načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Obecní policie – Vetešník; Zídka; Chauer; Jemelka; Stránská; Bartošek; Bačkovská; Tvrdek; Eichler

Obecní policie
-6%
sleva

Kniha: Obecní policie
Autor: Vetešník; Zídka; Chauer; Jemelka; Stránská; Bartošek; Bačkovská; Tvrdek; Eichler

Publikace „Obecní policie“ zpracovaná odborníky specializujícími se na policejní právo je první publikací svého druhu, která věnuje pozornost obecní policii i z jiných úhlů pohledu ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  380 Kč 357
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 336
Rozměr: 230x155
Skupina třídění: Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
EAN: 9788073804633
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace „Obecní policie“ zpracovaná odborníky specializujícími se na policejní právo je první publikací svého druhu, která věnuje pozornost obecní policii i z jiných úhlů pohledu než jen prostřednictvím zákona o obecní policii a bezprostředně navazujících právních předpisů, ale zabývá se i historií obecní policie, poskytuje návod, jak s obecní policií jednat a výklad toho, co od obecní policie v rámci jejích kompetencí lze oprávněně očekávat. Obecní policie má nezastupitelnou úlohu nejen v oblasti bezpečnosti a pořádku v obci, ale je také důležitou složkou integrovaného záchranného systému, správním orgánem a subjektem, který přímo zasahuje do práv a povinností třetích osob a v neposlední řadě specifickým souhrnem zaměstnanců. Tato publikace je určena zejména jako učební text pro potřeby studia na Policejní akademii ČR, učební materiál pro čekatele a strážníky, řadu odpovědí v ní mohou najít představitelé obcí řídící obecní policie.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Vetešník; Zídka; Chauer; Jemelka; Stránská; Bartošek; Bačkovská; Tvrdek; Eichler - další tituly autora:
Ekonomický přístup k právu Ekonomický přístup k právu
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

O bsah

Ú v o d e m ................................................................................................................................................7

S eznam z k ra te k .................................................................................................................................9

1. kapitola - H isto rie obecní p o lic ie...................................................................................17

1.1 Historie obecní policie do roku 1918...........................................................................17

1.2 Historie obecní policie od roku 1918 do roku 1939..............................................18

1.3 Historie obecní policie od roku 1939 do roku 1947 ..............................................19

1.4 Historie obecní policie po roce 1947...........................................................................20

1.4.1 Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti..............................................................21

1.4.2 Inspekce veřejného pořádku............................................................................22

2. kapitola - Z řizo v án í, p o stav en í a č in n o st obecní p o lic ie .................................25

2.1 Zřizování obecní policie..................................................................................................25

2.2 Postavení obecní p o licie..................................................................................................27

2.3 Činnost obecní policie......................................................................................................31

3. kapitola - Ř ízení a o rg an izace o b ecn í p o licie ......................................................36

3.1 Řízení obecní policie.........................................................................................................36

3.2 Vztah rady obce к obecní policii..................................................................................36

3.3 Vztah zastupitelstva obce к obecní p o licii...............................................................40

3.4 Právní postavení osoby řídící.........................................................................................42

3.5 Právní postavení určeného strážníka...........................................................................43

4. kapitola - P rávní p o stav en í zam ě stn an ců zařazených

do obecní policie .............................................................................................45

4.1 Obecní policie a zákoník práce......................................................................................45

4.2 Kategorie zam ěstnanců zařazených do obecní policie

a pracovní p o m ér...............................................................................................................45

4.3 Kvalifikační předpoklady..................................................................................................50

4.3.1 Základní kvalifikační předpoklady.................................................................51

4.3.2 Zvláštní kvalifikační předpoklady pro výkon práce strážníka 57

4.4 Platové podm ínky zam ěstnanců obce zařazených v obecní policii..................80

4.4.1 Platový tarif............................................................................................................80

4.4.2 Příplatky...................................................................................................................81

4.5 Postavení a činnost strážníka.........................................................................................84

4.6 Převedení na jinou p ráci..................................................................................................85

4.7 Některé další pracovněprávní aspekty.........................................................................89

4.8 Problém současnosti - členství v hnutích diskrim inačního charakteru... .92

5. kapitola - P ů so b n o st obecní p o licie.............................................................................95

5.1 Věcná působnost..................................................................................................................95

5.1.1 Obecně к věcné působnosti..............................................................................95

5.1.2 Spolupráce při realizaci věcné působnosti............................................ 101

5.2 Místní působnost........................................................................................................... 104

5.2.1 Obecně к m ístní působnosti....................................................................... 104


O b ec n í po l ic ie

5.2.2 Charakter veřejnoprávních sm lu v........................................................... 107

5.2.3 Obecné veřejnoprávní sm louvy............................................................... 111

5.2.4 Krizové veřejnoprávní sm louvy............................................................... 114

6. k ap ito la - O p ráv n ěn í a p o v in n o sti p o d le zák o n a o o b ecn í policii . . . 119

6.1 Povinnosti......................................................................................................................... 119

6.1.1 Povinnosti základní...................................................................................... 119

6.1.2 Povinnosti specifické.................................................................................... 129

6.2 O právnění....................................................................................................................... 134

6.2.1 O právnění strážníka ve vztahu к osobám ............................................. 134

6.2.2 O právnění strážníka ve vztahu к věcem ............................................... 139

6.2.3 O právnění strážníků ve vztahu к inform acím .................................... 149

6.3 Použití donucovacích prostředků............................................................................ 168

6.3.1 O právněnost použití donucovacích prostředků.................................. 169

6.3.2 D ruhy donucovacích prostředků............................................................. 170

6.3.3 Povinnosti strážníků spojené s použitím

donucovacích p rostředků......................................................................... 175

6.4 Použití služební zbraně strážníkem ..................................................................... 178

6.4.1 Služební zbraň.................................................................................................. 178

6.4.2 Zbrojní licence obce...................................................................................... 179

6.4.3 Zbrojní průkaz strážníka............................................................................. 182

6.4.4 Přestupky držitele zbrojního průkazu.................................................... 186

6.4.5 Nošení zbraně strážníkem........................................................................... 187

6.4.6 Použití služební z b ra n ě................................................................................ 187

7. kap itola - O p ráv n ěn í a p o v in n o sti p odle jiných p rávních předpisů . . . 193

7.1 O becní policie a zákon o přestupcích.................................................................. 193

7.1.1 Využívání údajů ze základních registrů.................................................. 193

7.1.2 Vymezení přestupků к projednání v blokovém řízení...................... 194

7.1.3 Blokové řízen í.....................................................................................................203

7.2 O becní policie a správní řá d.......................................................................................208

7.2.1 Správní řád a jeho působnost.......................................................................208

7.2.2 Základní zásad y................................................................................................210

7.2.3 Část čtvrtá správního řá d u ...........................................................................212

7.2.4 Část II., resp. III. správního řá d u ................................................................213

7.2.5 Některé obecné instituty správního říz e n í.............................................215

7.2.6 Přezkum né řízen í..............................................................................................226

7.2.7 O bnova řízen í....................................................................................................230

7.2.8 Další úkoly obecní policie podle správního řádu..................................233

7.3 O becní policie a tabákový zák o n..............................................................................238

7.4 O becní policie a dopravní předpisy.........................................................................244

7.4.1 Zákon o silničním provozu............................................................................244

7.4.2 Zákon o podm ínkách provozu vozidel na pozemních

kom unikacích...................................................................................................254

7.4.3 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla..............................255


O bsah

7.4.4 Zákon o pozemních kom unikacích...........................................................255

7.4.5 Vyhláška o schvalování technické způsobilosti

a o technických podm ínkách provozu vozidel

na pozemních kom unikacích.....................................................................257

7.4.6 Zákon o dani silniční.......................................................................................257

7.4.7 Zákon o získávání a zdokonalování odborné

způsobilosti к řízení motorových vozidel..............................................258

7.4.8 Zákon o silniční dopravě................................................................................258

7.5 Obecní policie a trestněprávní předpisy...............................................................261

7.5.1 Trestní zákon.......................................................................................................261

7.5.2 Trestní řá d ...........................................................................................................263

7.5.3 Zákon o obětech trestných č in ů..................................................................266

7.6 Obecní policie a občanský soudní řád......................................................................270

7.7 Obecní policie a vodoprávní předpisy ....................................................................270

7.8 Obecní policie a zákon na ochranu zvířat proti tý rán í.......................................272

8. kapitola - O b ecn í policie a o d p o v ěd n o st za š k o d u .........................................274

8.1 Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou

při výkonu veřejné m o ci...............................................................................................274

8.2 Odpovědnost za škodu podle zákona o obecní policii....................................276

8.3 Další škody související s činností obecní policie...............................................278

9. kapitola - O ch ran a p řed zásahy strážn ík a n eb o o b ecn í policie .............280

9.1 Neformální stížnost......................................................................................................280

9.2 Stížnost podle správního řá d u ....................................................................................281

9.3 Žaloba proti nezákonném u zásahu, pokynu

nebo donucení správního o rg á n u............................................................................283

9.4 Ústavní stížnost...............................................................................................................284

10. kapitola - P ů so b n o st m in isterstv a v n itra

v o blasti obecn í p o lic ie ...........................................................................286

10.1 Právní východiska věcné působnosti ministerstva vnitra

v oblasti obecní p o licie.................................................................................................286

10.2 Konkrétní úkoly ministerstva vnitra v oblasti obecní p o licie......................287

10.2.1 Úkoly ministerstva vnitra ve vztahu к o b c ím .....................................287

10.2.2 Úkoly ministerstva vnitra ve vztahu ke strážníkům

a obecním policiím..........................................................................................288

10.2.3 Podpora poskytovaná ministerstvem vnitra

v oblasti obecní policie...................................................................................291

11. kapitola - S právní delikty p o d le zák o n a o o b ecn í p o lic ii..........................292

11.1 Správní delikty o b c í......................................................................................................292

11.2 Přestupky podle zákona o obecní policii...............................................................297

12. kapitola - O becní policie, k rizové řízení

a integ ro v an ý zách ran n ý sy stém .........................................................301

12.1 Krizové řízen í.................................................................................................................301


O b ec n í po l ic ie

12.2 Integrovaný záchranný systém..................................................................................304

12.3 O becní policie a krizové řízení..................................................................................308

13. kapitola - O b ecn í p o licie v n ejnovějších č í s l e c h ......................................312

13.1 Faktory ovlivňující činnost obecní policie...........................................................312

13.2 Čísla o činnosti obecní policie..................................................................................313

13.3 Strukturální aspekty organizace obecní policie.................................................315

13.4 Optim alizace stavu ochrany veřejného pořádku

a bezpečnosti na m ístní ú ro v n i................................................................................316

13.4.1 Veřejný pořádek dom énou obecní policie..............................................316

13.4.2 Další cesty optimalizace stavu ochrany

veřejného pořádku a bezpečnosti..............................................................317

S u m m a r y..................................................................................................................................319

L itera tu ra..................................................................................................................................320

O a u to r e c h...............................................................................................................................323

V ěcný rejstřík..........................................................................................................................325
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist