načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Po práci legraci -- Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu - Jan Nejedlý; Jakub Šofar

Po práci legraci -- Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu
-15%
sleva

Kniha: Po práci legraci -- Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu
Autor: ;

Socialismus byl tragickou kapitolou tuzemské historie, avšak skvělou kapitolou tuzemského humoru. Víte, čemu se říkalo moč mrtvé asfaltérky? Co to byl šedý mor, štrougalky, buzertaška, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  299 Kč 254
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 79%hodnoceni - 79%hodnoceni - 79%hodnoceni - 79%hodnoceni - 79% 93%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016-11-02
Počet stran: 184
Rozměr: 205 x 205 mm
Úprava: 2 svazky (184 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh; 200 stran, 17 nečíslovaných stran obrazových příloh) : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: Jakub Šofar
Vazba: měkké desky z kartonu
Doporučená novinka pro týden: 2016-45
ISBN: 9788026505433
EAN: 9788026505433
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Socialismus byl tragickou kapitolou tuzemské historie, avšak skvělou kapitolou tuzemského humoru. Víte, čemu se říkalo moč mrtvé asfaltérky? Co to byl šedý mor, štrougalky, buzertaška, Leninovy sáně či anyňák? Které tehdejší celebritě se přezdívalo Rudý děda, Ušaté torpédo, Semínkový generál, Bolševický čaroděj nebo Karel Gott pro chudé? Kde se nacházel Jakešův prst, Husákovo ticho, Štrougalův pyj? Lidová tvořivost vygenerovala v letech 1948–1989 vlastní žertovné pojmosloví důležitých fenoménů reality jako odpověď na ideologický balast oficiálního jazyka. Na pozadí dobových posměšků, ale i anekdot, hádanek, parodií či fám před čtenáři plasticky vyvstane krajina socialismu. Abecední uspořádání promíchalo časovou posloupnost v groteskní koláž, v níž se kříží témata od politiky přes pop-music až po erotiku. A jelikož mnohé z aktérů už zavál čas, doprovází každé heslo vysvětlující komentář. Čtenář tak dostává do ruky jedinečnou učebnici historie, v níž minulost ožívá skrze humor. Zábavný i poučný bedekr na cestu do hlubin totality je bohatě ilustrován. (lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Po práci legraci -- Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Indulona je dobrá

na chleba i na vlka.

D


DADAISTI – Spisovatelé, kteří se přizpůsobilinormalizaci a přitakali realitě sovětské okupace (rusky ano =

da). Vzhledem k tomu, že řada kvalitních spisovatelů

nemohla po roce 1968 z politických důvodů publikovat, dostali se do popředí i autoři průměrní (Jan Kozák,

Josef Rybák, Ivan Skála, Alexej Pludek, Donát Šajner

aj.). Jejich knihy vycházely ve velkých nákladech, byly

překládány do slovenštiny, ruštiny či bulharštiny aštědře honorovány. Často se v nich novodobá česká historie

překrucovala tak absurdně, že si nezadali s původním

dada. Vedle Literárního měsíčníku se tribunou tuzemských

„dadaistů“ stal časopis Kmen řečený Pahýl.

> Sierralisti

DIVADLO PRO 3 AŽ 4 – Levicově orientovanédivadlo D34, které založil Emil František Burian. Původně

oblíbená avantgardní scéna se v 50. letech stala hlásnou

troubou komunistické agitace včetně ostouzení obětí

politických procesů. Diváků proto rapidně ubývalo, jak

dokládá lidový výklad názvu D34.

DEBREŽNĚVIZACE – Vytrhávání obočí. Leonid

Brežněv, dlouholetý vládce Sovětského svazu, sevyznačoval masivním, téměř srostlým obočím, které se stalo

terčem mnoha žertů.

> Žrebněv

Stalinův knír na vyšší úrovni

ReReReReReReReRR agagagaaagaa ananananaaaa mmmmmmmá á á á ááá á SpSpSpSpSpSpSpSpojojojojjjjenenenenééééééééé stststststtstttátááátátátátááty,y,y,yy,yyyyy kkkkkkkdedededededededežtžtžžtžžtžtooooo BrBrBrBrBrBrB ežežežežežežžněněněněněněněv vv v vvvvvv mámámámámmmm

popopppopop uzuzuzuzuuu e e e e spspspspojojojojojojojo enenennnnnné ééééé obobobobobobobobočočočočoččočočí.í.í.í.íí.í.í

DĚDA ZRADÍLEK – Armádní generál Ludvík Svoboda, který v letech 1968–1975 zastával funkci prezidenta. Coby zrádce byl označen dvakrát. Nejprve

po válce, když se ve funkci ministra obrany nepostavil

proti čistkám v armádě, které zasáhly jak vojákyzápadních vojsk, tak jeho spolubojovníky z východní fronty.

Podruhé, když v okupovaném Československu roku

1968 sliboval, že demokratické svobody budouzachovány, avšak realita byla jiná. Z té doby pocházíhádanka: „Jaký je rozdíl mezi Emilem Háchou a Ludvíkem

Svobodou? – Ludvík Svoboda je hezčí.“ Posměch mířil

také na prezidentův pokročilý věk: „Říkají o mně, že

jsem stár a že si již nic nepamatuji. Těším se však stále

dobrému tělesnému i duševnímu zdraví. Musím tozaklepat (ťuk, ťuk, ťuk)... Dále!“ Když Svobodu v nejvyšší funkci vystřídal Husák, říkalo se: „Pražský Hrad byl

kdysi sídlem českých králů. Pak z něho udělali svobodárnu a teď je to jenom drůbežárna.“

DEFINICE SOCIALISMU – Oblíbená humoristická fi gura, jež existuje v mnoha variantách, ať užnaráží na nedostatečné zásobování („Ještě trochu víc masa

a zatemnění a bude to jako v protektorátě.“) nebo na fi -

CoCoCoCoCooo jjjjjjjjjeeeeee tototototototo BBBBBBBBBrerererererererežnžnžnžnžnžnněvěvěvěvěvěvěvovovovovovovovo o oooooo obobobobobobobočočočočočočoo í?í?í?í?????

StStStSStStS alalalalalalalallinininininininůvůvůvůvůvůvův kkkkkkkkkknínínínínínínír r r rrr r r nananananananaa vvvvvvvvyšyšyšyšyyyy šíšíššíšíšíšíš úúúúúúrororororororovnvnvnvnvnvnnnnni.iiiiiii

NaNaNaNaNaNaNNa cccco oo o o umumumummumumumřeřeřeřeřeřeřřel lllllll BrrBrBrrBrBrBrežežežežežežežežněněněněněněněnn v?v?v?v?v?v?vv

NaNaNaNaNaNaNNaN zzzzkrkrkrkrkrkrkrkrkkratttttatatat –––– ssssrorrrrororor ststststtstststlololllll mmu uuuuuuu obobobbobbobbočoččoččoččočí.íííí

KdKKKKdKdKdyyyyžyžyžyž BBBBBrereeereeee nnžnžnžnžnžnžněěěvěvěěě umřmřřmřmřmřmřmřřeleleleleeeeee , poppp chchcchchhhovooooo ávávávávávávávvv lalalalalallliiiiiii hohohohohohohohh vvvvvvvve třtřřřřtřřeceeceeceeech hhhhhhhh

rararararr kvkvkvkvvvvícícících.hhhhh.h VVVVVVVV jjjjjjjjeddddddnnnéénn bbylylylylylll ooooooon,nnn ve drrrrdrddrrruuuhuuhuhuhu ééééééé eeejeejeeeeehohohohohohoo mmmmmmmetetettáláláálálálálálá y y yy

a aa aaa aa veveveeeeeveee ttřeřeřeřeřeřeřetítí jjjjjjjjjehhehehhhho o obooooo očooooooo í.

33


nální paradox („Socialismus je nejdelší anejstrastiplnější cesta od kapitalismu ke kapitalismu.“).

DĚLNICKÁ ŠUNKA – Tlačenka, případně sekaná.

Podobné názvy se ujaly i pro rum (proletářská whiska)

Socialismus pro děti

PePePePePPePePepípípípípípípíčečečečečečečečeeeek k k kkkk přpřpřpřpřppřpřp ijijijjijijijijdedededededde pppppppprvrvrvrvvvrvrvvvvníníínínínííí dddddenenenenenenenen zzzzzzze eeeeeee škškškškškšš olololololollooly.y.y.y.y.yyy „„„„„TaTaTaaaTaaaaTaaakk k kkkkk cococococccc ,“,“,““,“,“ zzzzzzajajajajajajjjí-í-í-í-í-í-í-í

mámámámámámámámáááá sssssssse e eeeeeee ototototototototecececececececec,, „j„j„j„j„j„j„j„ akakakkakakakakéééééé totottototototototot bbbbbbbbylyyylylylyly o?o?o?o?o?o?o?o?“

„D„D„D„D„D„D„DDobobobobobobobobrýrýrýrýrýrýrýý,“,“,“,“,“,“,“,“ ppppppppppřiřiřiřiřiřiřiřipopopopopoppopoušušušušušušušušu títítítítítítítí PPPPPPPPPepepepepeppíčíčíčíčíččččííí ekekekekekekekkekk, „vvvvvvvvvvšešešešššešššš chchchhchhchnononononoonononoo,, cococococococooo

nánánánánánánámmmmmmm sososooooooududududududududdddruruužkžkžkžkžkžkžkžkžkžžka aaaaaaa učučučučučuččččitittititititelelelelellelelellkakakakakkakak řřřřřřříkkkíkíkkkkkkallalla a,aaa,aa jjjjjjsessssesssess mmmmmmm popopopopooopooochchchchchchchchhhopopopopopililiiliililiiii . JeJJeJeJeJeJeJeJJ nnnnnn nnn

popopoppopp řářářářářářřářád ddddddd nenechchchchchchchchápápápápáápápá u,uuuuu cooooooo jeejejejeeee tttoo ooo teteteteteen nnnnn sociciiciciciciciialalalallalalisisisisisisismumumuuuuus.s. NNNNNNNNemeeememememohohohohohohohohooo l l l lllll

bybybybbybybybys s s mimimimiimimimii tto,,,o,,,,,, tttataaatatiiiii,ii vvvvvvvyssssssss ěěvěvěěěvěvětltltltltltltlt iiiiti ?“?“?“?“?“?

„L„LLLLLLidiididididiii skskkkkkkkkky?????? AAAAAAAAAAbbybbbb ssssssss tooooo ppppochohhhhhhhh pipppipipipp l?l?l?l? TTTTTakaaakakakaa sssssseeee popopopoooodídídídívevevevvvvev j.j.j.j.

ByByByByByByByByl l jejejjjj dndddddd ouoooooooo jjjjjjjjedddden velllelllllellkýýýý mmmmmmmužuuuuuuuu , ,,, nonooonoooo, , ononooononoo vvvvlalalaalaaaaststststněněněněněněněněěěnnnnnnnne-e-e-ebybybybybbybbyl mooooooc c vevvvv lkkkkkkkkký,,ý,ý,ý,ý, spípípípípípíípp š mamamamammmm lýlýlýlýlýllll ,,,,, a aa tetttteen n sese jjjjjjjmemememmmmenononononoononovavavaaaavaaaal l l l LeLeLeLLeLLLL---ninnnnnn n.n.n.n.n. Půvůvůvůvůvůvů odododododdněněněněněněnně ssssssssee LeLLeLLeLLLeLLL ninininninininin nenenejmjmjmjmjmjmjjjjj enenenene ovovoooooovalalllllallall,,,,,,, alalaaalaala e e e e UUlUlUlUlUU jajajajajjjajajajaj nononononnnn v.v.v.v.

A AA AA AAA teteteteteteeteteenhnhnhnhnhnhhhlellelelel UUUUUUljljljljljljljljjananananannannovovovvvvovov mmmmmmmmmělělělělě kkkkkkkkamamamammamamamamararararaarararádádádádádádádda,a,a,a,a,a,a, ooooooonn nnnnnnn tototototototo vvvvvvvlalalallallalastststststtstttněněněněněněě

žážážážážžážžážž dndndndndnndndndndndný ýýýýýýý kakakakakaakaamamamamamammamamm ráráráráráddddddddddd neneeeneneeneeeeebybybybybybybybyyl,l,l,l,l,l,l, aaaaaaaaaaalelelelelelelel ppppppppěkěkěkkěkěkěkěkěkkknýnýnýnýnýnýnýýný hhhhhhhhajajajajajaajaaja zlzlzlzlzlzlzlzlllíkíkíkíkíkíkíkk, , , ,,,,, a a a a aaaa tetetetetetetettennnnnnnn sesesesesesese

jmjmjmjmjmmmjmeneneneneeneeee ovovovovvvvvvvovvvalalalalal SSSSStatatatatatt lilililin.n.n.nnnnnn CCCCCCCCCo oooo říříříříříířííkákákákákákákákákk m m m mmmm mm StStStStStStStStSS alalalalalalalllllininininininininiii ,,,, onononononononn ssssssseeeeeeee vlvlvlvlvlvlvlvllasasasasasssa tntntntntntntnt ěěě ě ěěě

jmjmmjmjmmmmenenneneneneneennovovovovovvvvvvalalalalala DDDDDžužžžužžužužžugagagagagggggg švvšvšvšvvšvvvvililiilililililili.i.i.i.i. AAAAAAA tttttttihihihihihihihhhlelelelelelele ddddddddvavavavavavavav kkkkkkkamamamamamamamamamarararararararádádádádádádádá i i ii iii spspspspspspsps olololololololo uuu uuuuu

udududududu ělělělělělělllllllllallla i i i iii i iii ŘíŘíŘíŘíŘíŘííííŘíjnjnjnjnjjnjnjjj ovovovovovoovovo ouououououououu rrrrrrrrrevevevevevevevololololoolololucucucucucucucucci.i.iiiiii VVVVVVVVVlalalalalalalaastststststststs něněněněněněněn tttttttttooo o o oo o nenenenenenennnebybybybybybybyyylalalalalaalarrrrrrrevevevevevevevvo-o-ooooo-olulululuuuuuuceceeeceee, alalalalallle pupupupupuč,č,č,č,čč,čč, a nebebebebebbebebylylylylylyllylla aa a a v v v vvvvv říříříříříříříř jnjnjnjnjnjnjnjnj u,u,u,u,,,,u aaaalelelelelelelel vvvvvv llllllllllisisisisisisisiii tttototottototopapapapapppp dudududududududud .........“.“.“.“.“.““.“

PPePePePeP pípípípípíppíčečečeeečeekkkkk sesss ccccccchyhyhyhyhyhyhy ááátáááátáá zza aaa aa hlhlhlhlhlhhlhlhlavavaavaavaaa u:u:uu:u:uuu „„„„JeJeJeJeJJeJeJežížížížížížžžžížížíšišišišišišiišišišimamamamammmm rjrjrjrjrjrjrrrjrjá,áá,á,,á,á,á, ttto oooooo o jejejejjejeje

alalaa e bobbbbbb rdrrrrrrrr elllllllllll!“

OtOtOtteeeceeeecec ssssse usuuuuuuuuu měměmmmmmm jejejejejejejejeej : „V„V„V„VV„V„VV„Výbýbýbýbýbýbýbý orororrrorrrněněněěněěě,,,, tatatataaaaak k kk jsjsjsjsjjsjsjsj ii i i tototottttot pppppppppřeřeřeřeřř cecececcecccccpppppppppo-o-o-ochchchchchchchchchopopopopopoppo ilill.“.“.“.“.“..

či tahací harmoniku (zednické piáno). Příznakem doby

bylo, že socialistická ideologie stavěla dělníky na vrchol

společenské pyramidy, ve skutečnosti se ale nepohodlné

osoby trestaly právě sestupem k dělnickým profesím.

Během sametové revoluce 1989 přinesli demonstranti

před sídlo vlády lopaty s kresbou úsměvu a nápisem

„Na koho se asi smějou?“

DNES PETRA, ZÍTRA PARTE! – Lidováantireklama na cigarety značky Petra. Monopolní socialistická

ekonomika reklamu takřka nepotřebovala, přestourčitý marketing ze setrvačnosti fungoval. Nezáživnéslogany mívaly někdy až absurdní ráz („Kupujte boty vprodejnách obuvi“). Sami prodejci se proto občas kreativně

vyžívali na tabulích před provozovnami („Ovar – váš

každodenní partner!“). Svérázné propagace se ujala

také lidová slovesnost, jejíž tvorba měla dvě polohy. Buď

zákazníky od výrobku odrazovala, anebo tuzemskou

produkci ironicky povyšovala: „Neckermann a Quelle

jděte do prdele, obchodní dům Máj, pravý Čechů ráj!“

Dělník na Západě a Východě

NaNaNaNaNaNaNaNN ZZZZZZZZápápápápápápápá adadadaddaddaděěěěěěěě ráráráráráráráránononnononno ddddddddělělělělělělělnínínínínínínínník k k kkkkk vsv tattatatatatat nenenenenene, hohhohohohohhh dídídídddíd ssi i ii čtčtčtčtčttčtyřyřyyřyřyřyy iiii veveveveveeevejcjcjcjcjcjjjcjj e eee

nanannnanan pppppppánánánánánánánánevevvvevvv,,,, papapappppak k kkkk naaanasess dndndndndndnddddne e e e dododododododoooo svévéévévévéhohohohohhohohh aaaaaaututututtutttaa aaaaa a aaaa jejejeejeeedededdddddd sse eee

nenenennnennn chchcchchchc atatatttattt vvvvykyyyykykyk řřořořořořořřiisiisťoťoťoťoťťoťoť vaavaaaaat.

NaNaNaNaNNNN VVVVýcýýýcýcýcý hohohohohohohooděděěěěěěě dddddděěělělělělěěě níínnn k kk rárárárrrárrrr nonnnnnn vvvvvvvvstanaaaa e,ee,ee,e,e, hhhhododododdododííí íííí siiii dddddvěvěvěěvěěěěvěě vvvvvjejjjjejejej-cecececccecc dddddddo o o trtrtrt enenennnnnýrýrýrrrýrýrek, ,,,,,, naaaaacppppppppppe sesssss dddddo oo smsssss rararrrrrr dldddddld avvvvvvvvvéééé trtrtttrtrt ammmmmmmvavaaaaaaajejejej

a a a aaaa jejejejejejejejedededede vvvvlááláááááádnndnnouooo t.ttttt

34


Limonáda Broňa rozpustí aj koňa!

KaKaKaKKKaKaK ždždžžždždž ý ý ý ýý ý ý ýý spspspspsppspsppprárárárávnvnvvvv ý ýý ýý ýýý bababaabaaaambmbbbbbullulla aaaaaaa nonnnonnononn síííí brýrýrýrýrýrýlee OOkukkkkkkkkkk lalalalalaa.

KaKaKaKaKaKaKaKaaaaždždždždždždždžždý ý ýý ýý ý ýýý spspspspspspspspprárárárárárárávnvnvnvnvnvnvnv ý ý ý ýýý ýý blblblblblb bebebebebebebbbbeb ccccccc nonononooonoosísssíssís bbbbbbbbrýrýrýrýýrýýýlelelelele UUUUUUUUUvevevevevevevvex.x.x.xxxxx.

NaNaNaNaNaNaNaNaNNN hhhhhhhhajajajajajajajjjjzlzlzlllz u uuuu uuu tatatatatatataam mm neeeneneeeejsjsjjsjsjsjjjsešešešešešešeššš ssssámámáámámááám, ,,,,, vžvžvžvžvžžžžždydydydydydydydyy jjjjjje e eee ee eee ssss s tetetetetettettet boboboboobobouuuu uuuuHaHaHaaHaHaHaHaarrrr-rrrmamamammamm sasasasssas n.n.nnn.nn

UžUžUžUžUUU ijijijijijijijijtetetete ssi i spspspspsspspspouooouo stttttttu sesess xuuuuuuu naaaaaaa popopppooopoposteeelelii z zzzzz DřDřDDDDD evevvevvvvvvvototototottototexexexexu.uu.u.uuu

NoNoNoNoNoNoNoNoNoNN ststststststststsss e e eeeeee dždždždždždždždžd ínínínínínínínníí y yyyyyyy SeSeSeSeSeSeSeSevevevevevvevevevvverkrkrkrkrkrkrkrka,a,a,a,a,a,,,, nnnnnnnasasasaaaastytytytyyyyyydndndndndndnndneeeeeee váváváváváváváváv m mmmmmm prprprprprprprrdededededededed lklklklklklklkl a.a.a.aa.a.a.a.

PiPiPiPiPiPiPiPPP jtjtjtjtjtjtjteeeeeee dždždždždždždždžd ususussussususuussy znznznznznz aččačaččaččččkykykykykyk FFFFFFrurururururrurururur tatatatataaa, popopopopopppopopop stststsstststs ihihihihihihihihnenenenenenenene vvvvvvvvvvásásásásásásás ssssssssrararaarararaaaračkčkčkčkčkčkčka a a a a aa a krkrkrkrkrkrkrkru-u-u-u-uuuu

tátátátátátátátáttá.

ChCCCCCCCCC cecccc š------li ppppppozzozzozooznat,t,t,t,t,t,tt cco ooooooooo jejejejeeeee dřiřřřřřinanaaaaaaaa,,,, kukkkkuk p p pp ppp sisissi kkkkkkkkkkolololo o o ooooo o UkUkUkUUUUkU rarararaarararajijijijiiiinananannnann ...

ChChChChChCCChcececececececcecc š-š-š-š-š--š lililililillili zzzzzzzzemememememmmememmříříříříříříříříít tttttttt jejejejejeeeštštštštštěěěěěěěě dndndndndnnnnnesesesesesesesessskakakakakakakakka,,,,,, kukukukukukukukup p p p pppp sisisisisisisisiss kkkkkkkkkolololololololo o o oo oo o znznznznznznznznnačačačačačačačččkykykykykykykyky

EsEsEsEsEsEEEEsEsEsE kakakakaakakakakaka.

ChChChChChChCCCC cecccc š-š-š---š-š--lililililili vvvvvv lllllesse stststststssssts rooooororomyyyyyyyy kkkkkkkkácácácácácácácácááá etetetetetetetete ,,,, kukukukukukukukk p p p pppp sisisisiiiii kkkkkkkkololololololollllo oo o EsEsEsEsEsEsEskakakakakakakak 2222222200.0.0.000

KoKKKKK lolololoo zzzzznnannnnn čkčččč y y y y y y y yyy Faaaaaaaavoooorrrirrrrrr t,t,t,t,t,,, jjjjjjeddddddeddddnonooooooooou u vzvvzvzvzvvv ítíttíttítt aaaa zzzzzzzzzahahahahhhhhhhhhodododdodddditititit..

Lidové antireklamy často předčily nudný repertoár pana Vajíčka.

DODO – Dodělej doma. Zboží typu DODO, případně

DSS („dodělej si sám“) odcházelo od výrobce s vadami,

které musel zákazník vlastními silami odstranit. Prostor

pro kutilství poskytovaly např. automobily značkyŠkoda.

> Škodivka

35


DOOVEN BLAIGHT – Fiktivní hudební skupina

utahující si ze záliby tuzemských kapel v anglických

názvech. Mystifi kační ansámbl Dooven blaight (čti:

Du ven blejt) a jejich album Sam keeble midday (Semkýble mi dej) si dobíral svět populární hudby podobně

jako hříčky s názvy kapel Led se zelím (Led Zeppelin),

Iron s mejdlem (Iron Maiden), Modrý tanky (Modern

Talking) či Kutálející se šutři (Rolling Stones). Realita

doběhla mystifi kaci na počátku normalizace. Skupiny,

jejichž jméno znělo anglicky, musely pod hrozbou zákazu počeštit svůj název. Z Rangers se tak stali Plavci,

z Greenhorns Zelenáči, z Taxmenů Krajánci, z Blue

Eff ect Modrý efekt (zvaný též Modrý výsledek).

DOVOLENÁ NA MALTĚ – „Rekreace“ strávená

doma prací na stavbě u míchačky s maltou.Svépomocná výstavba domů a chat byla zapříčiněna nedostatkem

fi nancí i kvalifi kovaných řemeslníků. „Kdes byl letos

na dovolené?“ „Ále, to víš, Malta, Zlaté Písky...“

DRAHÁ A NEÚČINNÁ – Název DANA pronitroděložní tělísko české výroby byl údajně akronymem pro

Dobrou A Neškodnou Antikoncepci. Mezi zdravotníky

Zelená čumdeska

PrPrPrPPPrPrP odododododododo avavavavvvvvačačačačačačaččkakakakakkk vvvv oooooooobcbcbcbcbbb hohohohohohohohohh děděděděděděděddě ssssssss ggrarrraramomomomoomm deddededededededd skskskskskkkamamamammmi iiiii seseseseesesee ppptátátátátáátátát vvvvvvvve-eeee

dododododdododoucucucucuuu íhíhíhíhíhhhhíhíhího:o:o: „„„„MáMáMáMáMáMáM memmmemmm zzzzzzzellllllleneeeneene ouooooo ččččččččummmmmdededededededdeskskkkkku?u?u?u?u?u “““““““““““

„C„C„C„CC„„„„„„ ooooooo tototooooooo jjjjeeee zazaza bbbbbblblblblbblblbbosst?t?t?t?t?t??t?“““““““

„P„P„P„P„„„ tatatataaaaallll sesssesese mmmmmmmmě ě nannnnnnn ttttto zázzzz kakkkkkkk znnnnnník.“....

„A„A„A„„A„„ jjjjjjjakakkkakakk ttto o přpřřpp eseeeeee něnnnněn řříkíkííkíííí alalllalallll?“

„N„N„N„N„N„N„N„ o o o ooooo říříříříkkakakkkkk l,l,l,l,l,l,ll, jjjjjjjeseeesee tli i i i i ii užžžžžžž vyšyšyšyšyšyšyšyyyy laa zelllllelllená čučučučučučuččumdmdmmmmm eseseseseseskakakaakakakaka.“.“.“

(t(t(t(t(t(t(t(((( j.j.j.j.jjj ZZZZZZZZZZZelele eneneeeneee áčáčččáččččůmmmůmmm ddessssesssssseskaka))))))))

se jí však říkalo Drahá A Neúčinná Antikoncepce,neboť způsobovala časté krvácení a občas přišlo na svět

miminko společně s DANOU. Folklor však tělísku,

hubícímu v útrobách ženy spermie, fandil. Vizslabikářové říkadlo: „Ema má mámu, máma má DANU a táta

se má.“

DOZORIN – Sovětský velvyslanec Valerian Zorin,

který po válce dozíral na dění v Československu. Hovořilo se zejména o jeho zásahu do únorovéhopřevratu 1948, kdy se údajně podílel na vyzbrojení Lidových

milicí. Též byl obecným lidem podezříván z účasti

na smrti Jana Masaryka. Třetím „zásahem“ mělo být

neplánované oplodnění dcery Klementa Gottwalda, což se dle šuškandy ututlalo sňatkem s generálem

Alexejem Čepičkou. Zlí jazykové tehdy říkali, že Československo je „nejlidodemokratičtější“ stát na světě –

„prezident Gottwald je muž z lidu, paní prezidentová

je žena z ulice, Gottwaldova dcera je holka pluku a její

dítě potomek neznámého vojína“.

> Kléma > Rudá Marta >Třetí pražská defenestrace

DRZOUNEK – Zkráceně Dr. Rzounek neboli doktor věd Vítězslav Rzounek, prominentní představitel

normalizační literární vědy. V letech 1972–1989 vedl

Katedru české a slovenské literatury na Filozofi ckéfakultě Univerzity Karlovy. Byl zodpovědný za devastaci

literárněvědného oboru i za šikanu řady nepohodlných

vědců a spisovatelů. Jeho blízkou spolupracovnicí se

stala docentka Zdeňka Bastlová, jejíž studenti nechali

v 80. letech oblepit Prahu oxeroxovaným slovníkovým

heslem: „zbastlit = zkazit, zkurvit“.

> Obchodní akademik > Poštolka 36

DÝCHACÍ PŘÍSTROJ – Vějíř mikrofonů na sto

jáncích před řečnickým pultem věkovitého prezidenta

Gustáva Husáka. Když se prohloubila Husákova sla

bozrakost, museli mu projevy tisknoutnaddimenzova

ným písmem. Na každém listě měl zhruba tři řádky.

Když četl projev, vypadalo to prý, jako by míchal karty

na mariáš.

> Gusta

Užijte si

spoustu

sexu na

posteli

z D

řevotexu.

Chvilka s reklamou

37       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist