načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Obchodní strategie založení advokátní kanceláře – Bronislava Wittnerová

Obchodní strategie založení advokátní kanceláře
-6%
sleva

Kniha: Obchodní strategie založení advokátní kanceláře
Autor: Bronislava Wittnerová

Předmětem publikace je obchodní strategie založení advokátní kanceláře. Problematika je zpracována jak z oblasti ekonomické, tak právní a může sloužit jako příklad pro vytvoření a ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  182 Kč 171
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 105
Rozměr: 240x170
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Ostrava, Key Publishing, 2012
EAN: 9788074180989
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Předmětem publikace je obchodní strategie založení advokátní kanceláře. Problematika je zpracována jak z oblasti ekonomické, tak právní a může sloužit jako příklad pro vytvoření a stanovení vlastní business strategie pro advokátní koncipienty.

Předmětná hesla
advokátní kanceláře – Česko
advokátní kanceláře – ekonomické aspekty
Podnikání
Strategický management
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1

obchodní strategie

založení advokátní kanceláře

KEY Publishing s.r.o.

Ostrava

2012

Bronislava Wittnerová


Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s.

© Bronislava Wittnerová 2012

Foto na obálce ©WavebreakMediaMicro/Fotky&Foto

isbn 978-80-7418-098-9 (KEY Publishing s.r.o.)

isbn 978-80-87255-51-3 (B.I.B.S., a.s.)


Obsah

Abstrakt ....... ..................................................................................................................................7

1. Úvod .........................................................................................................................................9

1.1 Řešený problém ..................................................................................................................16

1.2 Cíle publikace a její smysl ..................................................................................................17

1.3 Strategické řízení – základní pojmy a koncepty strategického řízení...............................18

1.3.1 Základní pojmy strategického řízení ....................................................................18

1.3.2 Koncept strategického řízení, definice kritérií pro zvolení konceptu ..................22

1.3.3 Prezentace jednotlivých konceptů ........................................................................23

1.3.4 Vhodný koncept .....................................................................................................25

1.3.5 Přehled souvisejících právních norem .................................................................26

1.4 Research ..............................................................................................................................29

1.4.1 Metodologie a základní pojmy výzkumu ..............................................................29

1.4.2 Výzkumná situace, plán výzkumu ........................................................................32

2. Analýza nadřazeného patra .....................................................................................................41

2.1 Mise a vize podnikání ........................................................................................................42

3. Analýza faktorů obecného okolí .............................................................................................43

3.1 Social .... .............................................................................................................................43

3.2 Legal ..... ..............................................................................................................................46

3.3 Economical .........................................................................................................................47

3.4 Political ...............................................................................................................................48

3.5 Technological ......................................................................................................................49

3.6 Vyhodnocení a shrnutí analýzy faktorů obecného okolí...................................................49

4. Analýza faktorů oborového okolí ............................................................................................51

4.1 Aplikace Porterova pětifaktorového modelu .....................................................................51

4.1.1 Vyjednávací síla zákazníků ...................................................................................51

4.1.2 Vyjednávací síla dodavatelů ..................................................................................52

4.1.3 Hrozba vstupu nových konkurentů ......................................................................52

4.1.4 Hrozba substitutů ..................................................................................................53

4.1.5 Konkurenční rivalita v odvětví ..............................................................................54

4.1.6 Vyhodnocení a shrnutí analýzy Porterova pětifaktorového modelu ....................54

4.2 Analýza zákazníků, konkurentů a dodavatelů ..................................................................55

4.2.1 Zákazníci ................................................................................................................55

4.2.2 Konkurenti .............................................................................................................57

4.2.3 Dodavatelé ............................................................................................................58

4.2.4 Vyhodnocení a shrnutí analýzy zákazníků, konkurentů a dodavatelů ................59

5. Analýza očekávání, síly a cílů důležitých „stakeholders“ .......................................................60

5.1 Vyhodnocení a shrnutí analýzy „stakeholders“ ................................................................64

6. Analýza vývoje trhu ................................................................................................................65

6.1 Vyhodnocení a shrnutí analýzy vývoje trhu......................................................................72

7. Analýza vnitřního prostředí advokátní kanceláře ..................................................................74

7.1 Product ................................................................................................................................74

7.2 Price ..... ...............................................................................................................................75

7.3 Place..... ...............................................................................................................................77 Promotion ...........................................................................................................................77

7.5 People.. ................................................................................................................................79

7.6 Process . ...............................................................................................................................79

7.7 Planning ..............................................................................................................................80

7.8 Vyhodnocení a shrnutí analýzy vnitřního prostředí advokátní kanceláře

dle konceptu „7 P“ ..............................................................................................................80

8. Konkurenční pozice advokátní kanceláře ...............................................................................82

8.1 Vyhodnocení a shrnutí konkurenční pozice advokátní kanceláře ....................................84

9. SWOT analýza .........................................................................................................................85

10. Formulace návrhu business strategie dle konceptu „7 P“ ....................................................86

11. Zdůvodnění návrhu pomocí výsledků analýzy SWOT .............................................................88

12. Doporučení pro implementaci návrhů ...................................................................................90

13. Doporučení pro implementaci právního charakteru .............................................................92

14. Závěr .......................................................................................................................................96

Přílohy ..........................................................................................................................................97

Seznam použitých pramenů a literatury ......................................................................................99 Abstrakt

Předmětem publikace je obchodní strategie založení advokátní kanceláře. Problematika je zpracována jak z oblasti ekonomické tak právní a může sloužit jako příklad pro vytvoření a stanovení vlastní business strategie pro advokátní koncipienty.

Pro vypracování tématu z ekonomického hlediska byl využit koncept strategického řízení BIBS a pro zpracování problematiky byly provedeny analýzy externí a interní za účelem stanovení business strategie. Dílčí analý zy jsou součástí tzv. komplexní analýzy a jejich závěry jsou zahrnuty do souhrnné analýzy SWOT, v níž jsou prezentovány závěry publikace.

Za důležitý zdroj informací je považováno provedení dvou výzkumů, které rozšířily znalosti o zkoumaném trhu.

Hlavními metodami, použitými při tvorbě této publikace, jsou metoda deskriptivní a analytická s využitím vlastních zkušeností podpořených literaturou. Abstract

The subject of the publication is the business strategy of setting up a law office. The theme deals both with the economy and law area and could serve as an example of creating and determining an own business strategy for junior lawyer.

For the processing of the theme from the economic point of view, the concept BIBS was used, and external and internal analyses were done for the processing of the issues in order to determine the business strategy. The component analyses are an integrated part of the complex analysis, and their results are included in the SWOT analysis where the conclusions of this publication are presented.

Making two researches is considered to be an important source of information which improved the knowledge of the surveyed market.

The main methods used for the elaboration of the publication were the descriptive and the analytical method, supported by my own opinions and the literature. České advokátní komory, dále klientské základny podpořené materiálním zabezpečením.

Z výše uvedeného proto vyplývá, proč byl stanoven časový horizont v délce 4 let, neboť je předpokládáno, že za tuto dobu by již měla být kancelář dostatečně stabilizována a upevněna na advokátním trhu tak, aby mohla uvažovat o svém rozšíření. 1.3 Strategické řízení – základní pojmy

a koncepty strategického řízení

Tato kapitola je zasvěcena teoretickému zpracování základních pojmů strategického řízení aplikovaných v dalších částech publikace a také výběru, na základě určité konkurence konceptů přicházejících v úvahu, konceptu nejvhodnějšího do daných podmínek. Koncept bude vysvětlen a jeho volba na základě zvolených kritérií zhodnocena. 1.3.1 Základní pojmy strategického řízení

V kapitolách publikace zabývajících se strategickým řízením je použit velký počet pojmů, které je třeba vysvětlit, aby již při použití v textu nemusely být definovány:

Business (obchodní) strategie definuje základní cíle a cesty, které směřují k jejich dosažení ve vztahu k určité SBU (vysvětleno níže) a měla by zahrnovat strategické cíle pro prvky marketingového mixu rozšířeného, tj. product (výrobek), price (cena), place (trh), promotion (propagace), people (lidé), process (procesy) a planning (plánování).

9

Corporate (firemní či podnikatelská) strategie vytváří základní podnikatelské rozhodnutí o jednotlivých druzích podnikání a vytyčuje strategický rámec pro navazující business strategie SBUs.

10

Časový horizont strategie je období, na které má být strategie definována, jeho stanovení je ovlivňováno specifickými potřebami a podmínkami společnosti.

11

Komplexní analýza obsahuje „systematické zkoumání a šetření vnějšího i vnitřního okolí podniku z hlediska minulosti, přítomnosti a budoucnosti“.

12

Konkurenční výhoda představuje hlavní cíl pro vypracování strategického plánu malé firmy, neboť vymezuje společnost vůči ostatním konkurentům a definuje unikátní pozici na trhu.

13

9

Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd., C. H. Beck, Praha

2006, s. 30. 10

Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd., C. H. Beck, Praha

2006, s. 25 – 26. 11

Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd., C. H. Beck, Praha

2006, s. 9. 12

Blažková, M.: Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd., Grada

Publishing, Praha 2007, s. 43. 13

Staňková, A.: Podnikáme úspěšně s malou firmou. 1. vyd., C. H. Beck, Praha 2007, s. 35.


19

Mise (poslání) společnosti odpovídá základním představám vlastníků fir

my a stanovuje, jaký bude předmět podnikání, na které zákazníky se bude firma zaměřovat a kterými výrobky či službami je bude uspokojovat.

14

Podnikatel podle dikce obchodního zákona mj. podle ustanovení § 2

odst. 2, písm. c) je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, na základě zvláštních právních předpisů. Tato definice podnikatele se vztahuje na výkon advokacie ve vztahu k třetím osobám.

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je využívaným

nástrojem analýzy oborového okolí podniku. Porter vycházel z toho, že strategická konkurenceschopná pozice SBU, která působí v určitém tržním prostředí, je determinována působením pěti základních faktorů, a to: vyjednávací silou zákazníků, vyjednávací silou dodavatelů, hrozbou vstupu nových konkurentů, hrozbou substitutů a rivalitou firem působících na daném trhu.

15

Porterův koncept generických strategií vymezuje odlišné cesty ke kon

kurenční výhodě, spojuje volbu typu hledání konkurenční výhody s rozsahem strategického cíle, ve kterém má konkurenční výhody dosáhnout.

16

Představuje jej tři strategie, a to nákladová priorita, diferenciace a ohnisko soustředění. Při nákladové prioritě firma usiluje, aby dosáhla co nejnižších nákladů na výrobu a distribuci, aby nabídla výrobky za nižší ceny než konkurence a tím získala větší podíl na trhu. Při diferenciaci se firma soustředí na dosažení dokonalého výkonu v některé důležité oblasti, které jsou oceňované trhem jako celkem. Pokud se firma zaměří na jeden nebo více úzkých segmentů trhu, místo toho, aby usilovala o celý trh, využívá ohniska soustředění (focus).

17

Plánování je definováno jako „proces stanovení cílů a cest, jak jich do

sáhnout.“

18

SMART je souhrn pravidel, jež pomáhají efektivně definovat rámec či

cíl projektu a navrhovaného řešení.

19

Cíle by měly odpovídat SMART de

finici, tj. musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků (Stimulating), dosažení výsledků musí být měřitelné (Measurable), musí být přijatelné pro 14

Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd., C. H. Beck, Praha 2006, s. 8, 22. 15

Zlámal, J.: Marketing firmy. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005, s. 97 – 98. 16

Porter, M. E.: Konkurenční výhoda (Jak vytvořit a udržet nadprůměrný výkon?). Victoria Publishing, Praha 1995, s. 30. 17

Kotler, P.: Marketing management. Analýza, plánování, využití, kontrola. 2., upr. a dopl. vyd., Victoria Publishing, Praha 1991, s. 59. 18

Staňková, A.: Podnikáme úspěšně s malou firmou. 1. vyd., C. H. Beck, Praha 2007, s. 20. 19

Autor neuveden: Definice cíle SMART (Project Management). In: Středoevropské centrum pro finance a management http://www.finance-anagement.cz/080vypisPojmu.php?IdPoj Pass=39&X=Definice+cile+SMART+Project+Management Vygenerováno dne 12. 09. 2010, 10.30 hod. ty, kteří je budou plnit (Acceptable), musí být reálné (Realistic) a musí být časově vymezené (Timed). Cíle musí být samozřejmě jasně specifikovány.

20

Stakeholders jsou ty subjekty, jež se podílí na reprodukčním procesu spo

lečnosti, přičemž každý z nich má jiná očekávání. Lze je diferencovat na interní (tj. např. management, zaměstnanci, odbory, vlastníci) a externí (např. stát, zákazníci, dodavatelé, věřitelé, konkurence).

21

Pro strategii je důležité

znát, co očekávají, jaké jsou jejich cíle a zájmy, neboť oni rozhodují o tom, zdali se přijatá strategie naplní a zrealizuje.

22

Strategická analýza představuje „proces shromáždění a vyhodnocení re

levantních faktů a informací“, jež jsou potřebné pro formulaci strategie.

23

Strategické řízení představuje „udržování souladu mezi dlouhodobým

směřováním firmy (posláním, misí firmy), jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž dosahování souladu s prostředím, v němž firma existuje“. K jejímu hlavnímu úkolu patří jak formulace strategií, tak kontrola realizace.

24

Strategické řízení nabývá na významu jednak kvůli rostoucí

dynamice a komplexnosti tržních vztahů zahrnující nové výzvy politickospolečenské, ekologické, technologické a ekonomické, tak i kvůli potřebám řídit podniky se znalostí trhu a potřeb zákazníků.

25

Strategie představuje „množinu dlouhodobých (strategických) cílů a cest

jejich realizace“. Cílem je takový žádoucí budoucí stav, který má být dosažen. Proto lze říci, že strategie „vyjadřují základní představy o tom, jakými způsoby/cestami budou vytyčené strategické cíle naplněny“.

26

Strategie je

také možno vnímat jako „připravenost podniku na budoucnost“.

27

Pokud

se na strategii podíváme strukturovaně z úrovně pěti perspektiv (Gibcus, Camp), je strategie pojímána jako alokace zdrojů, vytváření jedinečné pozice, proces, integrace a akční plán.

28

Strategii je možno dělit podle různých hledisek např. na ofenzivní strate

gii, podle níž vývojové záměry společnosti jsou lepší než záměry ostatních 20

Autor neuveden: Formulace a tvorba strategie. In: strateg.cz http://www.strateg.cz/Strate- gie.html Vygenerováno dne 12. 09. 2010, 11.00 hod. 21

Srpová, J., Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada Publishing, Praha 2010, s. 25, 29. 22

Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd., C. H. Beck, Praha 2006, s. 91. 23

Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd., C. H. Beck, Praha 2006, s. 189. 24

Keřkovský, M.: Ekonomie pro strategické řízení. Teorie pro praxi. 1. vyd., C. H. Beck, Praha 2004, s. 6. 25

Vávrová, V.: Praxe strategického řízení. In: Automatizace. Ročník 47, č. 6/2004, s. 373. 26

Keřkovský, M.: Ekonomie pro strategické řízení. Teorie pro praxi. 1. vyd., C. H. Beck, Praha 2004, s. 7. 27

Dedouchová, M.: Strategie podniku, 1. vyd., C. H. Beck, Praha 2010, s. 1. 28

Autor neuveden: Strategie a strategický management v malých firmách. In: Menší firmy http://www.mensifirmy.cz/materials/Strategie_a_male_firmy.pdf Vygenerováno dne 20. 10. 2010, 12.00 hod. subjektů. Z hlediska časového vývoje se u této strategie rozlišují ještě tři podtypy.

29

Neutrální strategie společnosti spočívá v tom, že vývojové zámě

ry, neboli cíle společnosti, jsou na stejné úrovni jako záměry ostatních subjektů. Charakteristikou defenzivní strategie je to, že vývojové záměry společnosti jsou horší než rozvojové záměry ostatních subjektů. I u této strategie

můžeme z hlediska časového vývoje rozlišit tři podtypy.

30

Podle časového

hlediska můžeme rozlišovat perspektivní strategii, tj. strategii zaměřenou na budoucnost a retrospektivní strategii, tj. zaměřenou na minulost.

31

Strategie odlišnosti je druh organizační strategie, která je založena na vý

jimečných vlastnostech produktů, které jsou konkurencí nesnadno napodobitelné. Jedná se o originálnost, technickou vyspělost a vysokou kvalitu produktů, za které je zákazník ochoten zaplatit vyšší cenu.

32

Strategic business unit (SBU = strategická obchodní jednotka) „v rámci

podniku to jsou decentralizovaná, na zisku založená střediska, s možností samostatného plánování a samostatně řízená“.

33

SWOT analýza má název odvozen od prvních písmen anglických názvů:

S = strengths – silné stránky, W = weaknesses – slabé stránky, O = opportunities – příležitosti a T = threats – hrozby. Tato analýza umožňuje získat silné stránky (tj. interní faktory, díky nimž má firma silnou pozici na trhu, lze na základě nich definovat konkurenční výhodu), slabé stránky (tj. interní faktory, kvůli nimž je firma slabá v nějaké oblasti), příležitosti (tj. externí faktory, možnosti zvýhodnění firmy vůči konkurenci) a hrozby (tj. externí faktory, překážky pro činnost firmy).

34

Vize je souborem specifických cílů, priorit organizace, obraz úspěšné bu

doucnosti vycházející ze základních hodnot či filozofie, s nimiž jsou spojeny cíle a plány organizace. Vize odpovídá na otázku, jak bude organizace vypadat v budoucnosti.

35

29

Ofenzivně ofenzivní strategie znamená, že se společnost snaží zlepšit svoji pozici oproti ostatním subjektům. Konstantně ofenzivní strategie předvídá, že se společnost snaží udržet svoji pozici oproti konkurentům na stejné úrovni. Při defenzivně ofenzivní strategii je společnost srozuměna s tím, že se její pozice oproti ostatním subjektům bude zhoršovat. 30

Při ofenzivně defenzivní strategii se společnost snaží zlepšit svoji pozici ve vývojových záměrech oproti záměrům ostatních subjektů. Konstantně defenzivní strategií chce společnost udržet rozvojové záměry na stále stejné, horší, úrovni. Při defenzivně defenzivní strategii se pozice společnosti oproti ostatním subjektům ještě více zhoršuje. 31

Autor neuveden. Formulace a tvorba strategie. In: strateg.cz http://www.strateg.cz/Strate- gie.html Vygenerováno dne 10.10.2010, 12:30 hod. 32

Blažek, L.: Management změn v organizacích. Specifika českého prostředí. s. 107. In: Organisational Structure and Change, MSL Learning package, BIBS, Brno, 2008/2009. 33

Horáková, H.: Strategický marketing. Grada Publishing, Praha 2003, s. 111. 34

Blažková, M.: Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd., Grada Publishing, Praha 2007, s. 155 –156. 35

Jakubíková, D.: Strategický marketing. Strategie a trendy. Grada Publishing. Praha 2008, s. 20. 1.3.2 Koncept strategického řízení, definice kritérií pro zvolení konceptu

Koncept strategického řízení lze vnímat jakožto ucelený soubor názorů či představ o strategickém řízení aplikovatelný v konkrétních podmínkách, zejména představ o filozofii, modelu, procesech, fungování a uspořádání strategického řízení.

36

Teoretický koncept (= model = systém) strategického řízení má představovat „ucelený soubor názorů či představ na strategické řízení, aplikovatelný v konkrétních podmínkách“.

37

Aby koncept strategického řízení byl plnohodnotný, měl by vymezit model strategického řízení (tj. prvky a jejich vztahy, např. hierarchii strategií), definovat základní pojmy, vytvořit optimální podmínky pro strukturování problému formulace strategií a dělbu práce či součinnost týmů a dát návod či metodologii pro zpracování dílčích úkolů či dokumentů, například tím, že vymezí obsah formulovaných strategií.

38

Za požadavky, které má koncept, model naplnit, se považuje zejména, aby koncept měl logickou strukturu, která bude slučitelná s organizační strukturou a procesy strategického řízení. Model strategického řízení by měl být hierarchický a odpovídat přirozenému průběhu strategického řízení s dikcí zásady, že se má strategické řízení uskutečňovat „shora-dolů“ (top-down). Dále nám má model stanovit požadavky pro analytické informace, jež potřebujeme. Kladen je také důraz na to, aby koncept byl otevřený a umožnil pružnou reakci a přizpůsobení vývoji podnikání společnosti. Také se očekává, že koncept zapojí všechny články strategického řízení do procesu formulování strategie dle jejich úrovně a odbornosti. V neposlední řadě by měl model vytvářet podmínky pro následnou realizaci strategií a v případě potřeby se přizpůsobit konkrétním podmínkám.

39

Koncept strategického řízení, který bude vybrán pro zpracování publikace, by měl být proto vhodný, přijatelný a proveditelný.

40

Vhodný bude takový teoretický koncept strategického řízení, na základě něhož bude zpracováno jak vnitřní prostředí advokátní kanceláře, tak i prostředí, v němž bude působit. Tento koncept umožní získat přehled příležitostí, které budou moci být využity, a hrozeb, kterým se bude muset čelit a eliminovat je, stejně tak poskytne souhrn slabých stránek, jež budou muset být eliminovány, a silných stránek, jež by měly být využity. 36

Keřkovský, M.: Strategie – předpoklad úspěšného nákupu. In: strateg.cz http://www.strateg.

cz/C05.html Vygenerováno dne 11. 10. 2010, 13.00 hod. 37

Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd., C. H. Beck, Praha

2006, s. 19. 38

Koukal, J.: Teoretické koncepty. In: jirikoukal.com http://www.jirikoukal.com/strategicke-

rizeni/teoreticke-koncepty/page5.html Vygenerováno dne 25. 10. 2010, 13.00 hod. 39

Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd., C. H. Beck, Praha

2006, s. 20. 40

Dedouchová, M.: Strategie podniku. C. H. Beck, Praha 2001, s. 106.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist