načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha + CD audio, MP3 : Obchodní schůzky v angličtině -- profesionálně a efektivně - David King

Obchodní schůzky v angličtině -- profesionálně a efektivně
-15%
sleva

Kniha + CD audio, MP3 : Obchodní schůzky v angličtině -- profesionálně a efektivně
Autor:

Obchodní jednání vedené v angličtině není dnes žádnou mimořádnou událostí. Pokud umíte přesvědčivě a profesionálně komunikovat v cizím jazyce, vaše obchodní schůzka má velkou ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EDIKA
Médium: Kniha + CD audio, MP3
Rok vydání: 2009-05-15
Počet stran: 88
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: 85 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Spolupracovali: překlad Jitka Brožová
Vazba: brožovaná lepená
ISBN: 9788025126226
EAN: 9788025126226
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Cílem publikace je seznámit se zásadami vedení obchodního jednání v angličtině. Na přiloženém audio CD jsou nahrané ukázky firemních rozhovorů,diskuzí a telefonátů z obchodního prostředí. Příručka je určena pro mírně pokročilé angličtináře. V 6 kapitolách se dozvíte jak schůzku zahájit a přivítat partnery, jak informovat o problému, jak prezentovat návrhy, jak postupovat ve složitých a komplikovaných situacích a jak dosáhnout dohody. Slovní zásobu doplňuje výčet užitečných výrazů a frází, praktická cvičení i příklady pro ústní projev v angličtině a osnova pro přípravu vlastních obchodních schůzek. V závěru knihy je přepis audionahrávek a klíč ke cvičením.

Popis nakladatele

Obchodní jednání vedené v angličtině není dnes žádnou mimořádnou událostí. Pokud umíte přesvědčivě a profesionálně komunikovat v cizím jazyce, vaše obchodní schůzka má velkou naději na úspěch. Publikace je určena pro mírně pokročilé uživatele AJ, kteří se potřebují zdokonalit ve vedení obchodního jednání s anglicky mluvícími partnery. Dozvíte se například: - jak zahájit schůzku a přivítat účastníky - jak předat informaci - jak projednávat návrhy - jak vysvětlit složitou situaci - jak dosáhnout dohody Každá ze šesti kapitol obsahuje rozsáhlou slovní zásobu, včetně užitečných výrazů a frází, praktická cvičení, tipy pro efektivní ústní projev v angličtině a závěrečné opakování. Na přiloženém audio CD najdete ukázky rozhovorů, diskuzí a telefonátů z obchodního prostředí, které poslouží jako šablony či osnova pro přípravu vlastních obchodních schůzek v angličtině. Vzhledem k tomu, že je kniha v závěru doplněna klíčem ke cvičením a přepisem všech audionahrávek, je ideální příručkou pro samouky. Lze ji také využít při výuce v konverzačních kurzech nebo kurzech obchodní angličtiny. (profesionálně a efektivně)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

20 Presenting information / Předávání informací

Presenting information /

Předávání informací

THIS UNIT LOOKS AT:

stating facts and giving reasons / jak uvést fakta a důvody

building an argument / jak sestavit argument

inviting responses / jak si vyžádat reakce Context 1 Sometimes the information you have to present in a meeting is not going to please the

other participants. What do you think is the best way of presenting unwelcome news? /

Někdy informace, které musíte během obchodní schůzky sdělit, ostatní účastníky nepotěší.

Jaký je podle vás nejlepší způsob, jak sdělit nepříjemné zprávy?

Be direct and start with the bad news

Begin with something positive and introduce the bad news later

Only introduce the bad news if you have a possible solution to off er

Warn the participants by introducing the bad news indirectly by e-mail or letter before the meeting

Another approach (specify what!) ❏ ❏ ❏ • • • • •

UNIT

2


Obchodní schůzky v angličtině 21

2 Have you ever participated in a meeting by phone or videolink? / Účastnili jste se někdy

obchodní schůzky prostřednictvím telefonu nebo videa?

What diffi culties could you experience in English when the meeting is not face to face?

Presentation

Matt Wolfe works for an e-learning company in Brighton, England, which

produces online training packages for a major client with offi ces in the

USA and Australia. Matt is ringing Scott Myers in Chicago and Michael

Oldman in Sydney to give them an account of the progress on a project.

Stating facts and giving reasons

1 ”2.1 Listen to the fi rst part of the call. Choose the correct answers. / Poslechněte si první

část telefonátu. Vyberte správné odpovědi.

1 Matt says the project is / isn’t on schedule.

2 There is a problem with the picture / project.

3 Mat thinks / doesn’t think the specifi cations will need to be modifi ed.

4 The client’s original brief asked / didn’t ask for a video component.

5 There is / isn’t enough money to keep to the original specifi cations.

6 The expected production costs were correct / incorrect.

2 ”2.1 Listen to the start of the call again and complete the sentences. / Poslechněte si

znovu začátek telefonátu a doplňte tyto věty.

1 This call is ____ ________ _______ up to date on how things stand with the project so far.

2 Generally, things are going well, and we’re on schedule, but I need to put you ____ _____

________ on a problem we’re facing ....

3 It _____ ___ ___ we’re going to have to make a few modifi cations.

4 ... but _____ _____ _____ _____ that the budged won’t stretch to it.

5 ... and shoot, _____ _____ _____ we’re unlikely to meet the tight schedule ...

6 Yes, I know, but we’re ___ _____ ______ _______ we probably all underestimated ...

7 Looking at the situation realistically, _____ ___________ ____________ we go over budget

and behind schedule or we look for a way round it.

Tip: When you have to present a problem, it’s a good idea fi rst to reassure the participants that

the project is not in danger. / Když musíte předložit problém, je dobré nejprve ujistit účastníky, že tím

projekt není ohrožen.

Tip: When you have to present a problem, it’s a good idea fi rst to reassure the participants that

the project is not in danger. / Když musíte předložit problém, je dobré nejprve ujistit účastníky, že tím

projekt není ohrožen.

"

Tip


22 Presenting information / Předávání informací

Building an argument

3 ”2.2 Listen to the second part of the conversation and answer the questions. /

Poslechněte si druhou část jednání a odpovězte na otázky. 1 Does Matt suggest an alternative solution? 2 How many reasons does Matt give to support his suggestion? 3 How does Scott react to Matt’s suggestion? 4 What does Michael suggest? 4 a There is one mistake in each of these extracts from the second part of theconversation. Correct the mistakes. / V každém úryvku z druhé části rozhovoru je chyba. Chyby

opravte. 1 Look, let me online an alternative which means we can stay in budget. 2 What could we do is instead of having videos for every unit, replace some with an audio

sequence and photo stills. 3 I think I will be good to have the variety of approach ... 4 ... and however, research suggests that photo stills with audio support can be more eff ective

than video when presenting information. 5 Sure, Michael, no problem. I think you’ll be pleasantly surprising. b ”2.2 Listen again and check. / Poslechněte si znovu nahrávku a zkontrolujte své

odpovědi. Inviting responses, pronunciation 5 a Which of these ways of inviting responses are used in the conversation? / Které ze

způsobů, jak si vyžádat reakci, jsou v rozhovoru použity? 1 What do you think? 2 Have you got any suggestions? 3 How about you? 4 How will this impact on ...? 5 What are your feelings on this? 6 Any thoughts on this?

Tip: In a phone or video-based meeting without face-to-face contact, prepare and write down what

you want to say before the call. / Na schůzky bez osobního kontaktu, tedy prostřednictvím telefonu

nebo videa, se předtím připravte a napište si, co chcete říci.

Tip: In a phone or video-based meeting without face-to-face contact, prepare and write down what

you want to say before the call. / Na schůzky bez osobního kontaktu, tedy prostřednictvím telefonu

nebo videa, se předtím připravte a napište si, co chcete říci.

Tip: It’s a good idea to have an alternative solution ready! / Je dobré mít nachystané alternativní řešení!Tip: It’s a good idea to have an alternative solution ready! / Je dobré mít nachystané alternativní řešení!

"

Tip

"

Tip


Obchodní schůzky v angličtině 23

7 Get back to me with your reactions.

8 What’s your opinion?

b ”2.2 Listen again and check. Which words do the speakers stress? / Poslechněte si

znovu nahrávku a zkontrolujte své odpovědi. Na která slova kladou mluvčí důraz?

Practice

Stating facts and giving reasons

1 Put the words into the correct order to make sentences. / Dejte slova do správného pořadí

a utvořte věty.

1 how things stand / is to let / at the moment. / you know / OK, so this call

2 as if / we will / more people. / have to recruit / It looks

3 enough time. / The problem / is that / there isn’t / we’re facing

4 want / What we’re / that most people / better service. / fi nding is

5 we’re unlikely / isn’t ready, / The software / on schedule. / which means that / to complete the

project

6 The delay / we go / cut quality. / behind schedule / or we / means either

7 another solution. / What we / is try / could do / to fi nd

Building an argument

2 Complete the text with the words and phrases from the box. / Doplňte do vět slovíčka

a fráze z rámečku.

because besides could facing is

looking at the situation means put you in the picture so

the budget won’t stretch the situation improves

First, I need to

1

_______________ about the problems we’re currently

2

____________________.

What we’re fi nding

3

_________________ that higher interest rates mean that we have less

money available than expected,

4

______________ it looks as if

5

______________ to completing

our planned expansion programme.

6

_______________ realistically, this

7

_______________ that

we’ll have to postpone our plans for Eastern Europe. What we

8

______________ do is wait till the

end of the year to see if

9

_______________ .

10

________________ the business climate is quite

unpredictable, I think it will be good to sit on our hands for a while, and

11

__________________ ,

it will give us time to consolidate our other developments.

Tip: When delivering bad news, it is important to give the participants an opportunity to express their

reactions. / Když sdělujete špatné zprávy, je dobré dát ostatním účastníkům možnost vyjádřit reakce.

Tip: When delivering bad news, it is important to give the participants an opportunity to express their

reactions. / Když sdělujete špatné zprávy, je dobré dát ostatním účastníkům možnost vyjádřit reakce.

"

Tip


24 Presenting information / Předávání informací

3 Choose the correct propositions. / Vyberte správnou předložku.

1 I would like to have a Christmas party for all our customers, but I’m afraid the budged just

won’t stretch to / by it.

2 I need to put you through / in the picture regarding the current situation.

3 Production costs were greater than anticipated, so we’re in danger of going out / over budget.

However, we’re still in / on schedule for delivery by July 1

st

.

4 We’re facing a problem with the software, but we hope to fi nd a way round / to it soon.

5 Don’t forget to cost in / at all our expenses before presenting the fi nal budget.

6 We’ve managed to keep costs down to stay by / in budget, but delays from our suppliers

mean we’ll probably be behind / over schedule by a couple of weeks.

7 First, I want to bring everyone on / up to date with developments.

Pronunciation, inviting responses

4 a Look at these sentences from the conversation in Presentation, Exercise 3. Underline

which words are stressed. / Podívejte se na tyto věty ze cvičení 3 v části Presentation.Podtrhněte zdůrazněná slova. 1 Have you got any suggestions? 2 How will this impact on the eff ectiveness of the package? 3 What are your feelings on this? 4 You can get back to me with your reactions. b ”2.3 Listen and check your answers. Repeat the sentences. / Poslouchejte azkontrolujte své odpovědi. Opakujte věty. Consolidation 1 Is it always a good idea to state all the reasons behind a decision? Are there anysituations when you think it might be better not to be completely open and honest? Cut out

the cards on page 63 and place them face down on a table. Choose a card. How could you

present this information to clients or colleagues? / Je vždy dobré uvést všechny důvody,

které stály za nějakým rozhodnutím? Jsou nějaké situace, v kterých je podle vás lepší nebýt

zcela otevřený a upřímný? Vystřihněte si kartičky ze strany 63 a rozložte je na stůl popsanou

stranou dolů. Vyberte si kartu. Jak byste sdělili tuto informaci klientům nebo kolegům? 2 a Matt’s strategy in presenting the information to his clients can be summarized in six

stages. Complete them. / Mattův postup, jak sdělit informace svým klientům, by se dal shrnout

do šesti kroků. Doplňte je. 1 Reassure them that the project is going well .

2 Introduce ____________________________________________________________________.

3 Give _________________________________________________________________________.


Obchodní schůzky v angličtině 25

4 Off er ________________________________________________________________________.

5 Build ________________________________________________________________________.

6 Allow the clients to _____________________________________________________________.

b Check the answers on page 75 and say whether you think this strategy is eff ective or not. /

Zkontrolujte si odpovědi na straně 75 a řekněte, zda je podle vás tento postup efektivní či nikoli. 3 When you are next in the position of presenting information at a meeting, try out this

strategy. Afterwards, think about how it went. Use the checklist on page 64 to help you. /

Až budete příště při obchodní schůzce předávat nějaké informace, zkuste tento postup. Poté

popřemýšlejte o tom, jak schůzka proběhla. Použijte studijní materiály na straně 64.

NYNÍ SI NALISTUJTE STUDIJNÍ DENÍK A UDĚLEJTE SI POZNÁMKY K TÉTO LEKCI.

Reference Useful phrases / Užitečné výrazy

Stating facts and giving reasons Jak uvést fakta a důvody

This call is to bring you up to date on ... Volám, abych vás informoval o ...

how things stand jak se věci mají

We’re on schedule / budget. Jedeme podle časového plánu / podle rozpočtu.

We may go behind schedule / over budget. Možná se zpozdíme oproti plánu / překročíme rozpočet.

It looks as if ... Vypadá to, jako by ...

I need to put you in the picture on ... Potřebuji vám sdělit ...

a problem we’re facing problém, s kterým se potýkáme

The problem is that ... Problém je, že ...

What we’re fi nding is that ... Zjistili jsme, že ...

The budget will / won’t stretch to ... Rozpočet se ne / zvětší na ...

... which means that ... ... což znamená, že ...

We’re unlikely to ... Není pravděpodobné ...

We’re in this situation because ... Dostali jsme se do této situace, protože ...

looking at the situation realistically podíváme-li se na tuto situaci reálně ...

this means either ... or ... to znamená buď ... nebo ...

Building an argument Jak sestavit argument

Look, let me outline ... Podívejte, nastíním to ...

What we could do is ... Co bychom mohli udělat, je ...

I think it will be good to ... Myslím, že bude dobré ...

... and besides, ... ... a kromě toho ...

Inviting responses Jak si vyžádat reakce

Have you got any suggestions? Máte nějaké návrhy?

How will this impact on ...? Jaký to bude mít dopad na ...?

What are your feelings on this? Co si o tom myslíte?


26 Presenting information / Předávání informací

Vocabulary / Slovíčka

Talking about projects Jak mluvit o projektech

to be set on být stanoven na

brief souhrn

component složka, komponent

to cost in stát v

delays odklad, zpoždění

delivery doručení

developments vývojové trendy

eff ectiveness úspěšnost, efektivita

every other one každý druhý

expenses výdaje

modifi cations úpravy

one in three každý třetí

over-ambitious velmi ambiciózní

progress pokrok

quality kvalita

requirements požadavky

schedule plán

second-rate druhořadý

to set up stanovit

solution řešení

specifi cations specifi kace

tight těsný

to underestimate podcenit

unlikely nepravděpodobně

variety pestrý výběr

Media Média

component součástka

media package mediální soubor

movie fi lm

photo fotografi e

sample vzorek

scenarios scénář

sequence sekvence, úryvek

TV advertising televizní reklama

video stills snímky z videa (zastavený obraz)

Studijní tip: Dobrým způsobem, jak si zapamatovat užitečné fráze, mohou být různávizuální vyjádření, např.

over _____

on budget in the

under picture


Review

Skills

Put these stages in order to outline a strategy for presenting unwelcome information at

a meeting. / Seřaďte tyto kroky tak, abyste sestavili strategii, podle které na obchodní schůzce

oznámíte nepříjemnou zprávu.

a Off er a solution

T

b Build an argument T

c Allow the clients to comment T

d Introduce the problem T

e Reassure the clients T

f Give reasons T

Useful phrases

Complete the sentences with one word in each gap. / Doplňte do každé mezery jedno slovo.

1 ________________ is to let know the latest situation on product development.

2 You need to know __________ ___________ _____________ at present.

3 I hope to ______________ you in the ________________ regarding the delay in delivery.

4 Unfortunately, the _______________won’t _______________ to using TV advertising.

5 This ________________ we have to fi nd an alternative.

6 So, we _________________ cut quality or we go over budget.

7 How will this ______________ on the schedule?

8 Let me ___________________ my ideas for a few modifi cations.

9 ___________________ we ____________________ do is bring in a consultant.

10 Have you got any ____________________ how to solve this problem?

Vocabulary

Complete the crossword with words from this unit. /

Vyplňte křížovku slovíčky z této lekce.

Across

3 A lot of diff erent things (7)

5 Not probable (8)

7 A schedule with little time to complete (5)

8 One part of, e.g. a product (9)

9 It takes a lot to ______ up a business (3)

Down

1 The details of 2 Down (14)

2 The outline of a project’s requirements (5)

4 A photo which isn’t a movie (5)

6 How will this _______ on you? (6)

”2.1., 2.2 Listen to the two parts of the conference call

again. Take each role and repeat what the person says.

Focus on which words are stressed in each sentence. /

Poslechněte si znovu obě části telefonické konference.

Převezměte všechny role a opakujte, co která osoba říká.

Soustřeďte se na slova, na kterých je důraz.

Obchodní schůzky v angličtině 27

1

2

3

4

5

6

8

7

9
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist