načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Počítačové vzdělávání -- program Z - Pavel Navrátil

Počítačové vzdělávání -- program Z
-16%
sleva

Kniha: Počítačové vzdělávání
Autor:
Podtitul: program Z

Druhé vydání populární učebnice. Titul je velmi oblíbený na všeobecných počítačových školeních. Díky širokému záběru a názornému výkladu jej lze doporučit i pro samostudium ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  130 Kč 109
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
3,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer Media
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 119
Rozměr: 299,0x212,0x6,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Hmotnost: 0,331kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Nakladatelské údaje: Kralice na Hané, Computer Media, 2003
ISBN: 80-86686-10-8
EAN: 9788086686103
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice určená nejen pedagogům, ale i samostudentům se zájmem o problematiku výpočetní techniky, seznamuje s osobním počítačem a veškerým jeho příslušenstvím úplně od jeho počátků. Rozebírá počítač od jeho základní jednotky, externích a přídavných zařízení, seznámí s operačním systémem Windows a jeho možnými operacemi, neopomíjí ani počítačové viry a ochranu před nimi v podobě antivirových programů. Naučí základní práci v textovém editoru Word, v poštovní aplikaci Outlook a v neposlední řadě i oblasti Internetu a jeho možností. Učebnice výpočetní techniky pro počítačové vzdělávání pedagogů.

Popis nakladatele

Druhé vydání populární učebnice. Titul je velmi oblíbený na všeobecných počítačových školeních. Díky širokému záběru a názornému výkladu jej lze doporučit i pro samostudium práce s počítačem.

Kniha je vytvořena v souladu s osnovami MŠMT.

Obsahuje kapitoly:
- Hardware
- Operační systém
- Textový editor
- Internet
- Elektronická pošta
- Doplňující témata (např. počítačové viry)

Kniha je psána jasně a srozumitelně. Kromě názorného výkladu obsahuje celou řadu obrázků, schémat a popisků. Zápatí každé stránky pak obsahuje objasnění pojmů, nebo technických výrazů, které se na dané stránce vyskytují jako nový pojem.

Další popis

Druhé vydání populární učebnice, primárně určené pro školení učitelů v rámci programu "Z" Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Kniha je vytvořena přesně podle osnov MŠMT, dodaných ke školení učitelů programu "Z" v rámci SIPVZ. Obsahuje kapitoly: - Hardware - Operační systém - Textový editor - Internet - Elektronická pošta - Doplňující témata (např. počítačové viry) Publikace je psána jasně a srozumitelně. Kromě velmi názorného textu je poměrně revoluční i grafika - kniha je totiž dvoubarevná a navíc obsahuje celou řadu obrázků, schémat a popisků. Výjimečná je i pata knihy, kde jsou objasněny pojmy či nebo technické výrazy, které se na uvedené stránce vyskytují jako nový pojem. Upozornění: nejedná se o pouhé převedení materiálu poskytovaného MŠMT do tiskové podoby - jde o námi vytvořený a optimalizovaný text pro hladké zvládnutí zadané problematiky v rámci školení SIPVZ.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Pavel Navrátil - další tituly autora:
Excel 2000 pro školy -- učebnice tabulkového kalkulátoru Excel 2000 pro školy
Internet pro školy Internet pro školy
WORD 2007 nejen pro školy WORD 2007 nejen pro školy
Excel 2007 nejen pro školy Excel 2007 nejen pro školy
S počítačem nejen k maturitě 2 S počítačem nejen k maturitě 2
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Základy výpočetní tech n iky...............................................................................................................................8

Stručná historie výpočetní techniky..........................................................................................................................8

Oblasti použití osobních p o č íta č ů............................................................................................................................8

Základní pojmy používané ve výpočetní te c h n ic e................................................................................................. 9

Základní části p o č íta če.....................................................................................................................................10

Základní jednotka - skříň počítače................................................................................................................10

Obsah skříně p o č íta č e.............................................................................................................................................11

Procesor......................................................................................................................................................................11

Pevný disk (h a rd d is k )...............................................................................................................................................12

Disketové je d n o tk y....................................................................................................................................................12

CD-ROM je d n o tk a.....................................................................................................................................................13

DVD-ROM...................................................................................................................................................................13

Zdroj n a p á je n í............................................................................................................................................................13

Základní d e s k a.......................................................................................................................................................... 14

Externí zařízení p o č íta č e................................................................................................................................. 15

Klávesnice..................................................................................................................................................................15

Myš........................................................................................................................... 17

M onitor........................................................................................................................................................................17

LCD - nová generace m o n ito rů...............................................................................................................................18

Další přídavná zařízení p o č íta če................................................................................................................... 18

Tiskárny.......................................................................................................................................................................18

Skener.........................................................................................................................................................................19

M o d e m.......................................................................................................................................................................20

Reproduktory.............................................................................................................................................................20

Mikrofon......................................................................................................................................................................20

Dataprojektor.............................................................................................................................................................20

Interaktivní ta b u le......................................................................................................................................................21

Zapojení počítače a připojení periferií.........................................................................................................21

Paralelní p o r t ................................................................................................................................................22

Sériový p o rt................................................................................................................................................................22

USB p o rt............................................................................. 22

Zapnutí a vypnutí p o č íta če..............................................................................................................................22

Restart p o číta če........................................................................................................................................................22

Další druhy p o č íta čů..........................................................................................................................................23

Notebook.....................................................................................4............................................................................ 23

Kapesní počítač.........................................................................................................................................................23

Sálové počítače a s u p e rp o číta če...........................................................................................................................23

Počítače A p p le..........................................................................................................................................................23

Počítačová síť..................................................................... 24

Jak vypadá počítačová s íť?.....................................................................................................................................24

Podoby počítačové s í t ě............................................................................................................................................25

Zásady práce s počítačem a jeho údržba...................................................................................................25

Operační systém y................................................................................................................................................27

Uživatelské rozhraní - interface.............................................................................................................................. 27

Textový režim..................................................................................................................................................27

Grafické uživatelské rozhraní - grafický režim................ 28

Druhy operačních systém ů......................................................................................................................................28

Windows......................................................................................................................................................... 28

Linux................................................................................................................................................................29


M acOS..........................................................................................................................................................29

Další...............................................................................................................................................................29

Další pojm y................................................................................................................................................................29

Plug&Play.......................................................................................................................................................29

Bootování.......................................................................................................................................................29

Open Source...................................................................................................................................................29

Uspořádání dat na d isku..................................................................................................................................30

S oubor........................................................................................................................................................................30

A D R E S Á ň - složka...................................................................................................................................................30

Kořenový a d re s á ř.....................................................................................................................................................30

Stromová s tru k tu ra...................................................................................................................................................30

O perační systém W IN D O W S...........................................................................................................................32

Pracovní plo ch a.........................................................................................................................................................32

Okno a práce s o k n e m............................................................................................................................................ 33

Základní popis o k n a................... 34

Různé typy oke n...........................ľ.'..........................................................................................................................36

Zobrazení a konfigurace okna - s lo žky................................... 36

Hlavní p a n e l..........................................................................................................................................................38

Přepínání m ezi programy (a o k n y )............................................................................................................... 40

O perace se složkam i (adresáři) a s o u b o ry...............................................................................................41

Procházení diskem .................................................................................................................................................41

Vytvoření s lo ž k y........................................................................................................................................................43

Přejmenování objektu (složky, p ro g ra m u )............................................................................................................43

Sm azání objektu (složky a programu) do k o š e................................................................................................... 44

K opírován í..................................................................................................................................................................45

Přesun souborů a složek.........................................................................................................................................46

Práce s více objekty najednou (označení více o b je k tů ).....................................................................................46

Vytvoření zástupce programu na pracovní ploše W in d o w s...............................................................................47

S ch rá n k a....................................................................................................................................................................48

WordPad - jednoduchý textový e d ito r........................................................................................................49

M alování - jednoduchý grafický e d ito r.......................................................................................................50

Nastavení grafického rozhraní W indow s....................................................................................................51

Nastavení Pozadí pracovní p lo c h y........................................................................................................................ 51

Spořič obrazovky.......................................................................................................................................................51

Nastavení vzhledu - barevných schém at.............................................................................................................. 52

Nastavení rozlišení obrazovky................................................................................................................................ 52

Nastavení W indows - O vládací panely........................................................................................................52

Nastavení klávesnice................................................................................................................................................53

Nastavení M yši..........................................................................................................................................................53

Práce v počítačové s íti......................................................................................................................................54

Přihlášení do počítačové s ítě ..................................................................................................................................54

Zm ěna hesla uživatele.................................................................................................. 54

Procházení s í t í..........................................................................................................................................................55

Síťové d is k y................................................................................................................................................................55

Síťová zařízení...........................................................................................................................................................55

Rozšiřující tém ata............................................................................................................................ 56

Kom prim ace a dekom prim ace d a t............................................................................................................... 56

Údržba pevného d is k u......................................................................................................................................57

Vyčištění disku...........................................................................................................................................................57

Defragmentace d is k u...............................................................................................................................................58


U pdate s y s té m u ( W in d o w s ; O f f i c e )..................................................................................................................58

In s ta la c e a o d e b ír á n í p r o g r a m u.........................................................................................................................59

Typická instalace programu ....................................................................................................................................59

Instalace z C D............................................................................................................................................................59

Odinstalování pro g ra m u...........................................................................................................................................59

P o číta č o v é v i r y ..........................................................................................................................................................60

Jak se viry šíří a jak jim p ře d e jít............................................................................................................................. 60

Jak se viry prakticky projevují..................................................................................................................................61

AN TIV IR O V É P R O G R A M Y......................................................................................................................................61

AVG.............................................................................................................................................................................62

Výsledek antivirového te s tu.....................................................................................................................................63

Co dělat, pokud antivirový program objeví v i r......................................................................................................63

LINUX - š p ič k o v á a l t e r n a t i v a..................................................................................................... 64

T e x to v ý e d it o r M ic r o s o f t W O R D.........................................................................................................................65

Z á k la d n í e d ita c e t e x t u .............................................................................................................................................67

Kurzor..........................................................................................................................................................................67

Struktura d o kum entu................................................................................................................................................67

O dstavce....................................................................................................................................................................67

Pohyb po dokumentu klávesam i............................................................................................................................. 68

Pohyb po dokumentu m y š í......................................................................................................................................68

Bloky............................................................................................................................................................................68

Z á k la d n í fo r m á t o v á n í t e x t u ...................................................................................................................................6 9

Typ p ís m a...................................................................................................................................................................69

Velikost písm a.............................................................................................................................................................70

Řez p ís m a..................................................................................................................................................................71

Zarovnání textu..........................................................................................................................................................71

Styl od sta vce ..............................................................................................................................................................72

P ráce s e s o u b o r y - d o k u m e n t y.......................................................................................................................... 72

Uložení s o u b o ru........................................................................................................................................................72

Uložení pod jiným jm énem (Uložit ja k o )................................................................................................................73

Otevření souboru.......................................................................................................................................................74

Vytvoření nového s o u b o ru......................................................................................................................................74

Přepínání mezi otevřenými soubory - d o ku m e n ty...............................................................................................75

N a s ta v e n í p a r a m e tr ů s t r á n k y..............................................................................................................................75

Vzhled strá n ky........................................................................................................................................................... 75

Záhlaví a zápatí s trá n e k...........................................................................................................................................76

P ra v ítk a - c o v š e c h n o u m í......................................................... 77

Co najdeme na p ra vítku ?............................................................... 77

Tabulátory...................................................................................................................................................................78

A u to m a tic k é č í s lo v á n í a t v o r b a o d r á ž e k........................................................................................................80

O drážky...................................................................................................................................................................... 80

Číslování.....................................................................................................................................................................81

Víceúrovňové číslování.............................................................................................................................................82

T a b u lk y..........................................................................................................................................................................83

Základní tvorba tabulky - pom ocí nabídky W o rd u...............................................................................................83

Editace textu v ta b u lc e.............................................................................................................................................83

Čáry v ta b u lc e...........................................................................................................................................................84

Barvy v ta b u lce..........................................................................................................................................................84

Přidání a odebrání buněk v ta b u lce........................................................................................................................85


Další práce s textem...........................................................................................................................................86

Schránka a operace se schránkou........................................................................................................................ 86

Vyhledávání a nahrazování te xtu............................................................................................................................87

Funkce ZPĚT A ZNO VU.......................................................................................................................................... 88

Text ve slo u p c íc h...................................................................................................................................................... 88

In ic iá la........................................................................................................................................................................89

Nastavení jazyka a Kontrola pravopisu.................................................................................................................90

Základní typografická p ra vid la................................................................................................................................91

Grafika ve W o rd u................................................................................................................................................ 91

Vkládání obrázků.......................................................................................................................................................91

Úprava grafického objektu (obrázku, klipartu a p o d .)..........................................................................................93

Odstranění grafického o b je ktu................................................................................................................................95

O hraničení a stínování textu...........................................................................................................................95

OpenOffice.org W rite r ..........................................................................................................................97

INTERNET.............................................................................................................................................................. 98

Jak internet fu n g u je..................................................................................................................................................98

Internetová a d re s a...................................................................................................................................................99

C o je to W W W s trá n k a............................................................................................................................................ 99

H ypertext..................................................................................................................................................................100

P řipojení к internetu........................................................................................................................................101

Připojení к internetu přes proxy server................................................................................................................101

Připojení m o d e m e m...............................................................................................................................................101

Internetový p ro h líž e č.............................................................................................................................................102

Prohlížení stránky........................................................................................................................................102

Stránka se načítá.........................................................................................................................................103

Základní ovládací prvky pro h líže če..................................................................................................................... 103

Pozastavení načítání stránky......................................................................................................................103

Zpět...............................................................................................................................................................103

Vpřed.............................................................................................................................................................103

Aktualizovat (Reload)..................................................................................................................................104

Domů.............................................................................................................................................................104

Tisk................................................................................................................................................................104

Vyhledávání v in te rn e tu......................................................................................................................................... 105

Vyhledávání v internetu katalogovými v y h le d á v a č i...........................................................................................106

Ukládání dat z internetu do počítače...................................................................................................................107

Uložení kompletní stránky...........................................................................................................................107

Uložení stránky - pouze textové části bez obrázků..................................................................................108

Uložení samostatného obrázku ze stránky................................................................................................108

Uložení (stáhnutí) dalších souborů.............................................................................................................108

Zkopírování a úprava textu z in te rn e tu ................................................................................................. 109

Snadné zkopírování obrázku z internetu................................................................................................... 110

O blíbené stránky Internetu - B ookm arks.............................................................................................................110

Prohlížení a uspořádání oblíbených položek.............................................................................................110

Vložení stránky do oblíbených.....................................................................................................................110

Aktivace stránky z oblíbených.....................................................................................................................111

Uspořádání oblíbených položek.................................................................................................................111

Historie internetových s trá n e k.............................................................................................................................. 111

Další nastavení internetového p ro h líž e č e................................................................................... 112

Nastavení domovské stránky......................................................................................................................112

Nastavení úrovně zabezpečení.................................................................................................................. 112

Zajímavé české a zahraniční internetové stránky..............................................................................................113


Bezpečnost na internetu.................................................................................................................................113

E-mail a počítačová p o š ta.............................................................................................................................114

Struktura e -m aiiu:....................................................................................................................................................114

Způsoby práce s e -m a ile m.................................................................................................................................... 115

Poštovní aplikace - Microsoft O u tlo o k..................................................................................................... 115

Seznam přijatých zp rá v..........................................................................................................................................116

Prohlédnutí přijaté zprávy.......................................................................................................................................116

Odpověď na z p rá v u................................................................................................................................................ 117

Přeposlání zprávy............................................................................................. 117

Napsání nové zprávy.............................................................................................................................................. 118

Odstranění zp rá v y...................................................................................................................................................118

Struktura složek a jejich u s p o řá d á n í....................................................................................................................118

Vytvoření vlastní složky................................................................................................................................119

Přesunutí e-mailu do jiné složky..................................................................................................................119

Smazání složky............................................................................................................................................ 119
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist