načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Objekt a materiál v umení a edukácii - Timotej Blažek; kolektiv autorů

Objekt a materiál v umení a edukácii
-7%
sleva

Kniha: Objekt a materiál v umení a edukácii
Autor: Timotej Blažek; kolektiv autorů

Publikácia sa zaoberá objektom a materiálom v umení a edukácii. Objekt, či už myslíme sochársky ekvivalent, šperk, alebo akýkoľvek artefakt majúci 3D kvality, je súčasťou našej ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  345 Kč 321
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 200
Rozměr: 25 cm
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Umění
Jazyk: česky
Datum vydání: 06.06.2016
ISBN: 978-80-244-4775-9
EAN: 9788024447759
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikácia sa zaoberá objektom a materiálom v umení a edukácii. Objekt, či už myslíme sochársky ekvivalent, šperk, alebo akýkoľvek artefakt majúci 3D kvality, je súčasťou našej kultúry. Objekt stojí v sociokultúrnych vzťahoch, viažu sa s ním rôzne významy, ktoré sa spájajú s jeho funkciou, materiálom, tvarom, vlastnosťami a kvalitami. Mohli by sme ho označiť za neohraničené pole presahov medzi umením a životom. Táto téma je v publikácii uchopená z mnohých strán, či sa už jedná o tvorbu, interpretáciu, medziodborové vzťahy a prekvapivé súvislosti, alebo o analýzu materiálov a prístupov k tvorbe nebo predstavenie konkrétnych osobností zo sveta pedagogiky a umenia.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Na úvod 5

Umenie a je h o interpretácia v analytickej estetike 7

1 E le m e n ty z a n a ly tic k e j e s te tik y 7

2 A n a ly tic k á in te rp re tá c ia 15

3 S im u la k ru m v u m e n í 22

S o c h a -o b je k t-b y to s t 25

Metalepsa ako m ožná výtva rn á stratégia

pri koncepcii um eleckého diela

(m etalepsa ako ty p zám eny vyjadrenej v objekte) 55

1 Č o to je m e ta le p s a 56

2 M e ta le p sa a k o p re z e n tá c ia in te rs u b je k tív n e j (n e )s k u to č n o s ti 59

2.1 M e ta le p s a -fik c ia , a le b o m im e zis? 59

2 .2 M e ta le p sa a je j v z ťa h k in fo rm á c ii 61

2.3 O b je k t a k o ja z y k m n o h o n á s o b n e j in te rp re tá c ie 62

2.4 M e ta le p s a a k o s p ô s o b re p re z e n tá c ie 63

3 M e ta le p s a v y u ž ív a jú c a o b je k t a k o p a ra le lu

na z v ý ra z n e n ie k ritic k e j u d a lo s ti 66

4 Z áve r 75

Ľudský príbeh m ateriálu І 77

1 P ríb e h y v p ísa n é d o d re v a 78

2 D re v e n ý š p e rk 80

3 K o sti 89

4 V ý ro b a š p e rk o v z k o s tí 92

5 K o ža 100

6 Z d o b e n ie ľu d s k e j p o k o ž k y 100

7 Ľ u d ská k o ž a v m y to ló g ii 103

8 Z v ie ra c ia k o ž a v h is tó rii a m ý to c h 104

9 Š p e rk a k o ž a 106

10 P erie 113


11 M y to ló g ia v tá č ie h o p e ria 114

12 Š p e rk z p e ria 116

13 P ríb e h y vp ísa n é d o m a te riá lu 123

14 Z áve r 128

„M atéria prim a" ja k o zd ro j klíčové ideje díla

a z á k la d n í h o p r in c ip u e d u k a c e 129

1 Ú vo d 129

2 T y p o lo g ie p řís tu p u к v n ím á n í a z p ra c o v á n í rů zn ých

d ru h ů h m o ty / m a te riá lu v e v ý tv a rn é m u m ě n í 135

3 P sych o lo g ické a s p e k ty v ý tv a rn ý c h p řís tu p ů к m a te riá lu 141

4 S o u v is lo s t o b s a h u d íla s je h o m a te riá lo v ý m p ů v o d e m 142

5 S e n z ib ilita a m a te riá l 143

6 P ro c e s u a lita a m a te riá l 144

7 Z ávě r 145

O b je k t a ik o n o ló g ia m a te r iá lu v t v o r b e a e d u k á c ii

R o z h o v o r y s v y b r a n ý m i u m e lc a m i a p e d a g ó g m i 147

M gr. a rt. K a rin P a tú c o v á -L u n te ro v á , A rtD . 149

p ro f. M iro s la v B rooš, a ka d . m a l. 155

M gr. a rt. E m ília R igová, A rtD . 164

M a rtin Papcún 171

Z á v e r 175

R é s u m é 177

S u m m a r y 179

O a u t o r o c h 181

L ite r a t ú r a 185
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist