načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Obchodní právo - J. Bejček; kolektív

Obchodní právo
-6%
sleva

Kniha: Obchodní právo
Autor: ;

* Příručka navazuje na oblíbenou a velmi rozšířenou učební pomůcku – Kursy obchodního práva. * Vychází z pojetí obchodního práva jako praktického oboru zabývajícího se právní ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C.H.Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 416
Rozměr: 24 cm
Úprava: xxvii, 383 stran
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788074005473
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

* Příručka navazuje na oblíbenou a velmi rozšířenou učební pomůcku – Kursy obchodního práva. * Vychází z pojetí obchodního práva jako praktického oboru zabývajícího se právní regulací obchodně podnikatelské činnosti. * Zahrnuje i některé z významných veřejnoprávních regulací obchodu a podnikání. * Nové zpracování spolu s aktualizovanými odkazy na odbornou literaturu a judikaturu rozšiřuje použitelnost učebnice i pro jiné účely, než je výuka obchodního práva. (obecná část, soutěžní právo)

Další popis

Nové vydání učebnice obchodního práva, dříve vydávané Nakladatelstvím C. H. Beck
pod označením „Kurs obchodního práva“, prošlo výraznou proměnou formální
a zčásti i obsahovou. Reaguje především na nový občanský zákoník, který mj. obsáhl
a sjednotil i úpravy obsažené dříve v obchodním zákoníku. Autoři vyšli z pragmatického
a nedogmatického pojetí obchodního práva a zahrnuli do výkladu některé z významných
veřejnoprávních regulací obchodu a podnikání, jež jsou rozhodující jakožto rámec
soukromoprávních vztahů při provozování obchodní a podnikatelské činnosti.
Učebnice odkazuje na vhodně vybrané relevantní předpisy se vztahem k obchodům
a podnikání. Kniha upouští oproti předchozím vydáním od historizujících a příliš
teoretických pasáží. Představuje kompaktní celek obsahující aktualizované odkazy na
související odbornou literaturu a novější judikaturu. Je proto použitelná i pro jiné účely,
než je jen základní výuka obchodního práva na právnických fakultách.Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

sir.

Předmluva............................................................................................................................................V

A utoři jednotlivých kapitol .......................................................................................................V II

O autorech....................................................................................................................................... IX

O bsah.............................................................................................................................................. XV

Seznam použitých zkra te k......................................................................................................X X V

Kapitola 1. Pojem, předmět a systém obchodního práva...................................................1

1. Pojem obchodního práva..........................................................................................................1

1. Veřejné a soukromé právo..................................................................................................1

2. Tzv. obchody a polysém „obchodního práva“ ...............................................................I

3. Předmět a systém obchodního práva ..............................................................................8

3.1 Korporační právo........................................................................................................10

3.2 Firemní právo a rejstříkové právo...........................................................................10

3.3 Soutěžní právo............................................................................................................11

3.4 Závazkové právo ........................................................................................................II

3.5 Insolvenční právo........................................................................................................12

Kapitola 2. Ekonomická podstata obchodního p rá va........................................................13

I. Ekonomický kontext obchodního práva............................................................................13

1. Úvod ................................................................................................................................13

2. Instrumentální a substantívni smysl ekonomického přístupu v právu...................14

3. Pozitivní a normativní rovina ekonomické analýzy práva........................................14

II. Podstata ekonomického přístupu v obchodním právu....................................................15

1. Právo a ekonomie obchodních vztahů...........................................................................15

2. Funkce obchodněprávní ekonomické analýzy.............................................................18

III. Vybrané koncepty ekonomické analýzy obchodního práva..........................................19

1. Pojetí sankci jako cen a jejich motivační působení....................................................20

2. Principy efektivní alokace rizika.....................................................................................22

3. Transakční náklady ...........................................................................................................23

4. Externality a jejich internalizace.....................................................................................25

5. Další oblasti relevantní pro obchodní právo................................................................27

Kapitola 3. Hospodářské prá vo.................................................................................................29

I. Vymezení pojmu hospodářského práva..............................................................................29

II. Význam kodifikace českého obchodního práva v r. 1991. nahradivší dřívější

kodifikaci práva hospodářského.........................................................................................32

Kapitola 4. Prameny českého obchodního práva a základní literatura.......................39

I. Prameny práva obecné...........................................................................................................39

II. Vnitrostátní normativní právní akty...................................................................................40

Občanský zákoník..................................................................................................................40

Zákon o obchodních korporacích........................................................................................41

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev................................................41

Zákon o ochraně hospodářské soutěže...............................................................................41

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob......................................41

m. č.

1

1

1

2

20

25

26

28

29

32

33

33

33

36

40

43

43

51

57

58

64

71

80

88

91

91

99

110

110

113

113

113

113

113

113

XV


Obsah

Zákon směnečný a šekový...................................................................................................41 113

Zákon o podnikání na kapitálovém trh u...........................................................................41 113

Zákon o nabídkách převzetí.................................................................................................41 113

Další vnitrostátní prameny obchodního práva.................................................................42 113

III. Evropské prameny českého obchodního práva...............................................................42 114

IV. Judikatura .............................................................................................................................43 115

V. Obchodní obyčeje a zvyklosti.............................................................................................44 116

VI. Zásady obchodního práva....................................................................................................46 117

Obecně ..............................................................................................................................46 117

Zásada profesionality............................................................................................................47 117

Princip poctivého obchodního styku..................................................................................47 117

Zásada zákazu zneužití většinových, popř. menšinových práv....................................48 117

V II. „Soft Law“ ...............................................................................................................................48 118

V III. Literatura ...............................................................................................................................49 119

Kapitola 5. Podnikatel a podnikání..........................................................................................51 120

I. Obecná východiska................................................................................................................51 120

II. Historický vývoj chápání pojmu podnikatel....................................................................51 122

III. Pojem podnikatele v obchodním zákoníku......................................................................53 128

IV. Základní znaky vymezující podnikatele v platném občanském zákoníku................55 131

V. Další znaky vymezující podnikatele v platném občanském zákoníku.......................59 137

VI. Domněnky a fikce nasvědčující podnikateli....................................................................60 139

Kapitola 6. Podnikatel a podnikatelské oprávnění.............................................................63 144

1. Podnikatelské oprávnění podle živnostenského zákona...............................................63 144

II. Podnikatelské oprávnění podle dalších zákonů...........................................................65 155

Kapitola 7. Osoby a útvary, které nejsou po dn ikate li.......................................................71 162

I. Úvodní poznámky...............................................................................................................71 162

II. Osoby, které nejsou podnikateli..........................................................................................71 163

1. Společníci obchodních společností a členové družstev............................................71 163

2. Členové orgánů obchodních korporací........................................................................72 166

3. Prokuristé............................................................................................................................73 169

4. Soutěžitelé...........................................................................................................................74 170

5. Zákazníci.............................................................................................................................74 171

III. Útvary, které nejsou podnikateli........................................................................................75 172

1. Sdružení..............................................................................................................................75 172

2. Společnost...........................................................................................................................75 173

3. Tichá společnost................................................................................................................76 174

4. Koncem..............................................................................................................................76 175

5. Firma ...............................................................................................................................77 176

6. Podnik ...............................................................................................................................77 177

Kapitola 8. Obchodní závod......................................................................................................79 178

I. Úvodní poznámky..................................................................................................................79 178

II. Pojem obchodní závod v platné právní úpravě..............................................................80 181

III. Pobočky a odštěpné závody................................................................................................82 187

IV. Rodinný závod.......................................................................................................................85 193

V. Obchodní závod v dalších souvislostech.........................................................................87 196

XVI


Obsah

Kapitola 9. Podnikatelé a třetí osoby, jednání podnikatelů.............................................89 197

I. Úvodní poznámky..................................................................................................................89 197

II. Jednání podnikatelů - fyzických osob............................................................... 89 198

III. Jednání právnických osob pomocí statutárních orgánů................................................90 202

IV. Způsoby jednáni společné podnikatelům - právnickým osobám i podnikatelům

- fyzickým osobám................................................................................................................95 208

1. Prokura ...............................................................................................................................95 208

1.1 Povaha a funkce prokury.......................................................................................95 208

1.2 Zřízení prokury........................................................................................................96 212

1.3 Rozsah prokury........................................................................................................98 217

1.4 Omezení prokury vnitřními pokyny...................................................................99 222

1.5 Filiální prokura........................................................................................................99 223

1.6 Společná prokura..................................................................................................100 224

1.7 Požadavky na péči při výkonu prokury...........................................................100 225

1.8 Odměňování prokuristů.........................................................................................101 226

1.9 Podepisování prokuristy.......................................................................................102 227

1.10 Zánik prokury..........................................................................................................103 228

2. Jednání pověřených osob................................................................................................104 231

3. Jednání vedoucího odštěpného závodu........................................................................105 236

4. Další způsoby jednáni podnikatelů..............................................................................107 242

Kapitola 10. Obchodní firm a....................................................................................................109 246

I. Pojem obchodní firma a právní úprava.............................................................................109 246

II. Zásady firemního práva....................................................................................................... 113 256

III. Tvorba firm y...........................................................................................................................120 267

1. Firma fyzických osob......................................................................................................121 270

2. Firma právnických osob.................................................................................................123 274

IV. Převod, přechod a změny firm y.........................................................................................129 290

V. Právní ochrana firm y.............................................................................................................132 296

Kapitola 11. Obchodní rejstřík a rejstříkové řízení...........................................................139 310

I. Povaha obchodního rejstříku a jeho právní úprava jako jednoho

z veřejných rejstříků..............................................................................................................139 310

II. Základní principy .................................................................................................................143 316

lil. Osoby zapisované do obchodního rejstříku....................................................................148 328

IV, Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku...........................................................149 331

1. Skutečnosti obecné povahy............................................................................................149 331

2. Doplňující skutečnosti......................................................................................................150 333

3. Zápisy dalších skutečností..............................................................................................151 335

V. Sbírka listin.............................................................................................................................153 341

VI. Řízení ve věcech obchodního rejstříku.........................................................................154 342

1. Řízení o zápisu do obchodního rejstříku.....................................................................154 342

Rejstříkové řízení obecně...............................................................................................154 342

Modely správy obchodního rejstříku...........................................................................154 343

Relevantní procesní regulace.........................................................................................155 344

Řízení o zápisu do obchodního rejstříku a jiná zvláštní řízení.............................155 345

2. Rejstříkové soudy a jejich příslušnost.........................................................................155 346

Co je rejstříkový soud?................................................................................................. 155 346

Věcná a funkční příslušnost...........................................................................................155 347

Místní příslušnost............................................................................................................156 348

XVII


Obsah

Změna místní příslušnosti...............................................................................................156 349

Forum shopping............................................................................................................... 156 350

3. Návrh na zahájení řízení..................................................................................................157 351

Zahájení na řízení návrh nebo z moci úřední?.......................................................... 157 351

Oprávněný navrhovatel...................................................................................................157 351

Náležitosti návrhu.............................................................................................................157 352

Soudní poplatek................................................................................................................158 353

4. Soudní přezkum návrhu...................................................................................................158 354

Odmítnutí návrhu..............................................................................................................158 354

Zamítnutí návrhu..............................................................................................................159 355

Povaha přezkumu.............................................................................................................159 356

Usnesení o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu..........................................................159 357

5. Povolení a provedení zápisu......................................................................................... 159 357

Způsoby povoleni zápisu................................................................................................159 357

Přímý zápis.........................................................................................................................159 358

Zápis na základě vydání rozhodnutí.............................................................................160 359

Lhůta pro zápis a fikce zápisu.......................................................................................160 360

Informační povinnost soudu...........................................................................................161 361

6. Účinky zápisu.....................................................................................................................161 362

Konstitutivní a deklaratomí zápis..................................................................................161 362

Okamžik nabytí účinnosti zápisu..................................................................................162 363

Význam odkládací podmínky účinnosti jednáni ke dni zápisu do rejstříku 162 363

7. Role notáře v zápisovém řízení.....................................................................................162 364

Zápis do obchodního rejstříku notářem.......................................................................162 364

Podmínky pro provedení zápisu notářem...................................................................163 365

Informační povinnost notáře..........................................................................................163 366

Opravné prostředky proti zápisu notářem..................................................................163 367

Časová náročnost a administrativní náklady.............................................................164 368

Význam notářského zápisu v řízení před rejstříkovým soudem............................164 369

Kapitola 12. Účetní knihy, přehled účetnictví 165 370

I. Právní úprava účetnictví v České republice 165 370

II. Účetní zásady 166 374

III. Účetní knihy a účetní doklady 168 375

IV.Účelní závěrka 174 384

V. Význam účetnictví 178 390

Kapitola 13. Insolvence a podnikání 179 391

I. Stručně o funkcích insolvenčního práva a jeho hmotnčprávních

dopadech na činnost podnikatelů....................................................................................179 391

II. Hlavní dopady insolvence v korporátním právu 181 396

1. Zrušení obchodní korporace a její likvidace 181 397

1.1 Účel likvidace 182 400

1.2 Informační povinnosti 182 402

1.3 Další postup likvidátora 184 408

2. Povinnosti členů a budoucích členů orgánů obchodních korporací

a zákonné požadavky na n ě...........................................................................................184 409

III. Hlavní projevy insolvence v závazkovém právu 187 421

1. Hrozba insolvence 187 422

2. Insolvence jako podmínka zm ěny................................................................................188 423

XVIII


Obsah

3. Reakce zákona na hrozbu nesplnění .........................................................................188 424

4. Přímé účinky insolvence ...............................................................................................189 425

4 .1. Kontraktace.............................................................................................................189 426

4.2. Dopad na existující závazkové vztahy ..............................................................190 430

4.3. V liv na pořadí a způsob plnění dluhů.................................................................194 444

4.4. Další zvláštnosti 195 446

IV. Insolvence a ochrana soutěže 196 449

1. Koncept obrany společnosti v hospodářských potížích 197 450

1.1. Závažné hospodářské potíže...............................................................................197 452

1.2. Neexistence jiného a méně protisoutěžního řešení 198 454

1.3. Nevyhnutelné ochuzení trhu o aktiva společnosti v hospodářských

potížích ....................................................................................................................199 455

Kapitola 14. Právo proti nekalé soutěži 201 457

I. Koncepční otázky práva proti nekalé soutěži................................................................201 457

1. Lidské soutěžní chování................................................................................................201 457

2. Právo proti nekalé soutěži a jeho teoretická východiska 204 464

3. К vývoji právních úprav nekalé soutěže 208 475

II. Úprava nekalé soutěže v občanském zákoníku a její normativní o ko lí 209 479

1. Obecná úprava hospodářské soutěže 209 479

1.1 Společná úprava nekalé soutěže a omezení hospodářské soutěže 209 479

1.2. Teritoriální a osobní působnost úpravy hospodářské soutěže 210 480

1.3. Zakázaná konkurenční doložka 210 482

1.4. К obecným ustanovením občanského zákoníku.............................................2 11 485

2. Normy unijního práva...................................................................................................212 490

2.1 Primární právo Evropské unie 212 490

2.2 Evropské směrnice..................................................................................................2 13 493

III. Vlastní úprava nekalé soutěže..........................................................................................2 14 495

1. Struktura úpravy..............................................................................................................2 14 495

2. Podmínky generální klauzule......................................................................................215 499

2.1. Obecně o podmínkách generální klauzule........................................................2 15 499

2.2. К účasti v hospodářském styku..........................................................................216 504

2.3. К rozporu s dobrými mravy soutěže.................................................................2 17 507

2.4. Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům .............219 513

3. Skutkové podstaty nekalé soutěže................................................................................220 5 19

3.1. Klamavé soutěžní praktiky...................................................................................220 519

a) Obecně o úpravě klamavých praktik v občanském zákoníku...................220 519

b) Ke klamavé reklamě...........................................................................................220 520

c) Klamavá označení................................................................................................222 526

d) Vyvoláni nebezpečí záměny..............................................................................223 530

e) Klamavé obchodní praktiky a směrnice 2005/29/ES...................................225 537

3.2. Parazitní soutěžní praktiky....................................................................................228 547

a) Napodobení cizích výrobků, jejich obalů a také výkonů...........................228 547

b) Parazitování na pověsti......................................................................................228 548

c) Jiné parazitní postupy..........................................................................................230 554

d) Podplácení jako druh parazitního jednání.......................................................231 558

3.3. Agresivní formy soutěžního jednání....................................................................232 563

a) Obecně o úpravě agresivních obchodních praktik v rámci

nekalé soutěže.......................................................................................................232 563

b) Zlehčování jako projev soutěžní agrese.........................................................233 568

XIX


Obsah

c) Porušení obchodního tajemství 234 572

d) Dotěrné obtěžování.............................................................................................236 581

e) Ohrožení zdraví nebo životního prostředí......................................................237 587

0 Srovnávací reklama.............................................................................................238 591

IV. Ochrana proti nekalé soutěži............................................................................................241 603

1. Obecné prostředky ochrany proti nekalé soutěži.......................................................241 603

2. Specifická ochrana proti nekalé soutěži......................................................................242 607

2 .1. Prostředky ochrany.................................................................................................242 607

2.2. Osoby aktivně a pasivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže...........246 630

Kapitola 15. Existenční ochrana hospodářské soutěže.....................................................247 634

I. Podstata kartelového (protimonopolního) práva............................................................247 634

1.Právněolitická východiska 247 634

I . I . Kvalitativní a existenční ochrana soutěže 247 634

1.2. Omezování soutěže a svoboda soutěže 248 636

1.3. Regulace a deregulace v oblasti soutěže 248 639

1.4. Význam hospodářské soutěže 250 642

2. Teorie hospodářské soutěže a jejich odraz v právu...................................................251 645

2 .1. Základní modelové typy soutěže..........................................................................251 645

a) Model dokonalé konkurence............................................................................252 646

b) Model monopolistické konkurence.................................................................252 647

c) Model funkční soutěže a svobodné soutěže..................................................253 648

d) Tzv. Chicagská škola..........................................................................................254 650

e) Tzv. Harvardská škola.........................................................................................254 651

f) Cílové konflikty 255 653

2.2. Relevantní trh a tržní m oc.....................................................................................256 657

a) Pojem relevantního trhu..................................................................................256 657

b) Věcné vymezení relevantního trhu......................................................................257 658

c) Teritoriální vymezení relevantního trhu.........................................................258 660

d) Časové vymezení relevantního trhu................................................................258 661

e) Tržní m oc..............................................................................................................259 663

2.3. Druhy protisoutěžních postupů.............................................................................260 664

a) Protisoutěžní jednání v užším smyslu (dohody omezující soutěž) 260 665

Pojem a podstata kartelu.....................................................................................260 665

Druhy kartelů.........................................................................................................261 666

b) Zabraňování podmíněné tržní mocí a monopolní chování.......................262 669

Bojkoty...................................................................................................................263 670

Odmítnutí dodávek (event, jiné spolupráce).................................................264 671

Diskriminace........................................................................................................264 672

Výlučnost...............................................................................................................264 673

Vázaná ujednání...................................................................................................265 674

c) Koncentrace..........................................................................................................265 675

Externí růst............................................................................................................267 677

Interní růst.............................................................................................................267 679

2.4. Soutěžní politika......................................................................................................268 680

a) Rezignační přístup...............................................................................................269 681

b) Strukturální přístup.............................................................................................269 682

c) Regulační přístup................................................................................................269 683

d) Vlastnický přístup...............................................................................................270 684

e) Kombinace strukturálního a regulačního přístupu........................................270 685

XX


Obsah

2.5. Ekonomizace přístupu к soutěžnímu právu......................................................271 686

2.6. Co je ekonomické?.................................................................................................273 690

3. Nástin vývoje právní úpravy v ČR..............................................................................275 694

3.1. Předválečný vývo j..................................................................................................275 694

3.2. Vývoj v letech 1948-1989....................................................................................276 697

3.3. Přechod к tržni ekonomice...................................................................................277 698

3.4. Nový zákon o ochraně hospodářské soutěže z r. 2001..................................278 701

4. Internacionalizace soutěžního práva...........................................................................279 703

4 .1. Střet obecných zásad a konkrétních ekonomických výhod..........................279 703

4.2. Snahy o Mezinárodní soutěžní kodex................................................................281 706

II. Základy evropského soutěžního práva........................................................................282 708

1. Význam soutěžního práva v evropské integraci.......................................................282 708

1.1. Pojetí evropské soutěže.........................................................................................282 708

1.2. Působnost evropského soutěžního práva..........................................................283 7 12

2. Dohody omezující soutěž..............................................................................................285 715

2.1. Věcná působnost čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie....................285 715

a) Dohody mezi podniky.......................................................................................285 716

b) Rozhodnutí sdružení podniků.........................................................................286 718

c) Jednání ve vzájemné shodě..............................................................................286 719

d) Soutěžně závadná výměna informací ..........................................................287 721

2.2. Typické zakázané způsoby kartelových jednání.............................................289 727

2.3. Neplatnost jednání jako důsledek porušení zákazu........................................290 729

2.4. Výjim ky ze zákazu kartelů..................................................................................290 730

3. Zneužívání dominantního postavení..........................................................................293 736

3.1. Význam a účel regulace........................................................................................293 736

3.2. Charakteristika dominantního postavení..........................................................294 738

3.3. Kolektivní dominantní postavení.......................................................................295 741

3.4. Pojem a druhy zneužití dominantního postavení............................................296 742

a) Vylučovací postupy............................................................................................297 744

Odmítnutí dodávek............................................................................................297 745

Výhradní obchody..............................................................................................299 746

Vázané obchody.................................................................................................299 747

Dravé ceny...........................................................................................................300 749

Drtivé a diskriminační ceny............................................................................300 750

Cenové ..balíčky"...............................................................................................301 752

Zvyšování nákladů konkurenta......................................................................301 752

Zneužití právních postupů................................................................................302 753

Křížové podpory.................................................................................................302 754

Strukturální zneužití..........................................................................................302 755

b) Kořistnické praktiky.........................................................................................303 756

Nepoctivé nebo nepřiměřené ceny.................................................................303 757

Vnucování jiných nefér podmínek................................................................303 758

Omezování výroby, trhů nebo technického rozvoje..................................304 759

Diskriminační praktiky.....................................................................................304 760

4. Evropská kontrola koncentrace...................................................................................305 761

4.1. Pojem a podstata koncentrace (fúze) a význam právní úpravy

evropské kontroly fúzí..........................................................................................305 761

4.2. Vývoj posuzování fúzí v Evropě.......................................................................306 763

4 3. Znaky a formy koncentrace.................................................................................307 768

a) Spojení..............................................................................................................308 769

XXI


Obsah

b) Získání kontroly..................................................................................................308 770

c) Společná kontrola................................................................................................309 772

d) Přidružená omezení soutěže (ancillary restrictions)...................................310 774

e) Kritérium obratu.................................................................................................311 777

t) Získání nebo posílení dominantního postavení..........................................312 778

g) Závazky a omezení spojovaných podniků....................................................313 781

4.4. Řízení......................................................................................................................314 783

a) Přednotifikační fáze............................................................................................314 784

b) Prvá fáze notifikace............................................................................................З i 4 785

c) Druhá fáze notifikace.........................................................................................315 786

d) Delegace Komisí na soutěžní úřad členského státu....................................315 787

e) Delegace soutěžním úřadem členského státu na Komisi ...........................316 788

III. Platná česká úprava ochrany hospodářské soutěže...................................................316 789

1. Základní charakteristika OHS.......................................................................................316 790

I . I . Předmět a účel úpravy...........................................................................................317 791

1.2. Osobní působnost zákona..................................................................................317 793

a) Soutěžitelé.............................................................................................................317 793

b) Tzv. veřejné podniky..........................................................................................319 795

c) Místní působnost.................................................................................................320 799

2. Dohody narušující soutěž...............................................................................................321 801

2.1. Generální klauzule...................................................................................................321 802

2.2. Demonštratívni skutkové podstaty ....................................................................326 8 13

a) Cenové a podmínkové kartely..........................................................................326 8 13

b) Reštrikční a kontrolní kartely..........................................................................329 821

c) Rozdělovači (segmentační) kartely.................................................................332 827

d) Junktimační kartely............................................................................................332 828

e) Diskriminační kartely.........................................................................................333 829

f) Bojkotové kartely ..............................................................................................334 832

g) Některé další kartely..........................................................................................334 833

2.3. Horizontální a vertikální dohody........................................................................336 836

a) Bagatelní kartely (de m inim is).........................................................................337 837

b) Tzv. souborné kartely.........................................................................................337 839

2.4. V ýjim ky ze zákazu dohod....................................................................................337 840

a) Zákonné výjim ky................................................................................................337 840

b) Obecné (blokové) výjim ky..............................................................................338 842

2.5. Vstřícná nápravná opatření (závazky) soutěžitelů.........................................339 844

3. Zákaz zneužití dominantního postavení.....................................................................340 847

3 .1. Tržní sila a tržní po díl...........................................................................................341 850

3.2. Generální klauzule..................................................................................................342 852

3.3. Demonštratívni skutkové podstaty.....................................................................342 854

a) Vykořisťovalelské zneužívání.........................................................................342 854

Vynucování nepřiměřených podmínek...........................................................342 855

Restrikce na úkor spotřebitelů........................................................................343 856

b) Zabraňovací zneužíváni....................................................................................344 858

Junktimace............................................................................................................344 858

Diskrim inace.......................................................................................................344 860

Cenové podbízení...............................................................................................345 863

Odmítnutí přístupu к infrastruktuře................................................................347 866

Jiné formy zneužití.............................................................................................348 868

Významná tržní síla (exkurs)..........................................................................349 871

XXII


Obsah

с) Vstřícná nápravná opatření soutěžitelů......................................................352 877

4. Kontrola spojování soutěžitelů.....................................................................................352 878

4.1 Pozitivní vymezení koncentrace.......................................................................352 881

a) Úplná koncentrace..............................................................................................352 881

b) Neúplná koncentrace..........................................................................................353 882

4.2. Negativní vymezeni koncentrace.......................................................................354 886

4.3. Ekonomický rozměr spojení podléhajícího povolení.....................................354 887

a) Obratová kritéria.................................................................................................354 888

b) Výpočet obratu....................................................................................................355 891

4.4. Řízení o povolení spojení.....................................................................................356 893

a) Předběžné rozhodnutí.........................................................................................356 893

b) Podání návrhu......................................................................................................357 895

c) Kritéria posuzování koncentrace.....................................................................358 898

d) Rozhodnutí o povolení spojeni........................................................................358 899

e) Podmiňující závazky účastníků řízení...........................................................359 900

f) Odklad realizace spojení a dekoncentrační oprávnění Úřadu ..................360 901

g) Výjim ky ze zákazu předčasné realizace spojení a zrušení rozhodnutí

o jejím povolení..................................................................................................360 902

5. Postavení a funkce ÚOHS..............................................................................................361 903

5.1. Rozhodovací pravomoci a povinnosti................................................................361 904

5.2. Dozorové pravomoci a povinnosti.......................................................................362 905

a) Všeobecný dozor.................................................................................................362 905

b) Dozor nad orgány veřejné správy ..................................................................362 906

5.3. Informační pravomoci a povinnosti....................................................................364 910

5.4. Ochrana obchodního tajem ství............................................................................364 911

6. Řízení u ÚO H S................................................................................................................365 913

6.1. Účastníci řízení........................................................................................................365 9 13

6.2. Zahájení řízení a možnosti odklonu ..................................................................366 914

a)Tzv. prioritizace...................................................................................................366 914

b) Alternativní řešení..............................................................................................366 916

c) Narovnání.............................................................................................................367 919

6.3. Pokuty a opatření к nápravě..................................................................................369 923

a) Pořádkové pokuty ..............................................................................................369 924

b) Pokuty za porušení hmotněprávních ustanovení OHS

(za správní delikt) ..............................................................................................369 925

c) Zákaz plnění.........................................................................................................370 926

d) Výše pokuty ........................................................................................................370 927

e) Trestnost.................................................................................................................370 928

f) Sukcese...................................................................................................................370 929

g) Program shovívavosti........................................................................................370 930

h) Soukromé vymáhání náhrady škody vzniknuvší porušením

soutěžního práva..................................................................................................373 937

Seznam lite ratury..........................................................................................................................375

Věcný re jstřík.................................................................................................................................379

XXIII
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist