načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Stavební právo veřejné a soukromé – Karel Marek; Petr Průcha

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Stavební právo veřejné a soukromé
-11%
sleva

Kniha: Stavební právo veřejné a soukromé
Autor: Karel Marek; Petr Průcha

podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  490 Kč 436
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
14,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Leges
Médium / forma: Tištěná kniha
Počet stran: 332
Rozměr: 205,0x145,0x18,0 mm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí
Hmotnost: 0,423kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Nakladatelské údaje: Praha, Leges, 2013
ISBN: 978-80-87576-79-3
EAN: 9788087576793
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Práce přibližuje oblast stavebního práva nejen z hlediska veřejnoprávního, ale i soukromoprávního.

Popis nakladatele

Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva z hlediska veřejnoprávního, představovaného právem správním a soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv. Zapracovány jsou změny, ke kterým došlo na základě účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Vzhledem k šíři materie se autoři věnují především těm institutům stavebního práva, které jsou v praxi nejpoužívanější, zároveň však poskytují ucelený pohled na tento právní obor s cílem usnadnit čtenáři orientaci v této značně strukturované a složité právní úpravě. Kniha se tedy zabývá řízeními podle stavebního zákona, zadáváním veřejných zakázek, uzavíráním smluv ve vztahu ke stavbám - obchodněprávních a dle úpravy v novém občanském zákoníku (smlouva o dílo, koupě věci movité a nemovité). Součástí je i pojednání o rozhodčím řízení a Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Publikace je určena především správním orgánům, zájemcům o výstavbu, stavebníkům, stavebním podnikatelům, i čtenářům z řad širší veřejnosti.

Autoři působí jednak oba v akademické sféře, prof. Petr Průcha je mimoto soudcem Nejvyššího správního soudu, prof. Vladimír Marek působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Karel Marek; Petr Průcha - další tituly autora:
Stavební právo Stavební právo
Česko-slovenské kontexty obchodního práva Česko-slovenské kontexty obchodního práva
Správní řád Správní řád
Stavební zákon -- Praktický komentář podle stavu k 1. lednu 2017 Stavební zákon
Vybrané kapitoly soukromého práva Vybrané kapitoly soukromého práva
Správní řád s poznámkami a judikaturou Správní řád s poznámkami a judikaturou
Zákon o obcích (obecní zřízení) Zákon o obcích (obecní zřízení)
Stavební zákon Stavební zákon
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ú vod

Obsah

7

I. část - SPRÁ V N ĚPR Á V N Í Ú P R A V A............................................... 9

1. O becné otázky ............................................................................ 10

1.1 Pojem , předm ět a pram eny veřejného

stavebního p r á v a........................................................... 10

1.2 Působnost a základní pravidla postupu

orgánů veřejné správy v d ané o b la s ti..................... 18

2. Ú zem ní plánování a územ ní rozhodování ........................ 32

2.1 Právní úprava a charakteristika

ú zem ního plánování .................................................. 32

2.1.1 Cíle a úkoly ú zem ního plánování ........... 33

2.1.2 O becná ustanovení a společné

postupy v územ ním p lá n o v á n í................ 36

2.1.3 N ástroje ú zem ního plánování .................. 43

2.1.4 Přezkoum ání aktů územ ního

plánování, vydaných ve form ě

o patření obecné povahy ............................ 82

2.2 Právní úprava a charakteristika

ú zem ního ro z h o d o v á n í.............................................. 92

2.2.1 Ú zem ní rozh o d n u tí a územ ní řízení . . . 95

2.2.2 Z jednodušené ú zem n í řízení .................... 115

2.2.3 Ú zem ní souhlas ............................................. 118

3. R ozhodování v režim u stavebního ř á d u ............................ 125

3.1 Právní úprava režim u přípustnosti staveb,

terénních úprav, zařízení a udržovacích prací .................................................................................. 125

3.1.1 O hlašování sta v e b........................................... 126

3.1.2 Stavební povolení a stavební řízení .... 134 3.1.3 O znám ení stavebního zám ěru

s certifikátem autorizovaného

inspektora ....................................................... 144

3


Obsah

3.1.4 Z m ěna stavby před jejím

dokončením .................................................. 148

3.1.5 U žívání staveb a k o la u d a c e....................... 149

3.1.6 O dstraňování staveb, terénních

úprav a z a říz e n í.............................................. 155

3.2 Stavební dozor a zvláštní pravom oci

stavebního ú řadu ......................................................... 158

3.3 P ovinnosti a odpovědnost osob při

přípravě a provádění staveb ..................................... 160

4. К některým dalším společným in s titu tů m ........................ 165

4.1 Evidence územ ně plánovací činnosti,

ukládání písem ností a nahlížení do nich ............ 165

4.2 O becné požadavky na výstavbu, účely

vyvlastnění a úprava některých dalších

práv a povinností ......................................................... 167

4.3 O ch ran a veřejných zájm ů a s tím

související součinnost správních o rg á n ů 169

4.4 Správní delikty a sankční p o s tih y............................ 170

II. část - ZA DÁ V Á NÍ V EŘEJN Ý CH ZA K Á ZEK ....................... 197

1. V ýchodiska ................................................................................... 198

2. Z a d a v a te lé..................................................................................... 202

3. Z akázky m alého rozsahu, p o dlim itní

a n adlim itní zakázky ................................................................ 208

4. D odavatel, zájem ce, u c h a z e č................................................... 210

5. D odávky, služby, stavební p r á c e............................................. 212

6. Zadávací a jednací ř íz e n í.......................................................... 214

7. K valifikace..................................................................................... 219

8. Zadávací dokum entace, n a b íd k y.......................................... 221

9. K ritéria veřejné zakázky, h o d n o c e n í................................... 223

10. К poznatkům z praxe a aktuálním nám ětům

de lege ferenda ........................................................................... 227

4


Obsah

III. část - S O U K R O M O PR Á V N Í Ú PR A V A................................... 229

1. К uzavírání s m lu v........................................................................ 230

1.1 O b chodněprávní úprava ............................................ 230

1.1.1 Poznatky z p ra x e............................................. 234

1.1.2 К budoucí právní ú p ra v ě............................. 236

1.2 Právní úprava v novém občanském

zákoníku ( N O Z )........................................................... 238

2. Sm louva o dílo ............................................................................. 245

3. K o u p ě............................................................................................... 277

3.1 O becná u sta n o v e n í........................................................ 277

3.2 K oupě m ovité věci ........................................................ 279

3.2.1 Povinnosti prodávajícího ........................... 280

3.2.2 P ředm ět k o u p ě................................................ 289

3.2.3 Práva z vadného p l n ě n í ................................ 290

3.2.4 Z áruka za j a k o s t............................................. 294

3.2.5 Povinnosti kupujícího

a nebezpečí škody na v ě c i......................... 295

3.2.6 Svépom ocný prodej ...................................... 296

3.3 K oupě nem ovité věci ................................................... 297

3.3.1 Vedlejší ujednání při kup n í sm louvě . . . 298

4. R ozhodčí řízení a Řád R ozhodčího soudu

při H K Č R a AK Č R .................................................................. 303

Závěrečná p o z n á m k a.................................................................................. 317

Seznam p o u žité lite r a tu r y......................................................................... 319

5
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.