načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Platónská kniha mrtvých -- Eros, energie duše a život po životě – Holger Kalweit

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Platónská kniha mrtvých -- Eros, energie duše a život po životě
-11%
sleva

Kniha: Platónská kniha mrtvých
Autor: Holger Kalweit
Podtitul: Eros, energie duše a život po životě

Německý psycholog interpretuje význam problematiky smrti a reinkarnace v Platonových dílech. ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >10ks - doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  259 Kč 231
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 79%hodnoceni - 79%hodnoceni - 79%hodnoceni - 79%hodnoceni - 79% 93%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EMINENT
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 154
Rozměr: 240,0x175,0x15,0 mm
Úprava: ilustrace
Hmotnost: 0,469kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná s přebalem lesklá
Datum vydání: 200606
Nakladatelské údaje: Praha, Eminent, 2006
ISBN: 80-7281-212-2
EAN: 9788072812127
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Německý psycholog interpretuje význam problematiky smrti a reinkarnace v Platonových dílech.

Popis nakladatele

Řecká kultura je považována za kolébku západní civilizace. Přesto jsou nám její dědictví a duchovní odkaz v mnoha směrech neznámé a nepochopitelné. Díla starořeckých myslitelů, filozofů a zasvěcenců považujeme za odtažitá současnému "modernímu" světu - a ke své škodě se tak připravujeme o zásadní sdělení, které se týká našich vlastních životů Platonská kniha mrtvých je strhující dílo plné myšlenek a otázek.

Světoznámý etnopsycholog Holger Kalweit v něm nastiňuje své klíčové téma, posmrtný život, tentokrát ovšem z jiné perspektivy. Na základě důkladného studia Platonových Dialogů ukazuje, jak se tento Sokratův žák vyrovnává s problémem smrti a reinkarnace, jak pojímá člověka v jeho pozemském a kosmickém vývoji. Přibližuje jeho nauku o anamnesis a představuje panteon řeckých bohů, zejména Eróta, manžela Psýché, v němž objevuje plazmatický princip erotické přitažlivosti par excellence, jenž - podoben tmelu - udržuje svět pohromadě. (Eros, energie duše a život po životě)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Holger Kalweit - další tituly autora:
Platons Totenbuch Platons Totenbuch
Plazma - pátrání po látce, z níž je utkána duše Plazma
 
Ke knize "Platónská kniha mrtvých -- Eros, energie duše a život po životě" doporučujeme také:
Mozartův efekt Mozartův efekt
Hebrejská kniha mrtvých Hebrejská kniha mrtvých
Etiopská kniha mrtvých Etiopská kniha mrtvých
Egyptská kniha mrtvých II. -- Kapitoly o vych.z hmot.světa.. Egyptská kniha mrtvých II.
Umění snít Umění snít
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PLATÓNSKÁ KNIHA MRTVÝCH 7

OBSAH

P la to n a S o k ra tes n

1 • Ř ÍŠ E M R T V Ý C H

M o d e rn í v ý zk u m plazm y

14

Z k u šen o st sm rti

U

U n iv erzáln í vědční 18

Dva kvartety 18

P lazm atická řeka

19

Plazm atické svčtlo 21

P řiro zen é svčtlo p říro d y

2 4

Č erv en é světlo pekla 26

K ontakty s p lazm atickým i b ytostm i 28

N av rátilec z říše m rtvých 29

Příběh Érův 29

O d d ě le n í d u še a asfodélová louka

29

T artaros, n eb e a h a rm o n ie sfér

ЗО

V ylosování o su d u

33

V olba n o v éh o života

37

Z n o v u zro z en í 38

II • É T E R IC K Ý V E S M ÍR

Z am lčo v an á s o u s e d n í d im e n z e 42

Z ro ze n í h m o tn é h o vesm íru 42

Živé bytosti 42

Č as, je n ž n a p o d o b u je věčnost 42

M ů že člověk v id ět éterický svět?

43

Sym bolika h v ězd n é o b lo h y

43

D uše je naše c ítě n í a m yšlení

45

D uše vytváří éter

45

V še „neživé" m á duši 46

V znik a stráln íh o těla a astrologie

47

H a rm o n ie sfér, sestu p a výstup duše

49

Sedm P latonových sfér

50

H vězdy, M léčná d rá h a a éter

54

N a d sv č tn í m ísto

57

B ohyně o su d u 58

V zp o m ín k a n a d ušev n í kosm os

59


PLATÓNSKÁ KNIHA MRTVÝCH

N eb e 6 l

P o d z e m n í káznice 61

S o u d 62

P o kus o p o p is zásvčtí 63

Pravé n eb e a svčtlo, pravá zem č 64

P rafo rm y spočívají v é te ru 64

Éterická praform a 64

Praform y existují p ře d z ro z e n ím 65

M yšlenky a p ojm y jak o o b ra zy p rafo rem 65

P oznání prafo rem 66

Praform a je m o u d ro s t 66

H ádes - b o h atstv í é te ru 67

T člo jak o z rcadlový o b ra z d u še 68

B oh o v é js o u p a stý ři lid í 68

Tajem ství s tv o ře n í č lo v ěk a 69

T ři d im e n z e 69

B ohové p la n e t a b o h o v é stv o řitelé lid í 70

V znikají in d iv id u áln í duše

ze světové d u še? 71

Velké z a p o m n ě n í a ro z p o m ín á n í 73

III • D U Š E

Látka, z n íž je u tk á n a d u še 78

Tvoří duše h m o tu ? 82

C o je duše? 82

Vývoj d u še n a zem i 83

N e b e či p ek lo (výzkum sm rti) 84

R o zp o lcen o st 84

C o je to sm rt? 84

D u še je n e sm rte ln á 87

Z lo je d o b ro v jin é m h ávu 88

H ádes: Ž iv o t v pekle,

je h o ž jsm e sam i strůjci 89

Z ro z e n í d u še 91

Velké p ro m íc h án í 91

Z ro z e n í člověka 92

T č lo 9 6

S o k ra tů v d a im ó n 9 6

P o tře b a šílen o sti 9 8

B u d e m e z n o v u z ro z e n i 99

Z n o v u zro z en í jak o zvíře 99

Z n o v u zro z en í v b o ž í p o d o b ě 103

Ú čel z n o v u z ro z e n í 104

Ž iv o t z n a m e n á ro z p o m ín á n í n a z ásv ětí 105

V zp o m ín án í n a věčn o st 105

IV • Ž I V O T

D u še se m u s í o č is tit o d těle sn o sti 110

V zájem né ovlivňování d u še a těla 112

V ěčný p ro b lém tělo -d u še 114

Velké h led án í 115

R o z p o m ín á n í 118

K rása je klíč к z ásv ětí 118

B ůh krásy 121

K rásno o so b ě 122

M o u d ří h le d a jí nejvyšší d o b r o 122

S e b e p o zn á n í 123

H le d án í d o b ra v p o zem sk ém světě 124

D o b ro je je d n o ta a m n o h o st 124

Ž iv o t ja k o ta je m n ý z ásv ětn í u č ite l 125

Smysl života 125

R o z p o m ín á n í 126

S tát jak o o d lesk zásvětí 126

Původ p o v o lán í 127


PLATÓNSKA KNIHA MRTVÝCH 9

N evydařený p o b y t v zásvětí 128

Sebevražda 128

H arm o n ie, štěstí, d o b ro

a p rafo rm y 129

Eros - v lásce člověk d ává to n ejlep ší 130

P ro střed n í svět d a im ó n sk é h o 130

M etaxy 130

Pravejce a E ros 131

Psýché 132

G áia 133

E ro tik a 136

P ře d p lato n sk á m ytologie

o Erotovi 136

C h ao s G áia T artaros Eros

Erebos N yx A ith ér H e m éra 137

V -K O N E C

Filosofie, m u d rc a s m rt 144

M o u d ří nefilo so fu jí 144

Ú div 145

P ůvod filosofie 146

S o k rato v a sm rt 146

D a im o n io n 146

N ávrat к b o h ů m 147

Ž iv o t z n a m e n á p říp rav u n a s m r t 147

V ztah ke sm rti 147

Z asvěcení a smrt 148

K o n e c 148

Píseň sm rti 149

B ib lio g rafie

A b e c e d n í rejstřík

150

151
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.