načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Otopné plochy - Otopná tělesa - Jiří Bašta

  > > > > Otopné plochy  
Otopné plochy - Otopná tělesa

Kniha: Otopné plochy - Otopná tělesa
Autor:

Knížka vychází jako druhé přepracované vydání publikace Otopné plochy. Je určena především technické veřejnosti z oborů Techniky prostředí zaměřené na vytápění a vývoj v ...


Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  282
+
-
ks
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  301 Kč
6%
naše sleva
9,4
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ČVUT Praha
Rok vydání: 09.05.2016
Počet stran: 204
Rozměr: 210x297
Úprava: tran : ilustrace (některé barevné)
Vydání: 2. přepracované vydání
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-01-05943-2
EAN: 9788001059432
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Knížka vychází jako druhé přepracované vydání publikace Otopné plochy. Je určena především technické veřejnosti z oborů Techniky prostředí zaměřené na vytápění a vývoj v oblasti otopných ploch, projektantům a rovněž i studentům absolvujícím v závěru studia úzce specializovaný předmět Otopné plochy.

Předmětná hesla
Vytápění
topná tělesa
Kniha je zařazena v kategoriích
Jiří Bašta - další tituly autora:
Velkoplošné sálavé vytápění -- podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení Velkoplošné sálavé vytápění
Bašta, Jiří
Cena: 84 Kč
Velkoplošné sálavé vytápění -- podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení Velkoplošné sálavé vytápění
Bašta, Jiří
Cena: 84 Kč
Člověk a prostředí Člověk a prostředí
Bašta, Jiří; Hrdlička, František; Kolářová, Helena
Cena: 305 Kč
Hydraulika a řízení otopných soustav Hydraulika a řízení otopných soustav
Bašta, Jiří
Cena: 414 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ОВЅАН
1. Ú V O D ............................................................................................................................................ 9
2. H IS T O R IE O T O P N Ý C H P L O C H...........................................................................................10
3. P O H O D A P R O S T Ř E D Í V E V Y T Á P Ě N É M P R O S T O R U................................................18
3.1 T eplota v n itřn íh o vzduchu a pohoda prostředí
3.2 T eplota o k o ln íc h p loch a pohoda prostředí
3.3 Proudění ve vytápěném prostoru a pohoda prostředí
4. R Y C H L O S T N Í A T E P L O T N Í P O LE V O K O L Í O T O P N É H O T Ě L E S A.....................30
4.1 R ychlostní pole
4.2 T e p lo tn í pole
5. T E P E L N Á R O V N O V Á H A V Y T Á P Ě N É H O P R O S T O R U..............................................40
5.1 Převážně ko n ve kčn í vytápění
5.2 Převážně sálavé vytápění
6. S D ÍL E N Í T E P L A U O T O P N Ý C H T Ě L E S........................................................................... 45
6.1 S d íle n í tepla ko n ve kcí
6.1.1 Přestup tepla na straně vzduchu
6.1.2 Přestup tepla na straně v o d y
6.2 Sdílení tepla vedením
6.3 T e rm ická účinnost žebra a v y u ž ití rozšířené přestupní p lo ch y
6.4 S dílení tepla sáláním
6.5 T e p e ln ý v ý k o n otopného tělesa
6.6 Tepelná izolace na o bvodové kon stru kci za o to p n ým tělesem
6.6.1 P oužití A L fó lie u pevných ob vo d o vých konstrukcí
6.6.2 P oužití A L fó lie u prosklených o b vo d o vých konstrukcí
7. D R U H Y O T O P N Ý C H T Ě L E S.................................................................................................83
7.1 Č lánková otopná tělesa a je jic h ty p y
7.1.1 O d litk y ze šedé lit in y
7.1.2 Tělesa ze s litin h lin ík u
7.1.3 V ý lis k y z ocelových plechů
7.2 Desková otopná tělesa a je jic h ty p y
7.2.1 H y d ra u lic k é p ro pojení u deskových oto p n ých těles
7.3 T ru b k o v á otopná tělesa a je jic h ty p y
7.4 K o n v e k to ry a je jic h ty p y
7.4.1 V ý m ě n ík tepla - o to p n ý článek
7.4.2 S kříň kon ve kto ru
7.4.3 V ýd echová m řížka
7.4.4 M ik ro b iá ln í m ik ro k lim a u oto p n ých těles
7.5 P řipojení oto p n ých těles
7.5.1 P řip o je n í d eskových otopných těles
7.5.2 P řip o je n í člá n ko vých oto p n ých těles
7.5.3 P řip o je n í tru b ko vých oto p n ých těles
-7 -

8. C H A R A K T E R IS T IK Y O T O P N Ý C H T Ě L E S ........................................................................122
8.1 G eom etrické c h a ra k te ris tik y
8.2 T e p lotechnické c h a ra k te ris tik y
8.3 Provozní ch a ra kte ristiky
9. M Ě Ř E N Í V O B O R U O T O P N Ý C H T Ě L E S ...........................................................................138
9.1 M čře n í základních param etrů oto p n ých těles
9.1.1 Váhová metoda
9.1.2 E le k tric k á metoda
9.2 Zkušební kom ora
10. N Á V R H A V Ý P O Č E T O T O P N Ý C H T Ě L E S........................................................................149
10.1 K la s ic k ý návrh otopného tělesa
10.2 B ila n č n í návrh otopného tělesa
1 1 .O M E Z U J ÍC Í V L I V Y V Ý K O N U O T O P N Ý C H T Ě L E S...................................................... 156
11 .1 Z á kla d n í v zta h y p ro přepočet tepelného v ý k o n u oto p n ých těles
11.2 Přepočtové součinitele
11.2.1 O p ra v n ý so u čin ite l na te p lo tn í rozdíl
1 1.2.2 O p ra v n ý so u činitel na p řip o je n í tělesa
11.2.3 O p ra vn ý so u čin ite l na úpravu o k o lí
1 1.2.4 O p ra vn ý so u činitel na počet článků
11.2.5 O p ra v n ý so u čin ite l na um ístění tčlesa v prostoru
1 1.3 Přepočtové n o m o g ram y a je jic h p o u žití
11.3.1 P říklad к obr. 1 1.20 - bod v nom ogram u I
11.3.2 P říklad к obr. 11.20 - bod v nom ogram u 2
11.3.3 P říklad к obr. 11.20 - bod v nom ogram u 3
12. P O V R C H O V Á Ú P R A V A O T O P N Ý C H T Ě L E S..................................................................181
13. K O R O Z E O T O P N Ý C H T Ě L E S................................................................................................186
13.1 Š ko d y způsobené korozí
13.2 P říčin y koroze
13.3 Smíšené instalace
13.4 Ochrana p ro ti korozi
14. U P E V Ň O V A C Í T E C H N IK A O T O P N Ý C H T Ě L E S............................................................194
14.1 U pevnění nosných p rv k ů na ze ď
14.2 U pevnění nosných p rv k ů na podlahu
14.3 U pevnění nosných p rv k ů do zdivá
14.4 U pevnění deskových oto p n ých těles
14.5 U pevnění člá n ko vých oto p n ých těles
L IT E R A T U R A.....................................................................................................................................201


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.