načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Obchodní smlouvy - kolektiv autorů

Obchodní smlouvy

Kniha: Obchodní smlouvy
Autor:

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí ...


Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  554
+
-
ks
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  590 Kč
6%
naše sleva
18,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Rok vydání: 26.05.2016
Počet stran: 232
Rozměr: 23 cm
Úprava: xvi, 214 stran
Vydání: Vydání první
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7400-489-6
EAN: 9788074004896
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato publikace popisuje. Od vyjednávání smlouvy až po vymáhání pohledávek, které ze smlouvy plynou. Dočtete se například, zda lze smlouvy uzavírat zpětně, jakým způsobem umístit do obchodních podmínek osobní ručení jednatelů, na co si dát pozor při doručování smluv nebo podepisování splátkových kalendářů a mnoho dalšího. Vše je doprovázeno srozumitelným výkladem s příklady. U nových institutů je odkazováno na zahraniční zdroje a judikaturu. Knihu ocení zejména korporátní právníci, advokáti, ale také všichni ti, kteří s obchodními smlouvami přicházejí do kontaktu.

Předmětná hesla
obchodní smlouvy -- Česko
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

IX
Obsah
O autorech ..........................................................................V
Předmluva ........................................................................ VII
Seznam použitých zkratek ................................................... XV
Kapitola 1. Základní zásady uzavírání obchodních smluv .............. 1
1. Pojetí obchodních smluv po rekodifi kaci ............................... 1
a) Právní režim „starých smluv“ ........................................ 4
b) Dodatky ke starým smlouvám – rizika a možnosti .............. 5
c) Proč je důležité znát „staré právo“ ................................. 7
d) Mezní situace – smlouva o smlouvě budoucí, jednání
před rekodifi kací a po ní ............................................. 7
e) Staré právo – sankce a doby ........................................ 9
f) Co z nového občanského zákoníku se použije
na všechny smlouvy .................................................. 9
2. Postavení podnikatele ve smluvních vztazích ....................... 10
3. Vyjednávání smlouvy – na co dávat pozor ........................... 12
Kapitola 2. Právní jednání ..................................................... 16
1. Vůle ......................................................................... 16
2. Projev vůle ................................................................. 18
a) Konání ................................................................. 20
b) Konkludentní právní jednání ....................................... 20
c) Opomenutí ............................................................ 21
d) Právní jednání projevené mlčky ................................... 22
3. Vady právního jednání a jeho následky ............................... 22
a) Zdánlivé právní jednání ............................................. 22
b) Neplatnost právního jednání ...................................... 25
c) Omyl .................................................................. 30
d) Následky neplatnosti ............................................... 33
4. Výklad právních jednání ................................................. 35
5. Závěrečné shrnutí ........................................................ 40
Kapitola 3. Vznik smlouvy – oferta a akceptace ........................ 41
1. Oferta, nabídka smlouvy ................................................ 41
a) Reklama ............................................................... 44
b) Odvolatelnost a zrušení oferty .................................... 47
2. Akceptace ................................................................. 48
a) Doručení podepsané smlouvy .................................... 49
b) Forma a způsob souhlasu, mlčení jako souhlas ............... 49
c) Modifi kovaná akceptace – § 1740 odst. 3 ObčZ .............. 51
3. Obchodní podmínky ..................................................... 56
a) Použití obchodních podmínek .................................... 56
b) Jednostranná změna obchodních podmínek .................. 58
c) Neúčinná ujednání obchodních podmínek ..................... 60
d) Střet obchodních podmínek ....................................... 60
4. Účinky smlouvy ........................................................... 62
PP133 – Obchodni smlouvy.indd IXPP133 – Obchodni smlouvy.indd IX 4.5.2016 9:18:434.5.2016 9:18:43

X
Obsah
a) Závaznost ............................................................. 62
b) Nedostatek oprávnění a účinky smlouvy ........................ 63
c) Účinnost podmíněná souhlasem ................................. 64
d) Neúměrné zkrácení ................................................. 64
e) Lichva ................................................................. 69
5. Veřejná soutěž ............................................................ 71
a) Soutěž o nejvýhodnější nabídku .................................. 71
b) Veřejná nabídka ..................................................... 72
6. Smlouva o smlouvě budoucí ........................................... 73
a) Základní práva a povinnosti ....................................... 73
b) Důsledky nesplnění povinnosti ................................... 75
7. Salvátorské klauzule ..................................................... 76
8. Rozhodčí doložky ........................................................ 80
a) Rozhodčí smlouvy a jejich přípustnost .......................... 81
b) Náležitosti rozhodčí doložky ...................................... 82
Kapitola 4. Předmět smlouvy ................................................ 85
1. Cena ........................................................................ 85
a) Dohoda o pevné ceně .............................................. 86
b) Dohoda o způsobu určení ceny .................................. 87
c) Dohoda o ceně s pevným základem s možností
dodatečného navýšení či snížení ................................. 87
d) Úplatná smlouva bez určení ceny ................................ 88
e) Cenová doložka ..................................................... 88
f) Měnová doložka – infl ace, zánik, změna měny ................ 89
g) Otevřené ceny ....................................................... 90
2. Nabývání vlastnického práva ........................................... 90
a) Movité a nemovité věci ............................................. 90
b) Věci určené podle druhu ........................................... 91
c) Tradice, intabulace a konsenzuální princip ..................... 92
d) Vícečetné převody .................................................. 93
e) Nabytí vlastnictví od neoprávněného ............................ 94
3. Součást věci a její příslušenství ........................................ 96
a) Součást věci ......................................................... 96
b) Superfi ciální princip ................................................. 98
c) Příslušenství .......................................................... 99
Kapitola 5. Změny smluv ..................................................... 103
1. Převzetí dluhu ............................................................ 103
a) Podstata ............................................................. 103
b) Následky ............................................................. 104
2. Přistoupení k dluhu ...................................................... 106
3. Postoupení (cese) pohledávky ........................................ 106
4. Narovnání ................................................................. 111
5. Postoupení smlouvy .................................................... 113
a) Dosavadní východiska ............................................ 113
b) Aktuální právní úprava ............................................. 114
6. Změna okolností ......................................................... 115
a) Obecně ke změně okolností ...................................... 115
PP133 – Obchodni smlouvy.indd XPP133 – Obchodni smlouvy.indd X 4.5.2016 9:18:434.5.2016 9:18:43

XI
Obsah
b) Speciální případy změny okolností .............................. 117
c) Hardship klauzule .................................................. 117
d) Obnovení jednání ................................................... 120
Kapitola 6. Splnění smlouvy a její porušení ............................. 122
1. Místo plnění .............................................................. 125
a) Pravidla pro určení místa plnění ................................. 125
b) Účet jako dohodnuté místo plnění; platba na jiný účet ...... 126
2. Čas plnění ................................................................ 128
a) Právní rámec ........................................................ 128
b) Plnění peněžitého dluhu........................................... 128
c) Prodlení dlužníka a jeho následky ............................... 129
d) Prodlení věřitele a jeho následky ................................ 131
e) Fixní závazky ........................................................ 131
3. Úroky z prodlení ......................................................... 132
a) Právní rámec ........................................................ 132
b) Stanovení smluvního úroku z prodlení, omezení ............. 133
c) Úroky z prodlení a smluvní pokuta .............................. 134
4. Způsob plnění ............................................................ 135
a) Obecná východiska ................................................ 135
b) Plnění ve splátkách ................................................ 136
c) Zápočty na příchozí platby, posloupnost plnění .............. 137
5. Obecně k vadám plnění ................................................ 138
Kapitola 7. Ukončení smlouvy vůlí stran ................................. 140
1. Odstoupení od smlouvy ................................................ 140
a) Odstupné ............................................................ 143
b) Nepravé odstupné ................................................. 144
c) Promlčení práva odstoupit od smlouvy ........................ 146
2. Výpověď ................................................................... 148
a) Výpověď smlouvy, ve které není uvedena doba
trvání ................................................................. 148
b) Výpověď smlouvy, ve které je uvedena doba trvání ......... 149
3. Započtení ................................................................. 150
Kapitola 8. Zajištění plnění ................................................. 156
1. Ručení ..................................................................... 156
2. Zadržovací právo ........................................................ 159
3. Zajišťovací převod práva ............................................... 161
4. Zástavní právo ........................................................... 163
5. Dohoda o srážkách ze mzdy .......................................... 168
a) Změny v rámci rekodifi kace ...................................... 168
b) Podmínky sjednání dohody ...................................... 168
c) Plátce mzdy ......................................................... 169
d) Exekuční srážky ze mzdy ......................................... 170
e) Insolvenční řízení a dohoda o srážkách ........................ 170
6. Uznání dluhu, splátkové kalendáře ................................... 171
a) Obecná východiska, zásady, účinky ............................ 171
b) Uznání dluhu vs. směnka ......................................... 172
PP133 – Obchodni smlouvy.indd XIPP133 – Obchodni smlouvy.indd XI 4.5.2016 9:18:434.5.2016 9:18:43

XII
Obsah
c) Kdy se jedná o uznání dluhu a kdy nikoli ...................... 172
d) Splátkové kalendáře ............................................... 174
7. Smluvní pokuta .......................................................... 175
a) Povaha smluvní pokuty ........................................... 176
b) Náležitosti ujednání o smluvní pokutě .......................... 179
c) Moderační právo ................................................... 180
d) Závěrečné shrnutí smluvní pokuty .............................. 181
Kapitola 9. Zvláštní smluvní variace ....................................... 183
1. Smluvní variace doručování ........................................... 183
a) Právní rámec doručování smluvním stranám .................. 183
b) Zákonná fi kce doručení dle občanského zákoníku, úmyslné
zmaření doručení ................................................... 184
c) Smluvní fi kce doručení ............................................ 184
2. Smluvní prodloužení promlčecí lhůty ................................ 186
Kapitola 10. Specifi ka určitých typů smluv .............................. 188
1. Rámcové smlouvy a jejich pojetí v českém právním řádu ........ 188
a) Právní podklad rámcových smluv ............................... 188
b) Rámcová smlouva jako samostatná smlouva ................. 189
c) Rámcové smlouvy jako „důkazní a výkladový prostředek“ . . 191
d) Rámcové smlouvy jako obchodní podmínky .................. 192
2. Závislé smlouvy a jejich rizika ......................................... 193
3. Adhezní smlouvy ........................................................ 195
4. Inominátní smlouvy...................................................... 200
a) Franšízové smlouvy ................................................ 201
b) Konsignační sklady ................................................ 202
5. Smlouvy v (ne)prospěch třetí osoby .................................. 203
a) Smlouva ve prospěch třetí osoby ............................... 204
b) Smlouva v neprospěch třetí osoby .............................. 205
Seznam použité literatury.................................................... 207
Věcný rejstřík ................................................................... 213
PP133 – Obchodni smlouvy.indd XIIPP133 – Obchodni smlouvy.indd XII 4.5.2016 9:18:434.5.2016 9:18:43


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.