načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále - Miloslava Kameníková; Miroslava Kyasová

Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále

Elektronická kniha: Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále
Autor: Miloslava Kameníková; Miroslava Kyasová

Příručka shrnuje rady porodním asistentkám při poskytování ošetřovatelské péče o rodičku a novorozence na porodním sále. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  119
+
-
4
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2003
Počet stran: 89
Rozměr: 21 cm
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Gynekologie. Porodnictví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2003
ISBN: 80-247-0285-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka shrnuje rady porodním asistentkám při poskytování ošetřovatelské péče o rodičku a novorozence na porodním sále.

Popis nakladatele

Příručka obsahuje 40 diagnóz, se kterými se porodní asistentka v péči o těhotnou ženu a na porodním sále setkává, včetně problémů s novorozencem. Pomůže nasměrovat ošetřovatelskou péči a vybrat vhodné intervence (závisející na aktuálním stavu klientky a schopnostech porodní asistentky).

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Přehled použitých zkratek .......................................... 7

Předmluva ........................................................ 9

1 Ošetřovatelský proces na porodním sále .......................... 11

2 Nejčastější ošetřovatelské diagnózy na porodním sále u rodičky .... 14

2.1 Bolest ...................................................... 14

2.2 Deficit péče o zdraví ......................................... 16

2.3 Narušená verbální komunikace ................................ 17

2.4 Nedostatečná nebo žádná spolupráce rodičky ................... 19

2.5 Nedostatek informací ........................................ 20

2.6 Porucha dýchání ............................................ 21

2.7 Porucha hybnosti ............................................ 23

2.8 Porucha integrity tkáně ....................................... 24

2.9 Porucha spánku ............................................. 25

2.10 Porucha tkáňové perfuze ..................................... 26

2.11 Porucha v přijetí rodičovské role .............................. 28

2.12 Porucha výživy ze sníženého příjmu stravy ..................... 29

2.13 Porucha výživy ze zvýšeného příjmu stravy .................... 30

2.14 Průjem ..................................................... 31

2.15 Retence moči ............................................... 32

2.16 Smutek ..................................................... 33

2.17 Snížené sebepojetí ........................................... 35

2.18 Snížení objemu tělesných tekutin .............................. 37

2.19 Snížení výkonnosti .......................................... 39

2.20 Snížený srdeční výdej ........................................ 40

2.21 Stav duševní tísně ........................................... 42

2.22 Strach ...................................................... 43

2.23 Únava ..................................................... 45

2.24 Úzkost ..................................................... 46

2.25 Vliv nesprávného individuálního přístupu na léčebný režim ...... 48

2.26 Zácpa ...................................................... 49

2.27 Zhoršená průchodnost dýchacích cest .......................... 50

2.28 Ztížené rozhodování ......................................... 52

2.29 Zvýšená tělesná teplota – hypertermie ......................... 53

2.30 Zvýšení objemu tělesných tekutin – otoky ...................... 54


3 Nejčastější ošetřovatelské diagnózy na porodním sále u plodu

a novorozence .................................................. 56

3.1 Porucha adaptace novorozence na porodním sále ................ 56

3.2 Porucha růstu a vývoje plodu ................................. 58

3.3 Porucha termoregulace u novorozence ......................... 60

3.4 Porucha výměny plynů u plodu ............................... 61

3.5 Riziko aspirace u novorozence ................................ 62

3.6 Riziko poranění plodu ....................................... 64

4 Nejčastější ošetřovatelské diagnózy na porodním sále u rodičky

a novorozence .................................................. 65

4.1 Neefektivní kojení ........................................... 65

4.2 Přerušené kojení ............................................ 66

4.3 Riziko infekce .............................................. 68

5Příklady použití ošetřovatelských diagnóz ........................ 70

5.1 Bolest v souvislosti s děložními kontrakcemi ................... 70

5.2 Deficit péče o zdraví v důsledku kouření ....................... 71

5.3 Nedostatek informací o průběhu porodu ........................ 72

5.4 Porucha integrity tkáně v důsledku epiziotomie ................. 72

5.5 Riziko infekce v důsledku zavedení flexily ..................... 73

5.6 Smutek v důsledku intrauterinního úmrtí plodu ................. 73

5.7 Snížení objemu tělesných tekutin v důsledku poporodního

krvácení .................................................... 75

5.8 Stav duševní tísně v důsledku porodu postiženého dítěte ......... 76

5.9 Strach z aplikace oxytocinu posilujícího děložní kontrakce ....... 77

5.10 Únava v souvislosti s porodem ................................ 78

6 Nejčastější lékařské diagnózy a k nim doporučené diagnózy

ošetřovatelské ................................................... 79

Literatura ......................................................... 82

Slovníček cizích slov ............................................... 83

Přílohy ............................................................ 85


PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

APTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas

AT III antitrombin III

ATB antibiotika

CRP C-reaktivní protein

DIC diseminovaná intravaskulární koagulopatie

FDP fibrin degradační produkty

GIT gastrointestinální trakt

Hb hemoglobin

Htk hematokrit

i.v. intravenózně, intravenózní

IUGR nitroděložní růstová retardace plodu

KO krevní obraz

KP konec pánevní

KTG kardiotokograf

NST non stres test

OZT oxytocinový zátěžový test

P pulz

pH kyselost

RDS syndrom respirační tísně novorozence

SAG streptokok agalaktie

s. c. sectio caesarea (císařský řez)

STD pohlavně přenosné choroby

TK krevní tlak

TT tělesná teplota

UTZ ultrazvuk

VEX vakuumextraktor

VVV vrozené vývojové vady plodu

Přehled použitých zkratek 7


8 Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále


PŘEDMLUVA

Milé kolegyně,

dostává se vám do rukou kapesní průvodce Ošetřovatelské diagnózy na po

rodním sále. Cílem tohoto průvodce je poskytnout porodním asistentkám po

můcku, která přispěje ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o rodičku a novo

rozence.

Publikace obsahuje 39 abecedně řazených ošetřovatelských diagnóz, se kte

rými se porodní asistentka v péči o rodičku a novorozence na porodním sále

setkává. U každé ošetřovatelské diagnózy je uvedena její charakteristika

a možná příčina tohoto stavu. Následují charakteristické projevy, které jsou

pro danou ošetřovatelskou diagnózu nejtypičtější, vám pomohou při jejím ur

čení. Cíle a výsledná kritéria přispějí k nasměrování ošetřovatelské péče, tzn.

jakého výsledku chceme ve spolupráci s klientkou dosáhnout. Předpokláda

ného výsledku – cíle dosáhneme prostřednictvím intervencí. Intervence uvá

díme v nejobecnějším a nejširším pojetí. Ne všechny intervence jsou u každé

klientky použitelné. Výběr intervencí závisí na aktuálním stavu klientky, na

podmínkách pracoviště a tvůrčích schopnostech každé porodní asistentky.

U některých ošetřovatelských diagnóz uvádíme příklad jejich použití v kon

krétní situaci.

Jsme si vědomy, že průvodce není vyčerpávající, a přivítáme jakékoliv pod

něty a připomínky. Přejeme si, aby se tato knížka stala „pracovní pomůckou“

každé porodní asistentky.

Autorky

Předmluva 9


Ošetřovatelský proces na porodním sále 11

1 OŠETŘOVATELSKÝ PROCES

NA PORODNÍM SÁLE

Cílem pracovního kolektivu na porodním sále je poskytování kvalitní péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu a efektivní spolupráce s rodičkou a jejími nejbližšími. Ošetřovatelský proces je základní metodou poskytovaní ošetřovatelské péče, vychází z koncepce českého ošetřovatelství. Prostřednictvím ošetřovatelského procesu je zajištěna ošetřovatelská péče, která je odvozena od potřeb jedince, tj. v našem případě těhotné ženy a rodičky. Ošetřovatelský proces představuje několik na sebe navazujících myšlenkových kroků: a) systematické shromažďování informací o ženě a jejích problémech, b) analýzu získaných informací – formulování ošetřovatelské diagnózy, c) plánování péče – formulování cílů a způsobů jejich dosažení (intervencí), d) realizování intervencí, e) hodnocení účinnosti plánu, eventuálně jeho změna. Tyto kroky vytvářejí neustálý koloběh kritického myšlení a jednání porodní asistentky. Získávání informací o problémech a potížích rodičky tvoří základ pro každou další aktivitu porodní asistentky. Nedostatek informací vede k nedostatečné péči. Aby mohla porodní asistentka plánovat přiměřenou péči, potřebuje se od rodičky dovědět informace o tom, co je pro ni životní normou. K získání informací mohou sloužit různé typy anamnestických dotazníků. Příkladem může být anamnestický dotazník podle Gordonové, který je modifikován pro práci porodní asistentky na porodním sále (příloha č. 1), a to včetně monitorování průběhu porodu – porodní křivka (příloha č. 2). Ošetřovatelská diagnóza je rozhodnutím o problému, který vyžaduje ošetřovatelskou intervenci. Ošetřovatelská diagnostika zahrnuje jen takové stavy, které jsou sestry schopny a oprávněny zvládnout. Ošetřovatelská diagnóza je klinický úsudek o odpovědi jedince, rodiny nebo komunity na aktuální nebo hrozící zdravotní problémy. Je určující pro výběr ošetřovatelských intervencí zaměřených k dosažení cílů a výsledků, za něž je porodní asistentka zodpovědná. Ošetřovatelská diagnóza není totožná s diagnózou lékařskou, týká se nezávislých činností porodní asistentky. Používání ošetřovatelských diagnóz


vybaví porodní asistentku společným jazykem pro rozpoznávání obtíží těhot

ných žen a rodiček, pomůže při výběru ošetřovatelských intervencí a přispěje

též k lepší komunikaci mezi sestrami z různých oddělení. Přesná ošetřovatel

ská diagnóza může sloužit jako standard ošetřovatelské praxe a poskytne ná

vod pro její hodnocení.

Po stanovení ošetřovatelské diagnózy je třeba určit cíl a výsledná kritéria,

která přispějí k nasměrování ošetřovatelské péče. To znamená, jakého vý

sledku chceme ve spolupráci s rodičkou dosáhnout. Intervence jsou úkony

sloužící k dosažení žádoucích výsledků, a proto musí být sděleny ostatním

členům týmu a musí být formulovány zcela jasně. Vymezují další péči o ro

dičku, přizpůsobují se individuálním situacím. Ošetřovatelská péče je pláno

vána přímo s rodičkou a odvíjí se od průběhu porodu, kdy se řeší všechny

problémy, které během porodu nastanou. Porodní asistentka má adresnou

zodpovědnost za rodičku jako celek, ne pouze za nějaký výkon. Vzhledem

k tomu, že každá rodička obvykle má určitý náhled na svůj problém a s péčí

spojuje určitá očekávání, musí být plán, má-li být úspěšný, v souladu s těmito

skutečnostmi. Myšlenka spoluúčasti rodičky na ošetřovatelské péči vyžaduje

změny v myšlení porodní asistentky. Někdy může být velmi obtížné získat ro

dičku pro aktivní spolupráci.

Zavedení ošetřovatelského procesu na porodní sál vyžaduje určité organi

zační změny. Za důležité považujeme zavedení skupinové ošetřovatelské

péče nebo systému primární sestry, kdy má každá rodička „svou porodní asi

stentku“. Tím se stává ošetřovatelská péče individualizovanou, systematic

kou, aktivní a adresnou. Rodička se cítí v centru zájmu celého ošetřova

telského týmu a sehrává aktivní roli v průběhu vlastního porodu. Míra

tohoto interaktivního procesu, kdy rodička je aktivním účastníkem, je ovliv

ňována jejím vlastním pohledem na zdraví, odvíjí se od jejího stupně sebe

poznání, od jejího vnímání potřeby péče a také od kvality vzájemného vztahu

s porodní asistentkou. Individualizovaná péče o rodičku vyžaduje tvořivý pří

stup, odborný růst a systematické vzdělávání porodních asistentek. Péče ne

smí být intuitivní, měly by být založena na uváženém a organizovaném

zjišťování a uspokojování potřeb a řešení problémů.

Jedním z předpokladů realizace ošetřovatelského procesu je jeho dokumen

tace. V kvalitní dokumentaci je třeba vidět pomoc porodní asistentce v indi

vidualizované péči o rodičku. Ošetřovatelský proces jako způsob myšlení je

obecně použitelný a lze ho charakterizovat přívlastky jako dynamický, cílený,

plánovitý, systematický, soustavný, aktivní, adresný a individuální. Abychom

12 Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále


ho mohli úspěšně realizovat, musí být zdokumentován. Ošetřovatelská doku

mentace podporuje kontinuitu péče a usnadňuje její následné hodnocení.

Musí existovat takový způsob dokumentace, který odráží požadavky ošetřo

vatelské péče na konkrétním pracovišti.

Ošetřovatelský proces na porodním sále 13


2 NEJČASTĚJŠÍ OŠETŘOVATELSKÉ

DIAGNÓZY NA PORODNÍM SÁLE

U RODIČKY

2.1 Bolest

Definice Bolest je stav, kdy klientka vnímá a vyjadřuje přítomnost silného, prudkého nepříjemného pocitu. Jedná se o nepříjemný smyslový a emoční počitek spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně. Bolest je přirozenou reakcí organismu na poškození, má důležitý význam jako varovný signál. Bolest představuje psychickou zátěž, je vždy subjektivní. Akutní bolest trvá několik hodin, chronická bolest zpravidla déle než tři měsíce. U této bolesti obvykle nelze prokázat přímou souvislost mezi poškozením tkáně a prožitkem jedince. Z porodnického hlediska hovoříme o bolestivém vnímání a prožívání kontrakcí. Bolest v průběhu porodu nelze odstranit, cílem porodní asistentky je její zmírnění a snížení jejího vnímání. Příčiny „ Somatické – poškození tkáně, otevírání porodních cest, cerviko-korporální

dystokie (z důvodu hypertonického dolního segmentu, tonických kon

trakcí, rigidity čípku, spazmu branky), doznívající děložní stahy po porodu „ Hormonální – nadměrně silná děložní činnost (bez překážky nebo s pře

kážkou v porodních cestách) „ Psychosociální změny „ Abrupce placenty Charakteristické projevy „ Verbalizace bolesti „ Porod (I. doba porodní) – viscerální (tupá) bolest s původem v děložním

těle, v sakrální oblasti „ Porod (II. doba porodní) – somatická (ostrá) bolest aktivující somatická

vlákna v oblasti pánevního dna, vulvy, perinea „ Změna chování, neklid 14 Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále


„ Častá změna polohy, chození „ Vzlykání, sténání, křik „ Strnulý pohyb, „schoulený postoj“, bolestný výraz v obličeji „ Schvácenost, vysílení, vyčerpanost bolestí „ Vegetativní projevy – pocení, tachykardie, mydriáza, zvýšený TK, zpoma

lené nebo zrychlené dýchání, zpomalená nebo zrychlená motilita žaludku

a střev, nauzea, zvracení „ Zvýšená ventilace a srdeční výdej zvyšující spotřebu kyslíku „ Zhoršená uteroplacentární perfuze a ohrožení plodu hypoxemií a hypoxií „ Emoční labilita rodičky a negativní ovlivnění vztahu matky k dítěti Cíl „ Snížit, zmírnit či zcela odstranit bolest a odstranit vyvolávající příčinu. Výsledná kritéria „ Rodička udává snížení bolesti. „ Rodička zná příčinu bolesti. „ Rodička je informována o úlevových polohách a umí je zaujmout. „ Rodička se soustředí na dýchání. „ Rodička umí relaxovat mezi kontrakcemi. „ Porod má fyziologický průběh. Intervence „ Akceptuj rodičku a uznej přítomnost její bolesti. „ Předveď správné hluboké břišní dýchání, několik kontrakcí prodýchej spo

lečně s rodičkou. „ V jednání s rodičkou vzbuzuj důvěru, buď vždy empatická a buď s rodič

kou v úzkém kontaktu, aby věděla, že pomoc je nablízku. „ Bolest objektivizuj:

– zjisti lokalizaci bolesti – kde to bolí (podbřišek, záda, ...),

– zjisti charakter bolesti (ostrá a přesně ohraničená, tupá neurčité lokali

zace, ...),

– zjisti intenzitu bolesti prostřednictvím desetistupňové škály – jak moc to

bolí,

žádná bolest nesnesitelná bolest

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

– zjisti časový průběh bolesti (náhlý nebo pomalý vznik, stálá, trvalá, ne

měnná, s přestávkami, ...),

Nejčastější ošetřovatelské diagnózy na porodním sále u rodičky 15


– zjisti vyvolávající faktory – v důsledku čeho se bolest zhoršuje nebo na

opak zmírňuje.

„ Sleduj a zaznamenej neverbální projevy bolesti a další projevy spojené

s bolestí (nauzea, zvracení). „ Sděl rodičce, jak dlouho bude bolest trvat, je-li to známo. „ Seznam rodičku s úlevovými polohami, vysvětli účinky a výhody jedno

tlivých poloh a názorně je ukaž. „ Podporuj realizaci těchto poloh (sprcha, vana, balon, křeslo, chůze, polohy

s partnerem). „ Seznam rodičku s relaxačními technikami, využívej muzikoterapii. „ Doporuč teplou sprchu, pobyt ve vaně s teplou vodou. „ Doporuč sáček s ledem. „ Doporuč a předveď masáž zad (zapoj partnera u porodu do této činnosti). „ Podej lékařem naordinovanou medikaci a sleduj její účinek. „ Podej informace o možnosti využití epidurální analgezie. „ Nebagatelizuj slovní stížnosti rodičky, nechoď kolem rodičky nevšímavě

a nebuď hluchá k projevům bolesti. „ Nepospíchej, když rodička sděluje, že ji něco bolí. „ Nikdy neříkej „to vás nemůže bolet, to nic není“, když má rodička bolesti. „ Nikdy neoznačuj rodičku slovy simulantka, hysterka, hypochondr, ... „ Informuj rodičku před každým bolestivým zákrokem, že to asi bude bolet,

kde a jak to bude bolet a jak dlouho bude bolest trvat. „ Vezmi v úvahu, že strach rodičky může snadno vyvolat bludný kruh (dick

read): strach – napětí – bolest. „ Podporuj vlastní aktivitu a iniciativu rodičky v boji s bolestí.

2.2 Deficit péče o zdraví

Definice Stav, kdy klientka není schopna pečovat o své zdraví. Příčiny „ Nedostatek znalostí o aktivitách podporujících zdraví „ Nezájem „ Nízká úroveň intelektu „ Poruchy poznávacích procesů 16 Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále

+


„ Nedostatek materiálních prostředků „ Poruchy rodinného soužití „ Kouření „ Abúzus drog, alkoholu Charakteristické projevy „ Časté onemocnění „ Snížená hygienická úroveň „ Nedodržování racionálního stravování „ Nedostatečná tělesná aktivita „ Odmítavý přístup k preventivním gynekologickým, mamografickým a sto

matologickým prohlídkám, k samovyšetřování prsou Cíl „ Změnit chování klientky. Výsledná kritéria „ Klientka pochopila důvody pro změnu svého chování. „ Klientka zná postupy podporující zdraví a spolupracuje. Intervence „ Zjisti důvody, proč klientka nepečuje o své zdraví. „ Získej klientku pro spolupráci. „ Seznam klientku s negativními důsledky jejího chování vzhledem k ní

a vzhledem k plodu. „ Hodnoť dílčí úspěchy, kterými mění klientka své jednání. „ Kontaktuj sociální pracovnici. „ Kontaktuj rodinu.

2.3 Narušená verbální komunikace

Definice Stav snížené, opožděné či zcela chybějící schopnosti slovního dorozumění při kontaktu s ostatními lidmi. Příčiny „ Jiný mateřský jazyk než čeština „ Anatomické a funkční vady (zraku, sluchu, hlasového aparátu)

Nejčastější ošetřovatelské diagnózy na porodním sále u rodičky 17


18 Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále „ Vedlejší účinky léků „ Dušnost „ Psychická porucha „ Nedostatek informací „ Akutní zmatenost „ Emoční stavy – panika, hněv „ Poruchy tělesného chemismu – závislost na drogách Charakteristické projevy „ Komunikace v cizím jazyce „ Neschopnost plnit instrukce a odpovídat na dotazy „ Dezorientace v místě, v čase „ Stížnosti rodičky na to, že jí nikdo nerozumí „ Dechová nedostatečnost „ Stížená mluva nebo výslovnost „ Snížení vyjadřovacích schopností, potíže s chápáním „ Neschopnost vyjádřit myšlenky slovy „ Anatomický defekt „ Znaková řeč jako primární způsob komunikace Cíl „ Zajistit adekvátní a přiměřenou komunikaci. Výsledná kritéria „ Rodička je schopna vyjádřit své potřeby. „ Verbální i neverbální komunikace je přiměřená. „ Rodička je schopna alternativních způsobů komunikace. Intervence „ Zjisti mateřský jazyk rodičky. „ Má-li rodička s sebou doprovod, který rozumí alespoň trochu česky, požá

dej ho o přítomnost na porodním sále. „ Zůstane-li doprovod pouze chvíli, využij jej k sepsání vstupních formalit,

pojištění a nezapomeň si napsat jména dítěte (pro obě pohlaví) – složitější

je to právě u rodiček jiných národností. „ Nepřeceňuj význam gestikulace. „ Nerozumíš-li sama projevům rodičky, poraď se s ostatními. „ Zaznamenej míru úzkosti, nepřátelského chování. „ Zapoj do komunikace širší okruh lidí, využij rodinu, známé – uveď jejich

jméno, telefonní číslo, vztah k rodičce.


„ Mluv pomalu, klidně, zřetelně.

„ Sleduj slovní i mimoslovní projevy rodičky a udržuj s ní při tom oční kon

takt.

„ Zajisti tužku a papír, aby se mohla rodička vyjádřit písemně, náčrtem atd.

„ Používej různé typy piktogramů.

„ Nauč se cizí jazyky.

2.4 Nedostatečná nebo žádná spolupráce rodičky

Definice

Stav, kdy je klientka pevně rozhodnuta nepřijímat žádná léčebná doporučení

a nespolupracuje se zdravotnickými pracovníky.

Poznámka: Na odmítnutí navrhované léčby má rodička právo, musíme vzít

tuto skutečnost na vědomí a společně s ní hledat alternativní způsoby k dosa

žení původních nebo částečně pozměněných cílů. Při odmítnutí navrhované

léčby podepisuje negativní informovaný souhlas.

Příčiny

„ Žebříček hodnot rodičky (názory na zdraví, duchovní hodnoty)

„ Porucha vztahu rodičky a ošetřujícího personálu

„ Úzkost a strach

„ Psychická alterace (deprese, paranoia, agrese)

„ Změna projevů chování

„ Nedostatek duchovní podpory a zdrojů podpory

Charakteristické projevy

„ Odmítavé projevy s jasným nesouhlasem

„ Vznik komplikací

„ Neschopnost domluvit se na vzájemné spolupráci

„ Popírání daných skutečností

Cíl

„ Zajistit maximální spolupráci s rodičkou.

Výsledná kritéria

„ Rodička spolupracuje a aktivně se zapojuje do porodního procesu.

Nejčastější ošetřovatelské diagnózy na porodním sále u rodičky 19




       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist