načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Po práci legraci - Jan Nejedlý; Jakub Šofar

Po práci legraci
-14%
sleva

Kniha: Po práci legraci
Autor: ;

Socialismus byl tragickou kapitolou tuzemské historie, avšak skvělou kapitolou tuzemského humoru. Víte, čemu se říkalo moč mrtvé asfaltérky? Co to byl šedý mor, štrougalky, buzertaška, ...
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  299 Kč 257
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 79%hodnoceni - 79%hodnoceni - 79%hodnoceni - 79%hodnoceni - 79% 93%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016-11-02
Počet stran: 184
Rozměr: 205 x 205 mm
Úprava: 2 svazky (184 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh; 200 stran, 17 nečíslovaných stran obrazových příloh) : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: Jakub Šofar
Vazba: měkké desky z kartonu
Doporučená novinka pro týden: 2016-45
ISBN: 9788026505433
EAN: 9788026505433
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Socialismus byl tragickou kapitolou tuzemské historie, avšak skvělou kapitolou tuzemského humoru. Víte, čemu se říkalo moč mrtvé asfaltérky? Co to byl šedý mor, štrougalky, buzertaška, Leninovy sáně či anyňák? Které tehdejší celebritě se přezdívalo Rudý děda, Ušaté torpédo, Semínkový generál, Bolševický čaroděj nebo Karel Gott pro chudé? Kde se nacházel Jakešův prst, Husákovo ticho, Štrougalův pyj? Lidová tvořivost vygenerovala v letech 1948–1989 vlastní žertovné pojmosloví důležitých fenoménů reality jako odpověď na ideologický balast oficiálního jazyka. Na pozadí dobových posměšků, ale i anekdot, hádanek, parodií či fám před čtenáři plasticky vyvstane krajina socialismu. Abecední uspořádání promíchalo časovou posloupnost v groteskní koláž, v níž se kříží témata od politiky přes pop-music až po erotiku. A jelikož mnohé z aktérů už zavál čas, doprovází každé heslo vysvětlující komentář. Čtenář tak dostává do ruky jedinečnou učebnici historie, v níž minulost ožívá skrze humor. Zábavný i poučný bedekr na cestu do hlubin totality je bohatě ilustrován. (lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jan Nejedlý; Jakub Šofar - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Po práci legraci" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
Indulona je dobrá na chleba i na vlka. D DADAISTI – Spisovatelé, kteří se přizpůsobili normalizaci a přitakali realitě sovětské okupace (rusky ano = da). Vzhledem k tomu, že řada kvalitních spisovatelů nemohla po roce 1968 z politických důvodů publikovat, dostali se do popředí i autoři průměrní (Jan Kozák, Josef Rybák, Ivan Skála, Alexej Pludek, Donát Šajner aj.). Jejich knihy vycházely ve velkých nákladech, byly překládány do slovenštiny, ruštiny či bulharštiny a štědře honorovány. Často se v nich novodobá česká historie překrucovala tak absurdně, že si nezadali s původním dada. Vedle Literárního měsíčníku se tribunou tuzemských „dadaistů“ stal časopis Kmen řečený Pahýl. > Sierralisti DIVADLO PRO 3 AŽ 4 – Levicově orientované divadlo D34, které založil Emil František Burian. Původně oblíbená avantgardní scéna se v 50. letech stala hlásnou troubou komunistické agitace včetně ostouzení obětí politických procesů. Diváků proto rapidně ubývalo, jak dokládá lidový výklad názvu D34. DEBREŽNĚVIZACE – Vytrhávání obočí. Leonid Brežněv, dlouholetý vládce Sovětského svazu, se vyznačoval masivním, téměř srostlým obočím, které se stalo terčem mnoha žertů. > Žrebněv Stalin ův knír na vyšší úrovni ReReReReReReReRR agagagaaagaa ananananaaaa mmmmmmmá á á á ááá á SpSpSpSpSpSpSpSpojojojojjjjenenenenééééééééé stststststtstttátááátátátátááty,y,y,yy,yyyyy kkkkkkkdedededededededežtžtžžtžžtžtooooo BrBrBrBrBrBrB ežežežežežežžněněněněněněněv vv v vvvvvv mámámámámmmm popopppopop uzuzuzuzuuu e e e e spspspspojojojojojojojo enenennnnnné ééééé obobobobobobobobočočočočoččočočí.í.í.í.íí.í.í D ĚDA ZRADÍLEK – Armádní generál Ludvík Svoboda, který v letech 1968–1975 zastával funkci prezidenta. Coby zrádce byl označen dvakrát. Nejprve po válce, když se ve funkci ministra obrany nepostavil proti čistkám v armádě, které zasáhly jak vojáky západních vojsk, tak jeho spolubojovníky z východní fronty. Podruhé, když v okupovaném Československu roku 1968 sliboval, že demokratické svobody budou zachovány, avšak realita byla jiná. Z té doby pochází hádanka: „Jaký je rozdíl mezi Emilem Háchou a Ludvíkem Svobodou? – Ludvík Svoboda je hezčí.“ Posměch mířil také na prezidentův pokročilý věk: „Říkají o mně, že jsem stár a že si již nic nepamatuji. Těším se však stále dobrému tělesnému i duševnímu zdraví. Musím to zaklepat (ťuk, ťuk, ťuk)... Dále!“ Když Svobodu v nejvyšší funkci vystřídal Husák, říkalo se: „Pražský Hrad byl kdysi sídlem českých králů. Pak z něho udělali svobodárnu a teď je to jenom drůbežárna.“ DEFINICE SOCIALISMU – Oblíbená humoristická fi gura, jež existuje v mnoha variantách, ať už naráží na nedostatečné zásobování („Ještě trochu víc masa a zatemnění a bude to jako v protektorátě.“) nebo na fi - CoCoCoCoCooo jjjjjjjjjeeeeee tototototototo BBBBBBBBBrerererererererežnžnžnžnžnžnněvěvěvěvěvěvěvovovovovovovovo o oooooo obobobobobobobočočočočočočoo í?í?í?í????? StStStSStStS alalalalalalalallinininininininůvůvůvůvůvůvův kkkkkkkkkknínínínínínínír r r rrr r r nananananananaa vvvvvvvvyšyšyšyšyyyy šíšíššíšíšíšíš úúúúúúrororororororovnvnvnvnvnvnnnnni.iiiiiii NaNaNaNaNaNaNNa cccco oo o o umumumummumumumřeřeřeřeřeřeřřel lllllll BrrBrBrrBrBrBrežežežežežežežežněněněněněněněnn v?v?v?v?v?v?vv NaNaNaNaNaNaNNaN zzzzkrkrkrkrkrkrkrkrkkratttttatatat –––– ssssrorrrrororor ststststtstststlololllll mmu uuuuuuu obobobbobbobbočoččoččoččočí.íííí KdKKKKdKdKdyyyyžyžyžyž BBBBBrereeereeee nnžnžnžnžnžnžněěěvěvěěě umřmřřmřmřmřmřmřřeleleleleeeeee , poppp chchcchchhhovooooo ávávávávávávávvv lalalalalallliiiiiii hohohohohohohohh vvvvvvvve třtřřřřtřřeceeceeceeech hhhhhhhh rararararr kvkvkvkvvvvícícících.hhhhh.h VVVVVVVV jjjjjjjjeddddddnnnéénn bbylylylylylll ooooooon,nnn ve drrrrdrddrrruuuhuuhuhuhu ééééééé eeejeejeeeeehohohohohohoo mmmmmmmetetettáláláálálálálálá y y yy a aa aaa aa veveveeeeeveee ttřeřeřeřeřeřeřetítí jjjjjjjjjehhehehhhho o obooooo očooooooo í. 33 nální paradox („Socialismus je nejdelší a nejstrastipln ější cesta od kapitalismu ke kapitalismu.“). DĚLNICKÁ ŠUNKA – Tlačenka, případně sekaná. Podobné názvy se ujaly i pro rum (proletářská whiska) Socialismus pro děti PePePePePPePePepípípípípípípíčečečečečečečečeeeek k k kkkk přpřpřpřpřppřpřp ijijijjijijijijdedededededde pppppppprvrvrvrvvvrvrvvvvníníínínínííí dddddenenenenenenenen zzzzzzze eeeeeee škškškškškšš olololololollooly.y.y.y.y.yyy „„„„„TaTaTaaaTaaaaTaaakk k kkkkk cococococccc ,“,“,““,“,“ zzzzzzajajajajajajjjí-í-í-í-í-í-í-í mámámámámámámámáááá sssssssse e eeeeeee ototototototototecececececececec,, „j„j„j„j„j„j„j„ akakakkakakakakéééééé totottototototototot bbbbbbbbylyyylylylyly o?o?o?o?o?o?o?o?“ „D„D„D„D„D„D„DDobobobobobobobobrýrýrýrýrýrýrýý,“,“,“,“,“,“,“,“ ppppppppppřiřiřiřiřiřiřiřipopopopopoppopoušušušušušušušušu títítítítítítítí PPPPPPPPPepepepepeppíčíčíčíčíččččííí ekekekekekekekkekk, „vvvvvvvvvvšešešešššešššš chchchhchhchnononononoonononoo,, cococococococooo nánánánánánánámmmmmmm sososooooooududududududududdddruruužkžkžkžkžkžkžkžkžkžžka aaaaaaa učučučučučuččččitittititititelelelelellelelellkakakakakkakak řřřřřřříkkkíkíkkkkkkallalla a,aaa,aa jjjjjjsessssesssess mmmmmmm popopopopooopooochchchchchchchchhhopopopopopililiiliililiiii . JeJJeJeJeJeJeJeJJ nnnnnn nnn popopoppopp řářářářářářřářád ddddddd nenechchchchchchchchápápápápáápápá u,uuuuu cooooooo jeejejejeeee tttoo ooo teteteteteen nnnnn sociciiciciciciciialalalallalalisisisisisisismumumuuuuus.s. NNNNNNNNemeeememememohohohohohohohohooo l l l lllll bybybybbybybybys s s mimimimiimimimii tto,,,o,,,,,, tttataaatatiiiii,ii vvvvvvvyssssssss ěěvěvěěěvěvětltltltltltltlt iiiiti ?“?“?“?“?“? „L„LLLLLLidiididididiii skskkkkkkkkky?????? AAAAAAAAAAbbybbbb ssssssss tooooo ppppochohhhhhhhh pipppipipipp l?l?l?l? TTTTTakaaakakakaa sssssseeee popopopoooodídídídívevevevvvvev j.j.j.j. ByByByByByByByByl l jejejjjj dndddddd ouoooooooo jjjjjjjjedddden velllelllllellkýýýý mmmmmmmužuuuuuuuu , ,,, nonooonoooo, , ononooononoo vvvvlalalaalaaaaststststněněněněněněněněěě nnnnnnnne-e-e-ebybybybybbybbyl mooooooc c vevvvv lkkkkkkkkký,,ý,ý,ý,ý, spípípípípípíípp š mamamamammmm lýlýlýlýlýllll ,,,,, a aa tetttteen n sese jjjjjjjmemememmmmenononononoononovavavaaaavaaaal l l l LeLeLeLLeLLLL ---ninnnnnn n.n.n.n.n. Půvůvůvůvůvůvů odododododdněněněněněněnně ssssssssee LeLLeLLeLLLeLLL ninininninininin nenenejmjmjmjmjmjmjjjjj enenenene ovovoooooovalalllllallall,,,,,,, alalaaalaala e e e e UUlUlUlUlUU jajajajajjjajajajaj nononononnnn v.v.v.v. A AA AA AAA teteteteteteeteteenhnhnhnhnhnhhhlellelelel UUUUUUljljljljljljljljjananananannannovovovvvvovov mmmmmmmmmělělělělě kkkkkkkkamamamammamamamamararararaarararádádádádádádádda,a,a,a,a,a,a, ooooooonn nnnnnnn tototototototo vvvvvvvlalalallallalastststststtstttněněněněněněě žážážážážžážžážž dndndndndnndndndndndný ýýýýýýý kakakakakaakaamamamamamammamamm ráráráráráddddddddddd neneeeneneeneeeeebybybybybybybybyyl,l,l,l,l,l,l, aaaaaaaaaaalelelelelelelel ppppppppěkěkěkkěkěkěkěkěkkknýnýnýnýnýnýnýýný hhhhhhhhajajajajajaajaaja zlzlzlzlzlzlzlzlllíkíkíkíkíkíkíkk, , , ,,,,, a a a a aaaa tetetetetetetettennnnnnnn sesesesesesese jmjmjmjmjmmmjmeneneneneeneeee ovovovovvvvvvvovvvalalalalal SSSSStatatatatatt lilililin.n.n.nnnnnn CCCCCCCCCo oooo říříříříříířííkákákákákákákákákk m m m mmmm mm StStStStStStStStSS alalalalalalalllllininininininininiii ,,,, onononononononn ssssssseeeeeeee vlvlvlvlvlvlvlvllasasasasasssa tntntntntntntnt ěěě ě ěěě jmjmmjmjmmmmenenneneneneneennovovovovovvvvvvalalalalala DDDDDžužžžužžužužžugagagagagggggg švvšvšvšvvšvvvvililiilililililili.i.i.i.i. AAAAAAA tttttttihihihihihihihhhlelelelelelele ddddddddvavavavavavavav kkkkkkkamamamamamamamamamarararararararádádádádádádádá i i ii iii spspspspspspsps olololololololo uuu uuuuu udududududu ělělělělělělllllllllallla i i i iii i iii ŘíŘíŘíŘíŘíŘííííŘíjnjnjnjnjjnjnjjj ovovovovovoovovo ouououououououu rrrrrrrrrevevevevevevevololololoolololucucucucucucucucci.i.iiiiii VVVVVVVVVlalalalalalalaastststststststs něněněněněněněn tttttttttooo o o oo o nenenenenenennnebybybybybybybyyylalalalalaala rrrrrrrevevevevevevevvo-o-ooooo-olulululuuuuuuceceeeceee, alalalalallle pupupupupuč,č,č,č,čč,čč, a nebebebebebbebebylylylylylyllylla aa a a v v v vvvvv říříříříříříříř jnjnjnjnjnjnjnjnj u,u,u,u,,,,u aaaalelelelelelelel vvvvvv llllllllllisisisisisisisiii tttototottototopapapapapppp dudududududududud .........“.“.“.“.“.““.“ PPePePePeP pípípípípíppíčečečeeečeekkkkk sesss ccccccchyhyhyhyhyhyhy ááátáááátáá zza aaa aa hlhlhlhlhlhhlhlhlavavaavaavaaa u:u:uu:u:uuu „„„„JeJeJeJeJJeJeJežížížížížížžžžížížíšišišišišišiišišišimamamamammmm rjrjrjrjrjrjrrrjrjá,áá,á,,á,á,á, ttto oooooo o jejejejjejeje alalaa e bobbbbbb rdrrrrrrrr elllllllllll!“ OtOtOtteeeceeeecec ssssse usuuuuuuuuu měměmmmmmm jejejejejejejejeej : „V„V„V„VV„V„VV„Výbýbýbýbýbýbýbý orororrrorrrněněněěněěě,,,, tatatataaaaak k kk jsjsjsjsjjsjsjsj ii i i tototottttot pppppppppřeřeřeřeřř cecececceccccc pppppppppo-o-o-ochchchchchchchchchopopopopopoppo ilill.“.“.“.“.“.. č i tahací harmoniku (zednické piáno). Příznakem doby bylo, že socialistická ideologie stavěla dělníky na vrchol společenské pyramidy, ve skutečnosti se ale nepohodlné osoby trestaly právě sestupem k dělnickým profesím. Během sametové revoluce 1989 přinesli demonstranti před sídlo vlády lopaty s kresbou úsměvu a nápisem „Na koho se asi smějou?“ DNES PETRA, ZÍTRA PARTE! – Lidová antireklama na cigarety značky Petra. Monopolní socialistická ekonomika reklamu takřka nepotřebovala, přesto určitý marketing ze setrvačnosti fungoval. Nezáživné slogany mívaly někdy až absurdní ráz („Kupujte boty v prodejnách obuvi“). Sami prodejci se proto občas kreativně vyžívali na tabulích před provozovnami („Ovar – váš každodenní partner!“). Svérázné propagace se ujala také lidová slovesnost, jejíž tvorba měla dvě polohy. Buď zákazníky od výrobku odrazovala, anebo tuzemskou produkci ironicky povyšovala: „Neckermann a Quelle jděte do prdele, obchodní dům Máj, pravý Čechů ráj!“ Dělník na Západě a Východě NaNaNaNaNaNaNaNN ZZZZZZZZápápápápápápápá adadadaddaddaděěěěěěěě ráráráráráráráránononnononno ddddddddělělělělělělělnínínínínínínínník k k kkkkk vsv tattatatatatat nenenenenene, hohhohohohohhh dídídídddíd ssi i ii čtčtčtčtčttčtyřyřyyřyřyřyy iiii veveveveveeevejcjcjcjcjcjjjcjj e eee nanannnanan pppppppánánánánánánánánevevvvevvv,,,, papapappppak k kkkk naaanasess dndndndndndnddddne e e e dododododododoooo svévéévévévéhohohohohhohohh aaaaaaututututtutttaa aaaaa a aaaa jejejeejeeedededdddddd sse eee nenenennnennn chchcchchchc atatatttattt vvvvykyyyykykyk řřořořořořořřiisiisťoťoťoťoťťoťoť vaavaaaaat. NaNaNaNaNNNN VVVVýcýýýcýcýcý hohohohohohohooděděěěěěěě dddddděěělělělělěěě níínnn k kk rárárárrrárrrr nonnnnnn vvvvvvvvstanaaaa e,ee,ee,e,e, hhhhododododdododííí íííí siiii dddddvěvěvěěvěěěěvěě vvvvv jejjjjejejej-cecececccecc dddddddo o o trtrtrt enenennnnnýrýrýrrrýrýrek, ,,,,,, naaaaacppppppppppe sesssss dddddo oo smsssss rararrrrrr dldddddld avvvvvvvvvéééé trtrtttrtrt ammmmmmmvavaaaaaaajejejej a a a aaaa jejejejejejejejedededede vvvvlááláááááádnndnnouooo t.ttttt 34 Limonáda Broňa rozpustí aj koňa ! KaKaKaKKKaKaK ždždžžždždž ý ý ý ýý ý ý ýý spspspspsppspsppprárárárávnvnvvvv ý ýý ýý ýýý bababaabaaaambmbbbbbullulla aaaaaaa nonnnonnononn síííí brýrýrýrýrýrýlee OOkukkkkkkkkkk lalalalalaa. KaKaKaKaKaKaKaKaaaaždždždždždždždžždý ý ýý ýý ý ýýý spspspspspspspspprárárárárárárávnvnvnvnvnvnvnv ý ý ý ýýý ýý blblblblblb bebebebebebebbbbeb ccccccc nonononooonoosísssíssís bbbbbbbbrýrýrýrýýrýýýlelelelele UUUUUUUUUvevevevevevevvex.x.x.xxxxx. NaNaNaNaNaNaNaNaNNN hhhhhhhhajajajajajajajjjjzlzlzlllz u uuuu uuu tatatatatatataam mm neeeneneeeejsjsjjsjsjsjjjsešešešešešešeššš ssssámámáámámááám, ,,,,, vžvžvžvžvžžžžždydydydydydydydyy jjjjjje e eee ee eee ssss s tetetetetettettet boboboboobobouuuu uuuu HaHaHaaHaHaHaHaarrrr-rrrmamamammamm sasasasssas n.n.nnn.nn UžUžUžUžUUU ijijijijijijijijtetetete ssi i spspspspsspspspouooouo stttttttu sesess xuuuuuuu naaaaaaa popopppooopoposteeelelii z zzzzz DřDřDDDDD evevvevvvvvvvototototottototexexexexu.uu.u.uuu NoNoNoNoNoNoNoNoNoNN ststststststststsss e e eeeeee dždždždždždždždžd ínínínínínínínníí y yyyyyyy SeSeSeSeSeSeSeSevevevevevvevevevvverkrkrkrkrkrkrkrka,a,a,a,a,a,,,, nnnnnnnasasasaaaastytytytyyyyyydndndndndndnndneeeeeee váváváváváváváváv m mmmmmm prprprprprprprrdededededededed lklklklklklklkl a.a.a.aa.a.a.a. PiPiPiPiPiPiPiPPP jtjtjtjtjtjtjteeeeeee dždždždždždždždžd ususussussususuussy znznznznznz aččačaččaččččkykykykykyk FFFFFFrurururururrurururur tatatatataaa, popopopopopppopopop stststsstststs ihihihihihihihihnenenenenenenene vvvvvvvvvvásásásásásásás ssssssssrararaarararaaaračkčkčkčkčkčkčka a a a a aa a krkrkrkrkrkrkrkru-u-u-u-uuuu tátátátátátátátáttá. ChCCCCCCCCC cecccc š------li ppppppozzozzozooznat,t,t,t,t,t,tt cco ooooooooo jejejejeeeee dřiřřřřřinanaaaaaaaa,,,, kukkkkuk p p pp ppp sisissi kkkkkkkkkkolololo o o ooooo o UkUkUkUUUUkU rarararaarararajijijijiiiinananannnann ... ChChChChChCCChcececececececcecc š-š-š-š-š--š lililililillili zzzzzzzzemememememmmememmříříříříříříříříít tttttttt jejejejejeeeštštštštštěěěěěěěě dndndndndnnnnnesesesesesesesessskakakakakakakakka,,,,,, kukukukukukukukup p p p pppp sisisisisisisisiss kkkkkkkkkolololololololo o o oo oo o znznznznznznznznnačačačačačačačččkykykykykykykyky EsEsEsEsEsEEEEsEsEsE kakakakaakakakakaka. ChChChChChChCCCC cecccc š-š-š---š-š--lililililili vvvvvv lllllesse stststststssssts rooooororomyyyyyyyy kkkkkkkkácácácácácácácácááá etetetetetetetete ,,,, kukukukukukukukk p p p pppp sisisisiiiii kkkkkkkkololololololollllo oo o EsEsEsEsEsEsEskakakakakakakak 2222222200.0.0.000 KoKKKKK lolololoo zzzzznnannnnn čkčččč y y y y y y y yyy Faaaaaaaavoooorrrirrrrrr t,t,t,t,t,,, jjjjjjeddddddeddddnonooooooooou u vzvvzvzvzvvv ítíttíttítt aaaa zzzzzzzzzahahahahhhhhhhhhodododdodddditititit.. Lidové antireklamy často předčily nudný repertoár pana Vajíčka. DODO – Dodělej doma. Zboží typu DODO, případně DSS („dodělej si sám“) odcházelo od výrobce s vadami, které musel zákazník vlastními silami odstranit. Prostor pro kutilství poskytovaly např. automobily značky Škoda. > Škodivka 35 DOOVEN BLAIGHT – Fiktivní hudební skupina utahující si ze záliby tuzemských kapel v anglických názvech. Mystifi kační ansámbl Dooven blaight (čti: Du ven blejt) a jejich album Sam keeble midday (Sem kýble mi dej) si dobíral svět populární hudby podobně jako hříčky s názvy kapel Led se zelím (Led Zeppelin), Iron s mejdlem (Iron Maiden), Modrý tanky (Modern Talking) či Kutálející se šutři (Rolling Stones). Realita doběhla mystifi kaci na počátku normalizace. Skupiny, jejichž jméno znělo anglicky, musely pod hrozbou zákazu počeštit svůj název. Z Rangers se tak stali Plavci, z Greenhorns Zelenáči, z Taxmenů Krajánci, z Blue Eff ect Modrý efekt (zvaný též Modrý výsledek). DOVOLENÁ NA MALTĚ – „Rekreace“ strávená doma prací na stavbě u míchačky s maltou. Svépomocná výstavba domů a chat byla zapříčiněna nedostatkem fi nancí i kvalifi kovaných řemeslníků. „Kdes byl letos na dovolené?“ „Ále, to víš, Malta, Zlaté Písky...“ DRAHÁ A NEÚČINNÁ – Název DANA pro nitroděložní tělísko české výroby byl údajně akronymem pro Dobrou A Neškodnou Antikoncepci. Mezi zdravotníky Zelená čumdeska PrPrPrPPPrPrP odododododododo avavavavvvvvačačačačačačaččkakakakakkk vvvv oooooooobcbcbcbcbbb hohohohohohohohohh děděděděděděděddě ssssssss ggrarrraramomomomoomm deddededededededd skskskskskkkamamamammmi iiiii seseseseesesee ppptátátátátáátátát vvvvvvvve-eeee dododododdododoucucucucuuu íhíhíhíhíhhhhíhíhího:o:o: „„„„MáMáMáMáMáMáM memmmemmm zzzzzzzellllllleneeeneene ouooooo ččččččččummmmmdededededededdeskskkkkku?u?u?u?u?u “““““““““““ „C„C„C„CC„„„„„„ ooooooo tototooooooo jjjjeeee zazaza bbbbbblblblblbblblbbosst?t?t?t?t?t??t?“““““““ „P„P„P„P„„„ tatatataaaaallll sesssesese mmmmmmmmě ě nannnnnnn ttttto zázzzz kakkkkkkk znnnnnník.“.... „A„A„A„„A„„ jjjjjjjakakkkakakk ttto o přpřřpp eseeeeee něnnnněn řříkíkííkíííí alalllalallll?“ „N„N„N„N„N„N„N„ o o o ooooo říříříříkkakakkkkk l,l,l,l,l,l,ll, jjjjjjjeseeesee tli i i i i ii užžžžžžž vyšyšyšyšyšyšyšyyyy laa zelllllelllená čučučučučučuččumdmdmmmmm eseseseseseskakakaakakakaka.“.“.“ (t(t(t(t(t(t(t(((( j.j.j.j.jjj ZZZZZZZZZZZelele eneneeeneee áčáčččáččččůmmmůmmm ddessssesssssseskaka)))))))) se jí však říkalo Drahá A Neúčinná Antikoncepce, neboť způsobovala časté krvácení a občas přišlo na svět miminko společně s DANOU. Folklor však tělísku, hubícímu v útrobách ženy spermie, fandil. Viz slabikářové říkadlo: „Ema má mámu, máma má DANU a táta se má.“ DOZORIN – Sovětský velvyslanec Valerian Zorin, který po válce dozíral na dění v Československu. Hovořilo se zejména o jeho zásahu do únorového převratu 1948, kdy se údajně podílel na vyzbrojení Lidových milicí. Též byl obecným lidem podezříván z účasti na smrti Jana Masaryka. Třetím „zásahem“ mělo být neplánované oplodnění dcery Klementa Gottwalda, což se dle šuškandy ututlalo sňatkem s generálem Alexejem Čepičkou. Zlí jazykové tehdy říkali, že Československo je „nejlidodemokratičtější“ stát na světě – „prezident Gottwald je muž z lidu, paní prezidentová je žena z ulice, Gottwaldova dcera je holka pluku a její dítě potomek neznámého vojína“. > Kléma > Rudá Marta >Třetí pražská defenestrace DRZOUNEK – Zkráceně Dr. Rzounek neboli doktor věd Vítězslav Rzounek, prominentní představitel normalizační literární vědy. V letech 1972–1989 vedl Katedru české a slovenské literatury na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy. Byl zodpovědný za devastaci literárněvědného oboru i za šikanu řady nepohodlných vědců a spisovatelů. Jeho blízkou spolupracovnicí se stala docentka Zdeňka Bastlová, jejíž studenti nechali v 80. letech oblepit Prahu oxeroxovaným slovníkovým heslem: „zbastlit = zkazit, zkurvit“. > Obchodní akademik > Poštolka 36 DÝCHACÍ P ŘÍSTROJ – Vějíř mikrofonů na stojáncích před řečnickým pultem věkovitého prezidenta Gustáva Husáka. Když se prohloubila Husákova slabozrakost, museli mu projevy tisknout naddimenzovaným písmem. Na každém listě měl zhruba tři řádky. Když četl projev, vypadalo to prý, jako by míchal karty na mariáš. > Gusta Užijte si spoustu sexu na posteli z D řevotexu. Chvilka s reklamou 37


       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist