načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Občanské právo hmotné 2 - Michaela Zuklínová; Jan Dvořák; Jiří Švestka

Občanské právo hmotné 2
-11%
sleva

Kniha: Občanské právo hmotné 2
Autor: Michaela Zuklínová; Jan Dvořák; Jiří Švestka

- Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  295 Kč 263
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 196
Rozměr: 207,0x146,0x16,0 mm
Úprava: 3 svazky
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Soukromé právo
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Hmotnost: 0,245kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201606
ISBN: 978-80-7478-937-3
EAN: 9788074789373
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a registrovaného partnerství, vzniku a určování rodičovství, vztahů mezi rodiči a dětmi, osvojení, náhradních forem péče o dítě a nestatusového soužití lidí.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Michaela Zuklínová; Jan Dvořák; Jiří Švestka - další tituly autora:
Výtvarné divadlo Kolotoč -- K tématu vizuálního divadla v českých zemích Výtvarné divadlo Kolotoč
Občanský zákoník Komentář -- Dědické právo Občanský zákoník Komentář
Občanský zákoník Komentář Sv.VI -- Relativní majetková práva 2.část Občanský zákoník Komentář Sv.VI
Občanské právo hmotné 3 Občanské právo hmotné 3
Občanské právo hmotné 1: Obecná část  Občanské právo hmotné 1: Obecná část 
 (e-book)
Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část - 2., aktualizované a doplněné vydání Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část
Čechoslováci v Gulagu Čechoslováci v Gulagu
Občanský zákoník, Svazek IV (dědické právo) -- Komentář Občanský zákoník, Svazek IV (dědické právo)
Občanské právo hmotné 4 -- Dědické právo Občanské právo hmotné 4
 
Ke knize "Občanské právo hmotné 2" doporučujeme také:
Práva dítěte Práva dítěte
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Seznam použitých z k ra te k......................................................................................14

Předmluva....................................................................................................................17

D ÍL D R U H Ý : R O D IN N É P R Á V O ...............................................................19

HLAVA PR V N Í: Ú vod d o ro d in n é h o p r á v a...............................................21

§ 1 R odina a rodinné p rávo . Pojem a povaha rodin ného p rá v a .... 21

§ 2 System atika rodinného p r á v a ...................................................................22

§ 3 Z historie rodinného p r á v a ........................................................................ 23

§ 4 Pram eny rodinného p r á v a...........................................................................24

HLAVA D R U H Á : M an želsk é p rá v o o s o b n í.............................................. 26

§1 Pojem „m anželství“ . Účel m anželství.......................................................26

§ 2 S ň a te k................................................................................................................. 26

A. O becně..........................................................................................................26

B. Předpoklady a náležitosti manželství a s ň a tk u..................................27

I. Druhy předpokladů a náležitostí...................................................27

II. Osobní p řed p o k lad y.......................................................................27

III. Náležitosti sňatečného prohlášení (projevu v ů le )....................29

IV. Náležitosti sňatečného obřadu (procedurální náležitosti) . . 30

V. Uzavření manželství ve zvláštních situ a c íc h...........................32

VI. Následky sň a tk u...............................................................................32

C. Právní následky vad manželství a sň atk u............................................33

I. Obecně.................................................................................................33

II. Manželství z d á n liv é.......................................................................33

III. Manželství n e p la tn é.......................................................................34

7


OBSAH

§ 3 Povinnosti a p rá v a m an želů........................................................................36

A. O becně..........................................................................................................36

B. Osobní a m ajetkové povinnosti a práva m a n ž e lů............................37

I. Základní osobní povinnosti m anželů...........................................37

II. D alší osobní povinnosti m a n ž e lů................................................37

III. M ajetkové povinnosti a práva m anželů......................................38

§ 4 Z án ik m a n ž e lstv í.............................................................................................42

A. O becně..........................................................................................................42

B. Sm rt m a n ž e la.............................................................................................42

C. R ozvod..........................................................................................................42

I. O becně.................................................................................................42

II. Rozvod a proti-tvrdostní klauzule................................................44

III. Zjištění příčin rozvratu a nezjišťování příčin rozvratu .... 46

D. Zm ěna p o h la v í..........................................................................................47

E. Právní následky zániku m an želstv í.....................................................47

I. O becně.................................................................................................47

II. Jednotlivé právní následky zániku m anželství.........................48

HLAVA T Ř E T Í: M aje tk o v é p rá v o m a n ž e ls k é.........................................50

§ 1 O b ecn ě..............................................................................................................50

§ 2 R ozsah a obsah společného jm ě n í..........................................................51

A. O b e c n ě.......................................................................................................51

B. Zákonný režim společného jm ění.........................................................51

§ 3 S p ráv a toho, co p a tří do společného jm ění, hospodaření

a n ak lád án í s t í m ..........................................................................................53

§ 4 Sm louvy o m anželském m ajetkovém r e ž im u ...................................54

§ 5 M anželský m ajetkový režim založený rozhodnutím soudu .... 56

§ 6 Sm luvní m odifikace zákonných pravidel o správě

společného jm ě n í..........................................................................................57

§ 7 M odifikace zákonných pravidel správy společného jm ěn í

rozh odn utím s o u d u .....................................................................................58

§ 8 O ch ran a m anžela a m anželova v ě ř ite le..............................................58

§ 9 V ypořádání společného jm ě n í...................................................................59

§ 10 B ydlení m a n ž e lů..........................................................................................62

A. O b e c n ě.......................................................................................................62

B. Bydlení a obydlí. Právo bydlet a právo bydlení...............................63

C. Ochrana práva bydlet a práva bydlení.................................................64

8


OBSAH

I. O becně..................................................................................................64

II. Nakládání s bytem nebo dom em....................................................64

III. Zánik povinností a práv spojených s bydlením...........................66

§11 Rodinný z á v o d...............................................................................................67

§ 12 O chrana pro ti dom ácím u n á s ilí..............................................................68

HLAVA Č T V R T Á : R odičovství a je h o v z n ik............................................69

§ 1 Obecně к pojm u ro d ič o v s tv í......................................................................69

§ 2 Rodičovství p rá v n í..........................................................................................70

HLAVA PÁ T Á : U rčo v án í r o d ič o v s tv í..........................................................73

§ 1 Určení m a te řs tv í.............................................................................................73

§ 2 Určení otcovství................................................................................................77

A. O becně..........................................................................................................77

B. Domněnka otcovství manžela m atk y....................................................78

C. Domněnka otcovství dítěte narozeného po zahájení řízení

o ro z v o d.......................................................................................................79

D. Domněnka otcovství dítěte narozeného z umělého

o p lo d n ěn í.....................................................................................................80

E. Domněnka otcovství založeného souhlasným prohlášením .... 80

F. Domněnka otcovství muže, který s matkou dítěte

souložil v rozhodné d o b ě........................................................................82

§ 3 Popření otco vstv í.............................................................................................84

A. O becně..........................................................................................................84

B. Popření otcovství manžela m a tk y.........................................................84

C. Popření otcovství к dítěti narozenému z umělého

o p lo d n ěn í.....................................................................................................86

D. Popření otcovství založeného souhlasným p ro h láše n ím 87

E. Popření otcovství a role s o u d u..............................................................87

I. Prominutí zmeškání lh ů ty..............................................................87

II. Popření otcovství ex o ffo.................................................................88

HLAVA ŠE ST Á : O sv o je n í..................................................................................89

§ 1 Pojem osvojení..................................................................................................89

§ 2 Předpoklady a podm ínky osvojení n e z le tilé h o....................................91

A. Obecné p řed p o k lad y..............................................................................91

9


OBSAH

B. Souhlas s osvojením..................................................................................92

I. O becně..................................................................................................92

II. Souhlas osvojovaného d ítě te.........................................................93

III. Souhlas r o d ič e..................................................................................93

C. Další předpoklady pro osvojení nezletilého (další p o stu p ).............97

I. Osobní péče budoucího osvojitele, která není

„péčí před osvojením“ ..................................................................... 97

II. Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti

a předání dítěte do péče před o sv o jen ím ....................................98

III. Péče před osvojením........................................................................98

§ 3 R ozhodnutí o osvojení a jeh o následky..................................................99

§ 4 Z ru šen í osvojeneckého v z ta h u............................................................. 100

§ 5 N ezrušitelné osv o jen í.............................................................................. 101

§ 6 E xk urs: osvojení zletilého (tj. osvojení osoby plně

svép rávn é).................................................................................................... 102

A. O becně..................................................................................................... 102

B. Druhy osvojení zletilého..................................................................... 103

C. Porovnání osvojení zletilého s osvojením nezletilého...................104

HLAVA S E D M Á : R odiče a d ítě.....................................................................106

§1 Z historie vztahu „ro d ič-d ítě“ ............................................................. 106

§ 2 R odič a d ítě - povinnosti a p r á v a...........................................................107

§ 3 Statusová p r á v a......................................................................................... 110

§ 4 Rodičovská o d p o v ě d n o st....................................................................... 111

A. O becně..................................................................................................... 111

B. Zásahy soudu do rodičovské o d p o v ě d n o sti.................................. 113

C. Jednotlivé povinnosti a práva tvořící rodičovskou

od p o v ěd n o st.......................................................................................... 114

§ 5 V ýkon rodičovské odpovědnosti.......................................................... 119

A. O becně.................................................................................................... 119

B. Obecná pravidla pro výkon rodičovské odpovědnosti................ 119

C. Výkon rodičovské odpovědnosti v případě rozvodu

m anželství............................................................................................... 121

D. Výkon rodičovské odpovědnosti v případě, že rodiče

spolu n e ž ijí............................................................................................. 123

E. Styk dítěte s rodičem, který nemá dítě v p é č i............................... 123

F. Změna rozhodných skutečností......................................................... 124

10


OBSAH

§ 6 Vyživovací povinnost a práv o na v ý živ n é.......................................... 125

A. O becne.................................................................................................... 125

B. Vyživovací povinnost a právo na výživné jako zvláštní

povinnost a právo a jejich charakteristiky....................................... 127

I. Vznik a zánik vyživovací povinnosti a práva

na v ý ž iv n é..................................................................................... 127

II. Odkdy lze výživné p řizn at?...................................................... 129

III. Rozhodnutí o výživném a jeho zm ěny.................................... 129

C. Vyživovací povinnost mezi předky a p o to m k y............................. 129

I. Obecné z á s a d y............................................................................. 129

II. Rozsah vyživovací povinnosti a její varianty....................... 130

D. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané

m a tc e....................................................................................................... 132

HLAVA O SM Á : N á h ra d n í péče o d í t ě.......................................................133

HLAVA D E V Á T Á : P o ru č e n stv í a o p a tr o v n ic tv í.............................. 135

§ 1 P o ru č e n stv í.................................................................................................. 135

A. Obecný v ý k la d..................................................................................... 135

B. Důvody pro jm enování poručníka.................................................... 136

C. Obsah funkce poručníka...................................................................... 137

D. Správa jm ění dítěte poručn íkem...................................................... 138

E. Osoba p o ru čn ík a.................................................................................. 139

R Veřejný p o ru č n ík.................................................................................. 140

G. Úloha s o u d u.......................................................................................... 141

H. Zánik poručenství a zánik poručenské f u n k c e ............................. 142

§ 2 O p a tro v n ic tv í............................................................................................. 143

A. Obecný v ý k la d..................................................................................... 143

B. Důvody pro jm enování opatrovníka................................................. 144

C. Obsah funkce op atro v n ík a................................................................. 146

D. Opatrovník pro správu jm ění d ítě te................................................. 147

E. Osoba opatrovníka................................................................................ 149

R Zánik opatrovnictví a zánik opatrovnické f u n k c e....................... 149

11


OBSAH

HLAVA D E S Á T Á : P ěsto u n stv í, sv ěřen í d ítěte do péče jin é

osoby a ú sta v n í p é č e ..................................................150

§ 1 Pěstounská p éče......................................................................................... 150

A. Pojem, účel a fu n k c e..............................................................................150

B. V znik a vývoj pěstounské p é č e......................................................... 151

C. Druhy pěstounské péče........................................................................ 152

D. Předpoklady svěření do pěstounské péče a její

zprostředkování..................................................................................... 153

E. Řízení o svěření dítěte do pěstounské péče.................................... 155

F. Obsah pěstounské péče, zvláštní povinnosti a práva

p ěstou nů.................................................................................................. 156

G. Zrušení a zánik pěstounské p é č e...................................................... 158

§ 2 S věření dítěte do péče jin é o s o b y....................................................... 158

A. Pojem , vývoj a základní charakteristika in stitu tu....................... 158

B. Předpoklady svěření dítěte do péče jiné o so b y............................. 159

C. Povinnosti a práva pečující o so b y.................................................... 161

D. Zrušení a zánik péče jin é o s o b y...................................................... 162

§ 3 U stavní výchova......................................................................................... 162

A. Pojem a základní charakteristika ústavní v ý c h o v y..................... 162

B. Důvody nařízení ústavní výchovy.................................................... 163

C. Trvání ústavní v ý c h o v y...................................................................... 165

D. Zařízení pro výkon ústavní výchovy v Č R .................................... 166

E. Zánik, zrušení a přerušení ústavní v ý c h o v y.................................. 167

HLAVA JE D E N Á C T Á : R eg istro v an é p a r tn e r s t v í................................169

§ 1 O becně к p rá v n í úp rav ě registrovaného p a r tn e r s tv í.................. 169

§ 2 Z h istorie registrovaného p artn e rstv í v E vropě a ve světě .... 169 §3 Pojem a vznik registrovaného p a r tn e r s tv í....................................... 171

§ 4 N eplatnost a neexistence registrovaného p a r tn e r s tv í.................. 172

§ 5 O bsah registrovaného p artn e rstv í - p rá v a a povinnosti

p a r tn e r ů ....................................................................................................... 173

§ 6 Z án ik registrovaného p a rtn e rstv í......................................................... 176

§ 7 D opady p rá v n í ú prav y registrovaného p artn e rstv í

do jin ý ch oblastí právního řá d u........................................................... 177

12

OBSAH

HLAVA D V A N Á CTÁ : K o h a b ita c e - n e statu so v á s o u ž ití 178

§1 Ú v o d n í p o z n á m k y ................................................................................................ 178

§ 2 T y p o lo g ie v o ln ý c h s v a z k ů .............................................................................. 179

§ 3 K o h a b ita c e (n e s e z d a n é soužití") v č e sk é m p r á v u d e leg e la ta . . . 179

A. Definice a pojmové z n a k y................................................................. 1 7 9

B. Účinky kohabitace v právu soukrom ém......................................... 180

C. Účinky kohabitace v právu veřejném............................................... 1 8 2

Seznam použité literatury.................................................................................. 184

Věcný re jstřík....................................................................................................... 18 6

13       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist