načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Pedagogický proces a jeho řízení - Václav Trojan

Pedagogický proces a jeho řízení

Elektronická kniha: Pedagogický proces a jeho řízení
Autor:

Publikace se obrací na široké publikum z kruhů pedagogických i nepedagogických se zcela jasným záměrem – získat pro popisovanou a analyzovanou problematiku co nejširší počet ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  225
+
-
7,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Počet stran: 90
Rozměr: 23 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-747-8539-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace se obrací na široké publikum z kruhů pedagogických i nepedagogických se zcela jasným záměrem – získat pro popisovanou a analyzovanou problematiku co nejširší počet spřízněných duší. Částečně vychází z textu Pedagogický proces a jeho řízení (Trojan, 2012), publikace je ovšem jinak strukturována a v neposlední řadě jsou reflektována aktuální témata odrážející situaci první poloviny roku 2014.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Václav Trojan - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PedAgogicKý Proces

A jeHo Řízení

Václav Trojan

P

e

d

a

g

o

g

i

c

k

ý

p

r

o

c

e

s

a

j

e

h

o

ř

í

z

e

n

í Predmetná publikácia sa vyznačuje aktuálnosťou a pragmatickým prístupom autora k problematike riadenia pedagogického procesu. Pridanou hodnotou publikácie je spôsob jej spracovania. Svojim obsahom totiž oslovuje okrem riaditeľov škôl a ostatných pedagogických zamestnancov aj študentov učiteľstva, nielen z odboru Školský manažment a Manažment vzdelávania, ktorý zabezpečuje Centrum školského manažmentu Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Do okruhu záujemcov o túto publikáciu možno tiež zaradiť zákonných zástupcov žiakov, ale aj laickú verejnosť. doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD., mim. prof., katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Univerzita Komenského v Bratislave Monografiu „Pedagogický proces a jeho řízení“ autora Václava Trojana možno vnímať ako reakciu na proklamovanú politiku potreby zabezpe - čovania náležitej kvality škôl a nimi poskytovaného vzdelávania a všeobecne uznávanej významnosti úrovne pedagogického riadenia na výsledky školy. Veľkým prínosom tejto práce je, že autor sa pri spracovávaní predmetnej problematiky nezameriava ani tak na teoretické východiská pedagogického riadenia, ale otvorene, možno povedať že až nebojácne, pomenováva aktuálne problémy, s ktorými sme konfrontovaní v realite aktuálnej praxe škôl a školských zariadení. V tejto súvislosti kriticky poukazuje na negatívne praktiky a provokatívne podnecuje otvorenú odbornú diskusiu príslušných problémov. V monografii prezentované spracovanie problematiky riadenia pedagogického procesu na školách je založené na dlhodobých autorových profesijných skúsenostiach na rôznych postoch, od postu učiteľa, cez post riaditeľa školy, až po posty lektora vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a výskumného pracovníka. Je tu reflektovaná vlastná prax autora ale aj zdieľanie názorov a skúseností ďalších odborníkov – učiteľov, členov predmetových komisií, riaditeľov, zástupcov riaditeľov – a v neposlednom rade aj jeho vedecko-výskumná činnosť. prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ISBN978-80-7478-539-9

Kniha dostupná také

v elektronické podobě

Hospitační

činnost

Řízení změny

Autoevaluace

K

v

a

li

t

n

í

š

k

o

la

F

u

n

k

c

e

š

k

o

ly

Školní řád

Š

V

P

Pedagogicky_obalka_Sestava 1 26.8.14 12:54 Stránka 1


Pedagogický proces a jeho řízeníPedagogický proces

a jeho řízení

Václav Trojan


Vzor citace: TROJAN, V. Pedagogický proces a jeho řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer,

2014. 92 s.

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Trojan, Václav

Pedagogický proces a jeho řízení / Václav Trojan. –Praha : Wolters Kluwer, 2014. –92 s.

–(Řízení školy)

ISBN 978-80-7478-539-9

37.0 * 37.0:005.6 * 371.2 * 371.1 * 37.011/.012

–výchova a vzdělávání

–kvalita vzdělávání

–kurikulum

–management školy

–pedagogická evaluace

–monografie

371 –Školství (organizace) [22]

© Wolters Kluwer, a. s., 2014

ISBN 978-80-7478-539-9 (brož.)

ISBN 978-80-7478-540-5 (pdf)

ISBN 978-80-7478-541-2 (mobi)


Obsah

O knize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kapitola první

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Kapitola druhá

Získání žáka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 Podle čeho si rodiče vybírají školu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2 Kvalitní, nebo správná?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3 Determinanty pedagogického procesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4 Funkce školy a její očekávaný vývoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.5 Pravidla školy, školní řády. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kapitola třetí

Udržení žáka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.1 Základní vymezení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2 Lidé ve škole a jejich rozvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.3 Učitel jako vzor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Kapitola čtvrtá

Kultivace žáka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.1 Pedagogický proces jako základní činnost školy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.2 Školní vzdělávací program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.3 Data, výzkumy – obavy a očekávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.4 Strategie řízení změny v pedagogickém procesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.5 Autoevaluace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.6 Každodenní pedagogické řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.7 Hospitační činnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Seznam obrázků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Seznam použité literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Věcný rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5


O knize

Publikace Pedagogický proces a jeho řízení se věnuje této základní činnosti školy.

Je to právě česká škola, která je v poslední době konfrontována se změnami ve

společnosti a která se dostává do nezáviděníhodného postavení. Na jedné straně

je po škole požadována kontinuita, vedení žáků k tradičním hodnotámslouží

cím veřejnému zájmu, na druhé straně je jí vyčítána setrvačnost, vzdalování se

od života a pomalá reakce na požadavky zaměstnavatelů. Nelze nyníodhad

nout, zdali právě tento neoliberální pohled nutící školu reagovat na módníkrát

kodobé vlny a neumožňující jí věnovat se skutečné kultivaci žáků nakonec

převáží. Jisté je, že velká část společnosti o škole příliš neuvažuje, popř. se

nechává ovlivňovat zkresleným mediálním obrazem.

Autor uchopil problematiku netradičním způsobem. Knihu rozdělil na tři

základní části (získání, udržení a kultivace žáka), aby ukázal proces práce školy

s jejími žáky v celé plasticitě.

Pedagogický proces je nahlížen z několika úhlů pohledu. Nechybí samozřejmě

široký kontext a dílčí aspekty ovlivňující české školy, reflexe současného stavu

a v neposlední řadě je pozornost čtenáře obrácena na každodenní řízenípeda

gogického procesu. Ambicí knihy je nejen podat základní přehled a různé úhly

pohledu, ale zejména klást otázky a nutit k přemýšlení. Škola a její žáci jsousku

tečně tím nejcennějším pokladem společnosti, ať budeme zastávat jakýkoli

názor na uspořádání světa.

6


KAPITOLA PRVNÍ

Úvod

Vjednom městě byly již léta dvě základní školy. Přibližně stejně staré, přibližně

stejně veliké, na přesných údajích nakonec úplně nezáleží. Na první pohled

zkrátka školy podobné svým určením, množstvím žáků apracovníků ioblastí

činnosti dlouho dělaly podobným způsobem svoji práci.

Dnes je tomu jinak. Většina obyvatel města, alespoň těch, kteří se zajímajíznejrůznějších důvodů odění ve škole, dnes cítí, že se školy postupně začínajíodlišovat. Do jedné je radost přijít, na první pohled zní vyzařuje to, co zdobré školy

vyzařovat má – pravidla, vyvážení modernosti atradice, otevřenost aslušnost.

Ta druhá jakoby stojí na místě nebo jde někam pryč, někam zpátky. Přitom obě

dvě mají dělat stejnou práci. Dostaly stejnou příležitost vytvořit svůj vzdělávací

program, přizpůsobený místním podmínkám, sboru, možnostem. Ona práce se

totiž dá dělat mnoha způsoby. Nebo alespoň – dobře, nebo špatně.

Práce ve školství má jednu nevýhodu – výsledky jsou patrny až za dlouhou

dobu. Možná proto při stanovování státních priorit tak často dostává přednost

doprava, zemědělství či průmysl. Každá ztěchto oblastí ovšem staví (aniž si to

někdy uvědomuje či přizná) na kvalitních lidech, kteří prošli školou či několika

školami. Není otázkou, zdali úroveň aspolečenská podpora škol je důležitá,

nebo není. Otázka zní, kdy si společnost uvědomí, že důležitá anezbytná

skutečně je.

Školství je současnou společností reflektováno jako neproblémová oblast,zprůzkumů veřejného mínění vyplývá vysoká míra spokojenosti se stavem školství (Černý, Greger, Walterová, 2011). Vdohledné době se tedy nestane možná snaha ořešení aktuální situace politickým problémem, který by oslovil potřebnou část

voličů. Přitom je na druhé straně patrné vysoké očekávání (zejména mladégenerace) od školského systému, neboť počet mladých lidí očekávajících dosažení

vysokoškolského vzdělání rapidně stoupá (Koucký, Bartušek, Kovařovic, 2010).

Přestože všechny významné politické strany mají podporu školství ve svém

programu, plní někdy resort roli jakéhosi úložiště politiků (Dvořáková, 2012).

Pojďme zahájit studium pedagogického procesu úplně jinak, zjiného místa.Máli pedagogický proces vůbec začít, musí být naplněno více předpokladů.

Budeme nahlížet na pedagogický proces různýma očima. Budeme rozebírat,

proč dítě do školy přijde, tedy jak si je má škola získat. Stejně tak, aje to pro

mnohé školy fatální otázka, jak ožáka nepřijít vkonkurenci ostatních škol. Co

7


má tedy dělat každý pracovník školy, aby si žáka škola mohla udržet? Teprve

potom je možné klást na stůl otázky, jak žáka kultivovat, nyní lze hovořit

opravdu opedagogickém procesu vpravém slova smyslu, ojeho podmínkách,

aspektech, kontrole aevaluaci.

Některé pasáže ztohoto důvodu budou zcela záměrně pracovatskondicionálem, podmiňovacím způsobem. Je tomu tak – bylo by hloupé nepoukázat na

něco nesprávně nastavené aotevřeně nepojmenovat chybu, popř. neříci, jak by

mohl stávající stav vypadat, byly-li by podmínky jinak nastaveny.

Příkladem mohou být tolikrát zmiňované finance. Co by se stalo, kdyby bylo

pro školství vyhrazeno ze státního rozpočtu více peněz? Pro mnoho škol by se

vsoučasně nastaveném systému nestalo vlastně nic. Dokud nedojde kzásadní

změně zákoníku práce, pojetí výkonu funkce ředitele ajeho pravomocí, definici

kvality školy – nestane se nic. Apřiznejme si, že to vždy velkému množstvíprůměrných lidí vyhovovalo, vyhovuje ajistě vyhovovat bude. Fakticky potom

existuje nepřítel třeba vpodobě ministerstva, které dává málo finančníchprostředků ana které je možno zlořečit, ale ve skutečnosti čeká veliká částpedagogů na onoho pověstného Godota.

Kniha zajisté nebude vybízet kobčanské neposlušnosti. Autor jen nechce zavírat

oči apřehlížet citlivá místa, na nichž mu dosud záleží. Naopak chce pomoci

všem zmíněným čtenářským skupinám, aby se mohly správně orientovat ve

stávajících podmínkách apravidlech.

Publikace Pedagogický proces a jeho řízení se obrací na široké publikum

zkruhů pedagogických inepedagogických se zcela jasným záměrem – získat

pro popisovanou aanalyzovanou problematiku co nejširší počet spřízněných

duší. Částečně vychází ztextu Pedagogický proces ajeho řízení (Trojan, 2012),publikace je ovšem jinak strukturována avneposlední řadě jsou reflektovánaaktuální témata odrážející situaci první poloviny roku 2014.

Autor předpokládá využití zejména těmi cílovými skupinami:

 ředitelé škol aostatní pedagogičtí pracovníci,

 studenti fakult vzdělávajících učitele (nejen studenti oborů Školskýmanagement aManagement vzdělávání),  pracovníci státní správy zabývající se školstvím, politici, inspektořiizřizovatelé škol,  zájemci odanou problematiku mimo uvedené skupiny, videálním případě

také rodiče žáků.

Pedagogický proces je autorem chápán jako komplexní systematické edukační

působení školy ajejích pracovníků na jednotlivé žáky, děti. Termín je volen

záměrně zněkolika důvodů:

 tradiční označení (ač vněkterých pramenech se objevuje komplexnějšítermín edukační proces), 8 PEDAGOGICKÝ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist