načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Obojživelníci a plazi České republiky -- encyklopedie, určovací klíč, ochrana – Ivan Zwach

Obojživelníci a plazi České republiky -- encyklopedie, určovací klíč, ochrana

Elektronická kniha: Obojživelníci a plazi České republiky
Autor: Ivan Zwach
Podnázev: encyklopedie, určovací klíč, ochrana

Encyklopedický přehled a určovací klíče všech druhů obojživelníků a plazů, kteří žijí na území České republiky. U každého druhu je podrobný popis, fotografie, určovací znaky, mapa výskytu i variabilita zbarvení. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  458
+
-
15,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 87.6%hodnoceni - 87.6%hodnoceni - 87.6%hodnoceni - 87.6%hodnoceni - 87.6% 100%   celkové hodnocení
7 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 496
Rozměr: 17 cm)
Úprava: ilustrace (převážně barevné), mapy; 22 cm + přehled symbolů (2 stran
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Zoologie
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-2509-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Encyklopedický přehled a určovací klíče všech druhů obojživelníků a plazů, kteří žijí na území České republiky. U každého druhu je podrobný popis, fotografie, určovací znaky, mapa výskytu i variabilita zbarvení.

Popis nakladatele

Komplexní publikace českého autora, jediná svého druhu na našem trhu, přináší encyklopedický přehled a určovací klíče všech druhů obojživelníků a plazů, kteří žijí na území České republiky. U každého druhu je podrobný popis, fotografie, určovací znaky, mapa výskytu i variabilita zbarvení. Autor se zabývá také chováním, nároky jednotlivých druhů na životní prostředí, nedestruktivním způsobem studia těchto živočichů a jejich ochranou. Přehledný text doplňuje 1654 barevných fotografií a kreseb. Kniha je určena všem zájemcům o přírodu, školám a těm, kdo se věnují ochraně přírody. (encyklopedie všech druhů, určovací klíč ...)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Ivan Zwach - další tituly autora:
Obojživelníci a plazi České republiky -- encyklopedie, určovací klíč, ochrana Obojživelníci a plazi České republiky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ivan Zwach

Ilustrace a vnitřní grafická úprava: Ivan Zwach;

e-mail: i.zwach@biokonsulting.cz

Fotografie: seznam autorů je na str. 486

Fotografie na přední obálce a hřbetu: Petr Tomáš (rosnička zelená)

Fotografie na zadní obálce: Vítězslav Zwach (užovka obojková), Petr Tomáš

(čolek obecný), Petr Nečas (ještěrka zelená) a Michal Šulgan (mlok skvrnitý)

Cover design © Grada Publishing, a.s. 2009

Odborný recenzent: RNDr. Ivan Rehák, CSc.

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI ČESKÉ REPUBLIKY

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3406. publikaci

© Grada Publishing, a.s. 2009

První vydání Praha, 2009

Počet stran: 496

ISBN: 978-80-247-2509-3

Odpovědný redaktor: Jan Roubal, Magdalena Břenková

Vytiskly: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., Husova 1881, Havlíčkův Brod

Kontakt na redakci:

pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy,

napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz.

Publikace z nakladatelství Grada Publishing, a.s. si můžete zakoupit u svého

knihkupce nebo objednat v Zákaznickém servisu nakladatelství

Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7,

tel.: 220 386 511, fax: 220 386 400, e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz.

Na Slovensku objednávejte knihy na adrese: Zásielková služba Grada Slovakia,

spol. s r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Slovensko, tel.: 02/556 45 189,

fax: 02/556 45 289, e-mail: grada@grada.sk

Upozornění

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována

a používána v elektronické podobě, kopírována a nahrávána bez předchozího

písemného souhlasu nakladatele.

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 2 21.9.2008 22:45:24

4

OBSaH

v ě n o v á n í s p o d ě k o v á n í m ....................................................................................... 12

p o d ě k o v á n í s p o n z o r ů m ........................................................................................ 13

p o d ě k o v á n í z a i n f o r m a c e a f o t o g r a f i e ................................................................. 13

t a t o p u b l i k a c e je u r č e n a ..................................................................................... 14

m í s t o ú v o d u t r o c h a „v y s v ě t l i v e k“, a b y c h o m s i r o z u m ě l i ........................................ 15

p ř e h l e d p o u ž i t ý c h z k r at e k .................................................................................. 17

ú v o d k o b o j ž i v e l n í k ů m a p l a z ů m ........................................................................... 21

1. v z n i k a v ý v o j o b o j ž i v e l n í k ů s m a l ý m p ř í d av k e m k z a m y š l e n í ............................... 22

2. v l a s t n o s t i o b o j ž i v e l n í k ů a p l a z ů ...................................................................... 25

1) ř í z e n í t ě l e s n é t e p l o t y – t e r m o r e g u l a c e ..................................................... 25

2) d ý c h á n í, k o ž n í d ý c h á n í, h i b e r n a c e ............................................................... 27

3) k ů ž e, k o ž n í p r o d u k t y a r o h o v a t ě n í p o k o ž k y ................................................. 29

4) j e d y, k o ž n í j e d y a s l i z y o b o j ž i v e l n í k ů .......................................................... 30

5) b a r v i va a z b a r v e n í ...................................................................................... 31

Úvodní část str. 15

M d

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 4 21.9.2008 22:45:27

5

6) b a r v o m ě n a a z m ě n y z b a r v e n í ....................................................................... 37

7) c h a r a k t e r i s t i k a r o z d í l ů m e z i o b o j ž i v e l n í k y a p l a z y v c z a s k ........................ 38

3. s m y s l o v á v ý b ava o b o j ž i v e l n í k ů a p l a z ů ............................................................. 39

1) z r a k .......................................................................................................... 39

2) h m a t .......................................................................................................... 39

3) č i c h a c h u Ť ................................................................................................ 40

4) s l u c h ......................................................................................................... 41

4. b ě ž n é n e m o c i a pa r a z i t i o b o j ž i v e l n í k ů a p l a z ů ................................................... 42

5. r o z d í l y v r o z m n o ž o v á n í o b o j ž i v e l n í k ů a p l a z ů ................................................... 44

1) o p l o z e n í a v ý v o j z á r o d k u ............................................................................ 44

2) p o h l a v n í r o z d í l y u n a š i c h o b o j ž i v e l n í k ů a p l a z ů ........................................... 46

3) k l a d e n í va j í č e k a v z h l e d s n ů š e k .................................................................. 51

s t r u č n á c h a r a k t e r i s t i k a o b o j ž i v e l n í k ů .............................................................. 54

r o z d í l y m e z i ř á d y o b o j ž i v e l n í k ů ........................................................................... 60

obojživelníci str. 53

oCasaTÍ

(

naši MloCi

)

str. 63

n a š i M l o C i – č e l e ď m l o k o v i t í ......................................................................... 63

1. r o z d í l y m e z i m l o k e m a č o l k y ................................................................ 64

2. r o z d í l y v e v ý v o j i o c a s at ý c h ................................................................ 64

l k

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 5 21.9.2008 22:45:28

ŽÁBY

str. 131

3. ú v o d k o c a s at ý m o b o j ž i v e l n í k ů m .......................................................... 64

4. r o z m n o ž o v á n í o c a s at ý c h o b o j ž i v e l n í k ů ................................................ 66

5. s y s t e m at i c k ý p ř e h l e d n a š i c h d r u h ů ..................................................... 68

m l o k s k v r n i t ý ...................................................................................... 69

č o l e k v e l k ý ......................................................................................... 75

č o l e k d u n a j s k ý .................................................................................... 81

č o l e k d r a v ý ......................................................................................... 87

k l í č č o l k ů r o d u č o l e k – t r i t u r u s ........................................................ 93

k ř í ž e n c i v r á m c i s k u p i n y „v e l k ý c h“ č o l k ů .............................................. 94

č o l e k h o r s k ý ...................................................................................... 97

č o l e k k a r pat s k ý .................................................................................. 105

č o l e k h r a n a t ý ..................................................................................... 111

č o l e k o b e c n ý ...................................................................................... 117

k l í č č o l k ů r o d ů č o l e k – m e s o t r i t o n a č o l e k – l i s s o t r i t o n ..................... 125

k ř í ž e n c i v r á m c i s k u p i n y „m a l ý c h“ č o l k ů ................................................ 129

1. s t r u č n á c h a r a k t e r i s t i k a ž a b ..................................................................... 132

2. k l í č o v é z n a k y n a š i c h ž a b – z á k l a d n í k l í č č e l e d í a r o d ů ............................... 134

3. m i g r a c e ž a b .............................................................................................. 136

4. r o z m n o ž o v á n í ž a b ..................................................................................... 138

5. s y s t e m at i c k ý p ř e h l e d ž a b .......................................................................... 142

n a š e k u ň kY – č e l e ď k u ň k o v i t í ........................................................................ 143

k u ň k a o b e c n á ..................................................................................... 145

k u ň k a ž l u t o b ř i c h á ............................................................................... 151

k l í č r o d u k u ň k a ................................................................................... 159

k ř í ž e n c i r o d u k u ň k a ............................................................................. 161

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 6 21.9.2008 22:45:29


7

n a š e B l a t n i c e – č e l e ď b l a t n i c o v i t í ............................................................... 163

bl a t n i c e s k v r n i t á .............................................................................. 163

n a š e r o p u c hY – č e l e ď r o p u c h o v i t í ............................................................... 171

ro p u c h a o b e c n á ................................................................................ 173

ro p u c h a k r á t k o n o h á ......................................................................... 183

ro p u c h a z e l e n á ................................................................................. 191

kl í č r o d u r o p u c h a ............................................................................. 199

kř í ž e n c i r o d u r o p u c h a ....................................................................... 201

n a š e r o s n i č kY – č e l e ď r o s n i č k o v i t í ............................................................. 203

ro s n i č k a z e l e n á ................................................................................ 203

n a š i s k o k a n i – č e l e ď s k o k a n o v i t í ................................................................. 211

zá k l a d n í k l í č r o d ů n a š i c h s k o k a n ů ..................................................... 212

s k u p i n a s u c h o z e m s k ý c h s k o k a n ů r o d u r a n a ................................................ 213

sk o k a n h n ě d ý .................................................................................... 215

sk o k a n o s t r o n o s ý ............................................................................. 227

sk o k a n š t í h l ý .................................................................................... 237

kl í č r o d u s k o k a n – r a n a ................................................................... 243

s k u p i n a v o d n í c h s k o k a n ů r o d u p e l o p h y l a x ................................................... 247

sk o k a n k r á t k o n o h ý ........................................................................... 253

sk o k a n z e l e n ý ................................................................................... 261

sk o k a n s k ř e h o tav ý ............................................................................ 271

kl í č r o d u s k o k a n – p e l o p h y l a x ......................................................... 277

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 7 21.9.2008 22:45:30


8

žeLvy

str. 287

ú v o d k ž e lv á m .............................................................................................. 288

n a š e Ž e lv Y – č e l e ď e m y d o v i t í ....................................................................... 289

ž e l v a b a h e n n í ............................................................................................... 289

plazi str. 283

1. s t r u č n á c h a r a k t e r i s t i k a p l a z ů ........................................................................ 284

2. r o z d í l y m e z i ř á d y p l a z ů ................................................................................... 285

d J

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 8 21.9.2008 22:45:32


9

š u p i n a t í (š u p i n a t í p l a z i) ................................................................................ 298

JEŠTěřI

str. 301

ŠUPINaTÍ

str. 297

1. s t r u č n á c h a r a k t e r i s t i k a .......................................................................... 302

2. r e g e n e r a c e o c a s u j e š t ě r ů a a u t o t o m i e .................................................... 302

3. p o h l a v n í r o z d í l y n a š i c h j e š t ě r e k .............................................................. 305

4. p á r o v ý p o h l a v n í o r g á n n a š i c h j e š t ě r ů ...................................................... 306

5. s y s t e m at i c k ý p ř e h l e d n a š i c h j e š t ě r ů ........................................................ 306

s c i n k o v é n a s l o v e n s k u – č e l e ď s c i n k o v i t í ..................................................... 307

k r á t k o n o ž k a e v r o p s k á ........................................................................ 307

n a š e j e š t ě r k Y – č e l e ď j e š t ě r k o v i t í .............................................................. 313

j e š t ě r k a z e l e n á .................................................................................. 313

j e š t ě r k a o b e c n á ................................................................................. 323

j e š t ě r k a z e d n í .................................................................................... 331

j e š t ě r k a ž i v o r o d á .............................................................................. 339

n a š i s l e p ý š i – č e l e ď s l e p ý š o v i t í ................................................................... 347

s l e p ý š k ř e h k ý .................................................................................... 347

k l í č n a š i c h j e š t ě r ů ...................................................................................... 355

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 9 21.9.2008 22:45:34


10

HADI

str. 363

s t r u č n á c h a r a k t e r i s t i k a ......................................................................... 364

p o h l a v n í r o z d í l y a p o h l a v n í o r g á n y n a š i c h h a d ů ...................................... 367

s y s t e m at i c k ý p ř e h l e d n a š i c h h a d ů .......................................................... 368

n a š e u Ž o v k Y – č e l e ď u ž o v k o v i t í .................................................................... 369

u ž o v k y p r av é .......................................................................................... 369

u ž o v k a s t r o m o v á ................................................................................. 369

u ž o v k a h l a d k á..................................................................................... 377

u ž o v k y v o d n í .......................................................................................... 387

u ž o v k a o b o j k o v á ................................................................................. 387

u ž o v k a p o d p l a m at á ............................................................................. 399

n a š e z m i j e – č e l e ď z m i j o v i t í .......................................................................... 407

z m i j e o b e c n á ....................................................................................... 407

k l í č n a š i c h h a d ů ........................................................................................... 419

s o u h r n z n a k ů j e d n o t l i v ý c h d r u h ů n a š i c h h a d ů .............................................. 426

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 10 21.9.2008 22:45:34


11

1. p o p u l a r i z a c e o c h r a n y o b o j ž i v e l n í k ů a p l a z ů ................................................ 460

2. r a d y n a z á v ě r ............................................................................................ 463

3. a u t o r s k á p r á va .......................................................................................... 464

4. z d r o j e i n f o r m a c í ........................................................................................ 466

5. s t r u č n á i n f o r m a c e o a u t o r o v i .................................................................... 470

6. r e j s t ř í k n á z v ů ž i v o č i c h ů a r o s t l i n ............................................................. 472

7. r e j s t ř í k v y b r a n ý c h p o j m ů ........................................................................... 482

o c h r a n a s ta n o v i š Ť a d r u h ů .................................................................................. 428

j a k b e z p e č n ě m a n i p u l o v a t s p l a z y a o b o j ž i v e l n í k y .................................................. 433

k o u s n u t í č i u š t k n u t í z m i j í o b e c n o u ........................................................................ 441

p r v n í p o m o c p ř i u š t k n u t í z m i j í o b e c n o u ................................................................. 444

n e d e s t r u k t i v n í m e t o d y s t u d i a ............................................................................... 447

popularizace a zÁvěr s t r . 459

ochrana a studium s t r . 427

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 11 21.9.2008 22:45:37


12

v ě n o v á n í s p o d ě k o v á n í m

Tuto knihu věnuji všem svým učitelům, kteří mi ochotně a nezištně předali své znalosti i životní zkušenosti a přitom byli chápaví vůči mým slabostem a tolerantní k mým chybám:

V první řadě mé milé, velmi laskavé a mimořádně trpělivé mamince, ot ý l i i zw a - c h o v é†, neboť jí jsem nikdy dostatečně nepoděkoval. To ona mi dala nezbytné základy znalostí v přírodních vědách. Hlavně díky jí jsem tím, čím jsem. Dále mé poděkování patří mým laskavým strýčkům – in g. ot t o čí ž k o v i† z litovle a ru d o l f u čí ž k o v i† z Prahy – za lekce „jen tak – mezi řečí“ z biologie zvířat.

Stejně tak děkuji milým a laskavým dámám: paní rndr. emílii ba l á t o v é-tu l á č k o v é, drsc.† a paní in g. rů ž e n ě po l a n s k é z Brna, jímž vděčím za mnohé, mimo jiné i za to, že mohu tuto knihu napsat. Stejně tak děkuji i panu profesoru rndr. jo s e f u do s t á l ov i, csc.† za to, že se mě zastal, když to bylo potřeba, a pomohl mi cennými radami. Dále děkuji tolerantním učitelům ze Základní devítileté školy ve Staré Vsi u Rýmařova, zvláště tehdejšímu panu řediteli jiřímu kr ň á v k o v i† ze Zábřehu na Moravě. Stejně tak děkuji i středoškolským profesorům Střední zemědělské technické školy v Bruntále, hlavně in g. zd e ň c e ch y t i l o v é z Olomouce a in g. ma r i i va c u l í k o v é z Bruntálu, za mimořádné pochopení a toleranci a in g. jo s e f u ci n k o v i z Opavy za jeho lidskost.

Mé díky s věnováním náleží také váženým kolegům a milým přátelům – rndr. zd e ňk u vo g e l o v i † a rndr. jiřímu či h a ř o v i, rndr. iv a n u re h á k o v i, csc. z Prahy a pe t r u vo ž e n í l k o v i† a in g. iv a n u ve r g n e r o v i za projevené přátelství a odbornou pomoc. a seznam by byl dlouhý (omlouvám se proto všem přátelům, které jsem zde neuvedl, ale zde jmenuji jen přátele v oboru herpetologie a batrachologie), ale na žádného jsem nezapomněl a mám vás v srdci. Dále děkuji panu děkanu ja n u zo l p e r o v i† ze Staré Vsi u Rýmařova, panu faráři vl a d i m í r u ry š av í k o v i† ze Staré Vsi u Rýmařova (původem ze Staré Vsi nad Ondřejnicí) a panu faráři bo h u m i l u mě c h u r o v i z Horního Města, kteří mne učili fotografovat a všímat si zvláštností v chování zvířat.

Děkuji i ostatním učitelům a vychovatelům, kteří mne kdy učili a vychovávali a měli pochopení pro mé, již v dětství projevené „podivné záliby v létavých, běhavých i plazivých potvůrkách“. To hlavně ja r o s l av ě kr ň á v k o v é ze Zábřehu na Moravě a paní ma r t ě vo g e l o v é ze Staré Vsi u Rýmařova. Stejně tak děkuji i kuchařkám ze školní družiny ve Staré Vsi u Rýmařova – paní he l e n ě go l i n á ř o v é † z Olomouce a paní ag á t ě ho n k o v é † ze Staré Vsi u Rýmařova, které pro mne, mimo jiné, „sušily“ obědy, zatímco já se toulal po kopcích a hodiny proseděl u hnízd ptáků nebo strávil pozorováním zmijí, ještěrek a „kytiček“. Poslední věc, která mi již léta leží na srdci, je pro mne velmi smutná a hodně stresující: že jsem totiž mnoha lidem, které jsem měl opravdu rád, to již nestačil říci a ani je dostatečně docenit za jejich života.

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 1 21.9.2008 22:45:37


13

a pokud jsem na někoho zapomněl nebo popletl jeho titul či jméno, velmi se omlou

vám, není v tom úmysl. Připište to prosím na vrub mé sklerotické hlavy a nezavrhněte

mne kvůli tomu.

S velkými díky

Váš vděčný žák:

Ivan Zwach

p o d ě k o v á n í z a i n f o r m a c e a f o t o g r a f i e

Děkuji všem kolegům – herpetologům a fotografům – kteří mi nezištně

poskytli informace či fotografie a přátelské rady. Jejich seznam je uveden

v závěru, jako součást přehledu použitých fotografií.

p o d ě k o v á n í a v ě n o v á n í r o d i n ě

Nakonec – avšak v první řadě – děkuji své rodině za to, že mne během psaní

příliš nerušili a tolerovali mou potřebu soustředění – ticha, klidu a pohody. Mým

dětem děkuji i za jejich pomoc. Svému nejmladšímu synovi ví t ě z s l av o v i navíc

děkuji za velkou pomoc při grafickém zpracování obrázků pro tuto knihu.

p o d ě k o v á n í s p o n z o r ů m

Zvláštní poděkování náleží také laskavým sponzorům za to, že mi umožnili napsat

a vydat tuto publikaci, neboť mi poskytli prostředky k zakoupení nezbytných programů k sestavení celého díla a uhradili částečně i náklady na tisk. Bez jejich finanční pomoci bych to všechno těžko zvládnul. Takže děkuji hlavním sponzorům: HBH-projekt, spol. s r. o. Brno, in g. ra d o v a n u hr n č í ř o v i, řediteli společnosti, in g. iv a n u Bu d í k o v i, ekonomickému řediteli a in g. ot a k a r u ho r n o c h o v i, technickému řediteli a PIVOVARU HOLBA, a.s., Hanušovice, jmenovitě řediteli phdr. zd e ň k u ko n e č n é m u. Děkuji i celému vedení firmy SKANSKA DS, a.s. Brno, stejně jako jejich pověřeným pracovníkům: in g. pa v l u Bo l f o v i a pe t r u ad Á m k o v i, rovněž děkuji in g. to m Á š i ma r k o v i z Prostějova. Děkuji i vedení firmy STRABAG a.s. Olomouc, jmenovitě řediteli in g. jiřímu hý z l o v i a in g. ja n u va v ř í k o v i. Také děkuji pe t r u mo Ž í š o v i z Velké Bystřice u Olomouce, Jos e f u pe r n i c o v i z lipovce v okrese Blansko. Děkuji i vedení MORAVSKýCH KERAMICKýCH ZáVODů a.s. Rájec-Jestřebí, jmenovitě generálnímu řediteli in g. mi l a n u čv a n d o v i, výrobně obchodnímu řediteli jiřímu ma r e š o v i a ekonomickému řediteli Mi l o š i na v r Á t i l o v i a také vedení firmy multip stav, spol. s r.o. Nový Jičín, jmenovitě řediteli mi r o s l av u Ba r o ň o v i a technickému náměstku in g. mi r o s l av u kl i m p a r o v i.

p o d ě k o v á n í o p o n e n t o v i

Mé díky patří rovněž zpracovateli oponentního posudku této publikace rndr. iv a n u

re h Á k o v i, csc., váženému presidentu České herpetologické společnosti Praha, za

jeho velmi cenné rady a připomínky.

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 2 21.9.2008 22:45:37


14

t a t o p u b l i k a c e j e u r č e n a :

Dětem a mládeži pro lepší poznání přírody a jejích obyvatel. Rodičům, aby složitě nehledali odpovědi na jednoduché otázky svých dětí jako: „Tatínku, co je to tam za zvířátko.“

Učitelům, jejich žákům a studentům všech typů škol jako doplněk k učivu.

Členům přírodovědně zaměřených organizací a ochráncům přírody pro snazší pochopení problematiky ochrany a záchrany naší batrachofauny (obojživelníci) a herpetofauny (plazi).

Turistům a vedoucím táborů i dětských organizací, aby se nebáli chodit přírodou a poznávat ji na svých cestách a aby znali veškerá nebezpečí při setkání s našimi obojživelníky a plazy a uměli jim čelit.

Firmám a soukromým organizacím – tedy investorům – aby se mohli vyhnout zásadním chybám při plánování technických zásahů do krajiny, které by ohrožovaly existenci popisovaných druhů.

Majitelům pozemků, aby věděli, jak snadné je udržet život na své zahradě, louce či v lese.

Orgánům a organizacím státní správy a samosprávy, aby snadněji rozpoznaly chyby v předkládaných projektech, které by mohly ohrozit jejich životy či prostředí.

Takže vlastně všem lidem, kterým příroda není lhostejná.

001

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 3 21.9.2008 22:45:40


15

ÚvOdní čÁst

m í s t o Ú v o d u t r o c h a „v y s v ě t l i v e k “,

a b y c h o m s i r o z u m ě l i :

tedy stručný návod k používání této publikace

V této publikaci musí být použita řada odborných biologických názvů části

těl živočichů a jiných odborných pojmů či popisů vlastností anebo i dějů. a tak

abychom dále v textu nezdržovali ty, co podrobnější vysvětlování nepotřebují,

použiji tento jednoduchý princip vysvětlivek:

Ve světle zbarveném poli žlutém, modrém či zeleném atp., to podle barevné

ho „ladění“ jednotlivých částí této knihy, které však bude použito jen když bude

třeba. a tehdy jej naleznete obvykle v dolní části stránky. Zde budou uvedeny

vzpomínané vysvětlivky v pořadí podle průběžného číslování v textu. Systém

vysvětlivek je uzavřeným celkem pro každou část této publikace zvlášť. Jsou to

tyto části: 1. Úvodní část – v té se právě nacházíme; 2. Obojživelníci; 3. Plazi;

4. Ochrana a studium obojživelníků a plazů; 5. Popularizace oboru a závěr.

V rámci každé této části bude použito vlastní průběžné číslování, které za

čne číslem

01

. Odborný pojem stejně jako latinské pojmenování druhu budou

uvedeny takto: Pokud bude vysvětlovaný pojem, a tedy i pořadové číslo vy

světlivky, použity poprvé, budou uvedeny navíc „tučně“ – např. termoregula

ce

00

; přitom i pořadové číslo vysvětlivky je napsáno „tučně“, ale vždy jako horní

index (=

00

). Bude-li však odborný pojem použit opakovaně, ale později a ve

vzdálenější části textu, pak bude uveden jako „odvolávka“ na dřívější vysvět

livku takto: termoregulace

00

nebo jen

termoregulace.

Další „odvolávkou“ jsou vložené

obrázky. Ty však nejsou dále členěny

na kresby a fotografie a v textu jsou

označeny zpravidla jen vloženou infor

mací: obrázek 000/a a.

Písmena 000/a a za číslem obrázku

a lomítkem tvoří zkratku autora obráz

ku, která byla s autorem dohodnuta.

V závěrečné kapitole č. 5 je pak

uveden seznam autorů a jejich zkrat

ky i s kontakty, pokud si je autor přál

zveřejnit.

002/M i

Příklad označování obrázků

číslo autor

značka pohlaví

(zde je to samec)

poznámky

názvy druhů

zkratky

u foto

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 1 21.9.2008 22:45:42

+


16

Pokud za číslem obrázku není uvedena zkratka autora, autory všech ostatních fotografií jsou iv a n , lu k á š, ma r k é ta a ví t ě z s l av zw a c h o v i, přitom autorem všech ilustrací je autor této publikace.

Důležitým upozorněním pro čtenáře je i to, že veškerá jména osob, stejně jako jména v textu „citovaných“ osob – např. ja n o u š e k a ko l o m a n – ale také názvy podkapitol – např. vz n i k a v ý v o j – jsou v této práci uvedeny velkými písmeny. V případě názvu celých kapitol pak i „tučně“.

U citovaných osob je v závorce uvedeno pořadové číslo citovaného zdroje dle seznamu použitých zdrojů – příklad: (re h á k, 1982).

Pokud se jméno autora vědeckého, tedy latinského pojmenování rodu či druhu nachází v závorce – např. (bo u l e n g e r ) – pak to znamená, že autor zařadil tento druh do jiného rodu, než je řazen nyní. Pokud je uvedeno bez závorky, pak jeho zařazení do systému je dosud platné – např. bo u l e n g e r .

letopočet za jménem autora pojmenování (např. li n n a e u s, 1758) nás informuje o roce zařazení uvedeného druhu do systému. V případě dvou nejvýznamnějších systematiků, pánů li n n é h o a la u r e n t a, na znamení úcty používáme jejich polatinštěná jména li n n a e u s a la u r e n t u s, opět velkými písmeny. Naproti tomu vědecká pojmenování druhů nebo jiných systematických kategorií či částí těl atp. jsou psána kurzivou, např. Prosalirus bitis. Česká pojmenování a názvy pak jsou napsány buď „obyčejným“ písmem (ještěrka obecná) nebo při nutnosti zdůraznit informaci i písmem „tučným“ (ještěrka obecná). V případě, že je však jméno druhu součástí nadpisu kapitoly, je české pojmenování druhu uvedeno „tučně“ a „velkými písmeny“, například: JeŠTěRKa OBeCNá.

Pokud se v tomto názvu kapitoly pojednávající o konkrétním druhu vyskytuje české pojmenování s částí tohoto pojmenování v závorce – např. kuňka obecná (ohnivá) – je tím vyjádřeno alternativní nebo nesprávné či zastaralé české pojmenování druhu.

Závorka v případě latinského pojmenování – např. Lissotriton helveticus (Triturus helveticus) – znamená, že došlo k revizi systematického zařazení druhu a toto „další“ rodové jméno v závorce (zde Triturus) uvádí starší (dnes již neplatné) pojmenování tohoto rodu, které se však stále ještě používá. a tak záleží (prozatím) jen na individuálním zvážení, které rodové jméno je pak použito. Osobně doporučuji pro odborné práce používat nové rodové jméno, pro popularizační účely obě, kdy doporučuji použít starší pojmenování alespoň v nadpisu – a pro účely odborných zpráv pro úřady používat navíc i platné úřední pojmenování podle vyhlášky č. 175/2006 Sbírky zákonů. To proto, aby byla dodržena nutná kontinuita v pojmenovávání druhů a aby čtenář, který zná jen starší pojmenování – například latinské jméno čolka hranatého – Triturus helveticus – věděl, o kterém druhu se zde píše.

Přímá řeč, například „Země je placatá“, nebo i některé specifické údaje jako „kurziva“ či obchodní názvy produktů, např. „glykol“, jsou uvedeny v uvozovkách, stejně jako nepřesná pojmenování a další nejasné údaje, které je

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 2 21.9.2008 22:45:42


17

nutno brát s nadhledem. Například když je systematický pojem druh uveden v uvozovkách („druh“), v takovém případě se tímto pojmem rozumí spíše určitá forma života anebo i skupina s rozsahem menším či naopak větším, než je chápán pojem druh ve smyslu obvyklé systematické jednotky.

V případě, že člověk, o kterém píši nebo se jen zmiňuji, již zemřel, je u jeho

jména uveden malý křížek †.

Posledním upozorněním je doplnění a upřesnění informace: to je uvedeno

v závorce – např.: (...nebo také Mloci).

p ř e h l e d p o u ž i t ý c h z k r at e k

aOPK agentura ochrany přírody a krajiny. CITeS Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících ži

vočichů a planě rostoucích rostlin – Convention on International Trade in

Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CZ Česká republika. ČIŽP Česká inspekce životního prostředí. ha Značka hektaru. CHKO Chráněná krajinná oblast. MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky. NP Národní park. NPR Národní přírodní rezervace. pH Značka kyselosti vody či půdy. SeČ Středoevropské časové pásmo. SK Slovenská republika. SM kraj Severomoravský kraj (tento kraj již neexistuje, je nahrazen názvem Mo

ravskoslezský kraj). SZN Státní zemědělské nakladatelství (již neexistuje). VSN Východoslovenská nížina. pro zkrácení dlouhých a opakovaných názvů lDP lokální druhová populace je soubor jedinců stejného druhu na konkrétní

lokalitě. PeS Zkratka pro skupinu západoevropských vodních skokanů – Pelophylax

esculentus synklepton (dříve ReS – Rana esculenta synklepton).

1. zk r a t k y v š e o b e c n ě a k c e p t o v a n é

2. zk r a t k y v y t v o ř e n é a u t o r e m p u b l i k a c e

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 3 21.9.2008 22:45:42


18

3. zn a č k y v k a p i t o l á c h o d r u z í c h

Denní druh ..................................................................

Soumračný druh .........................................................

Noční druh ..................................................................

Druh heliofilní (vyžadující přímý sluneční svit) ...........

Druh tolerující slunce (nesnáší přímý sluneční svit) ...

Stínomilný druh ...........................................................

Druh vylézá za deště jen v noci ..................................

Druh vylézá za deště jen za soumraku ......................

Druh vylézá za deště i odpoledne a v podvečer .........

Druh vylézá za deště i ve dne v letních vedrech ........

Vlhkomilný druh ..........................................................

Suchomilný druh .........................................................

Druh zimující na souši ................................................

Druh zimující ve vodě i na souši .................................

Druh zimující ve vodě .................................................

Druh zimující v nezámrzné hloubce ...........................

Druh zimující v nezámrzné i zámrzné hloubce ...........

Druh zimující v zámrzné hloubce ...............................

Druh se sluní i v zimním období .................................

Druh žije ve vodě po celé vegetační období ...............

Druh žije ve vodě po dobu rozmnožování ..................

Druh klade do vody vajíčka či larvy a pak odchází .....

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 4 21.9.2008 22:45:45


19

Druh snáší jehličnaté lesy ...........................................

Druh špatně snáší jehličnaté lesy ...............................

Druh se jehličnatým lesům vyhýbá .............................

Druh dobře snáší výskyt ryb .......................................

Druh špatně snáší výskyt ryb .....................................

Druh nesnáší výskyt ryb .............................................

Dotyk není rizikem, druh není jedovatý ......................

Dotyk je malé riziko, druh je jen málo jedovatý ..........

Dotyk je riziko, druh je jedovatý ..................................

Druh málo ohrožený dopravou ...................................

Druh silně ohrožený dopravou ....................................

Na tahu snáší i teploty pod 0

o

C .................................

Druh silně citlivý na chemické znečistění vody ...........

Druh snáší biochemické znečistění vody ....................

Druh snáší i zcela nové vody bez vegetace ...............

Druh snáší hluboké vanovité nádrže ..........................

Druh vyžaduje litorální pásmo ....................................

Druh nevyžaduje litorální pásmo ................................

Tolerovaná hloubka litorálního pásma ........................

Upřednostňovaná hloubka litorálního pásma .............

L1 - až - L6

L1 - až - L6 Poznámka a doporučení: Uvedené značky spolu s účelovým členěním litorálního pásma jsou uvedeny navíc ještě

na přiložené záložce, kterou je možno zatavit do fólie, čím se prodlouží její životnost.

Obojživelníci a plazi České republiky.indb 5 21.9.2008 22:45:47
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.