načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Ochrana staveb proti radonu - Matěj Neznal Martin Neznal

  > > > Ochrana staveb proti radonu  

Elektronická kniha: Ochrana staveb proti radonu
Autor:

Jediná aktuální kniha na našem trhu, kterou připravili spoluautoři metodik pro měření radonu, přehledně seznamuje čtenáře se současným přístupem k řešení ochrany staveb proti ...


Titul je skladem - ke stažení ihned
Vaše cena s DPH:  100
Médium: e-kniha
+
-
ks
Doporučená cena:  118 Kč
15%
naše sleva
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Počet stran: 104
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace (některé barev.), mapy
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-3065-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Jediná aktuální kniha na našem trhu, kterou připravili spoluautoři metodik pro měření radonu, přehledně seznamuje čtenáře se současným přístupem k řešení ochrany staveb proti radonu. Publikace obsahuje jak základní informace týkající se expozice obyvatelstva přírodnímu ozáření a Radonového programu České republiky, tak i legislativní, normové a metodické souvislosti. Podrobněji se věnuje jednotlivým fázím řešení ochrany staveb proti radonu (rozsah vstupní měření a výsledky měření, co je nutné uvážit a kontrolovat ve fázi výběru a projektu opatření, realizace, i při kontrole výsledného stavu). Zdůvodněn je individuální přístup k řešení problematiky u konkrétních objektů, včetně významu a nezbytnosti detailních měření. Na konkrétních příkladech jsou ukázány příčiny neúspěšného řešení ochrany staveb proti radonu. Kniha se zabývá i psychosociálními aspekty řešení radonové problematiky.

Předmětná hesla
ochrana budov proti radonu
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky


���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� �����������
���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� �������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �
������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� �����������
���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� �������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �
������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

Ochrana staveb
proti radonu

Matěj Neznal, Martin Neznal
Ochrana staveb proti radonu
Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
obchod@grada.cz, www.grada.cz
tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400
jako svou XXXX. publikaci
Odpovědná redaktorka Jitka Hrubá
Sazba Vladimír Velička
Fotografi e na obálce z archivu autora
Obrázky v knize z archivu autora
Počet stran 104
První vydání, Praha 2009
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod
© Grada Publishing, a.s., 2009
Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2009
Názvy produktů, fi rem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
ISBN 978-80-XXX-XXXX-X
Knihu věnujeme Jardovi Šmardovi.
Bez něj by to všechno nezačalo.
Autoři

5 Ochrana staveb proti radonu
OBSAH
Obsah
1 Radon a jeho zdravotní rizika ..................................... 7
1.1 Zdroje radonu v domech ..........................................14
2 Přístup k ochraně proti radonu .................................. 17
2.1 Radonový program, legislativa,
metodiky, normy ........................................................17
2.2 Nová výstavba, legislativní souvislosti .................... 23
2.3 Stávající objekty, legislativní souvislosti ................. 25
2.4 Srovnání přístupů k řešení
radonové problematiky v ČR a ve světě ................ 28
3 Radon a nová výstavba ............................................34
3.1 Stanovení radonového indexu pozemku ..................34
3.2 Obsah posudku o stanovení
radonového indexu pozemku .................................. 45
3.3 Podklady pro návrh preventivních opatření,
radonový index stavby ...............................................47
3.4 Výskyt jednotlivých kategorií
radonového indexu, mapové údaje ......................... 49
4 Protiradonová opatření u nových staveb .......................53
4.1 Výběr vhodných preventivních opatření ................. 53
4.2 Navrhování preventivních opatření ......................... 55
4.3 Kvalitní a důsledné provedení
protiradonových opatření při výstavbě ................... 62
4.4 Kontrolní měření
ve vnitřním ovzduší objektu ..................................... 65
4.5 Příčiny selhání preventivní ochrany,
příklady z praxe ......................................................... 70

6 Ochrana staveb proti radonu
OBSAH
5 Stávající stavby ......................................................84
5.1 Měření ........................................................................84
5.2 Principy ochrany před radonem ..............................91
5.3 Státní příspěvek
na realizaci protiradonových opatření .................... 96
Závěr .......................................................................99
Literatura ............................................................... 100
Rejstřík .................................................................. 103

KAPITOLA
1
RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA
7 Ochrana staveb proti radonu
1 Radon a jeho
zdravotní rizika
Rizika patří k životu. Aby člověk přežil, musí nebezpečí, která ho
ohrožují, správně hodnotit a přiměřeně se proti nim bránit.
Závažnost, kterou lidé jednotlivým rizikovým faktorům přisuzují, bývá
ovšem často v rozporu se závěry vědeckých studií a statistických
ročenek. Důvodů je mnoho. Když závažnost jednotlivých rizik
hodnotíme, nebereme v úvahu pouze odborné názory, jsme ovlivňováni
osobními i historickými zkušenostmi, míněním přátel a sousedů,
médii, různými pověrami a mýty. To vede k řadě paradoxů.
Ocitneme-li se za bouřky ve volné přírodě, pociťujeme obvykle tíseň,
zatímco za volantem se za normálních okolností cítíme zcela bezpečně.
Přitom riziko úrazu bleskem je poměrně malé, ale řízení
motorového vozidla bezpochyby patří k nejnebezpečnějším činnostem, které
běžný smrtelník vykonává.
S podobným paradoxem je spojeno hodnocení nebezpečnosti
ozáření člověka ionizujícím zářením. Ničivý účinek jaderných zbraní
a havárie jaderných reaktorů způsobily, že slovo radioaktivita
vyvolává v lidech zpravidla obavy z umělých zdrojů záření. I média
věnují těmto zdrojům největší pozornost. Termíny jako jaderná
energetika, úložiště radioaktivních odpadů, Temelín či Černobyl
využitá v titulcích článků či ve zpravodajských relacích vyvolávají
pozornost a často neopodstatněný strach z neznámého. Z
porovnání příspěvků, jakými se různé zdroje záření podílejí na celkovém
ozáření populace (obr. 1), ovšem jednoznačně vyplývá, že bychom
měli své závěry přehodnotit a obavy přesměrovat. Největší podíl
na celkovém ozáření populace mají přírodní, nikoliv umělé zdroje.
A mezi přírodními zdroji je nejzávažnější radon a jeho krátkodobé
produkty přeměny, které vdechujeme se vzduchem po celý život,
ve zcela běžném prostředí: doma nebo v práci. Koláčový graf na

KAPITOLA
1
RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA
8 Ochrana staveb proti radonu
obrázku 1 mimochodem přináší ještě jeden důležitý poznatek – ani
mezi umělými zdroji není jaderná energetika nejzávažnější. Největší
díl ozáření způsobeného zdroji, které vytvořil člověk, je spojen s
ozářením lékařským. Tedy s rentgenovými vyšetřeními, s použitím
radioaktivních izotopů v diagnostice a s terapeutickým ozařováním.
Radon je přírodní radioaktivní plyn, bez barvy a bez zápachu,
chemicky netečný. Vzniká postupnou radioaktivní přeměnou uranu
(izotop
238
U) obsaženého v zemské kůře a také ve všech přírodních
materiálech. Schéma tzv. uran-radiové přeměnové řady uvádí
obrázek 2. Poločas přeměny uranu je velmi dlouhý, téměř 4,5 miliardy
let, z pohledu lidského věku se tedy jeho množství na Zemi
prakticky nemění (poločas přeměny je defi nován jako doba, za kterou se
přemění polovina původního množství daného radionuklidu).
Přímým předchůdcem radonu je radium (
226
Ra), s poločasem přeměny
1600 let. Plynný radon se potom s poločasem 3,82 dne přeměňuje
na tzv. krátkodobé přeměnové produkty radonu – opět pevné
izotopy polonia, olova a bizmutu (
218
Po,
214
Pb,
214
Bi a
214
Po). Jak vyplývá
z názvu, tyto izotopy existují jen krátce, jejich poločasy přeměny se
pohybují od zlomku sekundy po desítky minut. Na konci přeměnové
řady se nachází stabilní izotop olova
206
Pb.
Obr. 1 Rozdělení dávek obyvatelstvu (Státní ústav radiační ochrany, www.suro.cz)
radon v budovách
(průměrně) 49%
ostatní 0,13%
lékařské 11%
kosmické 14%
spad Černobyl
0,30%
gama ze Země 17%
přírodní radionuklidy v těle člověka 9%

KAPITOLA
1
RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA
9 Ochrana staveb proti radonu
Uvedené fyzikální vlastnosti radonu a jeho krátkodobých
produktů přeměny předurčují jak jejich výskyt, tak i negativní účinky na
zdraví člověka. Protože je radon plyn, snadno ze zemské kůry na
rozdíl od radia a uranu uvolňuje do atmosféry, jednak difuzí, jednak
prouděním podél geologických poruch, zlomů, puklin a netěsností.
Jeho doba života je dostatečně dlouhá na to, aby urazil poměrně
dlouhou vzdálenost. Jako plyn se ve volném ovzduší rychle
rozptyluje: koncentrace ve volném ovzduší jsou obvykle tisícinásobně až
stotisícinásobně nižší než v zemské kůře. Může se ale hromadit
v uzavřených prostorech, tedy například v budovách. Výsledná
koncentrace radonu v domě závisí na dvou faktorech – na množství
radonu, které do objektu proniká z podloží, a na ventilaci, tedy
na způsobu, jakým se dům větrá. Koncentrace radonu ve vnitřním
prostředí budov se mohou pohybovat – a také se skutečně pohybují
– ve velmi širokém rozpětí. Od hodnot velmi nízkých, srovnatelných
s koncentracemi ve volném ovzduší, až po hodnoty extrémně vysoké,
srovnatelné s koncentracemi v zemské kůře.
Protože radon vzniká z uranu, jehož zásoby jsou z pohledu historie
lidstva neměnné, vyskytoval se v zemské atmosféře a také v lidských
obydlích vždy a vždy se v nich vyskytovat bude. Nemalou roli ale
238
U
234
Th
9290
234
Pa
91
234
U
230
Th
226
Ra
222
Rn
218
Po
214
Pb
92 90 88 86 84 82
218
At
214
Bi
210
Tl
8583 81
214
Po
210
Pb
206
Hg
8482 80
210
Bi
206
Tl
8381
210
Po
206
Pb
8482
α
ααααα
αα
αα
α
α
β
β
ββ
β β
β
β
β
β
Obr. 2 Schéma uran-radiové přeměnové řady

KAPITOLA
1
RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA
10 Ochrana staveb proti radonu
hrají změny životního stylu, spjaté s moderní dobou. Šetření energií
má za následek méně časté větrání, utěsňování oken a stavebních
konstrukcí a přispívá k nárůstu koncentrací radonu i jiných škodlivin
ve vnitřním prostředí. Také doba, kterou strávíme uvnitř budov, se
prodlužuje.
Příčinou zdravotních důsledků není vdechování samotného radonu,
ale vdechování jeho krátkodobých produktů přeměny. Jak již bylo
uvedeno, jde o pevné izotopy kovů, které po svém vzniku zůstávají ve
vzduchu buď ve formě volných iontů, nebo vázané na povrchu
aerosolových částic. Po vdechnutí se zachycují v průduškách a v plicích
a rychle se přeměňují. Při přeměnách vyzařují záření, které
poškozuje tkáň. Radon tedy působí jako nosič – přenáší radioaktivitu ze
zemské kůry do atmosféry a do dýchacího ústrojí člověka.
Ozáření průdušek a plic částicemi alfa emitovanými při přeměnách
krátkodobých produktů radonu je považováno za jednu z příčin
vzniku rakoviny plic. Podobně jako u kouření se jedná o dlouhodobou
záležitost, ke vzniku nádoru dochází až po několika letech či
desítkách let pobytu v prostředí se zvýšenou koncentrací radonu, resp.
jeho krátkodobých produktů přeměny. A podobně jako u kouření je
rozvoj choroby u jedince v podstatě náhodný – ne každý
onemocní, ale riziko vzniku onemocnění se vlivem působení negativního
faktoru významně zvyšuje. Obecně platí, že riziko vzniku plicní
rakoviny je tím vyšší, čím vyšší byla koncentrace radonu a čím déle
jí byl člověk vystaven.
Z historického pohledu je zajímavé, že první zmínky o škodlivých
účincích radonu pocházejí již z konce středověku. Alchymista,
astrolog a lékař Paracelsus popsal specifi ckou „hornickou nemoc“,
kterou pozoroval u horníků v krušnohorských stříbrných dolech
v Jáchymově a ve Schneebergu. Příznaky i průběh nemoci se lišily
od příznaků a průběhu tehdy známých souchotin. Jako rakovina plic
byla ovšem diagnostikována až v 19. století. Objev příčiny vzniku
nemoci – vdechování krátkodobých produktů přeměny radonu a
jejich usazování na povrchu dýchacích cest – potom přišel až v roce
1952, kdy ji nezávisle na sobě nezávisle popsali W. F. Bale (USA)
a F. Běhounek (ČSR). Objev vedl k úsilí snížit výskyt rakoviny plic

KAPITOLA
1
RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA
11 Ochrana staveb proti radonu
u horníků z uranových dolů a ke snaze toto profesionální zdravotní
riziko kvantifi kovat – nalézt vztah mezi mírou ozáření plic a vznikem
nádorového onemocnění. Za tím účelem byla provedena řada tzv.
epidemiologických studií, v nichž se dlouhodobě sledoval postupný
nárůst plicních rakovin u vybraných skupin horníků, a odhadovala
míra rizika. U nás tyto studie organizoval J. Ševc.
I další vývoj byl postupný. První informace o tom, že problém
radonu se může týkat nejen pracovního prostředí v dolech, ale také
ovzduší v budovách, pochází z roku 1956 ze Švédska (B. Hultkvist).
V sedmdesátých letech byla prokázána závažnost problematiky
radonu v domech v řadě dalších zemí. Začínají se řešit související
teoretické i praktické problémy a pozornost věnovaná ozáření z radonu
roste. V jednotlivých státech se připravují národní protiradonové
programy, zpracovávají se další epidemiologické studie, zaměřené
již nikoliv jenom na horníky, ale také na běžné skupiny obyvatelstva.
V současné době se považuje za prokázané, že ozáření z radonu
a jeho krátkodobých produktů přeměny je druhou nejdůležitější
příčinou vzniku rakoviny plic, u nekuřáků potom příčinou nejčastější.
Tento závěr potvrzují výsledky studií provedených v řadě oblastí –
v Severní Americe (Krewski, 2006, 2005), v Evropě (Darby, 2005,
2006) i v Číně (Lubin, 2004).
Pro pochopení číselných údajů, které se k problematice radonu
vztahují, považujeme za nezbytné podrobněji uvést nejdůležitější
veličiny a jednotky, používané v oblasti jaderné fyziky a radiační
ochrany. Pro naše účely postačí dvě.
První veličina je fyzikální a popisuje množství radioaktivního izotopu
(radionuklidu). Nazývá se aktivita, její jednotkou je becquerel (Bq).
Aktivita udává počet přeměn, k nimž dojde v daném množství
radionuklidu za jednotku času. Vztáhneme-li aktivitu k jednotce objemu
nebo hmotnosti určitého materiálu, dostaneme objemovou nebo
hmotnostní aktivitu, zjednodušeně koncentraci. Pro termín
objemová aktivita radonu se často používá zkratka OAR. Jestliže tvrdíme,
že v domě je objemová aktivita radonu ve vzduchu rovná 100 Bq/
m
3
(becquerelů na metr krychlový), znamená to, že v jednom
krychlovém metru vzduchu proběhne za sekundu průměrně jedno sto

KAPITOLA
1
RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA
12 Ochrana staveb proti radonu
radioaktivních přeměn atomů radonu. Protože oblast koncentrací
v radonové problematice pokrývá několik řádů, používají se i
klasické násobky výchozích jednotek – nejpoužívanější je kilobecquerel
(kBq; 1 kBq = 1000 Bq). Výše uvedené poznatky o koncentracích
radonu v zemské kůře, v budovách a ve volném ovzduší převedené
do řeči čísel lze shrnout následovně. Typické hodnoty objemové
aktivity radonu v půdním vzduchu, tedy ve vzduchu, který vyplňuje
volný prostor mezi jednotlivými částicemi půdy, se pohybují v řádu
jednotek až stovek kBq/m
3
, typické hodnoty objemové aktivity
radonu ve volném vzduchu jsou podstatně nižší, řádově jednotky,
maximálně desítky Bq/m
3
za nepříznivých rozptylových podmínek.
Ve vnitřním prostředí budov lze běžně naměřit desítky až stovky
Bq/m
3
, v extrémních případech ovšem i tisíce až desetitisíce Bq/m
3
,
tj. hodnoty srovnatelné s hodnotami objemové aktivity radonu
v půdním vzduchu.
Druhou veličinou je veličina defi novaná speciálně pro oblast
radiační ochrany, tzv. efektivní dávka. Tato veličina umožňuje srovnávat
negativní účinky různých druhů záření na lidské zdraví. Při jejím
stanovení se vychází z množství energie ionizujícího záření
absorbované v tkáni. Dále se ovšem bere v úvahu skutečnost, že účinek
různých druhů záření na lidský organismus není stejně závažný a že
různé tkáně a orgány v lidském těle nejsou na ozáření stejně citlivé.
Vyjadřuje se v sievertech (Sv), v praxi se nejčastěji používá jednotka
milisievert (mSv; 1 Sv = 1000 mSv).
Závažnost zdravotních rizik spojených s inhalací radonu a jeho
krátkodobých produktů přeměny ve vnitřním prostředí budov v České
republice můžeme ilustrovat pomocí následujících údajů. V
současnosti se tomuto faktoru na základě výsledků epidemiologických
studií připisuje 900 případů úmrtí na rakovinu plic ročně, což je
asi 16 % všech úmrtí na uvedené onemocnění. Výsledky studií také
umožňují porovnat rizika spojená s radonem a s kouřením (tab. 1).
Jestliže vyjádříme spontánní riziko vzniku rakoviny plic u
nekuřáka číslem 1, je příslušné spontánní riziko u kuřáka, který kouří
20 cigaret denně, rovné číslu 16. Jestliže bude nekuřák dlouhodobě
vystaven expozici 1000 Bq/m
3
– v ČR nijak výjimečná situace –
odKAPITOLA
1
RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA
13 Ochrana staveb proti radonu
povídá přídatné riziko incidence plicní rakoviny číslu 8,3. Pokud se
v téže situaci ocitne kuřák, naroste přídatné riziko na číslo 27. Podle
tohoto srovnání se jedinec, který žije v prostředí s hodnotami
objemové aktivity radonu ve vzduchu na úrovni 1000 Bq/m
3
, vystavuje
stejnému riziku, jako kdyby vykouřil 5 až 10 cigaret denně.
Tab. 1 Porovnání násobku rizika z kouření a expozice radonu
(RADON bulletin, Státní ústav radiační ochrany, 11/2008)
Spontánní riziko
Přídatné riziko v důsledku
expozice 1000 Bq/m
3
Nekuřáci1 8,3
Kuřáci (20 cigaret/den)16 27
Ozáření populace způsobené radonem je velmi nerovnoměrné, některé
skupiny obyvatelstva jsou ozařovány dávkami, které až stonásobně
převyšují světový průměr. Česká republika má vzhledem k poměrně
vysokému obsahu radia
226
Ra v horninách „nevhodné“ geologické
poměry. Průměrné hodnoty objemové aktivity radonu v domech a
bytech jsou tak jedny z nejvyšších v Evropě. Odhaduje se například, že
směrná hodnota průměrné objemové aktivity radonu 400 Bq/m
3
je
v České republice překročena ve více než 60 000 budovách, zejména
v rodinných domech. Lidé, kteří bydlí v takových budovách, obdrží
za rok efektivní dávku větší než 6,8 mSv. V České republice lze ovšem
nalézt i objekty s extrémně vysokými hodnotami objemové aktivity
radonu – kolem 20 000 Bq/m
3
. Odpovídající efektivní dávka obyvatel
potom dosahuje 340 mSv. Pro srovnání – roční limit pro pracovníky
se zářením, například pro horníky v uranových dolech, který nesmí
být překročen, činí 20 mSv. Vrátíme-li se k úvodu této kapitoly – k
porovnání podílu přírodních a umělých zdrojů na ozáření populace,
potom je vhodné zdůraznit, že průměrná roční efektivní dávka
obyvatel České republiky způsobená rentgenovým vyšetřením se přibližně
rovná 0,7 mSv. A hrozivý Černobyl? Průměrná roční efektivní dávka
způsobená černobylskou havárií se v prvním roce po nehodě, kdy byly
účinky největší, odhaduje v naší zemi na 0,4 mSv.

KAPITOLA
1
RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA
14 Ochrana staveb proti radonu
Oproti zakořeněným představám mají největší podíl na celkovém
ozáření populace přírodní, nikoliv umělé zdroje záření. Mezi
přírodními zdroji je nejzávažnější radon a jeho krátkodobé produkty
přeměny, které se vzduchem vdechujeme po celý život, ve zcela
běžném prostředí, doma nebo v práci. V současnosti se
předpokládá, že v důsledku ozáření plic zářením vznikajícím při přeměnách
krátkodobých produktů přeměny radonu ročně v České republice
zemře 900 osob na rakovinu plic.
1.1 Zdroje radonu v domech
Nejvýznamnějším zdrojem radonu v budovách je podloží, půdní
vzduch kontaminovaný radonem, který ze zemin a hornin v podloží
stavby proniká do vnitřního ovzduší objektu. Transport radonu do
budov umožňují zejména lokální poruchy: netěsnosti kolem
prostupů instalačních vedení, trhliny a praskliny v podlahách a suterénních
stěnách, trhliny v hydroizolaci nebo netěsné spoje, netěsné revizní,
vodoměrné a jiné šachty či trativody bez zápachové uzavírky a
vsakovací jímky. Ideálním transportním prostředím pro radon jsou
samozřejmě také popraskané a drolící se betonové podlahy bez
hydroizolace, suchá dlažba kladená přímo do zeminy, nebo prkenné
podlahy na propustném podsypu. Výsledná koncentrace radonu
v budově ale závisí i na dalších faktorech, nejen na existenci
transportních cest. Na prvním místě je nutné uvážit mohutnost zdroje
– jaké množství radonu v podloží domu vzniká, a jaké množství
„volného“ půdního vzduchu je k dispozici. Větší problémy s radonem
můžeme očekávat v oblastech, kde je skalní podloží tvořeno granity
s vysokým obsahem radia. Naopak menší na křídových
sedimentech, které se vyznačují nižším obsahem přírodních radionuklidů.
Riziková je vysoká propustnost prostředí – například štěrky nebo
hrubozrnné písky v podloží domu, přítomnost geologických poruch,
apod. Jestliže dům naproti tomu stojí na málo propustných jílech,
riziko se snižuje, protože se snižuje množství půdního vzduchu,

KAPITOLA
1
RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA
15 Ochrana staveb proti radonu
který může do domu infi ltrovat.
Dalším důležitým faktorem je již zmíněná
ventilace.
Vedle podloží mohou být příčinou
zvýšených koncentrací radonu v domech
také použité stavební materiály nebo
dodávaná voda z podzemních zdrojů.
Problém stavebních materiálů je spíše
historický. V současné době podléhají
všechny vyráběné a dodávané
stavební materiály přísné kontrole, která
vychází z legislativních norem a která je
řízena Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost. Ve starších domech ale není možné tento zdroj radonu
a priori vyloučit. Materiály s vysokým obsahem radia – odpady
z těžby a zpracování rud – byly například použity při výstavbě řady
domů v Jáchymově. Dalšími rizikovými materiály jsou stavební
prvky, jejichž podstatnou příměs tvořily produkty spalování uhlí.
Po spálení se totiž veškeré přírodní radionuklidy obsažené v uhlí
koncentrují v pevných produktech spalování – v popílku a ve
škváře. Jako příklad lze uvést panely z rynholeckého škvárobetonu, ze
kterých se v sedmdesátých a osmdesátých letech stavěly domy typu
START, nebo tvárnice z poříčského plynosilikátu.
Třetím potenciálním zdrojem radonu v domech je dodávaná
podzemní voda. Dosavadní zkušenosti ukazují, že se jedná o zdroj nejméně
významný. Obsahuje-li přiváděná voda vysoké koncentrace radonu,
může přispívat k nárůstu objemových aktivit radonu v ovzduší
místností, v nichž se ve větší míře spotřebovává – v kuchyních,
koupelnách, či prádelnách. Zdroje podzemní vody pro hromadné
zásobování podléhají v současnosti dozoru Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost.
Zdroje radonu a nejčastější vstupní cesty přehledně znázorňuje
obrázek 3.
Obr. 3 Zdroje radonu v domech

KAPITOLA
1
RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA
16 Ochrana staveb proti radonu
Existují tři potenciální zdroje radonu v budovách: půdní vzduch
pronikající do objektu z podloží, použité stavební materiály a
dodávaná voda. Podloží budov je jednoznačně zdrojem
nejvýznamnějším. Použité stavební materiály nelze jako důležitý zdroj radonu
vyloučit u starších staveb. V posledních zhruba 20 letech podléhají
všechny vyráběné a dodávané stavební materiály kontrole Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost, stejně jako voda z podzemních
zdrojů, která se používá pro hromadné zásobování obyvatelstva
pitnou vodou.

KAPITOLA
2
PŘÍSTUP K OCHRANĚ PROTI RADONU
17 Ochrana staveb proti radonu
2 Přístup k ochraně
proti radonu
2.1 Radonový program, legislativa,
metodiky, normy
Český radonový program má dva základní cíle. Prvním cílem je
vyhledat co možná největší počet starších budov s vyššími
koncentracemi radonu a vhodnými opatřeními tyto koncentrace snížit na
přijatelnou úroveň. Druhým cílem je zajistit, aby nové stavby byly
proti radonu dostatečně chráněny již při výstavbě.
K naplnění prvního cíle slouží již řadu let prováděný vyhledávací
průzkum ve starší zástavbě, který vychází z prognózních map
radonového indexu v M 1 : 50 000, vypracovaných Českou geologickou
službou (obr. 4). Prognózní mapy, které nahradily dříve využívané
Odvozené mapy radonového rizika v M 1 : 200 000 (obr. 5),
vycházejí z geologických podkladů a z výsledků terénních měření.
Poskytují základní informaci o rizikovosti jednotlivých oblastí na
území České republiky a umožňují soustředit vyhledávací průzkum
do míst, kde lze očekávat největší výskyt budov s vysokými
hodnotami objemové aktivity radonu. Vyhledávací průzkum doplňuje
systematické poskytování státních příspěvků na ozdravná opatření
v bytech a rodinných domech, v nichž byly překročeny legislativně
určené směrné hodnoty.
K naplnění druhého cíle slouží regulace výstavby nových budov.
Jelikož je významná část radonového programu – rozsáhlý vyhledávací
průzkum, ozdravná opatření ve vybraných rodinných domech,
bytech, školách a obdobných zařízeních, proces odradonování zdrojů
podzemní vody pro hromadné zásobování, výzkum a vývoj –
hrazeKAPITOLA
2
PŘÍSTUP K OCHRANĚ PROTI RADONU
18 Ochrana staveb proti radonu
na ze státního rozpočtu, vyžaduje se u nových staveb preventivní
ochrana proti pronikání radonu z podloží.
První legislativní úprava řešení radonové problematiky v České
republice pochází z roku 1991. Tehdy byla vydána vyhláška
ministerstva zdravotnictví č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření
z radonu a dalších přírodních radionuklidů. Vyhláška zdůraznila
význam preventivní ochrany u nově stavěných objektů a umožnila
řešení ozdravných opatření ve starších domech za pomoci fi nančního
příspěvku státu. Vydání vyhlášky umožnilo skutečný start českého
radonového programu. Od roku 1991 také probíhá zmíněné cílené
Obr. 4 Výřez z Mapy radonového indexu z geologického podloží v M 1: 50 000;
Český geologický ústav, www.geology.cz
převažující nízký radonový
index
převažující střední
radonový index
převažující přechodný
radonový index
převažující vysoký
radonový index
*

KAPITOLA
2
PŘÍSTUP K OCHRANĚ PROTI RADONU
19 Ochrana staveb proti radonu
vyhledávání objektů s nevyhovujícími hodnotami objemové aktivity
radonu v ovzduší.
První roky realizace programu přinesly řadu nových zkušeností,
jednak z praxe, jednak z výzkumu, který paralelně probíhal a
probíhá. Tyto zkušenosti se promítají do metodik měření a
doporučovaných postupů, jimiž se zajišťuje preventivní ochrana nových
staveb i ozdravení starších domů. Samozřejmě se promítají také do
legislativy. V roce 1995 bylo řešení radonové problematiky
převedeno z kompetence Ministerstva zdravotnictví ČR do kompetence
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V gesci Státního
Obr. 5 Výřez z Odvozené mapy radonového rizika ČR v M 1 : 200 000 (symbol 1
odpovídá převažujícímu výskytu nízkého radonového rizika, symbol 2
převažujícímu výskytu středního radonového rizika, symbol 3 převažujícímu výskytu
vysokého radonového rizika, vyšrafovaná část výskytu anomálních hodnot);
ÚÚG 1990

KAPITOLA
2
PŘÍSTUP K OCHRANĚ PROTI RADONU
20 Ochrana staveb proti radonu
úřadu pro jadernou bezpečnost a jeho výzkumné instituce (Státní
ústav radiační ochrany v Praze) je od té doby zejména řízení
programu, legislativa, dozor, fyzika a metody měření, epidemiologie.
Protože jde o mezioborový problém, na řešení programu dále
spolupracují další rezorty – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (pozemní
stavitelství, krajské úřady, stavební úřady), Ministerstvo životního
prostředí ČR (Česká geologická služba) a university, zejména České
vysoké učení technické (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
Fakulta stavební) a Univerzita Karlova (Přírodovědecká fakulta).
Aktuální legislativní rámec řešení radonové problematiky nyní tvoří
příslušné paragrafy tzv. atomového zákona, tj. zákona č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění
pozdějších předpisů. Podrobnější požadavky vymezuje prováděcí
vyhláška – vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění
vyhlášky č. 499/2005 Sb.
Z legislativy například vyplývá povinnost výrobců a dovozců
stavebních materiálů zajistit systematické měření obsahu radia
226
Ra
ve vyráběných a dovážených stavebních materiálech, vést evidenci
o výsledcích měření a oznamovat je SÚJB. Podobně jsou dodavatelé
vody do veřejných vodovodů povinni zajistit pravidelně měření
obsahu přírodních radionuklidů v dodávané vodě a výsledky evidovat
a posílat na vědomí SÚJB. Legislativní pravidla předepisují
poměrně přísné směrné a limitní hodnoty a pravidelnou kontrolní činnost.
Touto cestou se podařilo do budoucna do značné míry
eliminovat dva ze tří zdrojů radonu v ovzduší staveb – stavební materiály
a zdroje pitné vody se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů.
Riziková může být pouze jednorázová výroba stavebních materiálů
(samovýroba z popílků nebo škváry neznámého původu), případně
individuální zdroje pitné vody (soukromé studny).
Nejvýznamnější zdroj radonu, tedy radon pronikající z podloží
do ovzduší objektu, tímto způsobem odstranit nelze. Geologické
prostředí se vyznačuje značnou nehomogenitou. Hodnoty
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu se mohou výrazně měnit
v návaznosti na měnící se geologické poměry již ve vzdálenosti
několika metrů. Radonový potenciál území je tak geografi cky velmi

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.