načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989 – Blanka Kudláčková

Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989
-7%
sleva

Kniha: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989
Autor: Blanka Kudláčková

Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  432 Kč 402
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
13,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Trnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 441
Rozměr: 170x240
Úprava: faksimile, fotografie, tabulky.
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání
Jazyk: slovensky
Téma: vzdělání, vývoj po r. 1945
Datum vydání: 30.10.2019
ISBN: 978-80-5680-369-1
EAN: 9788056803691
Ukázka: » zobrazit ukázku
Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Skratky použité v texte.............................................................................11

Úvod ...........................................................................................................13

I. METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ, SPOLOČENSKO-POLITICKÝ

A HISTORICKO-FILOZOFICKÝ KONTEXT

1. Zacielenie monografie, historicko-pedagogické a metodologické

východiská

(Blanka Kudláčová)...............................................................................18

1.1 Špecifiká v historicko-pedagogickom bádaní obdobia

socializmu.....................................................................................19

1.2 Metodologické prístupy v skúmaní nedávnej minulosti ............22

1.3 Stav historicko-pedagogického bádania na Slovensku

po roku 1989.................................................................................25

2. Spoločensko-politický a historický kontext

(Peter Jašek)..........................................................................................35

2.1 Obdobie stalinizmu na Slovensku (1948 - 1953) .......................38

2.2 Bratislavské predjarie v 60. rokoch............................................. 42

2.3 Rok 1968 ako míľnik komunistického režimu na Slovensku ....45

2.4 Slovensko v rokoch tzv. normalizácie......................................... 48

2.5 Pád komunistického režimu ........................................................ 52

3. Socialistický totalitarizmus v strednej Európe v rokoch

1945 - 1989. Filozofický rozbor

(Andrej Rajský) ......................................................................................59

3.1 Karl Jaspers: panstvo masy ........................................................ 61

3.2 Hermann Broch: masové šialenstvo............................................ 63

3.3 Hannah Arendtová: idea permanentnej revolúcie .......................66

3.4 Jan Patočka: mravnosťou proti rezignácii................................... 72

3.5 Ladislav Hanus: dialógom za pluralizmus.................................. 75

Záver......................................................................................................78

5


Obsah

IL VÝVOJ A RECEPCIA PEDAGOGICKÉHO MYSLENIA

4. Vývoj pedagogického myslenia a pedagogický diskurz

(Milan Krankus) .................................................................................. 82

4.1 Diskusie o orientácii pedagogiky v období zápasu

o politický charakter štátu (1945 - 1948).................................. 82

4.2 Pedagogika v stalinskom období budovania socializmu

(1948- 1953) ............................................................................. 87

4.3 Obdobie úsilia o rozvoj socialistickej školy a pedagogiky

(1953- 1963) ............................................................................. 91

4.4 Požiadavky na vedecký charakter socialistickej pedagogiky

a rozvoj pedagogického myslenia (1963 - 1967)..................... 95

4.5 Pedagogika v období snáh o demokratizáciu spoločnosti

a reforiem socialistického systému (1968 - 1969)..................... 98

4.6 Obdobie normalizácie a jej prejavy v pedagogike

(1969- 1973) ............................................................................. 101

4.7 Pedagogika v znormalizovanej totalitnej spoločnosti

a prestavbová kritika školy a pedagogiky (1973 - 1989)......... 105

Záver..................................................................................................... 109

5. Ondrej Pavlík, tvorca socialistickej pedagogiky a reformátor

školstva a vzdelávania po druhej svetovej vojne

(Blanka Kudláčová a Andrea Faktorová)............................................ 113

5.1 Profilovanie a vývoj politického a odborného smerovania

Ondreja Pavlíka...........................................................................115

5.2 Pavlíkové východiská a chápanie pedagogiky v knižných

dielach ......................................................................................... 121

5.3 Pavlíkova spisba v časopise Jednotná škola...............................137

5.4 Pavlíkova reforma školského systému a návrh modelu

jednotnej školy ............................................................................143

Záver..................................................................................................... 146

6. Vývoj pedagogickej reflexie mravnej výchovy

(Marek Wiesenganger a Anna Sádovská) ............................................ 152

6.1 Komunistická pedagogika ako nástroj štátnych

a spoločenských zmien (1945 - 1948)...................................... 152

6.2 Mravná výchova ako nástroj budovania základov nového

režimu (1948- 1953) ................................................................ 155

6.3 Prvé pokusy o systematickú pedagogickú reflexiu mravnej

výchovy (1953 - 1962) ............................................................ 157

6


Obsah

6.4 Pedagogická reflexia mravnej výchovy ako súčasť krízy

pedagogiky (1962 - 1969)...........................................................160

6.5 Mravná výchova ako nástroj obnovy základov režimu

(1969- 1973) ..............................................................................163

6.6 Neúspešné pokusy o teoreticko-aplikačnú systematizáciu

mravnej výchovy (1973 - 1989) ............................................... 164

Záver..................................................................................................... 167

7. Etablovanie slovenskej špeciálnej pedagogiky v ére socializmu

a jeho paradoxy

(Viktor Lechtá)...................................................................................... 173

7.1 Etablovanie špeciálnopedagogickej (inštitucionálnej)

starostlivosti ................................................................................174

12 Etablovanie systému vzdelávania špeciálnych pedagógov ....... 178

7.3 Etablovanie špeciálnej pedagogiky ako vedného odboru ..........181

Záver..................................................................................................... 188

8. Pedagogické časopisy s dôrazom na Učiteľské noviny

(Zuzana Lopatková)..............................................................................190

8.1 Prehľad pedagogickej tlače na Slovensku v rokoch

1945- 1968 ................................................................................ 190

8.2 Prehľad pedagogickej tlače na Slovensku v rokoch

1969- 1989 .................................................................................199

8.3 Učiteľské noviny v rokoch 1951 - 1989 (obsahová analýza) ... 202

8.4 Prehľad pedagogickej tlače na stránkach Učiteľských novín

(1951 - 1989) ..............................................................................212

Záver.....................................................................................................215

III. ŠKOLSKÁ POLITIKA, FORMÁLNE VZDELÁVANIE

A VÝCHOVA, VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

9. Školstvo a školský systém na Slovensku v rokoch 1945 - 1989

(Milan Krankus) ...................................................................................218

9.1 Zápas o štátnu a jednotnú školu (1945 - 1948)......................... 218

9.2 Zákon o základnej úprave jednotného školstva č. 95/1948

zo dňa 21. apríla 1948 ................................................................ 220

9.3 Zákon o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov č. 31/1953 Zb.

zo dňa 24. apríla 1953 ................................................................ 223

9.4 Zákon o sústave výchovy a vzdelávania č. 186/1960 Zb.

z 15. decembra 1960 ................................................................... 225

7


Obsah

9.5 Dokument Ďalší rozvoj československej výchovnovzdelch’acej

sústavy a zákon o sústave základných a stredných škôl

č. 29/1984 zo dňa 22. marca 1984 ..............................................228

Záver.....................................................................................................230

10. Vzdelanie v kultúrnej politike „nového Slovenska64

(Elena Londáková) ...............................................................................234

10.1 Postavenie školstva a formovanie jeho princípov

v prenatálnej „budovateľskej“ ére..............................................234

10.2 Postoj českých elít k vývoju školy a hlavné zdroje odborného

a politického diskurzu ................................................................ 237

10.3 Viera a zodpovednosť slovenskej kultúrnej inteligencie.............239

10.4 Prvé koncepty komunistickej kultúrnej politiky ....................... 243

Záver.....................................................................................................246

11. Povojnový vývoj školstva z hľadiska tradícií reformného

pedagogického hnutia

(Eduard Lukáč).....................................................................................248

11.1 Snahy o uplatnenie výsledkov reformného pedagogického

hnutia v nových spoločensko-politických podmienkach ..........249

11.2 Kritika predstaviteľov reformného pedagogického hnutia

a ich aktivít z pozícií novej ideológie.........................................254

11.3 Reflexia reformných myšlienok v pedagogickej a laickej

verejnosti v období obrodného procesu .....................................256

Záver.....................................................................................................262

12. Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku v kontexte politiky

Komunistickej strany Československa v rokoch 1948 - 1953

(Soňa Gabzdilová) ................................................................................266

12.1 Politický zápas o charakter vysokých škôl.................................266

12.2 Vznik a kompetencie Štátneho výboru pre vysoké školy .........275

12.3 Rozširovanie siete vysokých škôl ..............................................276

12.4 Previerky študentov a pedagógov v procese „demokratizácie“

vysokých škôl..............................................................................280

12.5 Štátne kurzy pre prípravu pracujúcich na vysoké školy

a zavedenie ideovo-politického vzdelávania............................. 283

Záver..................................................................................................... 287

13. Akademická príprava učiteľov v rokoch 1945 - 1968

(Janka Medveďová)..............................................................................289

13.1 Vznik pedagogických fakúlt.......................................................290

8


Obsah

13.2 Učiteľské vzdelávanie v rokoch 1946 - 1950 ............................292

13.3 Reforma štúdia na pedagogických fakultách ............................ 298

13.4 Vzdelávanie učiteľov na vyšších pedagogických školách

a vysokých školách pedagogických ...........................................300

13.5 Organizácia vzdelávania a prípravy učiteľov v rokoch

1968- 1989 .................................................................................304

Záver..................................................................................................... 311

14. Vyučovanie náboženstva v školách v rokoch 1948 - 1989

(Pavol Jakubčin)...................................................................................314

14.1 Zásahy voči vyučovaniu náboženstva v 50. a 60. rokoch .........315

14.2 Krátkodobé uvoľnenie pomerov počas obrodného procesu.....322

14.3 Obnovenie tvrdého prístupu v období normalizácie ................. 323

14.4 Mierne uvoľnenie pomerov v druhej polovici 80. rokov

20. storočia ..................................................................................331

Záver.....................................................................................................333

15. Systém výchovného poradenstva

(Kristína Liberčanová) ........................................................................ 335

15.1 Vývoj výchovného poradenstva po obnovení ČSR................... 335

15.2 Zápas o vedu a výskum v oblasti výchovného poradenstva.....337

15.3 Profesionálna výchova a príprava na povolanie

v socialistickom školstve............................................................ 339

15.4 Nová sústava výchovného poradenstva v období

normalizácie ................................................................................342

Záver.....................................................................................................351

IV. VÝCHOVA VO VOĽNOM ČASE

A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O DETI A MLÁDEŽ

16. Neformálna edukácia v povojnovom období a v období

socializmu

(Janette Gubricová)..............................................................................356

16.1 Neformálna edukácia v povojnovom Československu

v rokoch 1945- 1948 ................................................................. 356

16.2 Vývoj detskej a mládežníckej organizácie po februárových

udalostiach v roku 1948 ............................................................. 359

16.3 Vznik a činnosť Socialistického zväzu mládeže

po roku 1968 ................................................................................372

Záver..................................................................................................... 384

9


Obsah

17. Záujmové činnosti žiakov špeciálnych škôl v období socializmu

(Naďa Bizová) ....................................................................................

17.1 Ideologický život špeciálnej školy ...........................................

17.2 Príležitostná záujmová činnosť ...............................................

17.3 Pravidelná záujmová činnosť..................................................

17.4 Záujmová činnosť v 80. rokoch ako prostriedok integrácie ....

Záver ..................................................................................................

386

390

392

395

396

397

18. Sociálna starostlivosť o deti, mládež a rodinu

(Ivana Šuhajdová) ................................................................................399

18.1 Sociálna situácia v rokoch 1945 - 1968 ....................................399

18.2 Sociálna starostlivosť o deti, mládež a rodinu

v rokoch 1945- 1968 ................................................................. 403

18.3 Sociálna situácia v rokoch 1969 - 1989 .....................................408

18.4 Sociálna starostlivosť o deti, mládež a rodinu

v rokoch 1969- 1989 ................................................................. 412

Záver.....................................................................................................419

Menný register..........................................................................................422

O autoroch ................................................................................................ 428

Obrázková príloha 435

10
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.