načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Nový občanský zákoník - Smluvní právo -- 2., aktualizované vydání - Petr Novotný; Jitka Ivičičová; Monika Novotná; Monika Štýsová; Petra Budíková; Kristina Kedroňová; Ilona Štrosová

Nový občanský zákoník - Smluvní právo -- 2., aktualizované vydání

Elektronická kniha: Nový občanský zákoník - Smluvní právo -- 2., aktualizované vydání
Autor: ; ; ; ; ; ;

Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Pochopte obecnou problematiku právních jednání.
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  254
+
-
8,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4% 60%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Počet stran: 232
Rozměr: 24 cm
Úprava: tran
Vydání: 2., aktualizované vydání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0609-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Pochopte obecnou problematiku právních jednání.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Petr Novotný; Jitka Ivičičová; Monika Novotná; Monika Štýsová; Petra Budíková; Kristina Kedroňová; Ilona Štrosová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

§

Nový

občanský

zákoník

Petr Novotný, Monika Novotná,

Petra Budíková, Jitka Ivičičová,

Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová,

Monika Štýsová

právní jednání

nová specifika smluv

vybrané smluvní typy

ochrana práv slabší strany

SMLUVNÍ PRÁVO

2., aktualizované vydání

ZKUŠENOSTI

Z PRAXE

Nový občanský zákoník – Smluvní právo


JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a fi nančním právem. Více než dvacet let je činný jako

vedoucí partner advokátní kanceláře Rödl & Partner v České republice. Vedle toho působí též na katedře fi nančního

práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací,

učebnic i článků.

JUDr. Monika Novotná

Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se věnuje advokacii, od roku 1993 spolupracuje

s advokátní kanceláří Rödl & Partner. Zaměřuje se především na občanské, obchodní a daňové právo. Působí jako

členka Kontrolní rady České advokátní komory a zkušební komisař pro advokátní zkoušky v oboru obchodního

práva. Je autorkou nebo spoluautorkou několika odborných publikací a řady vědeckých i populárně naučnýchčlán

ků. Věnuje se rovněž přednáškové činnosti. Je nositelkou ocenění Právník roku 2016 v oboru fi nančního práva.

JUDr. Petra Budíková, LL.M.

Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a po studijním pobytu v zahraničí se věnuje

advokacii. Od roku 2005 spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner. Zaměřuje se především na obchodní

právo, na právo nemovitostí včetně práva nájemního a na M&A transakce. Přednáší také na různých odborných

seminářích.

Mgr. Jitka Ivičičová

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působila pět let ve veřejné správě, od roku 2008

spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner a od roku 2013 je vedoucí právního oddělení její brněnské

pobočky. Zaměřuje se především na občanské, obchodní, pracovní a správní právo. Působí v zastupitelstvu města

Brna. Je autorkou řady odborných článků z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Mgr. Kristina Kedroňová

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S advokátní kanceláří Rödl & Partner aktivně

spolupracuje od roku 2013 na pozici spolupracující advokát. Zaměřuje se především na občanské a obchodní

právo. Je autorkou několika odborných článků na téma zaměřené na rekodifi kaci soukromého práva.

JUDr. Ilona Černochová, roz. Štrosová, LL.M.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduální studium práva na univerzitě v německém

Pasově. Je advokátkou a v současné době se specializuje na právo nemovitostí. Pravidelně se věnuje publikační

činnosti.

Mgr. Monika Štýsová

Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. Do roku 2015 působila jakoadvokát

ka u Rödl & Partner, kde se zaměřovala na občanské, obchodní a farmaceutické právo. V současné době je akviziční

manažerkou, i nadále se věnuje oblasti nemovitostí a M & A. Je autorkou nebo spoluautorkou řady vědeckých

i populárně naučných článků.

Na odborné podpoře této publikace se podílela společnost Rödl & Partner.

Společnost Rödl & Partner patří v České republice k jedné z nejvýznamnějších mezinárodních poradenskýchspo

lečností. Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání; dovede propojit právní, daňové, auditorské, účetní apod

nikové poradenství, a to díky svým poradcům všech uvedených oborů, kterých je více než tři sta dvacet.

V České republice působí od roku 1991, pobočky má v Praze a Brně.

Rödl & Partner je držitelem prestižního ocenění Právnická fi rma roku v letech 2012 až 2016 v oboru daňového

práva.

Celosvětově je kancelář zastoupena 108 pobočkami v 50 průmyslových zemích. Silnou pozici zaujímá především

na trhu ve střední, východní a západní Evropě, ale i v Asii a USA.


Grada Publishing

§

P

R

Á

V

O

PRO

K

A

Ž

D

É

H

O

Petr Novotný, Monika Novotná,

Petra Budíková, Jitka Ivičičová,

Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová,

Monika Štýsová

2., aktualizované vydání

SMLUVNÍ PRÁVO


Edice Právo pro každého

JUDr. Petr Novotný, Ph.D, JUDr. Petra Budíková, LL.M.,

Mgr. Jitka Ivičičová, Mgr. Kristina Kedroňová,

JUDr. Monika Novotná, JUDr. Ilona Štrosová, LL.M.,

Mgr. Monika Štýsová

Nový občanský zákoník

Smluvní právo

2., aktualizované vydání

Vydala GRADA Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400

www.grada.cz

jako svou 6691. publikaci

Realizace obálky Michal Němec

Sazba Jan Šístek

Odpovědná redaktorka Ing. Michaela Průšová

Počet stran 232

Druhé vydání, Praha 2014, 2017

Vytiskla tiskárna Tisk Centrum, s.r.o., Moravany

© GRADA Publishing, a.s., 2017

ISBN 978-80-271-9945-7 (ePub)

ISBN 978-80-271-9944-0 (pdf )

ISBN 978-80-271-0609-7 (print)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Obsah

Úvod ............................................................................................................................. 13

Předmluva k druhému aktualizovanému vydání ...................................................... 14

Kapitola 1 Právní jednání, forma právních jednání ................................................. 15

i. Právní jednání ................................................................................................................ 15

ii. Forma právních jednání .............................................................................................. 16

Kapitola 2 Výklad právních jednání .......................................................................... 19

i. Pravidla pro výklad právních jednání ........................................................................ 19

ii. Právní jednání vůči nepřítomné osobě ..................................................................... 20

Kapitola 3 Neplatnost a neúčinnost .......................................................................... 23

i. Zdánlivé právní jednání ................................................................................................ 23

ii. Neplatnost právních jednání ...................................................................................... 23

Hlavní důvody neplatnosti ........................................................................................... 25

Následky neplatnosti ..................................................................................................... 26

iii. Relativní neúčinnost ................................................................................................... 26

Kapitola 4 Počítání času, promlčení a prekluze ........................................................ 29

i. Význam času ................................................................................................................... 29

Lhůty a doby .................................................................................................................. 29

Pravidla pro počítání času ........................................................................................... 30

ii. Promlčení a prekluze ................................................................................................... 31

Promlčecí lhůta .............................................................................................................. 31

Počátek promlčecí lhůty ................................................................................................ 33

Délka promlčecí lhůty ................................................................................................... 35

Běh promlčecí lhůty ...................................................................................................... 38

Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty ............................................................ 39

Prekluze .......................................................................................................................... 40


6

Kapitola 5 Podmínky, domněnky a fikce ................................................................... 41

i. Podmínky ........................................................................................................................ 41

ii. Doložení času ................................................................................................................ 42

iii. Domněnky a fikce ....................................................................................................... 42

Domněnka doby dojití .................................................................................................. 43

Kapitola 6 Smlouvy, uzavírání smluv, obsah a forma ............................................... 45

i. Proces uzavření smlouvy .............................................................................................. 46

Nabídka .......................................................................................................................... 46

Přijetí nabídky ............................................................................................................... 47

ii. Obsah smlouvy ............................................................................................................. 48

iii. Forma smlouvy ............................................................................................................ 49

iv. Účinky smlouvy ............................................................................................................ 50

Změna okolností ............................................................................................................ 51

v. Smlouva ve prospěch a k tíži třetího .......................................................................... 52

vi. Obsah závazků ............................................................................................................. 52

Úplata za plnění ............................................................................................................ 52

Neúměrné zkrácení ....................................................................................................... 53

Lichva ............................................................................................................................. 53

Kapitola 7 Předsmluvní odpovědnost ....................................................................... 55

Kapitola 8 Smlouva o smlouvě budoucí .................................................................... 57

Kapitola 9 Smlouvy se spotřebiteli ............................................................................ 59

i. Obecná pravidla ............................................................................................................. 59

ii. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – vymezení ............................. 61

iii. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – informační povinnosti ..... 62

iv. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – právo na odstoupení ......... 64

v. Smlouvy na finanční služby ......................................................................................... 65

vi. Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby – timesharing .. 66 Kapitola 10 Obchodní podmínky .............................................................................. 69

Kapitola 11 Společné dluhy a pohledávky ................................................................ 71

i. Dělitelné a nedělitelné plnění ...................................................................................... 71

ii. Solidárnost ..................................................................................................................... 72 Kapitola 12 Postoupení pohledávek .......................................................................... 75

Kapitola 13 Převzetí a přistoupení k dluhu .............................................................. 77

i. Převzetí dluhu ................................................................................................................ 77

ii. Přistoupení k dluhu ...................................................................................................... 78

Kapitola 14 Postoupení smlouvy ............................................................................... 79

Kapitola 15 Novace a narovnání ................................................................................ 81

i. Novace ............................................................................................................................. 81

ii. Narovnání ...................................................................................................................... 81

Kapitola 16 Splnění závazku ...................................................................................... 83

i. Vady plnění ..................................................................................................................... 84

ii. Poukázka ........................................................................................................................ 87

iii. Potvrzení o splnění dluhu – kvitance ....................................................................... 88

iv. Soudní úschova ............................................................................................................ 89

v. Místo plnění ................................................................................................................... 89

vi. Čas plnění ..................................................................................................................... 90

vii. Doba plnění mezi podnikateli .................................................................................. 90

viii. Odstoupení při prodlení .......................................................................................... 91

ix. Prodlení dlužníka ........................................................................................................ 92

x. Prodlení věřitele ............................................................................................................ 93

xi. Fixní smlouvy ............................................................................................................... 93

Kapitola 17 Jiné způsoby zániku závazků ................................................................. 95

i. Dohoda ............................................................................................................................ 95

ii. Započtení ....................................................................................................................... 95

iii. Odstupné ...................................................................................................................... 96

iv. Splynutí .......................................................................................................................... 97

v. Prominutí dluhu ............................................................................................................ 97

vi. Výpověď ........................................................................................................................ 98

vii. Odstoupení od smlouvy ............................................................................................ 99

viii. Dodatečná nemožnost plnění ................................................................................. 99

ix. Smrt dlužníka nebo věřitele ..................................................................................... 100

Kapitola 18 Zajištění a utvrzení dluhů .................................................................... 101

i. Jistota ............................................................................................................................. 101

ii. Ručení ........................................................................................................................... 102 iii. Finanční záruka ......................................................................................................... 103

iv. Zajišťovací převod práva ........................................................................................... 104

v. Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů ................................................... 105

vi. Utvrzení dluhu – smluvní pokuta ........................................................................... 105

vii. Utvrzení dluhu – uznání dluhu .............................................................................. 106

Kapitola 19 Darování a odvolání daru .................................................................... 107

Darování a odvolání daru .......................................................................................... 107

i. Co je to darovací smlouva .......................................................................................... 107

ii. Jak správně uzavřít darovací smlouvu .................................................................... 108

iii. Sponzorské dary ........................................................................................................ 109

iv. Odvolání daru ............................................................................................................. 109

Kapitola 20 Darování pro případ smrti .................................................................. 111

Kapitola 21 Vybrané smluvní typy .......................................................................... 113

i. Koupě ............................................................................................................................. 113

Kupní smlouva ............................................................................................................ 113

Jak správně uzavřít kupní smlouvu ........................................................................... 114

Koupě movité věci ....................................................................................................... 114

Vada věci a práva z vadného plnění ......................................................................... 117

Povinnosti kupujícího ................................................................................................. 118

Nebezpečí škody na věci ............................................................................................. 118

Svépomocný prodej ..................................................................................................... 119

Koupě nemovité věci ................................................................................................... 119

Vedlejší ujednání v kupní smlouvě ............................................................................ 120

Výhrada vlastnického práva ....................................................................................... 120

Výhrada zpětné koupě ................................................................................................ 121

Výhrada zpětného prodeje .......................................................................................... 121

Předkupní právo smluvní ........................................................................................... 121

Koupě na zkoušku ....................................................................................................... 123

Výhrada lepšího kupce ................................................................................................ 123

Cenová doložka ........................................................................................................... 123

Jiná vedlejší ujednání .................................................................................................. 124

Prodej zboží v obchodě ............................................................................................... 124

Zvláštní ustanovení o koupi závodu ......................................................................... 126

ii. Záruka za jakost .......................................................................................................... 128

Dobrovolná záruka za jakost ..................................................................................... 128

Běh záruční lhůty ........................................................................................................ 129


9

Omezení záruky za jakost .......................................................................................... 129

Uplatnění práv z vadného plnění .............................................................................. 129

iii. Výprosa, výpůjčka, zápůjčka .................................................................................... 129

Vý pro s a ........................................................................................................................ 130

Vý půj čk a ...................................................................................................................... 130

Zápůjčka ...................................................................................................................... 131

iv. Nájem, nájem bytu a domu ...................................................................................... 132

Co je to nájemní smlouva .......................................................................................... 132

Jak správně uzavřít nájemní smlouvu ...................................................................... 132

Nájemné, indexace a jistota ....................................................................................... 133

Práva a povinnosti smluvních stran .......................................................................... 134

Podnájem ..................................................................................................................... 136

Změna vlastnictví k předmětu nájmu ....................................................................... 137

Skončení nájmu ........................................................................................................... 138

Jednostranné ukončení nájmu ................................................................................... 139

Prodloužení nájmu ..................................................................................................... 140

Nájem bytu a nájem domu ........................................................................................ 140

Nájemné, indexace a jistota ....................................................................................... 141

Služby související s užíváním bytu ............................................................................ 142

Práva a povinnosti smluvních stran .......................................................................... 143

Práva a povinnosti smluvních stran .......................................................................... 144

Společný nájem, členové nájemcovy domácnosti, podnájem .................................. 147

Následky smrti nájemce bytu ..................................................................................... 148

Skončení nájmu ubytu ................................................................................................ 150

Jednostranné ukončení nájmu bytu ........................................................................... 150

Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu určitou ............................... 150

Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu neurčitou ........................... 151

Výpověď bez výpovědní doby ..................................................................................... 152

Jednostranné skončení nájmu při přechodu nájmu bytu na dědice ....................... 152

Prodloužení nájmu bytu ............................................................................................. 153

Vrácení by tu ................................................................................................................ 154

Nájem služebního bytu ............................................................................................... 155

Nájem bytu zvláštního určení .................................................................................... 155

Nájem prostoru sloužícího k podnikání .................................................................... 156

Skončení nájmu ........................................................................................................... 157

Ubytování .................................................................................................................... 158

v. Náhrada za převzetí zákaznické základny ............................................................... 159

vi. Podnikatelský nájem věcí movitých ....................................................................... 160

Nájem dopravního prostředku ................................................................................... 160 vii. Pacht ........................................................................................................................... 161

Co je to pacht .............................................................................................................. 161

Jak správně uzavřít pachtovní smlouvu .................................................................... 163

Zemědělský pacht ........................................................................................................ 164

Pacht závodu ............................................................................................................... 164

Zánik pachtu ............................................................................................................... 165

viii. Licence ...................................................................................................................... 166

Licenční smlouva ......................................................................................................... 167

Jak správně uzavřít licenční smlouvu ....................................................................... 167

Odměna ....................................................................................................................... 167

Výhradní a nevýhradní licence .................................................................................. 168

Poskytnutí informací .................................................................................................. 168

Podlicence .................................................................................................................... 169

Licence k předmětům chráněným autorským zákonem .......................................... 169

Autorské dílo ............................................................................................................... 170

Licence na autorské dílo ............................................................................................. 170

Specifika uzavírání licenční smlouvy na autorská díla ........................................... 171

Dodatečná odměna ..................................................................................................... 171

Omezení nabyvatele licence ....................................................................................... 172

Rozmnoženina pro autora .......................................................................................... 172

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele ................................................... 172

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora .......................................... 173

Zánik licence ................................................................................................................ 174

Nakladatelská licence .................................................................................................. 174

Umělecké výkony ......................................................................................................... 174

Zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a rozhlasové nebo televizní

vysílání ......................................................................................................................... 175

ix. Úvěr ............................................................................................................................. 175

x. Úschova ........................................................................................................................ 176

Jak správně uzavřít smlouvu o úschově .................................................................... 176

Opatrování převzaté věci ............................................................................................ 177

Náhrada nákladů ........................................................................................................ 177

Promlčení práva z úschovy ......................................................................................... 178

Podobné smluvní typy ................................................................................................ 178

Úschova cenného papíru ............................................................................................ 179

xi. Skladování ................................................................................................................... 181

Jak správně uzavřít smlouvu o skladování ............................................................... 181

Skladné ......................................................................................................................... 182

Na jakou dobu lze smlouvu uzavřít .......................................................................... 182

Předání věci skladovateli ............................................................................................ 183

Práva a povinnosti stran ............................................................................................ 183

Ukončení smlouvy ....................................................................................................... 184

Zadržení věci a svépomocný prodej .......................................................................... 184

xii. Příkaz .......................................................................................................................... 185

Co je to příkazní smlouva .......................................................................................... 185

Jak správně uzavřít příkazní smlouvu ...................................................................... 186

Jak zaniká příkazní smlouva ..................................................................................... 187

xiii. Zprostředkování ...................................................................................................... 187

Jak správně uzavřít smlouvu o zprostředkování ...................................................... 188

Nárok na provizi a náhrada nákladů zprostředkovatele ......................................... 189

Práva a povinnosti smluvních stran .......................................................................... 189

Ukončení smlouvy a zánik závazku .......................................................................... 190

xiv. Komise ....................................................................................................................... 190

Jak správně uzavřít komisionářskou smlouvu .......................................................... 191

Nárok na odměnu ....................................................................................................... 191

Práva a povinnosti smluvních stran .......................................................................... 192

Jak zaniká komisionářská smlouva ........................................................................... 193

xv. Zasílatelství ................................................................................................................ 194

Co je to zasílatelská smlouva ..................................................................................... 194

Jak správně uzavřít zasílatelskou smlouvu ............................................................... 194

Odměna zasílatele ....................................................................................................... 195

xvi. Obchodní zastoupení .............................................................................................. 195

Co je to smlouva o obchodním zastoupení ............................................................... 196

Jak správně uzavřít smlouvu o obchodním zastoupení ........................................... 196

Nárok obchodního zástupce na provizi a ručení obchodního zástupce ................. 197

Práva a povinnosti smluvních stran .......................................................................... 198

Ukončení obchodního zastoupení .............................................................................. 199

Právo na zvláštní odměnu ......................................................................................... 199

Konkurenční doložka .................................................................................................. 200

xvii. Zájezd ....................................................................................................................... 200

Co je to smlouva o zájezdu ........................................................................................ 200

Jak správně uzavřít smlouvu o zájezdu .................................................................... 201

Může pořadatel zájezdu po uzavření smlouvy o zájezdu zvýšit cenu zájezdu? .... 202

Co když na zájezd nemůžu nebo nechci jet? ............................................................ 203

Uplatňujeme nároky z vad zájezdu ........................................................................... 204

Zahraniční školní pobyty ............................................................................................ 205

xviii. Přeprava .................................................................................................................. 206

Co je to smlouva o přepravě ....................................................................................... 206

12

Jak správně uzavřít smlouvu o přepravě ................................................................... 206

Odpovědnost ................................................................................................................ 207

xix. Dílo ............................................................................................................................ 208

Co je to smlouva o dílo ............................................................................................... 208

Jak správně uzavřít smlouvu o dílo ........................................................................... 209

Nabytí vlastnického práva k věci ............................................................................... 211

Va d y d í l a ...................................................................................................................... 211

xx. Společnost .................................................................................................................. 213

Co je to smlouva o společnosti ................................................................................... 213

Jak správně uzavřít smlouvu o společnosti ............................................................... 213

Práva a povinnosti společníků ................................................................................... 214

Zánik členství a zánik společnosti ............................................................................. 215

Co se starými smlouvami o sdružení ........................................................................ 216

xxi. Tichá společnost ...................................................................................................... 216

Co je to smlouva o tiché společnosti .......................................................................... 217

Jak správně uzavřít smlouvu o tiché společnosti ...................................................... 217

Odpovědnost tichého společníka za dluhy podnikatele ........................................... 218

xxii. Pojištění .................................................................................................................... 218

Obecná část ................................................................................................................. 219

Účastnící pojistného vztahu a osoby zúčastněné na pojištění ................................ 220

Pojistná smlouva – formální požadavky a vzájemná informační povinnost ........ 222

Pojistné, pojistné období ............................................................................................. 223

Vznik pojištění ............................................................................................................ 223

Změna pojištění ........................................................................................................... 224

Zvýšení či snížení obchodního rizika ........................................................................ 225

Přerušení pojištění ...................................................................................................... 225

Zánik pojištění ............................................................................................................. 226

Dohoda ........................................................................................................................ 226

Objektivní důvody zániku pojištění .......................................................................... 226

Výpověď ........................................................................................................................ 226

Odstoupení od smlouvy .............................................................................................. 227

Pojistná událost a její šetření ..................................................................................... 228

Zvláštní část ................................................................................................................. 229

Pojištění osob ............................................................................................................... 230

Pojištění majetkové ..................................................................................................... 232

Úvod

Nový občanský zákoník přináší novou právní úpravu právních jednání, tedy takových

jednání, kterými se člověk zavazuje, kterými nabývá práva nebo povinnosti. Právním

jednáním – dohodou dvou účastníků – je pak také smlouva.

Úprava právních jednání v novém občanském zákoníku vychází ze zásady neformálnosti a zásady autonomie smluvní vůle.

Zásada neformálnosti umožňuje, aby většina právních jednání byla učiněna ústní formou, nebo dokonce mlčky – to znamená, že většina smluv ke své platnosti nebude potřebovat písemnou formu. Písemná forma je předepsána jen ve zvlášť významných případech (např. u dispozic s nemovitostmi) nebo tam, kde si ji strany samy dobrovolně ujednají.

Autonomie smluvní vůle umožňuje, aby si strany ve smlouvě sjednaly vše, na čem seshodnou a co potřebují. Jsou omezeni jedině výslovnými příkazy či zákazy zákona a tím, že jejich jednání nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Platí tedy, že co není zakázáno, je dovoleno.

Zásada neformálnosti je úzce spjata se změnou pohledu na neplatnost právních jednání. Zatímco dosavadní právní úprava dávala přednost neplatnosti absolutní, tedy takové, ke které musel soud přihlédnout, i když ji žádná ze stran nenamítala, nový občanský zákoník vychází z neplatnosti relativní. To znamená, že takové (neplatné) jednání bude všemi, tedy i soudem, považováno za platné a závazné, pokud se jeho neplatnosti nedovolá ta strana, která je v daném vztahu chráněna.

Posílení neformálnosti a autonomie smluvní vůle je spojeno s posílením zásady ochrany poctivého jednání, jednání v dobré víře i vyžadování aktivní ochrany vlastních práv.

I ze stručného přehledu je vidět, že smluvní právo doznalo zásadních změn oprotidosavadní úpravě. Tyto změny se budou týkat především toho, jak na smluvní ujednání budou nahlížet soudy – nově musí dát přednost výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, musí chránit základní zásady a soudit tak, aby zásada: „Daný slib zavazuje a smlouvy mají býtplněny,“ vyjádřená v úvodu nového občanského zákoníku, našla svůj odraz také v soudní praxi.

Petr Novotný


14

Předmluva k druhému

aktualizovanému vydání Po více než třech letech od nabytí účinnosti občanského zákoníku, který již nemůžeme označovat jako „nový“, jsme přistoupili k vydání naší publikace. Řada věcí, které seodborníkům i laikům jevily jako výkladově nejasné, se vysvětlila, ať již v odborné diskusi nebo prvními soudními rozhodnutími.

Smluvní právo je součást práva závazkového, které tvoří stěžejní část občanského

kodexu. Je třeba si však uvědomit, že valná většina zákonné úpravy je dispozitivního

charakteru – to znamená, že se strany mohou, s výjimkami výslovně určenými zákonem,

od zákona odchýlit a upravit si svůj smluvní vztah tak, jak jim aktuálně vyhovuje. Tato

autonomie smluvní volnosti, spolu s posílením zásady neformálnosti právního jednání

je jednou stranou stávající právní úpravy závazkového práva. Druhou stranu představují

ochranné prvky, ať jde o ochranu spotřebitele a slabší strany vůbec, zákaz zneužití práva

nebo úpravu předsmluvní odpovědnosti.

Smlouvy jsou běžnou součástí občanského života – a bohužel spory vyplývající zporušení smluvních závazků jsou nejčastějšími spory, které řeší civilní soudy. Závaznost smluv

vyjadřuje občanský zákoník již ve svých úvodních ustanoveních, kde upravuje základní

principy, na nichž je postaveno občanské právo, a soukromé právo vůbec, v podmínkách

demokratického právního státu. Občanský zákoník tak spočívá na zásadě, že daný slib

zavazuje a smlouvy mají být plněny. Naše publikace by měla srozumitelně provéstčtenáře úskalími smluvního práva tak, aby mu bylo jasné, jak se podle smlouvy chovat a jak

vymáhat svá práva v případě, že jeho smluvní partner tak nečiní.

Praha, srpen 2017

Petr Novotný


15

Kapitola 1 P rávní jednání, forma

právních jednání

Právně relevantní skutečnosti, s nimiž je spojen vznik, změna nebo zánik nějakých

práv nebo povinností, označujeme jako právní skutečnosti. Právní skutečnosti

mohou být závislé na vůli osoby – pak hovoříme o právním jednání, nebo mohou

nastat bez vůle jakékoli osoby – pak jde o právní události. Např. k uzavření smlouvy

dochází na základě vůle jejích účastníků, tedy na základě jejich právního jednání.

Naproti tomu např. čas plyne bez ohledu na naši vůli – plynutí času je právní událost. i. P rávní jednání Právní jednání je jednání osoby nebo osob, které vyvolává právní následky – vznik, změnu nebo zánik práv či povinností.

Právní následky, které jsou právním jednáním vyvolány, mohou být především vyjádřeny

přímo tímto jednáním. Mohou rovněž plynout ze zákona, z dobrých mravů, zvyklostí azavedené praxe jednajících stran. Je to logické – např. právní následky smlouvy budou v první

řadě vyjádřeny přímo ve smlouvě. Je však možné a v praxi velmi časté, že strany nepomyslí

na všechny skutečnosti, které mohou v budoucnu nastat. Tím dojde k tomu, že některé

otázky svého smluvního vztahu, svých práv a povinností strany ve smlouvě neupraví vůbec.

V takovém případě je pak nutno postupovat podle ustanovení zákona a vůli smluvních stran

vykládat v souladu se zákonem, dobrými mravy a jejich zavedenou praxí.

Právní jednání se může navenek projevit jako konání (někdo něco dělá nebo něco dává)

nebo nekonání (někdo něco opomíjí nebo něco strpí). Právní jednání může mít výslovnou

(slovní) podobu, ale může být uskutečněno také jiným způsobem, pokud není pochybnost

o tom, co chtěla jednající osoba projevit – např. při koupi zboží samoobslužným způsobem

prodávající ani kupující nemusí hovořit, a přesto může dojít (pouhým výběrem a zaplacením

zboží, tedy mlčky) k uzavření kupní smlouvy.

Právní jednání musí mít dovolený a mravný efekt, musí odpovídat dobrým mravům

a zákonu.

+


16

Nový obůanský zákoník | Smluvní právo

ii. Forma právních jednání

Právní jednání může být učiněno písemně (přísnější forma je písemná s ověřenými podpisy

nebo osvědčená notářským zápisem), ústně nebo konkludentně (mlčky). Platné právní jednání

musí být zásadně učiněno v té formě, kterou zákon stanoví jako podmínku platnosti, nebo ve

formě přísnější.

Pokud jde o formu právního jednání, občanský zákoník naprosto revolučně rozšiřuje možnost právně jednat v ústní formě (tedy uzavřít smlouvu pouze ústně). Písemná forma se striktně vyžaduje pro právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, a k právnímu jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší. Písemná forma je dále vyžadována v těch případech, kdy tak stanoví zákon – např. obchodní společnost je možné založit jen písemným projevem vůle.

Při písemné formě je nutné rozlišovat mezi tím, zda zákon vyžaduje podpis jednajícího,

nebo jeho vlastnoruční podpis, případně ověřený podpis. Prostý podpis totiž může být nahrazen

tam, kde je to obvyklé, mechanickými prostředky (např. smluvní praxe stran v obchodním

styku bude taková, že si budou dodací list potvrzovat jen razítkem bez vlastnoručníhopodisu). Písemnost v elektronické podobě lze podepsat elektronickým podpisem.

Pokud je právní jednání dvoustranným nebo vícestranným aktem (typicky smlouva), vyžadují se podpisy na jedné listině výslovně pro právní jednání, kterým se zřizuje, převádí, mění nebo ruší věcné právo k nemovitosti. U ostatních smluv by mohl být podpis každé ze stran učiněn na samostatné listině (např. podpis kupujícího bude na objednávce, podpis prodávajícího na akceptaci objednávky). Důležité samozřejmě je, aby se obě takto samostatně podepsané listiny obsahově nelišily.

Občanský zákoník výslovně připouští zachování písemné formy právního jednání i vpříadě jednání učiněného elektronicky (e-mailem) nebo jinými technickými prostředky (např.

faxem). Podmínkou je, aby zvolená forma umožňovala zachycení obsahu právního jednání

a určení jednající osoby. Záznamy údajů o právních jednáních v elektronickém systému

musí být spolehlivé, musí se proto provádět systematicky a posloupně a musí být chráněny

proti změnám. Občanský zákoník zcela správně reaguje na rozšiřující se uzavírání smluv,

zejména kupních smluv, ale také pojistných smluv, smluv o zájezdu apod. s využitíminternetu, tedy pouze elektronickou cestou. Pokud je elektronický systém využíván podnikatelem

při provozu jeho závodu, nemůže podnikatel proti druhé straně zásadně namítat, že jeho

systém je nespolehlivý. Vychází se z principu ochrany dobré víry druhé strany, která v praxi

nebude mít zřejmě důvod systému podnikatele nevěřit a uzavření smlouvy elektronickou

cestou zpochybnit.

Občanský zákoník dále upravuje, jakým způsobem jedná ten, kdo nemůže číst a psát. Taková osoba se musí s obsahem právního jednání seznámit buď s pomocí přístrojů čispeciálních pomůcek, nebo jí s textem seznámí jiná osoba, kterou si zvolí. Tato osoba poté, co byla naznačeným způsobem seznámena s textem listiny, která obsahuje její právní jednání,

Právní jednání, forma právních jednání /

17

opatří listinu svým podpisem a pokud není schopna se podepsat, učiní místo podpisu na

listině před dvěma svědky rukou nebo jinak své vlastní znamení, ke kterému jeden zesvědků připíše jméno osoby, která takto jednala. Znamení mohou být nejen historicky známé

„tři křížky“, ale jakékoli jiné znamení, které si jednající osoba zvolí. Svědkové listinu rovněž

potvrdí a v potvrzení uvedou identifikační údaje o své osobě. Svědkové nesmějí mít najednání, které je obsahem listiny, žádný zájem. Nesmějí jimi být osoby, které jsou nevidomé,

neslyšící, němé nebo neznalé jazyka, v němž je listina o právním jednání sepsána. Svědkové

listinu musí podepsat a musí být schopni potvrdit jak schopnost osoby, která jednání učinila,

právně jednat, tak i obsah jejího jednání.

Pokud by osoba, která nemůže číst a psát, nemohla z nějakého důvodu písemně jednat způsobem popsaným shora, tedy s pomocí dvou svědků, musí mít její písemné jednání formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Forma notářského zápisu je nezbytná i vpříadě, kdy zákon vyžaduje, aby byl projev vůle jednající osoby sepsán vlastní rukou. Pokud toho je jednající schopen, opatří notářský zápis svým znamením obdobně jako při jednání potvrzovaném svědky.

Pokud je forma konkrétního právního jednání předepsaná zákonem, je možné jeho obsah změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě. Tak např. kupní smlouvu o koupi nemovitosti je nutné uzavřít v písemné formě s vlastnoručními úředně ověřenými podpisy prodávajícího a kupujícího. Dodatek k této kupní smlouvě musí být sepsán v téže formě nebo ve formě přísnější – tedy např. notářským zápisem (veřejnou listinou). Pokud by forma právního jednání byla sjednána jen na základě dohody stran, je možné obsah jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist