načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Numerologie vyšších čísel -- Tragický osud princezny Diany ve světle vyšších čísel – František Kruml

Numerologie vyšších čísel -- Tragický osud princezny Diany ve světle vyšších čísel

Elektronická kniha: Numerologie vyšších čísel
Autor: František Kruml
Podnázev: Tragický osud princezny Diany ve světle vyšších čísel

Sestavení numerologické předpovědi pro princeznu Dianu, a to předpověď zcela konkrétní, tedy taková, která obsahuje i stanovení možné doby, místa i způsobu jejího úmrtí. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  119
+
-
4
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VOLVOX GLOBATOR
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 124
Rozměr: 16 cm
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Ezoterismus. Okultismus
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-751-1305-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Sestavení numerologické předpovědi pro princeznu Dianu, a to předpověď zcela konkrétní, tedy taková, která obsahuje i stanovení možné doby, místa i způsobu jejího úmrtí.

Popis nakladatele

Dnešní západní numerologie operuje nejčastěji s významy jednoduchých čísel 1 až 9, na která se všechna ostatní čísla redukují tzv. příčným sčítáním. Středověká židovská kabala, z níž se dnešní numerologie vyvinula, však pracovala i s vyššími čísly, s dvojcifernými i trojcifernými. Vyšší čísla participují na významech základní řady čísel 1 až 9, významově se na ně váží. Mají však i své specifické významy, které umožňují prohlubovat a zpřesňovat numerologické analýzy. Vyšší čísla často vrhají překvapivé světlo na životní dráhu jedince, rozšiřují a obohacují pohled na jeho povahu a osud, odhalují věci v pozadí nebo věci skryté pod povrchem. Jejich používání představuje jakýsi vyšší druh věštění. Hodí se pro osoby, které vyžadují konkrétní předpovědi, tedy takové, které mohou obsahovat i stanovení možné doby, místa i způsobu úmrtí. Konkrétní předpovědi vyžadovala také Lady Diana, princezna z Walesu, která se velmi zajímala o věštění, především pak o věštění z hvězd. Měla velkou zálibu také v tarotových kartách, které se v kabale a numerologii významově váží na určitá čísla. Princezna Diana se živě zajímala o svou budoucnost. Chtěla znát konkrétní odpovědi na své otázky, například jestli se jí podaří uniknout ze zajetí královské instituce. Chtěla vědět, jaký je její osud. Se svými astroložkami se radila o své budoucnosti a čerpala z jejich rad. V astrologických předpovědích se pro ni objevovala různá varování, odkazy na zlomová a kritická období. Podle všeho ji ale žádná z astrologických předpovědí, které pro ni byly sestaveny, nevarovala před hrozbou předčasné smrti ve Francii v roce 1997. Mohla Dianě poskytnout takové varování numerologie vyšších čísel? Tato kniha se pokouší dát odpověď na tuto otázku sestavením numerologické předpovědi pro princeznu Dianu, a to předpovědi zcela konkrétní, tedy takové, která obsahuje i stanovení možné doby, místa i způsobu jejího úmrtí.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
František Kruml - další tituly autora:
Numerologie číselných mřížek Numerologie číselných mřížek
Sluneční astrologie Sluneční astrologie
Numerologie vyšších čísel -- aneb Tragický osud princezny Diany ve světle vyšších čísel Numerologie vyšších čísel
Pán návratů -- Osudové cykly aneb jak přichází smrt Pán návratů
 (e-book)
Pán návratů   Osudové cykly -- aneb Jak přichází smrt Pán návratů Osudové cykly
Základy numerologie - Věštění z čísel a karet Základy numerologie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

N U M E R O L O G I ENUMEROLOGIE

VYŠŠÍCH ČÍSEL

ANEB

TRAGICKÝ OSUD

PRINCEZNY DIANY

VE SVĚTLE

VYŠŠÍCH ČÍSEL

FRANTIŠEK

KRUML


Copyright © František Kruml, 2016 ISBN 978-80-7511-305-4

978-80-7511-306-1 (epub)

978-80-7511-307-8 (pdf)

Numerologie

Věštění z čísel. Termín „numerologie“, složený z latinského

numerus (číslo) a řeckého logos (nauka), se poprvé objevil

v anglické okultní literatuře v roce 1911. Numerologie bývá

definována jako „nauka o číslech“ nebo také jako „nauka o skry

tých vlivech čísel na život člověka“. Její podstatu možná lépe

vystihuje její starší označení aritmantie (také aritmomantie),

výraz složený z řeckých slov arithmós a manteiá (věštba). Mo

derní numerologii, označovanou dříve také názvy arithmologia

nebo numeromantia, lze tedy definovat jako „nauku o věštění

z čísel“. Označuje se proto také jako „číslopravectví“, podobně

jako se například astrologie, nauka o věštění z hvězd, označuje

výrazem „hvězdopravectví“. Numerologie má podobnou náplň

jako astrologie, pracuje však s menším počtem hodnot a postu

pů. Astrologie operuje s přesným okamžikem zrození jedince,

s místem jeho narození, s postavením hvězd a planet v okamžiku

zrození atd. Moderní západní numerologie pracuje především

s datem narození a se jménem dané osoby, převedeným podle

určitého klíče na čísla. Čísla získaná numerologickými postupy

z data narození a ze jmen zkoumané osoby jsou následně

interpretována na základě tradiční symboliky čísel.

5

Numerologie jako pseudověda. Numerologie má své nadšené

zastánce, ale i zapřisáhlé odpůrce. Pro skeptiky je numerologie

pouhým označením pro různé iracionální a pseudovědecké

výklady domnělých významů čísel. Je pokládána za pseudovědu,

stejně jako je za pavědu pokládána i astrologie. Základem

astrologie je předpoklad, že postavení Slunce, Měsíce a planet

mezi hvězdami a především postavení všech těchto nebeských

těles navzájem vůči sobě v okamžiku narození jedince má

rozhodující vliv na utváření jeho povahy o osudu. Odpůrci

astrologie sice připouštějí, že některá nebeská tělesa mají určitý

vliv na pozemské dění (například Slunce a Měsíc a jejich slapové

efekty), ale že tato tělesa, ani jejich vzájemné polohy, nemají

ve skutečnosti žádné charakterové vlastnosti a že tedy nemají

žádný hlubší význam. Stejně tak ani čísla, která jsou navíc na

rozdíl od nebeských těles jen abstraktními pojmy, nemají podle

skeptiků žádné charakterové vlastnosti a hlubší významy a mezi

čísly a vlastnostmi člověka neexistuje žádný vztah.

Významy čísel. Některá čísla se jako počty vyskytují v běžné

zkušenosti a člověk se s nimi dostával do kontaktu v určitých

souvislostech, například jednička evokovala představu celku,

jednoty, jedinečnosti, prvenství atd., dvojka připomínala pár,

dvojici, dvě oči, dvě ruce, dvě nohy, muže a ženu, den a noc atd.,

trojka odkazovala na minulost, přítomnost a budoucnost atd.,

čtyřka připomínala čtyři světové strany, čtyři roční období atd.,

pětka pět prstů atd. Má jít o tzv. přirozené významy čísel. Další

počty byly odvozeny z pozorování oblohy. Například sedmička

6

byla spojována se sedmi planetami klasické astrologie (Slunce,

Měsíc a pět planet viditelných pouhým okem), s počtem dní mezi

čtvrtěmi Měsíce atd. Dvanáctka byla zase spojována s dvanácti

měsíci v roce. Čísla dostávala významy také podle písmen. Dělo

se tak v dobách, kdy ještě neexistoval oddělený systém znaků

pro čísla a k zapisování čísel sloužila písmena a jejich kom

binace. Tato praxe také umožňovala získávat číselné hodnoty

slov a jmen, čímž vznikaly další významy čísel. Zkoumáním

číselných hodnot slov a vlastních jmen proslula především

středověká kabala, z níž se vyvinula moderní numerologie. Ka

balisté spojovali esoterické významy dvaadvaceti hebrejských

písmen s významy jejich číselných hodnot a také s významy

dvaadvaceti trumfů tarotových karet.

Převodní klíče. Odpůrci numerologie poukazují také na to, že

v moderní numerologii se k převodům písmen na čísla používají

různé převodní klíče, které často dávají různé výsledky. Jak

již bylo uvedeno, moderní numerologie se vyvinula ze staré

židovské kabaly, přesněji z kabalistiky neboli jmenné kabaly,

která byla založena na číselných hodnotách hebrejských písmen.

V době renesance vznikla tzv. křesťanská kabala, pro jejíž účely

bylo třeba přiřadit všem latinským literám číselné hodnoty. Při

přiřazování číselných hodnot latinským literám se přihlíželo

k číselným hodnotám hebrejských písmen, aby byla zachována

analogie s židovskou kabalou. Vznikl tak klasický převodní

systém zohledňující vývoj hebrejského a latinského písemného

systému. Tento převodní systém, na jehož podkladě byla vytvo

7 řena tzv. Chaldejská převodní tabulka, platí za klasický a mnoha numerology je pokládán za nejspolehlivější. Později byly vytvořeny i jiné převodní systémy, například pro tzv. „národní kabaly“. Byly také vyvinuty různé moderní mezinárodní převodní systémy. Uvádíme zde klasický převodní systém, který je založen na analogiích mezi hebrejským písmem a latinkou, a sice tzv. Chaldejský klíč, a také přehled spojení esoterických významů dvaadvaceti písmen hebrejské abecedy, latinských liter a dvaadvaceti trumfů tarotových karet. Korespondence mezi hebrejskými písmeny, jejich číselnými hodnotami, latinskými literami a tarotovými trumfy ukazuje tabulka analogií hebrejské abecedy.

Na základě uvedených analogií byl sestaven zmíněný pře

vodní klíč, známý jako Chaldejská tabulka.

A I Q J Y 1

B K R 2

C G L S 3

D M T 4

E H N 5

U V W X 6

O Z 7

F P 8

Tabulka analogií hebrejské abecedy neobsahuje písmeno X,

pro které nebyl nalezen v hebrejské abecedě odpovídající ekviva

8


Analogie hebrejské abecedy

Znak Jméno Číslo Význam Latinka Tarotové trumfy

א alef 1 Otec A I. Mág

ב beth 2 Matka B II. Velekněžka

ג gimel 3 Příroda G, C III. Císařovna

ד dalet 4 Zákon D IV. Císař

ה he 5 Náboženství H, E V. Velekněz

ו vav 6 Svoboda V, W, U VI. Zamilovaní

ז zajin 7 Vlastnictví Z VII. Vůz

ח chet 8 Rozdělení Ch VIII. Spravedlnost

ט tet 9 Chytrost T IX. Poustevník

י jod 10 Řád J, I, Y X. Kolo štěstí

כ kaf 20 Síla K XI. Síla

ל lamed 30 Oběť L XII. Viselec

ם mem 40 Smrt M XIII. Smrt

נ nun 50 Působení N XIV. Mírnost

ס samech 60 Bytí S XV. Ďábel

ע ajin 70 Rovnováha O XVI. Věž

פ pe 80 Nesmrtelnost P, F XVII. Hvězda

צ tsade 90 Stín Ts XVIII. Měsíc

ק kof 100 Světlo Q XIX. Slunce

ר reš 200 Věčnost R XX. Soud

ש šin 300 Jednotnost Sh XXI. Blázen

ת tav 400 Syntéza Th XXII. Svět

9


lent. Do Chaldejské tabulky bylo proto zavedeno písmeno „ksí“

z řecké alfabéty, kde má číselnou hodnotu 60. V Chaldejské

tabulce chybí číslo 9, protože staří kabalisté pokládali devítku

za posvátné číslo, které náleží pouze Stvořiteli, a proto mu

v převodní tabulce nepřiřadili žádné písmeno.

Otázka kalendářů a kolektivního nevědomí. Dalším argu

mentem skeptiků proti numerologii jsou různé kalendářní sys

témy, úpravy a změny kalendářů, nahrazení juliánského kalen

dáře gregoriánským atd. Tak například pro jedince narozeného

podle gregoriánského kalendáře 26. 10. 1994 představuje jeho

datum narození jakýsi číselný kód. Avšak jedinec narozený

v tentýž den v zemi, kde se užívá jiný kalendář, může mít úplně

jiný číselný kód, protože jeho datum je zapsáno jinak. Možná

jde v numerologii právě jenom o zmíněné číselné kódy, které

vznikají různými způsoby zapisování dat narození. Numerologie

by mohla fungovat na bázi tzv. kolektivního nevědomí, kde má

být uloženo vše, co kdy lidé svým myšlením vyprodukovali,

tedy i dávné, po staletí fixované představy o významech písmen,

čísel a tarotových karet. Každý jedinec by mohl být podvědomě

napojen na kolektivní nevědomí svého kulturního prostředí

a mohl by z příslušné oblasti čerpat informace o významech

čísel, podle nichž by se pak na podvědomé úrovni mohly

utvářet jeho povahové rysy a osudové sklony. Když tedy chce

numerolog analyzovat jedince, který se narodil např. v carském

Rusku, musí vzít v potaz tehdy užívaný kalendář a datum

narození zapsané podle tohoto kalendáře. Neměl by například

10


posuzovat osudovou cestu V. I. Lenina podle převodu jeho data

narození na datum podle dnes užívaného západního kalendáře.

Pro V. I. Lenina by měly být určující významy čísel, jimiž

byla označena doba jeho narození podle kalendáře, který se

tehdy v Rusku užíval. Stejně tak by neměl numerolog posuzovat

datum narození příslušníka středoamerické kultury Mayů podle

dnešního kalendáře. Tak například Maya narozený podle grego

riánského kalendáře v roce 909 po Kristu by měl ve své kultuře

zapsánu dobu svého narození podle mayské kalendářní soustavy,

a sice kombinací čísel 10.4.0.0.0. Mayové byli pověstní svou „kalendářní astrologií“. Každé číslo jejich kalendářní soustavy

bylo zároveň božstvem a mělo své věštebné významy, kterých si

byl každý Maya dobře vědom. Mayové se posuzovali a vyvíjeli

podle čísel a jmen dní své složité kalendářní soustavy. Roz

hodující by tedy měly být významy čísel našich dat narození

a významy číselných hodnot našich jmen, které na nás působí

na nevědomé či vědomé úrovni v našem kulturním prostředí

z příslušné oblasti kolektivního nevědomí.

Energetická pole. Na bázi kolektivního nevědomí může fungo

vat i astrologie. Tak například o jedinci, který se narodil podle

gregoriánského kalendáře 26. 10. 1994, platí, že se narodil ve

znamení Štíra. Toto znamení je částí tzv. zvěrokruhu, který je

také označován jako zvířetník (z řeckého zódiakos, od zóon = „zvíře“), nebo jako zodiakální či zvířetníkový kruh. Zvěrokruh

je vlastně totéž co ekliptika, zdánlivá roční dráha Slunce kolem

Země. Přesněji jde o pomyslný pás oblohy, který se táhne

11


podél ekliptiky. Představuje sled znamení, jimiž prochází Slunce

při své zdánlivé roční pouti po nebeské sféře. Pás zvěrokruhu

je rozdělen na dvanáct obdélníkových úseků. Každý z těchto

obdélníků reprezentuje jedno znamení zvěrokruhu. V důsledku

tzv. precese, kuželového pohybu zemské rotační osy, se dnes

tzv. tropický zvěrokruh, tvořený dvanácti znameními zvěro

kruhu, nekryje s tzv. siderickým zvěrokruhem, který je tvořen

dvanácti stejnojmennými souhvězdími, což podle odpůrců ast

rologie zpochybňuje platnost slunečních znamení. V důsledku

precese se totiž znamení zvěrokruhu neustále posouvají proti

svým původním souhvězdím. Před dvěma tisíci lety, kdy vzni

kalo dnešní dělení zvěrokruhu, se v prvním znamení zvěrokruhu,

ve znamení Berana, ještě nacházely hvězdy stejnojmenného

souhvězdí. Od té doby však došlo vlivem precese k posunu o celé

souhvězdí, takže dnes odpovídá znamení Berana souhvězdí

Ryb. Podle astronomů to znamená, že lidé, kteří se považují

za Berany, přišli na svět v době, kdy Slunce stálo ve znamení

Ryb. A protože je astrologie definována jako nauka o působení

hvězd na povahu a osud člověka, měli by být dnešní Berani

správně Rybami. A náš Štír by měl správně mít charakteristiky

znamení Vah. Astrologie však nebere na uvedený posun zřetel.

Její příznivci prohlašují, že onen tajuplný vliv, který má utvářet

povahu a osud člověka, nevychází z příslušného souhvězdí,

ale právě jen z onoho fixního úseku zvěrokruhu, zvaného

znamení. Znamení podle nich představuje jakési „energetické

pole“, v němž je trvale otištěn vliv souhvězdí, které v něm bylo

původně obsaženo. Toto energetické pole, zvané znamení, má

12


utvářet spolu se Sluncem a dalšími astrologickými planetami

povahu a osud jedince. Slova o energetických polích nápadně

připomínají naše úvahy o kolektivním nevědomí.

Blízké příbuzné. Lze namítnout, že v kolektivním nevědomí

jsou otištěny i názory skeptiků. Ty lze ovšem označit za poměrně

slabé. Věštění z hvězd a čísel jsou obory staré a hluboce zakoře

něné, takže názory skeptiků je patrně ještě nestačily v kolektiv

ním nevědomí překrýt a potlačit. Astrologie má své počátky ve

staré Mezopotámii, kde se souběžně s ní pěstovala i symbolika

čísel, která s astrologií vždy úzce souvisela. V systému mezo

potamské astrologie byly například nebeským tělesům, která

byla ztotožněna s různými božstvy, přiřazena určitá čísla, která

měla své symbolické významy. Symboliku čísel pěstovali také

staří Řekové (pýthagorovci, orfikové, gnostikové), praktikovali

ji židovští kabalisté i první křesťané (návod na numerologické

sčítání najdeme například v Janově Apokalypse v souvislosti

s číslem 666). Číselnou symboliku znali také středoameričtí

Mayové, pěstovali ji staří Indové, Číňané, Japonci atd. Také

tarot, který je s číselnou symbolikou rovněž úzce spojen, je

patrně velmi starý. Lze v něm odhalit stopy vedoucí až do staré

Mezopotámie, kde se věštilo také s pomocí „losů“, z nichž se

nejspíš vyvinuly i první tarotové soubory. Od svých počátků

astrologie a číselná symbolika existovaly vedle sebe, často

postupovaly ruku v ruce a opíraly se jedna o druhou. Po staletí

byly tyto věštecké nauky brány vážně. Ve staletích, kdy vrcholila

popularita astrologie a číselné symboliky, se například neobešel

13


žádný významný krok vládců a mocných tohoto světa bez

konzultace s astrology či věštci z čísel. Záležitostmi popíranými

a odmítanými se tyto věštecké nauky staly mnohem později.

Navzdory argumentům stále rostoucího počtu skeptiků a vý

znamných protivníků z řad moderních vědců, majících astrologii

a numerologii za pouhé hrátky s domnělými vlivy nebeských

těles a čísel na osudy lidí, přežily tyto věštecké nauky až do

současnosti a dále utěšeně prospívají.

Převaha astrologie. Zdá se, že víra v moc nebeských těles je

silnější než víra v magickou moc čísel. V případě astrologie

jde přece jen o hmotné objekty, o nichž se patrně snáze věří,

že vlivy přenášenými dosud neznámými silami řídí z nebe dění

za Zemi. Přestože je astrologie dnešní vědeckou komunitou

odmítána jako nevědecká nebo pseudovědecká, přesvědčení

značné části veřejnosti o vlivu vesmírných objektů na osud

člověka je stále velmi silné. Na základě různých průzkumů

bylo například zjištěno, že více než polovina mladých lidí ve

Spojených státech amerických věří v astrologii. Mnoho lidí

systematicky sleduje své horoskopy, určité procento populace

jim alespoň částečně věří, jiní si alespoň myslí, že na astrologii

přece jen něco je. Nejedná se přitom pouze o lidi málo vzdělané.

Astrologii věří i vzdělanější a racionálnější část veřejnosti.

I mocní a vlivní lidé dnešního světa se řídí věštbami astrologů.

Tak například bývalý americký prezident Ronald Reagan a jeho

žena Nancy se nijak netajili s tím, že věří v astrologii. Bylo

známo, že se oba uchylovali s žádostí o radu k astrologovi,

14


pokaždé když měl prezident učinit nějaké závažné rozhodnutí.

Prezident a jeho manželka se radili s hvězdami často a s trochou

nadsázky lze říci, že řídili Spojené státy americké podle úradku

hvězd. Astrologií se dnes řídí nejen mocní tohoto světa, ale i řada

jiných významných lidí, slavných a známých osobností. Jednou

z takových osobností byla i lady Diana, princezna z Walesu.

Princezna Diana a její zájem o astrologii. V letech 1987

a 1988 se projevil Dianin zvýšený zájem o metafyziku a para

psychologii. V roce 1988 se spřátelila s Marou a Lorenzem Be

riovými, majiteli restaurace San Lorenzo na Beauchamp Place

v Knightsbridge. Mara s Lorenzem podporovali Dianin zájem

o astrologii, věštění z tarotových karet, hypnózu a jasnovidectví.

Diana četla knihy o léčitelství, zajímala se o holistickou filozofii,

přitahovala ji hypnoterapie, aromaterapie a akupunktura, věřila

v léčivou moc krystalů. Velkou zálibu měla Diana v astrologii.

Živě se zajímala o svou budoucnost. Chtěla vědět, jaký je její

osud, jestli se jí podaří uniknout ze zajetí královské instituce

a jestli bude někdy šťastná. V roce 1987 se o své budoucnosti

radila s astroložkou Penny Thorntonovou. V roce 1988 se

seznámila s astroložkou Debbie Frankovou, z jejíchž rad v ná

sledujících letech často čerpala. V astrologických předpovědích

se objevovala pro Dianu různá varování, odkazy na zlomová

a kritická období. Kritickým obdobím měl být například rok

1992, který byl označen jako annus horibbilis („strašlivý rok“),

dalším takovým obdobím měl být rok 1993. V předpovědích

se také často objevovalo místo, kde měla Diana v budoucnu žít.

15


Byla to Francie, která měla být i místem narození jejího nového

životního partnera.

Konkrétní předpovědi. Pokud víme, žádná z astrologických

předpovědí sestavených pro princeznu Dianu neobsahovala

datum jejího úmrtí. Ani jedna z nich nejspíš nestanovila, že se

Diana v roce 1997 stane v Paříži obětí dopravní nehody. Buďto

tento údaj nebyl znám, nebo jí jednoduše nebyl sdělen. Dnešní

astrologická etika totiž vyžaduje, aby takové údaje nebyly

sdělovány nikomu. Astrologické předpovědi bývají formulovány

obecně a spíše pozitivně. Obvykle neobsahují informace o tom,

že dotyčný jedinec je například zločinec, nebo sdělení o tom

kdy, kde a jak zemře. Dozvíme se většinou pouze to, že si

tato osoba má dávat pozor na některé negativní vlastnosti,

že určité období pro ni může být kritické apod. Protivníci

astrologie namítají, že popisy povahových rysů v horoskopech

bývají mlhavé a předpovědi jsou formulovány všeobecně, a to

proto, aby měly větší šanci na splnění. Někteří klienti se však

nespokojují s mlhavými popisy svých povahových rysů a vše

obecně formulovanými prognózami. Vyžadují zcela konkrétní

předpovědi. Chtějí vědět, co přesně je čeká za pět nebo deset let,

jací jsou, jak dopadnou apod. Příkladem takové zcela konkrétní

předpovědi je stanovení doby úmrtí jedince. Stanovit například,

že na určitého státníka bude v určitém období spáchán atentát

nebo že se mladá žena stane v určitém roce obětí automobilové

nehody, je předpověď zcela konkrétní.

16


Král Amurru zemře. Konkrétní předpovědi zajímaly přede

vším starý svět. Byly například běžnou součástí mezopotamské

astrologie, jejíž počátky sahají až do sumerské doby (3000–2340

před Kr.). Mezopotamská astrologie poskytovala původně jen

prognózy pro stát a národ jako celek, nebo nanejvýš pro jejich

představitele. Nejstarší dochovaný mezopotamský individuální

horoskop, sestavený pro „obyčejného smrtelníka“, pochází až

z konce 5. století po Kr. V mezopotamských astrologických

prognózách pro stát a národ jako celek se mísily výpovědi

o nastávajícím počasí s výpověďmi o bezpečnosti státu a bu

doucnosti království. Za důležité se pokládaly otázky týkající

se možných nepřátelských vpádů do země, otřesů sociálního

řádu, státnických převratů, úmrtí panovníka apod. Astrologické

věštby zněly například po průběhu určitého měsíčního zatmění

takto: „Neštěstí postihne země Elam a Amurru, kdežto Subbartu

a Akkad bude ve štěstí“, nebo „Neúplné zatmění, které se událo

v měsíci Tebet (přibližně náš leden), se týká země Amurru. Král

Amurru zemře.“

Předpověď násilné smrti krále Gustava Adolfa. Astrolo

gické předpovědi smrti státníků se objevovaly i v dobách kla

sické astrologie. A některé z takových neblahých prognóz se také

splnily. Známý je úspěšný případ předpovědi astrologa Andrease

Goldmayera (1603–1664), který v roce 1632 ve Strasbourgu

vypočítal, že švédský král Gustav II. Adolf (1594–1632) zemře

zakrátko násilnou smrtí. Téhož roku, 16. listopadu 1632, Gustav

Adolf, jako jeden z posledních panovníků v Evropě, padl u Lüt

17


zenu v bitvě proti Katolické lize vedené Albrechtem, vévodou

z Valdštejna. Za zmínku stojí, že Goldmayer také přesně stanovil,

na den a hodinu, dobu své vlastní smrti, a že i tato předpověď

mu vyšla.

Keplerův horoskop. Snad nejčastěji bývá v souvislosti s nebla

hými astrologickými prognózami zmiňován legendární Keple

rův horoskop sestavený pro vévodu Albrechta z Valdštejna

(1583–1634). Johannes Kepler (1571–1630) byl německý ma

tematik, astronom a astrolog. V roce 1600 přišel do Prahy, kde

působil na dvoře císaře Rudolfa II. jako astrolog a matematik.

Za svůj život Kepler sestavil na 800 horoskopů. Proslavil ho

však zejména horoskop sestavený pro Albrechta z Valdštejna,

jehož první verze byla patrně sestavena bez znalosti konečného

zákazníka. Valdštejn si nechal vypracovat od Keplera zmíněný

horoskop během svého pobytu v Praze roku 1608. Nevyhledal

však dvorského astrologa sám, nýbrž poslal k němu prostředníky.

Kepler v první verzi tohoto horoskopu charakterizoval osobnost

a budoucí životní dráhu tehdy pětadvacetiletého Albrechta

z Valdštejna velmi výstižně. Dodnes zůstává obdivuhodné,

s jakou přesností vystihl nejen povahu, ale i osudy svého, zřejmě

anonymního, zákazníka. Kepler byl zcela otevřený a upřímný.

Napsal, že jde o osobu sice bystrou a inteligentní, ale pyšnou,

s asociálními sklony, pohrdající druhými, nevěřící, s odporem

ke všemu všednímu a konvenčnímu a s touhou po výjimečnosti.

Uvedl také, že jde o osobnost nedobrosrdečnou, chorobně

ctižádostivou, dravou a podezíravou, že bude bez bratrské a man

18
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.