načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Podvojné účetnictví a účetní závěrka – Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019, 19. vydání – Petr Ryneš

Podvojné účetnictví a účetní závěrka - Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019, 19. vydání
-7%
sleva

Kniha: Podvojné účetnictví a účetní závěrka
Autor: Petr Ryneš
Podtitul: Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019, 19. vydání

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a sestavováním účetní závěrky za rok 2018 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  589 Kč 548
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
18,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ANAG
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 1080
Rozměr: 148x210
Vydání: 19. aktualizované vydání
Skupina třídění: Účetnictví
Jazyk: česky
Téma: účetnictví, podvojné účetnictví, účetní standardy, právní normy, zákony, Česko
Datum vydání: 28.01.2019
ISBN: 978-80-7554-192-5
EAN: 9788075541925
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a sestavováním účetní závěrky za rok 2018 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2019 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2019.

Podrobněji k obsahu

Autor se v této publikaci systematicky věnuje všem významným oblastem vedení podvojného účetnictví podnikatelů s vysvětlením vazeb na zákon o účetnictví, vyhlášku a české účetní standardy. Podrobně jsou okomentovány jednak změny, ke kterým došlo v posledních letech, a jednak změny připravované od 1. 1. 2019. Výklad je věnován např. vymezení kategorií účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké) a stanovení jejich účetních povinností, pokud jde o rozsah vedení účetnictví, používání účetních metod, rozsah sestavení účetní závěrky, povinnost auditu a způsob zveřejňování.

Řešení i málo obvyklých či problematických otázek

Publikace obsahuje i návod a řešení některých problematických oblastí, např. účtování nákladů na výzkum a vývoj, vykazování výnosů, účtování a oceňování zásob pořízených vlastní činností, účtování odměn a bonusů vyplácených v následujícím období, účtování nároků na nevybranou dovolenou, účtování nároků z pojistných událostí apod.

Účetní závěrka 2018

Velký prostor je vyhrazen rovněž výkladu k účetní závěrce 2018, a to zejména sestavení a obsahu přílohy k účetní závěrce a účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Součástí výkladu je vzorový účetní rozvrh s vazbou na položky výkazů. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném i zjednodušeném rozsahu) jsou zde publikovány v platném znění pro účetní závěrku 2018 s vazbou na účtovou osnovu a vzorový účtový rozvrh. (průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019)

Kniha je zařazena v kategoriích
Petr Ryneš - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

EDICE ÚČETNICTVÍ

PODVOJNÉ

ÚČETNICTVÍ

A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

• Výklad a komentáře k vybraným oblastem účtování

včetně sbírky souvztažností • Výklad k zákonu o účetnictví a vyhlášce o vedení

podvojného účetnictví pro podnikatele • Účetní závěrka a cash flow • Zákon o účetnictví • Vyhláška o vedení podvojného účetnictví pro podnikatele • České účetní standardy • Zákon o daních z příjmů • Zákon o dani z přidané hodnoty • Zákon o rezervách • Přehled platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění

a vybrané daňové pokyny

19. aktualizované vydání

PRŮVODCE PODVOJNÝM ÚČETNICTVÍM k 1. 1. 2019 Ing. Petr Ryneš

2019


3

OBSAH Nejčastěji citované předpisy .......................................................................... 11

Úvod .............................................................................................................12

I. VÝKLAD K ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ ............................................. 14

1. Legislativní úprava účetnictví v české republice a navazující právní

předpisy pro podnikatele ......................................................................... 14

1.1 Zákon o účetnictví ................................................................................... 14

1.2 Vyhláška pro podnikatele ........................................................................ 17

1.3 České účetní standardy ........................................................................... 18

1.4 Vazba účetnictví na obchodní právo ........................................................ 19

1.5 Vztah zákona o daních z příjmů k účetnictví ...........................................20

2. Vymezení účetních jednotek a jejich členění do kategorií ...................... 27

2.1 Účetní jednotky a vedení podvojného účetnictví podnikatelů .................. 27

2.2 Členění účetních jednotek do kategorií – účetní povinnosti

a osvobození ...........................................................................................29

2.2.1 Kategorie účetních jednotek ................................................................29

2.2.2 Základní účetní povinnosti účetních jednotek podle kategorií

a případné úlevy ................................................................................33

3. Základní účetní povinnosti a zásady při vedení podvojného účetnictví...35

3.1 Základní povinnosti při vedení podvojného účetnictví .............................35

3.2 Účetní metody, účetní principy a zásady.................................................. 37

4. Účetní období a zdaňovací období ...........................................................42

4.1 Účetní období u pokračující účetní jednotky ...........................................42

4.2 Účetní období u zúčastněných obchodních korporací při přeměně .........44

4.3 Zdaňovací období ....................................................................................45

5. Povinnost vedení účetnictví, otevírání a uzavírání účetních knih ...........47

5.1 Povinnost vedení účetnictví (vznik a zánik) ............................................ 47

5.2 Otevírání účetních knih ...........................................................................49

5.3 Uzavírání účetních knih ..........................................................................50

6. Rozsah vedení účetnictví a účetní knihy .................................................52

6.1 Rozsah vedení účetnictví .........................................................................52

6.2 Účetní knihy a účtové rozvrhy v soustavě podvojného účetnictví .............55

Obsah


4 7. Účetní závěrka a rozsah sestavení účetní závěrky ...................................56

7.1 Typy účetních závěrek ............................................................................. 57

8. Účetní záznamy, účetní doklady a další písemnosti ................................58

8.1 Účetní záznamy ......................................................................................58

8.2 Účetní doklady ........................................................................................62

8.3 Úschova účetních písemností a dalších účetních záznamů ......................65

9. Oceňování v účetnictví ............................................................................66

9.1 Obecně ....................................................................................................66

9.2 Ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu (v průběhu roku) .... 67

9.3 Ocenění k rozvahovému dni ...................................................................70

10. Inventarizace majetku, závazků a průkazné dokládání ztrát aktiv .........73

10.1 Pojem inventarizace ................................................................................73

10.2 Periodické a průběžné inventarizace .......................................................75

10.3 Inventarizační rozdíly ............................................................................. 76

10.4 Průkazné doložení ztrát, zničení a likvidace majetku ..............................79

11. Odpovědnost za vedení účetnictví a pokuty (sankce)

za porušení zákona o účetnictví .............................................................. 81

II. ÚČETNÍ METODY A POSTUPY ÚČTOVÁNÍ PŘI VEDENÍ

PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ .................................86

1. Charakteristika vyhlášky o vedení podvojného účetnictví

pro podnikatele .......................................................................................86

1.1 Předmět vyhlášky ....................................................................................86

1.2 Účetní jednotky podléhající vyhlášce ......................................................86

1.3 Struktura a obsah vyhlášky ..................................................................... 87

2. Struktura směrné účtové osnovy pro podnikatele podle vyhlášky

a účtový rozvrh ........................................................................................88

2.1 Členění a formální uspořádání směrné účtové osnovy pro podnikatele ....88

2.2 Účtový rozvrh účetní jednotky ................................................................90

3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stálá aktiva) .......................105

3.1 Třídění a vykazování dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví ... 105

3.2 Pozemky, stavby a technické zhodnocení .............................................. 108

3.2.1 Nemovité věci ...................................................................................108

3.2.2 Právo stavby ......................................................................................110

3.2.3 Den uskutečnění převodu vlastnictví k nemovité věci ....................... 112

Obsah

3.2.4 Technické zhodnocení staveb a jiného dlouhodobého majetku ..........113

3.2.5 Uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

a zařazení do aktiv .............................................................................115

3.3 Dlouhodobý nehmotný majetek ............................................................ 117

3.3.1 Vymezení, třídění a vykazování dlouhodobého nehmotného

majetku v účetnictví ...........................................................................117

3.3.2 Povolenky na emise a preferenční limity ........................................... 121

3.4 Vlastnické právo a ekonomické vlastnictví dlouhodobého

nehmotného a hmotného majetku v účetnictví ...................................... 124

3.5 Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku ................... 126

3.5.1 Ocenění pořizovací cenou ................................................................126

3.5.2 Ocenění vlastními náklady .................................................................131

3.5.3 Ocenění reprodukční pořizovací cenou ..............................................131

3.6 Pořízení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku ........................ 132

3.7 Prodej – nákup – pacht obchodního závodu .......................................... 141

3.7.1 Nákup obchodního závodu (z pohledu kupujícího) ...........................141

3.7.2 Prodej obchodního závodu (z pohledu prodávajícího) ...................... 146

3.7.3 Pacht obchodního závodu ..................................................................147

3.8 Analytická evidence dlouhodobého majetku ........................................ 149

4. Zásoby ....................................................................................................150

4.1 Obecná část ........................................................................................... 150

4.2 Oceňování zásob .................................................................................. 151

4.2.1 Nakupované zásoby .......................................................................... 151

4.2.2 Zásoby vytvořené vlastní činností ......................................................152

4.2.3 Testování na snížení hodnoty zásob ..................................................155

4.3 Způsoby a postupy účtování zásob ....................................................... 155

4.3.1 Způsob A evidence zásob ..................................................................155

4.3.2 Způsob B evidence zásob .................................................................. 157

4.3.3 Digitální měny a jejich účtování ........................................................158

4.3.4 Inventarizace a manka a škody ..........................................................159

5. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek ..........................................161

5.1 Klasifikace cenných papírů v účetnictví a jejich zachycení

v účetnictví ........................................................................................... 161

5.2 Ocenění cenných papírů a obchodních podílů ....................................... 166

5.2.1 Ocenění cenných papírů a podílů k okamžiku pořízení,

resp. nabytí .......................................................................................166

5.2.2 Ocenění cenných papírů a podílů ke konci rozvahového dne ...........168

Obsah


6

5.3 Způsob vypořádání rozdílu z ocenění k rozvahovému dni .................... 170

5.3.1 Cenné papíry k obchodování a ostatní (realizovatelné)

cenné papíry .....................................................................................170

5.3.2 Vypořádání rozdílu z ocenění ekvivalencí u majetkových účastí ........172

5.4 Účtování a vykazování výnosů z cenných papírů a podílů ..................... 174

5.4.1 Výnosy z majetkových cenných papírů a podílů .................................174

5.4.2 Výnosy (úroky) z dluhových cenných papírů ....................................175

5.5 Praktická část – účtování o cenných papírech

........................................ 176

5.6 Směnky ................................................................................................. 178

5.6.1 Směnky – jejich oceňování ke dni nákupu nebo vystavení směnky

k rozvahovému dni............................................................................179

5.6.2 Prodej, resp. postoupení směnek, eskont a úročení ..........................180

5.7 Zlato, drahé kovy a drahé kameny ......................................................... 183

6. Zúčtovací vztahy – pohledávky a závazky ..............................................183

6.1 Obecná část .......................................................................................... 183

6.2 Oceňování pohledávek a závazků .......................................................... 185

6.3 Zánik závazků a pohledávek ................................................................. 186

6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ...................................................... 187

6.5 Dohadné účty aktivní a pasivní ............................................................. 188

6.6 Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti .................. 192

6.7 Zákonné opravné položky k pohledávkám po splatnosti

a odpis pohledávek................................................................................ 193

6.7.1 Základní východiska pro daňový postup při odpisu

a tvorbě zákonných opravných položek ............................................193

6.7.2 Odpis pohledávek..............................................................................194

6.7.3 Základní režimy pro tvorbu a čerpání zákonných opravných

položek k pohledávkám ....................................................................195

6.8 Vklady pohledávek do dceřiné společnosti ............................................ 201

7. Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení .............................................. 202

7.1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření .............................................. 202

7.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů ........................................................ 204

7.2.1 Obecná část ......................................................................................204

7.2.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů ....................................................204

7.2.3 Časové rozlišování nákladů a výnosů v cizí měně ................................209

Obsah


7

8. Rezervy .................................................................................................210

8.1 Obecná část .......................................................................................... 210

8.2 Zákonné rezervy ................................................................................... 212

8.3 Účetní rezervy ....................................................................................... 218

8.4 Účtování o rezervách ............................................................................. 220

9. Pokles hodnoty majetku (úprava hodnot aktiv) .................................... 220

10. Kurzové rozdíly – ocenění majetku v cizích měnách ............................ 224

10.1 Obecná část .......................................................................................... 224

10.2 Druhy používaných kurzů v průběhu účetního období ......................... 225

10.3 Účtování kurzových rozdílů .................................................................. 227

10.3.1 Účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období ..................227

10.3.2 Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih ...................228

10.4 Příklady účtování kurzových rozdílů .................................................... 230

11. Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění ............................... 232

12. Přijaté dotace, dary a jejich účtování ..................................................... 233

13. Daň z přidané hodnoty ......................................................................... 238

13.1 Obecná charakteristika DPH a účtování ................................................. 238

13.2 Účtování uskutečněných zdanitelných plnění a záloh ........................... 240

13.3 Cizí měna při účtování o DPH ............................................................... 242

14. Finanční leasing hmotného majetku a nájemné

(z pohledu nájemce) ............................................................................. 244

15. Účtování v kapitálových společnostech ................................................. 249

15.1 Vymezení základních pojmů ................................................................. 249

15.2 Účtování při vzniku obchodní společnosti (zahajovací rozvaha

a náklady před založením společnosti) ................................................. 250

15.3 Peněžité a nepeněžité vklady do kapitálových

obchodních společností ......................................................................... 251

15.3.1 Peněžité vklady do kapitálových obchodních společností ..................251

15.3.2 Nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností ............253

15.3.3 Zvyšování základního kapitálu u kapitálových obchodních

společností ........................................................................................256

15.3.4 Ážio a příplatky mimo základní kapitál .............................................259

Obsah


8

15.4 Snižování základního kapitálu ............................................................... 261

15.5 Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů

u kapitálových společností ................................................................... 262

15.6 Záloha na podíl na zisku a její účtování a vykazování ............................ 264

15.7 Výsledek hospodaření minulých let ....................................................... 266

16. Účtování individuálního podnikatele ....................................................267

17. Splatná a odložená daň z příjmů ........................................................... 268

17.1 Obecně .................................................................................................. 268

17.2 Splatná daň z příjmů a rezerva na daň z příjmů .................................... 269

17.3 Odložená daň z příjmů ......................................................................... 270

17.4 Účtování daně z příjmů ve veřejných obchodních společnostech ........... 278

III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍCH KNIH .................... 280

1. Uzavírání účetních knih a daň z příjmů ................................................ 280

1.1 Postupy při uzavírání účetních knih ...................................................... 280

1.2 Otevírání a uzavírání účetních knih ...................................................... 282

2. Účetní závěrka....................................................................................... 283

2.1 Vymezení účetní závěrky, druhy účetních závěrek a rozvahový den ...... 283 2.2 Obsah a rozsah řádné účetní závěrky ................................................... 285

2.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty .............................................................. 287

2.3.1 Obecné vymezení rozvahy a výkazu zisku a ztráty, rozsah

a formální pravidla pro jejich sestavování ..........................................287

2.3.2 Události po rozvahovém dni upravující údaje výkazů

za běžné období ................................................................................290

2.3.3 Srovnatelnost za běžné a minulé účetní období

v účetních výkazech ..........................................................................291

2.3.4 Účetní výkazy s vazbou položek na účtovou osnovu (rok 2019) ........295

2.4 Příloha k účetní závěrce ........................................................................ 307

2.4.1 Obecně .............................................................................................307

2.4.2 Rozsah a struktura přílohy pro podnikatele .......................................309

2.4.3 Obsah přílohy pro podnikatele ...........................................................310

2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu ................................................... 324

2.6 Přehled o peněžních tocích ................................................................... 326

2.7 Sestavení a odevzdání účetní závěrky .................................................... 326

Obsah


9

3. Výroční zpráva – obsah, způsob zveřejnění a audit ............................... 328

3.1 Výroční zpráva a její obsah u malých a středních účetních jednotek ...... 328 3.2 Výroční zpráva a její obsah u subjektů veřejného zájmu ....................... 330

3.3 Zpráva o vztazích .................................................................................. 332

3.4 Způsoby zveřejňování údajů z účetní závěrky a z výroční zprávy .......... 333

3.5 Audit (ověření) účetní závěrky a výroční zprávy ................................... 336

4. Přehled o peněžních tocích (cash flow) ................................................ 339

4.1 Úvod ..................................................................................................... 339

4.2 Struktura a členění peněžních toků na činnosti (funkce) ....................... 342

4.2.1 Základní struktura peněžních toků....................................................342

4.2.2 Peněžní toky z provozní činnosti .......................................................343

4.2.3 Peněžní toky z investiční činnosti......................................................343

4.2.4 Peněžní toky z finanční činnosti........................................................344

4.2.5 Vykazování specifických položek v přehledu o peněžních tocích ......345 4.3 Metody vykazování peněžních toků z provozní činnosti ........................ 347

4.4 Zdroj informací cash flow a analytická evidence.................................... 348

4.5 Souhrnný příklad na přehled o peněžních tocích (nepřímá metoda) ..... 351

5. Konsolidovaná účetní závěrka ................................................................372

5.1 Obecná část ........................................................................................... 372

5.2 Vymezení konsolidačního celku ............................................................ 376

5.3 Konsolidační pravidla ............................................................................ 378

5.4 První konsolidovaná účetní závěrka a rozdíl po první konsolidaci ......... 379

5.5 Metody a systém konsolidace ................................................................ 380

5.6 Charakteristika metod konsolidace ....................................................... 381

5.6.1 Metoda plné konsolidace ..................................................................381

5.6.2 Poměrná metoda konsolidace ............................................................382

5.6.3 Metoda ekvivalence ...........................................................................382

5.6.4 Vyloučení vzájemných operací .........................................................383

5.6.5 Konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ...........384

PŘÍLOHOVÁ ČÁST – ÚČETNICTVÍ .......................................................385

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví .................................................................... 386

Vyhláška č. 500/2002 Sb. ...................................................................................440

České účetní standardy – přehled ....................................................................... 499

Obsah


10

PŘÍLOHOVÁ ČÁST – DAŇOVÉ ZÁKONY ..............................................589

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů .............. 590

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů .......................................................... 614

Pokyn D–332 ...................................................................................................... 846

Pokyn D–333 ..................................................................................................... 867

Pokyn D–334 ..................................................................................................... 871

Pokyn GFŘ D-22 ................................................................................................. 877

Vyhláška č. 333/2018 Sb. .................................................................................... 924

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ............................................... 925

Přehled platných smluv české republiky o zamezení dvojího zdanění .............. 1076

Obsah


27

 9<0(=(1ÌÓþ(71Ì&+-('127(.$-(-,&+þ/(1Č1Ì

'2.$7(*25,Ì

 ÓÿHWQtMHGQRWNDYHGHQtSRGYRMQpKR~ÿHWQLFWYtSRGQLNDWHOĥ

Zákon o účetnictví vymezuje pojem účetní jednotka, ke kterému se vztahuje po

vinnost řídit se tímto zákonem a účtovat v soustavě podvojného účetnictví. Obecně

platí, že pokud se fyzická či právnická osoba stane účetní jednotkou podle zákona

o účetnictví, má povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví. Tato zásada

má jednu podstatnou výjimku. Touto výjimkou jsou fyzické osoby – podnikatelé

podle § 1 odst. 2 písm. e) zákona o účetnictví, kteří se sice po splnění kritéria obratu

stávají účetní jednotkou, avšak začínají účtovat až od roku následujícího po roce,

ve kterém se účetní jednotkou staly (viz dále).

Zákon o účetnictví a povinnost vedení podvojného účetnictví tedy platí pro:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky

• Podnikatelem (právnickou osobou) jsou zejména:

– obchodní společnosti včetně evropské společnosti a evropského hos

podářského zájmového sdružení se sídlem na území České republiky

a družstva a evropská družstevní společnost se sídlem na území České

republiky (dále také „obchodní korporace“);

– státní podniky.

Na tyto subjekty se vztahují účetní předpisy pro podnikatele.

Sídlo právnické osoby: Sídlem právnické osoby je adresa zapsaná jako její sídlo

v obchodním rejstříku. Adresou se rozumí název obce (části obce), poštovní

směrovací číslo, číslo popisné, popř. název ulice nebo náměstí. Právnická osoba

je povinna zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné sídlo. Skutečným

sídlem je adresa místa, z něhož je právnická osoba svým statutárním orgánem

řízena.

b) zahraniční právnické osoby, pokud na území České republiky podnikají

• Zahraniční právnickou osobou se rozumí právnická osoba se sídlem mimo

území České republiky. Podnikáním zahraniční právnické osoby na území

České republiky se rozumí podnikání této osoby, má-li obchodní závod nebo

pobočku či odštěpný závod (organizační složku) umístěnou na území Čes

ké republiky, přičemž oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České

republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, popř. organizační složky do ob

chodního rejstříku. Zahraniční právnické osoby se stávají účetní jednotkou

a vedou podvojné účetnictví.

Na tyto subjekty se vztahují účetní předpisy pro podnikatele.

c) organizační složky státu

8[OGGPÊ×éGVPÊEJLGFPQVGMCLGLKEJéNGP÷PÊFQMCVGIQTKÊ


28

+8º-.#&-<ž-1071·è'60+%68ª

d) svěřenský fond podle § 1448 až § 1474 občanského zákoníku

Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele, který

ho svěří správci majetku k určitému účelu, a správce majetku tento majetek

drží a spravuje. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé

vlastnictví vyčleněného majetku. Vlastnická práva k majetku ve svěřenském

fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce. Majetek

ve svěřenském fondu však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím

zakladatele, ani osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno. Ačkoliv

svěřenský fond nemá právní osobnost, zákon o účetnictví jej vymezuje jako

účetní jednotku.

Na svěřenský fond se vztahují účetní předpisy pro podnikatele.

e) fondy obhospodařované penzijní společnosti podle zákona upravujícího

důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové spoření

Na tyto fondy (účetní jednotky) se vztahují účetní předpisy pro finanční

instituce.

f) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční

společnosti a investiční fondy

Na tyto fondy (účetní jednotky) se vztahují účetní předpisy pro finanční

instituce.

g) fyzické osoby (tuzemské i zahraniční), které

• jsou podnikateli a jsou zapsány v obchodním rejstříku (dobrovolný zápis do ob

chodního rejstříku nebo zápis povinný podle zákona o veřejných rejstřících),

• jsou podnikateli a jejich obrat z podnikání podle zákona o dani z přidané

hodnoty včetně zdanitelných plnění osvobozených od DPH přesáhl za bez

prostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč,

• vedou podvojné účetnictví na základě svého vlastního rozhodnutí (§ 1 odst. 2

písm. f) zákona o účetnictví),

• jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti (§ 2716 až

§ 2746 občanského zákoníku), pokud alespoň jeden ze společníků sdruže

ných v této společnosti je osobou, která je účetní jednotkou a povinně vede

podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví,

• vedou podvojné účetnictví podle zvláštního právního předpisu.

Poznámka k vymezení fyzických osob – podnikatelů a zápis těchto osob do ob

chodního rejstříku:

Fyzická osoba, která je podnikatelem podnikajícím na území ČR, je zapsána do ob

chodního rejstříku:

 na vlastní žádost (§ 42 písm. b) zákona o veřejných rejstřících),

 povinně, pokud výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané

hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla v průmě

ru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku 120 mil. Kč

(viz § 45 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících).


29

Podnikáním se ve smyslu § 420 občanského zákoníku rozumí soustavná činnost

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost

za účelem dosažení zisku.

Podnikateli jsou:

a) osoby zapsané v obchodním rejstříku,

b) osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění,

c) osoby, které podnikají na základě jiného než živnostenského oprávnění podle

zvláštních předpisů.

Všechny osoby, které je možné zařadit do výše uvedených kategorií a podléhají

příslušným ustanovením zákona o účetnictví, se nazývají účetními jednotkami.

Tato publikace je věnována vedení podvojného účetnictví podnikatelských sub

jektů (k fyzickým osobám dále viz kapitola 5.1). Poznámka k zahraničním fyzickým osobám – podnikatelům: Zahraniční fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky. Zahraniční fyzické osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, pokud občanský zákoník či zákon o veřejných rejstřících nestanoví jinak (např. § 44 zákona o veřejných rejstřících).

 þOHQčQt~ÿHWQtFKMHGQRWHNGRNDWHJRULt²~ÿHWQtSRYLQQRVWL

DRVYRER]HQt

 .DWHJRULH~ÿHWQtFKMHGQRWHN

Zákon o účetnictví vymezuje tyto kategorie účetních jednotek:

1. mikro účetní jednotky,

2. malé účetní jednotky,

2a malé účetní jednotky auditované ze zákona,

2b malé účetní jednotky bez povinnosti auditu,

3. střední účetní jednotky,

4. velké účetní jednotky,

4a subjekt veřejného zájmu (vždy považován za velkou účetní jednotku),

4b vybrané účetní jednotky (§ 1 odst. 3 zákona o účetnictví),

4c jiné velké účetní jednotky.

Účetní předpisy stanoví pro tyto kategorie účetních jednotek rozdílné povinnosti,

případně osvobození od těchto povinností (právní úprava pro jednotlivé kategorie)

v těchto oblastech:

a) rozsah vedení účetnictví,

b) rozsah sestavení účetní závěrky a výroční zprávy,

8[OGGPÊ×éGVPÊEJLGFPQVGMCLGLKEJéNGP÷PÊFQMCVGIQTKÊ


30

+8º-.#&-<ž-1071·è'60+%68ª

c) rozsah a způsob zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy,

d) vymezení účetních metod, postupů a způsobů oceňování,

e) povinnost auditu účetní závěrky (statutární audit).

Kategorie účetních jednotek jsou definovány takto:

Mikro účetní jednotka

Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě

z uvedených hraničních hodnot:

a) aktiva celkem 9 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Malá účetní jednotka

Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému

dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:

a) aktiva celkem 100 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Střední účetní jednotka

Střední účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní

jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních

hodnot:

a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Velká účetní jednotka

Velkou účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě

z uvedených hraničních hodnot:

a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Za velkou účetní jednotku se vždy, bez ohledu na hodnotová kritéria, považuje:

a) subjekt veřejného zájmu,

b) vybraná účetní jednotka.


34

+8º-.#&-<ž-1071·è'60+%68ª

Základní přehled účetních povinností podle kategorie účetní jednotky

Typ účetní jednotky (kategorie)Rozsah účetnictvíRozsah účetní závěrkyPovinnost auditu/ povinnost výroční zprávyOceňování

reálnou

hodnotou a ekvivalencíPovinnost výkazu o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitáluPovinnost zprávy o platbách (§ 32a ZoÚ)Způsob zveřejňování

mikro účetní

jednotka

v plném/

zjednodu

šeném

3)

rozsahu

zkrácený

rozsah

NE NE NE NE

pouze rozvaha

+ příloha

2)

ZoÚ

malá účetní jednotka

z toho

malá účetní

jednotka

– bez povin

nosti auditu

v plném/

zjednodu

šeném

3)

rozsahu

zkrácený

rozsah

NE ANO NE NE

pouze rozvaha

+ příloha

2)

malá účetní

jednotka

– povinně

auditovaná

v plném

rozsahu

plný rozsah ANO ANO NE NE

výroční zpráva

včetně kompletní

ÚZ ověřená

auditorem

střední

účetní

jednotka

v plném

rozsahu

plný rozsah ANO ANO ANO NE

výroční zpráva

včetně kompletní

ÚZ ověřená

auditorem

velká účetní jednotka

z toho

subjekt

veřejného

zájmu

v plném

rozsahu

plný rozsah ANO

4)

ANO ANO

NE/

ANO

1)

výroční zpráva

včetně kompletní

ÚZ ověřená

auditorem

emitent

cenných

papírů

na burze

5)

v plném

rozsahu

(IFRS/IAS)

plný rozsah

(IFRS/IAS)

ANO

4)

ANO ANO

NE/

ANO

1)

výroční zpráva

včetně kompletní

ÚZ ověřená

auditorem

ostatní

velké účetní

jednotky

v plném

rozsahu

plný rozsah ANO

4)

ANO ANO

NE/

ANO

1)

výroční zpráva

včetně kompletní

ÚZ ověřená

auditorem

1)

Zprávu o platbách sestavuje a předkládá velká účetní jednotka z těžebního průmyslu a těžby dřeva v pů

vodních lesích.

2)

Mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

3)

Fyzické osoby – podnikatelé mohou využít zjednodušený rozsah vedení účetnictví, pokud jsou malou nebo

mikro účetní jednotkou bez povinného auditu. Právnické osoby – podnikatelé musejí vést účetnictví vždy

v plném rozsahu.

4)

Ve výroční zprávě jsou uváděny také nefinanční informace.

5)

Obdobně platí pro účetní jednotky účtující a vykazující v IFRS/IAS podle § 19a odst. 7 a odst. 8 zákona

o účetnictví.


65

 ÓVFKRYD~ÿHWQtFKStVHPQRVWtDGDOätFK~ÿHWQtFK]i]QDPĥ

Zákon o účetnictví stanovuje povinnosti při úschově účetních záznamů. Jak již

bylo uvedeno na jiném místě této publikace, účetním záznamem je v zásadě vše,

co poskytuje informaci o předmětu účetnictví nebo souvisí s vedením účetnictví.

Pro jednotlivé kategorie účetních záznamů podle jejich významnosti určuje zákon

o účetnictví lhůty pro jejich úschovu (archivaci) a stanovuje také, že úschova (archi

vace) se řídí zvláštním zákonem o archivnictví.

Pokud se jedná o jednotlivé kategorie účetních záznamů, zákon o účetnictví ukládá

účetním jednotkám uschovávat:

a) účetní závěrku a výroční zprávu po dobu 10 let – počítat se začíná od konce

účetního období, kterého se týkaly,

b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtové

rozvrhy po dobu 5 let – počítání začíná koncem účetního období, kterého se tý

kaly; účetní doklady a další dokumentace týkající se např. záručních lhůt, rekla

mačních řízení se uschovávají po dobu trvání záručních lhůt a předmětných řízení,

obdobně u dokladů k pohledávkám a závazkům se tyto dokumenty uschovávají

minimálně do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k jejich zaplacení

nebo splnění,

c) účetní záznamy, kterými se dokládá forma vedení účetnictví (technická, lis

tinná nebo smíšená), po dobu 5 let – počítání začíná koncem účetního období,

kterého se týkaly; jedná se podle mého názoru zejména o archivaci prostředků

pro převod účetních záznamů z technické formy do listinné formy z důvodů

čitelnosti.

Uvedené povinnosti při úschově účetních zápisů, zejména účetních dokladů,

účetních knih, účetních závěrek a výročních zpráv, přecházejí na právního nástupce

nebo likvidátora, správce konkurzní podstaty, popř. na jinou osobu podle zvláštních

zákonů, např. nuceného správce. U fyzických osob (podnikatelů) přecházejí uvedené

povinnosti na dědice, pokud v dědickém řízení přejde účetní jednotka na dědice.

Podnikatelé (právnické osoby) jsou povinny před svým zánikem (před výmazem

z obchodního rejstříku) zajistit povinnosti spojené s uschováním účetních zázna

mů a o způsobu zajištění této povinnosti informovat státní archiv.

V případě, že účetní jednotka používá účetní záznamy i pro jiné účely, než je

vedení účetnictví, např. pro účely trestního řízení, správního řízení, občanského

soudního řízení, daňového řízení, sociálního a zdravotního pojištění, výběr archiválií

ve skartačním řízení nebo mimo něj nebo pro účely ochrany autorských práv, po

stupuje účetní jednotka při archivaci těchto záznamů takovým způsobem, aby byly

zajištěny požadavky vyplývající z jejich použití pro výše uvedené účely, tj. účetní

jednotka uschovává tyto účetní záznamy i po lhůtách stanovených pro účely účet

nictví. Jedná se především o daňové doklady pro daňové řízení (viz daňový řád),

mzdové listy pro sociální zabezpečení atd.

·éGVPʾPCO[×éGVPÊFQMNCF[CFCNwÊRÊUGOPQUVK


90 ++·è'60ª/'61&;#215672;·è618ž0ªe  ÓÿWRYëUR]YUK~ÿHWQtMHGQRWN Případným připojením dalších číslicových znaků k dvoumístnému označení účtových skupin vzniká soustava syntetických účtů a analytických účtů, které nejsou

účtovou osnovou předepsány, pouze jsou stanovena hlediska pro jejich utváření.

Na podkladě směrné účtové osnovy jsou účetní jednotky povinny sestavit účto

vý rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů

a k sestavení účetní závěrky za dané účetní období. Při tvorbě účtových rozvrhů

pro jednotlivá účetní období budou účetní jednotky vycházet v zásadě ze směrné

účtové osnovy pro podnikatele, definované ve vyhlášce pro podnikatele, z účtového

rozvrhu minulého účetního období, z požadavků na sestavení účetních výkazů,

z obsahové náplně jednotlivých položek účetních výkazů, ze struktury majetku

a závazků, z očekávaného vývoje a předpokládaných účetních případů. Nedá se ovšem předpokládat, že by účetní pracovník již před zahájením účetního období bez omylu odhadl všechny účetní případy, jež mu příští rok přinese. Pokud v průběhu roku nastane účetní případ, pro který účetní jednotka nezaložila účty, může je doplnit dodatečně. Nový účetní rozvrh se sestavuje pro příslušný rok pouze v případě, dochází-li k počátku účetního období ke změně oproti stavu v předchozím roce. Je však nutné prodloužit platnost účtového rozvrhu pro příslušný rok. Účetní jednotka ve svém účetním rozvrhu nemusí důsledně dodržovat číselné označení a název podle účtové osnovy pro podnikatele (používání kódových čísel a názvů). Často se tak děje z důvodů zpracování účetnictví na počítači, lepší srozumitelnosti názvů účtů atd. V tomto případě musí zajistit jasný a srozumitelný převodový můstek mezi účtovým rozvrhem účetní jednotky a účtovou osnovou pro podnikatele. Syntetické a analytické účty tvoří účetní jednotka v souladu s požadavky účtové osnovy pro podnikatele, s ohledem na obsahovou náplň jednotlivých položek účetních výkazů a s ohledem na požadavky zákona o daních z příjmů, a vnitropodnikových potřeb řízení. Zásadně je nutné popsat nebo doložit převodovým můstkem návaz

nost jednotlivých analytických účtů na syntetický účet a vazbu syntetických účtů

na účtové skupiny.

Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu

uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy.

Při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový

rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny. V účtovém rozvrhu je účetní

jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové

osnovy.

Účtový rozvrh na rok 2019 Účtový rozvrh na rok 2019 musí vycházet ze směrné účtové osnovy definované ve vyhlášce pro podnikatele (viz příloha č. 4). Tato směrná účtová osnova stanoví závazné členění na úroveň účtových skupin. Účetní jednotky mají v zásadě možnost samo

statně v rámci uvedených účtových skupin definovat syntetické a analytické účty.


91

Návrh účtového rozvrhu na úrovni syntetických účtů v roce 2019

s vazbou na položky účetních výkazů roku 2019

Povinné členění

směrné účtové osnovy

Doporučené členění

syntetických účtů

Vazba

na účetní výkaz

Označení řádky

účetního výkazu

0–Dlouhodobý majetek Rozvaha B. Stálá aktiva

01– Dlouhodobý

nehmotný majetek

012– Nehmotné výsledky vývoje Rozvaha/Aktiva

B.I.1. Nehmotné výsledky

vývoje

013–Software Rozvaha/Aktiva B.I.2.1. Software

014–Ostatní ocenitelná práva Rozvaha/Aktiva B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva

015– Emisní povolenky a preferenční

limity

Rozvaha/Aktiva

B.I.4. Ostatní dlouhodobý

nehmotný majetek

017–Goodwill Rozvaha/Aktiva B.I.3. Goodwill

019– Ostatní dlouhodobý nehmotný

majetek

Rozvaha/Aktiva

B.I.4. Ostatní dlouhodobý

nehmotný majetek

02– Dlouhodobý hmotný

majetek odpisovaný

021–Stavby Rozvaha/Aktiva B.II.1.2. Stavby

022– Hmotné movité věci a jejich

soubory

Rozvaha/Aktiva

B.II.2. Hmotné movité věci

a jejich soubory

025–Pěstitelské celky trvalých porostů Rozvaha/Aktiva

B.II.4.1. Pěstitelské celky

trvalých porostů

026–Dospělá zvířata a jejich skupiny Rozvaha/Aktiva

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich

skupiny

027– Oceňovací rozdíl k nabytému

majetku

Rozvaha/Aktiva

B.II.3. Oceňovací rozdíl

k nabytému majetku

029– Jiný dlouhodobý hmotný majetek

včetně ložisek

Rozvaha/Aktiva

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý

hmotný majetek

03– Dlouhodobý hmotný

majetek neodpisovaný

031–Pozemky Rozvaha/Aktiva B.II.1.1. Pozemky

032–Umělecká díla a sbírky Rozvaha/Aktiva

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý

hmotný majetek

04– Nedokončený

dlouhodobý nehmotný

a hmotný majetek

041– Nedokončený dlouhodobý

nehmotný majetek

Rozvaha/Aktiva

B.I.5.2. Nedokončený

dlouhodobý nehmotný

majetek

042– Nedokončený dlouhodobý hmotný

majetek

Rozvaha/Aktiva

B.II.5.2. Nedokončený

dlouhodobý

hmotný majetek

05– Poskytnuté zálohy

na dlouhodobý

majetek

051– Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

nehmotný majetek

Rozvaha/Aktiva

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy

na dlouhodobý

nehmotný majetek

052– Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

hmotný majetek

Rozvaha/Aktiva

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy

na dlouhodobý hmotný

majetek

053– Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

finanční majetek

Rozvaha/Aktiva

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy

na dlouhodobý finanční

majetek

5VTWMVWTCUO÷TPÆ×éVQXÆQUPQX[RTQRQFPKMCVGNGRQFNGX[JN¾wM[C×éVQXÚTQXTJ


148 ++·è'60ª/'61&;#215672;·è618ž0ªe

Pachtýř, pokud je takto ve smlouvě dohodnuto, propachtovaný dlouhodobý

majetek odpisuje na vrub nákladů (účet 551). Celková částka hrazeného pachtu sjednaná ve smlouvě se rozdělí na část odpovídající odpisům a druhá část hrazeného pachtu, která snižuje účet 479–Jiné dlouhodobé závazky.

V případech, kdy pacht je nižší než uplatňované odpisy, pachtýř k rozvahovému

dni sníží dlouhodobý závazek (účet 479) o rozdíl mezi odpisy a hrazeným pachtovným do výnosů.

Při vracení propachtovaného obchodního závodu je nutné postupovat v souladu

se smlouvou, zejména pokud vzniká rozdíl mezi účetní hodnotou vraceného majetku

a dlouhodobým závazkem (pohledávkou u propachtovatele).

3ĜtNODG~þHWQtKRSURYHGHQtSRGOH]DGiQt±ÒþWRYiQtXSDFKWêĜH Smlouva o pachtu uzavřena na 2 roky. Roční pacht: .......................................................................................... 200

• z toho odpis ...................................................................................... 100

Pořizovací cena propachtovaného majetku u propachtovatele: ................. 1 000

• z toho oprávky .............................................................................. (–) 200

Text Částka MD Dal

Účtování v prvním roce 1. Pacht obchodního závodu

a) pořizovací cena 1 000 01, 02, 03

b) oprávky 200 08.

c) závazek z pachtu 800 479 2. Odpis propachtovaného majetku 100 551 07, 08 3. Vyúčtování pachtovného

a) pachtovné bez odpisu 100 518 221

b) odpis – snížení závazku 100 479 221 Účtování v druhém roce 4. Odpis propachtovaného majetku 100 551 07, 08 5. Vyúčtování pachtovného

a) pachtovné bez odpisu 100 518 221

b) odpis – snížení závazku 100 479 221 6. Vrácení propachtovaného majetku

a) vyúčtování oprávek 400 07, 08

b) snížení závazku 600 479

c) vyřazení majetku 1 000 01, 02, 03  9NODGSRKOHGiYHNGRGFHĝLQpVSROHÿQRVWL Vkladatel V případě, že vkladatel vkládá pohledávku do dceřiné společnosti a pokračuje ve své činnosti, účetní hodnota vložené pohledávky přechází do hodnoty cenného papíru či vkladu. Příjemce vkladu Příjemce vložené pohledávky vyúčtuje pohledávku na příslušný pohledávkový účet v ocenění podle znaleckého posudku (např. ocenění vkládaného majetku), které

může být odlišné od účetní hodnoty pohledávky vkladatele.

Z daňového hlediska:

 pohledávky nabyté obchodní společností nebo družstvem na základě vkladu

(§ 25 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů), při kterém se vkladatel neruší

a pokračuje v činnosti, není možné odpisovat a vytvářet daňové opravné položky

podle zákona o rezervách, s výjimkou pohledávek nabytých při přeměně spo

lečnosti (viz § 24 odst. 9 zákona o daních z příjmů),  u pohledávek nabytých při přeměně může nástupnická společnost pokračovat

v tvorbě opravných položek u předávající (zanikající nebo rozdělovaná) spo

lečnosti, za stejných podmínek a v rozsahu, v jakém souvisí s částí obchodního

majetku, který přechází na nástupnickou společnost (viz § 4 odst. 1 zákona

o rezervách).

3ĜtNODG Obchodní společnost vložila pohledávku v jmenovité hodnotě 1 000, ke které byla vytvořena zákonná opravná položka ve výši 500, do dceřiné akciové společnosti. Vklad byl uznán ve výši 500. ÒþWRYiQtXYNODGDWHOH

Text Částka MD Dal

Počáteční stav pohledávky 1 000 311

Počáteční stav opravné položky 500 391

1. Vklad pohledávky do a. s.

a) pohledávka 1 000 311

b) opravná položka 500 391

c) pořizovací cena (akcie) 500 061

<×éVQXCEÊXVCJ[tRQJNGF¾XM[C¾XCM[


204 ++·è'60ª/'61&;#215672;·è618ž0ªe  þDVRYpUR]OLäHQtQiNODGĥDYëQRVĥ  2EHFQiÿiVW Správné vykázání hospodářského výsledku účetní jednotky za sledované účetní období předpokládá zahrnout do něho všechny náklady a výnosy, které do něj hospodářsky patří, i když z různých důvodů nebyly v běžném účetním období zúčtovány. Naopak je třeba z nákladů a z výnosů vyloučit položky, které sice byly

v běžném účetním období zúčtovány, avšak týkají se příštích účetních období. Tato

úprava nákladů a výnosů se účtuje prostřednictvím účtů časového rozlišení, dalších

přechodných účtů a rezerv.

AKTIVA PASIVA

Náklady příštích období Výdaje příštích období

Příjmy příštích období Výnosy příštích období

x Rezervy

Účty časového rozlišení a rezervy stojí z pohledu rozvahy v páru (aktivní, pa

sivní). Výjimku tvoří rezervy, které nemají v aktivech protipoložku, v souladu s do

držováním zásady opatrnosti.  þDVRYpUR]OLäHQtQiNODGĥDYëQRVĥ Časovým rozlišením rozumíme účetní případy účtované na účtech 381 až 385, na kterých se časově rozlišují náklady a výnosy v souvislosti s konkrétním titulem,

u kterých je znám:

a) účel (titul) vynaložené částky,

b) částka,

c) období, ke kterému se částka vztahuje.

Uvedené tři podmínky musí být splněny současně. Časově nelze rozlišovat po

kuty, penále, manka a škody. Časového rozlišení není nutné používat v případech:  kdy se jedná o nevýznamné částky a jejich ponecháním v nákladech nebo výno

sech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka

tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku,

 jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy.

Pozn.: Podle § 23 odst. 2 zákona o daních z příjmů se při zjištění daňového základu vychází

z hospodářského výsledku zjištěného v účetnictví a podle § 23 odst. 1 tohoto zákona je nutné

respektovat věcnou a časovou souvislost se zdaňovacím obdobím. V souvislosti s § 23 odst. 1

a odst. 2 zákona o daních z příjmů se jevilo účetní ustanovení ohledně časového rozlišení

příliš obecné, a proto v Pokynu GFŘ D-22 „K jednotnému postupu při uplatňování některých


283

3ĜtNODG~þHWQtKRSURYHGHQtX]DYtUiQt~þHWQtFKNQLK

Text MD Dal

1. Uzavření rozvahových účtů

a) aktivních 702 tř. 0, 1, 2, 3

b) pasivních tř. 2, 3, 4 702 2. Uzavření výsledkových účtů

a) nákladových 710 tř. 5

b) výnosových tř. 6 710 3. Převod rozdílu (hospodářského výsledku) a) zisk 710 702 b) ztráta 702 710 3ĜtNODG~þHWQtKRSURYHGHQtRWHYtUiQt~þHWQtFKNQLK

Text MD Dal

1. Otevření rozvahových účtů

a) aktivních tř. 0, 1, 2, 3 701

b) pasivních 701 tř. 2, 3, 4

c) převod hospodářského výsledku

• zisk k rozdělení 701 431

• ztráta 431 701 Účetní rozvrh: 701–Počáteční účet rozvažný 702–Konečný účet rozvažný 710–Účet zisků a ztrát  Óþ(71Ì=É9Č5.$  9PH]HQt~ÿHWQt]iYčUNGUXK~ÿHWQtFK]iYčUHN

DUR]YDKRYëGHQ

Účetní závěrka je klíčovým a vrcholovým dokumentem, kterým vrcholí účetní práce v účetní jednotce za celé účetní období. Účetní závěrka musí poskytnout uživateli, tj. státu (daňové orgány), akcionářům, resp. společníkům, bankám, burzám, věřitelům a veřejnosti širokou škálu informací o majetkové, finanční a důchodové situaci účetní jednotky. Účetní závěrka musí vytvořit komplexní a plastický obraz o účetní jednotce a jejím hospodaření v právě minulém účetním období.

·éGVPʾX÷TMC


296

+++·è'60ª<ž8ö4-##7<#8ª4ž0ª·è'60ª%*-0+*

Obsah položek aktuálních výkazů (rozvaha v plném rozsahu) v platném znění

pro rok 2019 navazuje na vzorový účtový rozvrh uvedený v části II kapitola 2.2

této publikace.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

NÁVRH FORMULÁŘE 2019

5R]YDKD ELODQFH

YSOQpPUR]VDKX 1i]HYVtGORSUiYQtIRUPDSĜHGPČWSRGQLNiQt

k 31. 12. 2019

~þHWQtMHGQRWN

  YFHOêFKWLV.þ ...................................................

,ý

...................................................

...................................................

...................................................

Název položky

Období

běžné

minulé

brutto korekce netto

AKTIVA CELKEM

A.

Pohledávky za upsaný základní

kapitál

353

B. Stálá aktiva

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje 012 072, 091AU

2. Ocenitelná práva B.I.2.1+B.I.2.2

2. 1. Software 013 073, 091AU

2. 2. Ostatní ocenitelná práva 014 074, 091AU

3. Goodwill (+/–)017

(–/+)077,

091AU

4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný

majetek

019, 079,091AU

5.

Poskytnuté zálohy

na dlouhodobý nehmotný

majetek a nedokončený

dlouhodobý nehmotný majetek

5. 1.

Poskytnuté zálohy

na dlouhodobý nehmotný

majetek

051 091AU

5. 2.

Nedokončený dlouhodobý

nehmotný majetek

041 091AU

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

B.II. 1. Pozemky a stavby

1. 1. Pozemky 031 092AU

1. 2. Stavby 021 081,       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.