načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Po práci legraci II. - Jan Nejedlý; Jakub Šofar

  > > > Po práci legraci II.  
-15%
sleva

Kniha: Po práci legraci II.
Autor: ;

Kniha Po práci legraci (2016) měla velký čtenářský ohlas. Připomenout si dobu socialismu na tehdejších anekdotách, hádankách, parodiích a posměšcích, jež byly pro mladší ročníky ...
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  329 Kč 279
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Rok vydání: 2017-11-21
Počet stran: 184
Rozměr: 205 x 205 mm
Úprava: 200 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: Jakub Šofar
ilustrace: Marek Rubec
Vazba: měkké desky z kartonu
Umístění v žebříčku: 924. nejprodávanější kniha za poslední měsíc
Doporučená novinka pro týden: 2017-47
ISBN: 9788026506997
EAN: 9788026506997
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha Po práci legraci (2016) měla velký čtenářský ohlas. Připomenout si dobu socialismu na tehdejších anekdotách, hádankách, parodiích a posměšcích, jež byly pro mladší ročníky opatřeny vysvětlujícím komentářem, se ukázalo jako šťastný nápad. A jelikož se do knihy ani zdaleka nevešlo všechno, co lidový vtipálek za čtyřicet let vlády komunistů vyprodukoval, přicházejí autoři s druhým dílem, kde ve vypouklém zrcadle humoru ožívají tehdejší politici, úderníci, zpěváci, herci, výrobky, pochutiny, oděvy, automobily, sochy, stavby, knihy, filmy či sdělovací prostředky. Sandokan, Goro, bílý pes, přestávky s koťátky, Mrazík, Zpěv míru, Děvčátko, na slovíčko, Pražské vajíčko, Partyzánský samopal, Rudá Twiggy, Chlasta Vramostová, Belzebub Zeitung, Literární měsíčky, sisinky, lančmít, soběslavská chřipka, hrobeso, kulturní vložka a další divy socialismu. V příloze najdete zpěvník písňových parodií, slovníček lidových průpovídek, čítanku soudružských perliček, rukověť mladého rockera a nevojáka i řadu ilustrací a dobových fotografií. Motto knihy zní: „Jaký je rozdíl mezi lidem a lidmi za socialismu? – Náš lid buduje novou a spravedlivou společnost a statečně překonává všechny překážky, kdežto lidi na to serou.“ (lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jan Nejedlý; Jakub Šofar - další tituly autora:
Ýbung-ende Ýbung-ende
Šofar, Jakub
Cena: 125 Kč
Prostší motivy (z bejsmentu) Prostší motivy (z bejsmentu)
Šofar, Jakub
Cena: 123 Kč
Peking Not Fucking Peking Not Fucking
Šofar, Jakub
Cena: 118 Kč
Nová pražská strašidla Nová pražská strašidla
Nejedlý, Jan
Cena: 174 Kč
3,14čo -- Diskusní básně 3,14čo
Šanda, Michal; Šofar, Jakub; Štengl, Petr
Cena: 159 Kč
Blázen na hoře Blázen na hoře
Šofar, Jakub
Cena: 237 Kč
Mistr sportu skáče z dortu Mistr sportu skáče z dortu
Nejedlý, Jan
Cena: 230 Kč
Malý humorista Malý humorista
Nejedlý, Jan
Cena: 256 Kč
Po práci legraci Po práci legraci
Šofar, Jakub; Nejedlý, Jan
Cena: 254 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

N
Pravidelná stolice –
na reakci palice!

NÁMO ŘNÍ BITVY V SNP – Fiktivní šestý svazek
Dějin Slovenského národního povstání, který měl vyjít v
nakladatelství Pravda poté, co se v 80. letech na knihkupeckých
pultech objevilo pět předchozích objemných dílů této
tendenční historické práce. Dobová hádanka zas
tvrdila: „Proč se začalo stavět vodní dílo
Gabčíkovo-Nagymaros? – Pr otože Husák chtěl, aby Slovenské národní
povstání skončilo námořní bitvou.“ Podobné žerty
reagovaly na přeceňování a překrucování smyslu
povstání pod taktovkou komunistické historiografi e. Pravdou
bylo, že ke konci druhé světové války Slovensko jakožto
spojenec hitlerovského Německa politicky potřebovalo
ozbrojenou akci proti nacistům, aby se po válce
neocitlo na straně poražených. Povstání provázely od
počátku značné zmatky. Vzpoura byla prozrazena dříve,
než začala, a tak Němci stačili na Slovensko přesunout
dostatek jednotek, které významnou část slovenské
armády bez boje pacifi kovaly a s její výzbrojí a municí
ještě zvýšily svou bojeschopnost. V srpnu 1944 nicméně
zbytky slovenské armády spolu se zahraničními vojáky,
částí policie a partyzány zahájily povstání. Boje trvaly
pouhé dva měsíce, než povstalci kapitulovali, přičemž
někteří odešli do hor a pokračovali v partyzánské
válce. Vzhledem k omezené výzbroji a výstroji však mohli
vykonávat jen menší záškodnické akce. Význam
partyzánského boje byl po válce často zveličován, a navíc
uchvácen jen pro komunistický odboj.
> Amortizace
T u letisko Tri Duby...
VVVVVíVíVíVíV tetetett , ,, číčíčíčíčíčíč mmm vlvlllvlvlasasasaaaa tntntnnnnně ěěěě ě bybybybybybybybylalalallla dddddrururuuuuuuháháháháháháhá ssvěvěvěvěěvěvětototot váváváváváv vvvvválálálálálálálkakakakaka?????
EpEEEpEpEpizizizizizizododododdddododououuuuou vveeeeeee SlSlSlSlSSlovooovoo ennennnnskskkskskskkkskkémémémémémémm nnárárááráráárááá ododododododdnííííííím mmmm mm poppppp vssssssstátátátánínínínínín ...
VVVVíVíVíVíVíVítetetttett , , kdkdkkdkdkkdkdo o o vyvyv nanannnnnn leleleleeelezllllzl mmmnononnnnnn žižižižiižiinyny?????????
NNNoNoNNoNoNo pppřeřeřeřeřeřececee SSSSSSSlolololololoováváááááváciccicicicicci!! ! !!! PaPaPaPPaPaPaPPadeddedededdedd sásáásásásááát tt titititiiititisísísíísíc jijijijijijichchchchchchchh bbbbbbojojojojoojjjovvvovvvalalllloooooooo
v v v v SNSNSNSNSNNSNSNP,P,P,PPPPPPPP,P,P zz tttttttohohohohhhohho oo oo ststtsttttto tititiiitititiisííííísíc cc jijijijjj chchchchchhhh bbbbbylylylylyylyylylo o zrzrranaanaaaaa ěněněněněněněě o o aa a aaa stststttstto o
papapapapp dededededededed sásásáásásását t titititititititi íííísísíc c zz nininiinininichchchchchhchh dddddddddosooooooo tataatataalolololololol mmmmmmmmmetettttettttáláláláláláláá y.y.y.y.y.yyyy
SSSSlSlSlSlSlS ovovovvvvenennnnnn kkkkkskskkééééééééééééé nánánánááánánáror dndnddnddndníííí popopovsvvvvvvvvv tátáááátátátá íníííííníí.. „T„T„TT„TT„TTu u leleleleeleletitiiiiiiskskskkskskkkksksko o TrTrTrTrTrTrTrT iiiii
DuDuDDuDuDuDuDuD bybbbybybybybyby.. PrPPPPrP isisiiisisisistááátátávavavvvvvv teteeeeeee nnaa aaaa leleeeleleletiiiitititiskskskskskskskku uu TrTrTrTrTrTrTrTrT iiiiii i i DuDuDDDDuDuDuDDuD bybybybybybybyby.. PrPrPPPPrP isiiisisi tátátátáátátávvvavavvavvv jtjtjtttjtjttjtjteee
vivvvvviviv acacaccccc vľaľaľľľaľľľaľaľľľ vovooooo, ,,, viviviviiviviaccc vvvvvvvvvvvvľaľaľaaľaaľaľaavovov !!!!!!!!! PrPrPPrPrPrPPrisisisistátátátáátáátátááálilililillli ssssttetet .. TuTTuTuTuTTTuTuTu lllllletetisisiisiisiskokokokokokoko DDDDDDDvavavavavavavavv
DuDuDuDuDuDuubybybbybbbb .....“.““
PřPPřPPPPPP i i řpřpříllíllllležežitiitiiitiiiiii osossssstititiii 111110.0 vvvvvvvýrýrýrročočočoočočočíí í NNSNSNNNNSNSNNPP P P vyvyvyvvvvv prprppprpp ávvvávávávávávvvvějějějějí í í stststařařřřařařaříí í
papapppppp rtrtrtrtyzyzzánááánáááá iiii žáž kůkůkkk m mmmmmmm přpřppppřpřpp íhíhhododoodooo y y yyyyy z z popoppppppp vsvsvvvv tátátááááníníní::: „N„N„NNNNNNa aa
jejejjjjj dndnnnnomommmmmmm kkkkkoooononoo cicccicc llouououooooo kykykykyykykky bbbbyylyylyy i i v v vvvvvvvvv záááááázázáááákokooooooppupupu NNNěměměěěěměěě cicicicccccc ,,
nanannn ddddddddruruuuuuuuhéhéh mmmmm kokkkkkk nccnccccccci mymymymmmm .. AbAbAbAbbbAbyyycycyy hohohhhhhhhh m m mmmmmm jejeje zzzlililikvkvkkkvkk idididdddddovovvvvvvvalalali,i,,,,,i,,,
chchccccccc ytytytytytyy ili i jsjjjjjjsmememeeeme ppppppppppsaaa, ,,,,,,, přpřřřp iviivii ázázzzázzzalali i iiiiii nananaaaaaaaa nnnějějěěějěěě gggggrararararar nánánnánnn tytytyyyyy aa hhhhhhhhodododdoddddddilili i
klkkkkkkk obobbbbbássu uuuuuu smmmmmmmmměrrrrrrrremmmmmemmmem kk NNNNNěměmmmmmcůcůcůcůcůůůcům.m.mmmmm PPeseseeseeeee ssseeee tatataaaaaammm rororozbzbzbzzzzzz ěhěhhhěhhhhl,l,
alalaaa ee NNNěNěNN mcmcmcmcmcmcmcmcmmmm iiiiiiiiii seeseebbbrbb alalalaaaa i ii klklkkkkk obobbbbbbbásásu u uuuuuuuu a a a hohohodididdddid lililil jjjjjjiii zpzpzpzzzzz ětětttětt kkk nnnnnnámámámmmm..
PePePPePPPP s s sese ooooooootototočččičiččččičč l aaaa aaa běběběěěběěěžežežeeeeell l rooooooooovnvnouoouooo kkkkkkkkk nnnnnašašašemememeeeee u u uuuuuu zázázáááááákokokoopupupupupupupupu.. .
V VVVVVVV tuuutuuu cchvhhvhhhh ílílllllli i i jsjsjsjjj memememmmmm sse e všvšvvšvv icccicccccchnnnhnnii i roroooooooozuzuuutttetet klklklklklklklklkli.i......“““
„A„A„A„A„A„„„ ccccccccccoo bybybybybbybybyloloooooo ppppppppototoooooo omommommmm? ? ? Kddddddddde e jsjsjsjsjsjsjsj tetetee sse e zazzazzzzz seseses zznononnnnnn vuvuvuvuvv
sesesessssessss tktktkkkkktkkkalalali?i????????“ hohohhhhhh řířííííí vzrzzzzrzrz ušušššššššenímímíímííí žžžžžžžácácccccccci.i.i
„J„J„J„J„JJ„J„J„J„Jakakakakakakkak kkkkdedededdededddd ?“?““““?““?“? nnecececececeecháháháháháháháhápapapaapapapavěvěvěěvěvě řříkíkkkkíkká á papapapapapppppartrttttttrtyzyzyzyzy ánánánááááá , , ,,,, „p„p„p„p„p„přeřeřeřřřř cececeeee tttadadadaa y y yyyy
nanananananannan bbbbbbbbbbbbbesesesesesesese edededededededede ě.ě.ěě.ěě.ě.ěě.“
97

NECKY – Zpěvák a herec Václav Neckář. Jeho
kariéra byla podivuhodně klikatá. Na jedné straně hrál
kupříkladu ve fi lmu Skřivánci na niti (1969), který kritizoval
totalitu 50. let a byl „odložen“ do trezoru, či vystupoval
v triu Golden Kids s Martou Kubišovou, jež se posléze
stala zakázanou zpěvačkou. Na druhou stranu se
„Necky“ za normalizace rozhodl pro vstup do KSČ a byl
dotlačen i ke spolupráci se Státní bezpečností. Jeho
tetou byla známá komunistická funkcionářka Marie
Kabrhelová lidově zvaná Vyvrhelová. Oblouk se
symbolicky uzavřel při sametové revoluci, kdy Neckářova
skupina Bacily, disponující silnou aparaturou, nazvučila
na Václavském náměstí v Praze budovu Melantrichu,
odkud mohla promluvit a zazpívat po dvaceti letech
mimo jiné i Marta Kubišová. Neckářovy křehké
melodie znectil folklorní humor několika obhroublými
parodiemi, viz Chci tě lízat (Chci tě líbat), Masa kusec
(Massachusetts) či Jsem doktor Dam Di Dam, rád vám
ho tam hned dám... (Dr. Dam Di Dam).
> Kabrhelky (I) > Rudý Elvis (I)
NEJDRAŽŠÍ HOLUBNÍK NA SVĚTĚ – Kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který byl v roce 1975
SeSeSeSeeedmdmdmdmdmd dedededded sásásásásss tátátáátátáá lllllllétététététta a mimimimmiiinunuuuuulélélélélééhohohohohoh ssssssttttotoleleleleletítítítítítíí. . ... V VVVVVV ttttttetechchchhchhhninininininickckkkkkckýcýcýýcýcýcýcý h hhhhhh
slslsllužužužužžužbábábábábábábáchchchchchchh pprorooooroobíbíbíbíbíbb hahahahahahajíjíjíjíjíjíjííí sstrtrttrtrtrtrtranannnniciciciciciciici kékékékékéékéké pprorrrorr věvěvěvěvěěěvěěrkrkrkkkkky.yy.yyyy
„D„D„D„DDDežžžžežežo,o,oooo,oo čččččččččo o o viviviviviviviiešešššššš ooo SSSSSSSSSSSlolololololl vevevevvevv nsnsnssssskokokokokkokok mmmmmmmm nánánánánánárorooroooodndndndndnd omommmmomm
popopoooovvsvsvstataaataaaanínínííí?“?“?“?“?“?
DeDeDeDeDeDeDežožožžžžžo sse e ohohohohooho lélélélélélélédndndnddndne e kokokokkokkkk leleleleleeeem mm sesesss bebebebeebebebebe, spsppppikkikkikikikikklelellelelllel neneeeeeeckckkkkckckckkyy y mrmrmmmm knknknnknknkkne e
a a a zazazzzaz šešešeešešeptptá:á:á:á:ááá:á:ááá „„VeVeVeVeVVeVVeVVV ľaľľaľaľaľľľ tttohohohohohohoho o o oooooo neneeeevivivivv ememmmmmm, súsúúúúúdrdrdrdrdrdrdrdd uhuhuhhuhuhhovovvovvviaiaiaiaiia,, alalallllle ee e
viviiviviememeeeem,,, žežežžžže ssa a vovovv ľaľaaľaľaľaačočočooooo cchyhyhyhyhyhyhysttá!á!á!áá!ááá ““““
p řesunut po kolejích o necelý kilometr dále ze staré
zástavby města, jež byla kvůli těžbě uhlí srovnána se zemí.
Záchrana gotického chrámu se uskutečnila na základě
urgencí památkářů, po přesunu však kostel řadu let
pustl. Místo oken vlály kusy igelitu a dovnitř létali
holubi. Teprve až ostuda vyvolaná články v západním tisku
o „nejdražším holubníku na světě“ přiměla stát k
nápravě. Naštěstí neprošel návrh udělat z chrámu
muzeum dělnického a komunistického hnutí na Mostecku,
a tak se svatostánek vrátil k původnímu účelu.
„Frantó, až vodlifruješ tu Pannu Marii
frkni mi svatýho Víta blíž k Vikárce!“
98

NEJDRSN ĚJŠÍ VTIPY Z DOB SOCIALISMU –
Lidový humor bývá často vulgární, cynický, až krutý.
Ve s třetu s totalitním režimem, produkujícím skryté
i zjevné násilí, tyto tendence ještě zesilují. Viz silácké
návody („Hodnému komunistovi urvi nohu a zlého tou
nohou umlať!“) či morbidní hádanky („Kdy viděl
sovětský voják naposledy maso? – Když šlápl na minu.“).
Nejhlubší zranění je však humor schopen způsobit,
atakuje-li naši vlastní zbabělost, konformismus či apatii,
třeba když jsou ideologickým balastem špiněny i děti.
V souvislosti s potlačeným maďarským povstáním proti
stalinistické diktatuře roku 1956 se na adresu laxního
švejkujícího národa říkalo: „Maďaři se chovají jako
Poláci, Poláci se chovají jako Češi a Češi se chovají jako
svině.“ O naprosté absenci patosu ve folklorním
humoru pak svědčí například zneuctění písně Jaroslava
Hutky Náměšť, která se stala neofi ciální hymnou
sametové revoluce. Ještě v závěru revolučního roku 1989 ji
bylo možno zaslechnout v pohostinských zařízeních
nižší cenové skupiny v blasfemické parafrázi: „Krásný
je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je
nejkrásnější? Ukaž piču! Ukaž piču!“
Smějící se bestie
JaJaJJaJJJaJaJ kýkýýýkýký jjjjjjeee rororozdzdzdzdzdzdz ílílílílílíl mmezezeeeeee iiiiiii přpřpřpřpřpřpřp ejejejejjjejejetettýmýmýmýmýmýmýmýý zzajajjajjícícícícíícícemememmm aaaaa pppřeřeřeřeřeřejejejejejj týtýtýtýtýtýtýým mmmmmmmm
kokokkokokokomumummumm ninininnnininistststououooooo ????
PřPřPřPPPřPředededdddeded pppřeřeřřřeřeřeřeřejejejjejejeje ýýtýýtýtýmmmmmmmm zazaaaazaajíjíjíjíjíj ceccec m mmmm jejejjjj vvvidididididddětětěěě bbbbbbbbbbrzdndndndndndndddnááááááááá drdrdrdrdrdrdrrráháháhááháhhha.a.aa.aa
Ví VíVííVííVíííítetetete, , kdkdkdkdkdkdy y yyyy kokokokokokokooomumuumuuuniiniiiiststststststiiiiiii mlmlmlmlluvuvuvilililililiiiii naanapopopppppp slslslsllssledededededdy y yy yy prprrprrp avavavavvavvvdududududdud ????????
NaNaNaNaNaNNa gggeseseeee tatatataaapupupu. . ...
DeDeDeDeDeDefi fi fi fifififininininininn cecece ssocccccocciaiaiiiiii lililililiiiismsmsmmmu:u: JJeJeJeJJeJJJJ štštštštšttěěěěěěě trtrtrtrtrtrrrococo huhuhuhuhuhuhu vvvvvvícícíííí mmmmmasasasaaasaasa a a
a a a zazazazaz teteeeteeeeemnmnnmnnněněněněněnění í í ííííí a a bubububububb dedededdeddddd tttttttooo jajajajajaaakokokokkkk vv pppppprorotetetttetettetektktktktkttttktororátátátátátátáááá ě.ě.ěě
„J„JJJ„J„Jakakakakakak sssssee e e mámámámámámámáš?š?š?š?š???š?????“““““““
„D„D„D„DDD„D„Dobobobbobobobřeřeřeřřřřeřřřeř !“!“!“!““!““
„N„N„NN„N„N„NNo o o tatatatataak kkkkkk k tototottttt mmmmmmmmusussssusssíšíšíšíšíšíšíšš bbbbbbbbýttýtýýýýý ppppppěkěkěkěkěkěkěkknánáánáánánáá sssviviviviviviviviiněněěěěě!“!“!“!““!“““
MaMaMaMMaMaM lýlýýýlýlýlý cchlhlhhlllhllllhlhlaapapečečečečečečečekekkekkekk se eeee ztztrarrrrrrrrr titiiitiititillllllll roorooooodidididididiičůčůčůččůčůč m m mmmmmm v v nonnonn věvěvěvěvvv
ototevevevevveve eřeřeeeeřeřenénéénénénéné stataaaataaaa iiniiininicicccicicicii pprarrrrr žsžssžsžssžsskékékékékkékéhohohohohohohoh mmmmmmmmetetttttttrara. .... NaNaNaNaNaNaNa sslulululululužežežežežežeeebnbnbnbnbb ě ě ě ě ě ě ěěěě
VBVBVBBBB se eeeeeee jejjjej jjjjjj vyvyvyyvyvyvyypptpppppp ávávávávávávávávávávvvvajjajajajajjajíííí:í:í:í:í:íí:í „„JaJaJaJaJJaJaJJaJakkkkk k sese jjjjjjjjjjmemeeeeenunuuuuuuujejejjjejejjejeješ?š?š?š?š?š?š?š?““““““
„N„NNNNNNNNevvímímímímmíím.“““.““““
„K„KKKKKKKKKdede bydydddddddlíš?š???????““
„NNNNNNevvímímímmímím.“““.“““““
„K„KKKKdede pppraraaaaaacuujejejjjjjj mmmmmmmamamammmminnnnnnnkaka?“?“??????
„N„NNNNeveve ímímmmímmmm.“““““““
„V„VVVVVVVíšíšíííí vvvvvvvvvůbůbeceecee nnnnnněccccccoo?ooooooo ““““
„L„L„„LL„L„„ uiuuuuuu s CoCoooorvrvvvalaaaalaa ánnánnnnnnn jjjjjjje e nenevivivvvvv neneeeeeen!n!““““
VíVíVíV tetetet , ,,,,,, prprprprprpprppppp očočččočččččč vvv ČČČeseeese kokokoooslslovovovovvvovvvenennnnnnnnnskskkskuuuuuuuuu přpřpřpřřpřpřřededded rrrrrrrokokkkokkemememmmmm 11198989899999 9 9 999
nininininikdkdkdkdkdkdk oooooo neneneneneeebobobobbobobbobob jojojojojooojoovavavavaaaaval ll prprprprprprprp ototi ii iiiii kokooooooomumumumuumumumumuniniismsmsmss u?u?u?uuuuu
PrPrPrPrPPrrP ototootototoo ožožožožožžožžeeeeee tototototootot bbbbbbbbylylylylylylyyly ooooooooooo zazazazazazakákákákákkkkk zazazazazazz nýnýnýnýnýnýý..
99

NEJLEPŠÍ ČEŠTÍ HERCI – Wimmer, Kemr, Somr.
Dadaistická hříčka se zvukomalebností a
víceznačností jmen herců Jiřího Wimmera, Josefa Somra a Josefa
Kemra. Přízvisko „nejhezčí herec z Prahy“ zase v
nadsázce užíval kabaretiér Jarka Pižla. Nejvýraznější rolí
jeho kariéry se stal Pepek Vyskoč ve fi lmové adaptaci
Haškova Švejka Poslušně hlásím (1957).
> Gott Chladil Spálený Bobek (I)
„Mééé!“ aneb není malých rolí
NEJLEPŠÍ PAS – Kompas. Po převratu roku 1948
došlo k podstatnému omezení svobody cestování,
cestovní pas se tudíž stal věcí takřka k nepotřebě. Jelikož
ř ada lidí volila k opuštění země přechod přes zelenou
hranici, začalo se říkat, že „nejlepší pas je kompas“,
ukazující uprchlíkům směr na západ. Do začátku 50.
let bylo ilegální překročení hranic relativně možné.
Historici třeba zaznamenali případ zemědělce, jenž přešel
do Rakouska i se stádem skotu, nebo husarský kousek
komika Járy Kohouta, který „fouknul“ do Německa
o pauze svého představení pro pohraničníky v Aši, když
krátce předtím chodil se svíčkou po jevišti a výsměšně
deklamoval: „Já fouknu, já fouknu!“ Později však byla
západní hranice doslova opevněna; přibyly ostnaté
dráty, ploty nabité elektřinou, betonové zábrany,
protipěchotní miny i pohraničníci se samopaly a psy. „Kdo žije
za těmi dráty, tatínku?“ ptá se v hořké anekdotě synek
u hraničních zátarasů. „My, chlapče, my,“ odvětí trpce
otec.
> Zdrhlíci (I)
„Kykyryký, já mažu z republiky!“
100

NEJV ĚTŠÍ AUTOGRAMIÁDA V ČECHÁCH
– Anticharta. Podpisová akce ze začátku roku 1977,
v níž osobnosti kulturního života odsoudily
prohlášení opoziční Charty 77, dovolávající se dodržování
lidských práv v Československu. Antichartu podepsalo
během měsíce více než 7 000 kulturních pracovníků,
zatímco samotnou Chartu za dvanáct let
existence necelé dvě tisícovky lidí. „Největší
autogramiáda v Čechách“ byla nátlakovou akcí režimu, který si
vzal umělce do značné míry coby rukojmí. A nebylo
to v historii poprvé. Zneužít známé tváře k
ovlivnění politického klimatu se pokusili komunisté už 25.
února 1948 prohlášením kulturní fronty Kupředu,
zpátky ni krok!, které mělo sloužit coby páka na defi nitivní
zlomení prezidenta Edvarda Beneše. Podobný scénář
jako Anticharta mělo i shromáždění v pražském
Národním divadle roku 1942, kde byli čeští herci nuceni
odsoudit atentát na Reinharda Heydricha a
manifestovat věrnost německé říši. Při sametové revoluci
v roce 1989 to však byli právě herci, kteří spolu se
studenty odstartovali revoltu proti stávajícímu režimu.
Do jisté míry symbolickým aktem se roku 1997,
dvacet let po potupné autogramiádě, stal sňatek Václava
Havla, strůjce Charty 77, se signatářkou Anticharty
herečkou Dagmar Veškrnovou.
> Chartágo (I) > Setkání Sojuz-Apollo
NEJVĚTŠÍ JARMARK V ČECHÁCH – Jemně
hanlivé označení zemědělské výstavy Země živitelka, která
se od roku 1970 koná v Českých Budějovicích.
Agrosalon s poněkud patetickým názvem se měl stát výkladní
skříní úspěchů socialistického zemědělství a socialismu
vůbec. Nehledě na původní rolnické zaměření se tu
ale prodávaly i luxusní kožichy, náhradní díly na auta
a další nedostatkové zboží. K popularit ě Země živitelky
přispěla i možnost konzumace alkoholu během celého
trvání akce.
NEJVĚTŠÍ SBĚR PAPÍRU – Socialistická
propaganda vytrvale vybízela občany ke sběru kostí, hadrů a
především starého papíru. Ovšem zdaleka největší sběr
papíru se uskutečnil na počátku 50. let, kd y bylo z
veřejných knihoven odstraněno odhadem na třicet milionů
knih. Čistky v regálech se měly týkat tzv. brakové a
závadové literatury, ve skutečnosti však do stoupy
putovala mnohdy vynikající umělecká díla, jež nevyhovovala
z důvodů mimoliterárních typu třídní původ autora či
jeho odchod do zahraničí. „Škodlivé“ knihy měly navíc
poskytnout surovinu na výrobu knih hodnotných. A tak
z makulatury zničených svazků Steinbecka, Saroyana,
Achmatovové, Blatného, Teigeho či Durycha se vzal
papír pro vytištění knih Drdy, Řezáče, Majerové,
Pujmanové, Skály, Taufera a dalších, kterým navíc ubyla
konkurence a zvýšily se náklady knih. Masově se svazky
z knihoven vyřazovaly i po roce 1968, většinou se však
už neničily, nýbrž ukládaly do veřejně nepřípustných
fondů zvaných „elpéčka“ (libri prohibiti).
Cesty osudu
BaBaBBBBBaBavívívívívíví ssseeeeeee dvdvdvdvdvdvě ěěěěě ě dídídíddddídívkvkvkkkvkvkyy yyyy y nanananaana nnnnnnádádádádádádádádrararrrrrr žížíížížížížží.
„A„A„A„A„A„Ahohohohohohoj,jjjj,j, kkkkkkamammmamm jjjjedededdededee ešešešešeše ?“?“?“?“?“?“?“
„A„A„A„„„A„A„Alelellleleele,,, dododdddodododo BBBBBBBududududududějějějějějěěě ovovvvvvviciciiic,,,,,,, bubububbubub dededdddd ZZZZZZememmemmmměě ěěě žižižižž vivivivvivitetetetet lklklklklkllkll a.a.....“““““““
„A„AA„A„A„A„Ahahahahhhahahaha,, tototttt jjjjjá á á ááá á jejejejejejeeedududddu dddddddoo PrPrPPPrahahahahaahaa y.y.y.yy BBBBBBBBududuudududuudu e eeee zeeee mmměěěěěěěěě kukukukukukukuuk rvrva.a.aaaa “““““““
101

NEMÁTE H ŘEBÍKY? – Otázka, které západní
cizinec nerozuměl. Logické by bylo zeptat se: „Máte
hřebíky?“ Záporně formulovaný dotaz „Nemáte
hřebíky / ledničky / toaletní papír / utěrky / rozdvojky
/ banány...?“ už totiž předem předpokládal negativní
odpověď, kterou za socialismu zákazník také častokrát
dostal. V dobové anekdotě se vyprávělo o Američanovi,
který chtěl v Prioru koupit tamější patent. „Jaký patent
máte na mysli?“ ptá se prodavač. Američan říká: „No
ten, že v regálech máte hovno, a vůbec to tu nesmrdí.“
Kardinální neporozumění dobové situaci projevila jistá
dáma z USA, které vyprávěli o politickém procesu a
popravě Milady Horákové z roku 1950, načež dáma
opáčila: „A proč si ta Horáková nevzala lepšího právníka?“
> Socialistická skleróza (I) > Obchodní dům Nemaj (I) > RVHP (I)
Základní potřeby
KK KKKKK K K HuHuHuHHuHusásásásásásáákokokokokokooviiviivivi ppppppppřiřiřiiřiřijdjdjdjdjdjde e dededededededepupupppputatataaaaaacece se ee ststssts ížížžížížížžžžnnonostststststs í,íí,íí žžžžže nennnnen níníníínnnínn
k k kkk k k dodododododostststánánánánáááánáníííí jejejejejejjjejedndndndndndndnououuuuu ttohohohohhohhhohhleleelelelee,,,,,, popopooooodrdrdrdrddruuhuhuhuhuhuhuhuu é é ééé éé zaaaaaaas s něněněněněněěěěcoooooooo jjjjjininininnnéhéhéhéhéhho o oooo
a a a aaaa tatataakk kk kk k k popooopoořářářářřářářáddd.ddd.
„A„A„AA„A„A„Aleleleeleelele vvždždžždždžždždyťyťyťťťyťyťť mmmmmmááááátátáte e e e ee ššvšššvššeceeece hnhnhnhnhnhnhnhhhny y y záázázázáázááz klklklklklklklk adadadadddadddnííííííí pppppppppotototttotottřeřeřeřřřř bybybybybybbbb ,“,““““““
nenenennn zdzdzdddzdzdzdáá áá á sesssess ttttttooooooo HuHuHuHuHHHuHHHHuHusásáásásásááákokokokokokoooviviviiii.
T„TTT„T„T„Tooo mymyyymyy lslllslslítítítítítíttee ktktktktkktk erreré?éééé?éé?éé ““““““““
„S„SS„S„S„„Slululuuululuuncncnce,eee,ee vvvvvvv ddddzdzzducuuucuu h,h,hhh,h,h RRRRRRRRudududududduddé é éééééééé é é prrrprrrrráváváááávo.o.oo.oooo ....“““““““““
Vídeň, Londýn, Praha,
jajajaajajajakkkk k seseseseseses tttttoo oooooo rýrýrýrýýýýrýýmumuuumuuuujjjjejeje.....
VeVVVVVVeVe VVVVVVVVídídídddddídíddninininnini mmmmmmajajajajajajajj řřřřřřízízízzzízízzkykykykkykykykkkkkk ,,
v vvv v LooLoooooondndddddýnýnýněě ěěě ěě zazaaaaaaas s whwwhwwhwwhwhissssisissiskkykykk ,
v vvvv PrPrrrrPrrrrazaaze eeeee mámáááámááááámememmemm hhhhhhhhovooo nonnnnnnn ,
tataaaaaaaakk sesessss ttoooo o rýýýýrýýýýýýmumuuuuuuujejejjj ....
( (JaJaJJJJJ k kk sesessssss tto ooooooo rýrýmumummmum jejejeeee)))
NEZNÁMÝ VOJÍN – Přeneseně neznámý otec
dítěte. Náhodná známost, která skončila početím, aniž
by matka znala totožnost zploditele. Často šlo právě
o vojáky základní služby či příslušníky zálohy, kteří
využívali anonymity cizího prostředí k záletům lidově
zvaným „nožky na vejložky“. Výraz „neznámý vojín“
reagoval na přehršli symbolických hrobů a
památníků bezejmenných hrdinů, jimiž byla republika po 2.
světové válce poseta. Původní pocta všem padlým
vojákům, které se nepodařilo identifi kovat, se postupem
času zúžila většinou jen na rudoarmějce a vyprázdnila
v povinný uctívací rituál, jenž v době výročí vykonávali
zejména pionýři.
Was ist das Šlupka?
ŘíŘíŘíŘíŘŘŘŘ kákákákááá ddddddccecececc raraaraaa mmmmmmmmatatcececcccc :: „M„M„M„MM„MM„M„Mamamamamamammi,i,i,iii jjjjjjjsessssss m mmmmmmm tětěttěěěhohohohohohohhh tntntntntná.á.á.ááááá ““““““
MaMaMMaMMaMatktktktktktka:a:a::::: „„„PrPrPrPrPrPPProbobobbobobobbohohohohhohhha a aaa ss kýkýýkýkýkýkýýmm?m?m?m?mm?!“!“!“!“!“!“
DcDcDcDDDDcDcererereree a:a:a „„NeNeNNeNeNeNebobobobobobooojj,jjj, jjjjjjje e e tototoototo oosososss bnbnbnbnbnbnososossssst,t kkkkkkkkkteterororrorr uuuu kakakakkk ždždždždždždždžžž ýý ý ýý ý ý znnznáá á á ááááá
a aa aaa kakakakakaakaždždždždždždý ý ý ýý ý ý ý sisisiisi jjjjjjíííí í í vávávvávávávv žížížížíížíížíž “.““““.““
MaMaMaMaMaMMaM tktktktktkktka:a:::a:::: „„Ó,Ó,Ó,Ó,Ó,Ó,ÓÓÓÓÓ ttooooooo seeeseeee mmmmmmmmi i i iiiii ulululululululululeevililillililillo, aaaaaaa kkkkkkkkdodododododd ttttttttto o jejejeejejejj ?“?“?“?“?“?“?“?““
DDcDDDcDcDcerereeere a:a: „„NeNeNeNeNeNNeNeznznnnnnámmámámámámmý ýý vovvvov jíjíjííííjíín.n ““““““““
PřPřPřPPPřPřPřPřPřiiiii i i popoppppp hřhřhřhřhhhřhřh bubububuububuu BBBBBBBrrerežnžnžnžnžnžnžněvěvěvěvěěvěvva spspspspsspadadadadadaddadneeeeneeee rrakkakakakakakevevvvvvvv ppřeřeřeřeřeřeed dd dddd
mamammmmmm uzuzuuuu olololololololeee m mmmmmmmm nannnannn RRRRRRRududududdududémémémémmmmmmm námámámámámáááměsěsěsěěěěěěěsě tíííítí...
JeJeJeJeJJeJeJe ttoooooo tatataataaataakokokokokokkoko ávávávávávává rrrrrrrrránánánánánánánáná a,aaaaa žžžžžžžžeee eeeee seseeeeee vv mmmmmmmauauauaaauaaa zozoooolelelllll u u uuuuuu prprrrrrrobobobbbbbbudududududddí íí íí íí
LeLeLLLLLL nnininininin, vvvylyllylylylezee e eeeee z rararararaaaaaaarakvkvkvvkvvvvkvkvve a a aaaa aa viviivivivividídíddídídd ,, jajajjajjjajjajj k k kkkk opoppppodododododdododáláláláálálálá vvvvstststáváváváváváváváá áááá á
zzzzz hrrhrrrrrroboboobooooo u uuuuuu neneeeeeeznnnnnnnámámámámámámámámý ý ýý ý vovovovvoooovov jíjíjííjín.nnnnnnn LLLLLLeneniiniininininiii nnnnnnna a nnněněněněněnějjjjjjj vvvovov láláálálálálá::: „T„T„T„T„T„Too o oooo
bybybbbb lalaaalaaaaa aaleeeleee šš uluuuuluuu kpkkkkpkkkka, cccccco?o?o?!!“!“!“
NeNeNNNNNNN znznznznámáámmmmmý ý vovojíjjíjjjín n nannnnnnn tttttttto: „„„„„„WaWaWWWWWWass isisisiiisiii t t dadadadaddd s s ŠlŠlŠlŠlŠlŠlŠŠlupupuuuuupuu kakakakakaka?“?“““?“““
102

De DeDeeDeeeeelelelelll gagagagg cececeeee pppolololololooo iitititii bybybybbyb rararaaaaa sseeeee bybybybybyylalalll vvvvvvvv IIIIIzrzrzzrzz aeaeeaeeeelilililili pppppppokokkklololollol ninininininiit tt
uu hrhrhrhrhrhhhhrobobobobbobbuuuu nneneneznznzzzzz ámámámámámáméhéhéhéhéhéhéhé oo vovovovvv jíjíjíjíjíjínana..... TuTuTuTuTu jjjjjjedededededededennnnnn čččččččlelelellel nnn
dededededelelelelell gagagagaaaaceceecee, ,, ktktktktktktktereree ý ýý ýý ýý umummmmmmmmělělělělělělělěl ttttrororooškškškškškškškškš uu u uu hehehehebrbrbrbbrbbrb ejejejejejejejejjskskskkkkky,yy,yyyy zzzjijijijijijiststtttttililililiilill, žežežežežeeeež jjjjjjjje eeee
toto hhhhhhrororoooooob b bbbb IzIzIzIzIIIIzIzákákákákákákákáka a ÁbÁbÁbÁbÁbÁbÁbÁbbeleleleeleellesese,eeee,ee pppppppprorodadadadaddaddad vaavaaačečečečečečeee zzelelelelelllllleneninininininiiiiiini y.y. TTTTTakakakkakakkak
sesese ttttededededdeddeddyy yy zezeeezeepttptpttalalalalalala ppppppprůrůrůůůvovvovv dcdcdcdcdcdcd e,e, jjjjjjjakakkakakakk jjjjje tttoto mmmmmmmožožožožžožžžžnénénénénénénéé. TeTeTeTeTeTTenn mumumumummumu
ododododododddodpopop věvěvěěvěěv dědědědědědděěl,l,l,ll žžžžžžže e papapppppp nnnnn ÁbÁbÁbÁbÁbbbbbbelelellleseseee bbbbbbbbbylylylyly sssssammammmmmmmozozo řeřeřeřeřeřeřřř jmjmjmmmjmjmě ě ěěěěě znznzzzz ámámámámámámáááá
jajajjjajakokokokokkoko ppppppprorodadadadaddddadddavavvavvav č č ččččč zezezzzzz leleleleleeleeniiiniiiiinynynnnnnn , alalalalla e jajajjjjajajaj kokokokokok vvvvvvvvojojojojojojojoo ínínínínínn bbbbbbbbylylylylyyyl úúúúúúúúplplplplplplplněněněněnněn
nenenenezzznznz ámámámáááámáááámá ý.ý.ýýýý.ý
103


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist