načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Po práci legraci II. -- Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu - Jan Nejedlý; Jakub Šofar

Po práci legraci II. -- Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu
-15%
sleva

Kniha: Po práci legraci II. -- Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu
Autor: ;

Kniha Po práci legraci (2016) měla velký čtenářský ohlas. Připomenout si dobu socialismu na tehdejších anekdotách, hádankách, parodiích a posměšcích, jež byly pro mladší ročníky ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  329 Kč 280
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017-11-21
Počet stran: 200
Rozměr: 205 x 205 mm
Úprava: 200 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: Jakub Šofar
ilustrace: Marek Rubec
Vazba: měkké desky z kartonu
Doporučená novinka pro týden: 2017-47
ISBN: 9788026506997
EAN: 9788026506997
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha Po práci legraci (2016) měla velký čtenářský ohlas. Připomenout si dobu socialismu na tehdejších anekdotách, hádankách, parodiích a posměšcích, jež byly pro mladší ročníky opatřeny vysvětlujícím komentářem, se ukázalo jako šťastný nápad. A jelikož se do knihy ani zdaleka nevešlo všechno, co lidový vtipálek za čtyřicet let vlády komunistů vyprodukoval, přicházejí autoři s druhým dílem, kde ve vypouklém zrcadle humoru ožívají tehdejší politici, úderníci, zpěváci, herci, výrobky, pochutiny, oděvy, automobily, sochy, stavby, knihy, filmy či sdělovací prostředky. Sandokan, Goro, bílý pes, přestávky s koťátky, Mrazík, Zpěv míru, Děvčátko, na slovíčko, Pražské vajíčko, Partyzánský samopal, Rudá Twiggy, Chlasta Vramostová, Belzebub Zeitung, Literární měsíčky, sisinky, lančmít, soběslavská chřipka, hrobeso, kulturní vložka a další divy socialismu. V příloze najdete zpěvník písňových parodií, slovníček lidových průpovídek, čítanku soudružských perliček, rukověť mladého rockera a nevojáka i řadu ilustrací a dobových fotografií. Motto knihy zní: „Jaký je rozdíl mezi lidem a lidmi za socialismu? – Náš lid buduje novou a spravedlivou společnost a statečně překonává všechny překážky, kdežto lidi na to serou.“ (lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu)

Další popis

Jaký je rozdíl mezi lidem a lidmi za socialismu? Lid buduje novou a spravedlivou společnost a statečně překonává všechny překážky, kdežto lidi na to kašlou.“ Zavzpomínejte na další legrácky, které lidový vtipálek vyprodukoval za vlády komunistů. Jako ve vypouklém zrcadle ožívají tehdejší politici, zpěváci, herci, výrobky, stavby, filmy či sdělovací prostředky. Připomeňte si dobu socialismu na anekdotách, hádankách, parodiích a posměšcích.Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jan Nejedlý; Jakub Šofar - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Po práci legraci II. -- Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

N

Pravidelná stolice –

na reakci palice!


NÁMOŘNÍ BITVY V SNP – Fiktivní šestý svazekDějin Slovenského národního povstání, který měl vyjít vnakladatelství Pravda poté, co se v 80. letech na knihkupeckých

pultech objevilo pět předchozích objemných dílů této

tendenční historické práce. Dobová hádanka zastvrdila: „Proč se začalo stavět vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros? – Pr otože Husák chtěl, aby Slovenské národní

povstání skončilo námořní bitvou.“ Podobné žertyreagovaly na přeceňování a překrucování smyslu povstání pod taktovkou komunistické historiografi e. Pravdou

bylo, že ke konci druhé světové války Slovensko jakožto

spojenec hitlerovského Německa politicky potřebovalo

ozbrojenou akci proti nacistům, aby se po válce neocitlo na straně poražených. Povstání provázely od počátku značné zmatky. Vzpoura byla prozrazena dříve,

než začala, a tak Němci stačili na Slovensko přesunout

dostatek jednotek, které významnou část slovenskéarmády bez boje pacifi kovaly a s její výzbrojí a municíještě zvýšily svou bojeschopnost. V srpnu 1944 nicméně

zbytky slovenské armády spolu se zahraničními vojáky,

částí policie a partyzány zahájily povstání. Boje trvaly

pouhé dva měsíce, než povstalci kapitulovali, přičemž

někteří odešli do hor a pokračovali v partyzánské válce. Vzhledem k omezené výzbroji a výstroji však mohli

vykonávat jen menší záškodnické akce. Význam partyzánského boje byl po válce často zveličován, a navíc

uchvácen jen pro komunistický odboj.

> Amortizace

Tu letisko Tri Duby...

VVVVVíVíVíVíV tetetett , ,, číčíčíčíčíčíč mmm vlvlllvlvlasasasaaaa tntntnnnnně ěěěě ě bybybybybybybybylalalallla dddddrururuuuuuuháháháháháháhá ssvěvěvěvěěvěvětototot váváváváváv vvvvválálálálálálálkakakakaka?????

EpEEEpEpEpizizizizizizododododdddododououuuuou vveeeeeee SlSlSlSlSSlovooovoo ennennnnskskkskskskkkskkémémémémémémm nnárárááráráárááá ododododododdnííííííím mmmm mm poppppp vssssssstátátátánínínínínín ...

VVVVíVíVíVíVíVítetetttett , , kdkdkkdkdkkdkdo o o vyvyv nanannnnnn leleleleeelezllllzl mmmnononnnnnn žižižižiižiinyny?????????

NNNoNoNNoNoNo pppřeřeřeřeřeřececee SSSSSSSlolololololoováváááááváciccicicicicci!! ! !!! PaPaPaPPaPaPaPPadeddedededdedd sásáásásásááát tt titititiiititisísísíísíc jijijijijijichchchchchchchh bbbbbbojojojojoojjjovvvovvvalalllloooooooo

v v v v SNSNSNSNSNNSNSNP,P,P,PPPPPPPP,P,P zz tttttttohohohohhhohho oo oo ststtsttttto tititiiitititiisííííísíc cc jijijijjj chchchchchhhh bbbbbylylylylyylyylylo o zrzrranaanaaaaa ěněněněněněněě o o aa a aaa stststttstto o

papapapapp dededededededed sásásáásásását t titititititititi íííísísíc c zz nininiinininichchchchchhchh dddddddddosooooooo tataatataalolololololol mmmmmmmmmetettttettttáláláláláláláá y.y.y.y.y.yyyy

SSSSlSlSlSlSlS ovovovvvvenennnnnn kkkkkskskkééééééééééééé nánánánááánánáror dndnddnddndníííí popopovsvvvvvvvvv tátáááátátátá íníííííníí.. „T„T„TT„TT„TTu u leleleleeleletitiiiiiiskskskkskskkkksksko o TrTrTrTrTrTrTrT iiiii

DuDuDDuDuDuDuDuD bybbbybybybybyby.. PrPPPPrP isisiiisisisistááátátávavavvvvvv teteeeeeee nnaa aaaa leleeeleleletiiiitititiskskskskskskskku uu TrTrTrTrTrTrTrTrT iiiiii i i DuDuDDDDuDuDuDDuD bybybybybybybyby.. PrPrPPPPrP isiiisisi tátátátáátátávvvavavvavvv jtjtjtttjtjttjtjteee

vivvvvviviv acacaccccc vľaľaľľľaľľľaľaľľľ vovooooo, ,,, viviviviiviviaccc vvvvvvvvvvvvľaľaľaaľaaľaľaavovov !!!!!!!!! PrPrPPrPrPrPPrisisisistátátátáátáátátááálilililillli ssssttetet .. TuTTuTuTuTTTuTuTu lllllletetisisiisiisiskokokokokokoko DDDDDDDvavavavavavavavv

DuDuDuDuDuDuubybybbybbbb .....“.““

PřPPřPPPPPP i i řpřpříllíllllležežitiitiiitiiiiii osossssstititiii 111110.0 vvvvvvvýrýrýrročočočoočočočíí í NNSNSNNNNSNSNNPP P P vyvyvyvvvvv prprppprpp ávvvávávávávávvvvějějějějí í í stststařařřřařařaříí í

papapppppp rtrtrtrtyzyzzánááánáááá iiii žáž kůkůkkk m mmmmmmm přpřppppřpřpp íhíhhododoodooo y y yyyyy z z popoppppppp vsvsvvvv tátátááááníníní::: „N„N„NNNNNNa aa

jejejjjjj dndnnnnomommmmmmm kkkkkoooononoo cicccicc llouououooooo kykykykyykykky bbbbyylyylyy i i v v vvvvvvvvv záááááázázáááákokooooooppupupu NNNěměměěěěměěě cicicicccccc ,,

nanannn ddddddddruruuuuuuuhéhéh mmmmm kokkkkkk nccnccccccci mymymymmmm .. AbAbAbAbbbAbyyycycyy hohohhhhhhhh m m mmmmmm jejeje zzzlililikvkvkkkvkk idididdddddovovvvvvvvalalali,i,,,,,i,,,

chchccccccc ytytytytytyy ili i jsjjjjjjsmememeeeme ppppppppppsaaa, ,,,,,,, přpřřřp iviivii ázázzzázzzalali i iiiiii nananaaaaaaaa nnnějějěěějěěě gggggrararararar nánánnánnn tytytyyyyy aa hhhhhhhhodododdoddddddilili i

klkkkkkkk obobbbbbássu uuuuuu smmmmmmmmměrrrrrrrremmmmmemmmem kk NNNNNěměmmmmmcůcůcůcůcůůůcům.m.mmmmm PPeseseeseeeee ssseeee tatataaaaaammm rororozbzbzbzzzzzz ěhěhhhěhhhhl,l,

alalaaa ee NNNěNěNN mcmcmcmcmcmcmcmcmmmm iiiiiiiiii seeseebbbrbb alalalaaaa i ii klklkkkkk obobbbbbbbásásu u uuuuuuuu a a a hohohodididdddid lililil jjjjjjiii zpzpzpzzzzz ětětttětt kkk nnnnnnámámámmmm..

PePePPePPPP s s sese ooooooootototočččičiččččičč l aaaa aaa běběběěěběěěžežežeeeeell l rooooooooovnvnouoouooo kkkkkkkkk nnnnnašašašemememeeeee u u uuuuuu zázázáááááákokokoopupupupupupupupu.. .

V VVVVVVV tuuutuuu cchvhhvhhhh ílílllllli i i jsjsjsjjj memememmmmm sse e všvšvvšvv icccicccccchnnnhnnii i roroooooooozuzuuutttetet klklklklklklklklkli.i......“““

„A„A„A„A„A„„„ ccccccccccoo bybybybybbybybyloloooooo ppppppppototoooooo omommommmm? ? ? Kddddddddde e jsjsjsjsjsjsjsj tetetee sse e zazzazzzzz seseses zznononnnnnn vuvuvuvuvv

sesesessssessss tktktkkkkktkkkalalali?i????????“ hohohhhhhh řířííííí vzrzzzzrzrz ušušššššššenímímíímííí žžžžžžžácácccccccci.i.i

„J„J„J„J„JJ„J„J„J„Jakakakakakakkak kkkkdedededdededddd ?“?““““?““?“? nnecececececeecháháháháháháháhápapapaapapapavěvěvěěvěvě řříkíkkkkíkká á papapapapapppppartrttttttrtyzyzyzyzy ánánánááááá , , ,,,, „p„p„p„p„p„přeřeřeřřřř cececeeee tttadadadaa y y yyyy

nanananananannan bbbbbbbbbbbbbesesesesesesese edededededededede ě.ě.ěě.ěě.ě.ěě.“

97


NECKY – Zpěvák a herec Václav Neckář. Jehokarié

ra byla podivuhodně klikatá. Na jedné straně hrálku

příkladu ve fi lmu Skřivánci na niti (1969), který kritizoval

totalitu 50. let a byl „odložen“ do trezoru, či vystupoval

v triu Golden Kids s Martou Kubišovou, jež se posléze

stala zakázanou zpěvačkou. Na druhou stranu se„Ne

cky“ za normalizace rozhodl pro vstup do KSČ a byl

dotlačen i ke spolupráci se Státní bezpečností. Jeho

tetou byla známá komunistická funkcionářka Marie

Kabrhelová lidově zvaná Vyvrhelová. Oblouk sesym

bolicky uzavřel při sametové revoluci, kdy Neckářova

skupina Bacily, disponující silnou aparaturou, nazvučila

na Václavském náměstí v Praze budovu Melantrichu,

odkud mohla promluvit a zazpívat po dvaceti letech

mimo jiné i Marta Kubišová. Neckářovy křehké me

lodie znectil folklorní humor několika obhroublými

parodiemi, viz Chci tě lízat (Chci tě líbat), Masa kusec

(Massachusetts) či Jsem doktor Dam Di Dam, rád vám

ho tam hned dám... (Dr. Dam Di Dam).

> Kabrhelky (I) > Rudý Elvis (I)

NEJDRAŽŠÍ HOLUBNÍK NA SVĚTĚ – KostelNa

nebevzetí Panny Marie v Mostě, který byl v roce 1975

SeSeSeSeeedmdmdmdmdmd dedededded sásásásásss tátátáátátáá lllllllétététététta a mimimimmiiinunuuuuulélélélélééhohohohohoh ssssssttttotoleleleleletítítítítítíí. . ... V VVVVVV ttttttetechchchhchhhninininininickckkkkkckýcýcýýcýcýcýcý h hhhhhh

slslsllužužužužžužbábábábábábábáchchchchchchh pprorooooroobíbíbíbíbíbb hahahahahahajíjíjíjíjíjíjííí sstrtrttrtrtrtrtranannnniciciciciciciici kékékékékéékéké pprorrrorr věvěvěvěvěěěvěěrkrkrkkkkky.yy.yyyy

„D„D„D„DDDežžžžežežo,o,oooo,oo čččččččččo o o viviviviviviviiešešššššš ooo SSSSSSSSSSSlolololololl vevevevvevv nsnsnssssskokokokokkokok mmmmmmmm nánánánánánárorooroooodndndndndnd omommmmomm

popopoooovvsvsvstataaataaaanínínííí?“?“?“?“?“?

DeDeDeDeDeDeDežožožžžžžo sse e ohohohohooho lélélélélélélédndndnddndne e kokokokkokkkk leleleleleeeem mm sesesss bebebebeebebebebe, spsppppikkikkikikikikklelellelelllel neneeeeeeckckkkkckckckkyy y mrmrmmmm knknknnknknkkne e

a a a zazazzzaz šešešeešešeptptá:á:á:á:ááá:á:ááá „„VeVeVeVeVVeVVeVVV ľaľľaľaľaľľľ tttohohohohohohoho o o oooooo neneeeevivivivv ememmmmmm, súsúúúúúdrdrdrdrdrdrdrdd uhuhuhhuhuhhovovvovvviaiaiaiaiia,, alalallllle ee e

viviiviviememeeeem,,, žežežžžže ssa a vovovv ľaľaaľaľaľaačočočooooo cchyhyhyhyhyhyhysttá!á!á!áá!ááá ““““

přesunut po kolejích o necelý kilometr dále ze starézá

stavby města, jež byla kvůli těžbě uhlí srovnána se zemí.

Záchrana gotického chrámu se uskutečnila na základě

urgencí památkářů, po přesunu však kostel řadu let

pustl. Místo oken vlály kusy igelitu a dovnitř létaliholu

bi. Teprve až ostuda vyvolaná články v západním tisku

o „nejdražším holubníku na světě“ přiměla stát k ná

pravě. Naštěstí neprošel návrh udělat z chrámumuze

um dělnického a komunistického hnutí na Mostecku,

a tak se svatostánek vrátil k původnímu účelu.

„Frantó, až vodlifruješ tu Pannu Marii

frkni mi svatýho Víta blíž k Vikárce!“

98


NEJDRSNĚJŠÍ VTIPY Z DOB SOCIALISMU –

Lidový humor bývá často vulgární, cynický, až krutý.

Ve s třetu s totalitním režimem, produkujícím skryté

i zjevné násilí, tyto tendence ještě zesilují. Viz silácké

návody („Hodnému komunistovi urvi nohu a zlého tou

nohou umlať!“) či morbidní hádanky („Kdy viděl sovětský voják naposledy maso? – Když šlápl na minu.“).

Nejhlubší zranění je však humor schopen způsobit,atakuje-li naši vlastní zbabělost, konformismus či apatii,

třeba když jsou ideologickým balastem špiněny i děti.

V souvislosti s potlačeným maďarským povstáním proti

stalinistické diktatuře roku 1956 se na adresu laxního

švejkujícího národa říkalo: „Maďaři se chovají jakoPoláci, Poláci se chovají jako Češi a Češi se chovají jako

svině.“ O naprosté absenci patosu ve folklorním humoru pak svědčí například zneuctění písně Jaroslava

Hutky Náměšť, která se stala neofi ciální hymnousametové revoluce. Ještě v závěru revolučního roku 1989 ji

bylo možno zaslechnout v pohostinských zařízeních

nižší cenové skupiny v blasfemické parafrázi: „Krásný

je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je

nejkrásnější? Ukaž piču! Ukaž piču!“

Smějící se bestie

JaJaJJaJJJaJaJ kýkýýýkýký jjjjjjeee rororozdzdzdzdzdzdz ílílílílílíl mmezezeeeeee iiiiiii přpřpřpřpřpřpřp ejejejejjjejejetettýmýmýmýmýmýmýmýý zzajajjajjícícícícíícícemememmm aaaaa pppřeřeřeřeřeřejejejejejj týtýtýtýtýtýtýým mmmmmmmm

kokokkokokokomumummumm ninininnnininistststououooooo ????

PřPřPřPPPřPředededdddeded pppřeřeřřřeřeřeřeřejejejjejejeje ýýtýýtýtýmmmmmmmm zazaaaazaajíjíjíjíjíj ceccec m mmmm jejejjjj vvvidididididddětětěěě bbbbbbbbbbrzdndndndndndndddnááááááááá drdrdrdrdrdrdrrráháháhááháhhha.a.aa.aa

VíVíVííVííVíííítetetete, , kdkdkdkdkdkdy y yyyy kokokokokokokooomumuumuuuniiniiiiststststststiiiiiii mlmlmlmlluvuvuvilililililiiiii naanapopopppppp slslslsllssledededededdy y yy yy prprrprrp avavavavvavvvdududududdud ????????

NaNaNaNaNaNNa gggeseseeee tatatataaapupupu. . ...

DeDeDeDeDeDefi fi fi fifififininininininn cecece ssocccccocciaiaiiiiii lililililiiiismsmsmmmu:u: JJeJeJeJJeJJJJ štštštštšttěěěěěěě trtrtrtrtrtrrrococo huhuhuhuhuhuhu vvvvvvícícíííí mmmmmasasasaaasaasa a a

a a a zazazazaz teteeeteeeeemnmnnmnnněněněněněnění í í ííííí a a bubububububb dedededdeddddd tttttttooo jajajajajaaakokokokkkk vv pppppprorotetetttetettetektktktktkttttktororátátátátátátáááá ě.ě.ěě

„J„JJJ„J„Jakakakakakak sssssee e e mámámámámámámáš?š?š?š?š???š?????“““““““

„D„D„D„DDD„D„Dobobobbobobobřeřeřeřřřřeřřřeř !“!“!“!““!““

„N„N„NN„N„N„NNo o o tatatatataak kkkkkk k tototottttt mmmmmmmmusussssusssíšíšíšíšíšíšíšš bbbbbbbbýttýtýýýýý ppppppěkěkěkěkěkěkěkknánáánáánánáá sssviviviviviviviviiněněěěěě!“!“!“!““!“““

MaMaMaMMaMaM lýlýýýlýlýlý cchlhlhhlllhllllhlhlaapapečečečečečečečekekkekkekk se eeee ztztrarrrrrrrrr titiiitiititillllllll roorooooodidididididiičůčůčůččůčůč m m mmmmmm v v nonnonn věvěvěvěvvv

ototevevevevveve eřeřeeeeřeřenénéénénénéné stataaaataaaa iiniiininicicccicicicii pprarrrrr žsžssžsžssžsskékékékékkékéhohohohohohohoh mmmmmmmmetetttttttrara. .... NaNaNaNaNaNaNa sslulululululužežežežežežeeebnbnbnbnbb ě ě ě ě ě ě ěěěě

VBVBVBBBB se eeeeeee jejjjej jjjjjj vyvyvyyvyvyvyypptpppppp ávávávávávávávávávávvvvajjajajajajjajíííí:í:í:í:í:íí:í „„JaJaJaJaJJaJaJJaJakkkkk k sese jjjjjjjjjjmemeeeeenunuuuuuuujejejjjejejjejeješ?š?š?š?š?š?š?š?““““““

„N„NNNNNNNNevvímímímímmíím.“““.““““

„K„KKKKKKKKKdede bydydddddddlíš?š???????““

„NNNNNNevvímímímmímím.“““.“““““

„K„KKKKdede pppraraaaaaacuujejejjjjjj mmmmmmmamamammmminnnnnnnkaka?“?“??????

„N„NNNNeveve ímímmmímmmm.“““““““

„V„VVVVVVVíšíšíííí vvvvvvvvvůbůbeceecee nnnnnněccccccoo?ooooooo ““““

„L„L„„LL„L„„ uiuuuuuu s CoCoooorvrvvvalaaaalaa ánnánnnnnnn jjjjjjje e nenevivivvvvv neneeeeeen!n!““““

VíVíVíV tetetet , ,,,,,, prprprprprpprppppp očočččočččččč vvv ČČČeseeese kokokoooslslovovovovvvovvvenennnnnnnnnskskkskuuuuuuuuu přpřpřpřřpřpřřededded rrrrrrrokokkkokkemememmmmm 11198989899999 9 9 999

nininininikdkdkdkdkdkdk oooooo neneneneneeebobobobbobobbobob jojojojojooojoovavavavaaaaval ll prprprprprprprp ototi ii iiiii kokooooooomumumumuumumumumuniniismsmsmss u?u?u?uuuuu

PrPrPrPrPPrrP ototootototoo ožožožožožžožžeeeeee tototototootot bbbbbbbbylylylylylylyyly ooooooooooo zazazazazazakákákákákkkkk zazazazazazz nýnýnýnýnýnýý..

99


NEJLEPŠÍ ČEŠTÍ HERCI – Wimmer, Kemr, Somr.

Dadaistická hříčka se zvukomalebností avíceznačností jmen herců Jiřího Wimmera, Josefa Somra a Josefa

Kemra. Přízvisko „nejhezčí herec z Prahy“ zase vnadsázce užíval kabaretiér Jarka Pižla. Nejvýraznější rolí

jeho kariéry se stal Pepek Vyskoč ve fi lmové adaptaci

Haškova Švejka Poslušně hlásím (1957).

> Gott Chladil Spálený Bobek (I)

„Mééé!“ aneb není malých rolí

NEJLEPŠÍ PAS – Kompas. Po převratu roku 1948

došlo k podstatnému omezení svobody cestování, cestovní pas se tudíž stal věcí takřka k nepotřebě. Jelikož

řada lidí volila k opuštění země přechod přes zelenou

hranici, začalo se říkat, že „nejlepší pas je kompas“,

ukazující uprchlíkům směr na západ. Do začátku 50.

let bylo ilegální překročení hranic relativně možné.Historici třeba zaznamenali případ zemědělce, jenž přešel

do Rakouska i se stádem skotu, nebo husarský kousek

komika Járy Kohouta, který „fouknul“ do Německa

o pauze svého představení pro pohraničníky v Aši, když

krátce předtím chodil se svíčkou po jevišti a výsměšně

deklamoval: „Já fouknu, já fouknu!“ Později však byla

západní hranice doslova opevněna; přibyly ostnatédráty, ploty nabité elektřinou, betonové zábrany, protipěchotní miny i pohraničníci se samopaly a psy. „Kdo žije

za těmi dráty, tatínku?“ ptá se v hořké anekdotě synek

u hraničních zátarasů. „My, chlapče, my,“ odvětí trpce

otec.

> Zdrhlíci (I)

„Kykyryký, já mažu z republiky!“

100


NEJVĚTŠÍ AUTOGRAMIÁDA V ČECHÁCH

– Anticharta. Podpisová akce ze začátku roku 1977,

v níž osobnosti kulturního života odsoudily prohlášení opoziční Charty 77, dovolávající se dodržování

lidských práv v Československu. Antichartu podepsalo

během měsíce více než 7 000 kulturních pracovníků,

zatímco samotnou Chartu za dvanáct let existence necelé dvě tisícovky lidí. „Největší autogramiáda v Čechách“ byla nátlakovou akcí režimu, který si

vzal umělce do značné míry coby rukojmí. A nebylo

to v historii poprvé. Zneužít známé tváře k ovlivnění politického klimatu se pokusili komunisté už 25.

února 1948 prohlášením kulturní fronty Kupředu,zpátky ni krok!, které mělo sloužit coby páka na defi nitivní

zlomení prezidenta Edvarda Beneše. Podobný scénář

jako Anticharta mělo i shromáždění v pražském Národním divadle roku 1942, kde byli čeští herci nuceni

odsoudit atentát na Reinharda Heydricha a manifestovat věrnost německé říši. Při sametové revoluci

v roce 1989 to však byli právě herci, kteří spolu se

studenty odstartovali revoltu proti stávajícímu režimu.

Do jisté míry symbolickým aktem se roku 1997,dvacet let po potupné autogramiádě, stal sňatek Václava

Havla, strůjce Charty 77, se signatářkou Anticharty

herečkou Dagmar Veškrnovou.

> Chartágo (I) > Setkání Sojuz-Apollo

NEJVĚTŠÍ JARMARK V ČECHÁCH – Jemněhanlivé označení zemědělské výstavy Země živitelka, která

se od roku 1970 koná v Českých Budějovicích.Agrosalon s poněkud patetickým názvem se měl stát výkladní

skříní úspěchů socialistického zemědělství a socialismu

vůbec. Nehledě na původní rolnické zaměření se tu

ale prodávaly i luxusní kožichy, náhradní díly na auta

a další nedostatkové zboží. K popularitě Země živitelky

přispěla i možnost konzumace alkoholu během celého

trvání akce.

NEJVĚTŠÍ SBĚR PAPÍRU – Socialistickápropaganda vytrvale vybízela občany ke sběru kostí, hadrů apředevším starého papíru. Ovšem zdaleka největší sběr

papíru se uskutečnil na počátku 50. let, kd y bylo zveřejných knihoven odstraněno odhadem na třicet milionů

knih. Čistky v regálech se měly týkat tzv. brakové azávadové literatury, ve skutečnosti však do stoupyputovala mnohdy vynikající umělecká díla, jež nevyhovovala

z důvodů mimoliterárních typu třídní původ autora či

jeho odchod do zahraničí. „Škodlivé“ knihy měly navíc

poskytnout surovinu na výrobu knih hodnotných. A tak

z makulatury zničených svazků Steinbecka, Saroyana,

Achmatovové, Blatného, Teigeho či Durycha se vzal

papír pro vytištění knih Drdy, Řezáče, Majerové, Pujmanové, Skály, Taufera a dalších, kterým navíc ubyla

konkurence a zvýšily se náklady knih. Masově se svazky

z knihoven vyřazovaly i po roce 1968, většinou se však

už neničily, nýbrž ukládaly do veřejně nepřípustných

fondů zvaných „elpéčka“ (libri prohibiti).

Cesty osudu

BaBaBBBBBaBavívívívívíví ssseeeeeee dvdvdvdvdvdvě ěěěěě ě dídídíddddídívkvkvkkkvkvkyy yyyy y nanananaana nnnnnnádádádádádádádádrararrrrrr žížíížížížížží.

„A„A„A„A„A„Ahohohohohohoj,jjjj,j, kkkkkkamammmamm jjjjedededdededee ešešešešeše ?“?“?“?“?“?“?“

„A„A„A„„„A„A„Alelellleleele,,, dododdddodododo BBBBBBBududududududějějějějějěěě ovovvvvvviciciiic,,,,,,, bubububbubub dededdddd ZZZZZZememmemmmměě ěěě žižižižž vivivivvivitetetetet lklklklklkllkll a.a.....“““““““

„A„AA„A„A„A„Ahahahahhhahahaha,, tototttt jjjjjá á á ááá á jejejejejejeeedududddu dddddddoo PrPrPPPrahahahahaahaa y.y.y.yy BBBBBBBBududuudududuudu e eeee zeeee mmměěěěěěěěě kukukukukukukuuk rvrva.a.aaaa “““““““

101


NEMÁTE HŘEBÍKY? – Otázka, které západní ci

zinec nerozuměl. Logické by bylo zeptat se: „Máte

hřebíky?“ Záporně formulovaný dotaz „Nemáte hře

bíky / ledničky / toaletní papír / utěrky / rozdvojky

/ banány...?“ už totiž předem předpokládal negativní

odpověď, kterou za socialismu zákazník také častokrát

dostal. V dobové anekdotě se vyprávělo o Američanovi,

který chtěl v Prioru koupit tamější patent. „Jaký patent

máte na mysli?“ ptá se prodavač. Američan říká: „No

ten, že v regálech máte hovno, a vůbec to tu nesmrdí.“

Kardinální neporozumění dobové situaci projevila jistá

dáma z USA, které vyprávěli o politickém procesu apo

pravě Milady Horákové z roku 1950, načež dámaopá

čila: „A proč si ta Horáková nevzala lepšího právníka?“

> Socialistická skleróza (I) > Obchodní dům Nemaj (I) > RVHP (I)

Základní potřeby

KK KKKKK K K HuHuHuHHuHusásásásásásáákokokokokokooviiviivivi ppppppppřiřiřiiřiřijdjdjdjdjdjde e dededededededepupupppputatataaaaaacece se ee ststssts ížížžížížížžžžnnonostststststs í,íí,íí žžžžže nennnnen níníníínnnínn

k k kkk k k dodododododostststánánánánáááánáníííí jejejejejejjjejedndndndndndndnououuuuu ttohohohohhohhhohhleleelelelee,,,,,, popopooooodrdrdrdrddruuhuhuhuhuhuhuhuu é é ééé éé zaaaaaaas s něněněněněněěěěcoooooooo jjjjjininininnnéhéhéhéhéhho o oooo

a a a aaaa tatataakk kk kk k k popooopoořářářářřářářáddd.ddd.

„A„A„AA„A„A„Aleleleeleelele vvždždžždždžždždyťyťyťťťyťyťť mmmmmmááááátátáte e e e ee ššvšššvššeceeece hnhnhnhnhnhnhnhhhny y y záázázázáázááz klklklklklklklk adadadadddadddnííííííí pppppppppotototttotottřeřeřeřřřř bybybybybybbbb ,“,““““““

nenenennn zdzdzdddzdzdzdáá áá á sesssess ttttttooooooo HuHuHuHuHHHuHHHHuHusásáásásásááákokokokokokoooviviviiii.

T„TTT„T„T„Tooo mymyyymyy lslllslslítítítítítíttee ktktktktkktk erreré?éééé?éé?éé ““““““““

„S„SS„S„S„„Slululuuululuuncncnce,eee,ee vvvvvvv ddddzdzzducuuucuu h,h,hhh,h,h RRRRRRRRudududududduddé é éééééééé é é prrrprrrrráváváááávo.o.oo.oooo ....“““““““““

Vídeň, Londýn, Praha,

jajajaajajajakkkk k seseseseseses tttttoo oooooo rýrýrýrýýýýrýýmumuuumuuuujjjjejeje.....

VeVVVVVVeVe VVVVVVVVídídídddddídíddninininnini mmmmmmajajajajajajajj řřřřřřízízízzzízízzkykykykkykykykkkkkk ,,

v vvv v LooLoooooondndddddýnýnýněě ěěě ěě zazaaaaaaas s whwwhwwhwwhwhissssisissiskkykykk ,

v vvvv PrPrrrrPrrrrazaaze eeeee mámáááámááááámememmemm hhhhhhhhovooo nonnnnnnn ,

tataaaaaaaakk sesessss ttoooo o rýýýýrýýýýýýmumuuuuuuujejejjj ....

((JaJaJJJJJ k kk sesessssss tto ooooooo rýrýmumummmum jejejeeee)))

NEZNÁMÝ VOJÍN – Přeneseně neznámý otec dí

těte. Náhodná známost, která skončila početím, aniž

by matka znala totožnost zploditele. Často šlo právě

o vojáky základní služby či příslušníky zálohy, kteří

využívali anonymity cizího prostředí k záletům lidově

zvaným „nožky na vejložky“. Výraz „neznámý vojín“

reagoval na přehršli symbolických hrobů a památní

ků bezejmenných hrdinů, jimiž byla republika po 2.

světové válce poseta. Původní pocta všem padlým vo

jákům, které se nepodařilo identifi kovat, se postupem

času zúžila většinou jen na rudoarmějce a vyprázdnila

v povinný uctívací rituál, jenž v době výročí vykonávali

zejména pionýři.

Was ist das Šlupka?

ŘíŘíŘíŘíŘŘŘŘ kákákákááá ddddddccecececc raraaraaa mmmmmmmmatatcececcccc :: „M„M„M„MM„MM„M„Mamamamamamammi,i,i,iii jjjjjjjsessssss m mmmmmmm tětěttěěěhohohohohohohhh tntntntntná.á.á.ááááá ““““““

MaMaMMaMMaMatktktktktktka:a:a::::: „„„PrPrPrPrPrPPProbobobbobobobbohohohohhohhha a aaa ss kýkýýkýkýkýkýýmm?m?m?m?mm?!“!“!“!“!“!“

DcDcDcDDDDcDcererereree a:a:a „„NeNeNNeNeNeNebobobobobobooojj,jjj, jjjjjjje e e tototoototo oosososss bnbnbnbnbnbnososossssst,t kkkkkkkkkteterororrorr uuuu kakakakkk ždždždždždždždžžž ýý ý ýý ý ý znnznáá á á ááááá

a aa aaa kakakakakaakaždždždždždždý ý ý ýý ý ý ý sisisiisi jjjjjjíííí í í vávávvávávávv žížížížíížíížíž “.““““.““

MaMaMaMaMaMMaM tktktktktkktka:a:::a:::: „„Ó,Ó,Ó,Ó,Ó,Ó,ÓÓÓÓÓ ttooooooo seeeseeee mmmmmmmmi i i iiiii ulululululululululeevililillililillo, aaaaaaa kkkkkkkkdodododododd ttttttttto o jejejeejejejj ?“?“?“?“?“?“?“?““

DDcDDDcDcDcerereeere a:a: „„NeNeNeNeNeNNeNeznznnnnnámmámámámámmý ýý vovvvov jíjíjííííjíín.n ““““““““

PřPřPřPPPřPřPřPřPřiiiii i i popoppppp hřhřhřhřhhhřhřh bubububuububuu BBBBBBBrrerežnžnžnžnžnžnžněvěvěvěvěěvěvva spspspspsspadadadadadaddadneeeeneeee rrakkakakakakakevevvvvvvv ppřeřeřeřeřeřeed dd dddd

mamammmmmm uzuzuuuu olololololololeee m mmmmmmmm nannnannn RRRRRRRududududdududémémémémmmmmmm námámámámámáááměsěsěsěěěěěěěsě tíííítí...

JeJeJeJeJJeJeJe ttoooooo tatataataaataakokokokokokkoko ávávávávávává rrrrrrrrránánánánánánánáná a,aaaaa žžžžžžžžeee eeeee seseeeeee vv mmmmmmmauauauaaauaaa zozoooolelelllll u u uuuuuu prprrrrrrobobobbbbbbudududududddí íí íí íí

LeLeLLLLLL nnininininin, vvvylyllylylylezee e eeeee z rararararaaaaaaarakvkvkvvkvvvvkvkvve a a aaaa aa viviivivivividídíddídídd ,, jajajjajjjajjajj k k kkkk opoppppodododododdododáláláláálálálá vvvvstststáváváváváváváváá áááá á

zzzzz hrrhrrrrrroboboobooooo u uuuuuu neneeeeeeznnnnnnnámámámámámámámámý ý ýý ý vovovovvoooovov jíjíjííjín.nnnnnnn LLLLLLeneniiniininininiii nnnnnnna a nnněněněněněnějjjjjjj vvvovov láláálálálálá::: „T„T„T„T„T„Too o oooo

bybybbbb lalaaalaaaaa aaleeeleee šš uluuuuluuu kpkkkkpkkkka, cccccco?o?o?!!“!“!“

NeNeNNNNNNN znznznznámáámmmmmý ý vovojíjjíjjjín n nannnnnnn tttttttto: „„„„„„WaWaWWWWWWass isisisiiisiii t t dadadadaddd s s ŠlŠlŠlŠlŠlŠlŠŠlupupuuuuupuu kakakakakaka?“?“““?“““

102


DeDeDeeDeeeeelelelelll gagagagg cececeeee pppolololololooo iitititii bybybybbyb rararaaaaa sseeeee bybybybybyylalalll vvvvvvvv IIIIIzrzrzzrzz aeaeeaeeeelilililili pppppppokokkklololollol ninininininiit tt

uu hrhrhrhrhrhhhhrobobobobbobbuuuu nneneneznznzzzzz ámámámámámáméhéhéhéhéhéhéhé oo vovovovvv jíjíjíjíjíjínana..... TuTuTuTuTu jjjjjjedededededededennnnnn čččččččlelelellel nnn

dededededelelelelell gagagagaaaaceceecee, ,, ktktktktktktktereree ý ýý ýý ýý umummmmmmmmělělělělělělělěl ttttrororooškškškškškškškškš uu u uu hehehehebrbrbrbbrbbrb ejejejejejejejejjskskskkkkky,yy,yyyy zzzjijijijijijiststtttttililililiilill, žežežežežeeeež jjjjjjjje eeee

toto hhhhhhrororoooooob b bbbb IzIzIzIzIIIIzIzákákákákákákákáka a ÁbÁbÁbÁbÁbÁbÁbÁbbeleleleeleellesese,eeee,ee pppppppprorodadadadaddaddad vaavaaačečečečečečeee zzelelelelelllllleneninininininiiiiiini y.y. TTTTTakakakkakakkak

sesese ttttededededdeddeddyy yy zezeeezeepttptpttalalalalalala ppppppprůrůrůůůvovvovv dcdcdcdcdcdcd e,e, jjjjjjjakakkakakakk jjjjje tttoto mmmmmmmožožožožžožžžžnénénénénénénéé. TeTeTeTeTeTTenn mumumumummumu

ododododododddodpopop věvěvěěvěěv dědědědědědděěl,l,l,ll žžžžžžže e papapppppp nnnnn ÁbÁbÁbÁbÁbbbbbbelelellleseseee bbbbbbbbbylylylyly sssssammammmmmmmozozo řeřeřeřeřeřeřřř jmjmjmmmjmjmě ě ěěěěě znznzzzz ámámámámámámáááá

jajajjjajakokokokokkoko ppppppprorodadadadaddddadddavavvavvav č č ččččč zezezzzzz leleleleleeleeniiiniiiiinynynnnnnn , alalalalla e jajajjjjajajaj kokokokokok vvvvvvvvojojojojojojojoo ínínínínínn bbbbbbbbylylylylyyyl úúúúúúúúplplplplplplplněněněněnněn

nenenenezzznznz ámámámáááámáááámá ý.ý.ýýýý.ý

103
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist