načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Podlahy -- Konstrukce, skladby, opravy - Ladislav Steiner

Podlahy -- Konstrukce, skladby, opravy

Elektronická kniha: Podlahy
Autor: Ladislav Steiner
Podnázev: Konstrukce, skladby, opravy

Příručka nabízí komplexní pohled na druhy a typy podlah a jejich materiálové, estetické, provozní a užitkové vlastnosti. Věnuje se především podlahám v bytech. Pojednává o ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  101
+
-
3,4
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2005
Počet stran: 135
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace (některé barevné)
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Konstrukční prvky a části staveb
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2005
ISBN: 80-247-1242-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka nabízí komplexní pohled na druhy a typy podlah a jejich materiálové, estetické, provozní a užitkové vlastnosti. Věnuje se především podlahám v bytech. Pojednává o technicko-technologických parametrech podlahářských prací (měřidla a nářadí pro podlaháře, hmoty a materiály ). Uvádí konstrukční systémy podlah, druhy podlah i vady a jejich opravy. Orientuje se na popis prací pro kutila podlaháře i rady jak postupovat při zadávání podlahářských prací. Knihu doplňuje výkladový slovníček a základní literatura.

Popis nakladatele

Potřebuje váš byt či dům novou podlahu? Rozhodujete se, zda oslovit odbornou firmu, nebo se pustit do stavby či opravy svépomocí? Publikace od zkušeného specialisty na nejrůznější druhy podlah a podlahovin, autora odborných knih i učebnic a zároveň kutila, který mnoho podlah sám položil, přináší nápady, "grifyy" i návyky, které mohou pomoci podlahářům i laickým řemeslníkům vybrat, položit, případně opravit podlahu. Zabývá se konstrukčními systémy podlah, požadavky na podlahy pro různá prostředí i estetickým působením podlahové plochy. Hlavní část knihy potom patří skladbám podlah (podložky, stěrky, izolace, materiály pro podlahy, podkladní vrstvy) a vlastním podlahovinám, jejich pokládání, výhodám i problémům spjatým s provozem. Samozřejmostí jsou popisy nejčastějších vad a poruch a návrhy, jak je odstranit. V závěru pak autor uvádí několik poznámek ke vztahu objednatel – zhotovitel.

Předmětná hesla
Podlahy
podlahové krytiny
podlahářské práce
Kutilství
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

5Podlahy

Obsah Předmluva ...................................................................... 9

1 Úvod a minimum historie ............................................. 10

2 Byty – stavby – podlahy ............................................... 11

3 Konstrukční systémy podlah ......................................... 13

3.1 Tloušťka podlah ............................................................... 14

3.2 Vrstvy podlah ................................................................... 16

3.3 Pořizovací cena a životnost podlahy ............................. 18

4 Základní požadavky na podlahy ..................................... 20

4.1 Celistvost vrstev ............................................................... 22

4.2 Rovinnost ......................................................................... 24

4.3 Bezpečný provoz na povrchu podlahy .......................... 25

4.4 Vzhled vyrobené a předané podlahy ............................. 26

5 Skladby podlah .......................................................... 28

5.1 Nulové podlahy ................................................................ 28

5.2 Plovoucí podlahy ............................................................. 29

5.3 Zdvojené podlahy ............................................................ 30

6 Měřidla a nářadí pro podlaháře ..................................... 32

6.1 Měřidla .............................................................................. 32

6.2 Nářadí pro řezání a svařování ........................................ 34

6.3 Nářadí a stroje pro broušení podlah ............................. 35

6.4 Nářadí pro nanášení ........................................................ 37

6.5 Nářadí pro natírání ......................................................... 39


6 Podlahy

7 Pomocné materiály a hmoty pro podlahy ......................... 40

7.1 Podložky ........................................................................... 40

7.2 Prefabrikáty ...................................................................... 42

7.3 Hmoty v tubách, kartuších ............................................. 43

7.4 Materiály a hmoty zajišťující stabilitu nášlapné

vrstvy ................................................................................. 45

8 Hlavní materiály a hmoty pro podlahy ............................ 47

8.1 Penetrační roztoky, adhesní roztoky ............................. 49

8.2 Parotěsné zábrany ........................................................... 51

8.3 Hydroizolační fóliové materiály ..................................... 52

8.4 Izolační materiály – zvuková a tepelná izolace ............ 52

8.5 Podkladní vrstvy .............................................................. 54

8.6 Silikátové vyrovnávací a samonivelační hmoty ........... 58

8.7 Adheziva, lepidla, lepicí tmely ....................................... 60

8.8 Podlahoviny ..................................................................... 63

8.9 Tmely ................................................................................ 79

8.10 Laky ................................................................................ 80

8.11 Čisticí a udržovací prostředky ...................................... 81

9 Druhy podlah ............................................................ 85

9.1 Tesařské a prkenné podlahy ............................................ 85

9.2 Vlysové podlahy a podlahové prefabrikáty ................... 87

9.3 Lamelové podlahy ........................................................... 88

9.4 Laminátové podlahy ........................................................ 89

9.5 Betonové podlahy ............................................................ 92

9.6 Podlahy s pryžovými a plastovými podlahovinami ..... 93

9.7 Podlahy s korkem ............................................................. 95

9.8 Podlahy s linoleem .......................................................... 97

9.9 Podlahy s textilními podlahovinami ............................. 99

9.10 Podlahy s kompozity .................................................... 103

9.11 Speciální podlahy ......................................................... 105

9.12 Dlažby a podlahy z keramiky a kamene .................... 109

9.13 Podlahové vytápění ..................................................... 113


7Podlahy

10 Vady podlah a jejich opravy ....................................... 115

10.1 Vady a opravy dřevěných podlah ............................... 115

10.2 Vady a opravy podlah s plastovými a pryžovými

podlahovinami ............................................................. 118

10.3 Vady a opravy podlah s korkem a linoleem .............. 120

10.4 Vady a opravy podlah s textilními podlahovinami .. 121

10.5 Vady a opravy podlah s kompozity ............................ 122

10.6 Vady a opravy speciálních podlah ............................. 123

11 Protokol o převzetí pracovního místa, stavby ................ 125

12 Dokumenty pro vztah objednatel – zhotovitel ................ 127

12.1 Smlouva o dílo ............................................................. 127

12.2 Certifi kát, Osvědčení, Stavební technické

osvědčení ...................................................................... 128

12.3 Prohlášení o shodě, Ujištění o shodě ........................ 129

13 Protokol o převzetí podlahy ....................................... 130

Výkladový slovníček ..................................................... 131

Literatura .................................................................. 133

Rejstřík ..................................................................... 134


PŘEDMLUVA

9Podlahy

Předmluva

V této publikaci se budeme věnovat především podlahám v bytech.

Byt je ovšem dosti široký pojem, neboť může mít mnoho podob.

Hlavní předností bytu je skutečnost, že poskytuje lidem útulné, las

kavé a důvěrné pobytové prostředí. Člověk buď sám, nebo v kruhu

rodinném, usiluje neustále o rozvoj, zlidštění a zušlechtění tohoto

jedinečného prostoru.

K subjektivním pocitům, které zažíváme v bytech (např. klidu,

veselí, zábavy), přispívají i dobře profesionálně provedené podlahy.

Na nich trávíme mnoho času, a tedy na nás působí svým vzhle

dem. Ovlivňují nás esteticky minimálně 16 hodin denně, aniž si

to uvědomujeme. Podlahy podstatnou měrou přispívají k celkové

pobytové atmosféře prostoru.

Objednatel nebo uživatel vnímá u všech vrstev podlahy především

jejich pořizovací cenu, životnost a užitnou hodnotu. Až pak přijde

na řadu celkový vzhled, čistitelnost a údržba nášlapné, pochůzné

vrstvy. O technicko-technologických parametrech musí být objed

natel i uživatel architektem, projektantem či zhotovitelem objek

tivně, spolehlivě a přesvědčivě informován.

Při výrobě podlahy je třeba mít neustále na paměti poměr provede

né podlahářské práce na jedné straně a pořizovací cenu na straně

druhé. Nabízí se možnost co nejvíce prací zvládnout svépomocí,

abychom snížili celkové náklady na pořízení podlahy. Touto pub

likací chceme podpořit kutila podlaháře, nabídnout mu rady ke

zjednodušení práce, užitečné „grify“ a návyky, z nichž některé

mohou být podnětné i pro profesionály.

Oprava, rekonstrukce, nebo modernizace podlahy svépomocí může

kromě pocitu dobře odvedené kutilské práce přinést i dlouhodobý

výsledek v podobě příjemného obytného prostředí.


KAPITOLA

1

ÚVOD A MINIMUM HISTORIE

10 Podlahy

1 Úvod a minimum

historie

Podlahy, ať ve formě rostlé země dávnověku, nebo dnešní složité skladby, plní stále své poslání a jsou významnou částí příbytků lidí. Vývoj podlah odpovídá stupni rozvoje společnosti v závislosti na zhodnocení dostupných materiálů a hmot. Období průmyslové revoluce znamená pro podlahy přechod od dílců (fošny, desky, cihly, kámen) ke kontinuální výrobě první pod

lahoviny v pásech, kterou bylo linoleum

na jutě angličana Fredericka Waltona

(obr. 1). S tímto objevem souviselo zpra

cování celé technologie, odzkoušení lepi

del a lepení. Poprvé se objevuje problém

spojování pásů, který mnohem později

vyřešilo svařování. Toto období můžeme

pokládat za uplatnění „kutilství v podla

hách“, neboť nelze hovořit o výzkumu.

Byl to však první krok, který je vyjádře

ním impulsu pro rodící se industriální

společnost.

Korkové linoleum bylo také prvním pří

kladem, kdy výrobce podlahoviny začal technologicky zpracovávat přírodní suroviny tak jako dnes. Uvádíme to proto, že i v oboru výroby podlahovin a v podlahářství řeší podnikatelé otázku, zda použít přírodní, či syntetické materiály a hmoty pro skladby podlah. Pro občanskou společnost žijící ve 21. století je tato otázka nanejvýš aktuální. Za završení historie podlah a podlahářství můžeme považovat vztahy mezi výrobci materiálů a hmot pro podlahy, architekty a projektanty, zhotoviteli podlah a objednateli, kteří jsou ve většině případů i uživateli podlah.

Obr. 1 Frederick Walton vyro

bil první podlahovinu v pásech – linoleum na jutě


KAPITOLA

2

BYTY – STAVBY – PODLAHY

11Podlahy

2 Byty – stavby –

podlahy

Byty jsou součástí rodinných domů, činžovních vil, bytových domů, ale také např. staveb pro individuální rekreaci. Mohou být vybudovány též v rámci změny funkce objektu po rekonstrukci nebo jako přístavby, nástavby, vestavby. Podlaha je částí stavby, domácí kutil najde své uplatnění v bytě, jehož je vlastníkem či uživatelem. Stavbou všeobecně se zabývá např. Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákon o územním plánování a stavebním řádu – tzv. Stavební zákon), nebo Vyhláška č. 137/1998 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu). V paragrafu 33, čl. 1–4 zmíněné vyhlášky jsou jednotlivě specifi kovány požadavky na podlahové konstrukce, protikluznou úpravu podlah, únikové cesty a uložené instalace v podlaze. Všechny druhy staveb bytové výstavby by měly vzhledem k podlahám splnit společné požadavky příslušné normy, kterou je v našem případě harmonizovaná ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení, Změna 1. Technické požadavky zde uvedené se zabývají např.: • charakteristikou povrchu podlah (povrch podlahy musí být čistý,

rovný a má být vodorovný, musí působit estetickým dojmem, má-li

spáry, musí být tyto stejně široké, přímé a nepropadlé atd.), • stálobarevností (nesmí se změnit vlivem prostředí a údržby), • rovinností povrchu (jsou stanoveny mezní odchylky místní

nerovnosti nášlapné vrstvy a nejvyšší odchylky rovinnosti pod

nášlapnou vrstvou), • vodorovností (ta je defi nována jako největší odchylka vodorov

nosti nášlapné vrstvy vodorovných podlah jednotlivých míst

ností, měřené podélně i úhlopříčně, smí být nejvýše 2 mm), • rozměrovou stálostí (podlaha nesmí po dobu své životnosti

vykazovat výrazné rozměrové změny).


KAPITOLA

2

BYTY – STAVBY – PODLAHY

12 Podlahy

Povolené odchylky stanoví normy výrobků a projektová dokumen

tace objektu. Jsou to požadavky, které lze v celku jednoduše zazna

menat a jejich stav vyjádřit ve Stavebním deníku, či v Protokolu

o převzetí podlahářských prací a potvrdit podpisy jak zhotovitele, tak

objednatele. Písemné vyjádření o provedených podlahářských pra

cích se týká také rekonstruovaných i modernizovaných podlah.

Podlahy jsou nezbytnou, organickou součástí všech druhů sta

veb, tedy bytových, občanských, průmyslových, zemědělských aj.

V takto uvedeném členění staveb lze již hovořit o tradici moderní

ho pojetí podlah a jejich realizaci zcela novými materiály a hmo

tami. Jako příklad obrovského rozsahu prací může sloužit zlín

ská 21. budova (mrakodrap), kde bylo rekonstruováno 12 000 m

2

podlahovin (fa Stejskal, Uherský Brod).

Také se podstatně změnil přístup objednatelů i zhotovitelů k pod

lahám. Podlahářské řemeslo dospělo od relativní jednoduchosti

k dnešním technologicky složitým procesům. Zvýšené nároky

na kvalitu podlahářské práce jsou dány výrobními aplikacemi

technologií podlah a vědomím, že podlahář, tedy i kutil, zpraco

vávají hotové výrobky pro podlahy jiných výrobců. Tato skuteč

nost se vždy zohledňuje v požadavcích na záruční dobu vyrobené

podlahy.

Pro kutila i profesionálního podlaháře je důležité sledovat stav

na trhu materiálů a hmot pro podlahy. Tím, že na trh v ČR vstou

pili zahraniční dodavatelé, rychle vzrostly požadavky na znalosti

a nové dovednosti a zručnosti pro všechny, kdo se podlahami

zabývají.

Také pro podlahy platí tedy nutnost orientace v informační dálnici,

s jejími defi novanými vstupy i výstupy. Součástí trhu je i reklama,

která v mnoha směrech může být pro majitele bytu, nemovitosti či

pro majitele fi rmy klamavou. Věcnost této připomínky byla praxí

potvrzena. Komplexní pohled na podlahy v každém druhu i typu

musí být adekvátní materiálovým, estetickým a provozním, užit

kovým vlastnostem a životnosti.


KAPITOLA

3

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PODLAH

13Podlahy

3 Konstrukční

systémy podlah

Konstrukční systémy podlah se vyvíjely v závislosti na stavebních

systémech a na úrovni výroby vznikajících fi rem a obchodních

dodavatelů. Zprvu je to nejvíce patrné u koberců, (jako kusové

zboží) a poté v kvantifi kaci výrob textilních podlahovin v pásech,

šíře 2000 až 6000 mm.

Cihlové stavby, panelová sídliště, betonové skelety, budovy se skle

něnými fasádami, sportovní stadiony a haly – tyto různorodé typy

staveb vždy přinášely nové pohledy na skladby podlah. Zvláštní

pozornost zasluhuje skutečnost, kdy některé ze sportů byly převe

deny do hal a staly se komerčními.

S variabilitou konstrukčních systémů podlah se rozšiřovala i jejich

materiálová skladebnost, rozvoj nových typů a druhů podlahovin.

Byly formulovány nové receptury adheziv. Vyhlazovací a samo

nivelační silikátové hmoty formulací receptur podstatně snížily

množství vody potřebné k jejich hydrataci. Byla opodstatněna apli

kace penetračních roztoků – adhezních můstků. Reaktivní, kom

pozitní formulace umožnily výrobu podlah v provozně náročných

systémech podlah pro všechny druhy staveb.

Konstrukční systémy podlah musí vyhovovat i netradičním způ

sobům topení, časté potřebě změny druhu nebo typu podlahoviny

bez podstatného zásahu do již realizované a provozně užité techno

logické skladby podlahy. Zásahy do konstrukčního systému podlah

jsou realizovatelné pouhou změnou poměrně snadno snímatelné

nášlapné vrstvy. Přitom jsou samozřejmé požadavky na zvýšení

provozní životnosti, zvýšení estetického účinku, vzhledu podlahy,

při nezbytném umocnění pobytové pohody. Vzhled nášlapné vrstvy

podléhá, tak jako mnoho lidských činností, módnosti, i když v del

ších časových intervalech.


KAPITOLA

3

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PODLAH

14 Podlahy

V současnosti je v módě především jakákoli forma zpracování dřeva

pro podlahy. Ovšem neomezíme se pouze na tuto skutečnost, neboť

o své místo na podlahovém výsluní se stále hlásí i jiné druhy a typy

podlahovin.

Konstrukční systémy podlah poskytují tedy, ač to dosud vyřčeno

nebylo, časově neomezené tržní, konkurenční prostředí. Nabídka

je velká, ale orientace v ní často pokulhává.

3.1 Tloušťka podlah

Celkové tloušťky podlah jsou vztaženy vždy ke skladbám podlah.

Každá další úprava musí nutně vycházet z této skutečnosti. Kutil

podlahář i profesionální zhotovitelé se řídí stávajícími dokumenty

o podlahách, které budou rekonstruovat, či modernizovat.

Především je limitní světlá výška místností. V ní je řešena jednotná

rovinnost podlah buď systémem halovým – bezprahovým, nebo

s prahy – bariérovým. Další rozhodnutí tedy musí vzít v úvahu tuto

skutečnost. Neřídit se jí by znamenalo porušení jednotné rovinnos

ti bytu, poschodí, provozovny, což přináší ztížení provozu a vyšší

pořizovací náklady. Výsledek přitom nemusí působit esteticky a být

pobytově či provozně uspokojivý.

Pro změny tloušťek podlah jsou velmi důležité rovněž hmotnosti

materiálů a hmot. Celková nosnost podlah v nadzemních podlažích

je omezena. Zde je nutná porada se statikem, který se vyjadřuje

k požadavkům i k zamýšleným změnám.

Tabulka 1 uvádí informační hodnoty tlouštěk některých hlavních

materiálů a aplikovaných hmot. Např. u vyrovnávacích a nivelač

ních hmot je ze zkušenosti vhodná tloušťka min. 3 mm.

Na obrázku 6 je uvedeno měření tloušťky aplikovaného materiálu.

Délkové míry měříme metrem (dřevěným, ocelovým) nebo větší

délky pásmem. Rovinnost určujeme laserem, příměrnou latí či vod

ním systémem. Zvláštní skupinu pak tvoří měřící přístroje – vlh

koměry. Pro měření vlhkosti betonu používáme tzv. CM přístroj,

který stanovuje hodnoty destruktivní metodou (obr. 2). Vlhkost

Tloušťka podlahy

vychází ze světlé

výšky místnosti.


KAPITOLA

3

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PODLAH

15Podlahy

dřeva měříme nedestruktivní metodou dotykovou nebo s hřeby (obr. 3). Existují také vlhkoměry smíšené, na nichž označujeme

Tab. 1Informační hodnoty tloušťky vybraných materiálů a hmot v podlahách

Materiály a hmoty pro podlahy

tloušťka

(mm)

max. tloušťka

(mm)

plastové a pryžové podlahoviny 0,8–9

dřevěné podlahoviny 8–24 40

koberce 8–25 50

textilní podlahoviny 5–15

linoleum 2,4–9

korkové podlahoviny 2–8

laminátové podlahoviny 6–12

reaktivní podlahoviny 2–30

podložky pod podlahoviny 2–6

adheziva 0,3–0,8

lepicí tmely 5–10

vyrovnávací a nivelační hmoty 3–10 (1) 50

zvukové a tepelné izolace 10–40 80

hydroizolace 0,2–05 1

parotěsné zábrany (laminované) 0,4–0,8 0,3 (Al)

Obr. 2, 32 / CM vlhkoměr pro měření vlhkosti betonu

3 / Vlhkoměr pro nedestruktivní měření vlhkosti (fa Mapei)


KAPITOLA

3

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PODLAH

16 Podlahy

materiál, který budeme měřit (obr. 4). Můžeme rovněž spolehlivě

měřit výšku nanášené nivelační hmoty v průběhu nanášení.

Laboratoře provádí různá měření – sušiny, viskozity, pevnosti

ve smyku, pevnosti v odlupování, přídržnost, obrus dřevěných

podlahovin (obr. 5). Při provádění rekonstrukcí a modernizací

podlah se musíme především seznámit s rovinností podlah v bytě

a světlou výškou místnosti, abychom neporušili jednotnou výšku

podlah.

3.2 Vrstvy podlah

Podlahy se pokládají na dvě základní vrstvy, buď na rostlou zem,

nebo na stropní desku, stropnici.

Rostlá zem – je obecnou, u novostaveb vždy první vrstvou, od níž

se odvíjí další stavební činnost. Její složení odpovídá místním geo

logickým podmínkám, jsou to zpravidla jíl, slín, vápenec, žula,

rula, svor (křemičitany). Tyto horniny mají různou tvrdost, pro

pustnost pro vodu. Podle složení podloží se určuje skladba podlahy

nad rostlou zemí.

Stropnicí rozumíme vodorovnou nosnou konstrukci jednotlivých

podlaží staveb. Tak jako rostlá zem mají rovněž stropnice různé

složení, ale i průřezy. Z hlediska materiálu mohou být stropy beto

nové (prostý i železový beton), dřevěné, ocelové, keramické (stropní

vložky, hurdisky), skleněné apod.

Obr. 4, 5 4 / Digitální vlhkoměr

5 / Měření pevnosti v tahu na přístroji INSTRON

+


KAPITOLA

3

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PODLAH

17Podlahy

Po rovinné úpravě rostlé země je třeba stabilizovat její povrch.

Po celoplošném válcování se zem pokrývá obvykle geotextilií. Tu

stabilizuje vrstva říčního písku. Nad touto vrstvou je celoplošně

rozprostřena hydroizolační fólie s přesahy 100 mm na každé straně.

Nyní nastává okamžik navrstvení betonové směsi o odpovídající

křivce zrnitosti říčního písku a daném množství určeného cemen

tu. Betonová směs obsahuje řadu ingrediencí, které regulují její

vlastnosti. Pro zlepšení tahových vlastností se do podkladního

betonu vkládá výztužná síť z armovací oceli.

Nad stropnicemi nebo nad podkladním betonem uloženým na rost

lé zemi se realizuje skladba podlahy, se všemi nezbytnými vrstva

mi. Na stropnicích může být podkladní beton připojený (obr. 6),

nebo plovoucí (obr. 7), na příslušný podkladní beton se celoploš

ně – s přesahem 100 mm na každé straně – rozprostře parozábrana

nebo pouze hydroizolace (může mít samolepící vrstvu). Teprve

nyní se pokládá v pásech nebo dílcích zvuková a tepelná izolace.

Nad nimi se opět celoplošně rozprostře hydroizolace a na tento

podklad se vrství betonová směs v tloušťce min. 45 mm (může

být armována). Její povrch je upravován do roviny s přesností

2 mm výškové na 2000 mm délky rovným ocelovým hladítkem.

Při nedodržení uvedené rovinnosti podkladního betonu je třeba

válečkem celoplošně nanést penetrační roztok (obr. 8). Po jeho

vyschnutí rozprostíráme vyhlazovací nebo nivelační silikátovou

hmotu (obr. 9). Teprve nyní lze příslušnou technologií realizovat

instalaci podlahoviny.

Obr. 6, 76 / Podkladní beton připojený na stropnicích

7 / Plovoucí beton


KAPITOLA

3

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PODLAH

18 Podlahy

Je třeba, abychom si vštípili, že o rovinnosti skladby podlahy rozhoduje rovinnost všech postupně kladených vrstev materiálů i hmot. Nerovná může být i laminátová podlaha nebo podlaha z lamel masivu. 3.3 Pořizovací cena a životnost podlahy Pořizovací cena podlahy hraje zásadní roli při rozhodování, zda máme zadat realizaci podlahy odborné fi rmě nebo se pokusíme pořídit podlahu vlastními silami. Podnikatelé zadávají realizace nových podlah nebo rekonstrukce a modernizace stávajících podlah odborným fi rmám, ale také se diskutuje otázka záruk. Vše se po rozhodnutí i zadání řídí Smlouvou o dílo, která respektuje požadavky Obchodního zákoníku a Stavebního zákona, požadavky objednatele, ale i požadavky zhotovitele. Smlouva o dílo může mít dodatky, které upřesní podlahářské práce. Pokud se soukromá osoba rozhodne provést podlahářské práce sama, musí přijmout jednu z těchto dvou možností: • nebudeme brát ohled na požadavky výrobců materiálů a hmot,

pak ovšem nemůžeme počítat se zárukami, • budeme respektovat požadavky výrobců materiálů a hmot, což

můžeme odpovídajícím způsobem prokázat, dojde-li v době

záruky k závadám.

Obr. 8, 9 8 / Nanášení penetračního roztoku

9 / Rozprostírání vyhlazovací a nivelační silikátové hmoty


KAPITOLA

3

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PODLAH

19Podlahy

Jinou situací jsou havárie, které se zpravidla řeší s pojišťovnou.

Ovšem i při volbě materiálů a hmot v nižších cenových skupinách

musí prodejce předložit jeden z těchto dokumentů vydaných auto

rizovanou osobou:

• Osvědčení,

• Certifi kát (obr. 10),

• Stavební technické osvědčení (obr. 11),

• Prohlášení o shodě,

• Ujištění o shodě.

Za předpokladu, že respektuje fyzická

i právnická osoba tyto skutečnosti, může

zvažovat životnost podlahy a pokládat

otázky umístění, provozu, čištění a údržby

nášlapné vrstvy.

Většinou přichází v úvahu při rozhodování

doby 3, 5, 10, nebo více roků. Odborné pod

lahářské fi rmy poskytují ze zákona záruku

2 roky a na materiál podle shody, kterou

uvádí výrobce, ale která je rovněž uvedena

v dokumentech Prohlášení o shodě nebo

Ujištění o shodě, které výhradně vydává

zhotovitel.

Kutil může spolehlivě zvládnout instalaci

nášlapné vrstvy, tedy podlahoviny s jedno

duchým olištováním. Při každé činnosti je

však třeba důkladně zvážit své schopnosti

a možnosti. Pouze tak může i kutil dosáh

nout kýženého velmi dobrého výsledku své

vlastní podlahářské práce.

Obr. 10, 1110 / Certifi kát fa BRALEP, Praha

11 / Stavební technické osvědčení
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist