

9 .2 B á se ň B l (P. V e r g iliu s M a r o - Č a s to js e m ...) 83

9 .3 B áseň B2 (A . S o v a - J a r n í n o c ) 85

9 .4 B áseň B3 (A . S. P u š kin - M r a č n o ) 87

9 .5 B áseň B4 (T. Tasso - Slyš, v ln y š e p o ta jí) 89

9 .6 B áseň B5 (J. K a rá s e k ze L v o v ic - R ů ž e h ř b it o v ů ) 91

9 .7 B áseň B6 (P an í Ise - J a rn í d é š ť) 93

9 .8 B áseň B7 (F. v o n S pe e - P řec je d e n p tá č e k ...) 95

9 .9 B áseň B8 (V. Z á va d a - M a r n o t r a t n ý k r a j) 97

10 Komparace recepce poezie studenty gymnázia a středního

odborného učiliště 100

1 0 .1 K o m p a ra c e re c e p c e b á s n í z h le d is k a f a k t o r u s r o z u m it e ln o s t i 100

1 0 .2 K o m p a ra c e re c e p c e b á s n í z h le d is k a f a k t o r u h o d n o c e n í 101

1 0 .3 K o m p a ra c e re c e p c e b á s n í z h le d is k a f a k t o r u p ů s o b iv o s ti 103

1 0 .4 K o m p a ra c e re c e p c e b á s n í z h le d is k a s o u č tu v š e c h t ř í f a k t o r ů 104

11 Shrnutí 105

III Srovnání recepce poezie u amerických a českých studentů 107

12 Ověření funkčnosti anglické verze sémantického diferenciálu ve výzkumu

v USA 107

1 2 .1 C íle v ý z k u m u , v ý z k u m n é o tá z k y a h y p o t é z y 107

1 2 .2 O v ě ř e n í v a l id i t y a r e l ia b il it y m ě ř e n í 109

13 Výsledky recepce poezie českými a americkými studenty 111

1 3 .1 C e lk o v é v ý s le d k y re c e p c e v š e c h b á s n í 111

1 3 .2 B áseň B l (P. V e r la in e - S p le e n ) 113

1 3 .3 B áseň B2 (J. S k á ce l - C o z b y lo z a n d ě la ) 115

1 3 .4 B áseň B3 (A . S. P u š k in - M r a č n o ) 117


1 3 .5 Báseň В4 (P. V e r l a i n e - P o d z im n í p ís e ň ) 119

1 3 .6 B á s e ň В5 (J. P r é v e r t - S n í d a n ě ) 121

1 3 .7 Báseň B6 ( O n o n o K o m a č i - S en ) 122

1 3 .8 Báseň B7 (Ch. M o r g e n s te r n - K o š ile la ) 123

1 3 .9 B á s e ň B 8 (Ch. B a u d e l a i r e - Ó, já t ě z b o ž ň u ji) 125

14 Komparace recepce poezie českými a americkými čtenáři 126

1 4 .1 K o m p a ra c e re c e p c e b á s n í z h le d is k a f a k t o r u s r o z u m it e ln o s t i 126

1 4 .2 K o m p a ra c e re c e p c e b á s n í z h le d is k a f a k t o r u h o d n o c e n í 127

14 .3 K o m p a ra c e re c e p c e b á s n í z h le d is k a f a k t o r u p ů s o b iv o s t i 1 2 8

1 4 .4 K o m p a ra c e re c e p c e b á s n í z h le d is k a s o u č tu v š e c h f a k t o r ů 12 9

15 Shrnutí 132

IV Možnosti ovlivnění studentského vztahu к poezii - výsledky longitudinální

intervenční studie 134

16 Metodologie longitudinální intervenční studie 134

1 6 .1 C íle v ý z k u m u a h y p o t é z y 13 4

1 6 .2 V ý z k u m n ý d e s ig n 1 3 5

1 6 .3 V ý z k u m n ý s o u b o r 13 8

1 6 .4 M e t o d y a p r ů b ě h v ý z k u m u 13 9

16.4.1 Kvantitatívni fáze výzkumu 139

16.4.1.1 Dotazník 141

16.4.2 Kvalitativní fáze výzkumu 142

17 Výsledky longitudinální intervenční studie v jednotlivých třídách 144

1 7 .1 Č e rv e n á t ř í d a 145

17.1.1 Výsledky kvantitativní částí výzkumu v červené třídě 145

17.1.2 Výuka v červené experimentální třídě - aktivity a reflexe 150

17.1.2.1 Doplňování chybějících slov do básně 151

17.1.2.2 Psaní poezie 152

17.1.2.3 Přepis básně do prozaického textu 153

17.1.2.4 Závěrečná reflexe 157

1 7 .2 O ra n ž o v á t ř íd a 158

17.2.1 Výsledky kvantitativní částí výzkumu v oranžové třídě 158

17.2.2 Výuka v oranžové experimentální třídě - aktivity a reflexe 164

17.2.2.1 Doplňování chybějících slov do básně 164

17.2.2.2 Interpretace básně bez znalostí autora i dobového kontextu 165

17.2.2.3 Psaní poezie 167

17.2.2.4 Závěrečná reflexe 169

1 7 .3 Z e le n á t ř í d a 170

17.3.1 Výsledky kvantitativní částí výzkumu v zelené třídě 170

17.3.2 Výuka v zelené experimentální třídě - aktivity a reflexe 175

17.3.2.1 Vnitřní definice poezie 175


17.3.2.2 Doplňování chybějících slov do básně 176

17.3.2.3 Psaní poezie 178

17.3.2.4 Závěrečná reflexe 179

17 .4 M o d r á t ř íd a 180

17.4.1 Výsledky kvantitativní části výzkumu v modré třídě 180

17.4.2 Výuka v m odré experimentální třídě - aktivity a reflexe 186

17.4.2.1 Definice poezie a doplňování chybějících slov do básně 186

17.4.2.2 Šoa v literatuře - psaní poezie 188

17.4.2.3 Závěrečná reflexe 190

1 7 .5 Ž lu tá t ř íd a 191

17.5.1 Výsledky kvantitativní části výzkumu ve žluté třídě 191

17.5.2 Výuka ve žluté experimentální třídě - aktivity a reflexe 196

17.5.2.1 Co je báseň 196

17.5.2.2 Doplňování chybějících slov do básně 198

17.5.2.3 Psaní poezie 201

17.5.2.4 Závěrečná reflexe 203

18 Celkové výsledky longitudinální intervenční studie 205

1 8 .1 Z m ě n y p o s t o jů e x p e r im e n t á ln í c h t ř í d 205

18 .2 Z m ě n y v p o s to jíc h r e s p o n d e n t ů e x p e r im e n t á ln í c h t ř í d

vs. c h a r a k t e r is tik y r e s p o n d e n t ů 208

18 .3 C e lk o v é r o z d íly m e z i v ý s le d k y e x p e r im e n t á ln í c h a k o n t r o ln íc h t ř í d 21 1

1 8 .4 S h r n u t í v ý s le d k ů lo n g it u d i n á ln í in t e r v e n č n í s t u d ie 2 1 4

19 Interpretace poezie metodou ohniskové skupiny 220

19 .1 J. K a š p a r - P u b e r t a 22 1

19 .2 J. P r é v e r t - S n í d a n ě 22 4

19 .3 A. S o v a - J a r n í n o c 2 2 6

19 .4 A. S. P u š k in - M r a č n o 2 2 8

1 9 .5 P. V e r la in e - P o d z im n í p ís e ň 23 2

1 9 .6 Ch. M o r g e n s te r n - K o š ile la 23 5

1 9 .7 J. S kácel - C o z b y lo z a n d ě la 23 7

1 9 .8 P. V e r la in e - S p le e n 24 0

1 9 .9 N á z o ry s t u d e n t ů na p o e z ii p o s k o n č e n í lo n g it u d in á ln í

in te r v e n č n í s t u d ie 242

1 9 . 1 0 S h r n u t í v ý s le d k ů o h n is k o v é s k u p in y 2 4 6

Závěr 248

Seznam p o u ž ité l i t e r a t u r y 251

S u m m a ry 2 5 4

PŘÍLOHY 256
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist