načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Numerologie -- Vliv čísel na náš život – Rosemaree Templeton

Numerologie -- Vliv čísel na náš život

Elektronická kniha: Numerologie
Autor: Rosemaree Templeton
Podnázev: Vliv čísel na náš život

Autorka se v knize věnuje vlivu čísel na lidský život a osud. V této spojitosti radí, jak zjistit své životní číslo, číslo dne, osobní číslo roku či číslo osudu. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  239
+
-
8
bo za nákup

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Edice Knihy Omega
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2019
Počet stran: 249
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Spolupracovali: přeložila Pavla Kadová
Skupina třídění: Ezoterismus. Okultismus
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-739-0917-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Autorka se v knize věnuje vlivu čísel na lidský život a osud. V této spojitosti radí, jak zjistit své životní číslo, číslo dne, osobní číslo roku či číslo osudu.

Popis nakladatele

Tato kniha vám ukáže, jak číst numerologii pro sebe, rodinu i své přátele. Jednoduché a srozumitelné návody, jak vypočítat a vykládat své životní číslo, číslo dne, číslo osudu a osobní číslo roku. Naučíte se, jak sestrojit a vyložit mřížku data narození, mřížku jména, šipky a pyramidová schémata, která mapují nejvyšší i nejnižší body v průběhu vašeho života.

(vliv čísel na náš život)
Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ROSEMAREE TEMPLETON

NUMEROLOGIE

VLIV ČÍSEL NA NÁŠ ŽIVOT


Copyright © RoseMaree Templeton 2008

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu nakladatele.

Překlad © Pavla Kadová, 2019

Obálka © Pavel Tůma – RITA, 2019

© DOBROVSKÝ s.r.o., 2019

ISBN: 978-80-7642-390-9 (pdf)

ROSEMAREE TEMPLETON

NUMEROLOGIE

VLIV ČÍSEL NA NÁŠ ŽIVOT

PŘELOŽILA PAVLA KADOVÁ


ROSEMAREE TEMPLETON

NUMEROLOGIE

VLIV ČÍSEL NA NÁŠ ŽIVOT

PŘELOŽILA PAVLA KADOVÁ


OBSAH

PŘEDMLuVA 7

ÚVOD 9

KAPITOLA 1

SYMBOLIKA ČÍSEL 15

KAPITOLA 2

ŽIVOtnÍ ČÍSLA, ČÍSLA DnE

A OSOBnÍ ČÍSLA rOKu 25

KAPITOLA 3

SEStAVOVÁnÍ ŽIVOtnÍ MŘÍŽKY 107

KAPITOLA 4

ŠIPKY 125

KAPITOLA 5

JMÉnA A POJMEnOVÁnÍ 149

KAPITOLA 6

PYrAMIDY 177

KAPITOLA 7

DĚLÁnÍ ZÁSADnÍCH

ŽIVOtnÍCH rOZHODnutÍ 191

KAPITOLA 8

uKÁZKY MŘÍŽEK A VÝKLADY 215

PODĚKOVÁnÍ 249


Hettie Templetonová (1887–1967)

byla během první poloviny 20. století

vůdčí osobností v oblasti australské numerologie.


Tato kniha je věnována památce mojí babičky

Hettie Templetonové a mojí rodině.


7

PŘ E D M L U VA

Tato kniha se zakládá na práci mojí babičky Hettie Templetonové (1887–1964), která byla jednou z prvních australských numeroložek a první prezidentkou Pythagorejské společnosti v Austrálii. Její studium tohoto oboru začalo dlouho před rokem 1940, když navrhla jednoduchou čtyřprvkovou mřížku pro čísla dat narození. Všimla si, že mřížky mají určitý vzorec, který pojmenovala „šipky“, a na základě tohoto postřehu vyvinula branži studia založenou na práci Pythagora, starořeckého matematika a filozofa. Jak se její znalosti a zkušenosti prohlubovaly, Hettie se stala vyhledávanou poradkyní a učitelkou. Během 40. a 50. let 20. století byla přední numeroložkou v Austrálii a měla v Sydney vlastní rozhlasový pořad s dotazy posluchačů.

Za použití vlastních metod Hettie Templetonová léta pracovala s dětmi i dospělými a nasbírala dostatek podkladů, aby mohla dokázat, že numerologie je skutečně důležitá. V roce 1940 publikovala knihu Numbers and their Influence, kterou aktualizovala v roce 1956 spolu s A Philosophy of Numbers. Uvědomovala si, že její metody jsou neortodoxní, ale psala a učila s jistotou, že její znalosti mohou pomoci rodičům lépe porozumět svým dětem. Je důležité, napsala, aby rodiče znali vnitřní rysy svých dětí a pochopili důvody pro rozdíly mezi nimi. Tvrdila, že správné pochopení zákonů čísel odhalí hlavní vlastnosti jakéhokoli člověka.

Knihy Hettie Templetonové a moje osobní poznámky, pořízené z jejích přednášek, tvoří základ mých názorů na dané téma. Tato kniha vysvětluje, jak může síla numerologie pomoci lidem vyrovnávat se s každodenními problémy a životními výzvami.

8

nuMErOLOGIE

Moje přispění spočívá v přepsání a rozšíření práce Hettie Tem

pletonové, aby byla přístupnější a vhodnější pro moderní čtenáře.

Znalost numerologie H. Templetonové, jak je zde reinterpreto

vána a rozšířena, je pokladnicí dobrých rad pro lidi všech věko

vých skupin, ačkoli jejím největším přáním bylo, aby pomáhala

dětem.

Všichni čtenáři, kteří budou numerologii studovat a využijí

moudrost a poznatky, jež jsou v této knize obsažené, pravděpo

dobně lépe pochopí svou vlastní povahu, osobnostní rysy a způ

soby, jak toto povědomí aplikovat v každodenním životě.

9

ÚVOD

V šestém století v Egyptě memphiští duchovní učili:

„Věda čísel a umění vůle jsou dva magické klíče.

Otevírají všechny dveře vesmíru.“

THE GREAT INITIATES, EDOUARD SCHURE

Od té doby, co Hettie Templetonová vydala v roce 1940 Numbers

and their Influence, bylo o numerologii publikováno mnoho knih.

Někteří autoři toto téma příliš zkomplikovali a je potřeba se vrátit

k základům svépomocné numerologie, vyjádřené snadno čtivou

a pochopitelnou formou. Pro každého, kdo se pouští do těchto

studií, je užitečné mít přehled o pythagorejských základech Het

tiiny práce. Popsala to takto: „Pythagoras, řecký filozof... narozen

kolem roku 580 př. n. l., je znám jako Mistr, který rozuměl Čís

lům... Jeho učení se zakládalo na tom, že Číslo [je] první princip

vesmíru a na něm závisí harmonie, která vesmír udržuje v uspo

řádaném systému...“

Každá osoba se rodí s určitými schopnostmi, talenty a sklony

a  její osobní čísla (vycházející z  data narození a  jména) tyto

podrobnosti odhalují. Lidé, kteří rozumějí vibrační síle čísel,

budou také rozumět silným i slabým stránkám nejen svým, ale

i u druhých a nejlépe využijí příležitostí, příznivých i nepřízni

vých, které se během jejich života objeví. V roce 1940 Hettie Tem

pletonová napsala: „Vše jsou vibrace, proporce, číslo, a my jsme

tím řízeni, ovlivňováni a ohromeni. Nyní se obecně ví, že vše

jsou vibrace, což je život za všemi věcmi. Číslo... je živá síla; je to

nuMErOLOGIE

proporce, nebo forma. Je to vibrace života v různých dimenzích, která tvoří všechny formy života. Je to základ řádu a rytmu.“

K pochopení nám pomáhá numerický výklad kombinující: mřížku sestavenou na základě data narození, životní číslo, číslo dne, osobní číslo roku, mřížku jména a pyramidové schéma – vše je uvedeno a vysvětleno v této knize.

Každá dekáda a každé století má, díky shodnosti určujících čísel, specifické charakteristiky. Například děti narozené mezi rokem 2000 a 2009 včetně budou mít ve svém datu narození méně čísel, než je obvyklé, což povede k tomu, že až osm čtverců v jejich mřížce nebude zaplněno čísly. Jak se objeví v následujících kapitolách, takové případy mohou mít určité negativní či náročné důsledky. „Prázdné“ šipky upozorňují na specifické životní lekce, které se před danou osobou pravděpodobně objeví. Díky znalosti těchto podmínek, stejně jako i ostatních slabých stránek odhalených v mřížkách, rodiče zjistí, že je síla numerologie lépe vybaví k provedení kompenzačních nápravných kroků.

Lidé všech věkových skupin a v jakékoli etapě života pochopí, že informace v této knize jsou cenné, protože pomáhají odkrýt životní cestu duše od kolébky do dospělosti. Všichni ti, kteří chtějí znát, co je a ostatní lidi udržuje v chodu, z toho budou mít užitek; použití získaného povědomí pomůže minimalizovat konflikty v rodinách, skupinách a komunitách.

JAK POUŽÍVAT TUTO KNIHU

Abyste z této knihy získali co nejvíce a numerologii opravdu porozuměli, mějte prosím na paměti tyto dvě důležité skutečnosti.

Zaprvé čísla jsou důležité indikátory silných a slabých stránek jedince, ale nemusí diktovat události v životě té osoby. Například lidé, kteří mají tři dvojky ve svém datu narození, jsou často ponořeni do svého vlastního světa a někdy se o nich mluví jako

ÚVOD

o snílcích. Jsou přecitlivělí, hlavně jako děti, a opičí se. To ale neznamená, že absolutně všichni se třemi dvojkami budou snílci a přecitlivělí, znamená to, že k tomu budou mít velké sklony.

Zadruhé žádný jednotlivý prvek či aspekt numerologie by neměl být interpretován jako ucelené tvrzení o silných a slabých stránkách jedince. Kompletní obrázek se získá jen poté, co se vezme v úvahu vliv všech prvků, tedy po prozkoumání mřížky data narození, šipek, životního čísla, čísla dne, osobního čísla roku, čísel jména a pyramid (jestliže to bude vhodné). Například výše zmíněné tendence – osoba se třemi dvojkami v mřížce data narození – mohou být vyváženy, jestliže ta osoba má všechny tři číslice (1, 4, 7) na zemní rovině mřížky. Příkladem takového data narození je 27. 12. 2004.

Datum narození

222

1 4 7

Absence čísel v rovině rozumu – 3, 6, 9 – u tohoto jedince zesiluje „snílkovství“, takže praktičnost zpevněná 1, 4 a 7 je obzvlášť cenná.

Jestliže chcete zjistit, o čem jsou jednotlivé kapitoly této knihy, pomůže vám následující shrnutí. • Pro důkladné, obecné pochopení každého z čísel,

viz Kapitola 1.

nuMErOLOGIE

• Jestliže chcete prostudovat svoji mřížku data narození

a zjistit, kde jsou vaše čísla umístěna a co znamenají, jděte

na str. 107 a následujte jednoduchou metodu. • Jestliže chcete znát své životní číslo, sečtěte všechny

číslice vašeho data narození. Součet je vaše životní číslo.

Viz str. 27.

Životní čísla jsou: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22/4. Ať je součet

číslic vašeho data narození jakýkoli, musí být zredukován do

jednoho z výše uvedených čísel: například 21 = tři; 25 = sedm;

37 = deset a tak dále. Všimněte si, že 22/4 se neredukuje. • Pokud vás zajímá, jaké šipky máte ve svojí mřížce, jděte na

Kapitolu 4.

Šipky dodávají další informace a také vám odhalí, kde leží

vaše silné a slabé stránky. • Možná budete chtít znát vlivy v daném roce. To je vhodné

vždy, když zvažujete zásadní životní rozhodnutí. Možná

chcete koupit či prodat majetek. Potkat někoho nového?

Nebo se vydat na cestu? Něco třeba začít studovat?

Sečtěte číslice dne narození, měsíce narození a současného

roku. Výsledné číslo se nazývá osobní číslo roku (zkratka OČR).

Viz str. 90. • Abyste zjistili více o „své druhé stránce“, jděte na str. 83

a přečtěte si o vašem čísle dne. • Chcete si vyzkoušet své jméno v mřížce a srovnat ji s vaší

mřížkou data narození? Více viz str. 149. • Měníme se, učíme se a rosteme během různých cyklů

a etap našeho života. Může být užitečné si tyto fáze

zmapovat a pochopit, které výzvy přinášejí. Abyste

zjistili, kde se nacházíte, budete se asi chtít podívat na své

pyramidy.

Následujte tu metodu pečlivě a  brzy to pochopíte.

Viz str. 179.

13

ÚVOD

Až se s knihou rychle seznámíte, budete asi tak fascinováni, že se

budete chtít vrátit na začátek a zevrubněji prostudovat složitosti

a vhledy numerologie, které odhaluje.

Kapitola 1

SYMBOLIKA ČÍSEL

Nějakým záhadným způsobem nám porozumění

číslům ihned umožní poznat povahu a hlavní tendence

jednotlivých životních událostí, ať už univerzálních, či

nějaké osoby. Číslo je základ celého stvořeného života,

a pokud a dokud člověk nepochopí čísla, nemůže plně

pochopit život a jeho projevy. Za pomoci porozumění

Vědě čísel může člověk vidět daleko za běžný výhled,

daleko za vnější vzhled člověka či události, do duše věcí.

NUMBERS AND THEIR INFLUENCE, HETTIE TEMPLETONOVÁ Když poprvé uslyšíme, že čísla nějakým způsobem ovlivňují lidskou povahu, mnoho z nás si pravděpodobně položí otázku, jak je to možné.

Původ čísel je nejasný a prastarý. Ačkoli se čísla, jak je dnes používáme, změnila ve vzhledu, používají se minimálně již 5 500 let. Arabové, kteří si je zřejmě vypůjčili od Indů, je používali – a jestliže se o tom s nimi poradíme, řeknou nám, že čísla pocházejí od bohů.

Pythagoras, první člověk, který popsal a nabídl univerzální chápání tohoto oboru, se stal známý jako otec analýzy čísel. Byl přesvědčen, že vesmír, i pokud jde o lidstvo, je uzavřený systém. Také cítil, že aby člověk lidstvo a hlavní otázky života opravdu pochopil, musí probádat zákony čísel. Věřil, že vše je numerické a že neexistuje nic – naše zvyky, záliby, neoblíbené věci a osobnosti –, co by nemohlo být vysvětleno čísly. Když viděl, jak velká moc leží v zákonech čísel, zkoumal myšlenku, že číslo obsahuje božskou harmonii a sílu a že harmonie či dokonalosti nelze dosáhnout jinak. Definoval v každém čísle princip: aktivní sílu vesmíru.

Pythagoras samozřejmě v těchto názorech není osamocen. Eddington a Einstein nás udivují svým učením o vesmíru dokonalé numerické přesnosti. A symbolický význam čísel je obecně bez pochyb přijímán: jednička představuje celek, dvojka naznačuje představu duality a tak dále. V minulosti i ti, kteří nestudovali čísla mysticky, v nich postřehli více, než je oku zřejmé. Čísla jsou možná jediným prostředkem, pomocí kterého může být vyjádřena naše nejmodernější znalost vesmíru.

V  této knize budeme zkoumat vibrační vliv každého čísla v různých kontextech, hlavně jak platí pro jednotlivce: například jako životní číslo, číslo dne, osobní číslo roku či číslo v mřížce.

Popisy v této kapitole vysvětlují naprostý základ a symbolickou důležitost každého čísla, stejně tak jako jejich hlavní charakteristiky, pokud se týká lidí.

nuMErOLOGIE

VNITŘNÍ VÝZNAMY A SYMBOLIKA ČÍSEL

Sir Thomas Browne (1605–1682), proslulý britský lékař, filozof a obdivovatel Pythagora, napsal: „Všechny věci začaly v řádu, a tak i skončí, a začnou znovu podle Určovatele řádu a mystické matematiky Nebeského města.“

1

Číslo 1 představuje jednotu a je symbolizováno bodem:

Její vibrace rezonuje s životní silou, která prostupuje vším. Jednička se vztahuje k výrazu jednotlivce jako odrazu vesmíru a celého stvoření. Je ovládána pozitivním Sluncem.

V pythagorejské metodě numerologie se jednička objevuje v životních číslech deset a jedenáct a v čísle dne lidí narozených prvního dne v měsíci, stejně jako se objevuje v jednotlivých mřížkách data narození, jména a v pyramidovém schématu.

Číslo 1 je pod vibrací barev ohně.

Jednička se vztahuje k vedení a nezávislosti.

2

Dvojka reprezentuje dualitu. Je symbolizována čarou:

• •

Je to číslo kontrastů a opaků – dobré a zlé, pravda a omyl, teplo a chlad a tak dále. Přirozeně funguje jako most či čára a přitahuje všechny druhy dalších vlivů. Její dualistický vliv má sklon projevovat se jako mírná, neutuchající energie.

Číslo 2 je ovládáno negativním Měsícem.

Je pod vibrací zlaté barvy.

Dvojka se vztahuje ke smíření, citlivosti a touze po harmonii.

SYMBOLIKA ČÍSEL

3

Trojka je číslo trojice. Je symbolizována trojúhelníkem, který Pythagoras nazval plochou: Číslo 3 reprezentuje Nejsvětější Trojici: v křesťanské terminologii Otec, Syn a Duch Svatý; obecněji minulost, přítomnost a budoucnost; otec, matka, dítě; duch a hmota spojené myslí. Obsahuje vibrační vlivy jedničky a dvojky.

Číslo 3 je ovládáno Jupiterem.

Je pod vibrací barvy ohně a zlaté barvy.

Existují dva rozdílné aspeky trojky: tvořivost, pozitivní veselý projev, optimismus; nebo poklidné spojení se světem přírody.

4

Čtyřka, protože pochází ze dvou sobě rovných (2 × 2), znamená spravedlnost. Je symbolizována čtvercem: Pythagorejci nazývali čtyřku velkým zázrakem a na toto číslo skládali svoje nejposvátnější přísahy. Pro ně to byl základní kámen, první z pevných těles, ze kterého jsou ostatní tělesa utvořena.

Číslo 4 je ovládáno negativním Sluncem.

nuMErOLOGIE

Je pod vibrací zelené a modré barvy.

Je to číslo stability, vytrvalosti, praktičnosti a pevnosti.

5

Pětka reprezentuje expanzi. Symbolem pětky je pěticípá hvězda: Tento symbol představuje lidskou bytost stojící ve středu vesmíru, paže a nohy roztažené, mysl vznášející se k nejvyšším říším. Proto je pětka číslem lidstva, ve kterém se kombinuje duch věčného života s duchem moudrosti a lásky.

Číslo 5 je ovládáno Merkurem.

Je pod vibrací růžové barvy.

Pětka ovládá vyšší mysl, stejně jako vnitřní touhy, tvořivost a přizpůsobivost.

6

Šestka je číslem stvoření: síly stojící za přírodou a evolucí. Jejím symbolem jsou dva překrývající se trojúhelníky tvořící šesticípou hvězdu:

SYMBOLIKA ČÍSEL

Dva trojúhelníky symbolu šestky, směřující do opačných směrů, vyjadřují aspekty neklidu a neúplnosti vedoucí k nutkání po dokončení, které se objevuje, když ony trojúhelníky tvoří dokonalou šesticípou hvězdu.

Šestka je ovládána Venuší.

Vibruje pod oranžovou a šarlatovou barvou a pod barvami heliotropu.

Její vliv je pod vibrací myslitele, logicky uvažujícího člověka, proroka a „vesmírné matky“ či pomocníka všech bytostí.

7

Sedmička reprezentuje bránu chrámu. Jejím symbolem je trojúhelník na vrchu čtverce: Brána chrámu se otevírá do tajemství života, učí moudrosti prostřednictvím roztříštění životních ideálů.

Sedmička je ovládána pozitivním Měsícem.

Je pod vibrací nachové a ocelově šedé barvy.

Vibrace sedmičky rezonuje více s duchovními než fyzickými oblastmi; s mysticismem a idealismem; s iluzí a rozčarováním.

8

Číslo 8 má tři různé symboly: dva čtverce; dva trojúhelníky; dva k r u hy.

22

nuMErOLOGIE

Dva čtverce reprezentují nezávislost:

Dva trojúhelníky reprezentují přesýpací hodiny, vyváženost pří

činy a následku, dokonalou číslici 8:

Dva kruhy reprezentují dva světy: duchovní a hmotný:

Nepochybně je to složité číslo a bylo starými národy nazýváno

„smrt“, protože vyjadřuje skonání toho starého, aby se dosáhlo

evoluce do vyššího stavu života. Funguje podle principu absolutní

spravedlnosti a živlu ohně, který vytrvale čistí, dokud nezůstane

pouze čisté zlato.

Osmička je ovládána Saturnem.

SYMBOLIKA ČÍSEL

Vibruje pod kanárkově žlutou a opálovou barvou.

Číslo 8 rezonuje s karmickými povinnostmi, životními lekcemi, uspořádáním a absolutní integritou.

9

Devítka reprezentuje zasvěcení skrze nejsvětější trojici trojic. Jejím symbolem jsou dva čtverce a jednička. V devítce se spojuje vůdcovství s moudrostí a výzvami osmičky, vytváří se vibrace, která uzavírá a připravuje pro nové zjevení. Tato vibrace podporuje lidi, aby pracovali pro dobro celého lidstva a jednali na základě chápání jednoty veškerého života a bratrství lidstva.

Devítka je ovládána Marsem.

Vibruje pod červenou a hnědou barvou.

Číslo 9 rezonuje s tolerancí a empatií. Fyzická energie a práce poskytují hnací sílu mentálnímu a emocionálnímu růstu a vývoji.

10

Jako její první složka, jednička, číslo 10 reprezentuje jednotu a tvořivou sílu.

Řízena pozitivním Sluncem obsahuje prvek ohně se svojí kapacitou spálit veškeré fyzické aspekty, které neslouží nejvyššímu dobru.

Jako jednička je i desítka pod vibrací barvy ohně.

nuMErOLOGIE

11

Číslo 11 reprezentuje idealismus, spiritualitu a víru.

Jako číslo moci vibruje pod frekvencemi spirituálních (přírodních) zákonů, v rezonanci s materiálními zákony. Je to symbol geniality, invence, nezávislého myšlení a jednání.

Lidé, kteří jsou schopní se povznést a žít v rezonanci s jedenáctkou, mají kapacitu dosáhnout spirituálních oblastí, kde sídlí veškeré vědomosti, čímž se učí a používají univerzální pravdy pro dobro celého lidstva.

Jedenáctka je pod vibrací bílé, černé, žluté a fialové barvy.

22

Nejhlubší význam 22 je podobný jedenáctce, ale lépe se adaptuje na materiální svět. 22 rezonuje silněji se spojením duše a hmoty, propůjčuje se lidumilnosti v těch, kteří jsou schopní rezonovat s její velmi vysokou frekvencí.

Ke 22 se někdy odkazuje jako k mistrovskému číslu stavitele, jelikož má schopnost vložit velkou moudrost do praktické reality.

Vibruje pod krémovou barvou.

33

Toto je číslo Stvoření, zdvojené. Je podobné číslu 6, ale má hlubší význam se silnější energií a odkazuje se na něj jako na vnuknutí, které má Mistr učitel.

Jako šestka i toto číslo je řízeno Venuší a vibruje pod barvami oranžové, šarlatové a heliotropu.

Její vliv vibruje s myslitelem, logicky uvažujícím člověkem, prorokem a „vesmírnou matkou“.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.